Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке и условиях хранения ювелирных и других бытовых изделий из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, драгоценных камней и жемчуга, а также лома и отдельных частей таких изделий, на которые наложен арест, и внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 02.11.2005 № 409
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, та внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 2 листопада 2005 року N 409

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2005 р. за N 1551/11831

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 23 червня 2011 року N 207
,
від 30 серпня 2017 року N 83

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 28 лютого 2019 року N 44)

Відповідно до частини восьмої статті 57, частини четвертої статті 59, частини четвертої статті 62 Закону України "Про виконавче провадження" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.06.2011 р. N 207)

1. Затвердити Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, що додається.

2. У заголовку та в пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 04.10.99 N 489 "Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.10.99 за N 740/4033 (із змінами), слова "та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти" та "ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів" виключити.

3. Унести до Положення про порядок і умови зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.10.99 N 489 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.99 за N 740/4033 (із змінами), такі зміни:

у заголовку та в преамбулі слова "та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти" та "ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів" виключити;

у розділі 1:

у пункті 1.1 слова "та реалізації готівкових грошей, у тому числі іноземної валюти" та "ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів" виключити;

у пунктах 1.3, 1.4 слова "грошей, у тому числі іноземної валюти" та "ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів" виключити;

розділи 2, 3, 5 виключити.

У зв'язку з цим розділ 4 уважати розділом 2 та пункти 4.1, 4.2 уважати відповідно пунктами 2.1, 2.2;

у розділі 2:

заголовок викласти в такій редакції: "Розділ 2. Порядок і умови приймання на зберігання та зберігання цінних паперів, на які накладено арешт";

у пункті 2.1 слова та цифри "2.1. Порядок і умови зберігання цінних паперів" виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.1.1 - 2.1.13 пункту 2.1 уважати відповідно пунктами 2.1 - 2.13 з відповідною зміною посилання на них у тексті;

пункт 2.2 виключити.

4. Найменування послуги під номером 23 Переліку і тарифів з організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 785/8106 (із змінами), викласти в такій редакції:

"Приймання, зберігання та видача цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, відповідно до частини восьмої статті 55 Закону України "Про виконавче провадження".

5. Директору Державної скарбниці України М. П. Фатєєву після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.

6. Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації після набрання чинності цією постановою привести Інструкцію з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, затверджену постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 520 та зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за N 33/8632 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 644, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за N 33/10313, із змінами), у відповідність до зазначеного Положення.

7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України П. М. Сенища та директора Державної скарбниці України М. П. Фатєєва.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
 

 
А. І. Балюк
 

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

Директор Департаменту
державної виконавчої служби 

 
О. Р. Кузь
 

 

Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт

(У тексті Положення слова "орган державної виконавчої служби", "державний виконавець", "територіальне управління", "грошове сховище", "керівник територіального управління або його заступник" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "орган державної виконавчої служби або приватний виконавець", "державний або приватний виконавець", "підрозділ грошового обігу в регіоні", "сховище", "уповноважена особа Національного банку України в регіоні" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою Правління Національного банку України від 30 серпня 2017 року N 83)

Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог Законів України "Про виконавче провадження", "Про Національний банк України" та інших нормативно-правових актів України.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт і які підлягають обов'язковому вилученню (далі - цінності).

1.2. У цьому Положенні терміни використовуються в значеннях, визначених Законами України "Про Національний банк України", "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", "Про виконавче провадження" та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділи (управління) грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України в регіонах (далі - підрозділи грошового обігу в регіонах) здійснюють відповідальне зберігання цінностей на безоплатній основі за наявності договору, укладеного з відповідними органами державної виконавчої служби або приватним виконавцем, у порядку та на підставі документів, визначених цим Положенням.

