Идет загрузка документа (153 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил предоставления эксплуатантам разрешений на вылет с аэропортов Украины и прилет в аэропорты Украины

Минобороны, Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Приказ, Правила от 28.11.2005 № 897/703
редакция действует с 03.10.2011

Про затвердження Правил надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації,
Міністерства оборони України
від 28 листопада 2005 року N 897/703

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2005 р. за N 1572/11852

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства інфраструктури України,
 Міністерства оборони України
 від 2 вересня 2011 року N 342/546

На виконання вимог статті 7 Повітряного кодексу України, Указу Президента України від 18 жовтня 2000 року N 1143 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року "Про стан авіаційного транспорту та авіаційної промисловості України" та постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 401 "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України", з метою надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України під час здійснення міжнародних, внутрішніх та транзитних польотів НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Правила надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України (далі - Правила), що додаються.

2. Директору департаменту планування та забезпечення польотів Державіаслужби Зубареву О. О.:

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

2.2. Довести інформацію про введення в дію зазначених Правил до відома зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та експлуатантів України.

2.3. Довести інформацію до відома експлуатантів іноземних держав, опублікувавши в установленому порядку витяг з Правил в "АІП України" (збірнику аеронавігаційної інформації).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державіаслужби за напрямком діяльності та начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних Сил України.

 

Голова Державної служби
України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації 

 
 
М. О. Марченко
 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
А. Дашкевич
 

 

Правила
надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України

(У тексті Правил і додатках до них слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства оборони України від 2 вересня 2011 року N 342/546)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на юридичних, незалежно від форм власності та відомчої належності, і фізичних осіб, які беруть участь у плануванні, забезпеченні та виконанні міжнародних, внутрішніх та транзитних польотів в Україні та інших державах.

1.2. Правила встановлюють порядок отримання дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України ПС, порядок контролю Державної авіаційної служби України (далі - Державіаслужба України) за виконанням вимог українськими та іноземними експлуатантами наданих дозволів під час здійснення міжнародних, внутрішніх та транзитних польотів.

1.3. Правила використовуються українськими та іноземними експлуатантами для отримання дозволів на виконання міжнародних, внутрішніх та транзитних польотів у повітряному просторі України та в міжнародному повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України.

1.4. Пункт 1.4 глави 1 виключено 

(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України,
 Міністерства оборони України від 02.09.2011 р. N 342/546,
у зв'язку з цим пункти 1.5 - 1.7 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.6)

1.4. Терміни

У цих Правилах терміни мають таке значення:

аеропорт - підприємство, що здійснює послуги в обслуговуванні пасажирів, багажу, вантажу та пошти, забезпечує виконання польотів і обслуговування ПС (далі - ПС) та має у своєму складі і використовує для даних потреб аеродром, аеровокзал, інші наземні споруди, відповідне обладнання та підготовлений персонал;

аеропорт міжнародний - аеропорт, виділений для приймання та відправлення ПС, які виконують міжнародні польоти, та у якому здійснюється митний, прикордонний, санітарно-карантинний контроль, контроль на авіаційну безпеку та інші види обов'язкового контролю;

аеропорт внутрішній - аеропорт, який призначений державою для обслуговування ПС, що виконують рейси на території тільки цієї держави;

аеропорт відправлення - аеропорт, з якого згідно з договором про повітряне перевезення починається перевезення пасажира, багажу, вантажу або пошти;

аеропорт призначення - аеропорт, у якому згідно з договором про повітряне перевезення має бути закінчено перевезення пасажира, багажу, вантажу або пошти;

аеропорт проміжний - аеропорт, у якому згідно з розкладом рейсу передбачена транзитна посадка ПС;

аеродром - визначена ділянка земної або водної поверхні (включаючи будь-які будівлі, споруди та обладнання), призначена повністю або частково для прибуття, відправлення, руху, стоянки та обслуговування ПС. Якщо поняття "аеродром" використовується в положеннях, що стосуються плану польотів і порядку сполучення, воно включає також місця, які можуть використовуватися літальними апаратами певних видів, наприклад, вертольотами або аеростатами;

альтернативний маршрут - маршрут, який відрізняється від основного, якому надано перевагу і який розташований в межах точок вильоту та призначення. Вибирається експлуатантами в тих випадках, коли маршрут, який є основним, неможливо використовувати;

внутрішнє повітряне сполучення - будь-яке повітряне сполучення, яке здійснюється цілком у межах території держави;

добовий план польотів аеропорту - план польотів, який складається в авіапідприємствах напередодні дня польотів на підставі розкладу руху ПС, добових планів польотів авіакомпаній, що базуються в цьому аеропорту, планів польотів та замовлень для виконання авіаційних робіт у народному господарстві;

добовий план польотів авіакомпанії - план польотів, який складається напередодні дня польотів на підставі планів польотів ПС власного парку, у тому числі ПС, які виконують польоти в інших державах;

дозвіл на приліт/виліт в (з) Україну - надання Державіаслужбою України (Генеральним штабом ЗС України) експлуатанту права на приліт/виліт в (з) аеропорти України. Дозвіл містить умовну літерно-цифрову абревіатуру, у якій закладена інформація про орган, яким надано дозвіл на виконання польоту, дату надання дозволу та порядковий номер дозволу;

комерційні права - права здійснювати перевезення пасажирів, вантажу та пошти при міжнародних польотах, які надаються за двосторонньою міжурядовою угодою про повітряне сполучення або за іншою письмовою домовленістю на рівні авіаційних властей;

користувач повітряного простору - юридична або фізична особа, яка має право провадити діяльність, пов'язану з використанням повітряного простору;

маршрут польоту - ділянка польоту від закінчення етапу зльоту та початкового набору висоти до початку етапу заходу на посадку і посадки;

міжнародний політ - політ, що складається з одного або декількох міжнародних етапів польоту;

міжнародний етап польоту - етап польоту з одним /обома кінцевими пунктами, що розташовані на території держави, яка не є державою реєстрації даної авіакомпанії. Технічні зупинки не враховуються під час класифікації етапів польоту;

міжнародна повітряна лінія - умовна лінія, що зв'язує погоджені авіаційними адміністраціями початковий та кінцевий пункти, між якими здійснюється регулярне міжнародне повітряне сполучення. У двосторонніх угодах про повітряне сполучення міжнародна повітряна лінія має назву "договірна лінія";

міжнародне повітряне перевезення - перевезення, коли аеропорт відправлення та аеропорт призначення розташовані на території різних держав або на території однієї держави, якщо передбачена зупинка на території іншої держави;

небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин;

номер за списком ООН - чотиризначний номер для визначення речовин чи конкретної групи речовин, присвоєний комітетом експертів Організації Об'єднаних Націй з перевезення небезпечних вантажів;

повітряна лінія - визначений та сертифікований в установленому порядку маршрут польотів між погодженими пунктами для здійснення повітряних перевезень;

політ з комерційною метою - політ, що виконується експлуатантом за винагороду або виконання договору найму, фрахту;

політ з некомерційною метою - політ, який не підпадає під ознаку "політ з комерційною метою";

приватний політ - політ, що виконується експлуатантом або власником ПС з приватною метою;

рейс - політ ПС (за розкладом або поза розкладом), який виконується в одному напрямку від початкового до кінцевого пункту маршруту;

рейс регулярний - рейс, що входить до серії польотів, пов'язаних із перевезеннями пасажирів, вантажу та пошти, які доступні для загального платного користування та виконуються згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між одними й тими самими двома чи більше пунктами, незалежно від комерційної завантаженості. До регулярних рейсів належать затверджені в розкладі додаткові рейси цієї серії, які виконуються цим самим експлуатантом;

рейс додатковий - рейс, що виконується поза розкладом за тим самим маршрутом, що й регулярний;

рейс нерегулярний (поза розкладом) - рейс, який не підпадає під визначення регулярного рейсу;

розклад руху виконання регулярних польотів - звід офіційно затверджених регулярних рейсів, пов'язаних з перевезенням пасажирів, вантажу, пошти, між одними й тими самими двома чи більше пунктами;

сертифікат експлуатанта - юридичний документ, який свідчить про те, що експлуатант відповідає вимогам Повітряного кодексу України, Правил сертифікації експлуатантів, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20.09.2005 N 684, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1545/11825, або Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.07.2010 N 430, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.07.2010 за N 558/17853, та рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації;

(термін пункту 1.4 глави 1 у редакції наказу Міністерства інфраструктури
 України, Міністерства оборони України від 02.09.2011 р. N 342/546)

слот - призначений період часу (вікна) для прибуття/відправлення ПС до (із) аеропорту посадки або для прольоту через відповідну точку в повітряному просторі;

терміновий політ - політ, планування якого здійснюється в день (дату) його виконання. Виконання польоту викликано необхідністю надання допомоги під час проведення пошуково-рятувальних робіт, у разі стихійного лиха, ліквідації наслідків аварій, надання медичної допомоги, виконання термінових завдань вищих органів влади та за інших обставин;

транзитний політ - політ ПС, яке перетинає повітряний державний кордон України без посадки в аеропортах України або з технічною посадкою;

технічна посадка (зупинка) - посадка (зупинка) ПС з некомерційною метою (без висадки/посадки пасажирів, завантаження/вивантаження пошти та вантажу), з метою заправки ПС паливом та/або заміни членів екіпажу даного ПС. Технічна посадка також може здійснюватися в деяких випадках для виконання національних вимог до входу в повітряний простір України перед продовженням польоту ПС до пункту перевезення (призначення) в Україні;

товари військового призначення в сукупності чи окремо - це:

вироби військового призначення - озброєння, боєприпаси, військова і спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів;

послуги військового призначення - надання іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі посередницьких (брокерських), у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, а також надання зазначеним юридичним особам іноземної держави чи її представникам або іноземцям послуг з фінансування таких робіт;

технології військового призначення - спеціальна інформація в будь-якій формі (за винятком загальнодоступної інформації), необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення та надання послуг військового призначення. Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або технічної допомоги;

технічні дані - проекти, плани, креслення, схеми, діаграми, моделі, формули, специфікації, програмне забезпечення, посібники та інструкції, розміщені на папері або інших, у тому числі й електронних, носіях інформації;

товари подвійного використання - окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового використання, а також роботи і послуги, пов'язані з ними, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

товари, що стосуються ядерної діяльності, - ядерні матеріали, радіоактивні джерела іонізуючого випромінювання, ізотопна продукція та радіоактивні відходи;

чартерні (нерегулярні) повітряні перевезення - перевезення, що виконуються на підставі договору чартеру (фрахтування ПС), за яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальнику) за плату всю місткість одного чи кількох повітряних суден на один або кілька рейсів для повітряного перевезення пасажирів, багажу, вантажу або з іншою метою, якщо це не суперечить чинному законодавству України. Роздрібний продаж квитків на чартерні перевезення не дозволяється;

експлуатант - фізична чи юридична особа, що експлуатує ПС чи пропонує свої послуги в цій галузі.

