Идет загрузка документа (180 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников бюджетных учреждений и организаций, обслуживающих агропромышленный комплекс

Министерство аграрной политики
Приказ от 03.11.2005 № 602
редакция действует с 25.07.2017

Про умови оплати праці працівників бюджетних установ та організацій, що обслуговують агропромисловий комплекс

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 08.11.2013 р. N 656)

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 3 листопада 2005 року N 602

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2005 р. за N 1367/11647

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства аграрної політики України
 від 29 березня 2006 року N 156
,
 від 23 березня 2007 року N 204
,
 від 11 квітня 2007 року N 255
,
 від 11 червня 2007 року N 405
,
 від 4 квітня 2008 року N 217
,
 від 24 вересня 2008 року N 611
,
 від 18 грудня 2008 року N 841
,
 від 15 червня 2010 року N 325
,
 від 17 серпня 2010 року N 495
,
 від 21 жовтня 2010 року N 667
,
 від 6 грудня 2010 року N 802
,
 від 14 лютого 2011 року N 42
,
 
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 3 червня 2011 року N 218
,
 від 25 липня 2011 року N 362
,
 від 29 лютого 2012 року N 99
,
 від 14 червня 2013 року N 363
,
від 8 листопада 2013 року N 656
,
 від 12 червня 2014 року N 225
,
 від 18 листопада 2015 року N 434
,
 від 9 березня 2016 року N 85
,
 від 28 березня 2016 року N 104
,
 від 1 серпня 2016 року N 261
,
 від 1 лютого 2017 року N 33
,
від 26 червня 2017 року N 322

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), від 4 серпня 2000 року N 1226 "Про затвердження Положення про Державний департамент рибного господарства", від 20 квітня 2005 року N 301 "Про внесення змін до Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин", розпоряджень Кабінету Міністрів України від 6 січня 2005 року N 1-р "Про віднесення посад працівників державних органів контролю в насінництві та розсадництві до категорій посад державних службовців" та від 12 липня 2005 року N 241-р "Про віднесення посад працівників органів Державної служби з карантину рослин до відповідних категорій посад державних службовців" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних установ та організацій, що обслуговують агропромисловий комплекс, згідно з додатком 1;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 11.06.2007 р. N 405
,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 08.11.2013 р. N 656)

схеми тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників територіальних органів Держветфітослужби України (щодо працівників, які не є державними службовцями) і державних установ та організацій, що належать до сфери її управління, згідно з додатком 2 до цього наказу;

(пункт 1 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 14.06.2013 р. N 363,
у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий
 вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим)

схеми тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ та організацій рибного господарства, лабораторій якості продукції, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, Аграрного фонду, державної організації "Український лісовий селекційний центр" Державного агентства лісових ресурсів України згідно з додатками 3 - 11 до цього наказу;

(абзац четвертий пункту 1 у редакції наказів Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 29.02.2012 р. N 99
,
 від 14.06.2013 р. N 363
,
від 08.11.2013 р. N 656)

схеми тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників Держсільгоспінспекції України, її територіальних органів (щодо працівників, які не є державними службовцями) та установ і організацій, що належать до сфери її управління, згідно з додатком 12 до цього наказу;

(пункт 1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.02.2012 р. N 99
,
 абзац п'ятий пункту 1 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 14.06.2013 р. N 363)

схеми тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників (щодо працівників, які не є державними службовцями) бюджетних установ, що підлягають реорганізації шляхом приєднання до територіальних органів Держсільгоспінспекції, згідно з додатком 13;

(пункт 1 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.02.2012 р. N 99,
у зв'язку з цим абзаци
п'ятий - сьомий
вважати відповідно абзацами
сьомим - дев'ятим)

схеми тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ та організацій, що обслуговують агропромисловий комплекс, згідно з додатком 14;

(абзац сьомий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.02.2012 р. N 99
,
від 08.11.2013 р. N 656)

схеми тарифних розрядів посад (професій) робітників, загальних для всіх бюджетних установ та організацій, що обслуговують агропромисловий комплекс, згідно з додатком 15;

(абзац восьмий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.02.2012 р. N 99
,
від 08.11.2013 р. N 656)

показники для віднесення посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників підприємств і організацій рибного господарства до груп за оплатою праці згідно з додатками 16 - 18.

(абзац дев'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.02.2012 р. N 99)

2. Надати право керівникам бюджетних організацій, що обслуговують агропромисловий комплекс, у межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах доходів та видатків:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 08.11.2013 р. N 656)

2.1. Установлювати:

2.1.1. Працівникам цих організацій конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів посад (професій).

