Идет загрузка документа (133 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о системе управления безопасностью полетов на авиационном транспорте

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Положение, Приказ от 25.11.2005 № 895
Утратил силу

Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 25 листопада 2005 року N 895

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2005 р. за N 1503/11783

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 27 грудня 2019 року N 1817)

На виконання вимог Повітряного кодексу України та Державної комплексної програми розвитку авіаційного транспорту України на період до 2010 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2001 року N 919 "Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року", з метою створення єдиної системи управління безпекою польотів цивільної авіації України та приведення її у відповідність до стандартів та рекомендованої практики ІКАО НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту інспектування безпеки польотів (Міщенко В. К.):

2.1. Забезпечити подання цього Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. Керівникам структурних підрозділів Державіаслужби вивчити та взяти до керівництва зазначене Положення;

2.3. Експлуатантам на підставі цього Положення розробити та впровадити систему управління безпекою польотів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Державіаслужби 

М. О. Марченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог Повітряного кодексу України та Державної комплексної програми розвитку авіаційного транспорту України на період до 2010 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2001 року N 919 "Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року", з метою створення єдиної системи управління безпекою польотів цивільної авіації України та приведення її у відповідність до стандартів та рекомендованої практики ІКАО.

1.2. Положення визначає порядок організації робіт щодо попередження авіаційних подій, завдання та функції управління, органів, об'єктів та суб'єктів управління, встановлює форми контролю за виконанням робіт.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів цивільної авіації України незалежно від форм власності (далі - експлуатанти), у тому числі на організації та громадян, які здійснюють експлуатацію повітряних суден, виконання і забезпечення польотів та обслуговування повітряного руху на території України.

1.4. Управління безпекою польотів у цивільній авіації здійснює Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба).

1.5. Управління безпекою польотів у авіакомпаніях і в авіапідприємствах здійснюють перші керівники експлуатантів (авіакомпаній та авіапідприємств).

1.6. Експлуатанти на підставі цього Положення впроваджують систему управління безпекою польотів авіакомпанії (авіапідприємства).

1.7. Нормативні посилання

При розробці Положення використовувалися такі нормативно-правові акти:

- Повітряний кодекс України;

- Закон України "Про транспорт";

- Указ Президента України від 15.07.2004 N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації", із змінами, унесеними згідно з Указом Президента від 16.08.2004 N 912;

- постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 204 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті";

- постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2001 N 919 "Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року";

- Порядок збирання та практичного використання інформації бортових систем реєстрації на підприємствах цивільної авіації України, затверджений наказом Державіаслужби від 14.11.2005 N 850 та зареєстрований в Мін'юсті 29.11.2005 за N 1433/11713;

- Правила розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в Україні, затверджені наказом Державіаслужби від 03.08.2005 N 565, зареєстровані в Мін'юсті 26.08.2005 за N 928/11208;

- Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії, затверджене наказом Державіаслужби від 24.12.2004 N 247 та зареєстроване в Мін'юсті 29.12.2004 за N 1665/10264;

- Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1112;

- додаток 1 ІКАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. "Выдача свидетельств авиационному персоналу";

- додаток 6 ІКАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. "Эксплуатация воздушных судов";

- додаток 8 ІКАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. "Летная годность воздушных судов";

- додаток 13 ІКАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. "Расследование авиационных происшествий и инцидентов";

- керівництва ІКАО:

- "Руководство по расследованию авиационных происшествий и инцидентов" (Дос 9756 AN/9655);

- "Руководство по предотвращению авиационных происшествий" (Дос 9422);

- "Руководство по процедурам эксплуатационной инспекции, сертификации и постоянного надзора" (Дос 8335 AN/879);

- "Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов" (Дос 9734 AN/959).

1.8. Скорочення

АТС - авіаційно-транспортна система

АП - авіаційна подія

АТ - авіаційна техніка

АТБ - авіаційно-технічна база

БП - безпека польотів

ДІБП - Департамент інспектування безпеки польотів

ІКАО (ICAO) - Міжнародна організація цивільної авіації

КЛЕ ПС - керівництво з льотної експлуатації повітряних суден

КОСПАС-САРСАТ - міжнародна космічна система пошуку аварійних суден

КЦПР ЦА - координаційний центр пошуку та рятування цивільної авіації

ОПР - обслуговування повітряного руху

ПС - повітряне судно

ТО ПС - технічне обслуговування повітряного судна

Укравіапошук - Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба

ЦА - цивільна авіація

ЦДС - центральна диспетчерська служба

1.9. Визначення

У цьому Положенні терміни мають такі визначення:

авіаційна подія - подія, пов'язана з використанням ПС, яка має місце з моменту, коли будь-яка особа піднімається на борт з наміром здійснити політ, до моменту, коли всі особи, що перебували на борту, покинули ПС, і в ході якої будь-яка особа отримує тілесні ушкодження із смертельним наслідком або серйозні тілесні ушкодження, або ПС одержує серйозні пошкодження конструкції, або виникла інша загроза безпеці польотів. АП поділяються на катастрофи, аварії, серйозні інциденти та інциденти;

авіаційно-транспортна система - сукупність елементів (суб'єктів) системи, діючих і взаємодіючих для задоволення потреб суспільства в авіаційних роботах та перевезеннях. Суб'єктами АТС є ПС з їх екіпажами, авіакомпанії, аеродроми і аеропорти, організації з ТО ПС, ОПР, авіаційна адміністрація та установи з нагляду за безпекою польотів;

акредитація - процедура, під час якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію, контроль);

аналіз польотних даних - процес аналізу зареєстрованих польотних даних з метою підвищення рівня безпеки польоту;

безпека - відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з травмуванням або загибеллю людей, заподіянням збитків навколишньому середовищу;

безпека польотів - комплексна характеристика повітряного транспорту та авіаційної діяльності, яка визначає здатність виконувати польоти без загрози для життя і здоров'я людей;

бортовий реєстратор, бортова система реєстрації - обладнання повітряного судна, яке призначається для запису параметричної чи мовної інформації з метою:

здійснення програми аналізу польотних даних про безпеку польотів;

проведення розслідування причин авіаційних подій з повітряними суднами;

вимоги безпеки польотів - вимоги, встановлені законодавчими актами, правилами, настановами, інструкціями, нормативно-технічною документацією тощо, виконання яких забезпечує здатність виконувати польоти без загрози для життя та здоров'я людей;

експлуатант - особа, організація або підприємство, що експлуатує повітряні судна чи пропонує свої послуги в цій галузі;

завдання управління - вимоги, які випливають з головної мети і підлягають задоволенню для її досягнення;

керівництво польотами - здійснення повноважень щодо початку виконання польоту, продовження чи закінчення польоту, а також зміни маршруту в інтересах безпеки ПС, регулярності та ефективності польоту;

контроль - це заздалегідь спланована система професійно обґрунтованих дій перевіряючих органів виконавчої влади, спрямованих на визначання стану об'єкта контролю щодо його відповідності встановленим вимогам, нормам та стандартам, технології роботи, з метою забезпечення якості продукції чи надання послуг при повному забезпеченні безпеки людей та навколишнього середовища;

методи управління - сукупність способів та засобів впливу керівних суб'єктів та об'єктів управління для досягнення визначеної мети;

нагляд - постійний контроль за виконанням експлуатантами вимог нормативних актів щодо забезпечення безпеки польотів, авіаційної та екологічної безпеки;

небезпечне відхилення - зниження якості функціонування технологічного комплексу "ПС - екіпаж - середовище", яке впливає на безпеку польоту;

оперативне реагування на авіаційну подію - це комплекс заходів, що здійснюються на різних рівнях управління від Державіаслужби до підприємства після отримання інформації про виникнення АП, з метою оперативної ліквідації та мінімізації наслідків, об'єктивного розслідування обставин та причин, розробки та вжиття заходів щодо її попередження в подальшому та контролю за їх виконанням;

органи управління - установи, організації, підприємства та їх структурні підрозділи, що мають право приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції і контролювати виконання прийнятих рішень;

особлива ситуація - ситуація, яка виникає в польоті через вплив небезпечних факторів або їх збіг, що призводять до зниження безпеки польотів;

підтвердження відповідності - діяльність, наслідком якої є гарантування того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідають встановленим законодавством вимогам;

польотна інформація, польотні дані - параметрична та мовна інформація, котра відтворюється із записів бортових реєстраторів, а також із обов'язкових та добровільних повідомлень екіпажу ПС;

принципи управління - правила, якими керуються суб'єкти управління. Принципи управління визначають вимоги до системи, процесу та механізму управління;

причина авіаційної події - сукупність взаємопов'язаних факторів, що призвели до авіаційної події;

регулярний контроль польотів - контроль за якістю функціонування технологічного комплексу "ПС - екіпаж - середовище" згідно з програмою аналізу польотних даних;

ризик - поява обставин, що обумовлюють виникнення особливих ситуацій у польоті;

