Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, не имеющих специальных званий рядового и начальствующего состава

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний
Приказ от 11.11.2005 № 184
Утратил силу

Про впорядкування умов оплати праці працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 11 листопада 2005 року N 184

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2005 р. за N 1380/11660

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 29 червня 2006 року N 123
,
 від 14 березня 2007 року N 40
,
 від 12 квітня 2007 року N 75
,
 від 13 червня 2007 року N 156
,
 від 29 грудня 2008 року N 350
,
 від 3 листопада 2009 року N 247
,
 від 29 червня 2010 року N 215
,
 від 17 вересня 2010 року N 349
,
наказом Державної пенітенціарної служби України
 від 22 лютого 2011 року N 32

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 17 червня 2014 року N 957/5)

(У наказі та додатках до наказу слова ", лікувально-трудових профілакторіїв" та у додатку 5 до наказу слова ", та осіб, хворих на алкоголізм" виключено згідно з наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 3 листопада 2009 року N 247)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити з 1 вересня 2005 року:

розміри посадових окладів (тарифних ставок), тарифних розрядів і тарифних коефіцієнтів з оплати праці працівників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та організацій Державної кримінально-виконавчої служби України на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери згідно з додатком 1 до наказу;

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників згідно з додатками 2 - 11 до наказу.

2. У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи у разі, коли вони зменшуються, таким категоріям працівників встановлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

3. Надати право керівникам установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та організацій Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - установи та організації) в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

3.1. Установлювати:

3.1.1. Працівникам конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів.

3.1.2. Посадові оклади заступників керівників установ та організацій, заступників керівників структурних підрозділів цих установ та організацій на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

3.1.3. Надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за:

високі досягнення у праці;

виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи або організації;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

3.1.4. Доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за:

виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

суміщення професій (посад);

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. 

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ та організацій, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

3.1.5. Водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям 1 класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

3.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Преміювання керівників установ та організацій, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23.05.2001 N 94 "Про впорядкування умов оплати праці працівників (які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу) окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 липня 2001 року за N 593/5784 (із змінами).

5. Управлінню економіки та оплати праці Державного департаменту України з питань виконання покарань (Федорченко О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Оленцевича А. Е.

 

Голова 

В. В. Кощинець 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
В. І. Тьоткін
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. М. Матвійчук
 

Голова ЦК профспілки
працівників державних
установ України
 

 
 
Т. В. Нікітіна
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та організацій Державної кримінально-виконавчої служби України на основі
Єдиної тарифної сітки

Примітки:

1. У 2010 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 555 гривень; з 1 квітня - 567 гривень; з 1 липня - 570 гривень; з 1 жовтня - 586 гривень, з 1 грудня - 600 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня - 613 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
 

 
М. М. Стрілецький
 

(додаток 1 у редакції наказів Державного департаменту
 України з питань виконання покарань від 29.06.2006 р. N 123
,
 від 14.03.2007 р. N 40
,
 від 12.04.2007 р. N 75
,
 від 13.06.2007 р. N 156
,
 від 29.12.2008 р. N 350
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Державного департаменту
 України з питань виконання покарань від 29.06.2010 р. N 215
,
 від 17.09.2010 р. N 349
,
 наказом Державної пенітенціарної служби України
 від 22.02.2011 р. N 32)

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців

Найменування посад (професій) 

Тарифні розряди 

Провідні професіонали: конструктор, технолог, інженер з організації та нормування праці, електронник, програміст, економіст, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), юрисконсульт та інші 

7 - 10 

Професіонали та фахівці: конструктор, технолог, інженер з організації та нормування праці, механік, енергетик, електронник, програміст, інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-касир, юрисконсульт, інспектор з котлонагляду та інші: 

  

I категорії 

8 - 9 

II категорії 

7 - 8 

без категорії 

6 - 7 

Старший майстер 

9 - 10 

Майстер 

8 - 9 

Старший лаборант, який має вищу освіту 

6 - 9 

Старший лаборант 

Лаборант 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

I категорії 

II категорії 

без категорії 

Завідувачі: 