2.1.2. Посадові оклади заступників керівників бюджетних установ та організацій, заступників керівників структурних підрозділів цих установ та організацій встановлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

2.1.3. Надбавки працівникам:

- у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

- за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником організації;

- за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

2.1.4. Доплати працівникам:

- у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих організацій, їх заступникам;

- у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку; 

- за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

- за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

- за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

2.1.5. Водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

3. Преміювання керівників бюджетних установ та організацій, що обслуговують агропромисловий комплекс, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням керівництва органів вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 08.11.2013 р. N 656
,
 від 28.03.2016 р. N 104)

Відповідність почесного звання, вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності керівників та їх заступників визначається керівництвом органів вищого рівня.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 08.11.2013 р. N 656)

4. У разі, якщо посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, якщо вони зменшуються, таким категоріям працівників встановлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Якщо посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством, не збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці.

5. Департаменту з управління державною власністю, бухгалтерського обліку та ревізійної роботи (Романюк Т. В.), Управлінню реформування управління АПК та соціально-трудових відносин (Савицька О. П.) унести відповідні зміни до контрактів з керівниками бюджетних установ та організацій, що випливають з цього наказу.

6. Управлінню реформування управління АПК та соціально-трудових відносин у встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001 року N 46 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних організацій, що обслуговують сільське господарство", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 травня 2001 року за N 386/5577, із змінами і доповненнями.

8. Умови оплати праці працівників, визначені цим наказом, застосовуються з 1 вересня 2005 року.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Демчака І. М.

 

В. о. Міністра 

І. М. Демчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
В. І. Тьоткін
 

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
А. І. Мярковський
 

Заступник Голови Профспілки
працівників агропромислового
комплексу України
 

 
 
В. Г. Шведов
 

 

Розміри
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних установ та організацій, що обслуговують
агропромисловий комплекс

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

 

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Начальник Управління організаційних
структур і соціально-трудових відносин

 
В. М. Ніколаєнко

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства
 аграрної політики України від 29.03.2006 р. N 156
,
 від 23.03.2007 р. N 204
,
 від 11.04.2007 р. N 255
,
 від 11.06.2007 р. N 405
,
 від 04.04.2008 р. N 217
,
 від 24.09.2008 р. N 611
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства аграрної політики України від 18.12.2008 р. N 841,
 від 15.06.2010 р. N 325
,
 від 17.08.2010 р. N 495
,
 від 21.10.2010 р. N 667
,
 від 06.12.2010 р. N 802
,
 від 14.02.2011 р. N 42
,
 
наказами Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 03.06.2011 р. N 218
,
 від 25.07.2011 р. N 362
,
 від 29.02.2012 р. N 99
,
 від 14.06.2013 р. N 363
,
від 08.11.2013 р. N 656
,
 від 12.06.2014 р. N 225
,
 від 18.11.2015 р. N 434
,
 від 09.03.2016 р. N 85
,
 від 01.08.2016 р. N 261
,
 від 01.02.2017 р. N 33
,
від 26.06.2017 р. N 322)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників територіальних органів Держветфітослужби України (щодо працівників, які не є державними службовцями) і державних установ та організацій, що належать до сфери її управління

Посада

Тарифні розряди

1. Територіальні органи Держветфітослужби України

Начальник відділу

9 - 13

Завідувач сектору

8 - 11

Провідні професіонали і фахівці

8 - 9

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

7 - 8

II категорії

6 - 7

Професіонали і фахівці

6

2. Державні установи та організації, що належать до сфери управління Держветфітослужби України

Директор Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; Центральної фітосанітарної лабораторії

14 - 18

Директор республіканської державної лабораторії ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим

- " -

Начальник (директор): зональної спеціалізованої державної лабораторії ветеринарної медицини з хвороб риб та інших гідробіонтів; міжобласної спеціалізованої державної лабораторії ветеринарної медицини по хворобах птиці, обласної фітосанітарної лабораторії

12 - 17

Начальник (директор): регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини; обласної державної лікарні ветеринарної медицини; Київської, Севастопольської міської державної лабораторії ветеринарної медицини; об'єднання ветеринарної медицини в м. Києві; Севастопольської міської державної лікарні ветеринарної медицини

11 - 16

Начальник: районної державної лікарні ветеринарної медицини; районної державної лікарні ветеринарної медицини в м. Києві