1.5. Скорочення

У цих Правилах використовуються такі скорочення:

АІП 

- збірник аеронавігаційної інформації; 

АНО 

- аеронавігаційне обслуговування; 

АФТН 

- авіаційний фіксований електрозв'язок; 

ВПК ПП ГКЦ ЗСУ 

- відділ планування та контролю повітряних перевезень Головного командного центру Збройних Сил України; 

ВДСА 

- виробничо-диспетчерська служба авіакомпанії; 

ВДСП 

- виробничо-диспетчерська служба підприємства; 

ВООВП 

- відділ організації особливо важливих перевезень департаменту планування та забезпечення польотів Державіаслужби України

ВКП 

- відділ координації польотів департаменту планування та забезпечення польотів; 

ВП КППС  

- відділ планування та контролю за польотами ПС у повітряному просторі України департаменту планування та забезпечення польотів; 

ДАПЛ 

- департамент авіаційних перевезень та ліцензування;  

ДЛА (DLA)  

- затримка часу вильоту; 

ДКС МЗС  

- Департамент Консульської служби Міністерства закордонних справ України;  

Державіаслужба України 

- Державна авіаційна служба України

Держекспортконтроль

- Державна служба експортного контролю; 

ДПЗП 

- департамент планування та забезпечення польотів; 

ДСА (OCC) 

- диспетчерська служба авіакомпанії (Operations Control Center - центр контролю за виконанням та забезпеченням польотів); 

IKAO (ICAO)  

- Міжнародна організація цивільної авіації; 

ОПР 

- обслуговування повітряного руху; 

ПК (PK)  

- підконтрольний рейс; 

ПВП 

- правила візуальних польотів; 

ПСЗСУ  

- Повітряні Сили Збройних Сил України; 

РПІ (FIR)  

- район польотної інформації; 

РМК (RMK)  

- додаткова інформація; 

РПЛ (RPL)  

- повторювальний план польотів; 

РДЦ 

- районний диспетчерський центр; 

СЕП 

- спеціальні експлуатаційні положення; 

УКРАЕРОРУХ 

- Державне підприємство обслуговування повітряного руху України; 

УКРАЕРОЦЕНТР 

- Український центр планування використання повітряного простору України і регулювання повітряного руху; 

УТЦ (UTC)  

- координований всесвітній час; 

ФПЛ (FPL)  

- поданий план польоту; 

ЦНЛ (CNL)  

- скасування плану польоту; 

ЦДА 

- центральна диспетчерська аеропорту; 

IFPS Євроконтролю 

- Інтегрована система первинної обробки планів польотів Євроконтролю; 

SITA 

- Міжнародне товариство електрозв'язку авіакомпаній (Airline Telecommunications and Information Services). 

1.6. Користувачам повітряного простору України, які мають заборгованість за надане аеронавігаційне обслуговування, може бути відмовлено в наданні дозволу на використання повітряного простору РПІ України.

2. Порядок надання українським та іноземним експлуатантам дозволів на виконання міжнародних регулярних польотів з вильотом (прильотом) з України (в Україну)

2.1. Дозвіл на виконання міжнародних регулярних польотів у повітряному просторі України ПС українських та іноземних експлуатантів видається Державіаслужбою України. Форму дозволу наведено в додатку 1.

2.2. Для виконання міжнародних регулярних польотів експлуатанти України повинні мати відповідне призначення на конкретну міжнародну повітряну лінію та отримати від департаменту авіаційних перевезень та ліцензування Державіаслужби України затвердження (погодження) розкладу руху ПС. Для затвердження розкладу руху експлуатанти надсилають до ДАПЛ Державіаслужби України заявку, у якій вказують: період здійснення польотів, вид перевезень (пасажирські, вантажні), трилітерний код IKAO, номер рейсу, маршрут перевезень, тип ПС і його провізну ємність, час прильоту (вильоту), дні виконання.

2.3. Для затвердження розкладу руху на виконання міжнародних регулярних польотів в Україну (з України) іноземний експлуатант подає до Державіаслужби України заявку з повною характеристикою авіаційних перевезень. До заяви додаються такі документи:

документ, що свідчить про державну належність експлуатанта;

документ, що свідчить про засновників та співвласників авіакомпанії;

копію сертифіката експлуатанта або документ, що його замінює;

копії реєстраційних посвідчень на ПС;

копії сертифікатів льотної придатності ПС;

копії угод та полісів обов'язкового страхування (перестрахування) відповідальності перед пасажирами, третіми особами та вантажовласниками;

програму авіаційної безпеки й організаційно-розпорядчі документи з питань авіаційної безпеки, які узгоджені з управлінням авіаційної безпеки ДержавіаслужбоюУкраїни.

2.4. Заявка надсилається не пізніше ніж за 45 календарних днів до початку запланованих польотів, якщо інший строк не передбачено міжурядовими угодами про повітряне сполучення, але експлуатантам України рекомендовано надсилати заявку з урахуванням нормативно-правових актів щодо порядку та термінів розгляду заявок авіаційними владами іноземних держав для отримання дозволу на виконання польоту до держави призначення та за маршрутом польоту.

До зазначених у заявці обов'язкових документів експлуатант може додати іншу інформацію, яку він вважає важливою.

До відправлення заявки до ДАПЛ Державіаслужби України експлуатант зобов'язаний погодити слоти, технічне, комерційне та інші види обслуговування з аеропортом запланованої посадки (вильоту) ПС.

2.5. Департамент авіаційних перевезень та ліцензування Державіаслужби України, розглянувши заявку, мережами зв'язку надсилає експлуатанту-заявнику повідомлення про затвердження розкладу або відповідні зауваження щодо його змісту не пізніше ніж за 20 календарних днів, а при змінах розкладу - не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку запланованих польотів. Дозвіл на виконання регулярного польоту одночасно у формалізованому вигляді надається до Украероцентру, ВП КППС, аеропорту посадки (вильоту), що розташовані на території України.

2.6. У разі внесення експлуатантом змін у розклад руху останні повинні бути затверджені ДАПЛ Державіаслужби України.

При цьому інформація щодо зміни частоти руху направляється на затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів до введення змін.

2.7. На основі затвердженого ДАПЛ Державіаслужби України розкладу руху експлуатанти не пізніше 14 робочих днів, а під час змін розкладу - не пізніше 7 робочих днів до початку польотів, направляють RPL (переліки RPL) відповідно до рекомендацій ICAO (Doc 4444 ATM/501) до IFPS Євроконтролю, згідно з вимогами Повідомлень щодо ОПР.

2.8. При використанні альтернативного маршруту на регулярний політ експлуатант повинен надати до IFPS Євроконтролю FPL не пізніше ніж за 1 годину до розрахункового часу прибирання колодок. Форма та зміст FPL повинні відповідати документу ICAO (Doc 4444 ATM/501).

2.9. У разі необхідності виконання додаткового рейсу (одноразового):

2.9.1. Український експлуатант повинен одержати дозвіл від держави, до якої планується виконання додаткового рейсу, і ДАПЛ Державіаслужби України, після чого направити відповідне повідомлення в Украероцентр і ВП КППС за формою ФПЛ напередодні дня виконання польоту через IFPS Євроконтролю.

2.9.2. Іноземний експлуатант надсилає заявку до ДАПЛ Державіаслужби України. ДАПЛ Державіаслужби України не пізніше 16.00 за місцевим часом напередодні дня виконання польоту інформує експлуатанта, Украероцентр та ВП КППС про наданий дозвіл на виконання додаткового рейсу.

2.9.3. Іноземний експлуатант, отримавши дозвіл на виконання додаткового рейсу, надсилає до IFPS Євроконтролю повідомлення за формою FPL.

2.10. Українські експлуатанти мають право виконувати міжнародні регулярні польоти тільки за наявності підтвердження про отримання RPL від авіаційних адміністрацій держав за маршрутом польоту і IFPS Євроконтролю.

2.11. Іноземні експлуатанти мають право виконувати міжнародні регулярні польоти в Україну тільки після одержання підтвердження від ДАПЛ Державіаслужби України про затвердження розкладу і підтвердження від IFPS Євроконтролю про одержання переліку RPL.

2.12. Департамент авіаційних перевезень та ліцензування Державіаслужби України не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку сезонної навігації інформує Украероцентр, органи Військ Повітряних Сил ЗС України та ВП КППС щодо затверджених міжнародних регулярних рейсів, що планується виконувати в (з) Україну.

Періоди навігації:

а) літній 

- остання неділя березня; 

 

- остання субота жовтня; 

б) зимовий 

- остання неділя жовтня; 

 

- остання субота березня. 

2.13. У разі необхідності експлуатант має право на одноразову заміну: ПС, що належить до одного типу або іншого типу, що внесені до його сертифіката експлуатанта; аеродрому вильоту, дня виконання, маршруту та (або) аеродрому призначення. RPL відповідного дня анулюється і не пізніше ніж за годину до вильоту ПС надається окремий план польоту (FPL) до IFPS Євроконтролю (документ IKAO Doc 4444 ATM 501, пункт 16.4.2).

2.14. У разі можливої на 30 хвилин або більше хвилин затримки вильоту, перенесення польоту на наступну добу або його скасування експлуатант зобов'язаний негайно надіслати формалізоване повідомлення відповідно до Повідомлень щодо обслуговування повітряного руху. Зміни в установленому порядку вносяться в поточний і добовий плани польотів.

У разі ненадходження від експлуатанта інформації протягом 30 хвилин після розрахункового часу вильоту можливе автоматичне анулювання RPL щодо цього польоту (документ IKAO Doc 4444 ATM 501, пункт 16.4.4.2.3).

3. Порядок отримання українськими експлуатантами дозволу на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України під час здійснення міжнародних нерегулярних польотів

3.1. Міжнародні нерегулярні польоти українські експлуатанти виконують згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, АІП України, що регламентують діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України, відповідних правил авіаційних адміністрацій іноземних держав, що викладені в АІП цих держав, рекомендацій IKAO та цих Правил. Міжнародні нерегулярні польоти експлуатанти України виконують як з комерційною, так і з некомерційною метою.

До польотів з некомерційною метою належать:

а) перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

б) гуманітарні авіаперевезення в (з) Україну;

в) польоти, пов'язані із забезпеченням робіт щодо ліквідації стихійного лиха, санітарних рейсів, авіаційних та інших подій (у тому числі перевезень вантажу "200");

г) технічні рейси щодо:

перегонки ПС у (з) ремонт, виконання технічного обслуговування, їх доопрацювання в заводських умовах;

перевезення експлуатантом запасних частин (комплектуючих), двигунів ПС, мастильних матеріалів для власних потреб експлуатанта;

перевезення комплектуючих та рекламаційної продукції авіатехніки в (з) ремонт або з метою дослідження для власних потреб експлуатанта;

перевезення комплектуючих, службових пасажирів (делегації) підприємств авіаційної та космічної галузей на власних ПС;

ґ) технічна посадка з метою дозаправки авіапаливом або заміни (відпочинку) екіпажу;

д) перегонка ПС після купівлі до держави власника;

е) приватні польоти без комерційного завантаження для задоволення особистих потреб громадян;

є) польоти ПС Збройних Сил України, виключаючи платні повітряні перевезення, та перевезення українських миротворчих контингентів (особового складу, техніки та майна).

3.2. Українські експлуатанти, погодивши слот з аеропортом вильоту, прильоту, не раніше ніж за 5 робочих днів та не пізніше ніж за 2 робочі дні, а в разі виконання рейсу з перевезення пасажирів на ділові переговори - не пізніше 15.00 УТЦ напередодні дня виконання польоту з України, направляють до ВКП заявку встановленої форми (додаток 2).

Заявка на виконання міжнародного нерегулярного польоту подається англійською або російською мовою (офіційних мовах IKAO).

Експлуатант зобов'язаний планувати політ без зміни номера рейсу від аеропорту вильоту до аеропорту призначення. Бажано, щоб номери чартерних рейсів не повторювалися протягом трьох діб.

При виконанні польотів не допускається використання експлуатантом (у якого повинен бути 3-літерний позивний) 3-літерного позивного іншого експлуатанта.

Експлуатант, який не має трилітерного коду IKAO, має право використовувати трилітерний позивний іншого експлуатанта тільки після оформлення договору про його використання з експлуатантом, позивний якого використовується. У цьому разі експлуатант, який надає право використовувати свій трилітерний позивний, надає відповідне повідомлення до Державіаслужби України та покриває витрати на всі види обслуговування зазначеного польоту.

Приватні польоти та польоти ПС ЗСУ в разі відсутності в користувача повітряного простору трилітерного коду IKAO дозволяється виконувати під реєстраційним номером ПС.

