Идет загрузка документа (92 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств кредитными учреждениями

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Условия от 18.10.2005 № 4802
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18 жовтня 2005 року N 4802

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 грудня 2005 р. за N 1459/11739

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 30 листопада 2006 року N 6472
,
 від 27 березня 2008 року N 417
,
 від 29 жовтня 2009 року N 790
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 5 березня 2013 року N 712

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 6 квітня 2017 року N 947)

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 6, 30 січня 2015 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 17 лютого 2015 року

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 та пункту 1 частини першої статті 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами (додаються).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Мосійчук Т. К.) та юридичному департаменту (Чурсін О. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за кредитними установами.

 

Голова  

В. Суслов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. О. Костусєв
 

 

 

Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

(У тексті Ліцензійних умов, крім підпунктів 4, 5 пункту 2.1 глави 2, пункту 3.1, абзацу другого пункту 3.11 глави 3, підпункту 6 пункту 8.1, пункту 8.7 глави 8, слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1. Загальні положення

1.1. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені поняття вживаються в такому значенні:

відокремлений підрозділ кредитної установи (далі - відокремлений підрозділ) - відділення або філія кредитної установи, що перебуває поза її місцезнаходженням та провадить діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у єдиному замкнутому технологічному процесі з кредитною установою;

(поняття пункту 1.1 глави 1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 417)

залучені кошти - кошти, прямо або опосередковано отримані на зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб, отримані залишки фінансових активів, які виникли в результаті здійснення звичайної господарської діяльності в інтересах цих осіб.

До залучених коштів не належать кошти, отримані у вигляді внесків до капіталу кредитної установи, у тому числі субординований капітал, отримані від кредитних установ за кредитними договорами, а також кошти, отримані з місцевих та державних бюджетів фінансовими установами - юридичними особами публічного права;

(поняття пункту 1.1 глави 1 у редакції розпоряджень Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472
,
 від 27.03.2008 р. N 417)

заявник - фінансова установа, яка внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) і подає заяву для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та яка має намір за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування) відповідно до закону;

(поняття пункту 1.1 глави 1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472)

ліцензіат - кредитна установа, яка одержала ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

ліцензування - видача, переоформлення, тимчасове зупинення та анулювання ліцензій, видача дублікатів та копій ліцензії, ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;

ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів протягом визначеного строку за умови виконання ним цих Ліцензійних умов.

Інші поняття вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно до законодавства України.

1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання кредитними установами як на момент отримання ліцензії, так і протягом усього строку її дії.

Дія цих Ліцензійних умов не поширюється на кредитні спілки та об'єднані кредитні спілки.

1.3. Кредитна установа може провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування) тільки після отримання ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до цих Ліцензійних умов. На підставі ліцензії, отриманої відповідно до цих Ліцензійних умов, кредитна установа має право надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування), здійснювати згідно з законодавством України обслуговування кредитів та рефінансування іпотечних кредиторів.

(пункт 1.3 глави 1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472
,
 абзац перший пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Діяльність кредитної установи з надання фінансових кредитів за рахунок капіталу кредитної установи, у тому числі субординованого капіталу, за кредитними договорами з кредитними установами, а також коштів з державного та місцевих бюджетів, отриманих фінансовими установами - юридичними особами публічного права, не потребує отримання ліцензії.

(пункт 1.3 глави 1 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417)

1.4. Заявник на момент подання заяви про отримання ліцензії повинен бути створеним та зареєстрованим у встановленому законодавством порядку, унесеним як фінансова установа до Реєстру та отримати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

1.5. Заявник може отримати ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у разі відсутності не виконаних ним рішень Нацкомфінпослуг щодо застосування заходів впливу.

1.6. Власний капітал заявника повинен бути в розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про заявника до Реєстру.

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.6 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 30.11.2006 р. N 6472,
 у зв'язку з цим пункти 1.6 - 1.13 уважати відповідно пунктами 1.7 - 1.14)

1.7. За видачу, переоформлення, видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів справляється плата, розмір якої встановлюється законодавством України.

1.8. Відокремлені підрозділи кредитної установи мають право провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів на підставі копії ліцензії кредитної установи на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та за умови дотримання цих Ліцензійних умов.

1.9. Строк дії ліцензії - три роки. Ліцензія чинна до: закінчення строку її дії, тимчасового зупинення, визнання ліцензії недійсною або її анулювання. У разі повторної видачі ліцензії, якщо до ліцензіата чи його відокремленого підрозділу протягом строку дії попередньої ліцензії не застосовувались заходи впливу, ліцензія може бути видана строком на 5 років.

