Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Декларации об имуществе и доходах кандидата в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и на должность сельского, поселкового, городского головы

Минфин
Приказ от 27.12.2005 № 935
Утратил силу

Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови

Наказ Міністерства фінансів України
від 27 грудня 2005 року
N 935

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2005 р. за N 1575/11855

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 7 листопада 2011 року N 1395)

Відповідно до статей 36, 37, 38 та 46 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови, що додається.

2. Департаменту податкової та митної політики (Фудашкін Д. О.) забезпечити:

подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

надсилання форми зазначеної Декларації до Центральної виборчої комісії.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 20 грудня 2005 року N 891 "Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови і членів його сім'ї", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 року за N 1530/11810.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Регурецького В. В.

 

Міністр 

В. М. Пинзеник 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови, одержані у 20__ році

РОЗДІЛ I. Загальні відомості 

1. Ідентифікаційний номер за ДРФО: 

  


1.1. За відсутності ідентифікаційного номера за ДРФО - дата народження

                   __________        __________________         ____________________
                               (число)                             (місяць)                                                      (рік)

 

1.2.  ____________________          ______________________           _______________________
                          (прізвище)                                                        (ім'я)                                                          (по батькові)

2. Місце проживання: 

 
      (пошт. індекс) 

_______________
(область) 

_______________
(район) 


____________________
(нас. пункт) 

_________________
(вулиця) 

______
(N буд.) 

______
(корп.) 

______
(N кв.) 


3. Місце роботи: 

 
(код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний
     номер суб'єкта підприємницької
          діяльності - фізичної особи) 

___________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) 


4. Телефони: 

 
              (службовий) 

 
                  (домашній) 


РОЗДІЛ II.А. Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні, за 20__ рік 

N
з/п 

Перелік доходів 

Сума отриманого (нарахованого) доходу, грн. 

1 

2 

3 

1 

Загальна сума сукупного доходу,
у т. ч.:
 

  

1.1 

Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору 

  

1.2 

Дивіденди, проценти, роялті та інші виплати за використання об'єктів інтелектуальної власності 

  

1.3 

Матеріальна допомога 

  

1.4 

Призи, виграші, подарунки 

  

1.5 

Допомога по безробіттю 

  

1.6 

Аліменти 

  

1.7 

Спадщина 

  

1.8 

Страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми або пенсійні виплати, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу 

  

1.9 

Дохід від передачі грошей у позику (тимчасове користування) 

  

1.10 

Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 

  

1.11 

Дохід від наукової, викладацької діяльності, авторська винагорода 

  

1.12 

Дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності 

  

1.13 

Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 

  

1.14 

Дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 

  

1.15 

Інші види доходів,
не визначені у пп. 1.1 - 1.14  

  

РОЗДІЛ II. Б. Доходи, одержані з джерел за межами України, за 20__ рік 

Назва країни 

Сума доходу 

В іноземній валюті 

Перераховано у грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РОЗДІЛ III. Відомості про нерухоме майно, що перебуває у приватній власності за станом на 01.01.20__

N з/п 

Перелік об'єктів 

Кількість, шт. 

Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) 

Загальна площа (м2

Вартість придбання
(грн.)* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Земельні ділянки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Житловий будинок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Квартира 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Садовий (дачний) будинок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Гараж  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інше нерухоме майно 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РОЗДІЛ IV. Відомості про транспортні засоби, що перебувають у приватній власності за станом на 01.01.20__ 

N з/п 

Перелік об'єктів 

Кількість, шт. 

Марка/модель 

Об'єм двигуна (см3

Вартість придбання (грн.)* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Автомобілі легкові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Автомобілі вантажні, спеціальні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Автобуси 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мотоцикли 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Трактори 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Водні транспортні засоби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші транспортні засоби, які підлягають реєстрації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РОЗДІЛ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у приватній власності за станом на 01.01.20__ 

N
з/п 

Перелік 

В Україні (грн.) 

За кордоном у перерахунку в грн. 

Усього 

У т. ч. внесені (придбані) у звітному році 

Усього 

У т. ч. внесені (придбані) у звітному році 

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 

  

  

  

  

Загальна номінальна вартість цінних паперів 

  

  

  

  

Загальний розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, організацій 

  

  

  

  

____________
* Заповнюється в разі придбання у звітному році.

Правильність зазначених у цій декларації відомостей

   ПІДТВЕРДЖУЮ _________________
                                                             (підпис)
 

                                  ________________ 200_ року
                                                             (дата)
 

 

Директор Департаменту
податкової та митної політики
 

 
Д. О. Фудашкін
 

Опрос