розслідування - процес, який проводиться з метою попередження АП і включає збір та аналіз інформації, підготовку висновків, установлення причин авіаційних подій та розроблення рекомендацій щодо забезпечення безпеки польотів;

сертифікація - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність персоналу, продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям встановленим законодавством вимогам;

система управління безпекою - структурована та документована система, яка дозволяє персоналу експлуатанта ефективно забезпечувати безпеку польотів;

суб'єкти управління - персонал, структурні підрозділи, спеціально створені органи, які впливають на систему управління з метою забезпечення її функціонування;

технічне обслуговування - проведення робіт, необхідних для збереження льотної придатності ПС, включаючи контрольно-відновлювальні роботи, перевірки, заміни, ліквідацію дефектів, які виконуються як окремо, так і в поєднанні, а також практичне виконання модифікацій чи ремонту;

управління безпекою на транспорті - підготовка, прийняття і реалізація управлінських рішень зі здійснення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров'я людей і навколишнього природного середовища, на авіаційному транспорті;

управлінське рішення - директивний акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, який характеризує конкретну управлінську ситуацію і містить заходи, програму досягнення мети;

фактор - суттєва обставина, яка впливає на виникнення небезпечної ситуації (ризику);

фактори безпосередні - обставини, котрі безпосередньо призвели до авіаційної події і пов'язані з помилками екіпажу або відмовами техніки;

фактори супутні - обставини, котрі сприяли негативному розвитку особливої ситуації в польоті;

фактори головні - обставини, пов'язані з недоліками в організації та управлінні діяльністю авіації, ергономічними і конструктивно-виробничими недоліками повітряних суден;

функції управління - конкретні дії або сукупність дій, які забезпечують досягнення поставленої мети (завдань).

2. Загальні вимоги до системи управління безпекою польотів на авіаційному транспорті

2.1. Управління безпекою польотів ПС повинно забезпечувати виявлення та оцінку негативних факторів, що впливають на рівень безпеки, підготовку, прийняття та реалізацію управлінських рішень, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження життя та здоров'я людей, охорону навколишнього природного середовища.

2.2. Державіаслужба здійснює управління безпекою польотів у цивільній авіації України відповідно до Повітряного кодексу та Положення про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації шляхом нормативного регулювання діяльності всіх суб'єктів цивільної авіації, проведення реєстрації та сертифікації об'єктів і суб'єктів, ліцензування їх діяльності та здійснення контролю та нагляду за забезпеченням безпеки польотів повітряних суден. Система державного регулювання та управління безпекою польотів (додаток 1).

2.3. Керівники експлуатантів авіаційної техніки, аеропортів, аеродромів та органів обслуговування повітряного руху здійснюють безпосереднє управління із забезпечення безпеки польотів повітряних суден.

2.4. Основними принципами в організації роботи з управління безпекою польотів ПС є:

- принцип системності - передбачає діяльність, яка повинна носити системний, постійний та упорядкований характер, що охоплює всі складові системи;

- принцип випередження - передбачає діяльність, яка носить випереджувальний характер, спрямовану на своєчасне виявлення та усунення негативних факторів, що можуть привести до авіаційних подій;

- принцип колективізму - передбачає участь всіх працівників підприємств у роботі із забезпечення безпеки згідно з своїми функціональними обов'язками;

- принцип інформованості - передбачає діяльність, яка базується на максимальній інформованості кожного працівника про небезпечні фактори;

- принцип виявлення та усунення причин - передбачає проведення профілактичної роботи, спрямованої на усунення виявлених недоліків;

- принцип адекватності - відповідність заходів з безпеки реальним та потенційним загрозам;

- принцип відповідальності - передбачає усвідомлення кожним працівником його відповідальності за конкретні питання, що визначають безпеку авіації.

2.5. Основні принципи безпечного управління авіакомпанією (авіапідприємством) передбачають, що експлуатант визначає та приймає концепцію, формує політику та розробляє правила безпечної експлуатації повітряних суден, впроваджує їх у практику та здійснює контроль щодо їх дотримання під час експлуатації. Концептуальна схема безпечного управління авіакомпанією (додаток 2).

2.5.1. Концепція визначає мету авіакомпанії бути безпечною, виходячи із принципу, що безпека польотів є найвищим пріоритетом авіаційної діяльності, котра забезпечує досягнення виробничих завдань завдяки збереженню всіх ресурсів, їх іміджу щодо безпечного перевезення пасажирів та виконання інших завдань авіакомпанії (авіапідприємства).

Основним принципом управління є концентрація основної уваги на виявленні та усуненні недоліків у самій системі управління безпекою польотів, а не на помилках в індивідуальних діях авіаційного персоналу.

2.5.2. Політика передбачає реалізацію засобів та методів щодо вирішення конкретних завдань, пов'язаних з професійною підготовкою персоналу, забезпеченням та виконанням польотів, забезпеченням льотної придатності повітряних суден, формуванням корпоративної культури експлуатанта. Корпоративна культура визначає дотримання встановлених норм та правил. Безпечна корпоративна культура не допускає свідомого порушення авіаційних правил польотів та всіх видів забезпечення польотів.

Політика формується керівниками структурних підрозділів експлуатанта за напрямами діяльності. Політика повинна відповідати прийнятій концепції експлуатанта.

2.5.3. Правила повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів цивільної авіації України та враховувати вимоги стандартів і рекомендовану практику ІКАО та інших міжнародних організацій цивільної авіації.

2.5.4. Керівництво експлуатанта здійснює постійний контроль за дотриманням екіпажами та іншими співробітниками встановлених правил.

3. Завдання та функції системи управління безпекою польотів ПС

3.1. Завданням системи управління безпекою є попередження авіаційних подій та забезпечення безпеки польотів.

3.2. Діяльність щодо попередження авіаційних подій полягає в своєчасному виявленні та усуненні аварійних факторів.

3.2.1. Фактори, що впливають на безпеку польотів, поділяються на три основні групи: людський, технічний і фактор середовища, пов'язаний з недоліками обслуговування повітряного руху, метеозабезпечення та аеродромно-технічного забезпечення польотів.

3.2.2. Головними факторами, що впливають на безпеку польотів, є організаційні фактори на всіх рівнях управління цивільною авіацією, у тому числі досконалість системи державного регулювання і нормативного забезпечення та нагляду за діяльністю цивільної авіації, забезпечення професійної придатності авіаційного персоналу, забезпечення льотної придатності повітряних суден, забезпечення безпеки польотів при організації льотної роботи, обслуговуванні повітряного руху, аеродромному та метеорологічному забезпеченні.

3.2.3. Безпосередніми факторами аварійності повітряних суден є фактори: екіпажу (людський фактор), технічний фактор (відмови систем повітряних суден) і недоліки в організації підготовки та забезпечення польотів.

3.2.4. Супутніми факторами, що впливають на розвиток аварійної ситуації в польоті, є: психофізіологічний стан екіпажу, недоліки в підготовці та забезпеченні польоту, стан зовнішнього середовища.

3.2.5. Класифікація причин/факторів авіаційних подій (додаток 3) з урахуванням їхнього взаємозв'язку включає три рівні:

- безпосередні причини/фактори (помилки екіпажу, відмови авіаційної техніки, небезпечний вплив зовнішнього середовища);

- супутні причини/фактори, котрі сприяють негативному розвитку особливої ситуації в польоті (втома екіпажу, складні метеоумови та ін.);

- головні причини/фактори, котрі включають недоліки в організації на всіх рівнях авіаційно-транспортної системи, ергономічні та конструктивно-виробничі недоліки ПС.

3.2.6. Головні причини/фактори обумовлюють виникнення безпосередніх причин АП, тому основні напрями профілактичної діяльності повинні бути спрямовані на усунення недоліків на рівні головних причин/факторів.

3.3. Управління безпекою польотів ПС повинно вимагати виконання таких основних завдань (додаток 4):

- створення нормативно-правової бази щодо безпеки польотів;

- сертифікація та ліцензування експлуатантів;

- контроль діяльності експлуатантів за виконанням авіаційних правил та нормативно-правових актів;

- нагляд за безпекою польотів;

- інформаційно-аналітична діяльність щодо безпеки польотів;

- організація підготовки, забезпечення та виконання польотів;

- професійна підготовка та підтвердження кваліфікації авіаційних фахівців із урахуванням людського фактора;

- збереження і підтримка льотної придатності ПС;

- організація повітряного руху;

- аеродромне забезпечення польотів;

- метеорологічне забезпечення;

- забезпечення пально-мастильними матеріалами.

3.4. Функція організації роботи в сфері управління безпекою на транспорті передбачає формування органів управління, встановлення функціональних обов'язків для структурних підрозділів та посадових осіб, що беруть участь в управлінні. Функції управління (додаток 5) включають:

- організацію роботи;

- інформацію про стан безпеки;

- оперативне реагування та розслідування АП;

- планування та виконання робіт;

- спеціальні функції;

- пропаганду безпеки;

- контроль;

- управлінські рішення.