- " -

Завідувач (начальник) відділу: Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи; республіканської державної лабораторії ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим; об'єднання ветеринарної медицини в м. Києві; Севастопольської міської державної лікарні ветеринарної медицини; Центральної фітосанітарної лабораторії; обласної фітосанітарної лабораторії; завідувач: контрольно-токсикологічної лабораторії; лабораторії по біологічному методу боротьби з шкідниками, хворобами рослин та бур'янами

12 - 15

Завідувач відділу: зональної та міжобласної спеціалізованої, регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини; Київської, Севастопольської міської державної лабораторії ветеринарної медицини; обласної державної лікарні ветеринарної медицини; регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

9 - 15

Начальник: державної лабораторії ветеринарної медицини з дослідження шкірсировини на сибірку (Асколі); пункту державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті; станції боротьби із сказом; районної лікарні в місті; дільничної лікарні; завідувач загону з боротьби з лейкозом, туберкульозом

 

Начальник сектору регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

 

Головний фахівець установи та організації Держветфітослужби України

 

Начальник (директор): районної, міжрайонної, міської (крім міст Києва і Севастополя) державної лабораторії ветеринарної медицини; міської (крім міста Севастополя та об'єднання ветеринарної медицини в місті Києві) державної лікарні ветеринарної медицини; завідувач відділу: міжрайонної, міської державної лабораторії ветеринарної медицини, районної, міської державної лікарні ветеринарної медицини

10 - 15

Завідувач: дільниці, пункту, клініки ветеринарної медицини; державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку

10 - 13

Завідувач: аптеки ветеринарної медицини (аптечного пункту, аптечного кіоску)

- " -

Провідний лікар ветеринарної медицини, лікарі ветеринарної медицини всіх категорій, провідний агроном, агрономи всіх категорій, провідний фахівець, фахівці всіх категорій

9 - 13

Фахівці, зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою, хімічною апаратурою, обладнанням, приладами, препаратами

8 - 11

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини, лаборанти та техніки всіх категорій

7 - 10

Молодший персонал ветеринарної медицини: ветеринарний санітар, дезінфектор

3 - 4

 

Заступник директора Департаменту
роботи з персоналом - начальник
відділу роботи з персоналом

Л. М. Кравченко

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 29.03.2006 р. N 156
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 14.06.2013 р. N 363)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників лабораторій якості продукції, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, Аграрного фонду, інших організацій

Посада

Тарифні розряди

Завідувач (директор): Української державної контрольно-виробничої лабораторії продуктів м'ясної і молочної промисловості, Центральної лабораторії виноробної промисловості

9 - 11

Завідувачі відділів: Української державної контрольно-виробничої лабораторії продуктів м'ясної і молочної промисловості, Центральної лабораторії виноробної промисловості

7 - 10

Український державний фонд підтримки фермерських господарств

Генеральний директор

19

Начальник відділу

12 - 15

Головний фахівець

10 - 11

Провідний професіонал

9 - 10

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

8 - 9

II категорії

7 - 8

Професіонали і фахівці

6 - 7

Регіональні відділення

Директор

12 - 14

Головний фахівець

9 - 10

Провідний професіонал

8 - 9

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

7 - 8

II категорії

6 - 7

Професіонали і фахівці

6

Аграрний фонд

Генеральний директор

23

Начальник відділу

14 - 17

Головний фахівець

13 - 16

Провідний професіонал

13 - 14

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

12 - 13

II категорії

11 - 12

Професіонали і фахівці

10 - 11

Регіональні відділення

Директор

16 - 17

Головний фахівець

11 - 12

Провідний професіонал

9 - 10

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

8 - 9

II категорії

7 - 8

Професіонали і фахівці

6 - 7

 

Заступник директора Департаменту
роботи з персоналом - начальник
відділу роботи з персоналом

Л. М. Кравченко

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 29.03.2006 р. N 156
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики України від 23.03.2007 р. N 204
,
 
наказів Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 29.02.2012 р. N 99
,
 від 14.06.2013 р. N 363)

 

СХЕМА
тарифних розрядів керівних працівників, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців Державної організації "Український лісовий селекційний центр" Державного агентства лісових ресурсів України

Посада

Тарифні розряди

Керівник установи

9 - 13

Завідувач (начальник): лабораторії, відділу; головні фахівці

7 - 11

Провідні фахівці: технолог, електронник, програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші

7 - 10

Фахівці: технолог, механік, енергетик, програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, статистик, старший лаборант, який має вищу освіту, бухгалтер-ревізор, майстер та інші:

 

I категорії

8 - 9

II категорії

7 - 8

без категорії

6 - 7

Техніки всіх спеціальностей:

 

I категорії

7

II категорії

6

без категорії

5

Завідувачі: центрального складу (складу), копіювально-розмножувального бюро, господарства, інших підрозділів

5 - 8

Старші: касир, інспектор, диспетчер та інші

4 - 6

Інші фахівці та технічні службовці: експедитор, касир, інспектор, обліковець, друкарка (усіх категорій), секретар-друкарка, секретар та інші

4 - 5

 

Директор
Департаменту роботи з персоналом

Д. Б. Лабоженко

(додаток 4 у редакції наказів Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 29.02.2012 р. N 99
,
від 08.11.2013 р. N 656)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників Державної інспекції охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства

Посада 

Тарифні розряди 

Начальник Державної інспекції 

12 - 13 

Начальники основних відділів, начальник флоту, капітан флоту, головні фахівці, завідувач лабораторії 

9 - 11 

Начальники інших відділів 

7 - 10 

Старші: державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор 

10 - 11 

Державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор 

8 - 10 

Провідні фахівці 

9 - 10 

Фахівці: 

I категорії 

8 - 9 

II категорії 

7 - 8 

без категорії 

6 - 7 

 

Начальник Управління
реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин
 

 
 
О. П. Савицька
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників державних басейнових управлінь охорони водних живих ресурсів

Посада 

Тарифний розряд 

Начальник басейнового управління 

9 - 12 

Начальники основних відділів, начальник флоту, капітан флоту, головні фахівці, завідувач лабораторії 

8 - 10 

Начальники інших відділів 

7 - 9 

Старший державний інспектор з конвенційного рибальства, старший державний інспектор 

9 - 11 

Державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор 

7 - 10 

Провідні спеціалісти 

9 - 10 

Фахівці:  

I категорії 

8 - 10 

II категорії 

7 - 9 

без категорії 

6 - 8 

Техніки: 

I категорії 

6 - 7 

II категорії 

6 - 7 

 

Начальник Управління
реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин
 

 
 
О. П. Савицька
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників територіальних відділів державних басейнових управлінь охорони водних живих ресурсів

Посада 

Тарифні розряди 

Старший державний інспектор - начальник територіального відділу державного басейнового управління охорони водних живих ресурсів, старший державний інспектор з конвенційного рибальства, старший державний інспектор  

7 - 11 

Державний інспектор з конвенційного рибальства, державний інспектор, районний державний інспектор 

6 - 10 

Дільничний державний інспектор, молодший державний інспектор 

6 - 9 

Начальники експедиції з упорядкування нерестовищ, проектно-розвідувальної та іхтіологічної груп 

9 - 10 

Начальники станцій (пунктів): рибоводно-меліоративної, контрольно-спостережної 

7 - 9 

Провідні спеціалісти 

8 - 9 

Фахівці:  

I категорії 

8 - 9 

II категорії 

7 - 8 

без категорії 

7 - 8 

Техніки: 

I категорії 

6 - 7 

II категорії 

6 - 7 

 

Начальник Управління
реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин
 

 
 
О. П. Савицька
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників рибоводних підприємств та виробничо-акліматизаційних станцій

Посада 

Тарифні розряди за групами підприємств 

II 

III 

Директор рибоводного заводу, виробничо-акліматизаційної станції 

11 - 12 

10 - 11 

8 - 10 

Головні фахівці: рибовод, іхтіолог, іхтіопатолог та інші 

9 - 10 

9 - 10 

-  

Провідні фахівці 

8 - 10 

8 - 10 

8 - 10 

Фахівці:  

I категорії 

8 - 9 

8 - 9 

8 - 9 

II категорії 

7 - 9 

7 - 9 

7 - 9 

без категорії 

7 - 8 

7 - 8 

7 - 8 

Техніки

I категорії 

6 - 7 

6 - 7 

6 - 7 

II категорії 

6 - 7 

6 - 7 

6 - 7 

 

Начальник Управління
реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин
 

 
 
О. П. Савицька
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників нерестово-вирощувальних господарств