  

канцелярії, архіву, машинописного бюро, інших структурних підрозділів 

5 - 8 

центрального складу (складу), господарства, камери схову 

5 - 6 

Старші: товарознавець, диспетчер, табельник, інспектор, інструктор, касир; стенографістка I категорії 

4 - 6 

Інші фахівці та технічні службовці: 

  

товарознавець, інспектор, інструктор, касир, комендант, друкарка (усіх категорій), стенографістка II категорії, диспетчер, експедитор з перевезень вантажів, секретар-стенографістка, агент з постачання, експедитор, секретар-друкарка, діловод, обліковець, паспортист, табельник, оператор комп'ютерного набору 

4 - 5 

Тарифні розряди старших товарознавців, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), установлюються на рівні тарифних розрядів спеціалістів I категорії, а товарознавцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), - на рівні тарифних розрядів фахівців (без категорії).

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
 

 
О. В. Федорченко
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Вантажник 

Водій електро- та автовізка 

1 - 3 

Водій транспортно-прибиральних машин 

1 - 3 

Водій самохідних механізмів (у тому числі моторолерів та мотоциклів) 

1 - 3 

Возій 

Возій на роботах з вивезення нечистот та твердих осадів з вигрібних ям 

2 - 3 

Двірник 

Кастелянка 

Комірник (старший) 

2 - 3 

Комірник 

1 - 2 

Кур'єр 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу 

1 - 2 

Натирач підлоги 

Опалювач 

Оператор копіювальних та розмножувальних машин: 

 

для одержання копій на папері 

для виготовлення друкарських форм з текстових та штрихових оригіналів 

для виготовлення друкарських форм з оригіналів, які містять напівтонові та растрові зображення 

Оператор інших найменувань 

Підсобний робітник 

Покоївка 

Прибиральник: виробничих, службових приміщень, територій 

Продавець 

2 - 3 

Робітник з благоустрою населених пунктів 

Робітник з благоустрою (на роботах для видалення нечистот уручну) 

Робітник з комплексного обслуговування, ремонту будівель - обслуговування житлових будинків сімейного та індивідуального підряду: 

 

для виконання 2 - 5 видів робіт різних професій 

для виконання шести й більше видів робіт різних професій 

Садівник 

1 - 2 

Сторож 

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку: 

 

I класу 

II класу 

Фотограф 

2 - 3 

Черговий по гуртожитку, контролер на контрольно-пропускному пункті 

Швачка з ремонту спецодягу 

1 - 2 

Робітникам, які зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, установлюються доплати в розмірах до 12 відсотків, а на роботах з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці - до 24 відсотків посадового окладу.

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
 

 
О. В. Федорченко
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників, оплата праці яких провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів

(не передбачених додатками 5 - 11)

Найменування посад 

Тарифні розряди 

за кваліфікаційними розрядами 

II 

III 

IV 

VI 

1. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи: 

2. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи: верстатні роботи з обробки металу й інших матеріалів різанням на металообробних верстатах; холодне штампування металу та інших матеріалів; виготовляють і ремонтують інструмент і технологічне оснащення; ремонт, налагоджування та обслуговування основного технологічного, експериментального й наукового обладнання, машин, механізмів, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; виготовляють, ремонтують, налагоджують (регулюють), випробовують і обслуговують озброєння та військову техніку; стропальник: 

3. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи - ремонт і налагоджування електронного та іншого особливо складного обладнання: 

1. Ставки погодинної оплати праці визначаються шляхом ділення місячної тарифної ставки, виходячи з встановленого тарифного розряду на середньомісячну норму робочого часу.

2. Конкретні розміри тарифних розрядів робітникам установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваної роботи, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань і норм обслуговування.