3.3. У разі необхідності виконання вильоту (прильоту) з (до) аеропорту в час, який не відповідає режиму роботи аеропорту, експлуатант повинен заздалегідь вирішити питання з керівником аеропорту щодо зміни затвердженого регламенту роботи аеропорту. Керівник аеропорту інформує експлуатанта, Украероцентр, ВП КППС про зміну режиму роботи аеропорту.

Тільки після узгодження з керівником аеропорту режиму роботи аеропорту та отримання підтвердження про це експлуатант має право подавати заявку до ВКП на виконання польоту.

3.4. При термінових санітарних, пошукових і рятувальних польотах заявка направляється до ВП КППС (ВКП), Украероцентру одразу після прийняття рішення про виконання такого польоту.

Для отримання від ВКП (ВП КППС) Державіаслужби України дозволу на терміновий міжнародний санітарний політ експлуатанту в заявці необхідно зазначити додаткову інформацію:

прізвище хворого, який перевозиться на літаку;

назву та номер телефону госпіталю, у який направляється пацієнт.

3.5. Дозволяється політ у день його виконання у таких випадках: завдання вищих посадових осіб України; виконання термінового контракту; затримки одержання дозволу на виконання польоту у повітряному просторі країн за маршрутом польоту; затримки оформлення необхідних документів на перевезення товарів військового призначення та небезпечного вантажу; перевезення пасажирів у разі заміни зіпсованого ПС; доставки запасних частин і технічних бригад для ремонту зіпсованого ПС (повернення ПС на аеродром базування після усунення пошкодження згідно з наданим FPL); перевезення швидкопсувних продуктів харчування; бізнес-політ.

3.6. Термінові польоти виконуються екіпажами, які перебувають у плані польотів експлуатанта на поточну добу в резерві.

3.7. Заявка на виконання польоту за підписом керівника авіакомпанії повинна надійти до ВКП не пізніше ніж за 6 годин до початку польоту в період з 09.00 до 18.00 за київським часом. Експлуатант після відправлення заявки за каналом АФТН, SITA (або за факсом) уточнює за телефоном проходження заявки.

Заявки, що надійшли до ВКП після 18.00 за київським часом, не розглядаються.

3.8. Дозвіл на виконання польоту надається Державіаслужбою України до експлуатанта та до Украероцентру через ВКП.

3.9. Виліт з України і повернення в Україну повинні виконуватися за умови, що останній аеропорт вильоту перед перетинанням державного кордону України і перший аеропорт посадки в іноземних країнах мають статус міжнародного або аеропорту (аеродрому), відкритого для міжнародних польотів.

3.10. Під час планування блоку рейсів за цим самим маршрутом ВКП видає експлуатанту один дозвіл на ці рейси, при цьому в графі 5 "реєстраційний номер літака" може бути зазначено - за FPL. При оформленні FPL експлуатант зазначає номер ПС, на якому буде виконуватися політ, при цьому ПС із зазначеним номером повинно бути внесено до сертифіката цього експлуатанта та мати право виконувати міжнародні польоти.

3.11. Перевезення товарів військового призначення (далі - ТВП) з (в) України здійснюють експлуатанти, які отримали повноваження на експорт послуг з авіаперевезень таких товарів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 року N 1228 (із змінами), які мають чинні відкриті, генеральні чи разові дозволи Держекспортконтролю на експорт послуг з авіаперевезень ТВП.

Залучення інших повітряних перевізників до перевезень ТВП здійснюється згідно з переліками українських та іноземних повітряних перевізників, які можуть бути залучені для супутньої доставки вантажу на регулярних рейсах загальною вагою до 3 тис. кілограмів. Переліки оформлюються відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 690-р.

3.12. Повітряні перевезення з (в) України ТВП, а також з України товарів подвійного використання здійснюються за умови отримання вантажовідправником (експортером) чи вантажоодержувачем (імпортером) відповідного дозволу (висновку) Держекспортконтролю на право здійснення міжнародної передачі такого товару згідно вимог Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

Повітряні перевезення в Україну товарів подвійного використання здійснюються без отримання вантажовідправником (експортером) чи вантажоодержувачем (імпортером) відповідного дозволу (висновку) Держекспортконтролю на право здійснення міжнародної передачі такого товару, крім випадків, коли отримання такого дозволу (висновку) передбачено законодавством України.

3.13. Під час планування польотів щодо перевезення ТВП з (в) України експлуатанти повинні керуватися чинними нормативно-правовими актами України з цих питань.

У цьому разі в заявці на отримання дозволу для виконання польоту для перевезення ТВП експлуатант додатково повинен зазначити:

найменування вантажовідправника, вантажоодержувача, у тому числі їх адреси, телефони, факси;

інформацію про вантаж: назва, характер (у тому числі відповідно до його міжнародної класифікації за списком ООН), кількість, вид упакування та вага вантажу, реквізити контрактів на його поставку;

номер та дату дозволу Держекспортконтролю на міжнародну передачу товарів військового призначення;

номер та дату наданого експлуатанту відкритого, генерального чи разового дозволу Держекспортконтролю на експорт послуг з авіаперевезень товарів військового призначення (або відповідно письмового погодження Держекспортконтролю стосовно авіакомпаній, які можуть бути залучені до супутньої доставки ТВП).

3.14. Під час планування польоту проданого ПС із заводу-виробника чи ПС, придбаного в іншого українського власника, до аеропорту постійного базування додатково до заявки на виконання польоту необхідно подати в ВКП копії:

тимчасового посвідчення придатності ПС до польотів;

додатка до сертифіката експлуатанта про внесення даного ПС у сертифікат експлуатанта;

страхових полісів обов'язкових видів страхування екіпажу, третіх осіб на поверхні.

3.15. Відділ координації польотів, розглянувши отриману від експлуатанта заявку на виконання нерегулярного міжнародного польоту, видає експлуатанту дозвіл на виконання міжнародного нерегулярного польоту (додаток 3) або відмовляє у видачі дозволу, про що повідомляє Украероцентр, ЦДА (ВДСА) аеропорту вильоту і експлуатанта. Дозвіл видається не пізніше ніж за добу до вильоту ПС, крім випадків, передбачених у пункті 3.4 цих Правил.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

надання неповної або неточної інформації в заявці;

планування польоту до держав, польоти до яких заборонені або обмежені за інформацією МЗС України;

відсутність наданих експлуатанту комерційних прав на запитуваний політ;

порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України при виконанні міжнародних польотів, і невжиття відповідних заходів для їх недопущення;

уведення тимчасових заборон використовувати частини повітряного простору України;

термін дії сертифіката експлуатанта, сертифіката льотної придатності ПС, сертифікат аеродрому не відповідає терміну виконання польоту;

відсутність ПС у державному реєстрі цивільних ПС України (крім ПС Збройних Сил України).

Дозвіл на виконання польоту не видається у разі надання неповної або неточної інформації в заявці, про що ВКП повідомляє експлуатанта не пізніше ніж за добу до вильоту (у разі дотримання експлуатантом строків подання заявки). При цьому в разі надання у заявці неповної або неточної інформації строк розгляду заявки у ВКП рахувати з моменту подання наступної заявки, яка відповідає всім вимогам.

Експлуатантам суворо забороняється коригування номерів телеграм, які вони відправляють до ВКП.

3.16. У разі необхідності перевезення великих груп дітей (30 та більше) експлуатант повинен у графі заявки "Додаткова інформація" вказати статус рейсу "ПК" та через похилу риску - кількість дітей.

3.17. Під час планування виконання рейсів з вищими посадовими особами України для встановлення режиму використання повітряного простору України та забезпечення рейсу в аеропортах призначення в заявці додатково зазначаються:

прізвище командира корабля, його метеомінімум, кількість членів екіпажу;

запланований ешелон польоту при вході (виході) у РПІ України, крейсерська швидкість, висота і час прольоту пунктів обов'язкових повідомлень;

запасні аеродроми;

кількість пасажирів;

необхідність розміщення екіпажу в готелі аеропорту, його транспортного обслуговування;

необхідність заправки пальним та замовлення бортового харчування.

3.18. Після отримання дозволу експлуатант повинен перевірити наданий дозвіл щодо відповідності всім вимогам заявки. У разі помилок ВКП Державіаслужби України негайно усуває допущені помилки з метою забезпечення польоту в передбачений заявкою час.

Експлуатант має право заміни ПС на судно з переліку даного типу, унесеного в сертифікат експлуатанта, а також на ПС меншої ємності, якщо воно внесено в його сертифікат.

ПС, які внесені в спеціальні експлуатаційні положення (СЕП, частина F "Обмін повітряними суднами") сертифіката експлуатанта, використовуються тільки для уникнення випадків зриву внутрішніх та міжнародних рейсів, запланованих експлуатантом на власному парку ПС.

У разі необхідності заміни ПС експлуатант негайно направляє до ВКП повідомлення.

3.19. У разі необхідності внесення змін до отриманого дозволу експлуатант повинен надіслати до ВКП Державіаслужби України повідомлення про внесення експлуатантом змін до отриманого дозволу на виконання нерегулярного міжнародного польоту (додаток 4).

3.20. Украероцентр, отримавши від ВКП Державіаслужби України дозвіл на виконання рейсу, інформує органи ОПР, що здійснюють диспетчерське обслуговування повітряного руху, та органи військ ПСЗС України.

У разі виникнення обмежень (заборон), що унеможливлюють виконання польоту відповідно до наданого дозволу, Украероцентр надає відповідну інформацію до ВКП.

3.21. У цьому разі ВКП після розгляду обмежень (заборон) польоту уносить зміни або скасовує раніше виданий дозвіл, про що повідомляє аеропорт вильоту, Украероцентр, ВП КППС та експлуатанта, зазначивши при цьому причину змін (заборони).

3.22. Підставою для вильоту (прильоту) ПС експлуатанта України з (до) аеропортів України є наявність дозволу ВКП (ВП КППС) Державіаслужби України, дозволів від авіаційних адміністрацій іноземних держав за маршрутом польоту на проліт (приліт) ПС їхнього повітряного простору та включення польоту в добовий план повітряного руху Украероцентру. Підставою для вильоту (прильоту) державного ПС, крім того, є наявність дозволу Генерального штабу ЗС України.

У разі, якщо виліт (приліт) ПС здійснюється з метою перевезення товарів військового призначення (у тому числі і супутньої доставки таких товарів), підставою для вильоту такого ПС, крім того, є дозвіл на виліт, який надається Державіаслужбою України відповідно до вимог чинного законодавства України з цього питання.

Експлуатант (перевізник) несе відповідальність за отримання всіх дозволів від іноземних держав на проліт та посадку за маршрутом польоту.

3.23. При виконанні контрольованих польотів або частини польоту, що виконується у контрольованому повітряному просторі, у разі відсутності інформації щодо дозволу на виконання польотів у відповідних органах ОПР, які здійснюють диспетчерське обслуговування повітряного руху, виліт ПС забороняється.

У разі перетину ПС державного кордону України поза межами повітряних коридорів, польотів у зоні з особливим режимом використання повітряного простору України експлуатанту необхідно додатково отримати відповідний дозвіл Генерального штабу Збройних Сил України.

3.24. Строк дії виданого експлуатанту дозволу на виліт з України не перевищує 48 годин від часу запланованого вильоту.

3.25. У разі перенесення вильоту на строк більший, ніж 48 годин, експлуатанту необхідно одержати новий дозвіл.

3.26. У разі можливої на 30 хвилин або більше хвилин затримки вильоту, перенесення польоту на наступну добу або його скасування експлуатант зобов'язаний негайно надіслати повідомлення відповідно до Повідомлень щодо ОПР.

У разі ненадходження від експлуатанта інформації протягом 30 хвилин після розрахункового часу вильоту можливе автоматичне анулювання щодо цього польоту (документ IKAO Doc 4444 ATM 501, пункт 4.4.2.1.2).

Відповідно строк дії 48 годин для цього польоту скасовується. Про це ВП КППС обов'язково повідомляє Украероцентр, аеропорт вильоту, експлуатанта та ВКП.

