Идет загрузка документа (196 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке и форме ведения реестра радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Положение, Решение от 03.11.2005 № 117
редакция действует с 26.06.2018

Про затвердження Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 3 листопада 2005 року N 117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2005 р. за N 1574/11854

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 10 листопада 2011 року N 637
,
 
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 9 вересня 2014 року N 628
,
 від 30 вересня 2014 року N 676
,
від 3 квітня 2018 року N 188

Відповідно до статей 25, 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" та з метою вирішення процедурних питань при прийнятті рішень щодо можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв і внесення їх до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, що додається.

2. Подати рішення НКРЗ "Про затвердження Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Розмістити текст зазначеного нормативно-правового акта на офіційному веб-сайті Національної комісії з питань регулювання зв'язку України.

 

Голова 

О. В. Гайдук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Костусєв
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (далі - Реєстр), порядок прийняття рішень щодо визначення можливості застосування радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) або випромінювальних пристроїв (далі - ВП) на території України, порядок реєстрації радіообладнання та нанесення на нього реєстраційного номера.

1.2. Реєстр ведеться НКРЗІ у вигляді набору даних, перелік яких визначено в додатку 1.

Адміністратором Реєстру є самостійний структурний підрозділ НКРЗІ, до функцій якого належить впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, технічних засобів та програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту інформації, що забезпечують технічну підтримку, захист і збереження відомостей, які містяться в Реєстрі, та обслуговування програмного забезпечення Реєстру.

Розпорядником Реєстру є НКРЗІ, що накопичує та узагальнює інформацію про радіообладнання, визначає організаційні засади ведення Реєстру. Функціонування та інформаційне наповнення Реєстру забезпечує уповноважений структурний підрозділ НКРЗІ.

1.3. Реєстр ведеться українською мовою. Назви РЕЗ або ВП (продукції, радіообладнання) та інша інформація, що використовується для ідентифікації, можуть додатково наводитися англійською мовою.

До Реєстру включається така інформація:

конкретні типи радіообладнання, що мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 355 (далі - Технічний регламент радіообладнання);

конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно;

рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України та узагальнені умови застосування РЕЗ та ВП.

Внесення інформації до Реєстру здійснюється на підставі рішень НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

1.4. Інформація, що міститься в Реєстрі, є загальнодоступною. НКРЗІ забезпечує вільний та безоплатний доступ до Реєстру шляхом оприлюднення і регулярного оновлення Реєстру на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

(розділ I у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.04.2018 р. N 188)

II. Порядок прийняття рішень щодо можливості застосування РЕЗ та ВП

(У тексті розділу II слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації," в усіх відмінках замінено абревіатурою "НКРЗІ" згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 3 квітня 2018 року N 188)

2.1. Суб'єкт господарювання (виробник, уповноважена ним особа чи імпортер продукції) (далі - Заявник), який планує виробництво в Україні або ввезення на територію України РЕЗ та ВП для їх застосування в радіотехнологіях, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815 (далі - План), для отримання рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України подає до НКРЗІ такі документи:

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 зв'язку та інформатизації, від 09.09.2014 р. N 628)

заяву щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України за формою, наведеною в додатку 2;

картку тактико-технічних даних РЕЗ або ВП за формою, наведеною в додатках 3 або 4 для РЕЗ та ВП відповідно;

пояснювальну записку, у якій наводиться схема організації радіозв'язку у створеній із застосуванням заявленого РЕЗ системі та його призначення в ній, додаткову інформацію (на бажання Заявника).

Відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) Заявник надає разом із заявою щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України (далі - заява) додаткову інформацію щодо технічних характеристик заявленого типу РЕЗ або ВП, яка включає:

(пункт 2.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 09.09.2014 р. N 628)

версії, визначені виробником програмного забезпечення, або прошивки, які впливають на дотримання (регулюють потужність, класи випромінювання тощо) та забезпечують виконання вимог у сфері користування радіочастотним ресурсом, а також фотографії або ілюстрації, які відображають зовнішній вигляд, нанесення маркування на продукцію або на упаковку, фотографії конструктивних (зовнішніх) антен (за наявності);

(пункт 2.1 доповнено абзацом шостим згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 09.09.2014 р. N 628)

порівняння відхилень параметрів РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), які планує застосовувати Заявник для підтвердження відповідності у разі застосування нормативних документів щодо підтвердження відповідності (далі - НДП) інших, ніж визначені Планом як основні загальні стандарти для відповідної радіотехнології.

(пункт 2.1 доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 09.09.2014 р. N 628)

2.2. Документи, зазначені у пункті 2.1 цього розділу, засвідчуються в установленому законодавством порядку керівником суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) і подаються до НКРЗІ в одному примірнику в паперовому та в електронному вигляді.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 09.09.2014 р. N 628)

2.3. Порядок та строк розгляду заяви щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП та випадки, коли ця заява залишається без розгляду, встановлені статтею 26 Закону.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 09.09.2014 р. N 628)

2.4. Рішення про визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України приймається НКРЗІ на підставі розгляду заяви щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП та результатів технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу РЕЗ (ВП), з урахуванням забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України та застосування РЕЗ заявленої радіотехнології. Рішення публікується на офіційному веб-сайті НКРЗІ протягом трьох робочих днів після його прийняття.

