Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Украины от 26.09.2005 N 557

Министерство образования и науки
Приказ от 25.10.2005 № 614
действует с 30.11.2005

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 25 жовтня 2005 року N 614

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2005 р. за N 1361/11641

З метою упорядкування оплати праці працівників установ і закладів освіти НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за N 1130/11410, такі зміни:

1.1 в абзаці першому підпункту "а" підпункту 3 пункту 4 слова "у розмірі 50 відсотків" замінити словами "у розмірі до 50 відсотків";

1.2 доповнити пункт 4 підпунктом 5 такого змісту:

"5) керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надати право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання; затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступників, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці".

2. Додатки 2, 5, 7 до наказу викласти в редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Богомолова А. Г.

 

Міністр 

С. М. Ніколаєнко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
Н. І. Іванова
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. М. Матвійчук
 

Голова ЦК профспілки
працівників освіти і науки України
 

 
Л. С. Сачков
 

 

Схема
тарифних розрядів посад керівних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Ректор  

23 - 24 

Директор філіалу  

19 - 20 

Декан  

20 - 22 

Керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту (центру) 

15 - 21 

Завідувач кафедри (професор) 

20 - 21 

Професор 

20 

Доцент  

19 

Старший викладач 

17 

Викладач, асистент 

16 

Викладач-стажист 

15 

Науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюються відповідно тарифні розряди:

професор - 20

доцент - 19

Тарифні розряди провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються відповідно на рівні тарифних розрядів, передбачених для старшого викладача і викладача.

 

Директор департаменту 

П. М. Куліков 

 

Схема
тарифних розрядів посад керівних працівників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації*, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію)**, училищ фізичної культури***

Найменування посад 

Кількість студентів, учнів 

Тарифні розряди 

Директор 

до 300 

13 - 14 

від 301 до 800 

14 - 15 

понад 800 

15 - 16 

Завідувач відділення 

  

11 

Завідувач виробничої практики 

  

10 

Завідувач: навчально-виробничої майстерні, навчально-методичного кабінету, лабораторії 

  

11 

Керівник фізичного виховання**** 

  

11 

____________
* Начальнику організаційно-стройового відділу та командиру роти у вищих навчальних закладах цивільної авіації, морського та річкового транспорту встановлюються відповідно 9-й та 8-й тарифні розряди.

** Посадові оклади старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів та завідувачам філіалів професійно-технічних і вищих навчальних закладів установлюються на 5 - 15 відсотків нижче від посадового окладу керівника.

*** Крім тарифного розряду директора училища фізичної культури.

**** Керівникам фізичного виховання, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 8-й тарифний розряд.

 

Директор департаменту 

П. М. Куліков 

 

Схема
тарифних розрядів посад керівників шкіл, шкіл - дитячих садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих будинків - інтернатів, приймальників-розподільників для неповнолітніх, шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації, спеціальних шкіл, спеціальних шкіл-інтернатів, санаторних шкіл, санаторних шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій, колегіумів, училищ фізичної культури

Найменування закладів 

Тарифні розряди 

Загальноосвітні школи, спеціальні школи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні школи для дітей, які потребують тривалого лікування, вечірні (змінні), середні музичні і художні школи, школи - дитячі садки, школи-інтернати, училища фізичної культури з кількістю учнів: 

  

до 300 

12 - 14 

від 301 до 1000 

14 - 15 

понад 1000 

15 - 16 

Спеціальні школи-інтернати для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні школи-інтернати для дітей, які потребують тривалого лікування, дитячі будинки всіх типів, школи та професійні училища соціальної реабілітації, приймальники-розподільники для неповнолітніх дітей, школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, гімназії, ліцеї, колегіуми з кількістю учнів (дітей, вихованців): 

  

до 150 

12 - 14 

від 151 до 300 

14 - 15 

понад 300 

15 - 16 

 

Директор департаменту 

П. М. Куліков 

Опрос