Идет загрузка документа (81 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил сертификации гражданских аэродромов Украины

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Приказ, Правила от 25.10.2005 № 796
редакция действует с 01.09.2018

Про затвердження Правил сертифікації цивільних аеродромів України

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 25 жовтня 2005 року N 796

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2005 р. за N 1357/11637

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 5 вересня 2011 року N 343
,
від 6 листопада 2017 року N 849

Відповідно до статті 42 Повітряного кодексу України, на виконання Указів Президента України від 15.07.2004 N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та від 16.08.2004 N 912 "Про внесення змін до деяких указів Президента України" та з метою здійснення державного нагляду за діяльністю аеродромів цивільної авіації України і впровадження сертифікаційних норм НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила сертифікації цивільних аеродромів України (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту стандартизації та сертифікації аеропортів:

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

2.2. Довести Правила до відома керівників структурних підрозділів Державіаслужби, підприємств і навчальних закладів цивільної авіації, що використовують цивільні аеродроми України, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості.

3. Керівникам структурних підрозділів Державіаслужби взяти до керівництва вказані Правила.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державіаслужби Давидова О. М.

 

Голова Державіаслужби 

М. О. Марченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

ПРАВИЛА
СЕРТИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ АЕРОДРОМІВ УКРАЇНИ

(У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Дія Правил сертифікації цивільних аеродромів України (далі - Правила) поширюється і є обов'язковою для всіх фізичних і юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, які займаються експлуатацією та введенням у дію аеродромів, внесених до державного реєстру цивільних аеродромів України.

Ці Правила не застосовуються до аеродромів, сертифікованих відповідно до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 листопада 2017 року N 849, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2017 року за N 1574/31442.

(пункт 1.1 глави 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 06.11.2017 р. N 849)

1.2. Правила встановлюють єдиний порядок сертифікації аеродромів, внесених до державного реєстру цивільних аеродромів України.

1.3. Правила використовуються при підготовці матеріалів для сертифікації аеродромів та застосовуються посадовими особами Державіаслужби України, підприємствами й організаціями, які беруть участь у проведенні процедури сертифікації, внесених до державного реєстру цивільних аеродромів України.

1.4. Експлуатація аеродрому з метою виконання авіаційних перевезень та/або авіаційних робіт при відсутності сертифіката або з простроченим строком дії сертифіката заборонена.

2. Нормативні посилання

При розробці цих Правил використовувались такі нормативні акти:

Повітряний кодекс України;

абзац третій глави 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
вважати відповідно абзацами третім - шостим)

постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 819 "Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях";

Doc 8335-AN/879 "Руководство по процедурам эксплуатационной инспекции, сертификации и постоянного надзора";

Doc 9774-AN/969 "Руководство по сертификации аэродромов";

Doc 9774-AN/969 "Руководство по Всемирной геодезической системе-1984 WGS-84".

3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

Авіаційна безпека - комплекс заходів, а також людські й матеріальні ресурси, призначені для захисту авіації від актів незаконного втручання в її діяльність.

Аеродром - ділянка суші або водної поверхні (включаючи розміщені на ній будь-які будинки, споруди та обладнання), призначена повністю або частково для прибуття, відправлення і руху повітряних суден (далі - ПС). Якщо поняття "аеродром" використовується в положеннях, що стосуються планів польотів і порядку сполучення, воно включає також місця, які можуть використовуватися літальними апаратами певних видів, наприклад вертольотами або аеростатами.

Аеродром спільного базування - аеродром, на якому базуються цивільні та державні повітряні судна, що належать державним органам, підприємствам, установам та організаціям. Порядок та умови базування цих ПС визначаються спільним рішенням відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій.

Аеродром спільного використання - аеродром, на якому здійснюються зліт, посадка, рух та стоянка ПС, що належать державним органам, підприємствам, установам та організаціям. На такому аеродромі можуть базуватися тільки ПС, що належать власнику аеродрому.

Анулювання сертифіката аеродрому - офіційна процедура, унаслідок якої сертифікат визнається недійсним.

Безпека польотів - комплексна характеристика повітряного транспорту та авіаційної діяльності, яка визначає здатність виконувати польоти без загрози для життя і здоров'я людей.

Відмова від сертифіката - офіційна процедура, за якою власник сертифіката складає свої повноваження щодо цього документа за власним бажанням з відповідними правовими наслідками.