3. Тарифні розряди, передбачені в пункті 2 таблиці, застосовуються також і для оплати праці слюсарів-ремонтників, слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування; слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; електромонтерів з ремонту й обслуговування електрообладнання, робітників інших професій.

4. До переліку робітників, зайнятих ремонтом автомобілів та іншого рухомого складу, перелічених у пункті 2 таблиці, належать: акумуляторник, рихтувальник кузовів, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з паливної апаратури, електрогазозварник, електромонтер диспетчерського обладнання і телеавтоматики, регулювальник радіоелектронної апаратури й приладів.

5. Робітникам, які зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, установлюються доплати в розмірах до 12 відсотків, а на роботах з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці - до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу).

6. Керівники в межах установлених фондів оплати праці мають право встановлювати диференційовані надбавки до тарифних ставок за високу професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12 відсотків, IV розряду - 16 відсотків, V розряду - 20 відсотків і VI розряду та вищих - до 24 відсотків відповідної тарифної ставки. Надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, у якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. У разі неякісного виконання робіт, невиконання встановлених норм трудових витрат надбавки за високу професійну майстерність скасовуються повністю.

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
 

 
О. В. Федорченко
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) працівників їдалень

Керівники

Таблиця 1

Найменування посад 

Тарифні розряди відповідно до груп їдалень 

II 

III 

IV 

VI 

VII 

Завідувач 

11 

11 

10 

Шеф-кухар (завідувач виробництва) 

У їдальнях, показники яких нижче передбачених для їдалень VII групи, завідувачам з числа робітників, не звільнених від основної роботи, провадиться доплата в розмірі до 20 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Робітники

Таблиця 2

Найменування посад 

Тарифні розряди за кваліфікаційним розрядом 

II 

III 

IV 

VI 

Кухарі, пекарі та інші робітники їдалень 

Кухарі, що працюють біля плити 

1. До тарифних ставок кухарів, що працюють біля плити, включена доплата за важкі й шкідливі умови праці. Ця доплата в залежності від умов праці провадиться в тих випадках, коли кухарі не менше 50 відсотків робочого часу працюють біля плити.

2. Тарифні ставки мийникам посуду II розряду, які не менше 50 відсотків робочого часу за розрахунковий період працюють на роботах з миття посуду, тари, технологічного обладнання вручну, застосовують кислоту, луги та інші хімічні речовини, підвищуються на 10 відсотків.

Показники і порядок віднесення їдалень до груп за оплатою праці керівників

Таблиця 3

Найменування їдалень 

Група за оплатою праці 

I. Їдальні установ виконання покарань, слідчих ізоляторів з чисельністю засуджених, осіб, узятих під варту: 

  

4001 і більше 

від 3001 до 4000 

II 

від 2001 до 3000 

III 

від 1501 до 2000 

IV 

від 1001 до 1500 

від 501 до 1000 

VI 

до 500 

VII 

II. Їдальні будинків та баз відпочинку, пансіонатів з чисельністю осіб, які обслуговуються: 

  

501 і більше 

від 301 до 500 

II 

від 201 до 300 

III 

від 151 до 200 

IV 

від 101 до 150 

від 51 до 100 

VI 

до 50 

VII 

III. Їдальні навчальних закладів з чисельністю осіб, які обслуговуються: 

  

1001 і більше 

від 501 до 1000 

VI 

від 150 до 500 

VII 

1. Віднесення їдалень до груп за оплатою праці їх керівників провадиться посадовими особами, які затверджують і реєструють штатні розписи.

2. У разі зміни показників, які прийняті в розрахунок при початковому призначенні їдальням груп за оплатою праці їх керівників, віднесення цих їдалень до груп за оплатою праці у відповідності до нових (змінених) показників провадиться в установленому порядку не частіше одного разу на рік.