3.4.1. Функції державних органів управління:

- Державіаслужба розробляє та вводить у дію національні авіаційні правила, які визначають функції кожного суб'єкта АТС з попередження авіаційних подій та забезпечення безпеки польотів, організовує контроль за їх виконанням;

- проводять сертифікацію експлуатанта і здійснюють постійний нагляд за його діяльністю щодо дотримання правил забезпечення та виконання польотів, видають сертифікати та ліцензії на право авіаційної діяльності;

- проводять розслідування авіаційних подій з ПС України та зарубіжних авіакомпаній, які мали місце на території України, відповідно до національних авіаційних правил та додатка 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;

- спеціально уповноважений представник Державіаслужби бере участь у розслідуванні авіаційних подій з ПС українських авіакомпаній, які мали місце на території інших держав, згідно з додатком 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Державіаслужба організовує проведення галузевого розслідування причин таких авіаційних подій.

Якщо держава місця авіаційної події не виконує вимоги пунктів 6.5, 6.6 та 6.8 додатка 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, то Державіаслужба приймає необхідні заходи, включаючи інформування авіаційної громадськості, з метою усунення виявлених у результаті галузевого розслідування небезпечних факторів.

3.4.2. Функції експлуатанта:

- розробляє корпоративні авіаційні правила щодо підготовки, забезпечення та виконання польотів згідно з національними авіаційними правилами;

- виконує комерційну діяльність у галузі авіації відповідно до встановлених сертифікатом умов та обмежень;

- розробляє стандартні експлуатаційні процедури, які необхідно виконувати членам льотного екіпажу в процесі виконання польоту. Стандартні авіаційні процедури ґрунтуються на правилах, які визначають порядок дій у польоті, на експлуатаційних мінімумах аеродромів, а також на стандартизованому використанні контрольних переліків для очікуваних умов експлуатації та особливих ситуацій у польоті та на розподілі обов'язків між членами екіпажу. Дотримання цих стандартних правил та порядку дій є невід'ємними умовами забезпечення безпеки польотів;

- розробляє маршрутні довідкові дані з кожного польоту, в які включаються відомості про засоби зв'язку, аеронавігаційні засоби, аеродроми, експлуатаційні мінімуми кожного аеродрому, які використовуються під час виконання польотів з урахуванням мінімумів ПС та командира ПС;

- розробляє і реалізує програму попередження авіаційних подій та забезпечення безпеки польотів, програму аналізу польотних даних на основі параметричної та мовної інформації бортових реєстраторів і добровільних повідомлень льотних екіпажів ПС про особливі події, які мали місце в польоті;

- забезпечує якісне технічне обслуговування ПС;

- забезпечує контроль за виконанням авіаційними спеціалістами всіх категорій вимог національних та корпоративних авіаційних правил, які стосуються їх;

- організовує підготовку та підвищення кваліфікації всіх категорій авіаспеціалістів відповідно до діючих правил;

- забезпечує обслуговуючий персонал та льотні екіпажі кожного типу ПС керівництвами з експлуатації ПС, в яких містяться процедури щодо експлуатації ПС. У керівництвах міститься детальна інформація про системи ПС і контрольні карти, які підлягають використанню, а також враховують аспекти людського фактора;

- у разі авіаційної події з ПС експлуатант забезпечує зберігання всіх записів бортових реєстраторів, які належать до даного польоту, у надійному місці до видачі органу, який уповноважений проводити розслідування авіаційної події.

3.4.3. Функції екіпажу ПС:

екіпаж відповідає за експлуатацію ПС із часу прийняття його уповноваженим членом (бортінженером, бортмеханіком, другим пілотом) від наземного обслуговуючого персоналу перед польотом до здачі ПС після польоту.

Командир повітряного судна:

- відповідає за безпеку всіх членів екіпажу, пасажирів та вантажу, який перебуває на борту, після закриття дверей ПС. Командир відповідає за управління ПС і його безпеку з часу готовності ПС до руху з метою зльоту до моменту його повної зупинки після закінчення польоту чи виключення двигунів. Командир також відповідає за організацію та виконання правил експлуатації ПС екіпажем при підготовці до польоту, у польоті та огляд ПС після польоту;

- вживає заходи щодо суворого дотримання виконання вимог системи контрольних карт;

- відповідає за повідомлення найближчого уповноваженого органу та керівництва експлуатанта щодо будь-якої події з ПС, яка призвела до серйозних тілесних ушкоджень або смерті людей чи нанесення суттєвої шкоди ПС;

- відповідає за повідомлення керівництва експлуатанта після завершення польоту про всі виявлені чи підозрювані недоліки в роботі ПС та його систем;

- у разі авіаційної події з ПС, за можливості, забезпечує зберігання всіх записів бортових реєстраторів, які належать до цього польоту, і самих реєстраторів.

Інші члени екіпажу ПС, підпорядковані командиру ПС, діють відповідно до посадових інструкцій та інших нормативних документів у частині, яка їх стосується, і відповідають за якість виконання своїх функціональних обов'язків.

3.4.4. Функції підприємств, які здійснюють управління повітряним рухом:

- організовують безпеку повітряного руху в підконтрольному повітряному просторі;

- дають екіпажам ПС об'єктивну достовірну інформацію про умови і місцеві правила виконання польотів;

- попереджують зіткнення ПС між собою та з літальними апаратами інших типів.

3.4.5. Інші суб'єкти АТС відповідають за повне, якісне та своєчасне виконання покладених на них функцій щодо забезпечення безпеки польотів.

3.4.6. Усі суб'єкти АТС, діяльність яких впливає на безпеку польотів, розробляють, приймають та виконують корпоративні авіаційні правила попередження АП і забезпечення безпеки польотів у частині, яка належить до їх виробничої діяльності і взаємодії з іншими суб'єктами АТС.

3.4.7. Корпоративні авіаційні правила узгоджуються з Державіаслужбою до їх відповідності національним та міжнародним стандартам.

3.5. Організація робіт повинна включати:

- визначення органів управління безпекою на авіаційному транспорті;

- установлення функціональних обов'язків структурних підрозділів та посадових осіб з питань безпеки;

- регламентацію діяльності керівників та посадових осіб;

- нормативне забезпечення управління безпекою на авіаційному транспорті (розроблення авіаційних правил України відповідно до стандартів та рекомендацій ІКАО).

3.6. Інформація про стан безпеки складається із:

- узагальнення результатів контролю якості функціонування технологічного комплексу "ПС - екіпаж - середовище";

- передачі інформації про небезпечні події;

- обліку інформації про стан події;

- аналізу показників аварійності та стану безпеки;

- інформування керівництва;

- видання бюлетенів з безпеки польотів.

3.7. Оперативне реагування та розслідування авіаційних подій складається із:

- виконання аварійно-рятувальних робіт;

- проведення розслідування авіаційних подій;

- оцінки стану робіт з попередження авіаційних подій та забезпечення безпеки польотів на підприємствах, де така подія сталася.

3.8. Планування та виконання робіт включає:

- розробку і прийняття кожним експлуатантом програми попередження авіаційних подій та забезпечення безпеки польотів ПС і планів заходів щодо їх реалізації;

- забезпечення (виконання) прийнятих завдань;

- супроводження їх виконання на всіх етапах;

- оцінку результатів, контроль виконання завдань у встановленому порядку.

3.9. Спеціальні функції включають:

- акредитацію органів, які виконують функції з сертифікації;

- сертифікацію та встановлення особливих умов та обмежень;

- підтвердження відповідності сертифікаційним вимогам;

- ліцензування окремих видів діяльності.

3.10. Пропаганда безпеки здійснюється шляхом:

- проведення конференцій, семінарів, нарад та спеціальних розборів;

- використання засобів масової інформації;

- здійснення роз'яснювальної роботи.

3.11. Контрольні функції забезпечуються виконанням:

- контролю якості функціонування технологічного комплексу "ПС - екіпаж - середовище";

- постійного контролю керівниками авіапідприємств та уповноваженими особами за виконанням підрозділами і посадовими особами нормативних правил запобігання авіаційним подіям та забезпечення безпеки польотів авіакомпаніями;

- інспектування, що проводиться органами, на які покладено здійснення нагляду за безпекою польотів ПС;

- комплексних перевірок;

- цільових перевірок;

- оперативного контролю.

3.12. Управлінські рішення включають такі етапи:

- підготовку рішення;

- прийняття рішення;

- реалізацію рішення.

4. Організація робіт

4.1. Органи управління

4.1.1. Для організації роботи з безпеки транспорту на всіх рівнях управління створюються відповідні служби.