Власник аеродрому - юридична або фізична особа, якій належить на праві власності або у якої перебуває у постійному користуванні земельна ділянка, де розташовано аеродром.

Власник сертифіката - юридична або фізична особа, яка одержала сертифікат згідно з цими Правилами.

Вертолітний майданчик - земельна ділянка або спеціально підготовлена площадка мінімально допустимих розмірів, що забезпечує зліт та посадку вертольота без використання повітряної подушки з злітною масою більше 5,7 т.

Державний реєстр цивільних аеродромів України - документ про реєстрацію цивільних аеродромів, а також аеродромів спільного використання та спільного базування.

Додаток до сертифіката - документ, у якому обумовлені права та обмеження. Додається до сертифіката аеродрому, використовується для доповнення його загальних положень і не діє окремо без сертифіката.

Експлуатант аеродрому - юридична або фізична особа, яка забезпечує експлуатацію аеродрому.

Заявка - офіційне звернення заявника у відповідній формі до Державіаслужби України для одержання (продовження терміну дії) сертифіката, внесення змін до додатка до сертифіката.

Заявник - юридична або фізична особа, яка є власником аеродрому або одержала згоду власника аеродрому на його використання і подала до Державіаслужби України заявку на одержання (продовження терміну дії) сертифіката, внесення змін до додатка до сертифіката.

Приаеродромна територія (прилегла до аеродрому зона контролю та обліку об'єктів і перешкод) - обмежена місцевість навколо аеродрому, над якою здійснюється маневрування ПС.

Сертифікаційна справа - документація, що містить об'єктивну інформацію щодо відповідності аеродрому встановленим вимогам.

Сертифікат аеродрому - документ, виданий Державіаслужбою України, що засвідчує відповідність аеродрому діючим нормам і правилам і дає право його власнику на експлуатацію аеродрому.

Сертифікаційні вимоги - сукупність технічних і організаційних вимог, виконання яких експлуатантом аеродрому є необхідною умовою забезпечення рівня безпеки польотів. Сертифікаційні вимоги вводяться в дію у встановленому порядку і є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних осіб, які беруть участь у створенні (будівництві), уведенні до експлуатації, експлуатації і ремонті цивільних аеродромів.

Сертифікація аеродрому - офіційна процедура, що визначає відповідність аеродромів установленим вимогам і їх здатність забезпечити безпеку польотів.

Тимчасове припинення дії сертифіката - офіційна процедура тимчасового припинення Державіаслужбою України дії сертифіката з правом відновлення його дії після усунення недоліків, що призвели до припинення.

Цивільний аеродром - аеродром, що призначений для використання повітряними суднами цивільної авіації і занесений до державного реєстру цивільних аеродромів України. До цивільних аеродромів належать аеродроми спільного базування та спільного використання.

4. У цих Правилах використовуються такі скорочення:

АБ 

авіаційна безпека; 

БПРМ 

ближня приводна радіостанція з маркером; 

ЗПС 

злітно-посадкова смуга; 

ІКАО 

Міжнародна організація цивільної авіації; 

ЛС 

льотна смуга; 

МКпос 

магнітний курс посадки; 

МС 

місця стоянок; 

ОПР 

обслуговування повітряного руху; 

ПС 

повітряне судно; 

РД 

руліжна доріжка; 

РТЗ 

радіотехнічне забезпечення; 

УПР 

управління повітряним рухом; 

ЦА 

цивільна авіація; 

ШЗПС 

злітно-посадкова смуга із штучним покриттям. 

5. Державна система сертифікації аеродромів

5.1. Загальні положення

5.1.1. Головним засобом забезпечення державного контролю за цивільними аеродромами є їх сертифікація з видачею відповідного сертифіката (далі - Сертифікат).

5.1.2. Рішення про видачу відповідного Сертифіката приймає керівник Державіаслужби України або його заступник після узгодження з відповідними структурними підрозділами.

5.1.3. Сертифікаційні вимоги до аеродрому, згідно з цими Правилами, встановлюються Державіаслужбою України. Державіаслужба України може залучати спеціалістів інших органів виконавчої влади та організацій, за їх згодою, до проведення процедур із сертифікації аеродрому.

5.1.4. На підставі рішення Державіаслужби України Сертифікат може бути анульований або його дія припинена, якщо експлуатант порушить установлені цими Правилами норми, вимоги або втратить змогу виконувати їх.