3.27. Виданий експлуатанту дозвіл на виліт дає йому право на повернення (приліт) в Україну відповідно до умов, зазначених у дозволі.

3.28. У разі необхідності зміни затвердженого маршруту польоту, заміни типу ПС або аеродрому посадки враховується таке:

3.28.1. При перебуванні ПС, зазначеного в дозволі, за межами України експлуатант зобов'язаний погодити зміни з ВКП. ВКП уносить зміни в раніше виданий дозвіл, інформує про внесення змін експлуатанта, Украероцентр, аеропорт прибуття і ВП КППС (якщо рейс перебуває у поточному плані). Експлуатант не має права виконувати рейс без одержання офіційного підтвердження запитуваної зміни.

3.28.2. У разі повернення ПС, яке виконує міжнародний рейс на аеродром базування без комерційного завантаження, дозволяється зміна плану польоту шляхом подачі плану польоту з борту ПС за формою FPL в орган ОПР, що здійснює диспетчерське обслуговування повітряного руху, який дозволяє перетин державного кордону у встановленому порядку. При цьому необхідне додаткове підтвердження каналами зв'язку від керівництва авіакомпанії у ВП КППС (ВКП), Украероцентр у разі необхідності зміни плану польоту (виконання термінового (нового) контракту або завдання). Дозвіл щодо даного запиту можна надати тільки за наявності в авіакомпанії документів, що підтверджують виконання майбутнього замовлення або персонального дозволу заступника Голови Державіаслужби України або директора департаменту планування та забезпечення польотів Державіаслужби України. При цьому керівник авіакомпанії несе відповідальність за достовірність поданої інформації.

3.28.3. Відміна або необхідність виконання за маршрутом додатково технічної посадки дозволяється із зазначенням цих змін у полі N 18 FPL, а також додатковим повідомленням ВП КППС.

3.29. Під час подачі FPL експлуатант зобов'язаний у полі N 18 зазначити номер дозволу, отриманого від ВКП Державіаслужби України.

3.30. У разі необхідності перельоту групи ПС заявка та дозвіл надаються на кожне ПС. Заявка подається до ВКП не менше ніж за 5 робочих днів до дати польоту. У заявці повинні бути зазначені всі ПС, що виконують політ групою, їх реєстраційні номери, радіотелефонні позивні, а також ПС, екіпаж якого буде вести радіозв'язок з органами ОПР, що здійснюють диспетчерське обслуговування повітряного руху. Орган ОПР, що здійснює диспетчерське обслуговування повітряного руху, дає дозвіл екіпажу ПС на перетинання держкордону України.

Польоти груп ПС можуть виконуватися як за встановленими маршрутами ОПР, так і поза ними (останні з дозволу Генерального штабу ЗС України).

3.31. Відділ планування (ДСА) авіакомпанії у встановленому порядку складає добовий план повітряного руху ПС, які внесені до сертифіката експлуатанта, СЕП, частини В, В-1, у разі наявності діючих полісів з усіх видів обов'язкового авіаційного страхування та сертифіката льотної придатності цивільних ПС. Зразок плану повітряного руху ПС авіакомпанії наведено у додатку 5.

Міжнародні нерегулярні рейси вносяться в добовий план повітряного руху авіакомпанії тільки в разі наявності дозволу ВКП Державіаслужби України та авіаційних адміністрацій усіх держав за маршрутом польоту і наявності рейсу в добовому плані повітряного руху Украероцентру.

У добовий план повітряного руху авіакомпанії також включаються ПС, які виконують міжнародні польоти в інших державах.

3.32. Витяг із затвердженого плану повітряного руху ПС авіакомпанії на власному парку не пізніше 15.30 (УТЦ) передається каналом зв'язку АФТН в органи планування аеропортів, з яких планується виконання польотів на наступну добу.

3.33. Експлуатанти, що виконують нерегулярні міжнародні польоти в інших державах, згідно з вимогами пункту 6.1.14 Правил сертифікації експлуатантів, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20.09.2005 N 684, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1545/11825, або пункту 6.12 Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.07.2010 N 430, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.07.2010 за N 558/17853, щоденно відправляють каналом зв'язку АФТН або SITA на адресу ВП КППС (UKKACGXX; IEVCGPS) плани повітряного руху ПС.

(пункт 3.33 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України,
 Міністерства оборони України від 02.09.2011 р. N 342/546)

3.34. Фахівець відділу забезпечення добового плану повітряного руху авіакомпанії або відповідальна особа авіакомпанії, які виконують контроль фактичного виконання польотів ПС авіакомпанії, у тому числі польотів ПС в інших державах, щоденно згідно з пунктом 6.1.14 Правил сертифікації експлуатантів, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20.09.2005 N 684, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1545/11825, або пунктом 6.12 Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.07.2010 N 430, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.07.2010 за N 558/17853, повинні забезпечити інформування ВП КППС про місцезнаходження та плани виконання польотів тих ПС, які внесені до сертифіката експлуатанта.

(пункт 3.34 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України,
 Міністерства оборони України від 02.09.2011 р. N 342/546)

3.35. У разі необхідності виконання польоту при перегонці ПС із заводів-виробників (продаж на експорт) під позивними експлуатанта України для одержання дозволу на виконання перегонового польоту ПС експлуатанту необхідно надіслати лист на ім'я Голови Державіаслужби України з пакетом необхідних документів, а саме:

а) заявка на тимчасову реєстрацію літака як цивільного ПС (від заводу-виготовлювача);

б) заявка на оформлення тимчасового сертифіката льотної придатності цивільних ПС (від експлуатанта);

в) заявка на одержання дозволу на бортові радіостанції (від заводу-виготовлювача);

г) заявка на доповнення сертифіката експлуатанта цим літаком;

ґ) страховка (від експлуатанта).

3.36. Після одержання необхідних документів від відповідних підрозділів Державіаслужби України експлуатант направляє до ВКП заявку на виконання польоту згідно з вимогами пункту 3.2 цих Правил з доданням копій:

а) тимчасового сертифіката льотної придатності цивільних ПС;

б) додатка до сертифіката експлуатанта про внесення даного ПС у сертифікат експлуатанта.

3.37. Виліт ПС із запасного аеродрому, розташованого на території іноземної держави, в Україну (або запасного аеродрому на території України) виконується за FPL, наданим до IFPS Євроконтролю у відповідності до АІП України.

3.38. У разі наявності з боку експлуатанта України порушень вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України, при виконанні міжнародних польотів і невжиття ним відповідних заходів для їх недопущення, ВКП припиняє надання йому дозволів з наступним доведенням інформації до департаменту інспектування безпеки польотів Державіаслужби України.

4. Порядок отримання іноземним експлуатантом дозволу на приліт до аеропортів України та виліт з аеропортів України під час здійснення міжнародних нерегулярних польотів

4.1. Для виконання в (з) Україну(и) нерегулярних (чартерних) польотів з метою:

вантажних перевезень, які виконує авіакомпанія, зареєстрована в державі відправника / отримувача вантажу, якщо це обумовлено контрактом;

одноразового польоту з перевезення до 15 пасажирів (укладання контрактів) включно або до 2 тонн вантажу;

перевезення "спеціалізованої групи" пасажирів в (з) Україну з країни реєстрації авіаперевізника;

перевезення гуманітарних вантажів в Україну;

серії чартерних рейсів за маршрутом, за яким не виконуються регулярні рейси;

перевезення виробів у ремонт на підприємства промислової галузі або ремонтні підприємства України;

перевезення запасних частин, двигунів для власних потреб;

ремонту, технічного обслуговування, доробки ПС;

технічної посадки в аеропортах України;

забезпечення робіт з ліквідації стихійного лиха, пошуково-рятувальних, санітарних, авіаційних робіт - іноземний експлуатант надсилає до ВКП Державіаслужби України заявку згідно з вимогами пунктів 4.2, 4.4 цих Правил.

4.2. Заявка на виконання міжнародного нерегулярного рейсу (додаток 6) подається до Державіаслужби України каналом АФТН на адресу: UKKACAXX (УККАЦАЬЬ), SITA - IEVCAPS, FAX - 486-75-40 або за дипломатичними каналами (через Міністерство закордонних справ України згідно з пунктом 4.4 цих Правил) англійською або російською мовою не пізніше ніж за:

п'ять робочих днів 

- для польотів з комерційною метою;

- для польотів ПС, на яких виконуються перевезення вантажів військового призначення і вантажів з небезпечними властивостями;

- для польотів з офіційними делегаціями, а також державних ПС; 

три робочих дні 

- для приватних польотів, польотів без комерційних прав, при виконанні польотів у внутрішні аеропорти (з штурманом-лідирувальником на борту ПС);

один робочий день 

- для польотів без комерційних прав з посадкою в міжнародних аеропортах; при виконанні їх на ПС місткістю до 15 пасажирських крісел;  

дві години 

- для термінових: санітарних, пошуково-рятувальних польотів. 

Право надання дозволу на терміновий політ за заявкою, одержаною в день виконання рейсу, залишається за черговим фахівцем відділу координації польотів.

4.3. Відділ координації польотів після аналізу та узгодження (у разі необхідності) заявки на виконання нерегулярного польоту видає дозвіл експлуатантам іноземних держав на виконання міжнародного польоту поза розкладом в Україну (додаток 7), про що повідомляє Украероцентр, ДСА (OCC) та ЦДА аеропорту прильоту (вильоту).

У разі наявності обмежень або заборон на використання повітряного простору Украероцентр надає до ВКП інформацію про вимоги щодо планування маршруту польоту (необхідність використання іншого маршруту у повітряному просторі України). Відділ координації польотів уносить уточнення у виданий дозвіл або скасовує його, повідомивши при цьому експлуатанта, що подав заявку, аеропорт запланованої посадки, ВП КППС, Украероцентр, ДКС МЗС України та ВПК ПП ГКЦ ЗС України (у разі потреби), зазначивши при цьому причину.

4.4. У разі перетину ПС державного кордону України поза межами повітряних коридорів ВКП передає заявку до Генерального штабу Збройних Сил України та Адміністрації Державної прикордонної служби України для отримання відповідного дозволу та його врахування при наданні дозволу на політ експлуатанту.

4.5. Заявка на виконання нерегулярних польотів з офіційними делегаціями, державних ПС, а також для перевезення товарів військового призначення направляється іноземним експлуатантом за дипломатичними каналами шляхом передачі ноти до Міністерства закордонних справ України в строки, зазначені в пункті 4.2 цих Правил.

4.5.1. При плануванні виконання рейсів з главами держав (урядів), для встановлення режиму використання повітряного простору України та забезпечення рейсу в аеропортах призначення в заявці додатково зазначаються:

прізвище командира корабля, його метеомінімум, кількість членів екіпажу;

запланований ешелон польоту при вході (виході) у РПІ України, крейсерська швидкість, висота і час прольоту пунктів обов'язкових повідомлень;

запасні аеродроми;

кількість пасажирів;

необхідність розміщення екіпажу в готелі аеропорту, його транспортного обслуговування;

необхідність заправки пальним та замовлення бортового харчування.

4.5.2. У разі перевезення вантажів (товарів) військового призначення у заявці зазначаються додатково:

найменування вантажовідправника, вантажоодержувача із зазначенням їх адрес, телефонів, факсів;

інформація про вантаж: назва, характер (у тому числі відповідно до його міжнародної класифікації за списком ООН), кількість, вид упакування та вага вантажу, реквізити контрактів на його поставку;

інформація щодо страхового полісу обов'язкового виду страхування третіх осіб на поверхні (номер страхового полісу, розмір страхування, термін дії);

номер та дата дозволу Держекспортконтролю, наданого експортеру/імпортеру, на право здійснення міжнародної передачі товару військового призначення.