4.1.2. Управління безпекою польотів у ЦА України на державному рівні покладено на Державіаслужбу, яка здійснює:

державний нагляд за забезпеченням безпеки авіації;

проведення розслідування авіаційних подій до моменту створення незалежного органу з розслідування;

сертифікацію і реєстрацію об'єктів і суб'єктів авіаційної діяльності та її ліцензування;

забезпечення функціонування об'єднаної цивільно-військової системи використання повітряного простору;

регулювання використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху;

захист авіації України від незаконного втручання в її діяльність;

забезпечення пошуку та рятування повітряних суден, що зазнають чи зазнали лиха в єдиній системі пошуку і рятування;

сприяння зовнішньоекономічній і міжнародно-правовій діяльності цивільної авіації;

здійснення централізованого державного управління діяльністю цивільної авіації і використанням повітряного простору;

забезпечення розвитку цивільної авіації, науковий супровід діяльності авіації;

забезпечення ефективного використання коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств цивільної авіації усіх форм власності;

створення умов для інтеграції цивільної авіації України до європейської та світової авіації;

управління об'єктами державної власності і майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державіаслужби.

4.1.3. Забезпечення організації і контролю виконання робіт з безпеки польотів покладено на Голову Державіаслужби, директора ДІБП та начальників управлінь за напрямами діяльності.

4.1.4. Перші керівники відповідають за забезпечення безпеки польотів на підприємствах цивільної авіації та в авіакомпаніях.

4.1.5. Інспектори експлуатантів з безпеки польотів оперативно взаємодіють з ДІБП, який координує роботу інспекторів експлуатантів та здійснює методичне забезпечення.

4.1.6. Підготовка інспекторів з безпеки польотів здійснюється згідно із затвердженими Державіаслужбою програмами.

4.2. Функціональні обов'язки посадових осіб

4.2.1. Функціональні обов'язки структурних підрозділів і посадових осіб розробляються службою, на яку покладена організація роботи з безпеки на авіаційному транспорті, за напрямом діяльності та затверджуються наказом відповідного керівника.

4.2.2. У положення про структурні підрозділи на всіх рівнях управління та в посадові інструкції повинні бути внесені конкретні обов'язки з питань забезпечення безпеки польотів, у тому числі:

4.2.2.1. Директора ДІБП, який організовує і відповідає за:

- постійний нагляд за сертифікацією експлуатантів; видачею і подовженням дії свідоцтв авіаційного персоналу; експлуатацією та забезпеченням льотної придатності повітряних суден;

- контроль за розробкою, впровадженням та виконанням експлуатантами вимог нормативних актів з питань безпеки польотів;

- контроль за дотриманням технології роботи та взаємодії в екіпажі при виконанні польотів;

- розслідування авіаційних подій згідно з чинними авіаційними правилами;

- аналіз стану безпеки польотів та розробку профілактичних заходів щодо попередження авіаційних подій.

4.2.2.2. Перших керівників авіакомпаній, підприємств, які обслуговують авіаційну техніку, повітряний рух, керівників аеропортів.

4.2.2.3. Заступників перших керівників, які відповідають за контроль і керівництво забезпечення та виконання польотів.

4.2.2.4. Головних пілотів, пілотів-інструкторів, інспекторів щодо безпеки польотів і тих, які відповідають за якість технічного обслуговування ПС.

4.2.2.5. Командирів ПС та диспетчерів служби ОПР.

4.2.3. Функціональні обов'язки структурних підрозділів і посадових осіб щодо попередження авіаційних подій та забезпечення безпеки польотів підлягають перегляду в установленому порядку.

4.3. Регламентація діяльності

4.3.1. На підставі функціональних обов'язків з безпеки польотів посадових осіб всіх рівнів управління повинні бути розроблені та затверджені наказом відповідного органу управління основні нормативи особистої участі посадових осіб у проведенні заходів щодо зміцнення дисципліни і забезпечення безпеки польотів (далі - основні нормативи) (додаток 6).

4.3.2. Контроль за виконанням основних нормативів посадовими особами Державіаслужби покладається на заступників Голови (за напрямами діяльності).

4.3.3. Контроль за виконанням основних нормативів керівниками авіапідприємств покладається на ДІБП.

4.3.4. Контроль за виконанням основних нормативів посадовими особами авіапідприємств покладається на їх керівників.

4.3.5. Для попередження авіаційних подій та забезпечення системності у роботі з питань безпеки польотів запроваджується проведення Днів безпеки.

4.3.6. Дні безпеки проводяться:

- на підприємствах - не рідше одного разу на місяць;

- в Державіаслужбі - не рідше одного разу в квартал.

4.3.7. Перед проведенням Дня безпеки видається відповідним органом (Державіаслужбою або авіапідприємством) наказ, у якому:

- указуються підприємства, організації, установи тощо, які підлягають перевірці;

- призначається склад комісії з перевірки і терміни її роботи. Очолює комісію керівник підприємства; Голова Державіаслужби;

- зазначаються основні питання, які підлягають перевірці.

4.3.8. Примірний перелік питань, які потребують висвітлення під час проведення Дня безпеки, наведено в додатку 7.

4.3.9. Матеріали перевірок, здійснених під час проведення Дня безпеки, оформлюються актом про результати перевірки стану організації роботи з питань безпеки польотів. Форма акта про результати перевірки стану організації роботи з питань безпеки польотів наведена у додатку 8.

4.3.10. Державіаслужба та експлуатанти створюють комісії з безпеки польотів для аналізу стану безпеки польотів та розробки профілактичних заходів.

4.3.11. За результатами проведення Дня безпеки видається відповідний наказ із переліком заходів для покращання роботи, усунення виявлених недоліків.

4.3.12. Питання безпеки польотів повинно розглядатися не рідше:

- двох разів на рік на колегії Державіаслужби;

- одного разу на квартал на комісії експлуатанта з безпеки польотів.

5. Інформація про стан безпеки польотів в ЦА України

5.1. Передача інформації про авіаційні події

5.1.1. Інформування про АП з ПС в ЦА України здійснюється в порядку і терміни, встановлені Правилами розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в Україні.

5.1.2. Сповіщення про АП з ПС в Україні виконуються органами ОПР ЦА, постами аварійного сповіщення місцевих органів виконавчої влади. Інформація про АП може надійти з центру координації КОСПАС-САРСАТ. Інформація про АП негайно направляється у КЦПР ЦА для прийняття рішення.

Інформація про АП передається з використанням найбільш простих і ефективних засобів зв'язку.

5.1.3. При катастрофах, аваріях та серйозних інцидентах подаються:

первинне повідомлення про АП, яке передається негайно;

первинне донесення, яке уточнює обставини АП;

наступне донесення, яке конкретизує інформацію про АП.

При інцидентах надається тільки первинне повідомлення.

5.1.4. Порядок сповіщення про АП з ПС України на території України, порядок сповіщення про авіаційні події з повітряними суднами України на території іноземних держав, порядок сповіщення про авіаційні події з повітряними суднами іноземних держав на території України визначені в Правилах розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в Україні та додатку 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

5.1.5. Первинне повідомлення про АП надається з метою своєчасного проведення ефективних пошуково-рятувальних робіт, оперативного оповіщення керівних посадових осіб, формування комісії з розслідування та її швидкого прибуття на місце події.

5.1.6. Інформування керівництва Державіаслужби про авіаційні події здійснюється негайно після отримання первинного повідомлення черговим зміни ЦДС.

5.1.7. У разі катастрофи, аварії або серйозного інциденту в районі відповідальності аеропорту ЦА за пошук та рятування керівник авіаційного підприємства забезпечує негайну передачу інформації до ЦДС Державіаслужби і до Українського центру планування використання повітряного простору та регулювання повітряного руху України (Украероцентр) та КЦПР ЦА.

5.1.8. Якщо під час АП сталися нещасні випадки зі смертельним наслідком, груповий нещасний випадок або пропали безвісти члени екіпажу чи пасажири, інформація про ці випадки передається до відповідального територіального органу Держнаглядохоронпраці згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

5.1.9. Повідомлення про АП з цивільним ПС з максимальною масою понад 2250 кг Державіаслужба направляє в ІКАО.

5.1.10. Директор ДІБП передає первинне повідомлення про авіаційні події, яке надсилається за формою, наведеною у додатку 9.

5.1.11. Інформування керівництва Державіаслужби про стан аварійності в ЦА України здійснюється щотижня на оперативних нарадах у визначений день директором ДІБП або його заступником шляхом надання довідки про АП за поточний період та заходи, які вживаються для їх попередження.

5.2. Облік авіаційних подій

5.2.1. Кожні АП підлягають обов'язковому обліку в Державіаслужбі, а також у організаціях експлуатантів, яким належать цивільні ПС, з якими відбулися АП.

5.2.2. Кожні АП та інциденти повинні бути класифіковані та визначені за всіма виявленими під час розслідування причинами/факторами.

5.2.3. Облік АП за їх класифікацією ведеться у відповідних журналах реєстрації авіаційних подій та в комп'ютерах за формою, наведеною в додатку 10.

5.2.4. Облік АП з небезпечними вантажами ведеться в журналі реєстрації авіаційних подій з небезпечними вантажами за формою, наведеною в додатку 11.

