Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 28.10.2005 № 403
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 28 жовтня 2005 року N 403

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2005 р. за N 1394/11674

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій згідно із статтями 55 та 67 Закону України "Про Національний банк України", статтями 5, 8 та 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" і статтею 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

1.1. Форму N 1 "Балансові дані" і пояснення щодо її заповнення виключити.

1.2. Доповнити формами N 200 "Звіт про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" і N 201 "Звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації" і поясненнями щодо їх заповнення:

Звіт про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

за ____________ місяць 200_ року

___________________________________
(назва банку) 

_________________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N з/п 

Назва показника 

Кількість  

Загальна сума  

У тому числі 

юридичні особи 

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності 

фізичні особи 

фінансові установи - 
кореспонденти 

кількість  

сума  

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

10 

11 

12 

Фінансові операції, інформація про які внесена до реєстру  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надіслані уповноваженому органу повідомлення, у тому числі:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

за кодами ознак 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

за кодами ознак 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Про фінансові операції, пов'язані з фінансуванням тероризму 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

Про фінансові операції, у проведенні яких клієнту відмовлено 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

Про закриття рахунку клієнта 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

Фінансові операції, щодо яких прийнято рішення не надсилати файла-повідомлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фінансові операції, за якими надходили файли-повідомлення про відмову від узяття на облік фінансової операції 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II 

Фінансові операції, за якими надіслано файли-запити від уповноваженого органу  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III 

Фінансові операції, за якими надано уповноваженому органу файли-додатки  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
 (прізвище виконавця, номер телефону) 

Відповідальний працівник 

___________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 200
Звіт про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

1. Звіт передбачає надання банками відомостей за звітний місяць про кількість:

фінансових операцій, унесених до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

надісланих уповноваженому органу - Державному комітету фінансового моніторингу України повідомлень про фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу (згрупованих за кодами ознак), повідомлень про фінансові операції, щодо яких у банку були мотивовані підозри, що вони можуть бути пов'язані з тероризмом, повідомлень про фінансові операції, у проведенні яких клієнту було відмовлено, та повідомлень про закриття рахунку клієнта;

фінансових операцій, за якими банком прийнято рішення не надсилати файла-повідомлення;

фінансових операцій, за якими від Державного комітету фінансового моніторингу України надходили файли-повідомлення про відмову від узяття їх на облік;

надісланих Державним комітетом фінансового моніторингу України файлів-запитів та наданих банком файлів-додатків.

2. Звіт складається за такими типами клієнтів банку:

1 тип - юридична особа (без урахування фінансових установ - кореспондентів);

2 тип - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;

3 тип - фізична особа;

4 тип - фінансова установа - кореспондент.

3. Звіт складається в національній валюті (у копійках).

4. Звіт подається електронною поштою щомісяця банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) територіальним управлінням Національного банку України до 10 числа після звітного періоду; територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму до 15 числа після звітного періоду.

5. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається кількість відповідних показників. Дані цієї колонки є сумою колонок 5, 7, 9, 11.

Колонка 4 - зазначається загальна сума фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (еквівалент у національній валюті). Дані цієї колонки є сумою колонок 6, 8, 10, 12.

Колонки 5 - 12 - у розрізі типів клієнтів банку зазначаються кількість відповідних операцій та суми фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (еквівалент у національній валюті).

Рядок I - зазначаються дані про фінансові операції, відомості про які внесені до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Рядок 1 - зазначаються дані про надіслані банком Державному комітету фінансового моніторингу України файли-повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, щодо яких банк отримав від Державного комітету фінансового моніторингу України файл-повідомлення про взяття їх на облік. Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1 - 1.5.

Рядок 1.1 - зазначаються дані про надіслані банком Державному комітету фінансового моніторингу України файли-повідомлення про фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Рядок 1.1.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, наведеного в додатку 2 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 13.05.2003 N 48 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715 (далі - Інструкція).

Рядок 1.2 - зазначаються дані про надіслані банком до Державного комітету фінансового моніторингу України файли-повідомлення про фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.

Рядок 1.2.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням довідника кодів ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, наведеного в додатку 3 до Інструкції.

Рядок 1.3 - зазначаються дані про надані Державному комітету фінансового моніторингу України повідомлення про фінансові операції, щодо яких у банку були мотивовані підозри, що вони можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності.