4.6. Міністерство закордонних справ України після розгляду заявки направляє факсом до ВКП Державіаслужби України копію ноти із супровідним листом за підписом відповідальної особи. Якщо рейс планується з посадкою на аеродром (аеропорт), що не належить до сфери управління Державіаслужби України, нота надсилається до міністерства, іншого органу центральної виконавчої влади за належністю аеродрому.

Крім того, для отримання дозволу на посадки державних повітряних суден в аеропортах України або проліт (транзит) Міністерство закордонних справ України надсилає запит до Генерального штабу Збройних Сил України.

4.7. Відділ координації польотів після аналізу отриманої ноти із супровідним листом заявки на виконання нерегулярного польоту надсилає дозвіл у ДКС МЗС України (факсом), Украероцентр, ДСА, ЦДА каналами зв'язку АФТН.

4.8. Украероцентр, отримавши дозвіл Державіаслужби України на виконання нерегулярного міжнародного польоту іноземним експлуатантом, інформує органи ОПР, що здійснюють диспетчерське обслуговування повітряного руху, та війська ПСЗС України.

4.9. Строк дії виданого експлуатанту дозволу на приліт (виліт) не перевищує 48 годин від часу запланованого вильоту. Номер отриманого дозволу зазначається в полі N 18 FPL.

4.10. У разі перенесення рейсу на наступну добу експлуатант зобов'язаний своєчасно надіслати до ВКП Державіаслужби України повідомлення про внесення змін до отриманого дозволу на виконання нерегулярного міжнародного польоту (додаток 4).

4.11. Перша посадка ПС експлуатантів країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД), експлуатантів інших держав, які прибувають в Україну, можлива тільки в аеропорти, які мають статус міжнародних.

4.12. У разі планування польоту в аеропорти України, які не мають статусу міжнародних, експлуатант зобов'язаний виконати посадку в одному з міжнародних аеропортів, узяти (крім експлуатантів СНД) на борт штурмана-лідирувальника для виконання подальшого польоту в повітряному просторі України. В окремих випадках політ виконується за додатковим узгодженням з ВКП Державіаслужби України.

У разі виконання польотів іноземними ПС на аеродроми Міністерства оборони України рішення щодо забезпечення польоту штурманом-лідирувальником приймає Генеральний штаб Збройних Сил України.

4.13. Для виконання перегонки ПС із заводу-виготовлювача України чи ПС, придбаного в іншого українського власника під позивними імпортера, експлуатанту необхідно представити Державіаслужбі України копії:

а) реєстраційного посвідчення (від країни-імпортера);

б) сертифіката льотної придатності цивільних ПС (від країни-імпортера, за винятком приватних літаків);

в) сертифіката експлуатанта (від країни-імпортера);

г) страхових полісів обов'язкових видів страхування екіпажу, третіх осіб на поверхні (від країни-імпортера);

ґ) заявки на виконання польоту з урахуванням статусу аеропорту вильоту та національності екіпажу ПС;

д) Свідоцтва про виключення ПС з реєстру України.

У разі виконання польоту з аеропорту, що не має статусу міжнародного (внутрішній), експлуатант зобов'язаний взяти на борт ПС українського штурмана-лідирувальника для виконання подальшого польоту до міжнародного аеропорту України (або міжнародного аеропорту іншої держави) відповідно до вимог АІП України, де потрібно пройти необхідні формальності та висадити штурмана-навігатора.

При виконанні польоту українським екіпажем у нього повинні бути діючі льотні книжки членів екіпажу.

4.14. У разі прибуття в Україну іноземних приватних ПС на термін більше ніж 2 доби необхідно отримати додаткові дані:

на запрошення якої організації прибуває ПС, її відношення до ЦА України;

місце базування ПС, що планується;

наявність ліцензії, яка відповідає меті прибуття;

порядок усіх видів забезпечення польотів (метеозабезпечення, пошуку та рятування, ОПР, збереження ПС, авіаційної безпеки та інші).

4.15. Заявки, що оформлені з порушеннями необхідних вимог, після розгляду повертаються заявнику з пропозицією усунути недоліки.

4.16. Міжнародні нерегулярні польоти ПС з прильотом (вильотом) в (з) Україну (України), що виконуються у повітряному просторі класу G за ПВП з перетином державного кордону України, здійснюються на підставі відповідного дозволу, отриманого від Державіаслужби України, та за умови надання експлуатантом FPL до Украероцентру й відповідних органів ОПР за маршрутом польоту не пізніше ніж за одну годину до розрахункового часу прибирання колодок або FPL, поданого з повітря до органів ОПР за маршрутом польоту, що подається не пізніше ніж за 30 хвилин до входження ПС у повітряний простір РПІ України.

5. Порядок отримання іноземним експлуатантам дозволів на виконання міжнародних регулярних транзитних польотів без посадки і з технічною посадкою в аеропортах України

5.1. Для виконання регулярних міжнародних транзитних польотів через повітряний простір України або через повітряний простір, відповідальність за обслуговування якого несе Україна, експлуатант повинен направити RPL або FPL для кожного конкретного рейсу відповідно до правил та процедур, що публікуються в АІП України.

5.2. У разі використання альтернативного маршруту на регулярний політ експлуатант повинен надати до IFPS Євроконтролю FPL не пізніше ніж за 1 годину до розрахункового часу прибирання колодок.

5.3. Експлуатант може виконувати транзитні регулярні польоти в повітряному просторі України або в повітряному просторі, відповідальність за обслуговування повітряного руху в якому несе Україна, лише після підтвердження IFPS Євроконтролю про отримання RPL та успішну обробку RPL (або FPL для кожного конкретного рейсу) та відсутність заборон.

5.4. Отримання дозволу на виконання транзитних регулярних польотів з технічною посадкою в аеропорту України здійснюється відповідно до вимог пунктів 2.2 - 2.5 цих Правил.

5.5. Украероцентр на підставі переліків RPL, отриманих від IFPS Євроконтролю, не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку сезонної навігації інформує ДАПЛ Державіаслужби України про заплановані транзитні регулярні польоти ПС.

6. Порядок отримання іноземним експлуатантам дозволу на виконання міжнародних нерегулярних транзитних польотів без посадки і з технічною посадкою в аеропортах України

6.1. Виконання нерегулярних міжнародних польотів цивільними ПС, що прямують транзитом через повітряний простір України або повітряний простір під відповідальністю України, здійснюється на підставі FPL, наданого відповідно до правил та процедур, що публікуються в АІП України.

6.2. Для виконання транзитного польоту іноземним ПС, пов'язаного з перевезенням глав держав, урядів та очолюваних ними делегацій, міністрів закордонних справ та міністрів оборони, а також для виконання транзитного польоту державних ПС експлуатант надсилає за дипломатичними каналами заявку до МЗС України не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку запланованого польоту за формою, яка наведена у додатку 8.

У разі виконання транзитного польоту з вантажем (товаром) військового призначення у заявці зазначаються додатково:

найменування вантажовідправника, вантажоодержувача із зазначенням їх адрес, телефонів, факсів;

інформація про вантаж: назва, характер (у тому числі відповідно до його міжнародної класифікації за списком ООН), кількість, вид упакування та вага вантажу;

реквізити страхового полісу обов'язкового виду страхування третіх осіб на поверхні.

6.2.1. Міністерство закордонних справ України після розгляду запиту направляє факсом до ВКП Державіаслужби України лист за підписом відповідальної особи та копію ноти. Якщо рейс планується з посадкою на аеродром (аеропорт), що не належить до сфери управління Державіаслужби України, нота надсилається до міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за належністю аеродрому. 

Крім того, для отримання дозволу на транзитні перельоти та посадки державних ПС в аеропортах України МЗС України надсилає запит у Генеральний штаб Збройних Сил України.

6.2.2. ВКП після аналізу заявки на виконання нерегулярного транзитного польоту надсилає дозвіл у ДКС МЗС України (факсом), Украероцентр каналами зв'язку АФТН. У разі технічної посадки додатково інформується ДСА (ВДСА).

6.2.3. Украероцентр, отримавши дозвіл ВКП Державіаслужби України на виконання нерегулярного транзитного міжнародного польоту іноземним експлуатантом, інформує органи ОПР, що здійснюють диспетчерське обслуговування повітряного руху, та війська ПСЗС України.

6.3. Строк дії виданого експлуатанту дозволу на виконання польоту не перевищує 48 годин від часу запланованого вильоту. Номер отриманого дозволу зазначається в полі 18 FPL.

6.4. У разі потреби виконання транзитних польотів через повітряний простір України з технічною посадкою в аеропорту України з перевезення ядерних матеріалів, спеціальних неядерних матеріалів, радіоактивних джерел іонізуючого випромінювання, ізотопної продукції та радіоактивних відходів радіоактивних матеріалів вантажовідправник повинен повідомити про це компетентний орган України в строк не менше ніж 7 діб до початку перевезення.

Інформацію про надане повідомлення зазначають у пункті 18 FPL.

Повідомляти відповідного компетентного органу України не потрібно в разі виконання транзитних польотів через повітряний простір України з вантажем радіоактивних матеріалів на борту ПС, якщо посадка в аеропорту України не планується ("Правила перевозки радиоактивных веществ, МАГАТЕ, ст. 113").

6.5. Виконання нерегулярних міжнародних польотів цивільними ПС, що прямують транзитом, здійснюються на підставі FPL, поданого до IFPS Євроконтролю, або FPL, поданого відповідному органу ОПР з повітря. Польоти ПС у повітряному просторі класу G за ПВП з перетином державного кордону України здійснюються за умови подання експлуатантом FPL до Украероцентру та відповідних органів ОПР за маршрутом польоту, не пізніше ніж за одну годину до розрахункового часу прибирання колодок або FPL, поданого з повітря, до відповідних органів ОПР за маршрутом польоту, що подається не пізніше ніж за 30 хвилин до входження ПС у повітряний простір України.

6.6. У разі перетину ПС державного кордону України поза межами повітряних коридорів експлуатант повинен отримати відповідний дозвіл Генерального штабу Збройних Сил України за погодженням з адміністрацією Державної прикордонної служби України через ВКП.

7. Порядок надання експлуатантам України дозволів на виконання регулярних польотів на внутрішніх повітряних лініях

7.1. Для виконання регулярних польотів на внутрішній повітряній лінії експлуатант не пізніше ніж за 30 днів до початку польотів надсилає в ДАПЛ Державіаслужби України заявку на затвердження розкладу руху, у якій вказує період виконання, трилітерний код IKAO, номер рейсу, маршрут перевезень, вид (пасажирські, вантажні), тип ПС та його провізну ємність, дні виконання, час вильоту (прильоту), погоджений з аеропортами вильоту (прильоту). До заявки експлуатант додає документи, що підтверджують спроможність виконання регулярних польотів.

Абзац другий пункту 7.1 глави 7 виключено 

(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України,
 Міністерства оборони України від 02.09.2011 р. N 342/546)

7.2. Департамент авіаційних перевезень та ліцензування Державіаслужби України, розглянувши заявку, мережами зв'язку надсилає експлуатанту-заявнику, ВК ППС, Украероцентру дозвіл на виконання регулярного польоту не пізніше ніж за 15 днів, а при змінах розкладу - не пізніше ніж за 7 днів до початку запланованих польотів.

7.3. Під час унесення експлуатантом змін у затверджений розклад руху останні повинні бути затверджені ДАПЛ Державіаслужби України.

7.4. На основі затвердженого розкладу руху експлуатанти направляють RPL до IFPS Євроконтролю згідно з вимогами АІП України.

7.5. У разі необхідності експлуатант має право на одноразову заміну: ПС, що належить до одного типу або іншого типу, що внесені до його сертифіката експлуатанта; аеродрому вильоту, дня виконання, маршруту та (або) аеродрому призначення. RPL відповідного дня анулюється, і експлуатант надає FPL або CHG відповідно до Повідомлень щодо ОПР.