5.2.5. Державіаслужба веде облік авіаційних подій в цілому з повітряними суднами України і визначає їх остаточну класифікацію, а також створює належне інформаційне забезпечення щодо аналізу стану БП з метою сприяння ефективному та оперативному використанню експлуатантами інформації про авіаційні події.

5.3. Аналіз інформації

5.3.1. Експлуатанти складають щомісячні звіти стану безпеки польотів, причин АП та інцидентів. За результатами розслідування АП за рік експлуатанти готують аналіз стану безпеки польотів. Уся сукупність виявлених під час розслідування АП причин/факторів використовується як інформаційна база проведення аналізу. За результатами аналізу розробляються рекомендації з підвищення рівня безпеки польотів. Аналіз з рекомендаціями направляється до Державіаслужби не пізніше 30 січня.

5.3.2. Інспектори з безпеки польотів експлуатантів щомісяця складають повідомлення про стан безпеки польотів і вжиті заходи та пропозиції з підвищення рівня безпеки польотів. Повідомлення до 5 числа наступного за звітним місяця направляються до ДІБП Державіаслужби.

5.3.3. Інспекції з безпеки польотів експлуатантів щокварталу складають аналіз про стан безпеки польотів. За результатами аналізу про стан безпеки польотів розробляються профілактичні заходи і видається наказ з їх реалізації. Копії наказів до 10 числа наступного за кварталом місяця направляються до ДІБП Державіаслужби.

5.3.4. ДІБП Державіаслужби готує і випускає щомісячні, щоквартальні оперативні довідки, піврічний і річний аналіз щодо стану безпеки польотів.

5.3.5. Щомісячні інформації направляються експлуатантам до 20 числа місяця, наступного за звітним.

5.3.6. Зведений річний аналіз стану безпеки польотів у ЦА України подається на розгляд і затвердження Колегії Державіаслужби до 15 лютого, після затвердження - до 25 лютого направляється у відповідні міністерства та експлуатантам ПС України.

6. Оперативне реагування та розслідування АП

6.1. Аварійно-рятувальні роботи

6.1.1. Аварійно-рятувальні роботи здійснюються відповідно до вимог Законів України "Про аварійно-рятувальні служби" та "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" та інших нормативно-правових актів.

6.1.2. Координація робіт аварійно-рятувальних служб здійснюється комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Державіаслужби.

6.1.3. Для оперативного реагування на можливі авіаційні події та координації робіт аварійно-рятувальних служб у святкові дні наказом Державіаслужби вводиться чергування відповідальних працівників.

6.2. Розслідування авіаційних подій

6.2.1. Розслідування авіаційних подій на авіаційному транспорті здійснюється згідно з Правилами розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в Україні, стандартами та рекомендованою практикою ІКАО.

6.2.2. Розслідування АП з ПС України і ПС іноземних держав на території України організовує і проводить Державіаслужба за участю експлуатантів та інших причетних організацій України. Відповідно до цього Державіаслужба формує і призначає комісію з розслідування АП.

6.2.3. Розслідування повинно проводитись у стислі строки, але не більше ніж за 45 діб з моменту АП (90 діб для розслідувань АП з іноземними ПС). Якщо для встановлення причин АП необхідне проведення спеціальних досліджень, то термін розслідування може бути подовжений керівником, який призначив комісію.

6.2.4. Усі авіаційні події підлягають розслідуванню. До авіаційних подій належать:

- катастрофи;

- аварії;

- серйозні інциденти;

- інциденти.

Визначення та порядок розслідування кожного типу АП відображені в Правилах розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в Україні.

6.2.5. Державіаслужба та експлуатанти здійснюють розслідування порушень вимог безпеки польотів, які не належать до авіаційної події, але можуть спричинити негативний вплив на забезпечення безпеки польотів.

6.2.6. Необхідні матеріали стосовно конкретних осіб, що постраждали, можуть бути надані до оформлення остаточного звіту на підставі спільного протокольного рішення комісії та уповноваженого представника спеціального розслідування нещасних випадків від Держнаглядохоронпраці.

6.2.7. За результатами розслідування авіаційних подій складаються звіти відповідно до Правил розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в Україні.

6.2.8. Для розслідування інцидентів залежно від обставин і наслідків Державіаслужба може делегувати повноваження проведення розслідування інцидентів експлуатанту і через ДІБП протягом 3-х годин після отримання первинного повідомлення повинна офіційно інформувати керівника експлуатанта.

6.2.9. Остаточну класифікацію АП та затвердження висновків комісії з розслідування експлуатантів здійснює Державіаслужба.

6.3. Оцінка стану безпеки польотів

6.3.1. Водночас з розслідуванням катастроф і аварій призначається комплексна комісія з перевірки організації льотної роботи, стану льотної придатності ПС, стану інженерно-технічного обслуговування ПС, стану авіаційної безпеки на підприємстві, де сталася подія.

6.3.2. Комісія в тижневий термін здійснює зазначену перевірку, оцінює стан безпеки, готує пропозиції щодо покращення роботи за напрямом діяльності і надає акт перевірки голові комісії з розслідування АП.

6.3.3. Акт комплексної перевірки розглядається на засіданні комісії з розслідування з розробкою оперативних рекомендацій та заходів з питань безпеки. Відповідні рішення оформляються окремим протоколом і додаються до матеріалів розслідування.

6.4. Заходи з попередження авіаційних подій

6.4.1. За результатами розслідування авіаційних подій і рекомендацій комісій з розслідування Державіаслужба і експлуатанти розробляють плани додаткових конкретних заходів щодо запобігання авіаційним подіям у майбутньому та їх реалізації.

6.4.2. Контроль за розробленням експлуатантами заходів здійснюється відповідно до Правил розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в Україні.

6.4.3. Нагляд за реалізацією рекомендацій комісії з розслідування АП здійснюється Державіаслужбою.

6.4.4. Для оцінки стану безпеки польотів у цивільній авіації застосовуються абсолютні і відносні показники (за кількістю АП на 100000 годин нальоту та кількістю загиблих на 1000000 перевезених пасажирів).

7. Планування та виконання робіт

7.1. Розробка та прийняття програм та заходи щодо їх реалізації

7.1.1. Програми розробляються на середньостроковий (п'ятирічний) термін, а плани заходів щодо їх реалізації на кожний рік.

7.1.2. Конкретні заходи, спрямовані на виконання певного завдання або усунення конкретних недоліків з питань безпеки, розробляються на термін, достатній для їх виконання.

7.1.3. Державіаслужба реалізує програму безпеки польотів цивільної авіації.

7.1.4. Експлуатанти згідно з встановленими вимогами розробляють програму попередження авіаційних подій та забезпечення безпеки польотів (далі - Програма).

7.1.5. При плануванні заходів дотримуються такі принципи:

- конкретність;

- можливість реалізації - має бути передбачено ресурсне забезпечення;

- ефективність - повинна бути проведена попередня оцінка ефективності запланованих завдань;

- можливість контролю реалізації завдань.

7.1.6. Програми розробляються на підставі:

- вимог законодавчих та нормативних актів;

- результатів аналізу стану аварійності;

- результатів сертифікації, обстежень, оглядів тощо;

- рекомендацій комісій з розслідування транспортних подій;

- приписів органів, що здійснюють нагляд за станом безпеки.

7.1.7. У програмах передбачаються завдання організаційного та технічного характеру.

7.1.8. Заходи щодо реалізації програми розробляються щорічно до 1 січня за формами, які наведені в додатках 12, 13.

7.2. Програма експлуатанта щодо попередження авіаційних подій та забезпечення безпеки польотів

7.2.1. Згідно з вимогами ІКАО, а також правил сертифікації експлуатантів кожен експлуатант розробляє та виконує програму щодо попередження авіаційних подій і забезпечення безпеки польотів.

7.2.2. Програма експлуатанта є основним нормативним документом щодо реалізації вимог цього Положення.

7.2.3. З метою реалізації програми експлуатант складає та виконує щорічний план заходів. У плани заходів включаються питання, що пов'язані з виконанням рекомендацій комісій з розслідування авіаційних подій, а також рекомендації бюлетенів Державіаслужби з безпеки польотів. У планах заходів з реалізації програм повинно бути передбачено фінансове забезпечення. План заходів затверджується керівником авіакомпанії (авіапідприємства).

7.2.4. До складу програми включається програма аналізу польотних даних як складова частина програми.

7.3. Програма аналізу польотних даних

7.3.1. Кожний експлуатант ПС, які обладнані бортовими параметричними реєстраторами типів I, IA, II, IIA, IV, V, приймає і виконує програму аналізу польотних даних. Використання результатів аналізу польотних даних у складі програми з попередження авіаційних подій є необхідною умовою створення ефективної замкнутої системи управління безпекою польотів.

