Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности ГСПиУ "Отчет о предоставлении государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, инвалидам и помощи на уход" и Инструкции по ее заполнению

Минтруда
Форма, Приказ, Инструкция от 23.11.2005 № 387
Утратил силу

Про затвердження форми звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та допомоги на догляд" та Інструкції щодо її заповнення

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 23 листопада 2005 року N 387

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2005 р. за N 1511/11791

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
від 9 липня 2012 року N 420)

Відповідно до статті 191 Закону України "Про інформацію", Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" від 18 травня 2004 року N 1727-IV (зі змінами) та з метою запровадження звітності щодо виплати державної соціальної допомоги НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та допомоги на догляд" (далі - Форма), що додається.

1.1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та допомоги на догляд" (далі - Інструкція), що додається.

2. Форму та Інструкцію, затверджену пунктом 1 цього наказу, увести в дію, починаючи зі звіту за I півріччя 2006 року.

3. Поширити дію Форми та Інструкції, затверджених пунктом 1 цього наказу, на управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, центри з нарахування та виплати допомоги, Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головне управління праці та соціальних питань та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Волинської обласної державної адміністрації, Головне управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації та Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації.

4. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню праці та соціальних питань та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Волинської обласної державної адміністрації, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації забезпечити збір, контроль, обробку та подання інформації Міністерству праці та соціальної політики України, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі в установлені терміни.

5. Управлінню пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України забезпечити подання Державному комітету статистики України зведеної інформації в цілому по Україні та регіонах кожні півроку - у строк до 10 серпня та до 25 лютого.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Гарячу.

 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
І. Сахань
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Осауленко
 

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та допомоги на догляд

за станом на 1 ____________ 200_ року

Подають 

Терміни подання 

Управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, центри з нарахування і виплати допомоги -

Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню праці та соціальних питань та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Волинської обласної державної адміністрації, Головному управлінню соціального захисту населення Київської та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій. 

до 15 липня та
до 25 січня 

Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головне управління праці та соціальних питань та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Волинської обласної державної адміністрації, Головне управління соціального захисту населення Київської та Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій -

Міністерству праці та соціальної політики України

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі 

до 25 липня та
до 5 лютого 

Міністерство праці та соціальної політики України -

Державному комітету статистики України зведену інформацію по Україні та регіонах 

до 10 серпня та
до 25 лютого 


Форма ДСДіД

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінпраці України
від 23.11.2005 р. N 387

Поштова - піврічна, річна 

Найменування організації - складача інформації ______________________________________________

Поштова адреса ___________________________________________________________________________  

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ  

території (КОАТУУ)  

виду економічної діяльності (КВЕД)  

форми власності (КФВ)  

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)  

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)*  

КС 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Тільки для підприємств державного сектору.

Найменування показника 

N рядка 

Державна допомога особам, які перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення, на звітну дату 

Державна допомога особам, яким допомога призначена у звітному періоді 

Чисельність одержувачів

Загальна сума місячної допомоги (тис. грн.) 

Середній розмір допомоги (грн.) 

Чисельність одержувачів

Сума місячної допомоги (тис. грн.) 

Середній розмір призначених місячних допомог з урахуванням надбавок, підвищень, сум індексації (грн.)
гр. 9 : гр. 7 

призначеної з урахуванням надбавок, підвищень 

в тому числі основного розміру 

призначеної з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації 

призначеної (гр. 2 : гр. 1) 

призначеної з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації (гр. 4 : гр. 1) 

призначеної з урахуванням надбавок, підвищень 

призначеної з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам 

Усього (рядки 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:
інваліди I групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жінки, яким присвоєно звання "Мати-героїня" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інваліди II групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інваліди III групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

священнослужителі, церковнослужителі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особи, які досягли віку (чоловіки - 63 років, жінки - 58 років) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна соціальна допомога на догляд 

Усього (рядки 9 + 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одинокі малозабезпечені особи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім інвалідів I групи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з рядка 10 одержують пенсію:
за віком 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за вислугу років 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по інвалідності 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з рядка 13 одержують пенсію:
по інвалідності II групи 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по інвалідності III групи 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малозабезпечені інваліди I групи 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Начальник управління __________________________ 
                                                                                                                                                                         (підпис, прізвище, ініціали) 

Виконавець: _______________________
                               (прізвище, номер телефону) 

"___" ____________ 200_ р. 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та допомоги на догляд"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та допомоги на догляд (форма ДСДіД) складають Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головне управління праці та соціальних питань та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Волинської обласної державної адміністрації, Головне управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації.