7.6. Експлуатант може розпочати здійснювати регулярні рейси тільки після отримання повідомлення від ДАПЛ Державіаслужби України про затвердження розкладу та повідомлення від IFPS Євроконтролю про одержання RPL.

7.7. У разі необхідності виконання додаткового рейсу (разового) експлуатант не пізніше ніж за 2 дні до виконання польоту повинен одержати дозвіл від аеропортів вильоту/посадки України і ДАПЛ Державіаслужби України.

ДАПЛ Державіаслужби України після розгляду запиту направляє каналом зв'язку відповідне повідомлення експлуатанту, ВП КППС, Украероцентру.

7.8. Експлуатант на виконання додаткового рейсу направляє FPL відповідно до Повідомлень щодо ОПР.

8. Порядок отримання експлуатантом України дозволу на виконання внутрішніх нерегулярних польотів

8.1. Для виконання нерегулярного польоту цивільного ПС у межах контрольованого повітряного простору ОПР експлуатант не пізніше ніж до 17.00 UTC напередодні дня виконання польоту повинен подати в ДПЗП через ДСА (ВДСА) або безпосередньо в ДПЗП заявку на отримання дозволу. Форма заявки наведена в додатку 2.

Виконання чартерних рейсів на повітряній лінії, де здійснюються регулярні перевезення, проводиться тільки з дозволу ДАПЛ Державіаслужби України щодо кожного рейсу відповідно до вимог Положення про використання повітряного простору України.

Дозвіл експлуатанту на виліт не видається у разі:

надання неповної або неточної інформації в заявці;

порушень вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України при виконанні польотів, і невжиття ним відповідних заходів для їх недопущення;

уведення тимчасових заборон на використання частини повітряного простору України;

закінчення терміну дії сертифіката експлуатанта, сертифіката льотної придатності ПС, сертифіката аеродрому;

невнесення ПС до державного реєстру цивільних ПС, крім ПС Збройних Сил України.

Про відмову у видачі дозволу Державіаслужба України негайно повідомляє експлуатанта, Украероцентр.

8.2. Заявки на виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів у визначених районах, обльоту радіотехнічних засобів, польотів у контрольованому повітряному просторі поза маршрутами ОПР та над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху покладено на Україну, подаються до Украероцентру, відповідних органів ОПР, що здійснюють диспетчерське обслуговування повітряного руху, до ВП КППС Державіаслужби України, а також ВПК ПП ГКЦ ЗС України, органів управління військ ПСЗС України напередодні виконання польоту, але не пізніше ніж до 12.00 UTC.

8.3. Для виконання польотів на пілотованих повітряних кулях, легких, надлегких ПС та ПС аматорської конструкції ТСОУ та Аероклуб України надають до ВП КППС Державіаслужби України інформацію у вигляді об'єднаної бази даних ПС. ВП КППС Державіаслужби України після аналізу отриманої інформації дає постійний дозвіл, який включається до відповідного переліку дозволів на виконання польотів на пілотованих повітряних кулях, легких, надлегких ПС, ПС аматорської конструкції, та надсилає його до Украероцентру. Форма переліку постійних дозволів Державіаслужби України наведена в додатку 9. Державіаслужба України надає перелік постійних дозволів до Украероцентру не пізніше ніж за 5 діб до початку сезонної навігації або не пізніше ніж за 1 добу до закінчення терміну дії попереднього дозволу.

До бази даних можуть бути внесені зміни (доповнення або виключення ПС з переліку). Про всі зміни ВП КППС Державіаслужби України одразу інформує Украероцентр.

Дозвіл на використання повітряного простору надається Украероцентром та РДЦ, у межах компетенції, на основі інформації переліку постійних дозволів на виконання польотів.

8.4. Для виконання польоту на відомчий аеродром, аеродром спільного використання або польоту в межах зони з особливим режимом використання повітряного простору України необхідно:

8.4.1. Експлуатанту направити за встановленою формою заявку (додаток 2) на виконання польоту ПС та листа на адресу Генерального штабу Збройних Сил України з обов'язковим обґрунтуванням мети польоту до ДПЗП мережею АФТН (УККАЦБЬЬ), SITA (IEVCBPS) або факсом (486-58-38) не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку виконання польоту.

8.4.2. Департаменту планування та забезпечення польотів направити відповідний запит до начальника ГШ ЗС України не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати виконання польоту.

8.4.3. Відділу планування та контролю повітряних перевезень Головного командного центру Збройних Сил України надати ДПЗП Державіаслужби України рішення про дозвіл (заборону) на виконання польоту не пізніше ніж за 1 робочий день до дати виконання польоту. Рішення надіслати факсом.

8.5. Департамент планування та забезпечення польотів згідно з вимогами Положення про використання повітряного простору України видає експлуатанту в установленому порядку дозвіл на виконання польоту, що планується, про що негайно повідомляє експлуатанта, Украероцентр.

8.6. Дозвіл на використання повітряного простору видається згідно з вимогами Положення про використання повітряного простору України після отримання дозволу на виконання польотів.

8.7. При плануванні демонстраційних польотів згідно з вимогами Положення про організацію та виконання демонстраційних польотів, затвердженого наказом Міністерства транспорту від 8 квітня 2003 р. N 269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2003 р. за N 479/7800, або авіаційних робіт над населеними пунктами України керівникам підприємств, установ, організацій, відповідним командирам (начальникам) необхідно отримати дозвіл на виконання цих польотів від органу місцевого самоврядування (згідно з вимогами Положення про використання повітряного простору України), а в разі виконання аерофотозйомки (відеозйомки) отримати дозволи від ГШ ЗС України на виконання польоту та використання знімальної апаратури для державних ПС, а також на використання знімальної апаратури для цивільних ПС. Подати в строк не пізніше 5 робочих днів до початку виконання польотів до Державіаслужби України (через ДПЗП) та Украероцентру за підписом керівника підприємства, установи, організації або органу виконавчої влади, якому підпорядкована організація, що планує здійснення цих польотів, заявку (додаток 10). У разі виконання аерофотозйомки (відеозйомки) у заявці додатково вказати тип знімальної апаратури, виконавця.

8.7.1. Керівництво Державіаслужби України (через ДПЗП) після аналізу та розгляду заявки видає дозвіл на виконання демонстраційного польоту користувача повітряного простору та інформує про це Украероцентр, РДЦ та ВП КППС.

8.7.2. Керівник організації, яка планує виконання польоту над населеним пунктом, згідно з вимогами Положення про використання повітряного простору України є відповідальним за організацію, забезпечення та виконання запланованого польоту, звертаючи при цьому головну увагу на дотримання правил безпеки польотів.

8.8. При плануванні польотів з метою виконання авіаційних робіт:

8.8.1. Користувач повітряного простору при плануванні польоту в межах контрольованого повітряного простору або при виконанні польоту вище 300 м подає заявку (додаток 10) напередодні виконання польоту, але не пізніше ніж до 15 год. за УТЦ на адресу ЦДА (ВДСА) аеродрому вильоту. У разі базування ПС на площадці заявка на виконання польоту на наступну добу подається командиром ПС відповідно до вимог інструкції з виконання польотів з площадки.

8.8.2. Центральна диспетчерська служба аеропорту (ВДСА), отримавши заявку, перевіряє її на дотримання формату, точність та повноту інформації, указаної в заявці, та не пізніше ніж до 15.30 UTC напередодні дня виконання польоту надсилає заявку каналами зв'язку за адресами:

ВП КППС Державіаслужби України (АФТН: УККАЦГЬЬ);

органам військ ПСЗС України;

Украероцентру.

Заявки до Украероцентру подаються у разі, якщо політ виконується:

у повітряному просторі більше ніж двох РПІ;

у контрольованому повітряному просторі без засобів вторинної радіолокації;

з перетином державного кордону.

При цьому заявки (плани польотів) на виконання польоту:

у межах повітряного простору прикордонної смуги;

у заборонених зонах у разі виконання польотів в інтересах міністерства, організації, які встановили таку зону; 

з метою виконання авіаційних робіт над населеними пунктами;

демонстраційних польотів над населеними пунктами

Украероцентр розглядає тільки в разі наявності відповідних дозволів міністерств, підприємств, установ, організацій України. 

8.8.3. Відділ планування та контролю за польотами ПС у повітряному просторі України Державіаслужби України надає на адресу Украероцентру постійний дозвіл на виконання авіаційних робіт на кожне окреме ПС, а ВПК ПП ГКЦ ЗС - на авіаційні роботи в зоні з особливим режимом використання повітряного простору України. Термін дії дозволу обмежується терміном дії сертифіката льотної придатності. Дозвіл може призупинятися або поновлюватися в залежності від об'єктивних обставин (призупинення або поновлення страхових полісів, сертифіката експлуатанта та інше), про що негайно інформується Украероцентр. Зразок переліку постійних дозволів на виконання авіаційних робіт наведено в додатку 11.

8.8.4. Украероцентр, отримавши дозвіл від Державіаслужби України, відповідно до посадових інструкцій та технологій роботи вносять політ до добового плану використання повітряного простору і повідомляють РДЦ та органи управління військ ПСЗС України.

8.8.5. Районний диспетчерський центр після 18.00 UTC на запит користувача повітряного простору дає дозвіл на використання повітряного простору або відмову в наданні такого дозволу, зазначивши причину.

8.8.6. Користувач повітряного простору в день виконання польоту запитує умови використання повітряного простору, не пов'язаного з виконанням польоту маршрутами ОПР, безпосередньо в Украероцентрі (РДЦ) або через ЦДА (ВДСА), відповідно до вимог Положення про використання повітряного простору України.

Запит умов виконується за допомогою гучномовного зв'язку або телефону з документуванням переговорів.

8.8.7. Умови на використання повітряного простору при виконанні авіаційних робіт у контрольованому повітряному просторі видаються користувачу повітряного простору згідно з вимогами Положення про використання повітряного простору України тільки після отримання дозволу Державіаслужби України на виконання запитуваних польотів такими органами:

Районним диспетчерським центром, якщо політ виконується у повітряному просторі в межах одного або двох (суміжних) РПІ;

Украероцентром, якщо політ виконується в межах контрольованого повітряного простору більше ніж двох РПІ, у разі виконання польоту в межах повітряного простору прикордонної смуги; у заборонених зонах у разі виконання польотів в інтересах міністерства, організації, які встановили таку зону; з метою виконання авіаційних робіт над населеними пунктами в разі наявності відповідних дозволів, отриманих відповідно до вимог Положення про використання повітряного простору України.

8.9. Наявність запланованого польоту контролюється Державіаслужбою України, ДСА, ЦДА напередодні дня польотів.

9. Порядок надання експлуатантам України дозволів для виконання внутрішніх термінових польотів

9.1. При термінових санітарних, пошукових і рятувальних польотах заявка (додаток 2) направляється до ВП КППС Державіаслужби України, Украероцентру, а при польотах державних ПС - до Генерального штабу Збройних Сил не пізніше ніж за 1 годину до вильоту з обґрунтуванням необхідності виконання термінового польоту, підтвердженням виконання польоту екіпажем, що стояв у резерві, та забезпеченням контролю готовності ПС та екіпажу до виконання польоту.

У разі отримання неповної інформації заявнику надсилається повідомлення про відмову у видачі дозволу або про перенесення часу вильоту до отримання від замовника повної інформації.

9.2. Украероцентр згідно з рішенням ВП КППС Державіаслужби України включає політ у поточний план повітряного руху та забезпечує виконання польоту встановленим порядком.

9.3. Термінові польоти на проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт забезпечуються черговими ПС (уключеними в добовий план пошуково-рятувального забезпечення) у встановленому порядку.

9.4. У виняткових випадках рішення про термінові вильоти ПС без подання попередніх заявок на проведення пошуково-рятувальних робіт, пов'язаних з пошуком і евакуацією екіпажів і пасажирів ПС, що зазнають або зазнали лиха, надання допомоги в разі стихійного лиха, катастрофи, аварійної ситуації та в інших випадках, що загрожують життю людей, приймають відповідні особи згідно з діючими нормативно-правовими актами.

10. Порядок отримання експлуатантом дозволу на перевезення небезпечних вантажів

10.1. Під час планування польоту щодо перевезення небезпечних вантажів експлуатанти України повинні керуватися вимогами Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів", чинних "Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху, IKAO, Doc 9284-AN/905" (далі - "Технические инструкции") та іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань.

10.2. У такому разі в заявці на отримання дозволу на виконання польоту для перевезення небезпечних вантажів експлуатант повинен додатково зазначити:

найменування вантажовідправника, вантажоодержувача із зазначенням їх адрес, телефонів та факсів;

інформацію про вантаж: назва, характер (у тому числі відповідно до його міжнародної класифікації за списком ООН), кількість, вид упакування та вага вантажу, маса (нетто) в одній упаковці, кількість одиниць вантажу в упаковці, реквізити контрактів на його поставку, сертифікат відповідності;

у разі необхідності додається копія документа "Увільнення від дотримання вимог Технічних інструкцій IKAO" відповідно до пункту 1.1.2 розділу 1 "Технических инструкций";

назву страхової компанії із зазначенням виду і розміру страхування вантажу;

реквізити страхового полісу обов'язкового виду страхування третіх осіб на поверхні;

номер дозволу на виконання польоту від авіаційної влади країн за маршрутом польоту;

номер отриманого вантажовідправником (при необхідності) дозволу, передбаченого чинним законодавством України з цього питання від відповідного уповноваженого в цій галузі центрального органу виконавчої влади. Номер дозволу зазначається у примітці заявки.

10.3. У наданому ДПЗП Державіаслужби України дозволі на виконання польоту з небезпечним вантажем у примітці РМК (RMK) зазначається статус рейсу - RMK/DANGEROUS CARGO STS/PK.

У зв'язку з можливими затримками одержання дозволів на проліт територій за маршрутом польоту ПС з небезпечним вантажем дозвіл на виконання польоту експлуатанту може бути видано і в день вильоту.

10.4. Заявка на виконання іноземним експлуатантом нерегулярних польотів з перевезення небезпечних вантажів в (із) Україну або транзитного польоту направляється за дипломатичними каналами шляхом передання ноти до МЗС України в строки, зазначені в пункті 4.2 цих Правил.

У заявці зазначаються додатково:

найменування вантажовідправника, вантажоодержувача із зазначенням їх адрес, телефонів, факсів;

найменування вантажу відповідно до його міжнародної класифікації за списком ООН;

загальна вага вантажу, сертифікат відповідності, вид упакування, кількість одиниць вантажу в упаковці, маса (нетто) в одній упаковці;

у разі необхідності додається копія документа "Увільнення від дотримання вимог Технічних інструкцій IKAO" відповідно до пункту 1.1.2 розділу 1 "Технических инструкций";

реквізити страхового полісу обов'язкового виду страхування третіх осіб на поверхні.

 

Директор департаменту
планування та забезпечення польотів
 

 
О. О. Зубарев
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Міністра 
України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи 

 
 
 
 
В. М. Антонець
 

Міністр закордонних
справ України
 

 
Б. І. Тарасюк
 

Міністр 

Ю. В. Луценко 

Перший заступник голови
Державної служби експортного
контролю України 

 
 
О. М. Гришуткін
 

Голова Державної
прикордонної служби України
 

 
М. М. Литвин
 

 

Дозвіл на виконання регулярного польоту

N поля 

Позиція 

Опис 

3 - 8 

Початок дії дозволу 

10 - 15 

Кінець дії дозволу 

17 - 23 

Дні тижня виконання рейсу (1 - понеділок, 2 - вівторок ..., 7 - неділя) 

25 - 32 

Номер рейсу 

36 - 39 

Тип ПС 

41 

Категорія ПС (H - легке, M - середнє, L - важке) 

43 - 46 

А/П вильоту 

48 - 51 

Час вильоту 

53 - 56 

А/П посадки 

58 - 61 

Час польоту 

63 

Ознака зміни (- рейс відмінено; + рейс додано) 

9  

3 - 8 

Дата останньої зміни 

10 - 14 

SNDR: 

16 - 53 

Назва авіакомпанії 

54 - 59 

Загальна кількість рядків 

Примітка. Номер поля вказується в першій позиції кожного рядка.

Приклад:

2 050613 051028 0004067 AAR593 

B744 H UKBB 0915 EGSS 0530 - 

2 050613 051028 0004507 AAR593 

B744 H UKBB 0915 EGSS 0530 + 

2 050613 050905 0004000 AUI408 

B733 M EDDF 0910 UKFF 0250 - 

9 050812 SNDR: UKKKZDZX 

000003 

 

Директор департаменту
планування та забезпечення польотів
 

 
О. О. Зубарев
 

 

ЗАЯВКА
УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПЛУАТАНТІВ НА ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ АБО ВНУТРІШНІХ НЕРЕГУЛЯРНИХ ПОЛЬОТІВ

Дата: 

Кому: Адреса: 01135, Україна, Київ, пр. Перемоги, 14, Державіаслужба України.
1. АФТН: УККАЦБЬЬ, (UKKACBXX), SITA: IEVCBPS
факс: (044) 486-75-40, тел. 461-52-31
2. АФТН: УККАЦГЬЬ, (UKKACGXX), SITA: IEVCG6U
факс: (044) 486-58-38, тел. (044) 461-55-10 

Від кого:

A  

Назва експлуатанта і власника ПС  

Тип ПС, реєстраційний номер основного та резервного ПС, держава реєстрації 

Дата, номер рейсу (літерне та цифрове позначення) 

Аеропорт відправлення і час вильоту, аеропорти проміжних (технічних) посадок і час прильоту/вильоту, аеропорт призначення і час прибуття 

Маршрут польоту в межах РПІ України 

Точка виходу з РПІ України 

Дата, номер зворотного рейсу 

Аеропорт відправлення і час вильоту, аеропорти проміжних (технічних) посадок і час прильоту/вильоту, аеропорт призначення та час прибуття 

Точка входу в РПІ України 

Маршрут польоту в межах РПІ України 

Мета польоту (перевезення пасажирів, пошти, вантажу), заплановане завантаження на ділянках польоту, статус пасажирів, характер вантажу; вид авіаційних робіт 

Найменування й адреса вантажовідправника і вантажоодержувача 

Номер ліцензії, отриманої в Державіаслужбі України, строк дії 

Додаткова інформація 

Примітки: 

1. Під час виконання внутрішніх польотів поля F, I не заповнюються. 

 

2. Під час планування авіаційних робіт поля F, I, L не заповнюються.  

Прізвище відповідальної особи _____________ (контактні телефони, АФТН, факс).

У разі оформлення заявки вказувати:

тип ПС згідно з вимогами документа IKAO, Doc 8643 "Условные обозначения типов воздушных судов";

назву експлуатанта згідно з документом IKAO, Doc 8585 "Условные обозначения летно-эксплуатационных агентств, авиационных полномочных органов и служб";

аеропорт у кодах АФТН згідно з вимогами документа IKAO, Doc 7910 "Указатели (индексы) местоположения";

номер рейсу (літерне та цифрове позначення не більше ніж 7 знаків).

Під час планування міжнародного рейсу аеропорт вильоту з України та перший аеропорт посадки в Україні повинні бути відкриті для міжнародних польотів.

Заявку на виконання польоту в межах України направляти в ВП КППС Державіаслужби України на адресу 2.

 

Директор департаменту
планування та забезпечення польотів
 

 
О. О. Зубарев
 

 

ДОЗВІЛ
ЕКСПЛУАТАНТАМ УКРАЇНИ НА ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПОЛЬОТУ ПОЗА РОЗКЛАДОМ

Форма дозволу на виконання нерегулярного польоту:

Ключове слово 

Опис поля 

Примітка 

PERM IS GRANTED NB: 

Номер дозволу Державіаслужби України 

 

A/C: 

Тип ПС 

Код ICAO (4 символи) 

REG/ 

Реєстраційний номер ВС 

До 7 символів 

FLT: 

Номер рейсу 

До 8 символів 

DATE OF FLIGHT: 

Дата вильоту 

ДД/ММ/ГГ 

ROUTE: 

АП вильоту, час вильоту, АП посадки, час посадки 

XXXX9999 XXXX9999 

ENTRY/EXIT POINT: 

Маршрут польоту 

CRP - маршрут ОПР - CRP - 

Приклад:

REF YR RQ 160712
PERM IS GRANTED NB: BKP/18-077
A/C: B734 REG/URKIV
FLT: UDN225
DATE OF FLIGHT: 19/07/05
ROUTE: UKDD0430 LTFE0630
ENTRY/EXIT POINT: DNP P29 KUGOS
FLT: UDN226
DATE OF FLIGHT: 19/07/05
ROUTE: LTFE0725 UKDD0925
ENTRY/EXIT POINT: KUGOS UM853 NEBAB W567
BRGDS E ZHYKOL

Примітка. В одну ТЛГ під одним номером дозволу (напр., CKP/18-077) можуть уноситись декілька повітряних суден.

 

Директор департаменту
планування та забезпечення польотів
 

 
О. О. Зубарев
 

 

Повідомлення про внесення експлуатантом змін до отриманого дозволу на виконання нерегулярного міжнародного польоту

000000 (дата, номер тлг.) UKKACBXX
1. КОРЕКЦІЯ ДАТИ ПОВЕРНЕННЯ ПС В УКРАЇНУ (фраза в телеграмі не вказується):
YOUR PERM CKP/00-000 (указується номер наданого дозволу)
————————————————
KINDLY REQ CORR DOF OF RETURN - 01SEP05 (DOF - DATE OF FLIGHT)
-
BRGDS/(ТРИЛІТЕРНИЙ КОД ЕКСПЛУАТАНТА, ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА, ПІДПИС, КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ).
-
2. КОРЕКЦІЯ ДАТИ ВИЛЬОТУ (фраза в телеграмі не вказується):
-
YOUR PERM CKP/00-000
————————————————
KINDLY REQ CORR DOF OF DEP - 01SEP05
(У РАЗІ ЗМІНИ ВСІХ ДАТ УКАЗУЄТЬСЯ ПОВНІСТЮ ГРАФІК ПОЛЬОТУ).
-
BRGDS/(ТРИЛІТЕРНИЙ КОД ЕКСПЛУАТАНТА, ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА, ПІДПИС, КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ).
-
3. КОРЕКЦІЯ ДАТИ, МАРШРУТУ ПОЛЬОТУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ (фраза в телеграмі не вказується):
-
YOUR PERM CKP/00-000
————————————————
KINDLY REQ CORR DOF, ROUTE OF RETURN -
—————
F. UTS156 09AUG05 ETD/URKK0400 ETA/UKFK0450
G. UTS156 0445/GAMAN A277 BETEG DCT KER
—————
BRGDS/(ТРИЛІТЕРНИЙ КОД ЕКСПЛУАТАНТА, ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА, ПІДПИС, КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ)
-
4. У РАЗІ ПОТРЕБИ ЗМІНИ В ЗАЯВЦІ ІНШИХ ВІДОМОСТЕЙ В ТЕЛЕГРАМІ ВКАЗУЄТЬСЯ ЗМІНА ВІДПОВІДНОГО ПІДПУНКТУ ЗАЯВКИ.

 

Директор департаменту
планування та забезпечення польотів
 

 
О. Зубарев
 

 

План повітряного руху ПС авіакомпанії _____________________
на _________

N з/п

Ознака

N рейсу

Борт. N Осн/рез 

Тип ПС  

а/п DEP 

План (ЕТД) 

Факт

а/п ARR

План (ЕТА)

Факт

N ліцензії

Держава, N дозволу

Примітка

10 

11 

12 

13 

14 

Стовпчик 2. Ознака.