(абзац перший пункту 1.3 у редакції постанов Правління
Національного банку України від 23.06.2011 р. N 207
,
від 30.08.2017 р. N 83)

Договір про відповідальне зберігання цінностей має містити такі обов'язкові реквізити:

місце складання;

дату складання;

повне найменування сторін договору;

прізвище, ім'я, по батькові керівників або інших осіб, уповноважених підписати договір, реквізити документів, якими надано такі повноваження;

предмет договору;

права та обов'язки сторін відповідно до законодавства та цього Положення;

порядок обміну інформацією;

відповідальність сторін за неналежне виконання зобов'язань за договором;

абзац одинадцятий пункту 1.3 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 23.06.2011 р. N 207,
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий
 уважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим)

строк зберігання цінностей;

строк дії договору, порядок унесення змін та розірвання договору;

місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи сторін;

інші умови, що не суперечать законодавству України.

1.4. Доставка цінностей до підрозділів грошового обігу в регіонах здійснюється органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями самостійно або підрозділами перевезення цінностей Центрального сховища Національного банку України (далі - підрозділ перевезення цінностей Центрального сховища) на підставі окремих договорів, укладених з органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями.

(пункт 1.4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.08.2017 р. N 83)

2. Порядок і умови приймання на зберігання та зберігання цінностей

2.1. Оцінка цінностей здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

2.2. Цінності, які передаються державним або приватним виконавцем на відповідальне зберігання, упаковуються в дерев'яний або картонний ящик (залежно від виду цінностей), який обшивається тканиною і опечатується відбитком печатки відповідного органу державної виконавчої служби або приватного виконавця. Монети з дорогоцінних металів дозволяється упаковувати в два мішки (один укладений в другий), які повинні бути прошиті та опечатані державним або приватним виконавцем. На посилці мають зазначатися повне найменування та адреса відправника, одержувача, вага брутто, оціночна вартість цінностей (сума зазначається цифрами та словами), якщо оцінка цінностей проведена, і ставитися позначка "на зберігання".

В одну посилку можуть бути упаковані цінності, що вилучені лише в одного боржника.

2.3. Державний або приватний виконавець для передавання посилки з цінностями на відповідальне зберігання до підрозділу грошового обігу в регіоні складає акт опису й арешту майна та акт вкладень цінностей до посилки.

В актах опису й арешту майна та вкладень цінностей до посилки мають зазначатися повне найменування кожного описаного предмета, вид дорогоцінного металу, наявність каміння, що міститься у виробах, окремі характерні ознаки, проба дорогоцінного металу.

Акт вкладень цінностей до посилки підписується державним або приватним виконавцем та засвідчується відбитком печатки відповідного органу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

2.4. Державний або приватний виконавець повинен укласти в посилку по одному примірнику акта опису й арешту майна та акта вкладень цінностей до посилки, а також повинен додати до супровідного листа по одному примірнику тих самих актів.

Додатково до вищезазначених актів у посилку з цінностями необхідно вкласти, а до супровідного листа додати по одному примірнику документа, що підтверджує факт проведення оцінки цінностей і визначає їх оціночну вартість, якщо оцінка цінностей проведена.

2.5. Приймання цінностей на відповідальне зберігання здійснюється в операційний час матеріально відповідальними особами підрозділу грошового обігу в регіоні за наявності відповідного договору з органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем на підставі супровідного листа разом з примірниками акта опису й арешту майна, акта вкладень цінностей до посилки та документом, що підтверджує проведення оцінки цінностей (у разі її проведення). На підставі супровідного листа підрозділ грошового обігу в регіоні готує розпорядження про приймання цінностей на відповідальне зберігання до сховища, яке засвідчується підписом представника Національного банку України в регіоні або іншого працівника Національного банку України на підставі наказу Національного банку України (далі - уповноважена особа Національного банку України в регіоні). Приймання цінностей матеріально відповідальними особами до сховища здійснюється на підставі розпорядження, прибуткового позабалансового ордера та акта про приймання-передавання цінностей на відповідальне зберігання.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.08.2017 р. N 83)

2.6. В акті про приймання-передавання цінностей на відповідальне зберігання мають бути зазначені:

реквізити договору з відповідним органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем;

назва підрозділу грошового обігу в регіоні;

(абзац третій пункту 2.6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.08.2017 р. N 83)

прізвище, ім'я та по батькові державного або приватного виконавця;

реквізити постанови про відкриття виконавчого провадження (номер та дата її прийняття);

місце проживання, прізвище, ім'я та по батькові боржника, на цінності якого накладено арешт;

реквізити акта опису й арешту майна та акта вкладень цінностей до посилки;

опис посилки, що приймається на зберігання, із зазначенням кількості печаток відповідного органу державної виконавчої служби або приватного виконавця та зразків їх відбитків;

оціночна вартість цінностей та реквізити документа, що підтверджує проведення оцінки цінностей (у разі її проведення);

напис: "Прийнято без перевірки вмісту";

дата складання акта.