Посада 

Тарифні розряди за групами підприємств 

II 

III 

Начальник 

10 - 11 

9 - 10 

8 - 9 

Головний рибовод 

8 - 10 

8 - 9 

-  

Провідний фахівець 

8 - 9 

8 - 9 

8 - 9 

Майстер ділянки, рибовод 

7 - 8 

7 - 8 

7 - 8 

 

Начальник Управління
реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин
 

 
 
О. П. Савицька
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад фахівців та інших працівників екіпажів суден морського та річкового флоту

Посада 

Тарифні розряди за групами суден 

II 

III 

IV 

1. Морські судна 

Капітан 

8 - 9 

8 - 9 

9 - 10 

10 - 11 

11 - 12 

Старший помічник капітана 

-  

-  

8 - 9 

9 - 10 

10 - 11 

2-й помічник капітана 

-  

-  

7 - 8 

8 - 9 

9 - 10 

3-й помічник капітана 

-  

-  

-  

7 - 8 

8 - 9 

Старший механік 

8 - 9 

8 - 9 

9 - 10 

9 - 11 

10 - 11 

2-й механік 

-  

-  

7 - 8 

8 - 9 

9 - 10 

3-й механік 

-  

-  

7 - 8 

7 - 8 

8 - 9 

Електромеханік 

-  

-  

-  

-  

8 - 9 

Начальник радіостанції 

-  

-  

-  

-  

8 - 9 

Радіооператор 

-  

-  

7 - 8 

7 - 8 

8 - 9 

2. Річкові судна 

Капітан - 1-й помічник механіка 

8 - 9 

9 - 10 

9 - 10 

Механік - 1-й штурман 

7 - 8 

8 - 9 

8 - 9 

Моторист-стерновий 

6 - 7 

6 - 7 

7 - 8 

Старшина-моторист 

6 - 7 

6 - 7 

6 - 7 

3. Дебаркадери та брандвахти 

Шкіпер 

6 - 7 

6 - 7 

6 - 7 

4. Землеснаряди та землесоси 

Командир 

8 - 9 

9 - 10 

9 - 10 

1-й помічник командира 

7 - 8 

8 - 9 

8 - 9 

Механік 

8 - 9 

9 - 10 

9 - 10 

1-й помічник механіка 

7 - 8 

8 - 9 

8 - 9 

5. Плавальний склад суден

Найменування посад 

Тарифні розряди 

на суднах
морського флоту 

на суднах
річкового флоту 

Боцман 

7 - 8 

6 - 7 

Старші: моторист, машиніст, електрик 

7 - 8 

Машиніст, моторист, електрик 

7 - 8 

Матрос I класу 

7 - 8 

-  

Матрос 

6 - 7 

Кухар I категорії 

7 - 8 

-  

Кухар II категорії 

7 - 8 

-  

Буфетник-прибиральник 

6 - 7 

-  

 

Начальник Управління
реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин
 

 
 
О. П. Савицька
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників лабораторії іхтіопатологічного, протиепізоотичного та ветеринарного контролю

Посада 

Тарифні розряди 

Начальник (директор) 

14 - 16 

Завідувач відділу 

11 - 13 

Провідний лікар ветеринарної медицини 

11 - 12 

Лікар ветеринарної медицини 

10 - 11 

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини 

8 - 10 

Лаборант 

7 - 9 

Молодший персонал ветеринарної медицини:  

  

санітар 

3 - 4 

дезінфектор 

3 - 4 

 

Начальник Управління
реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин
 

 
 
О. П. Савицька
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників Держсільгоспінспекції, її територіальних органів (щодо працівників, які не є державними службовцями) та установ і організацій, що належать до сфери її управління

Посада

Тарифні розряди

I. Держсільгоспінспекція України

Начальник відділу

9 - 13

Завідувач сектору

8 - 11

Державний інспектор сільського господарства

8 - 11

Провідні професіонали і фахівці

9 - 10

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

8 - 9

II категорії

7 - 8

Професіонали і фахівці

6 - 7

II. Територіальні органи Держсільгоспінспекції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах

Посада

Тарифні розряди

поза групою

I група

II група

1

2

3

4

Начальник відділу

11 - 13

10 - 12

9 - 11

Завідувач сектору

10 - 11

9 - 10

8 - 9

Державний інспектор сільського господарства

11 - 10

9 - 10

8 - 9

Провідні професіонали і фахівці

9

8 - 9

8

Професіонали і фахівці:

 

 

 