2.5. Повідомлення про прийняте рішення надсилається Заявнику протягом трьох робочих днів після його прийняття на вказану в заяві адресу електронної пошти. На бажання Заявника повідомлення додатково надсилається в письмовій формі на вказану в заяві поштову адресу в межах України.

2.6. За результатами прийнятих рішень про визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України на офіційному веб-сайті НКРЗІ оприлюднюються узагальнені відомості про призначення, технічні характеристики та умови застосування видів РЕЗ та ВП у певній радіотехнології (далі - узагальнені умови застосування).

2.7. Якщо призначення, технічні характеристики та умови застосування в певній радіотехнології нового типу РЕЗ (ВП) відповідають визначеним НКРЗІ узагальненим умовам застосування, суб'єкт господарювання використовує ці узагальнені умови застосування без додаткового отримання окремого рішення НКРЗІ щодо визначення можливості застосування цього нового типу РЕЗ (ВП).

У такому разі суб'єкт господарювання не звертається до НКРЗІ, а посилається на конкретні узагальнені умови застосування для підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України, номер та дату рішення, якими вони були схвалені.

2.8. Підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України здійснюється на відповідність цих РЕЗ (ВП) умовам їх застосування, визначеним рішеннями НКРЗІ щодо визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України, або відповідним узагальненим умовам застосування, з урахуванням інших вимог до продукції, установлених законодавством.

Оцінка відповідності національним стандартам або НДП, заявленим Заявником у документах згідно з пунктом 2.1 цього розділу та наведеним у рішенні про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України або в узагальнених умовах застосування, що використані Заявником відповідно до пункту 2.7 цього розділу, є обов'язковою.

(пункт 2.8 доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 09.09.2014 р. N 628)

III. Порядок реєстрації радіообладнання

3.1. Види радіообладнання, щодо яких на виробників поширюються вимоги, наведені в пункті 10 Технічного регламенту радіообладнання, визначені у додатку 5.

3.2. Для реєстрації радіообладнання виробник надсилає у формі електронного документа на адресу електронної пошти НКРЗІ post@nkrzi.gov.ua такі документи:

1) повідомлення (додаток 6);

2) копію декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання;

3) інформацію для користувачів та інструкцію з експлуатації;

4) елементи технічної документації, зазначені в абзацах першому - третьому підпункту 1, підпунктах 4, 6 - 9 додатка 4 до Технічного регламенту радіообладнання (у разі якщо відповідна інформація не наведена у повідомленні);

5) документи, які визначають повноваження особи діяти від імені виробника.

Повідомлення складаються державною мовою. Якщо їх складено іншою мовою, робиться переклад державною мовою.

Повідомлення підписується від імені виробника особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності (далі - Офіційна особа виробника), або його уповноваженим представником згідно з пунктами 31, 32 Технічного регламенту радіообладнання із дотриманням законодавства України про електронні документи та електронний документообіг.

Для виробника-нерезидента може надаватися витяг з торгового, банківського, судового реєстру чи будь-якого іншого офіційного документа, який підтверджує реєстрацію в країні, де знаходиться головний офіс юридичної особи іноземного суб'єкта господарської діяльності, із зазначенням прізвища, ініціалів Офіційної особи виробника, з офіційним перекладом державною мовою.

Повноваження особи підтверджуються згідно з відомостями у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (без необхідності подання виписок або витягів) та/або письмовими дорученнями (договорами, довіреностями тощо).

У разі підписання документів (повідомлення та/або декларації про відповідність) іншою особою, ніж Офіційна особа виробника, надається в електронній формі сканована копія відповідного письмового доручення, на підставі якого діє підписант. Якщо документи складено іншою мовою, додатково надається офіційний переклад державною мовою.

Форма формату даних файлів:

повідомлення - текстові дані у форматі DOC(X) або PDF (з текстовим змістом (нескановане зображення)) із накладенням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) у вигляді DER-кодованого блоку (далі - формат ЕЦП) згідно з Вимогами до формату підписаних даних, затвердженими наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 20 серпня 2012 року N 1236/5/453, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за N 1401/21713 (зі змінами) (далі - Вимоги);

елементи технічної документації та інші документи - у форматі PDF та/або графічні дані у форматі GIF, JPG (JPEG), PNG, що знаходяться у файлі-контейнері формату ZIP.

На бажання виробника зазначені у цьому пункті документи можуть подаватися до НКРЗІ в письмовому вигляді.

Повідомлення з конфіденційною інформацією подається у письмовому вигляді з належною ідентифікацією конфіденційної інформації та визначенням порядку її використання.

