Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о территориальных органах Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте

Министерство транспорта и связи
Положение, Приказ от 14.12.2005 № 888
Утратил силу

Про затвердження Положення про територіальні органи Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 14 грудня 2005 року N 888

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2005 р. за N 1573/11853

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 19 березня 2008 року N 307
,
 від 10 грудня 2009 року N 1285

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 27 серпня 2013 року N 637)

Відповідно до Положення про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 1190, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про територіальні органи Головної державної інспекції на автомобільному транспорті, що додається.

2. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті (Сінько В. О.):

2.1. Забезпечити виконання завдань, функцій та обов'язків, що передбачені Положенням.

2.2. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кроля С. С.

 

Міністр 

В. В. Бондар 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про територіальні органи Головної державної інспекції на автомобільному транспорті

1. Територіальні органи Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (далі - територіальні управління) в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі є територіальними структурними підрозділами Головавтотрансінспекції без права юридичної особи, утворюються відповідно до Положення про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 року N 1190, мають печатку зі своїм найменуванням і зображенням малого Державного Герба України.

2. Територіальні управління утворюються і ліквідуються Головною державною інспекцією на автомобільному транспорті (далі - Головавтотрансінспекція) за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку України у межах граничної чисельності працівників Головавтотрансінспекції.

3. Територіальні управління у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства транспорту та зв'язку України і Головавтотрансінспекції, цим Положенням та іншими нормативними актами.

4. Основними завданнями територіальних управлінь у відповідному регіоні є:

1) здійснення відповідно до законодавства державного нагляду за дотриманням правил безпечного функціонування автомобільного транспорту загального користування;

2) здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання усіх форм власності нормативно-правових актів, стандартів і норм перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом загального користування;

3) забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування в автомобільному транспорті загального користування.

5. Територіальні управління відповідно до покладених на них завдань у відповідному регіоні:

1) здійснюють державний контроль за виконанням суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту загального користування, правил перевезень пасажирів і вантажів; дотриманням вимог нормативно-правових актів, стандартів і норм, що регулюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

2) здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки перевезень суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту загального користування;

3) здійснюють у межах своєї компетенції контроль за дотриманням вітчизняними та іноземними автоперевізниками норм міжнародних конвенцій і договорів про міжнародне автомобільне сполучення;

4) здійснюють функції з підготовки документів для видачі ліцензій, їх переоформлення, видачі дублікатів та копій ліцензії, визнання недійсними та анулювання ліцензій і подають їх на розгляд Головавтотрансінспекції;

видають ліцензійні картки;

(підпункт 4 пункту 5 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 19.03.2008 р. N 307)

5) здійснюють контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", та видають розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

(підпункт 5 пункту 5 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 19.03.2008 р. N 307)

6) беруть участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію транспортних засобів, об'єктів, споруд автомобільного транспорту загального користування;

7) вносять пропозиції з питань, що належать до їх компетенції, зокрема:

здійснення стандартизації та сертифікації послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

удосконалення міжнародних автомобільних перевезень;

удосконалення системи державного контролю в автомобільному транспорті загального користування;

удосконалення системи державного нагляду за дотриманням правил безпечного функціонування автомобільного транспорту загального користування;

8) здійснюють фінансову діяльність, а саме:

абзац другий підпункту 8 пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 10.12.2009 р. N 1285)

надають в установленому порядку пропозиції Головавтотрансінспекції, які підтверджені розрахунками щодо потреби бюджетних коштів на фінансування на наступний бюджетний рік;

забезпечують виконання фінансових зобов'язань відповідно до доведених кошторисних призначень;

абзац п'ятий підпункту 8 пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 10.12.2009 р. N 1285)

абзац шостий підпункту 8 пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 10.12.2009 р. N 1285)

Абзац сьомий підпункту 8 пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 10.12.2009 р. N 1285)

9) у сфері безпеки автомобільних перевезень здійснюють у межах своєї компетенції функції, передбачені Порядком здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 року N 204;

10) ведуть у відповідному регіоні облік виданих Головавтотрансінспекцією ліцензій.