7.3.2. Програма аналізу польотних даних основана на використанні результатів регулярного контролю польотів ПС за інформацією бортових реєстраторів (параметричного та мовного), а також польотних донесень та добровільних повідомлень екіпажів ПС про якість функціонування технологічного комплексу "ПС - екіпаж - середовище" у польоті і виявленні небезпечних тенденцій та факторів.

7.3.3. Експлуатант організовує регулярний контроль не менше 90 % польотів ПС, обладнаних параметричними реєстраторами польотних даних типів I, IA та II, а також не менше 90 % посадок на аеродроми постійного чи тимчасового базування ПС, обладнаних реєстраторами типу IIA.

7.3.4. Експлуатант призначає керівника програми аналізу польотних даних.

Керівник програми аналізу польотних даних:

а) організовує збір, обробку та аналіз польотних даних;

б) координує діяльність служби забезпечення виконання польотів та інженерно-авіаційної служби експлуатанта в частині виконання ними правил експлуатації та технічного обслуговування бортових реєстраторів;

в) забезпечує виконання програми попередження авіаційних подій та забезпечення безпеки польотів за результатами аналізу польотних даних про якість функціонування технологічного комплексу "ПС - екіпаж - середовище";

г) взаємодіє з ДІБП, іншими службами Державіаслужби та уповноваженими організаціями з обробки та аналізу польотних даних.

7.3.5. Керівник програми аналізу польотних даних відповідає за виконання покладених на нього функцій перед головним керівником адміністрації авіакомпанії.

7.3.6. Польотні донесення екіпажів ПС фіксуються в бортових журналах, а також у спеціальних повідомленнях і донесеннях, форма яких встановлюється Державіаслужбою.

Зразок форм добровільного сповіщення наведений в додатку 14.

7.3.7. Результати аналізу польотних даних використовують в установленому порядку для контролю умов функціонування технологічного комплексу "ПС - екіпаж - середовище" і для оцінки якості функціонування в польоті обладнання та систем ПС, параметри яких реєструються, а також з метою контролю і аналізу організації льотної роботи.

7.3.8. Метою контролю стану організації льотної роботи є виявлення причин, які викликали чи можуть викликати відхилення в льотній роботі та знизили рівень безпеки польотів. Спеціалісти служби забезпечення виконання польотів використовують матеріали аналізу польотних даних:

- для контролю та аналізу якості виконання польотів за напрямами:

а) якість техніки пілотування та навігації (витримування рекомендованих значень параметрів польоту);

б) дотримання технології роботи членів екіпажу;

в) якість експлуатації систем ПС;

г) дотримання правил і встановленої фразеології радіообміну;

ґ) виконання обов'язкових процедур;

д) повторність однотипних відхилень (за сукупністю польотів);

- для контролю льотної роботи:

а) здійснення посадовими особами та службами експлуатанта інспектування, вибіркового контролю, перевірки перед сезонними періодами;

б) здійснення Державіаслужбою перевірки відповідності сертифікаційним вимогам інспекторських перевірок, які проводяться ДІБП, розслідування причин авіаційних подій, контролю за виконанням експлуатантом планів і програм попередження авіаційних подій та забезпечення безпеки польотів;

- для контролю вдосконалення льотно-методичної роботи експлуатанта і професійної майстерності пілотів.

7.3.9. З метою попередження авіаційних подій обробку та аналіз інформації параметричних реєстраторів про попередні польоти слід виконувати до початку першого (протягом дня) польоту, що виконується з аеродромів постійного чи тимчасового базування.

7.3.10. Експлуатант у встановленому порядку передає узагальнені результати виконання програми аналізу польотних даних в уповноважену Державіаслужбою організацію для їх використання в системі державного контролю за безпекою польотів.

Форми надання інформації про результати виконання програми аналізу польотних даних наводяться в додатках 15 - 18.

7.3.11. Державіаслужба створює базу даних з метою ефективного аналізу отриманої інформації, у тому числі за результатами розслідування авіаційних подій та добровільних сповіщень про небезпечні фактори, та розробки профілактичних заходів.

З метою ширшого залучення авіаційних фахівців до активної участі в реалізації вимог із запобігання авіаційним подіям і удосконалення профілактичної роботи щодо безпеки польотів авіакомпаніям та іншим суб'єктам АТС слід створювати систему добровільних сповіщень (донесень).

Система добровільних сповіщень призначена для збору інформації про випадки виникнення реальної загрози безпеці польотів і виявлення недоліків у організації профілактичної роботи на підставі аналізу недоліків, зазначених у сповіщеннях.

7.3.12. Система добровільних сповіщень згідно з додатком 13 до Чиказької конвенції не повинна бути орієнтована на застосування покарання і передбачає захист джерел інформації. Відповідно до цього додатка Державіаслужба повинна сприяти та заохочувати добровільні сповіщення даних про події, які можуть чинити вплив на безпеку польотів, шляхом внесення відповідних змін у повітряне законодавство, правила та політику експлуатанта.

7.4. Забезпечення реалізації програм

7.4.1. Основними етапами реалізації робочого плану програми є:

- доведення завдань до відома підрозділів (відповідальних виконавців), проведення тендерів на виконання завдань;

- виділення необхідних фінансових ресурсів на заохочення інвестицій;

- розробка технічного завдання (умов), проектно-кошторисної та іншої технічної документації;

- укладення договорів про виконання робіт;

- установлення ефективного контролю за виконанням завдань програми.

7.4.2. На підприємствах ЦА України реалізуються програми, які наведені в пунктах 7.2, 7.3. Програми фінансуються самими ж підприємствами.

7.5. Супроводження виконання програм

7.5.1. Супроводження виконання заходів щодо реалізації програм здійснюється на всіх етапах виконання і включає:

- чіткий розподіл робіт між виконавцями, які реалізують окремі завдання;

- визначення відповідальних за контроль кожного завдання;

- розгляд та погодження технічних завдань (умов) проектної та іншої технічної документації, договорів;

- проведення експертизи за потреби;

- проведення авторського нагляду за потреби;

- введення в експлуатацію етапів (черг) виконаних робіт;

- створення та організацію роботи комісій з прийняття виконаних робіт.

7.5.2. Хід виконання програм не рідше двох разів на рік розглядається на засіданні комісії з безпеки авіаційного транспорту Державіаслужби.

7.5.3. Експлуатаційні підприємства інформують Державіаслужбу про виконання програм, що прийняті на рік, до 1 січня і до 1 липня.

7.5.4. Оцінка результатів здійснюється шляхом:

- створення нормативно-правових актів, їх погодження і затвердження;

- виконання організаційно-технічних заходів, створення засобів виробництва, споруд та іншого, перевірки їх відповідності вимогам безпеки або технічному завданню робочими комісіями. Висновки комісії оформлюються актом.

8. Спеціальні функції

Підтвердження відповідності, акредитація, сертифікація та ліцензування на авіаційному транспорті здійснюються відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

8.1. Підтвердження відповідності

Підтвердження відповідності в законодавчо врегульованій сфері здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про підтвердження відповідності".

8.2. Сертифікація

Сертифікація суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України.

8.3. Ліцензування

8.3.1. Ліцензування у галузі авіаційного транспорту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Видача ліцензій авіакомпаніям згідно з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів з питань ліцензування здійснюється на підставі:

- Міжурядових угод про повітряне сполучення;

- Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії та інших нормативно-правових актів.

8.3.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

8.3.3. Контроль за додержанням ліцензійних умов здійснює Державіаслужба та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

8.3.4. Розгляд питань щодо надання експлуатантам прав виконувати регулярні або чартерні польоти здійснюється комісією Державіаслужби з регулювання комерційних прав та ліцензування видів авіаційної діяльності.

9. Пропаганда безпеки польотів

9.1. Пропаганда безпеки польотів є важливим фактором формування правильного сприймання як самих питань безпеки польотів і попередження АП, так і доведення інформації в цій сфері до відома виконавців.

9.2. Повинні виконуватись такі види пропаганди:

9.2.1. Проведення конференцій, семінарів, спеціальних розборів, занять з підготовки до весняно-літньої та осінньо-зимової навігації, Днів безпеки.

9.2.2. Конференції, семінари проводяться:

- Державіаслужбою - не рідше одного разу на рік;

- експлуатантами - не рідше двох разів на рік.

9.2.3. Спеціальні розбори з аналізу стану безпеки польотів Державіаслужба проводить два рази на рік, а при необхідності - у разі серйозної авіаційної події.

9.2.4. Видання інформаційних бюлетенів про стан аварійності на авіаційному транспорті здійснюється:

- Державіаслужбою - один раз на квартал;

- експлуатантами - один раз на місяць.

9.2.5. Розміщення стендів з матеріалами з безпеки польотів у відповідних класах та інших місцях.

9.2.6. Створення альбомів, плакатів, відеофільмів з питань безпеки.

9.2.7. Спеціальні розбори (розгляди) авіаційних подій в авіакомпаніях та авіапідприємствах.