3.3. Протягом 12 робочих годин з часу надходження документів на електронну адресу НКРЗІ на електронну адресу відправника надсилається відповідне повідомлення про отримання/відхилення вхідних електронних документів за результатами технічної перевірки електронного документа:

"документи прийняті у роботу" (реєстраційний номер в НКРЗІ та дата) - у разі відповідності електронного документа встановленому формату повідомлення та відповідності ЕЦП, накладеного на цей документ, вимогам частини першої статті 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис";

"документи не прийняті" із зазначенням підстав - у разі порушення подання електронного документа за встановленим форматом даних та/або невідповідності ЕЦП, накладеного на цей документ, вимогам частини першої статті 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис".

3.4. Граничний строк розгляду повідомлення становить 14 робочих днів з дня отримання документів НКРЗІ.

3.5. Підставою для прийняття рішення НКРЗІ про внесення радіообладнання до Реєстру є виконання виробником вимог пунктів 20, 21, 24, 28, 31 та 32 Технічного регламенту радіообладнання (в частині виконання обов'язків до введення в обіг або до надання на ринку заявленого радіообладнання).

3.6. НКРЗІ надає кожному зареєстрованому типу радіообладнання реєстраційний номер, що має таку структуру:

де UA RF: - постійний префікс перед кодом;

R - позначення номера району, де розташований виробник, згідно з розподілом, визначеним у статті 5 Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку;

xxyy - літери латинського алфавіту, розподілені для конкретного виробника РЕЗ;

zzzz - літери латинського алфавіту або цифри.

3.7. Виробник до подання повідомлення для присвоєння коду реєстраційного номера виробника може звернутися до НКРЗІ із анкетою (додаток 7), надіславши її у формі електронного документа на адресу електронної пошти НКРЗІ post@nkrzi.gov.ua.

Анкета підписується від імені виробника Офіційною особою виробника або його уповноваженим представником згідно з пунктами 31 та 32 Технічного регламенту радіообладнання із дотриманням формату ЕЦП відповідно до Вимог.

Для виробника-нерезидента може надаватися витяг з торгового, банківського, судового реєстру чи будь-якого іншого офіційного документа, який підтверджує реєстрацію в країні, де знаходиться головний офіс юридичної особи іноземного суб'єкта господарської діяльності, із зазначенням прізвища та ініціалів Офіційної особи виробника.

Повноваження особи підтверджуються згідно з відомостями у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (без необхідності подання виписок або витягів) та/або письмовими дорученнями (договорами, довіреностями тощо).

У разі підписання анкети іншою особою, ніж Офіційна особа виробника, надається в електронній формі сканована копія відповідного письмового доручення, на підставі якого діє підписант.

НКРЗІ протягом 14 календарних днів надає виробнику код реєстраційного номера виробника. У такому разі виробник самостійно присвоює власній продукції код конкретного типу радіообладнання, про що повідомляється НКРЗІ під час реєстрації згідно з пунктами 3.2 - 3.6 цього розділу.

На бажання виробника зазначені у цьому пункті документи можуть подаватися до НКРЗІ в письмовому вигляді.

3.8. Реєстраційний номер радіообладнання наноситься на радіообладнання або на його табличку з технічними даними перед введенням в обіг так, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі неможливості або невиправданості нанесення реєстраційного номера на радіообладнання він наноситься на пакування та супровідні документи.

(розділ III із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 09.09.2014 р. N 628
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.04.2018 р. N 188)

IV. Інформація у Реєстрі щодо документа про підтвердження відповідності

4.1. До Реєстру включена інформація (за її наявності) щодо документа про підтвердження відповідності конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ) за формою, яка діяла на дату першого внесення інформації про ці пристрої до Реєстру.

4.2. Подальша експлуатація конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), включеного до Реєстру до набрання чинності пунктом 16 розділу I Закону України від 09 квітня 2014 року N 1193-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", здійснюється згідно з визначеними умовами експлуатації РЕЗ або ВП для відповідної радіотехнології без обов'язкової наявності в Реєстрі інформації щодо документа про підтвердження відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання.

(розділ IV у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 09.09.2014 р. N 628)

V. Порядок виключення конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру

5.1. Виключення конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру здійснюється у разі:

5.1.1. Закінчення строку використання радіотехнології, в якій передбачено його застосування.

5.1.2. Виявлення фактів недостовірності заявлених відомостей про призначення, технічні характеристики та/або умови застосування чи порушення процедури підтвердження або оцінки відповідності РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ).

(підпункт 5.1.2 пункту 5.1 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 09.09.2014 р. N 628)

5.1.3. Вилучення РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ) з обігу, відкликання з ринку України усієї продукції (РЕЗ та ВП) за ініціативою виробника цього РЕЗ або ВП (продукції) або на підставі відповідного рішення органу державного ринкового нагляду.

5.2. Повідомлення про прийняте рішення щодо виключення конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру публікується на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

5.3. У графу "Примітка" Реєстру в установлений рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, строк вноситься відповідний запис про дату виключення з Реєстру конкретного типу РЕЗ (ВП), номер та дату відповідного рішення.