1.10. Після отримання ліцензії відповідно до цих Ліцензійних умов ліцензіат має право здійснювати діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів на всій території України. Ліцензіат повинен розмістити отриману ліцензію в доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням.

1.11. Провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів без отримання ліцензії, після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною, її тимчасового зупинення або анулювання не допускається.

1.12. Якщо ліцензіат має намір провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів після закінчення строку дії ліцензії, він зобов'язаний не пізніше тридцяти календарних днів до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії подати до Нацкомфінпослуг заяву про видачу нової ліцензії та документи, що додаються до неї відповідно до цих Ліцензійних умов. Нова ліцензія набирає чинності не раніше дня, наступного після календарної дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії.

1.13. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії або видачі дубліката ліцензії ліцензіат зобов'язаний виконати дії відповідно до цих Ліцензійних умов.

1.14. Ліцензія (копія ліцензії), видана Нацкомфінпослуг ліцензіату, не підлягає передачі для використання третім особам.

2. Документи, які подаються для отримання ліцензії, порядок їх подання та розгляду

2.1. Для отримання ліцензії заявник особисто або через уповноважену ним особу звертається до Нацкомфінпослуг із заявою про видачу ліцензії згідно з додатком 1.

До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізована його керівником (подається заявником за бажанням);

(підпункт 1 пункту 2.1 глави 2 у редакції розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712)

2) копії установчих документів з усіма змінами, що регламентують створення та діяльність кредитної установи, або копія останнього рішення про утворення (засновницького договору, статуту, положення) фінансової установи - юридичної особи публічного права, засвідчені в установленому порядку;

(підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417)

3) засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника внутрішні правила щодо надання фінансових кредитів (далі - Внутрішні правила), що відповідають вимогам законодавства України;

4) фінансова звітність, складена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, за попередній календарний рік, достовірність та повнота якої підтверджена аудитором, унесеним до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (крім новостворених заявників та фінансових установ - юридичних осіб публічного права), звітні дані в паперовій та електронній формах, складені відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2007 N 6832, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2007 за N 234/13501, за станом на останній день місяця, що передує даті подання заяви для отримання ліцензії, а також засвідчена в установленому порядку довідка, що підтверджує наявність власного капіталу заявника у розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про заявника до Реєстру;

(підпункт 4 пункту 2.1 глави 2 у редакції розпоряджень
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417
,
 від 29.10.2009 р. N 790
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 27.11.2012 р. N 2421)

5) копії документів про повну вищу освіту керівника та головного бухгалтера заявника, а також копії документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером заявника підвищення кваліфікації відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554; витяги з трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника, засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника (для фінансових установ - юридичних осіб публічного права, на яких поширюється дія Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.2005 N 4300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2005 за N 796/11076, - копії дипломів про освіту та витяги з трудових книжок керівника та головного бухгалтера, завірені підписом керівника та печаткою фінансової установи - юридичної особи публічного права);

6) засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника відомості про наявність приміщень, засобів безпеки, спеціального технічного обладнання, програмного забезпечення, що відповідають вимогам, установленим у главі 3 цих Ліцензійних умов;

7) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди нежилого приміщення за місцезнаходженням заявника.

(підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 27.03.2008 р. N 417)

(пункт 2.1 глави 2 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472)

2.2. Пункт 2.2 глави 2 виключено

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.2 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 30.11.2006 р. N 6472,
 у зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.20 уважати відповідно пунктами 2.3 - 2.21,
 пункт 2.2 глави 2 виключено згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417,
у зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.21 уважати відповідно пунктами 2.2 - 2.20)

2.2. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів, які внесені до Реєстру та мають намір провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються їх перелік та місцезнаходження.

2.3. Документи, що складаються заявником та подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов, повинні відповідати таким вимогам:

бути викладені державною мовою;

містити достовірну інформацію на дату подання заяви;

документи на двох і більше сторінках повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника;

довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх складання;

електронна форма даних повинна відповідати паперовій формі, яка друкується відповідно до формату, установленого Нацкомфінпослуг.

Датою подання заяви про отримання ліцензії вважається дата її реєстрації в Нацкомфінпослуг.

(пункт 2.3 глави 2 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 417)

2.4. Усі документи, що подаються для отримання ліцензії, належать до категорії документів довгострокового зберігання. Документи мають подаватися в паперовій формі у швидкозшивачі, за внутрішнім описом та з пронумерованими аркушами.