Акт про приймання-передавання цінностей на відповідальне зберігання складається в чотирьох примірниках, які засвідчуються підписами державного або приватного виконавця, матеріально відповідальних осіб підрозділу грошового обігу в регіоні та затверджуються уповноваженою особою Національного банку України в регіоні.

Перший примірник цього акта передається державному або приватному виконавцю, другий - залишається в підрозділі грошового обігу в регіоні для зберігання в документах дня за операціями в оборотній касі та сховищі, третій - у сховищі підрозділу грошового обігу в регіоні разом з посилкою з цінностями, на які накладено арешт, четвертий - в уповноваженої особи Національного банку України в регіоні в справі разом із договором.

(абзац тринадцятий пункту 2.6 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.08.2017 р. N 83)

Розпорядження про приймання цінностей на відповідальне зберігання до сховища, другий примірник акта про приймання-передавання цінностей на відповідальне зберігання разом з прибутковим позабалансовим ордером зберігаються в документах дня за операціями в оборотній касі та сховищі.

2.7. Матеріально відповідальні особи підрозділу грошового обігу в регіоні, які приймають на відповідальне зберігання цінності, зобов'язані перевірити:

відповідність оформлення цінностей, що передаються на зберігання, вимогам пункту 2.2 цього Положення;

наявність договору з відповідним органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем;

документ, що посвідчує особу державного або приватного виконавця;

наявність відбитка печатки відповідного органу державної виконавчої служби або приватного виконавця на тарі (упаковці) та тотожність його зразку.

2.8. Підрозділ грошового обігу в регіоні не несе відповідальності за якість і кількість прийнятих на відповідальне зберігання цінностей, якщо вони після закінчення строку зберігання повернуті державному або приватному виконавцю або за його розпорядженням відправлені іншим фізичним чи юридичним особам у непошкодженій тарі (упаковці) з непошкодженими відбитками печаток.

2.9. Часткове вилучення цінностей з посилки не дозволяється.

2.10. За розпорядженням державного або приватного виконавця цінності, що надійшли на відповідальне зберігання до підрозділу грошового обігу в регіоні, можуть бути повернуті державному або приватному виконавцю в порядку, передбаченому пунктами 2.6, 2.15 цього Положення.

Видача цінностей державному або приватному виконавцю здійснюється матеріально відповідальними особами на підставі розпорядження про вилучення цінностей із сховища та їх видачу, засвідченого підписом уповноваженої особи Національного банку України в регіоні, акта про приймання-передавання цінностей та видаткового позабалансового ордера.

Розпорядження, примірник акта про приймання-передавання цінностей разом з видатковим позабалансовим ордером зберігаються у документах дня за операціями в оборотній касі та сховищі підрозділу грошового обігу в регіоні.

2.11. Облік цінностей, що прийняті на відповідальне зберігання підрозділом грошового обігу в регіоні, здійснюється за позабалансовим рахунком 9709 "Інші активи на зберіганні" за оціночною вартістю.

Аналітичний облік цінностей здійснюється в розрізі договорів із відповідними органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями та постанов про відкриття виконавчого провадження.

2.12. Реалізація цінностей, які зберігаються в підрозділі грошового обігу в регіоні, здійснюється Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі - Держсховище) у порядку, визначеному Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України.

2.13. Рішення про передавання цінностей до Держсховища для реалізації приймається державним або приватним виконавцем у встановленому законодавством порядку.