 

Директор департаменту
ліцензування та радіочастот

М. С. Сокирко

 

ПЕРЕЛІК НАБОРУ ДАНИХ,
що містяться у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Розділ I. Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Номер за порядком (номер за списком).

Реєстраційний номер конкретного типу радіообладнання (РЕЗ або ВП, продукції, комплекту постачання).

Описова ідентифікація продукції (назва, торгова марка, тип/модель, найменування виробника).

Заявлені умови застосування (позначення узагальнених умов застосування та/або номер і дата рішення НКРЗІ про визначення можливості застосування РЕЗ або ВП на території України, інші відомості (за потреби)).

Інформація для ідентифікації продукції (за потреби).

Документ про відповідність (дата та номер (за наявності)).

Примітка.

Дані про реєстраційні дії (номер, дата рішення НКРЗІ).

Розділ II. Відомості про виробника

Найменування виробника, адреса його місцезнаходження.

Назва уповноваженого представника (повне найменування юридичної особи та код згідно з ЄРДПОУ або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта)).

Найменування або торговельна марка (зареєстрований знак для товарів і послуг), під яким (якою) РЕЗ (продукція, комплект постачання) надаватиметься на ринок України.

Код реєстраційного номера виробника.

Інша інформація про виробника або його уповноваженого представника (за потреби).

Дані про реєстраційні дії (номер, дата рішення НКРЗІ).

Розділ III. Умови експлуатації

Частина I. Інформація про окремі рішення НКРЗІ щодо визначення можливим застосування РЕЗ або ВП на території України в смугах радіочастот загального користування:

номер та дата рішення НКРЗІ;

номер за порядком (номер за списком);

заявлена назва і тип РЕЗ або ВП, найменування виробника;

радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) можуть застосовуватися РЕЗ або ВП, основні заявлені загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або гармонізовані європейські чи міжнародні стандарти);

заявлене призначення РЕЗ або ВП;

смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП;

клас(и) випромінювання;

умови застосування (у сфері користування радіочастотним ресурсом України).

Частина II. Узагальнені умови застосування:

умовне позначення узагальнених умов застосування;

номер і дата рішення НКРЗІ, номер додатка, пункту у додатку, дата прийняття та внесення змін;

назва радіоелектронного засобу;

параметри РЕЗ (найменування, опис, примітки):

служба радіозв'язку;

радіотехнологія;

сітка центральних частот;

тип модуляції / клас випромінювання;

метод радіодоступу;

максимальна потужність передавача;

вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення електромагнітної сумісності;

порядок використання;

основні загальні вимоги до РЕЗ або ВП (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти);

додаткові вимоги щодо умов застосування;

вимоги щодо антени;

посилання на міжнародні або регіональні гармонізовані документи з питань застосування;

додаткова графічна або інша роз'яснювальна інформація.

Розділ IV. Конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно

Номер за порядком.

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника.

Класифікація РЕЗ або ВП.

Номер та дата рішення НКРЗІ про внесення до Реєстру.

Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП.

Призначення РЕЗ або ВП.

Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП.

Клас випромінювання.

Умови експлуатації.

Документ про відповідність.

Примітки.

(додаток 1 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.04.2018 р. N 188)

 

Номер у Реєстрі:

(заповнюється в Національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації, після прийняття позитивного
рішення про визначення можливості застосування
заявленого типу РЕЗ або ВП)

"___" ___________ 20__ року N ____________
(дата прийняття (підписання) заяви та її вихідний номер)

Заява
щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України

1. Відомості про заявника:

Виробник1

Уповноважена особа2

Імпортер продукції3

(Зворотний бік заяви)

2. Прошу визначити можливість застосування такого типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ):

Новий тип РЕЗ або ВП

Модернізація технічних характеристик4

Уточнення або доповнення4

Необхідно указати номер та дату рішення про визначення можливості (неможливості) застосування відповідного типу РЕЗ або ВП у разі уточнення або модернізації технічних характеристик: _____________________________________________________________________________________

3. Рішення прошу надіслати:

На адресу електронної пошти:                або
_____________________________

На поштову адресу:
_____________________________

4. Документи, що додаються до заяви:

1. Картка ТТД РЕЗ або ВП, на ____ арк.

2. Пояснювальна записка, додаткова інформація (на бажання Заявника), на ____ арк.

3. Додаткова інформація щодо заявленого типу РЕЗ або ВП, яка необхідна для підготовки рішення про визначення можливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП, на ____ арк.

Усі відомості, подані в заяві та доданих документах, правдиві й повні.

Заявник

_________________________________
   (підпис керівника суб'єкта господарювання)

________________
  (ініціали та прізвище)

____________
1 Фізична чи юридична особа - резидент України, яка є виготовлювачем продукції, або будь-яка інша особа - резидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, розміщуючи на продукції відповідно до законодавства своє найменування, торговельну марку чи інше позначення, або особа - резидент України, яка відновлює продукцію.

2 Будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та уклала з виробником письмовий договір або одержала від виробника довіреність діяти від його імені щодо визначених завдань стосовно обов'язків виробника, встановлених Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Технічним регламентом радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року N 679.