3. Керівникам установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України, у складі яких передбачені їдальні, надається, у межах установлених фондів оплати праці, право встановлювати:

а) доплати працівникам, для яких робочий день установлюється за поділом зміни на дві частини (з перервою в роботі понад дві години, які не включаються до робочого часу), за фактично відпрацьований час у ці дні в розмірі до 30 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);

б) доплати до 12 відсотків посадового окладу завідувачам виробництва (шеф-кухарям), які зайняті не менше 50 відсотків робочого часу біля плити.

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
 

 
О. В. Федорченко
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) працівників, які працюють у житлово-комунальній сфері

Тарифні розряди посад керівників житлово-комунальної сфери

Таблиця 1

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Начальник котельні 

10 

Завідувач гуртожитку 

6 - 7 

Тарифні розряди професій робітників, оплата праці яких провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів

Таблиця 2

Найменування посад 

Тарифні розряди згідно з кваліфікаційним розрядом 

II 

III 

IV 

VI 

Робітники, які зайняті ремонтом та обслуговуванням водопровідних і каналізаційних систем, технологічного обладнання й електрообладнання, експлуатацією й обслуговуванням котелень, на ремонтно-будівельних роботах, ремонтом та виготовленням меблів та інших виробів з дерева, швейних виробів, іншими видами послуг виробничого характеру 

Професіоналам, фахівцям та технічним службовцям посадові оклади встановлюються згідно з тарифними розрядами, передбаченими в додатку 2 до цього наказу, а робітникам наскрізних професій - згідно з тарифними розрядами, передбаченими в додатку 3 до цього наказу.

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
 

 
О. В. Федорченко
 

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад (професій) керівників, фахівців, технічних службовців та робітників, зайнятих на будівельних та ремонтно-будівельних роботах

Тарифні розряди професій робітників, зайнятих на будівельних та ремонтно-будівельних роботах

Таблиця 1

Найменування посад 

Тарифні розряди 

кваліфікаційні розряди 

II 

III 

IV 

VI 

Робітники, зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах 

Робітникам, які зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, установлюються доплати в розмірах до 12 відсотків, а на роботах з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці - до 24 відсотків місячного окладу.

Тарифні розряди посад керівників, зайнятих на будівельних та ремонтно-будівельних роботах

Таблиця 2

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Старший виконавець робіт 

10 - 11 

Виконавець робіт 

8 - 10 

Старший майстер дільниці 

9 - 10 

Майстер дільниці 

8 - 9 

Фахівцям та технічним службовцям посадові оклади встановлюються згідно з тарифними розрядами, передбаченими в додатку 2 до цього наказу.

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
 

 
О. В. Федорченко
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) працівників редакцій газет і журналів (крім тих, порядок оплати праці яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 року N 377)

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Фахівці: 

  

I категорії 

7 - 9 

II категорії 

6 - 8 

без категорії 

Старший коректор (з вищою освітою) 

6 - 9 

Коректор (з вищою освітою) 

5 - 7 

Фотограф, графік, ретушер, фотолаборант, оператор, які зайняті в основному редакційному процесі 

4 - 5 

Відповідальному випусковому коректору встановлюються 8 - 9-й тарифні розряди.

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
 

 
О. В. Федорченко
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників підсобних сільських господарств

Найменування посад 

Тарифні розряди 

кваліфікаційні розряди 

II 

III 

IV 

VI 

Механізатори 

Робітники, зайняті на: 

  

  

  

  

  

  

ремонтних і верстатних роботах 

верстатних роботах з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах 

Робітники, які зайняті на ручних роботах: 

  

  

  

  

  

  

у тваринництві 

у рослинництві 

трактористи-машиністи 

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
 

 
О. В. Федорченко
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) працівників автомобільного транспорту

Тарифні розряди посад керівників, фахівців і технічних службовців

Таблиця 1

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Начальник гаража 

10 - 11 

Старший механік гаража 

8 - 9 

Механік гаража 

6 - 8 

Старший диспетчер 

4 - 6 

Диспетчер 

4 - 5 

Тарифні розряди керівників, фахівців і технічних службовців гаражів установлюються згідно з цим додатком. При цьому в гаражах з рухомим складом у кількості від 50 до 100 одиниць (автомобілі, трактори, дорожні та інші машини) начальнику встановлюються 9 - 10-й тарифні розряди.