Заповнюється під час контролю виконання добового плану. Зазначаються: WPN - виконаний; CNL - скасований; IND - перебуває в іншій державі; NAR - не прибув у поточній добі.

Стовпчик 3. N рейсу. Зазначається в кодах IKAO (3-літерний код авіакомпанії латинським шрифтом + цифровий номер).

Стовпчик 4. Реєстраційний ("бортовий"). Допускається зазначати до семи знаків (UR75852 або URFBA).

Стовпчик 5. Тип ПС.

Тип ПС зазначається відповідно до вимог IKAO (Doc 8643 Умовні позначення типів ПС).

Стовпчики 6, 9. Аеропорт відправлення, прибуття.

Зазначається 4-літерний код місця розташування аеропорту латинським шрифтом.

Стовпчики 7, 10. Розрахунковий час відправлення, прибуття.

Стовпчик 12. Номер ліцензії.

Зазначається номер ліцензії, за якою виконується цей політ.

Стовпчик 14. Примітка. У примітку вноситься інформація про затримки, переноси рейсів, STS/-статус рейсу (STS/A, K, PK, PL, VIP) та інша службова інформація, пов'язана з виконанням польоту (до 25 знаків), під час контролю виконання польотів. У примітку також повинні заноситися причини скасування рейсу.

 

Директор департаменту
планування та забезпечення польотів
 

 
О. О. Зубарев
 

 

ЗАЯВКА
ІНОЗЕМНИХ ЕКСПЛУАТАНТІВ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ ПОЗА РОЗКЛАДОМ З ПОСАДКОЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Дата: 

Кому: Адреса: 01135, Україна, Київ, пр. Перемоги, 14, Державіаслужба України
АФТН: УККАЦАЬЬ (UKKACAXX); SITA: IEVCAPS 
Тел./факс: (044) 486-75-40; тел. 461-53-43 
Від кого: 

A. 

Назва і реквізити авіакомпанії, яка виконує політ (адреса, тел., факс) 

B. 

Тип ПС, максимальна злітна вага (MTOW), реєстраційний номер (позивний) 

C. 

Дата вильоту, N рейсу (пізнавальний індекс ПС), останній аеропорт перед входом у повітряний простір України та розрахунковий час вильоту 

D. 

Дата прильоту, міжнародний аеропорт першої посадки в Україні та розрахунковий час прибуття 

E. 

Точка входу в РПІ України і маршрут до першого міжнародного аеропорту посадки в Україні 

F. 

У разі виконання польоту в межах України:
Дата, N рейсу (пізнавальний індекс ПС), аеропорт відправлення та розрахунковий час відправлення, аеропорт прибуття та розрахунковий час прибуття 

G. 

Маршрут польоту в межах України 

H. 

Дата, N зворотного рейсу (пізнавальний індекс ПС), аеропорт і розрахунковий час вильоту з України 

I. 

Точка виходу з РПІ України, маршрут польоту в межах РПІ України 

J. 

Аеропорт першої посадки за межами України та розрахунковий час посадки 

K. 

Мета польоту, завантаження, що планується за ділянками маршруту: кількість пасажирів, статус пасажирів (якщо делегація - хто приймає/відправляє, тел., факс); характер вантажу, кількість (якщо чартер - вантажовідправник/вантажоотримувач, тел., факс); за оплату або за наймом 

L. 

Інформація щодо страхового полісу обов'язкового страхування відповідальності перед третіми особами 

M. 

Озброєння, фотоапаратура та інші військові пристрої на борту ПС 

N. 

Додаткова інформація 

Прізвище відповідальної особи _____________ (контактні телефони, АФТН, факс).

Під час оформлення заявки вказувати:

тип ПС згідно з вимогами документа IKAO, Doc 8643 "Условные обозначения типов воздушных судов";

назву експлуатанта згідно з документом IKAO, Doc 8585 "Условные обозначения летно-эксплуатационных агентств, авиационных полномочных органов и служб";

аеропорт у кодах АФТН згідно з вимогами документа IKAO, Doc 7910 "Указатели (индексы) местоположения".

 

Директор департаменту
планування та забезпечення польотів
 

 
О. О. Зубарев
 

 

ДОЗВІЛ
ЕКСПЛУАТАНТАМ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НА ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПОЛЬОТУ ПОЗА РОЗКЛАДОМ В УКРАЇНУ

Форма дозволу на виконання нерегулярного польоту

Ключове слово 

Опис поля 

Примітка 

PERM IS GRANTED NB: 

Номер дозволу Державіаслужби України 

 

A/C: 

Тип ПС 

Код ICAO (4 символи) 

REG/ 

Реєстраційний номер ВС 

До 7 символів 

FLT: 

Номер рейсу 

До 8 символів 

DATE OF FLIGHT: 

Дата вильоту 

ДД/ММ/ГГ 

ROUTE: 

АП вильоту, час вильоту, АП посадки, час посадки  

XXXX9999 XXXX9999 

ENTRY/EXIT POINT: 

Маршрут польоту 

CRP - маршрут ОПР - CRP - 

Приклад:

REF YR RQ 160712
PERM IS GRANTED NB: DAT/18-077
A/C: B734 REG/RA-05238
FLT NBR: AFL9535
DATE OF FLIGHT: 19/07/05
AP OF DEP/ARR: UKDD0430 LTFE0630
ROUTE: DNP P29 KUGOS
FLT NBR: AFL9536
DATE OF FLIGHT: 19/07/05
AP OF DEP/ARR: LTFE0725 UKDD0925
ROUTE: KUGOS UM853 NEBAB W567
BRGDS E ZHYKOL

Примітка. В одну ТЛГ під одним номером дозволу (напр. DAT/18-077) можуть бути внесені декілька повітряних суден, якщо вони летять групою за одним маршрутом.

 

Директор департаменту
планування та забезпечення польотів
 

 
О. О. Зубарев
 

 

ЗАЯВКА
ІНОЗЕМНИХ ЕКСПЛУАТАНТІВ НА ВИКОНАННЯ ТРАНЗИТНИХ ПОЛЬОТІВ

(у разі виконання літерних та підконтрольних рейсів і вантажу військового призначення)

A - найменування і реквізити авіакомпанії, що виконує політ (адреса, тел., факс);

B - тип ПС, максимальна злітна вага (MTOW), реєстраційний номер (позивний);

C - дата виконання польоту, номер рейсу (пізнавальний індекс ПС), прізвище командира ПС, його метеомінімум, кількість членів екіпажу;

D - аеропорт, час вильоту (останній перед входом у повітряний простір (FIR) України);

E - точка входу (виходу) в (з) повітряний простір (FIR) України;

F - маршрут польоту в межах FIR України, запланований ешелон польоту при вході (виході) у FIR України, крейсерська швидкість, висота і час прольоту пунктів обов'язкових повідомлень, запасні аеродроми;

G - аеропорт призначення і час посадки;

H - мета польоту, кількість пасажирів, характер вантажу, статус польоту;

RMK - додаткова інформація.

Прізвище відповідальної особи _____________ (контактні телефони, АФТН, факс).

 

Директор департаменту
планування та забезпечення польотів
 

 
О. О. Зубарев
 

 

Перелік
постійних дозволів Державіаслужби України на виконання польотів на пілотованих повітряних кулях, легких та надлегких ПС та ПС аматорської конструкції

Зміст 

Вигляд 

Назва  

С (250) 

Код  

С (5) 

Тип ПС 

С (10) 

Клас  

С (3) 

Реєстраційний N  

С (10) 

FIR 

С (5) 

Область  

С (2) 

Адреса  

С (2048) 

Місце базування 

С (2048) 

Приклад:

Name 

cod 

type 

class 

reg 

fir 

Obl 

address 

place_baz 

Центральний аероклуб 

TO101 

B-35A 

02 

21910915 

UKBV 

10 

Київська обл., аеродром "Чайка", т. 2390567 

аеродроми "Чайка", "Бузова" 

 

Директор департаменту
планування та забезпечення польотів
 

 
О. О. Зубарев
 

 

Заявка
на виконання авіаційних робіт або демонстраційного польоту над населеними пунктами України

У заявці вказати таку інформацію:

A. Назва експлуатанта або користувача

B. Дата, час, місце та мета проведення авіаційних робіт або демонстраційного польоту.

C. Програма польоту (маршрути польотів з указівкою кількості ешелонів (висот) для кожного маршруту); координати, висота або діапазон висот під час виконання завдання, узгодження з РДЦ (посада, прізвище).

D. Тип повітряного судна, реєстраційний (обліковий) номер (позивний), метеомінімум екіпажу, кількість пасажирів на борту.

E. Льотний екіпаж, повітряне судно, види забезпечення щодо виконання авіаційних робіт (демонстраційного польоту), перевірені і готові до польоту.

F. Дата і номер дозволу місцевих органів влади на виконання авіаційних робіт або демонстраційного польоту над населеними пунктами України (у разі виконання аерофотозйомки (відеозйомки) додатково вказати дату та номер дозволу відповідних органів Міністерства оборони України).

G. Реєстраційний номер і дата дозволу керівника, якому підпорядкована організація, що планує виконання авіаційних робіт або демонстраційних польотів над населеним пунктом.

H. Інформація щодо страхового полісу обов'язкового страхування відповідальності перед третіми особами на поверхні.

I. Дата і номер дозволу на перетинання заборонених зон, якщо використовується їх повітряний простір.

J. Посада, прізвище та порядок зв'язку з посадовою особою, яка є керівником заходів та відповідає за безпеку використання повітряного простору в районі проведення запланованої діяльності.

У подану заявку на надання дозволу на виконання польотів залежно від характеру та специфіки виконаних польотів (заходів) включаються такі дані:

термін проведення, характер заходу безпеки польотів, посада і прізвище особи, що проводить даний захід.

Посада, прізвище відповідальної особи _____________ (контактні телефони, АФТН, факс).

 

Директор департаменту
планування та забезпечення польотів
 

 
О. О. Зубарев
 

 

Перелік постійних дозволів
Державіаслужби України на виконання авіаційних робіт

Зразок

Зміст 

Вигляд 

Тип ПС 

C (20) 

Реєстраційний N  

C (20) 

Початок дії дозволу 

DATE 

Кінець дії дозволу 

DATE 

Експлуатант  

C (250) 

N дозволу Державіаслужби України 

C (15) 

N телеграми 

C (4000) 

N сертифіката експлуатанта 

C (4) 

Приклад:

Тип ПС 

Реєстр. N  

Дозвіл 

Термін дії дозволу 

Експлуатант 

N СЕП 

Код ICAO 

Прим. 

AN2 

URMIR 

CDS/190-02 

28.09.2005 

ПОЛТАВА ВИА 

206 

 

 

Повідомлення про зміну дозволу на виконання авіаційних робіт

171224 УККАЦГЬЬ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ УКРАЭРОЦЕНТРУ
——————————————————————————
ИЗМЕНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ ПОСТОЯННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ
/
ЭКСПЛУАТАНТ АГРОАВИАДНЕПР
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЛУАТАНТА N 197
САМОЛЕТ АН-2 РЕГ/UR-17973
РАЗРЕШЕНИЕ CDS/197-27 ПРИОСТАНОВЛЕНО ЗАПРЕТ СТРАХОВКАМИ
//
ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
Ю. НАЙДА
171225 УККАЦГЬЬ
——————————————————————————
ИЗМЕНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ ПОСТОЯННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ
/
ЭКСПЛУАТАНТ УКРАИНСКИЕ ВЕРТОЛЕТЫ
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЛУАТАНТА N 195
ВЕРТОЛЕТ МІ-8МТВ-1 РЕГ/UR-CDD
РАЗРЕШЕНИЕ CDS/195-06 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 02.08.2005
//
ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
Ю. НАЙДА

 

Директор департаменту
планування та забезпечення польотів
 

 
О. О. Зубарев
 

Опрос