Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возврата в государственный бюджет беспроцентных бюджетных займов, предоставленных в 2004 году предприятиям государственной формы собственности на погашение задолженности по заработной плате

Минтруда
Порядок, Приказ от 23.11.2005 № 388
редакция действует с 15.07.2014

Про затвердження Порядку повернення до державного бюджету безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 23 листопада 2005 року N 388

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2005 р. за N 1492/11772

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 11 березня 2006 року N 66
,
 від 27 лютого 2007 року N 74
,
 від 3 березня 2008 року N 93
,
 від 13 березня 2009 року N 99
,
 від 27 травня 2010 року N 111
,
 від 3 березня 2011 року N 85
,
 
наказами Міністерства соціальної політики України
від 15 квітня 2012 року N 197
,
 від 12 березня 2013 року N 112
,
від 2 червня 2014 року N 339

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1111 "Про затвердження Порядку спрямування надходжень від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок повернення до державного бюджету безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра праці та соціальної політики України В. Тьоткіна.

 

Міністр 

І. Сахань 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України  

В. Пинзеник 

Голова Державного казначейства  

О. Шлапак 

 

Порядок
повернення до державного бюджету безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати

(У тексті Порядку слова "Державне казначейство України" та "органи Державного казначейства України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна казначейська служба України" та "органи Державної казначейської служби України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 15 квітня 2012 року N 197)

(У тексті Порядку слово "Мінпраці" замінено словом "Мінсоцполітики" згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 12 березня 2013 року N 112)

1. Цей Порядок регулює питання повернення до державного бюджету безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати відповідно до Порядку перерахування та використання коштів державного бюджету від приватизації державного майна, що надходять понад обсяги, визначені статтею 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", на погашення заборгованості із заробітної плати на умовах безвідсоткових бюджетних позик підприємствам державної форми власності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 20.09.2004 N 231/576, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.2004 за N 1264/9863 (далі - Кошти).

2. Позичальники перераховують Кошти в рахунок погашення безвідсоткових бюджетних позик, зазначених вище, на рахунок Міністерства соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики), відкритий у Державній казначейській службі України за балансовим рахунком 3711 "Інші рахунки клієнтів Казначейства України" (тут і далі - балансові рахунки згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 /зі змінами/).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 11.03.2006 р. N 66
,
 
наказами Міністерства соціальної
 політики України від 12.03.2013 р. N 112
,
від 02.06.2014 р. N 339)

3. На підставі платіжних доручень, підготовлених Мінсоцполітики і наданих Державній казначейській службі України протягом трьох робочих днів після отримання виписки, Кошти, зараховані на рахунок Мінсоцполітики, відкритий за балансовим рахунком 3711 "Інші рахунки клієнтів Казначейства України", перераховуються на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України за балансовими рахунками 3113 "Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету", 3123 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів". Аналітичні рахунки за вказаними балансовими рахунками відкриті в розрізі територій та кодів класифікації бюджету.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 11.03.2006 р. N 66
,
наказами Міністерства соціальної
 політики України від 15.04.2012 р. N 197
,
від 02.06.2014 р. N 339)

4. На рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3123 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів" відповідно до вимог закону про Державний бюджет України, зараховуються кошти від повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із заробітної плати.

(пункт 4 у редакції наказів Міністерства праці та
 соціальної політики України від 11.03.2006 р. N 66
,
 від 27.02.2007 р. N 74
,
 від 03.03.2008 р. N 93
,
 від 13.03.2009 р. N 99
,
 від 27.05.2010 р. N 111
,
 від 03.03.2011 р. N 85
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства
 соціальної політики України від 15.04.2012 р. N 197
,
 від 12.03.2013 р. N 112
,
від 02.06.2014 р. N 339)

5. Кошти, зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3123 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду Державного бюджету повернення бюджетних кредитів", є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету в частині кредитування та спрямовуються на заходи, передбачені законом про Державний бюджет України.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 праці та соціальної політики України від 11.03.2006 р. N 66
,
 від 27.02.2007 р. N 74
,
 від 03.03.2008 р. N 93
,
 від 13.03.2009 р. N 99
,
 від 27.05.2010 р. N 111
,
 від 03.03.2011 р. N 85
,
 
наказами Міністерства соціальної
 політики України від 15.04.2012 р. N 197
,
 від 12.03.2013 р. N 112
,
від 02.06.2014 р. N 339)

6. Пеня за несвоєчасне повернення позичальником коштів позики позикодавцю перераховується на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", кодом класифікації доходів бюджету 24060300 "Інші надходження", символом звітності 115.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 02.06.2014 р. N 339)

7. Відповідальність за правильність розподілу Коштів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету та своєчасність їх перерахування до державного бюджету покладається на Мінсоцполітики.

8. Щопівроку до 15-го числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінсоцполітики подає Міністерству фінансів України звіт про повернення позик у розрізі підприємств із зазначенням повернутої суми.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 02.06.2014 р. N 339)

 

Директор Фінансово-економічного
департаменту
 

 
Л. Мосіневич
 

Опрос