6. Територіальні управління у відповідному регіоні мають право:

1) перевіряти виконання суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту загального користування, вимог законодавства про автомобільний транспорт;

2) залучати за погодженням з керівниками відповідних місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій їх спеціалістів для розгляду питань, що належать до компетенції територіального управління Головавтотрансінспекції;

3) у межах своєї компетенції вимагати від автоперевізників усунення виявлених порушень правил перевезення пасажирів і вантажів автотранспортними засобами, вносити обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушення законодавства про автомобільний транспорт відповідно до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року N 143 (далі - Порядок);

4) проводити перевірку автомобільних транспортних засобів загального користування щодо їх відповідності вимогам законодавства про автомобільний транспорт;

5) у межах своєї компетенції одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту загального користування, інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;

6) готувати пропозиції начальнику Головавтотрансінспекції про анулювання ліцензії відповідно до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту України від 02.03.2004 N 26/153, зареєстрованого Міністерством юстиції України 12.03.2004 за N 319/8918;

7) передавати правоохоронним органам матеріали про правопорушення, що містять ознаки злочину, згідно з Порядком.

7. Працівники територіальних управлінь відповідного регіону мають право безперешкодного доступу на територію підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту загального користування усіх форм власності, для виконання покладених на них завдань.

8. Територіальне управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Державтоінспекцією, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

9. Територіальне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Головавтотрансінспекції.

Начальник територіального управління у відповідному регіоні за посадою є старшим державним інспектором на автомобільному транспорті і діє на підставі цього Положення.

10. Начальник територіального управління у відповідному регіоні:

1) здійснює керівництво діяльністю територіального управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальне управління завдань і здійснення функцій, визначених цим Положенням;

2) розпоряджається в установленому законодавством порядку відповідно до доведених кошторисних призначень коштами територіального управління;

3) представляє інтереси Головавтотрансінспекції з питань, пов'язаних з діяльністю територіального управління, у стосунках з державними органами, суб'єктами господарювання, громадськими організаціями та іншими установами, громадянами відповідно до визначених цим Положенням завдань територіального управління;

4) вносить пропозиції начальнику Головавтотрансінспекції щодо дисциплінарної відповідальності працівників територіального управління, крім свого заступника;

5) вносить пропозиції начальнику Головавтотрансінспекції щодо структури територіального управління у межах доведених йому штатних одиниць та відповідно до чинного законодавства;

6) забезпечує збереження державної таємниці та організовує роботу з документами, які містять відомості конфіденційного характеру, відповідно до законодавства України, а також надає начальнику Головавтотрансінспекції пропозиції щодо визначення кола посадових осіб, які можуть мати доступ до державної таємниці та інформації конфіденційного характеру;

7) виконує інші повноваження, визначені цим Положенням.

11. Начальник територіального управління має заступника - начальника відділу, який за посадою є старшим державним інспектором та призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головавтотрансінспекції.

12. Віднесення посадових осіб територіального управління до інспекторського складу Головавтотрансінспекції здійснюється відповідно до Положення про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 року N 1190.

Посадові особи інспекторського складу територіального управління мають посвідчення, забезпечуються форменим одягом, зразки і порядок видачі яких затверджуються в установленому законодавством порядку.

13. Структуру територіального управління затверджує начальник Головавтотрансінспекції за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку України в межах граничної чисельності працівників Головавтотрансінспекції.

14. Утримання територіального управління здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Доходи і видатки територіального управління є складовими кошторису доходів і видатків Головавтотрансінспекції.

Територіальні управління підлягають документальній ревізії з фінансово-господарської діяльності у порядку та терміни, визначені відповідно до чинного законодавства України.

 

Начальник Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті
 

 
В. Сінько
 

Опрос