2.5. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї відповідно до цих Ліцензійних умов, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Нацкомфінпослуг та підписом відповідальної особи Нацкомфінпослуг.

2.6. Пункт 2.6 глави 2 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 417,
у зв'язку з цим пункти 2.7 - 2.20 вважати відповідно пунктами 2.6 - 2.19)

2.6. Заявник несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, наведеної у заяві та документах, поданих для отримання ліцензії, згідно із законодавством України.

2.7. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

2) відсутній хоча б один з документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії;

3) документи оформлені з порушенням цих Ліцензійних умов.

2.8. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в строки, передбачені для видачі ліцензії. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, установленому для видачі ліцензії.

2.9. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

2) невідповідність заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам.

2.10. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, він може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

2.11. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника цим Ліцензійним умовам заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

2.12. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене до суду.

2.13. Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі в строк не пізніше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

2.14. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

2.15. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії Нацкомфінпослуг оформляє ліцензію та копії протягом п'яти робочих днів з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

2.16. Відповідальна особа Нацкомфінпослуг робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником плати за видачу ліцензії на копії опису, яку було видано заявнику при прийнятті заяви про видачу ліцензії.

2.17. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Нацкомфінпослуг для отримання оформленої ліцензії, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про видачу ліцензії або визнати таку ліцензію недійсною.

2.18. У разі наявності у ліцензіата відокремлених підрозділів ліцензіат повинен мати копії ліцензії, засвідчені в установленому законодавством порядку, із зазначенням на копії ліцензії назви відокремленого підрозділу, для якого вона видана.

(пункт 2.18 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 29.10.2009 р. N 790)

2.19. Після видачі заявнику ліцензії Нацкомфінпослуг уносить відповідну інформацію до Реєстру протягом трьох робочих днів з дати видачі ліцензії.

3. Умови, яким повинен відповідати ліцензіат при провадженні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

3.1. Ліцензіат при провадженні зазначеної в ліцензії діяльності повинен відповідати Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", нормативно-правовим актам Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг, установчим документам (рішенню про утворення, засновницькому договору, статуту, положенню), відповідно до яких кредитну установу створено, керуватися внутрішніми положеннями та правилами, а також іншими документами, що регламентують його діяльність.

(пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

3.2. При провадженні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ліцензіат зобов'язаний формувати капітал, резерви, фонди та визначати порядок покриття збитків відповідно до вимог, установлених законодавством України.

(пункт 3.2 глави 3 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472)

3.3. Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися критеріїв щодо ліквідності, капіталу, платоспроможності, якості активів та ризиковості операцій відповідно до законодавства України.

3.4. Ліцензіат повинен бути забезпечений комп'ютерною технікою для ведення обліку та комунікаційними засобами (телефон, факс), а також використовувати програмне забезпечення відповідно до вимог законодавства України.

3.5. Ліцензіат при провадженні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів повинен дотримуватися вимог законодавства України в частині ведення бухгалтерського обліку та звітності. Облікова і реєструюча система ліцензіата повинні відповідати вимогам, установленим законодавством України.

3.6. Надання клієнтам фінансових кредитів має здійснюватися за місцезнаходженням ліцензіата або його відокремленого підрозділу на підставі договору, який має відповідати вимогам законодавства України та зразку договору, затвердженого ліцензіатом.

(пункт 3.6 глави 3 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 417)

3.7. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити розкриття інформації, формування та подання звітності щодо здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів відповідно до законодавства України.

3.8. Власний капітал ліцензіата має підтримуватися у розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про ліцензіата до Реєстру, що підтверджується висновком аудитора, унесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

(пункт 3.8 глави 3 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472)

3.9. Ліцензіат повинен вести облік усіх укладених договорів відповідно до Внутрішніх правил та зобов'язаний зберігати ці договори протягом п'яти років після виконання взаємних зобов'язань.

(пункт 3.9 глави 3 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472)

3.10. Ліцензіат зобов'язаний мати власне або орендоване нежиле приміщення з обмеженим доступом, необхідні засоби безпеки (охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону, сейфи для зберігання грошових коштів і документів, що унеможливлює їх викрадення або пошкодження), спеціальне технічне обладнання (комп'ютерну техніку, комунікаційні засоби, телефон, факс тощо), відповідне програмне забезпечення, необхідні для провадження діяльності з надання фінансових кредитів та забезпечення належного і своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України.

(пункт 3.10 глави 3 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 417)

3.11. Керівник та головний бухгалтер ліцензіата повинні відповідати професійним вимогам, установленим Нацкомфінпослуг.

Вимоги цього підпункту не поширюються на керівників та головних бухгалтерів ліцензіата, інформація про якого внесена до Реєстру згідно з Положенням про порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 7 липня 2005 року N 4300, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 липня 2005 року за N 796/11076.

3.12. Ліцензіат повинен надавати до Нацкомфінпослуг інформацію про зміни та доповнення до установчих документів, зареєстрованих у встановленому порядку, протягом п'ятнадцяти робочих днів після реєстрації таких змін.

(пункт 3.12 глави 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417)

3.13. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати до Нацкомфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами, які підтверджують зазначені зміни, або засвідченими в установленому порядку копіями таких документів.

(пункт 3.13 глави 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417)

3.14. Пункт 3.14 глави 3 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472,
 у зв'язку з цим пункт 3.15 уважати пунктом 3.14)

3.14. Ліцензіату забороняється поширення у будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про його діяльність.

3.15 Ліцензіат повинен допускати інспекційну групу для проведення інспекції та у визначений Нацкомфінпослуг строк надавати документи й інформацію для проведення перевірки (інспекції).

(главу 3 доповнено пунктом 3.15 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417)

4. Вимоги до провадження діяльності відокремленими підрозділами ліцензіата

4.1. Ліцензіат має право здійснювати діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів через свої відокремлені підрозділи на підставі отриманої ним ліцензії за умови виконання таких вимог:

1) унесення інформації про такі відокремлені підрозділи до Реєстру;

2) передбачення повноважень щодо здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у внутрішньому положенні про відповідний відокремлений підрозділ кредитної установи;

3) дотримання відокремленим підрозділом цих Ліцензійних умов;

4) наявності копії ліцензії, завіреної підписом керівника та печаткою ліцензіата, із зазначенням на копії ліцензії назви відокремленого підрозділу, для якого вона видана.

(підпункт 4 пункту 4.1 глави 4 у редакції розпоряджень
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417
,
 від 29.10.2009 р. N 790)

4.2. Пункт 4.2 глави 4 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 417)

4.3. Пункт 4.3 глави 4 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 417,
у зв'язку з цим пункт 4.4 вважати відповідно пунктом 4.2)

4.2. У разі ліквідації відокремленого підрозділу, який провадив діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів згідно з отриманою ліцензією, або в разі припинення провадження відокремленим підрозділом такої діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності таким відокремленим підрозділом подати до Нацкомфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі. Нацкомфінпослуг уносить відповідні зміни до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.

5. Тимчасове зупинення дії ліцензії

5.1. Підставами для тимчасового зупинення дії ліцензії можуть бути:

1) невиконання ліцензіатом цих Ліцензійних умов;

2) початок відповідно до законодавства процедури ліквідації ліцензіата;

3) повторне порушення ліцензіатом протягом року цих Ліцензійних умов, за яке було застосовано відповідні заходи впливу;

4) неусунення порушень, що стали підставою для попереднього застосування заходів впливу;

5) застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління кредитною установою, призначення тимчасової адміністрації, затвердження плану відновлення фінансової стабільності кредитної установи;

6) установлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

(пункт 5.1 глави 5 доповнено підпунктом 6 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417)

7) недопущення інспекційної групи до проведення інспекції ліцензіата та/або ненадання у визначений Нацкомфінпослуг строк документів та інформації для проведення перевірки (інспекції);

(пункт 5.1 глави 5 доповнено підпунктом 7 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417)

8) установлений перевіркою факт відсутності ліцензіата за зазначеним у ліцензії місцезнаходженням та неповідомлення Нацкомфінпослуг та державного реєстратора в строки, установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження.

(пункт 5.1 глави 5 доповнено підпунктом 8 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417)

5.2. Дія тимчасово зупиненої ліцензії може бути поновлена за рішенням Нацкомфінпослуг у разі усунення порушень, що були підставою для її тимчасового зупинення.

5.3. Строк тимчасового зупинення дії ліцензії обмежений строком дії ліцензії.

Якщо строк дії ліцензії, дія якої була тимчасово зупинена, закінчився, нова ліцензія може бути видана не раніше дати усунення порушення, що стало підставою для тимчасового зупинення попередньо виданої ліцензії.

6. Переоформлення ліцензії

6.1. Підставами для переоформлення ліцензії є:

1) зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи);

2) зміна місцезнаходження юридичної особи.

6.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів після реєстрації в установленому порядку таких змін подати до Нацкомфінпослуг заяву про переоформлення ліцензії згідно з додатком 2.