Звіт подається:

до 15 липня за I півріччя та до 25 січня за рік наростаючим підсумком - управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, центрами з нарахування та виплати допомоги на адресу Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головного управління праці та соціальних питань та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Волинської обласної державної адміністрації, Головного управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації та Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації;

до 25 липня за I півріччя та до 5 лютого за рік наростаючим підсумком - Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головним управлінням праці та соціальних питань та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Волинської обласної державної адміністрації, Головним управлінням соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації та Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації на адресу Міністерства праці та соціальної політики України та головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі;

до 10 серпня за I півріччя та до 25 лютого за рік наростаючим підсумком - Міністерством праці та соціальної політики України на адресу Державного комітету статистики України.

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ

1. Облік чисельності одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та допомоги на догляд, а також облік сум цих допомог здійснюється органами праці та соціального захисту населення на підставі особових справ одержувачів державної соціальної допомоги або на підставі інформації бази даних одержувачів цього виду допомоги.

2. У графі 1 наводиться загальна чисельність одержувачів, які за станом на звітну дату перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення (яким призначено державну соціальну допомогу відповідного виду, уключаючи осіб, які перебувають на повному державному утриманні).

3. У графі 2 - загальна сума місячної допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень.

4. У графі 3 - загальна сума місячної допомоги, у т. ч. основного розміру.

5. У графі 4 - загальна сума допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації.

6. У графі 5 - середній розмір допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень.

7. У графі 6 - середній розмір допомоги (особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та державної соціальної допомоги на догляд), призначеної з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації.

8. У графі 7 - загальна чисельність одержувачів державної допомоги особам з наростаючим підсумком, яким допомогу призначено з початку звітного року, уключаючи осіб, які перебувають на повному державному утриманні. Особи, яким допомогу призначено у звітному періоді і які в цей самий звітний період змінили місце проживання, ураховується за новим місцем проживання.

9. У графі 8 - загальна сума призначеної у звітному році місячної допомоги з урахуванням надбавок, підвищень.

10. У графі 9 - загальна сума призначеної у звітному році місячної допомоги з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації.

11. У графі 10 - середній розмір призначеної у звітному році місячної допомоги з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації (гр. 10 = гр. 9 : гр. 7).

12. У 1-й рядок - інформація щодо всіх одержувачів державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та інвалідів (рядки 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7).

13. У 2-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа інвалідів I групи.

14. У 3-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня".

15. У 4-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа інвалідів II групи.

16. У 5-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа інвалідів III групи.

17. У 6-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа священнослужителів, церковнослужителів, осіб, які протягом не менше десяти років до введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" займали виборні або за призначенням посади в релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно із законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показів свідків, які підтверджують факт такої роботи.

18. У 7-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб, які досягли віку: чоловіки - 63 років, жінки - 58 років.

19. У 8-й рядок - інформація щодо всіх одержувачів державної соціальної допомоги на догляд (рядки 9 + 15).

20. У 9-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду (крім інвалідів I групи).

21. У 10-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком.

22. У 11-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за вислугу років.

23. У 12-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію по інвалідності (крім інвалідів I групи).

24. У 13-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію по інвалідності II групи.

25. У 14-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію по інвалідності III групи.

26. У 15-й рядок - інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа малозабезпечених інвалідів I групи, яким призначено пенсію за віком чи за вислугу років, чи по інвалідності.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ

У звіті повинні бути заповнені всі показники. За відсутності показника - ставиться риска. Усі дані заповнюються в одиницях.

Звіт повинен бути заповнений чітко та розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника.

Керівник, який підписав звіт, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства за достовірність поданих у ньому відомостей та за додержання термінів та порядку його подання.

 

Начальник Управління
пенсійного забезпечення
 

 
Н. Шамбір
 

Опрос