I категорії

8

7 - 8

7

II категорії

7

6 - 7

6

Професіонали і фахівці

6

6

6

III. Установи та організації, що належать до сфери управління Держсільгоспінспекції України

1. Український державний центр стандартизації та сертифікації

Посада

Тарифні розряди

Директор

9 - 13

Начальник (завідувач) відділу

8 - 11

Провідні професіонали і фахівці

8 - 9

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

7 - 8

II категорії

6 - 7

Професіонали і фахівці

6

2. Центральна лабораторія продуктів переробки плодоовочів, картоплі і винограду

Директор лабораторії

9 - 13

Начальник (завідувач) відділу

8 - 11

Завідувач обласної виробничої лабораторії продуктів переробки плодоовочів, картоплі і винограду

7 - 10

Провідні професіонали і фахівці

8 - 9

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

7 - 8

II категорії

6 - 7

Професіонали і фахівці

6

IV. Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції

Директор

9 - 13

Начальник (завідувач) відділу

8 - 11

Провідні професіонали і фахівці

8 - 9

Професіонали і фахівці:

 

I категорії

7 - 8

II категорії

6 - 7

Професіонали і фахівці

6

Тарифні розряди для працівників територіальних органів Держсільгоспінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах встановлюються:

поза групою

- в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Харківській областях, місті Києві;

перша група

- у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях;

друга група

- у Волинській, Кіровоградській, Чернівецькій областях, місті Севастополі.

 

Заступник директора Департаменту
роботи з персоналом - начальник
відділу роботи з персоналом

Л. М. Кравченко

(наказ доповнено новим додатком 12 згідно з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.02.2012 р. N 99
,
 додаток 12 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 14.06.2013 р. N 363)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників (щодо посад працівників, які не належать до державних службовців) бюджетних установ, що підлягають реорганізації шляхом приєднання до територіальних органів Держсільгоспінспекції

Посада

Тарифні розряди

1

2

Українська державна насіннєва інспекція

Заступники начальника (директора), головний бухгалтер апарату інспекції

9 - 12

Заступники начальників (директорів), головні бухгалтери: державних (в Автономній Республіці Крим), зональних (обласних), міст Києва і Севастополя насіннєвих інспекцій

8 - 11

Завідувачі (начальники) відділів: апарату інспекції, зональних (обласних), міст Києва і Севастополя насіннєвих інспекцій

8 - 11

Головні фахівці: апарату інспекції, державних (в Автономній Республіці Крим), зональних (обласних), міст Києва і Севастополя насіннєвих інспекцій

8 - 11

Головні фахівці: районних державних насіннєвих інспекцій

7 - 10

Завідувач державної (в Автономній Республіці Крим), міжобласної, обласної електрофорезної лабораторії

8 - 11

Завідувачі державних обласних (зональних) лабораторій насіннєвої інспекції

7 - 10

Провідні фахівці: апарату інспекції, зональних (обласних), міст Києва і Севастополя насіннєвих інспекцій, районних державних насіннєвих інспекцій, державних обласних (зональних), міжрайонних, міських лабораторій насіннєвої інспекції: агроном, агроном з насінництва, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, перекладач та інші

7 - 10

Фахівці зональних (обласних), міст Києва і Севастополя насіннєвих інспекцій, районних державних насіннєвих інспекцій, державних обласних (зональних), міжрайонних, міських лабораторій насіннєвої інспекції: агроном, агроном з насінництва, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші:
I категорії
II категорії

7 - 9
7 - 8 

Техніки, лаборанти всіх спеціальностей:
I категорії
II категорії

 
5 - 7
5 - 7

Завідувачі: канцелярії, господарства, інших підрозділів

5 - 8

Старші: інспектор, касир

4 - 6

Інші фахівці та технічні службовці: інспектор, касир, друкарка (усіх категорій), діловод, табельник

4 - 5

Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція

Заступник начальника (директора), головний бухгалтер

9 - 12

Начальник (завідувач) відділу

8 - 11

Завідувач Центральної лабораторії з розсадництва багаторічних культур Української державної помологічно-ампелографічної інспекції

8 - 11

Головний фахівець

8 - 11

Провідний фахівець: агроном, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші

7 - 10

Фахівці: агроном, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші:
I категорії
II категорії