Керівництво гаражем з кількістю рухомого складу понад 25 і до 50 одиниць здійснюється старшим механіком, якому встановлюються 8 - 9-й тарифні розряди, а керівництво гаражем з рухомим складом від 15 і до 25 одиниць - механіком, якому встановлюються 6 - 8-й тарифні розряди.

Тарифні розряди професій водіїв вантажних автомобілів

Таблиця 2

Вантажопідйомність (тонн) 

Тарифні розряди за групами автомобілів 

I група 

II група 

III група 

Бортові автомобілі, автомобілі-
фургони загального призначення 

Спеціалізовані і спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, фургони, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, технічної допомоги, снігоочищувальні, поливально-мийні, підмітально-прибиральні, автокрани, автонавантажувачі та інші; сідельні тягачі з напівпричепами та баластні тягачі з причепами 

Автомобілі з перевезення цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, сміття, що гниє, асенізаційних вантажів 

До 1,5 

Понад 1,5 до 3 

Понад 3 до 5 

Понад 5 до 7 

Понад 7 до 10 

Понад 10 до 20 

Понад 20 до 40 

Понад 40 до 60 

  

Понад 60 

  

  

Тарифні розряди професій водіїв легкових автомобілів (у тому числі спеціальних)

Таблиця 3

Клас автомобіля 

Робочий об'єм двигуна (л) 

Тарифні розряди 

Особливо малий і малий 

до 1,8 

Середній 

понад 1,8 до 3,5 

2 - 3 

Великий 

понад 3,5 

3 - 4 

Тарифні розряди професій водіїв оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена") та автомобілів швидкої медичної допомоги

Таблиця 4

Клас автомобіля 

Робочий об'єм двигуна (у літрах) 

Тарифні розряди 

Особливо малий і малий 

до 1,8 

Середній (а також автобуси спеціальні та швидкої допомоги) 

понад 1,8 до 3,5 

Великий (а також автобуси спеціальні та швидкої допомоги) 

понад 3,5 

Тарифні розряди професій водіїв автобусів (у тому числі спеціальних)

Таблиця 5

Клас автобуса 

Габаритна довжина автобуса (у метрах) 

Тарифні розряди 

Особливо малий 

до 5 

Малий 

понад 5 до 6,5 

понад 6,5 до 7,5 

Середній 

понад 7,5 до 9,5 

Великий 

понад 9,5 до 11 

понад 11 до 12 

понад 12 до 15 

понад 15 до 18 

Для професій водіїв мотоциклів і моторолерів - 2-й тарифний розряд

Робітникам посадові оклади (тарифні ставки) установлюються згідно з тарифними розрядами, передбаченими в додатках 3 і 4 до цього наказу.

ПОРЯДОК
визначення тарифних ставок водіїв автомобілів

1. Тарифні ставки водіїв автомобілів визначаються залежно від типу, класу і технічних параметрів автомобіля, указаних заводом-виробником у технічній характеристиці (паспорті) автомобіля, виходячи з кваліфікації водія третього класу.

2. Тарифні ставки водіїв вантажних автомобілів визначаються залежно від вантажопідйомності і призначення автомобіля за:

I групою тарифних ставок провадиться оплата праці водіїв, які працюють на бортових автомобілях і автомобілях-фургонах загального призначення, що використовуються для перевезення різних видів вантажів;

II групою тарифних ставок провадиться оплата праці водіїв, які працюють на спеціалізованих і спеціальних автомобілях;

III групою тарифних ставок провадиться оплата праці водіїв, які працюють на спеціалізованих автомобілях, що призначені для перевезення цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, гнилісного сміття, асенізаційних вантажів.