9.2.8. Розміщення найбільш актуальних проблем з питань безпеки транспорту на сторінках журналів, газет, в Інтернеті.

10. Контроль та нагляд за безпекою польотів ПС

10.1. Основна мета контролю - своєчасне виявлення відхилень від вимог безпеки для оперативного вжиття ефективних заходів з їх усунення, а також і для перевірки виконавської дисципліни.

10.2. Контроль стану безпеки включає такі основні етапи:

- вибір об'єктів, що перевіряються, та параметрів контролю;

- обстеження вибраних об'єктів;

- оцінка відповідності фактичних даних нормативним вимогам;

- визначення необхідності прийняття рішень, заходів з усунення невідповідностей, відхилень від норм.

10.3. Контроль забезпечується шляхом здійснення:

- комплексних перевірок;

- цільових перевірок;

- оперативного контролю.

10.3.1. Комплексні перевірки - це перевірки стану безпеки авіації експлуатантів.

Вони здійснюються згідно з графіком перевірок спеціальною комісією за участю представників органів управління та нагляду.

Графік комплексних перевірок у Державіаслужбі на наступний рік затверджується в грудні місяці.

Експлуатанти попереджаються про планову перевірку не пізніше ніж за місяць до її проведення.

Позачергові комплексні перевірки здійснюються разом з розслідуванням катастроф та аварій на транспорті.

За результатами перевірок складається акт про результати перевірки стану організації роботи з питань безпеки польотів (додаток 8).

Виконання рекомендацій, викладених в акті про результати перевірки стану організації роботи з питань безпеки польотів, та наказів, прийнятих за результатами її проведення, повинні постійно контролюватись працівниками служб, на яких покладена організація роботи з питань безпеки, та інспекторами ДІБП.

10.3.2. Цільові перевірки - це перевірки в авіакомпаніях, авіапідприємствах, в організаціях конкретних питань безпеки.

Вони здійснюються працівниками служб безпеки транспорту, інспекторським складом протягом робочого дня, інколи декількох днів.

Такі перевірки також проводяться на вимогу органів управління та (або) нагляду після виникнення авіаційних подій з тяжкими наслідками.

Після закінчення перевірок видається акт про результати перевірки стану організації роботи з питань безпеки польотів.

10.3.3. Оперативний контроль здійснюється на визначеному об'єкті, підприємстві, в організації, як правило, протягом одного дня, в присутності керівника цього об'єкта:

- посадовими особами органів управління шляхом перевірки виконання заходів, передбачених основними нормативами, з видачею відповідного документа;

- органами, які здійснюють інспектування.

10.4. Основна мета нагляду (інспектування) - дотримання законодавства з безпеки польотів.

10.5. Нагляд у системі державного регулювання цивільної авіації визначається як система постійного контролю за діяльністю експлуатантів щодо виконання ними авіаційних правил, сертифікаційних та нормативних вимог з метою забезпечення безпеки польотів.

10.6. Нагляд за діяльністю експлуатантів здійснюється з метою дотримання експлуатантами вимог авіаційних правил за такими напрямами:

- видача та продовження терміну дії свідоцтв авіаційного персоналу;

- експлуатація повітряних суден;

- льотна придатність повітряних суден.

10.7. Здійснення державного нагляду (інспектування) за додержанням експлуатантами вимог нормативно-правових актів щодо безпеки польотів покладено на Державіаслужбу.

Здійснення нагляду визначено Порядком здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті.

10.8. Процедури та порядок інспектування і контролю за діяльністю експлуатантів здійснюються відповідно до діючих інструкцій з урахуванням стандартів та рекомендованої практики ІКАО.

10.9. Експлуатаційне інспектування експлуатантів України представниками ДІБП Державіаслужби - це комплексна перевірка льотної та технічної діяльності експлуатантів згідно з вимогами Повітряного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

10.10. З метою підвищення ефективності попередження авіаційних подій необхідно постійно контролювати:

- розробку і виконання законодавчих та нормативних актів, які регламентують забезпечення безпеки польотів;

- вдосконалення технічної документації і підвищення вимог до експлуатантів щодо технічного обслуговування і ресурсного стану авіаційної техніки;

- своєчасне виконання бюлетенів, конструктивних доопрацювань щодо підвищення надійності авіаційної техніки та визначених строками планових модернізацій повітряних суден стосовно встановлення системи попередження зіткнення літаків у повітрі, високоточних висотомірів для впровадження скороченого мінімуму вертикального ешелонування (RVSM), модернізованих систем попередження зіткнення літаків з рельєфом місцевості GPWS, індивідуального кисневого обладнання для кожного пасажира в салонах літаків на випадок розгерметизації;

- дотримання вимог щодо професійної підготовки, перепідготовки та кваліфікації авіаційного персоналу;

- виконання експлуатантами програм аналізу польотних даних та регулярного контролю польотів ПС за інформацією бортових систем реєстрації;

- дотримання технології роботи в екіпажі при виконанні польотів;

- дотримання програм підготовки льотного персоналу, тренажерних програм, присвоєння та підтвердження мінімумів для зльоту і посадки командирів повітряних суден, допусків до виконання візуальних заходів на посадку;

- рівень техніки пілотування командно-льотного, інструкторського складу та льотного персоналу, який освоює нові типи повітряних суден;

- льотну діяльність екіпажів, що працюють у відриві від бази;

- дотримання технології роботи та взаємодії в екіпажі при виконанні польотів, а також при аналізі засобів об'єктивної інформації (реєстраторів параметрів польоту та носіїв звукової інформації);

- завантаження повітряних суден, розміщення та закріплення вантажу за умови дотримання встановлених керівництвом з льотної експлуатації повітряного судна обмежень центровок, максимально допустимих злітних та посадкових мас;

- наявність діючих страхових полісів на борту повітряного судна;

- реалізацію експлуатантами профілактичних заходів, котрі вводяться в дію Державіаслужбою за результатами розслідування авіаційних подій.

11. Управлінські рішення

11.1. До управлінських рішень відносяться акти з питань БП.

11.2. Управлінські рішення поділяються за:

- терміном управління на стратегічні, тактичні, оперативні;

- ступенем участі спеціалістів на індивідуальні, колективні, колегіальні;

- змістом управлінського процесу на організаційні та технічні.

11.3. Прийняття управлінських рішень - це процес, який складається з трьох етапів:

- підготовка рішення, яке включає виявлення та аналіз управлінської ситуації;

- прийняття рішення, яке складається з оцінки альтернативних варіантів і вибору єдиного рішення;

- реалізація рішення.

12. Структурно-функціональна схема управління безпекою польотів

12.1. Структурно-функціональна схема управління безпекою польотів побудована на принципі системності в роботі і охоплює всі рівні управління.

12.2. Управління здійснюється шляхом цілеспрямованого регулювання організаційних, технічних, психофізіологічних факторів, що впливають на безпеку польотів, та напряму залежить від інформаційного забезпечення БП АТС, яке основане на використанні сучасних комп'ютерних технологій.

Органами управління є Державіаслужба, авіакомпанії та авіапідприємства, що мають право приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції та стежити за виконанням прийнятих рішень.

12.3. Суб'єктами управління є персонал, функціональні служби, структурні підрозділи, інспекції, які впливають на систему управління з метою забезпечення її функціонування.

12.4. Об'єктами управління є безпека польотів повітряних суден, устаткування, інші об'єкти авіаційного транспорту, персонал.

12.5. Інформація про виявлені відхилення від вимог безпеки та авіаційні події надходить в органи управління для аналізу, розслідування, прийняття управлінських рішень та контролю за їх виконанням.

12.6. Управління здійснюється шляхом постійного цілеспрямованого виявлення негативних факторів, їх аналізу, розробки додаткових керівних дій, їх реалізації та контролю за виконанням.

12.7. Основними напрямами в діяльності з попередження авіаційних подій є усунення дії негативних факторів, що впливають на безпеку польотів, та управління ризиками при появі негативних факторів.

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

СИСТЕМА
державного регулювання та управління безпекою польотів

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА
безпечного управління авіакомпанією

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ
причин/факторів авіаційних подій

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

ОСНОВНІ НОРМАТИВИ

особистої участі ____________________________________________________ у проведенні мінімуму
                                                            (посадової особи, для якої розроблені нормативи)
заходів із зміцнення дисципліни та забезпечення безпеки польотів 

N з/п 

Найменування заходів 

Періодичність проведення 

Хто виконує 

Хто готує документ 

Який документ видано 

Відмітка про виконання 

_____________________________________
(посада керівника структурного органу, на якого покладена робота з організації безпеки польотів) 

___________________
(підпис) 

______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
питань, які потребують висвітлення під час проведення Дня безпеки

1. Наявність і функціонування відповідних служб з безпеки польотів ПС ЦА.

2. Наявність у положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях конкретних обов'язків з питань безпечної роботи авіаційного транспорту та їх виконання.

3. Функціонування системи управління безпекою польотів.