Рядок 1.4 - зазначаються дані про надані Державному комітету фінансового моніторингу України повідомлення про фінансові операції, від здійснення яких банк відмовився після встановлення того, що ці фінансові операції містять ознаки таких, що підлягають фінансовому моніторингу.

Рядок 1.5 - зазначаються дані про надані Державному комітету фінансового моніторингу України повідомлення про закриття банком рахунку клієнта на підставі статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Рядок 2 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких банк прийняв рішення про недоцільність інформування Державного комітету фінансового моніторингу України та склав довідку з обґрунтуванням цього рішення.

Рядок 3 - зазначаються дані про фінансові операції, за якими протягом звітного періоду від Державного комітету фінансового моніторингу України надійшли файли-повідомлення про відмову від узяття їх на облік фінансової операції.

Рядок II - зазначаються дані про фінансові операції, за якими протягом звітного періоду банку надіслано файли-запити Державним комітетом фінансового моніторингу щодо надання додаткової інформації про ці операції.

Рядок III - зазначаються дані про фінансові операції, за якими протягом звітного періоду банком надані файли-додатки Державному комітету фінансового моніторингу.

 

Звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації

за станом на ____________ 200_ року

___________________________________
(назва банку) 

_________________________________
(місцезнаходження банку) 

(кількісні показники)

N з/п 

Показник 

Кіль-
кість клієнтів банку 

У тому числі 

Кількість клієнтів, яким відмов-
лено у відкритті рахунку за резуль-
татами іденти-
фікації у звітному періоді  

кількість клієнтів, ідентифікація яких здійснена відповідно до вимог чинного законодавства  

кількість клієнтів, ідентифікація яких не завершена  

кількість клієнтів, з якими немає ділових стосунків 

усього 

у тому числі  

Усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

з великим ризиком 

інших 

з великим ризиком 

інших 

з великим ризиком 

інших 

пов'я-
заних з офшор-
ними зонами 

ін-
ших 

пов'я-
заних з офшор-
ними зонами 

ін-
ших 

пов'я-
заних з офшор-
ними зонами 

ін-
ших 

пов'я-
заних з офшор-
ними зонами 

ін-
ших 

пов'я-
заних з офшор-
ними зонами 

ін-
ших 

пов'я-
заних з офшор-
ними зонами 

ін-
ших 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Юридичні особи, із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

резиденти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

нерезиденти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

резиденти 

  

  

Х 

  

Х 

  

  

Х 

  

Х 

  

  

Х 

  

Х 

  

  

2.2 

нерезиденти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фізичні особи, із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

резиденти 

  

  

Х 

  

Х 

  

  

Х 

  

Х 

  

  

Х 

  

Х 

  

  

3.2 

нерезиденти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фінансові установи - кореспонденти, із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

резиденти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

нерезиденти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
 (прізвище виконавця, номер телефону) 

Відповідальний працівник 

___________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 201
Звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації

1. Звіт передбачає надання банками відомостей на звітну дату про кількість:

клієнтів, ідентифікація яких здійснена відповідно до чинного законодавства;

клієнтів, ідентифікація яких не завершена;

клієнтів, ідентифікація яких не здійснена, які не підтримують ділових стосунків з банком. Крім того, надаються відомості про кількість клієнтів, яким за результатами проведення ідентифікації відмовлено у відкритті рахунку.

2. Звіт складається за такими типами клієнтів банку (з урахуванням ознаки резидентності клієнта):

1 тип - юридична особа (без урахування фінансових установ - кореспондентів);

2 тип - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;

3 тип - фізична особа;

4 тип - фінансова установа - кореспондент.

3. Звіт подається електронною поштою щокварталу банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням філій, що розташовані в Україні та за її межами) територіальним управлінням Національного банку України до 15 числа після звітного періоду; територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму до 18 числа після звітного періоду.

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, які користуються послугами банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 4, 9, 14.

Колонка 4 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, щодо яких банк провів ідентифікацію згідно з вимогами чинного законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5 - 8.

Колонки 5, 6 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банк провів ідентифікацію згідно з вимогами чинного законодавства та які віднесені ним до категорії клієнтів, що здійснюють операції, які становлять великий ризик їх використання з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - клієнти з великим ризиком).

У колонці 5 зазначається кількість клієнтів банку, які віднесені банком до категорії клієнтів з великим ризиком та які мають відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, та/або клієнтів банку, які віднесені банком до категорії клієнтів з великим ризиком, у яких фізичні особи, що є власниками цього клієнта, мають прямий або опосередкований вплив на нього й отримують економічну вигоду від його діяльності, мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон (далі - пов'язані з офшорними зонами).