6.3. До заяви про переоформлення ліцензії повинні додаватися такі документи:

а) друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізована його керівником (подається заявником за бажанням), що містить відповідні зміни;

(підпункт "а" пункту 6.3 глави 6 у редакції розпорядження 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712)

б) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів кредитної установи або змін до рішення про утворення (засновницького договору, статуту, положення) фінансової установи - юридичної особи публічного права щодо зміни найменування та (або) місцезнаходження, зареєстрованих у встановленому порядку;

в) копія платіжного документа про внесення плати за переоформлення ліцензії;

г) оригінал ліцензії.

6.4. Нацкомфінпослуг приймає рішення про переоформлення ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та всіх необхідних документів, що додаються до заяви. Не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про переоформлення ліцензії Нацкомфінпослуг оформлює ліцензію на новому бланку.

6.5. У разі переоформлення ліцензії Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з унесенням відповідної інформації до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

6.6. Повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) ліцензіату протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

6.7. Строк дії переоформленої ліцензії повинен відповідати строку дії, зазначеному в ліцензії, що переоформляється.

7. Видача дубліката ліцензії

7.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є:

а) втрата ліцензії;

б) пошкодження ліцензії.

7.2. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

а) заяву про видачу дубліката ліцензії за встановленою формою (додаток 3);

б) примірник оголошення в друкованих засобах масової інформації про втрату ліцензії (у разі втрати ліцензії);

в) оригінал ліцензії (у разі пошкодження);

г) копію платіжного документа про внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

7.3. Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу дубліката ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та всіх необхідних документів. Не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про видачу дубліката Нацкомфінпослуг оформлює ліцензіату дублікат ліцензії.

7.4. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідної інформації до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

7.5. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії ліцензії, що втрачена або пошкоджена.

7.6. Повідомлення про прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії надсилається (видається) ліцензіату протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

8. Анулювання ліцензії

8.1. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:

1) звернення ліцензіата із заявою про анулювання ліцензії;

2) рішення про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії;

4) порушення законодавства України у сфері надання фінансових послуг, зокрема цих Ліцензійних умов;

5) ліквідація чи реорганізація ліцензіата відповідно до законодавства України;

6) неусунення протягом строку, визначеного рішенням Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг, порушень цих Ліцензійних умов, що стали підставою для тимчасового зупинення дії ліцензії;

(підпункт 6 пункту 8.1 глави 8 із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.11.2012 р. N 2421)

7) рішення Нацкомфінпослуг про виключення інформації про ліцензіата з Реєстру;

(пункт 8.1 глави 8 доповнено підпунктом 7 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417)

8) здійснення ліцензіатом діяльності, що потребує ліцензування згідно із законом, у разі тимчасового зупинення дії ліцензії.

(пункт 8.1 глави 8 доповнено підпунктом 8 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 27.03.2008 р. N 417)

8.2. У разі прийняття рішення ліцензіатом про анулювання ліцензії до Нацкомфінпослуг подається відповідна заява згідно з додатком 4.

До заяви про анулювання повинні додаватися такі документи:

1) копія рішення ліцензіата про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про анулювання ліцензії відповідно до законодавства, нотаріально засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата;

2) довідка про виконання всіх договірних зобов'язань про надання фінансових послуг, підписана керівником і головним бухгалтером, підписи яких засвідчені печаткою ліцензіата;

3) висновок аудитора, унесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, про відсутність у ліцензіата невиконаних зобов'язань перед споживачами фінансових послуг;

4) оригінал (дублікат) ліцензії.

8.3. Нацкомфінпослуг має право здійснити перевірку ліцензіата щодо виконання ним зобов'язань перед споживачами фінансових послуг за укладеними договорами.

8.4. У разі отримання заяви про анулювання ліцензії та необхідних документів Нацкомфінпослуг приймає рішення про анулювання ліцензії протягом тридцяти днів з дати надходження заяви.

8.5. Повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії за заявою ліцензіата надсилається ліцензіату протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

8.6. Інформація про анулювання ліцензії за заявою ліцензіата вноситься до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання ліцензії.

8.7. У разі анулювання ліцензії як застосування заходу впливу ліцензіат може отримати нову ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів не раніше ніж через рік з дати прийняття Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг рішення про анулювання попередньої ліцензії.

(пункт 8.7 глави 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

8.8. Рішення про анулювання ліцензії як застосування заходу впливу може бути оскаржено до суду.