7 - 9
7 - 8

Старші: інспектор, касир

4 - 6

Київська міська державна інспекція по якості плодоовочевої продукції і тари

Начальник інспекції

9 - 12

Начальник (завідувач) відділу

8 - 11

Головний фахівець

8 - 11

Провідний фахівець

7 - 10

Фахівці:
I категорії
II категорії

7 - 9
7 - 8

Державні хлібні інспекції

Начальник Державної хлібної інспекції Автономної Республіки Крим, області

поза групою,
I група

II група

10 - 13

9 - 12

Завідувач лабораторії

8 - 11

8 - 11

Державний інспектор

6 - 9

6 - 9

Начальник портового пункту Державної хлібної інспекції

9 - 11

9 - 11

Начальник станції прикордонного пункту

8 - 10

8 - 10

Провідний фахівець: агроном, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші

7 - 10

7 - 10

Фахівці: агроном, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші:
I категорії
II категорії

7 - 9
7 - 8

7 - 9
7 - 8

Техніки, лаборанти всіх спеціальностей:
I категорії
II категорії

5 - 7
5 - 7

5 - 7
5 - 7

Завідувачі: канцелярії, господарства, інших підрозділів

5 - 8

5 - 8

Старші: інспектор, касир

4 - 6

4 - 6

Інші фахівці та технічні службовці: інспектор, касир, друкарка (усіх категорій), діловод, табельник

4 - 5

4 - 5

Тарифні розряди для працівників державних хлібних інспекцій Автономної Республіки Крим та областей встановлюються:

поза групою

- в Автономній Республіці Крим, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях, м. Києві;

перша група

- у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях;

друга група

- у Волинській, Кіровоградській, Чернівецькій областях, м. Севастополі.

 

Директор Департаменту
роботи з персоналом

Д. Б. Лабоженко

(наказ доповнено новим додатком 13 згідно з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29.02.2012 р. N 99,
 у зв'язку з цим додатки 12 - 16
вважати відповідно додатками 14 - 18)

 

СХЕМИ
тарифних розрядів посад професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ та організацій, що обслуговують
агропромисловий комплекс

Посада

Тарифні розряди

Провідні фахівці: агроном, радіолог, біохімік, токсиколог, ґрунтознавець, іхтіолог, іхтіопатолог, рибовод, гідробіолог, гідролог, метролог, електронник, програміст, економіст, юрисконсульт, перекладач, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші

7 - 10

Фахівці: агроном, радіолог, біохімік, токсиколог, іхтіолог, іхтіопатолог, рибовод, гідробіолог, гідролог, метролог, електронник, програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші:

 

I категорії

7 - 9

II категорії

7 - 8

Фахівці всіх спеціальностей, старший лаборант, який має вищу освіту, майстер

6 - 8

Техніки, лаборанти всіх спеціальностей:

 

I категорії

5 - 7

II категорії

5 - 7

Техніки, лаборанти

5 - 6

Завідувачі: канцелярії, центрального складу (складу), господарства, інших підрозділів

5 - 8

Старші: інспектор, касир, стенографістка I категорії

4 - 6

Інші фахівці та технічні службовці:
інспектор, касир, друкарка (усіх категорій), секретар-друкарка, експедитор, агент із забезпечення, діловод, табельник

4 - 5

 

Заступник директора Департаменту
роботи з персоналом - начальник
відділу роботи з персоналом

Л. М. Кравченко

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 29.02.2012 р. N 99
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 14.06.2013 р. N 363
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 08.11.2013 р. N 656)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) робітників, загальних для всіх бюджетних установ та організацій, що обслуговують агропромисловий комплекс

Професія 

Тарифні розряди 

1. Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи: 

  

опалювач, підсобний робітник, прибиральник виробничих (службових) приміщень, території; сторож та інші 

1 - 2 

2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи: 

  

дезінфектор, єгер, конюх та інші 

1 - 3 

3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи: 

  

водій автомобіля (автобуса), слюсар, слюсар-ремонтник, столяр, електрик, електромеханік, дозиметрист, оператор, налагоджувальник, робітник-рибовод та інші 

2 - 5 

4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи: 

  

з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання, робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

3 - 8 

 

Начальник Управління
реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин
 

 
 
О. П. Савицька
 

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 08.11.2013 р. N 656)

 

Показники
для віднесення рибоводних підприємств і виробничо-акліматизаційних станцій до груп за оплатою праці керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників

Рибоводні підприємства, виробничо-акліматизаційні станції (річний обсяг за одним показником) 

Одиниця виміру 

Група за оплатою праці 

II 

III 

Підприємства з розведення осетрових і лососевих видів риб (цьогорічки) 

млн. шт. 