3 Будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави.

4 Ініціювати модернізацію технічних характеристик, уточнення або доповнення рішення про визначення можливим або неможливим застосування конкретного типу РЕЗ або ВП може тільки суб'єкт господарювання, який подав попередню заяву, або його правонаступник. Детальний опис відомостей для уточнення або доповнення, модернізація технічних характеристик наводиться як додаткова інформація щодо заявленого типу РЕЗ або ВП, яка необхідна для підготовки рішення про визначення можливості застосування відповідного типу РЕЗ або ВП.

5 Радіотехнологія, що зазначається відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року N 815 (далі - План).

6 Смуги радіочастот, у яких застосовується РЕЗ (ВП), відповідно до виділених у Плані для даної радіотехнології (передавання/приймання).

(додаток 2 у редакції рішення Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 09.09.2014 р. N 628)

 

Картка тактико-технічних даних радіоелектронного засобу
до заяви від ___ ____________ 20__ року N _______

Назва та тип РЕЗ: __________________________________________________________________

1. Технічні параметри1

1.1. Служба радіозв'язку

 

1.2. Радіотехнологія

 

1.3. Тип системи

 

1.4. Тип застосування

 

1.5. Діапазон робочих частот

на прийом:

 

на передачу:

 

1.6. Метод організації радіозв'язку:

 

точка-точка

симплекс

FDD

точка-багатоточка

напівдуплекс

TDD

 

дуплекс

1.7. Дуплексне рознесення:

 

1.8. Крок сітки частот:

 

1.9. Максимальна потужність на виході передавача:

 

1.10. Регулювання потужності:

 

1.11. Максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність:

 

1.12. Модуляція:

 

1.13. Клас(и) випромінювання:

 

1.14. Ширина смуги випромінювання:

на рівні мінус 3 дБ

на рівні мінус 30 дБ

на рівні мінус __ дБ

 

 

 

1.15. Рівень позасмугових випромінювань передавача:

 

1.16. Рівень побічних випромінювань передавача:

 

1.17. Чутливість приймача:

 

1.18. Тип антени:

Інтегрована

Неінтегрована: входить до складу РЕЗ не входить до складу РЕЗ

1.19. Коефіцієнт підсилення антени:

 

1.20. Максимальна швидкість передачі інформації

 

1.21. Способи послаблення дії завад:

Робочий цикл: ___________

Динамічний вибір частоти

Автоматичний контроль потужності випромінювання: діапазон регулювання _______ дБ

Попереднє прослуховування каналу (LBT)

1.22. Метод багатостанційного доступу:

TDMA        FDMA        OFDM(A)

CDMA        Інше . . . . . . . . . . . . . . . .

1.23. Район використання:

Вся територія України         Регіон . . . . . . . . . . . . . . . .

1.24. Додаткова інформація:

 

2. Нормативні документи1:

Заявник

_______________________________
(підпис керівника суб'єкта господарювання)

________________
(ініціали та прізвище)

___.___ 20__ року

М. П. (за наявності)

 

 

 

____________
1 У разі використання РЕЗ у двох та більше радіотехнологіях/стандартах зв'язку таблиця заповнюється за встановленою формою окремо для конкретної радіотехнології / стандарту зв'язку.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

 

Картка тактико-технічних даних випромінювального пристрою1
до заяви від ___ ____________ 20__ року N _______

Назва та тип ВП: _____________________________________________________________________

1. Технічні параметри:

2. Нормативні документи:

Заявник

_______________________________
(підпис керівника суб'єкта господарювання)

________________
(ініціали та прізвище)

___.___ 20__ року

М. П. (за наявності)

 

 

 

____________
1 Технічний пристрій, що призначений для генерування та місцевого (локального) застосування радіочастотної енергії у промислових, наукових, медичних, побутових або подібних цілях, за винятком використання для цілей електрозв'язку (передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами).

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

 

Заява
щодо внесення нового типу РЕЗ та ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ) до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Додаток 5 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 9 вересня 2014 року N 628)

 

Заява
щодо внесення змін до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Додаток 6 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 9 вересня 2014 року N 628)

 

ВИДИ РАДІООБЛАДНАННЯ,
щодо яких на виробників поширюються вимоги, наведені в пункті 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 355

1. Радіообладнання служби радіовизначення (визначення місцезнаходження, швидкості та/або інших характеристик об'єкта або отримання інформації про такі параметри за допомогою властивостей поширення радіохвиль), за винятком приймачів супутникової навігації GNSS.

2. Мультирадіообладнання (multi-radio equipment) (комбіноване обладнання, що складається з двох або більше прийомопередавачів, передавачів та приймачів, здатних одночасно випромінювати на двох та більше частотах (радіочастотних каналах), застосовуючи різні види радіотехнології (стандарти зв'язку), з потужністю кожного передавача більше ніж 100 мВт).

3. Радіостанції безпосереднього аналогового та/або цифрового УКХ-зв'язку типу PMR446 (діапазон частот 446 - 446,2 МГц).

4. Радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу стандарту DECT та його модифікацій, у тому числі телефонні апарати для проводового зв'язку з безпроводовою слухавкою.

5. Центральні земні станції супутникового зв'язку.

6. Безпроводові зарядні пристрої для заряджання автомобілів з електричним двигуном, що є радіообладнанням.

7. Радіообладнання для дистанційного радіокерування (пілотування) безпілотними повітряними суднами та/або безпілотними літальними апаратами (БпЛА), а також радіообладнання обміну даними між повітряними та наземними пристроями, за винятком виробів авіаційної техніки, зазначених у підпункті 3 пункту 2 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 355 (далі - Технічний регламент радіообладнання).

8. Набори моделей зменшеного розміру (у масштабі), іграшки у вигляді тварин або інших істот, іграшки та моделі з умонтованим двигуном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі (радіокеровані іграшки), з потужністю випромінювання передавача більше ніж 5 мВт (7 дБм).

9. Передавачі теле- та радіомовлення з потужністю випромінювання більше ніж 50 Вт.

10. Конкретні типи радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, оцінка відповідності яких здійснюється без використання узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України, згідно з пунктом 2.6 розділу II Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

11. Конкретні типи радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які за результатами аналізу та оцінки виробником ризику (ризиків) не відповідають належному рівню відповідності додатковим вимогам для введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання, визначеним у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року N 815, та/або конкретний тип радіообладнання, віднесений імпортером до продукції, що має високий ступінь ризику.

12. Група радіоелектронних засобів, збій у роботі або неналежне функціонування яких може загрожувати безпеці людей та/або навколишньому середовищу.

13. Група радіоелектронних засобів, які є технічними засобами телекомунікацій (для організації надання телекомунікаційних послуг) та призначені для встановлення на борту повітряного, морського або річкового судна (наприклад, земні станції супутникового зв'язку, базові станції стільникового зв'язку, точки безпроводового доступу).

14. Точки безпроводового доступу, які є технічними засобами телекомунікацій (для організації надання телекомунікаційних послуг) із робочим діапазоном частот 5470 - 5725 МГц та призначені для встановлення поза межами приміщень (outdoor).

(Положення доповнено додатком 5 згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.04.2018 р. N 188)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ від ____________ 20__ р. N ___

(для реєстрації радіообладнання відповідно до пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 355)

1. ОПИСОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ РАДІООБЛАДНАННЯ

1.1. Назва продукції (комплекту постачання), під якою надаватиметься на ринок України

 

1.2. Торгова марка або торговельний знак

 

1.2.1. Підстави для використання торгової марки або торговельного знака:

 

1.3. Тип, або модель (артикул, код замовлення), або інше позначення, що наноситься на пакування чи радіообладнання для його ідентифікації

 

1.4. Виробник (назва та країна)

 

1.5. Склад комплекту постачання (зазначається тільки позначення блоків (компонентів, продукції), що мають радіофункцію):

 

1.6. Країна походження продукції

 

1.7. Клас радіообладнання (автономне, комбіноване обладнання, приєднувальний пристрій, застосування з іншою продукцією тощо)

 

1.8. Функціональне призначення радіообладнання при використанні радіочастотного ресурсу (описове та/або схема організації радіомережі із зазначенням видів радіоелектронних засобів, радіотехнологій та радіочастот)1

 

1.8.1. Перелік інтерфейсів (режимів зв'язку)

 

1.9. Фотографії або ілюстрації, що показують зовнішній вигляд, маркування, пакування та внутрішнє компонування1

 

1.10. Тип та позначення радіомодулів для комбінованого обладнання або приєднувального пристрою у комплекті постачання продукції (за наявності)

 

1.11. Версії програмного забезпечення або апаратно-реалізованого програмного забезпечення, які впливають на відповідність суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 355 (далі - ТР радіо) (за наявності)1

 

1.12. Відомості про спосіб виробництва радіообладнання (продукція серійного випуску / обмежена партія та її обсяг / одиничний зразок)

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІООБЛАДНАННЯ (ОКРЕМИХ БЛОКІВ (КОМПОНЕНТІВ, ПРОДУКЦІЇ) КОМПЛЕКТУ ПОСТАЧАННЯ, ЩО МАЮТЬ РАДІОФУНКЦІЮ2

2.1. Ідентифіковане позначення блоку (компонентів, продукції), що має радіофункцію

 

2.2. Назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року N 815

 

2.2.1. Позначення стандарту радіотехнології

 

2.3. Діапазон робочих частот

 

на прийом

 

на передачу

 

2.4. Метод організації радіозв'язку

  точка-точка

  точка-багатоточка

 

  симплекс

  напівдуплекс

  дуплекс

  FDD

  TDD

 


2.5. Дуплексне рознесення

 

2.6. Номінали та крок сітки частот (формула для її отримання (у разі більше ніж 5 частот)

 

2.7. Тип модуляції / клас(и) випромінювання

 

2.7.1. Описова або графічна інформація про маску випромінювання передавача (ширина займаної смуги радіочастот каналу) (для кожного класу випромінювання)