Якщо банк включив критерій "пов'язані з офшорними зонами" до переліку критеріїв, за якими клієнти належать до категорії клієнтів з великим ризиком, то дані про таких клієнтів зазначаються в колонці 5.

Колонки 7, 8 - зазначається кількість інших клієнтів банку (тобто тих, що не віднесені банком до категорії клієнтів з великим ризиком), щодо яких банк провів ідентифікацію згідно з вимогами чинного законодавства.

У колонці 7 - зазначається кількість клієнтів, які не віднесені банком до категорії клієнтів з великим ризиком та які пов'язані з офшорними зонами.

Колонка 9 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, ідентифікація яких відповідно до чинного законодавства на звітну дату не завершена (не подані потрібні відомості та документи, пояснення тощо). До цієї категорії клієнтів належать ті, яким були відкриті рахунки до набрання чинності відповідними законами та нормативно-правовими актами, а також клієнти, щодо яких на звітну дату проводиться періодичне уточнення інформації (або уточнення інформації у зв'язку із внесеними до установчих документів змінами). Дані цієї колонки є сумою даних колонок 10 - 13.

Колонки 10, 11 - зазначається кількість клієнтів банку, які віднесені банком до категорії клієнтів з великим ризиком та ідентифікація яких відповідно до чинного законодавства на звітну дату не завершена.

У колонці 10 зазначається кількість клієнтів банку, які віднесені банком до категорії клієнтів з великим ризиком та які пов'язані з офшорними зонами.

Якщо банк включив критерій "пов'язані з офшорними зонами" до переліку критеріїв, за якими клієнти належать до категорії клієнтів з великим ризиком, то дані про таких клієнтів також зазначаються в колонці 10.

Колонки 12, 13 - зазначається кількість інших клієнтів банку (тобто тих, які не віднесені банком до категорії клієнтів з великим ризиком), ідентифікація яких відповідно до чинного законодавства на звітну дату не завершена.

У колонці 12 - зазначається кількість клієнтів, які не віднесені банком до категорії клієнтів з великим ризиком та які пов'язані з офшорними зонами.

Колонка 14 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, ідентифікація яких відповідно до чинного законодавства на звітну дату не здійснена. До цієї категорії клієнтів належать клієнти, яким були відкриті рахунки до набрання чинності законами, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та які не підтримують ділових стосунків з банком, а також клієнти, щодо яких банк не може провести планового уточнення інформації у зв'язку з тим, що не має з ними ділових стосунків. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 15 - 18.

Колонки 15, 16 - зазначається кількість клієнтів банку, які віднесені банком до категорії клієнтів з великим ризиком та ідентифікація яких на звітну дату не здійснена відповідно до чинного законодавства.

У колонці 15 - зазначається кількість клієнтів банку, які віднесені банком до категорії клієнтів з великим ризиком та які пов'язані з офшорними зонами.

Якщо банк включив критерій "пов'язані з офшорними зонами" до переліку критеріїв, за якими клієнти належать до категорії клієнтів з великим ризиком, то дані про таких клієнтів також зазначаються в колонці 15.

Колонки 17, 18 - зазначається кількість інших клієнтів банку (тобто тих, які не віднесені банком до категорії клієнтів з великим ризиком), ідентифікація яких відповідно до чинного законодавства на звітну дату не здійснена.

У колонці 17 - зазначається кількість клієнтів, які не віднесені банком до категорії клієнтів з великим ризиком та які пов'язані з офшорними зонами.

Колонка 19 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, яким за результатами ідентифікації, проведеної у звітному періоді, відмовлено у відкритті рахунку.

Рядок 1 - зазначаються дані щодо клієнтів банку - юридичних осіб (без урахування кількості фінансових установ - кореспондентів - клієнтів банку). Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1 та 1.2.

Рядок 2 - зазначаються дані щодо клієнтів банку - фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Дані цього рядка є сумою даних рядків 2.1 та 2.2.

Рядок 3 - зазначаються дані щодо клієнтів банку - фізичних осіб. Дані цього рядка є сумою даних рядків 3.1 та 3.2.

Рядок 4 - зазначаються дані щодо клієнтів банку - фінансових установ - кореспондентів. Дані цього рядка є сумою даних рядків 4.1 та 4.2.

Рядок 5 - дані цього рядка є сумою даних рядків 1 - 4".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос