Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке и условиях пользования данными Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины

Госкомстат
Положение, Приказ от 28.11.2005 № 386
редакция действует с 09.03.2021

Про затвердження Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Наказ Державного комітету статистики України
від 28 листопада 2005 року N 386

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2005 р. за N 1509/11789

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету статистики України
 від 22 жовтня 2010 року N 428/1
,
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23 квітня 2014 року N 486
,
наказом Державної служби статистики України
 від 2 листопада 2020 року N 312

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2005 року N 499 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що додається.

2. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) довести цей наказ до відома начальників Головного міжрегіонального управління статистики у місті Києві, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Шишкіну К. М.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК І УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ДАНИМИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

(У тексті Положення та в додатку до пункту 16 Положення: слово "інформація" у всіх відмінках замінено словом "відомості" у відповідному відмінку; слово "надається" замінено словом "надаються" згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 квітня 2014 року N 486)

1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 18 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (далі - Реєстр), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 N 499), для забезпечення в межах чинного законодавства відкритості, доступності, законності одержання та використання відомостей, а також установлює порядок надання відомостей з Реєстру.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби статистики України від 02.11.2020 р. N 312)

2. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законами.

(пункт 2 у редакції наказу Державного
 комітету статистики України від 22.10.2010 р. N 428/1)

3. Користувачами Реєстру є юридичні особи (їх уповноважені представники при наявності належно оформленого підтвердження наданих їм повноважень) та фізичні особи, які подали запит про надання відомостей з Реєстру. Форму запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - запит) наведено в додатку 1 до цього Положення.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.04.2014 р. N 486
,
від 02.11.2020 р. N 312)

4. Відомості щодо суб'єктів Реєстру (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) надаються користувачам за такими категоріями даних:

ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів, класифікацій, переліків кодів;

довідкові - місцезнаходження, прізвище керівника (голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією), телефон, факс, адреса електронної пошти (за наявності);

реєстраційні - відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 22.10.2010 р. N 428/1
,
у редакції наказу Державної служби
 статистики України від 02.11.2020 р. N 312)

5. Відомості з Реєстру надаються користувачу у вигляді:

1) даних щодо кількості суб'єктів Реєстру, інформація щодо яких формується за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

2) переліку суб'єктів Реєстру, дані щодо яких формуються за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

3) даних щодо суб'єкта Реєстру, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних.

(пункт 5 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 23.04.2014 р. N 486
,
наказу Державної служби статистики
 України від 02.11.2020 р. N 312)

6. Відомості на запит користувача можуть надаватися в паперовій або в електронній формі у спосіб, що зазначений у запиті. Весь інформаційний фонд Реєстру на запит користувачу не надається.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.04.2014 р. N 486
,
у редакції наказу Державної служби
 статистики України від 02.11.2020 р. N 312)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з наказом Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 23.04.2014 р. N 486
,
 у зв'язку з цим пункти 8 - 17 вважати відповідно пунктами 7 - 16
)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з наказом Державної служби
 статистики України від 02.11.2020 р. N 312)

8. Пункт 8 виключено

(згідно з наказом Державної служби
 статистики України від 02.11.2020 р. N 312)

9. Пункт 9 виключено

(пункт 9 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 23.04.2014 р. N 486
,
виключено згідно з наказом Державної
 служби статистики України від 02.11.2020 р. N 312,
у зв'язку з цим пункти 10 - 16
 вважати відповідно пунктами 7 - 13)

7. Запит подається користувачем особисто, надсилається поштою, електронною поштою або іншим способом передачі електронного повідомлення.

(пункт 7 у редакції наказу Державної служби
 статистики України від 02.11.2020 р. N 312)

8. Передача користувачами відомостей, одержаних з Реєстру, третім особам на комерційній основі забороняється.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.04.2014 р. N 486)

9. Надання відомостей з Реєстру є платним. Розмір плати за надання відомостей з Реєстру встановлюється Держстатом України. Поштові витрати на пересилку відомостей відшкодовуються за рахунок користувача.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.04.2014 р. N 486)

10. Відомості з Реєстру формуються органом державної статистики та надаються користувачу після отримання запиту та документів або відомостей про оплату користувачем вартості наданих послуг. Документами, що підтверджують унесення плати, є квитанція, платіжне доручення або відомості (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, надані користувачем, за якими можливо перевірити факт оплати із використанням загальнодоступних електронних сервісів перевірки квитанцій.

(пункт 10 у редакції наказу Державної служби
 статистики України від 02.11.2020 р. N 312)

11. Верховна Рада України, Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, органи прокуратури, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади, що фінансуються з державного бюджету, звільняються від плати за надання відомостей з Реєстру, якщо такий запит подається у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством.

(пункт 11 у редакції наказу Державної служби
 статистики України від 02.11.2020 р. N 312)

12. Виконання запиту здійснюється відповідно до нормативних актів, які регулюють строки надання відомостей.

13. Облік наданих відомостей з Реєстру здійснюється в Журналі обліку відомостей, наданих з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.04.2014 р. N 486
,
у редакції наказу Державної служби
 статистики України від 02.11.2020 р. N 312)

 

Директор департаменту
планування та організації
статистичних спостережень
 

 
 
О. Е. Остапчук
 

 

_________________     ___________
       (вихідний номер)                      (дата)

_________________________________________
(територіальному органу Держстату)
_________________________________________
(найменування юридичної особи / відокремленого
підрозділу юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові (за наявності) фізичної особи)
_________________________________________
(місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти)

ЗАПИТ
про надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Прошу надати відомості з Реєстру у вигляді:

Інформацію прошу надати:

у формі:

у спосіб:

 

 паперова

 поштою за
  наведеною адресою:

___________________________
___________________________
(адреса)

 

 особисто в руки

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

 електронна

 електронною поштою
  на адресу:

 
___________________________
(електронна адреса)

Отриману інформацію зобов'язуюсь повністю або частково не тиражувати та не розповсюджувати без погодження з територіальним органом Держстату.

Рахунок на оплату послуг прошу:

 надати особисто в руки ______________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

 направити в електронній формі на адресу ______________________________________________
                                                                                    (електронна адреса)

____________
(дата)

________________
(підпис)

________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Положення доповнено новим додатком 1 згідно з наказом
 Державної служби статистики України від 02.11.2020 р. N 312,
у зв'язку з цим додаток вважати додатком 2)

 

Журнал
обліку відомостей, наданих з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.04.2014 р. N 486
,
у редакції наказу Державної служби
 статистики України від 02.11.2020 р. N 312)

____________

Опрос