 

2.7.2. Тип інформації, що передається (швидкість для кожного класу випромінювання)

 

2.8. Максимальна потужність на виході передавача (для кожного класу випромінювання)

 

2.9. Регулювання потужності

 

2.10. Чутливість приймача (для кожного режиму роботи)

 

2.11. Тип антени

  інтегрована

 

  неінтегрована

 

  входить до складу РЕЗ

  не входить до складу РЕЗ


2.12. Кількість антен (зазначається окремо для передавання та приймання)

 

2.12.1. Коефіцієнт підсилення антени (антен)

 

2.13. Максимальна (сумарна) еквівалентна ізотропна випромінювана потужність (окремо для кожного режиму випромінювання)

 

2.14. Способи послаблення дії завад

  робочий цикл ___________

  динамічний вибір частоти

  автоматичний контроль потужності випромінювання (діапазон регулювання _______ дБ)

  попереднє прослуховування каналу (LBT)

  інше


2.15. Регіон та умови встановлення (наприклад, всередині приміщень, їх вид тощо)

  вся територія України                           регіон

  інше


2.16. Номер і дата рішення НКРЗІ щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України або позначення узагальнених умов застосування, які використовувалися для оцінки відповідності суттєвій вимозі, визначеній у пункті 7 ТР радіо

 

2.17. Позначення стандарту3, його назва та дата публікації (або номер видання чи його версія), який використано як технічні вказівки для відповідності суттєвим вимогам, зазначеним у пунктах 7, 8 ТР радіо (далі - стандарт)

 

2.17.1. Стандарт надає презумпцію відповідності згідно з пунктом 49 ТР радіо (якщо так, з якого строку)

 

2.17.2. Номер і дата протоколу випробувань на цей стандарт

 

2.17.3. Спосіб застосування технічних вказівок стандарту

  повністю застосовані безумовні вимоги стандарту (U)

  повністю застосовані такі функціональні вимоги стандарту (C)


______________________________________________

  опис незастосованих технічних вказівок стандарту, незастосованих з наведенням опису рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам1 _________________________

2.18. Інша інформація (за бажанням виробника)

 

3. ОПИСОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ НЕВІДПОВІДНОСТІ РАДІООБЛАДНАННЯ

3.1. Номер позиції згідно з додатком 5 до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

 

3.2. Описова ідентифікація та оцінка ризику (ризиків) (у дужках наводяться суттєва вимога ТР радіо, для якої притаманний ризик або можливі небезпечні фактори) (співвідношення потенційної події та наслідків і пов'язані з ними вірогідності інцидентів)

 

3.2.1. Небезпечні фактори, що впливають або можуть вплинути на життєдіяльність людини під час споживання чи використання радіообладнання

 

3.2.2. Категорії споживачів, які можуть споживати чи використовувати продукцію

 

3.2.3. Види травм, які можуть отримати споживачі під час споживання чи використання радіообладнання

 

3.2.4. Характеристика та тяжкість ушкоджень, які можуть бути наслідком отримання травми певними категоріями споживачів під час споживання (використання) продукції

 

3.2.5. Наслідки, що пов'язані з отриманими травмами

 

3.2.6. Звичайні та обґрунтовано передбачувані умови використання радіообладнання, під час яких можуть з'явитися ризики низького рівня відповідності суттєвим вимогам ТР радіо

 

3.2.7. Інші критерії (зовнішні та внутрішні контексти)

 

3.3. Ймовірність виникнення ризику (за кожним із факторів), а також негативні наслідки у разі втрати радіозв'язку або неправильно визначених параметрів радіовизначення

 

3.4. Опис вказівок для користувача щодо безпечного встановлення та використання радіообладнання за призначенням, а також мінімізації ідентифікованих ризиків

 

3.5. Опис основного передбачуваного виробником способу застосування радіообладнання у сфері користування радіочастотним ресурсом України (всередині або поза приміщеннями, в промислових будівлях, на транспорті)

 

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

4.1. Оцінка відповідності суттєвим вимогам ТР радіо проводилася

Для суттєвих вимог, визначених у пункті 6 ТР радіо:

додаток 1 до ТР радіо (модуль А);

додаток 2 до ТР радіо (модулі В і С), експертизу типу проводив (зазначаються назва та номер призначеного органу з оцінки відповідності, номер та дата сертифіката експертизи типу)
_________________________________________________ _________________________________________________

додаток 3 до ТР радіо (модуль Н), оцінку системи управління якістю щодо відповідного радіообладнання проводив (зазначаються назва та номер призначеного органу з оцінки відповідності, номер та дата рішення призначеного ООВ, яким схвалено систему управління якістю) ____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Для суттєвих вимог, визначених в пунктах 7, 8 ТР радіо:

  додаток 1 до ТР радіо (модуль А);

  додаток 2 до ТР радіо (модулі В і С), експертизу типу проводив (зазначається назва та номер призначеного органу з оцінки відповідності, номер та дата сертифіката експертизи типу)
__________________________________________________
__________________________________________________