Тарифні ставки встановлюються для водіїв при роботі на:

автомобілях-фургонах загального призначення - залежно від вантажопідйомності базових автомобілів, на яких вони змонтовані;

вантажних автомобілях, обладнаних для роботи на стисненому або зрідженому газі, - залежно від вантажопідйомності базових автомобілів, на яких змонтоване газобалонне обладнання;

сідельних і баластних автомобілях-тягачах, які призначені для буксирування напівпричепів і причепів, - залежно від вантажопідйомності буксирного напівпричепа чи причепа (без урахування вантажопідйомності другого причепа);

інших спеціалізованих автомобілях - залежно від вантажопідйомності базових автомобілів, на яких змонтовані кузови-фургони, цистерни, а також установки, механізми та інше спеціальне обладнання;

автонавантажувачах - за вантажопідйомністю автонавантажувачів на вилах;

автокранах - залежно від вантажопідйомності базового автомобіля, а на автокранах, вантажопідйомність яких перевищує вантажопідйомність базового автомобіля, - за вантажопідйомністю крана (кранової установки);

автомобілях для перевезення гнилісного сміття, асенізаційних вантажів - за вантажопідйомністю базових автомобілів, збільшеною на вагу додаткового обладнання, а на автомобілях-рефрижераторах, збільшеною на вагу холодильної установки;

снігонавантажувачах і роторних снігоочисниках, які не мають вантажопідйомності, - за повною вагою цих машин;

машинах, які мають різну вантажопідйомність на дорогах з твердим і ґрунтовим покриттям, - залежно від вищої вантажопідйомності, установленої для таких автомобілів;

вантажних бортових автомобілях, обладнаних для перевезення людей, а також на вахтових автомобілях за II групою, виходячи з вантажопідйомності базових автомобілів;

автомобілях-фургонах, які призначені для перевезення певних видів вантажів, а також обладнаних вантажопідйомними механізмами, - за II групою тарифних ставок;

автомобілях з причепами - без урахування вантажопідйомності цих причепів.

3. Тарифні ставки II і III груп для водіїв автомобілів, на яких змонтовані установки, механізми та інше спеціальне обладнання, установлено з урахуванням виконання водіями робіт з управління цими установками, механізмами й обладнанням.

Якщо для управління установками, механізмами й обладнанням потрібні спеціальні працівники, а їх функції виконують водії автомобілів, то їм нараховується додаткова оплата за суміщення професій, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт у встановленому порядку.

4. Тарифні ставки водіїв легкових автомобілів (у тому числі спеціальних), а також автомобілів швидкої медичної допомоги й оперативних автомобілів із спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена") установлюються залежно від класу й робочого об'єму двигуна легкових автомобілів.

5. Тарифні ставки водіїв автобусів (у тому числі спеціальних) установлюються залежно від класу і габаритної довжини автобусів.

6. При закріпленні за водієм декількох автомобілів різних типів (класів) і призначень йому встановлюється вища тарифна ставка, передбачена для водіїв, які обслуговують автомобілі.

7. Тарифні ставки водіїв-погодинників на автомобілях з причепами підвищуються до 20 відсотків.

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
 

 
О. В. Федорченко
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад працівників центральної бази забезпечення Державного департаменту України з питань виконання покарань

1. Керівні працівники

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Начальник центральної бази забезпечення 

13 

Начальник відділу 

9 - 10 

2. Професіоналам, фахівцям і технічним службовцям посадові оклади встановлюються згідно з тарифними розрядами, передбаченими в додатку 2 до цього наказу.

3. Робітникам посадові оклади (тарифні ставки) встановлюються згідно з тарифними розрядами, передбаченими в додатках 3 і 4 до цього наказу.

4. Працівникам підрозділів автомобільного транспорту посадові оклади (тарифні ставки) встановлюються згідно з тарифними розрядами, передбаченими в додатку 10 до цього наказу.

 

Начальник управління
економіки та оплати праці
 

 
О. В. Федорченко
 

Опрос