8.9. Рішення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення на веб-сайті Нацкомфінпослуг та протягом семи робочих днів - у друкованих засобах масової інформації.

9. Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов

9.1. Державний контроль за дотриманням цих Ліцензійних умов здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

9.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства України, яким регулюється діяльність небанківських фінансових установ, та цих Ліцензійних умов застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

Заступник Голови  

Т. Мосійчук 

 

"___" ____________ 200_ р. N ____
      (дата написання заяви) 

Заява
про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Заявник ________________________________________________________________________,
                                                                           (повне найменування)
місцезнаходження ________________________________________________________________,
телефон _________________, факс ___________,
ідентифікаційний код юридичної особи,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
 ______________________________________________,
банківські реквізити:
назва банку ______________________________________________________________________,
місцезнаходження банку ___________________________________________________________,
МФО, поточний рахунок __________________________________________________________, 

просить видати ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

Відокремлені підрозділи, які провадитимуть діяльність на підставі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів:

Найменування філій та інших відокремлених підрозділів заявника 

Місцезнаходження, номери телефонів, e-mail 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника відокремленого підрозділу 

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера відокремленого підрозділу 

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

Додаток на ____ арк.

Керівник юридичної особи  

___________________________________
(П. І. Б.)  

_____________
(підпис) 

 

 

М. П.  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

"___" ____________ 200_ р. N ____
     (дата написання заяви) 

Заява про видачу копії ліцензії відокремленому підрозділу кредитної установи на право провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Додаток 2 виключено

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472
,
 виключено згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 р. N 417,
 у зв'язку з цим додатки 3 - 5 уважати відповідно додатками 2 - 4;
 у тексті Ліцензійних умов посилання на додатки 3 - 5 замінено
 посиланнями відповідно на додатки 2 - 4)

 

"___" ____________ 200_ р. N ____
      (дата написання заяви) 

Заява
про переоформлення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Заявник ___________________________________________________________________________,
                                                                                          (повне найменування)
місцезнаходження __________________________________________________________________,
телефон _________________, факс ___________,
ідентифікаційний код юридичної особи,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
 ________________________________________________,
банківські реквізити:
назва банку ________________________________________________________________________,
місцезнаходження банку _____________________________________________________________,
МФО, поточний рахунок _____________________________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________________________________,
серія та номер ліцензії _________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________,
строк дії ліцензії з ______________ до ___________,

просить переоформити ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів
за рахунок залучених коштів у зв'язку з
________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (зазначити причину) 

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

Додаток на ____ арк.

Керівник юридичної особи  

___________________________________
(П. І. Б.)  

_____________
(підпис) 

 

 

М. П.  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

"___" ____________ 200_ р. N ____
      (дата написання заяви) 

Заява
про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Заявник _________________________________________________________________________,
                                                                                        (повне найменування)
місцезнаходження ________________________________________________________________,
телефон _________________, факс ___________,
ідентифікаційний код юридичної особи,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
 ______________________________________________,
банківські реквізити:
назва банку ______________________________________________________________________,
місцезнаходження банку ___________________________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ___________________________________,
серія та номер ліцензії _________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________,
строк дії ліцензії з ______________ до ___________,

просить видати дублікат ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів
за рахунок залучених коштів у зв'язку з ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                                             (зазначити причину) 

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

Додаток на ____ арк.

Керівник юридичної особи  

___________________________________
(П. І. Б.)  

_____________
(підпис) 

 

 

М. П.  

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

"___" ____________ 200_ р. N ____
     (дата написання заяви) 

Заява
про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Заявник ____________________________________________________________________________,
                                                                                       (повне найменування)
місцезнаходження ____________________________________________________________________,
телефон _________________, факс ___________,
ідентифікаційний код юридичної особи,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
 __________________________________________________,
банківські реквізити:
назва банку __________________________________________________________________________,
місцезнаходження банку _______________________________________________________________,
МФО, поточний рахунок ______________________________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________________________________,
серія та номер ліцензії _________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________,
строк дії ліцензії з ______________ до ___________,

просить анулювати ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за
рахунок залучених коштів у зв'язку з ________________________________________________
___________________________________________
_________________________________________
                                                                                                 (зазначити причину) 

Найменування філій та інших відокремлених підрозділів заявника 

Місцезнаходження, номери телефонів, e-mail 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника відокремленого підрозділу 

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера відокремленого підрозділу 

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

Додаток на ____ арк.

Керівник юридичної особи  

___________________________________
(П. І. Б.)  

_____________
(підпис) 

 

 

М. П.  

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. N 6472
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

____________

Опрос