Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о выплате материального вознаграждения за эффективное управление государственным имуществом руководителям государственных предприятий и объединений государственных предприятий

Минфин, Минтруда, Министерство экономики Украины (3)
Положение, Приказ от 25.11.2005 № 390/851/457
действует с 06.01.2006

Про затвердження Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об'єднань державних підприємств

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України
від 25 листопада 2005 року N 390/851/457

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2005 р. за N 1563/11843

На виконання пункту 8 розділу 3 Програми "Власність народу", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2005 року N 413, та пункту 16 заходів щодо її реалізації НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Типове положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об'єднань державних підприємств (далі - Типове положення), що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, республіканським органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим у місячний термін після внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" розробити та затвердити Положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об'єднань державних підприємств, що входять до сфери їх управління, відповідно до Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об'єднань державних підприємств.

 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
І. Сахань
 

Міністр фінансів України 

В. Пинзеник 

Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України
 

 
С. Романюк
 

 

Типове положення
про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об'єднань державних підприємств

1. Типове положення розроблене з метою посилення матеріальної зацікавленості керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об'єднань державних підприємств у ефективному управлінні державним майном; удосконалення умов оплати праці та збільшення розміру заробітної плати керівників державних підприємств і залучення до роботи на державні підприємства висококваліфікованих та сумлінних керівників.

2. Виплата винагороди відповідно до цього Типового положення повинна здійснюватись з урахуванням затвердженого на підприємстві порядку розподілу частини чистого прибутку та у прямій залежності розміру винагороди від приросту прибутку (чистого прибутку), отриманого від провадження господарської діяльності.

3. Виплата матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном (далі - винагорода) керівникам державних підприємств (об'єднань державних підприємств) провадиться за результатами виконання основних показників господарської діяльності підприємства (фінансового плану) з метою зацікавлення керівників у ефективному виконанні завдань з управління державним майном, у кінцевих результатах діяльності підприємства та отриманні максимальних прибутків.

4. Винагорода встановлюється за виконання таких показників, розмір яких визначається щорічно органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває підприємство (об'єднання державних підприємств):

- зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості порівняно з минулим роком;

- підвищення рентабельності підприємства до операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг);

- залучення фінансових інвестицій;

- випереджаюче зростання розміру тарифної ставки робітника I розряду по відношенню до законодавчо встановлених темпів зростання мінімальної заробітної плати на відповідний рік, а також забезпечення зростання середньої заробітної плати робітників;

- зростання прибутку та рентабельності підприємства;

- розширення ринку збуту продукції та послуг підприємства, що забезпечить збільшення обсягів виробництва продукції та надання послуг у порівняних цінах;

- виконання програм соціального розвитку колективу.

5. Виплата винагороди не повинна здійснюватись за рахунок зменшення соціальних гарантій працівникам підприємства, визначених у колективному договорі.

6. Винагорода встановлюється диференційовано від розміру чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

7. Винагорода виплачується один раз на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі даних бухгалтерської та статистичної звітності за погодженням з центральним органом виконавчої влади, республіканським органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим (далі - орган виконавчої влади), у підпорядкуванні якого перебуває підприємство.

8. Керівник державного підприємства (об'єднання державних підприємств) у кінці року подає органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває підприємство, звіт про результати виконання показників, передбачених пунктом 4 цього Типового положення, згідно з додатком.

9. Розмір винагороди не може перевищувати розміру 10 посадових окладів керівника на момент призначення винагороди.

10. У випадку невиконання умов та показників, передбачених у контракті, допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства, наявності заборгованості із заробітної плати працівникам, невиконання наказів та розпоряджень органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває підприємство, погіршення показників роботи підприємства у порівнянні з попереднім періодом винагорода керівнику не виплачується.

 

Начальник управління
організації заробітної плати 

 
Л. І. Колеснікова-Гузевата
 

 

ЗВІТ
директора державного підприємства (об'єднання державних підприємств) про результати виконання показників, передбачених Положенням про виплату винагороди за ефективне управління державним майном

Загальні відомості

Директор ____________________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові) 

Підприємство ________________________________________________________________________
                                                                                                 (назва, юридична адреса) 

Номер контракту та термін його дії ______________________________________________________

Звітний період ________________________________________________________________________ 

N з/п 

Найменування передбачених Положенням показників 

Одиниці виміру 

Фактично виконано за звіт 

за рік 

% +/- до передбаченого 

з початку року 

 

Начальник Управління
організації заробітної плати 

 
Л. І. Колеснікова-Гузевата
 

Опрос