 додаток 3 до ТР радіо (модуль Н), оцінку системи управління якістю щодо відповідного радіообладнання проводив (зазначаються назва та номер призначеного органу з оцінки відповідності, номер та дата рішення призначеного ООВ, яким схвалено систему управління якістю) ____________________________________________

4.2. Інформація про процедури, які забезпечують постійну відповідність радіообладнання вимогам, зазначеним в декларації про відповідність (наприклад, зміни, які суттєво впливають на конструкцію або склад продукції, зміни в стандартах, зміни в структурі виробництва тощо)

 

4.3. Інформація про інші проведені оцінки та підтвердження відповідності, зокрема про оцінку та підтвердження відповідності згідно з Директивою 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС (за наявності)

 

4.4. Інша інформація про демонстрацію відповідності заявленим вимогам, зокрема результати проектних розрахунків, проведених перевірок та інша подібна інформація1

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА (резидент України (за наявності))

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ НАДАННЯ НА РИНКУ, ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РАДІООБЛАДНАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

7.1. Пояснення згідно з пунктом 20 ТР радіо1

 

7.2. Пояснення щодо інформації відповідно до пункту 28 ТР радіо1

 

7.3. Інформація про систему управління ризиками в ланцюзі постачання радіообладнання (тільки для продукції серійного та масового випуску)

 

7.4. Інформація про термін початку виробництва та орієнтовний строк реалізації радіообладнання в Україні

 

7.5. Строк придатності радіообладнання

 

7.6. Інформація про наявність спеціальних вимог до транспортування, складання, монтажу, умов та будь-яких інших спеціальних вимог, пов'язаних з експлуатацією радіообладнання (за наявності)

 

7.7. Інформація про організацію гарантійного та післягарантійного ремонту (обслуговування) радіообладнання (тільки для продукції серійного та масового випуску)

 

7.8. Інша інформація (на бажання виробника)

 

7.9. Присвоєний самостійно виробником код конкретного типу радіообладнання (у разі присвоєння йому реєстраційного коду виробника)

 

Усі відомості, подані в цьому Повідомленні та доданих додатках, достовірні й повні.

Рішення прошу надіслати:

на адресу електронної пошти

на поштову адресу (у межах України)

 

_________________________________________

 

__________________________________

8. ДОДАТКИ

1. Копія декларації про відповідність вимогам ТР радіо, на __ арк.

2. Інформація для користувачів та інструкція з експлуатації, на __ арк.

3. Елементи технічної документації, зазначені в абзацах першому - третьому підпункту 1, підпунктах 4, 6 - 9 додатка 4 ТР радіо (у разі якщо відповідна інформація не наведена у пунктах 1.8, 1.9, 1.11, підпункті 2.17.3 пункту 2.17, пунктах 4.1, 4.4, 7.1, 7.2 цього Повідомлення), на __ арк.

4. Документи, які визначають повноваження особи діяти від імені виробника, на __ арк.

Підписано від імені та за дорученням _____________________________________________________

_____________________________________________________________ ___ ____________ 20__ р.
                                                             (місце, дата видачі)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

__________________________________
(підпис особи, яка діє від імені виробника)


____________
1 Може наводитися у складі технічної документації та додається до повідомлення (зазначаються назва (позначення) елемента технічної документації та сторінка, на якій знаходиться відповідна інформація).

2 Таблиці заповнюються за встановленою формою окремо для кожного блоку та однієї (одного) радіотехнології/стандарту радіотехнології, що використовує такий блок.

3 У разі застосування декількох стандартів підпункти 3.17.1 - 3.17.3 пункту 3.17 заповнюються окремо для стандарту.

(Положення доповнено додатком 6 згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.04.2018 р. N 188)

 

АНКЕТА від ______20__ р. N ___

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА (резидент України (за наявності))

3. ПРОШУ ПРИСВОЇТИ КОД РЕЄСТРАЦІЙНОГО НОМЕРА ВИРОБНИКА

(за необхідності зазначити бажаний реєстраційний номер у форматі: Rxxyy, де R - позначення номера району, де розташований виробник, згідно з розподілом, визначеним у статті 5 Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, xxyy - чотири літери латинського алфавіту) __________

Усі відомості, надані в цій Анкеті та доданих додатках, достовірні й повні. З порядком реєстрації радіообладнання та нанесення реєстраційного номера на радіообладнання ознайомлений.

Рішення прошу надіслати:

на адресу електронної пошти

на поштову адресу (у межах України)

 

_________________________________________

 

__________________________________

4. ДОДАТКИ

Документи, які визначають повноваження особи діяти від імені виробника, на __ арк.

Підписано від імені та за дорученням _____________________________________________________

_____________________________________________________________ ___ ____________ 20__ р.
                                                   (місце, дата видачі)

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

___________________________________
(підпис особи, яка діє від імені виробника)


(Положення доповнено додатком 7 згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 03.04.2018 р. N 188)

(Положення у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 10.11.2011 р. N 637)

____________

Опрос