4. Проведення днів безпеки комісією з питань безпеки польотів та їх ефективність.

5. Виконання основних нормативів особистої участі керівництвом, керівниками структурних підрозділів, посадовими особами при проведенні мінімуму заходів із зміцнення дисципліни та забезпечення безпеки авіаційного транспорту.

6. Облік та аналіз авіаційних подій.

7. Організація роботи з надання допомоги потерпілим унаслідок надзвичайної ситуації.

8. Розслідування авіаційних подій (своєчасність та якість виконання заходів, запропонованих, рекомендованих комісіями з розслідування).

9. Організація та проведення робіт з медичного огляду певних категорій працівників.

10. Порядок відсторонення від роботи працівників, які перебувають в стадії алкогольного або наркотичного сп'яніння.

11. Урахування під час допуску до роботи працівника (видачі завдання), його придатність виконувати роботи (завдання), враховуючи кваліфікацію, навчання, інструктаж та стан здоров'я.

12. Організація проведення навчання та інструктажу з питань безпеки польотів.

13. Наявність чинних нормативних актів з питань безпеки авіаційного транспорту.

14. Виконання заходів (програм) з питань безпеки польотів та їх ефективність (наявність актів виконання робіт, перевірка їх ефективності шляхом інструментальних перевірок тощо).

15. Організація та виконання робіт з технічного обслуговування, огляду, сертифікації, інших технічних регламентів транспортних засобів, устаткування, споруд, об'єктів та шляхів сполучення.

16. Відшкодування збитків пасажирам, працівникам, іншим особам у разі ушкодження їх здоров'я.

17. Наявність та ефективність контролю за роботою працівників, технічним станом ПС, устаткуванням споруд, об'єктів та шляхів сполучення.

18. Пропаганда безпеки польотів.

19. Виконання ліцензійних умов.

20. Ефективність прийняття управлінських рішень.

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

АКТ
про результати перевірки стану організації роботи з питань безпеки польотів

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                               (експлуатант) 

Комісія, призначена наказом від _______________ N __________

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (найменування органу, яким призначена комісія) 

у складі
_________________________________________ _______________________________ - голова комісії,
                       (прізвище, ім'я та по батькові)                                                     (посада, місце роботи)
членів комісії __________________________________________ _______________________________
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)                                                   (посада, місце роботи)
провела в період з "___" ____________ до "___" ____________ 200  р.
перевірку стану роботи _________________________________________________________________
                                                                                                                        (експлуатант)
з питань _____________________________________________________________________________
                                                                                  (вказуються основні питання, які перевіряються) 

I. Під час перевірки КОМІСІЯ ВСТАНОВИЛА:

1. Характеризується стан організації роботи з питань безпеки згідно з примірним переліком питань, наведених у додатку 7 цього Положення.

2. Дається оцінка виконанню рекомендацій, запропонованих КОМІСІЄЮ під час попередньої перевірки.

    II. Під час роботи КОМІСІЇ були усунені такі недоліки в роботі з питань безпеки, виявлені у ході перевірки _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                        (наводиться перелік недоліків, які були усунені під час роботи комісії) 

III. КОМІСІЯ РЕКОМЕНДУЄ:

Наводяться конкретні рекомендації щодо поліпшення стану безпеки, терміни їх виконання та пропозиції стосовно притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні вимог безпеки.

З актом перевірки ознайомлений і один примірник отримав 

  

  

________________________________
            (посада керівника експлуатанта) 

_______________
(підпис) 

______________________
(прізвище, ініціали) 

Голова комісії ___________________ 
                                                 (підпис) 

______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Члени комісії ____________________ 
                                                 (підпис) 

______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів

 
В. К. Міщенко

 

ПЕРВИННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

1. Вид події.

2. Тип, державний реєстраційний знак, заводський N і належність ПС.

3. Власник (експлуатант) ПС.

4. П. І. Б. командира ПС (перевірника) та його посада.

5. Дата, час (місцевий або UTC), місце події.

6. Характер завдання на політ, N рейсу із зазначенням початкового пункту вильоту, останній пункт вильоту та пункт призначення.

7. Місцезнаходження ПС відносно будь-якого географічного пункту, широта, довгота (при АП за межами аеродромів).

8. Кількість членів екіпажу і пасажирів на борту ПС (при катастрофах кількість загиблих і травмованих осіб, а також кількість загиблих і травмованих внаслідок цієї події сторонніх осіб, що не перебували на борту ПС).

9. Короткі обставини АП, які достовірно відомі на момент подання первинного повідомлення.

10. Метеорологічні умови на момент події.

11. Фізико-географічна характеристика місцевості події, а також інформація про труднощі доступу до ПС або особисті вимоги, що стосуються прибуття на місце події (дані передаються при катастрофах, аваріях, серйозних інцидентах за межами аеродромів).

12. Наявність і характер небезпечних вантажів на борту ПС.

13. Дані про організацію та проведення пошуково-рятувальних робіт.

14. Інші достовірні відомості про АП, що відомі на момент подання повідомлення.

15. Дата і час надання повідомлення.

 

Посада, П. І. Б. відповідальної особи 

підпис 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів

 
В. К. Міщенко

 

ЖУРНАЛ
реєстрації авіаційних подій

N з/п

Дата, тип ПС,
первинне повідомлення

Авіакомпанія, авіапідприємство

П. І. Б. КПС (перевірника)

Короткі обставини та причини події, остаточна класифікація

Ужиті заходи та рекомендації

Матеріальні збитки 

Розсилання матеріалів (адреса, дата, N справи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації авіаційних подій з небезпечними вантажами

N з/п 

Дата і час 

Вид та наслідки події 

Обставини та причини події 

Заходи оперативного реагування та відмітка про їх виконання 

Втрачено небезпечного вантажу (тонн) 

Матеріальний збиток (тис. грн.) 

настання події, місце 

отримання інформації про неї 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

ЗАХОДИ

Програми _____________________________________________________
(назва Програми) 

N з/п 

Найменування заходів 

Терміни виконання 

Вартість роботи та джерела фінансування 

Відповідальні виконавці 

Відповідальні за контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

ПЛАН ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
на основі аналізу з безпеки польотів

N з/п 

Найменування заходів 

Терміни виконання 

Відповідальні виконавці 

Відповідальні за контроль 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

ЗРАЗОК ФОРМИ ДОБРОВІЛЬНОГО СПОВІЩЕННЯ

N рейсу _____________________________________________________________________________

Дата ________________________________________________________________________________

Маршрут ____________________________________________________________________________

КПС, прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що повідомляє _____________________________
____________________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                 ____________________________________
                                                                                                                                                         (підпис особи, що повідомляє) 

                                                                                                ____________________________________
                                                                                                                                            підпис начальника (відповідальний відділ) 

Буде відправлено _______________________________________________________________
                                                                                                              (відповідальний відділ) 

Кому __________________________________________________________________________
                                                                                                                (структурний відділ) 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

Зведені дані
про кількість проконтрольованих польотів

Тип ПС 

Кількість проконтрольованих польотів 

Тип програмного забезпечення (інформаційної технології) 

Кількість виявлених/підтверджених відхилень 

За даними ППІ 

За даними авіакомпаній

% від загальної кількості польотів 

з АТ 

з пілотування 

виявлено

підтверджено

виявлено

підтверджено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

Зведені дані
про відхилення в діях екіпажу ПС типу ________

Етап польоту 

Кількість відхилень 

Короткий опис, характеристика відхилень за напрямами:

а) виконання обов'язкових процедур;
б) дотримання рекомендованих параметрів польоту;
в) додержання технології роботи екіпажу;
г) якість експлуатації систем ПС;
ґ) дотримання правил та фразеології радіообміну 

Всього за даними ППІ 

За даними служби організації льотної роботи 

порушення 

помилки 

Запуск двигунів та під час руління 

 

 

 

 

Зліт 

 

 

 

 

Набір висоти 

 

 

 

 

Політ на ешелоні 

 

 

 

 

Зниження 

 

 

 

 

Захід на посадку 

 

 

 

 

Посадка 

 

 

 

 

Вихід на друге коло 

 

 

 

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

Зведені дані про повторні відхилення
в роботі технологічного комплексу "ПС - екіпаж - середовище"

Тип ПС 

Характеристика (вид) відхилення, включаючи етап польоту і вплив на безпеку 

Основна причина 

Використовуваний реєстратор 

Відмова, несправність АТ 

Відхилення в діях екіпажу 

Умови польоту 

Параметричний (тип) 

Мовний (тип) 

КЗ-63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

 

Зведені дані
про результати контролю працездатності техніки

Тип ПС 

Назва системи, в якій сталася відмова (агрегату) 

Клас порушень працездатності (0 - відмова, 1 - несправність)

Кількість

Короткий опис, характерні ознаки відмови (несправності), етап польоту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту
інспектування безпеки польотів
 

 
В. К. Міщенко
 

Опрос