2.14. Видача цінностей з підрозділу грошового обігу в регіоні з метою їх передавання до Держсховища для реалізації здійснюється на підставі розпорядження державного або приватного виконавця та розпорядження уповноваженої особи Національного банку України в регіоні про вилучення цінностей із сховища та передавання їх до Держсховища.

2.15. У розпорядженні державного або приватного виконавця про передавання цінностей до Держсховища для реалізації мають бути зазначені:

реквізити договору з підрозділом грошового обігу в регіоні;

назва підрозділу грошового обігу в регіоні;

(абзац третій пункту 2.15 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.08.2017 р. N 83)

прізвище, ім'я та по батькові державного або приватного виконавця;

реквізити постанови про відкриття виконавчого провадження (номер та дата її прийняття);

місце проживання, прізвище, ім'я та по батькові боржника, на цінності якого накладено арешт;

реквізити акта опису й арешту майна та акта вкладень цінностей до посилки;

опис посилки, що надійшла на відповідальне зберігання та підлягає видачі, із зазначенням кількості печаток і зразків їх відбитків;

оціночна вартість цінностей та реквізити документа, що підтверджує проведення оцінки цінностей (у разі її проведення);

дата складання акта про приймання-передавання цінностей на відповідальне зберігання до підрозділу грошового обігу в регіоні.

(абзац десятий пункту 2.15 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.08.2017 р. N 83)

2.16. Цінності перевозяться і передаються Держсховищу для реалізації підрозділом перевезення цінностей Центрального сховища на підставі розпорядження Національного банку України та відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку України з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей з оформленням акта про приймання-передавання цінностей (додаток).

Пересилання цінностей до Держсховища поштою та в паперових пакетах не дозволяється.

(пункт 2.16 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.08.2017 р. N 83)

2.17. Видачу цінностей, що надійшли на відповідальне зберігання до сховища, інкасаторам підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища здійснюють матеріально відповідальні особи в порядку, установленому розпорядчим актом Національного банку України з питань емісійно-касової роботи в Національному банку України.

(пункт 2.17 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.08.2017 р. N 83)

2.18. Акт про приймання-передавання цінностей (додаток) до Держсховища обов'язково повинен зберігатися в підрозділі грошового обігу в регіоні разом з договором про відповідальне зберігання цінностей.

(пункт 2.18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.08.2017 р. N 83)

2.19. Держсховище здійснює приймання цінностей в порядку, установленому нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.

 

Директор
Державної скарбниці України
 

 
М. П. Фатєєв
 

 

Акт N _______
про приймання-передавання цінностей

Цей акт складено про те, що _______________________________________________ відповідальні за
                                                                                                                         (дата)
збереження цінностей особи ____________________________________________________________
                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (назва відправника цінностей)
здали, а інкасатори ____________________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (назва підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища)
згідно з дорученням на перевезення валютних цінностей N __________________________________
прийняли в непошкодженій упаковці належним чином опломбовані (опечатані)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                             [зазначити назву упаковок (посилки, короба, мішки тощо) та їх кількість цифрами та словами]
з цінностями загальною оціночною вартістю _______________________________________________
__________________________________________________________________________________ грн.
                                                                        (зазначити суму цифрами та словами)
для доставки до _______________________________________________________________________.
                                                                               (зазначити назву отримувача цінностей)

Здали матеріально відповідальні (відповідальні) особи:
М. П.

 

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________.
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

Прийняли інкасатори:

 

 

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________.
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

зворотний бік

Доставлені інкасаторами ________________________________________________________________
                                                                                 (назва підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища)
цінності прийняті ____________________________ матеріально відповідальними (відповідальними)
                                                                (дата)
особами _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (назва отримувача цінностей) у непошкодженій упаковці, належним чином опломбовані (опечатані)
_____________________________________________________________________________________
                            [зазначити назву упаковок (посилки, короба, мішки тощо) та їх кількість цифрами та словами]

Здали інкасатори:

 

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________.
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

Прийняли матеріально відповідальні (відповідальні) особи:
М. П.

 

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________;
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ _________________________.
        (підпис)                           (ініціали, прізвище)

(Положення доповнено додатком згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.08.2017 р. N 83)

____________

Опрос