понад 4 

від 2 до 4 

до 2 

Підприємства з розведення молоді (цьогорічки) чорноморського, озерного лососів і форелі 

млн. шт. 

понад 0,25 

від 0,1 до 0,25 

до 0,1 

Підприємства і риборозплідники з розведення молоді (дворічки) частикових риб 

млн. шт. 

понад 2 

від 1 до 2 

до 1 

Нерестово-виросні (вирощувальні) господарства лиманного типу з розведення молоді (цьогорічки) частикових риб 

млн. шт. 

понад 6 

від 4 до 6 

до 4 

Виробничо-акліматизаційні станції (перевезення і вселення об'єктів акліматизації та зариблення водойм у перерахунку на різновікову рибу) 

тис. шт. 

понад 200 

від 100 до 200 

до 100 

1. Дослідні (експериментальні) підприємства належать до груп за оплатою праці керівників за показниками, погодженими для підприємств галузі, а дослідні (експериментальні) підприємства, питома вага виробництва дослідних (експериментальних) робіт яких складає не менше 50 відсотків від загального обсягу виробництва продукції, належать на одну групу вище. До дослідних (експериментальних) робіт належать роботи з виробництва дослідних (дослідно-промислових) партій нових видів продукції за дослідним зразком у разовому порядку.

2. Рибопереробні підприємства і ставкові рибоводні господарства, які мають у своєму складі риборозплідні заводи у комплексі з нерестово-виросними (вирощувальними) господарствами, виробничо-акліматизаційними станціями, які мають у своєму складі виросні бази, а також ставкові рибоводні господарства, зайняті вирощуванням форелі або які мають у своєму складі селекційно-племінні господарства і племінні розплідники, відносяться на одну групу вище.

3. Рибоводним підприємствам дозволяється зараховувати 1 млн. личинок лососевих риб, передбачених завданням, за 10 тис. шт. молоді цих риб, а з решти порід риб - 1 млн. личинок за 100 тис. шт. молоді; 1 млн. шт. дворічок за 10 млн. цьогорічок.

4. Обсяги перевезення і випуск продукції виробничих акліматизаційних станцій визначаються з розрахунку: одна різновікова риба або один краб відповідає 250 шт. молоді, 1000 шт. ікринок, личинок, кормових організмів, 10 шт. харчових безхребетних (крім крабів) і заготівлі 4 гіпофізів.

 

Начальник Управління
реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин
 

 
 
О. П. Савицька
 

 

Показники
для віднесення нерестово-виросних (вирощувальних) господарств до груп за оплатою праці керівних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників

Показниками для віднесення нерестово-виросних (вирощувальних) господарств до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів є випуск дворічок рослиноїдних та інших риб у млн. шт. (перерахунок об'ємів вирощування дворічок в однорічку 1:10).

(млн. шт. цьогорічки)

Господарство 

Група  

II 

III 

Нерестово-виросне (вирощувальне) 

понад 20 

від 10 до 20 

до 10 

Нерестово-виросні господарства належать за оплатою праці на одну групу вище, якщо вони мають у складі один із таких факторів: інкубаційні цехи, вирощування осетрових та інших особливо цінних видів риб (лососеві, кефалеві).

 

Начальник Управління
реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин
 

 
 
О. П. Савицька
 

 

Показники
з віднесення суден рибоохорони морського та річкового флоту до груп за оплатою праці командного складу

Найменування видів флоту 

Категорія командного складу 

Показники віднесення суден до групи 

Група за оплатою праці 

II 

III 

IV 

I. Судна морського флоту 

Судна рибоохорони та держрибфлот інспекцій 

увесь командний склад 

проектна потужність головних двигунів, КВт 

до 55 

від 55 до 110 

від 110 до 190 

від 190 до 440 

від 440 до 750 

II. Судна річкового флоту 

Самохідні судна з двигунами внутрішнього згоряння 

увесь командний склад 

проектна потужність головних двигунів, КВт 

від 60 до 70 

від 70 до 180 

від 180 до 300 

Моторні катери 

увесь командний склад 

проектна потужність двигуна, КВт 

до 30 

від 30 до 59 

Дебаркадери та брандвахти 

увесь командний склад 

довжина судна, метрів 

до 30 

від 30 до 50 

від 50 до 80 

Землеснаряди та землесоси 

увесь командний склад 

продуктивність, кубічних метрів за годину 

до 50 

від 50 до 100 

від 100 до 200 

 

Начальник Управління
реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин
 

 
 
О. П. Савицька
 

Опрос