5.2. Організація державної системи сертифікації аеродромів

5.2.1. Проведення сертифікації та державний нагляд за діяльністю експлуатантів аеродромів здійснюється Державіаслужбою України через упровадження:

сертифікації аеродромів і видачі Сертифікатів;

нагляду за діяльністю сертифікованих аеродромів та вжиття відповідних заходів у разі недотримання експлуатантами аеродромів сертифікаційних вимог;

проведення перевірки відповідності наданих відомостей, що містяться в заявці на одержання або продовження строку дії Сертифіката, фактичному стану аеродрому, з урахуванням усіх змін та доповнень, що відбулися, з метою дотримання експлуатантами сертифікаційних вимог.

5.2.2. Упроваджуючи систему сертифікації аеродромів, видачі Сертифіката та подальшого їх інспектування, Державіаслужба України забезпечує (не посягаючи на самостійність експлуатантів аеродромів):

захист інтересів пасажирів, споживачів;

контроль за діяльністю експлуатантів аеродромів щодо забезпечення безпеки польотів.

5.2.3. Заявник, який подав заявку на сертифікацію до Державіаслужби України, сплачує державний збір відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 819.

5.3. Обов'язки експлуатанта аеродрому

5.3.1. Експлуатант аеродрому зобов'язаний:

утримувати аеродром та його наземне обладнання в стані, що забезпечує безпеку польотів і авіаційну безпеку;

виконувати вимоги нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ЦА з питань експлуатаційного утримання аеродромів;

розробляти технологічні заходи, необхідні для забезпечення діяльності аеродрому;

забезпечувати наявність у підрозділах та службах відповідних нормативно-правових актів, що регламентують авіаційну діяльність в Україні;

надавати достовірну інформацію у сертифікаційній справі;

забезпечувати контроль за станом приаеродромної території та висотними перешкодами;

своєчасно повідомляти про зміни характеристик аеродрому, зазначених в додатку до Сертифіката та сертифікаційній справі.

5.3.2. Експлуатант аеродрому повинен мати один примірник оформленої сертифікаційної справи з усіма змінами.

6. Сертифікація аеродромів

6.1. Загальна процедура

6.1.1. Процедура сертифікації аеродромів складається з:

прийняття та реєстрації заявки;

оцінки заявки з письмовим повідомленням Заявника про її прийняття або відхилення;

експертизи сертифікаційної справи з письмовим повідомленням Заявника про виявлені недоліки;

отримання від експлуатанта аеродрому виправлених аркушів сертифікаційної справи з усуненими недоліками, виявленими під час експертизи сертифікаційної справи;

проведення перевірки аеродрому на відповідність сертифікаційним вимогам;

оформлення акта за результатами перевірки з повідомленням про виявлені недоліки;

отримання від експлуатанта аеродрому звітів про усунення недоліків, виявлених при сертифікаційній перевірці;

проведення повторної перевірки аеродрому (у разі необхідності);

підготовки рішення Державіаслужби України про видачу (невидачу) Сертифіката за результатами перевірки;

оформлення Сертифіката та його видачі (або складання мотивованої відмови у видачі або продовженні Сертифіката);

контролю за сертифікованим аеродромом.

6.1.2. Власник Сертифіката зобов'язаний узгоджувати з Державіаслужбою України:

завдання на проектування нового будівництва, розширення, реконструкцію і технічне переобладнання аеродрому та наземного аеродромного обладнання, у тому числі метеорологічного обладнання, встановленого на аеродромі;

окремі випадки експлуатації аеродромів, що не передбачені Сертифікатом.

При проектуванні нового та реконструкції діючого аеродрому, а також в інших необхідних випадках Заявник або власник Сертифіката повинен отримати узгодження в Державіаслужбі України.

6.1.3. Експлуатант аеродрому повинен протягом місяця письмово повідомити Державіаслужбу України про зміну:

найменування організації;

місцезнаходження аеродрому;

місцезнаходження експлуатанта аеродрому;

форми власності, складу засновників, відомчої належності.

6.1.4. Після закінчення терміну дії Сертифіката Сертифікат та/або додаток повинні бути повернені до Державіаслужби України в місячний термін.

6.1.5. У разі втрати Сертифіката можлива видача його дубліката.

6.2. Заявка на сертифікацію

6.2.1. Заявка на сертифікацію (додаток 1) і сертифікаційна справа надаються експлуатантом аеродрому в таких випадках:

при сертифікації аеродрому;

при відновленні після анулювання Сертифіката;

після реконструкції (модернізації) аеродрому;

при закінченні терміну дії виданого Сертифіката.

6.2.2. До заявки повинні додаватися такі документи:

зобов'язання Заявника на сертифікацію аеродрому (додаток 2);

наказ керівника авіапідприємства про створення комісії щодо підготовки аеродрому до сертифікації;

сертифікаційна справа (додаток 3) з актами наземної та льотної перевірок засобів наземного забезпечення польотів (проведених не раніше ніж за шість місяців до подання заявки);

акт останньої інспекційної перевірки аеродрому Державіаслужбою України;

копії договорів щодо забезпечення діяльності аеродрому, які виконуються сторонніми організаціями (протипожежне забезпечення, аварійно-рятувальні роботи, утримання аеродромних покриттів, метеорологічного забезпечення та ін.);

інструкція з виконання польотів.

6.2.3. Заявка на сертифікацію з комплектом документації та сплата державних зборів є підставою для їх розгляду Державіаслужбою України. Заявка без повного комплекту документів згідно з підпунктом 6.2.2 цих Правил та сплати державних зборів до розгляду не приймається.

6.2.4. Заявка та всі документи, що подаються до Державіаслужби України, повинні надходити в оригіналах або завірених копіях. Посилання на назви документів виконуються мовою оригіналу документа.

6.2.5. Заявка на продовження строку дії Сертифіката подається за чотири місяці до закінчення строку дії чинного Сертифіката.

6.2.6. Підготовка заявки покладається на Заявника, який є відповідальним за достовірність відомостей, викладених у заявці і доказовій документації.

6.2.7. Державіаслужба України може відхилити заявку в разі невиконання вимог пунктів 6.2.3 та 6.2.4 цих Правил.

6.2.8. Державіаслужба України має право залучати для перевірки сертифікаційної справи та перевірки аеродрому сертифікаційні центри, спеціалістів авіаційних підприємств та відповідних експертів за їх згодою.

6.3. Попередня оцінка заявки та експертиза сертифікаційної справи

6.3.1. Попередня оцінка заявки проводиться в десятиденний термін з дня її реєстрації. Державіаслужба України повинна у цей термін повідомити Заявника про прийняття або відхилення (у разі невиконання вимог цих Правил) заявки.

6.3.2. Попередня оцінка заявки з сертифікаційною справою повинна визначити її повноту і доцільність подальшого розгляду.

6.3.3. При попередній оцінці заявки з сертифікаційною справою перевіряються:

наявність інформації про стан аеродрому і приаеродромної території;

інформація про наявність обладнання, необхідного для експлуатації аеродрому, та відповідність його встановленим вимогам;

комплектність сертифікаційної справи.

6.3.4. При позитивному результаті попередньої оцінки заявки з наданою документацією Заявнику повідомляється протягом десяти робочих днів про прийняття заявки до експертизи і надається план-графік проведення сертифікаційних процедур.

При негативному результаті попередньої оцінки заявки з наданою документацією Заявнику повертається заявка з поясненням причин повернення.

6.3.5. Експертиза сертифікаційної справи проводиться протягом місяця з дня її реєстрації.

6.3.6. При експертизі сертифікаційної справи перевіряються елементи аеродрому та його обладнання на відповідність сертифікаційним вимогам.

6.3.7. В окремих випадках допускаються відхилення від діючих сертифікаційних вимог аеродромів за умови, що ці відхилення компенсуються введенням заходів, що забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів.

У цих випадках Заявник готує висновок про забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів (додаток 4), погоджує його з відповідним підрозділом Державіаслужби України, до функцій якого належить дане відхилення, та Департаментом стандартизації та сертифікації аеропортів Державіаслужби України.

Після узгодження висновок затверджується заступником керівника Державіаслужби України.

6.3.8. Заявник зобов'язаний усунути зазначені недоліки та повідомити Державіаслужбу України з поданням необхідних документів або змін до сертифікаційної справи.

6.3.9. Заявка, щодо якої недоліки не усунені протягом трьох місяців з дня надання зауважень, анулюється.

6.3.10. Заявник може повторно подати заявку на загальних підставах.

6.4. Сертифікаційна перевірка

6.4.1. Сертифікаційна перевірка аеродромів комісією Державіаслужби України проводиться з метою: визначення на місці відповідності аеродрому сертифікаційним вимогам і представленим Заявником документам, а також визначення складу і стану об'єктів аеродрому та наземного обладнання, технічного оснащення, організації забезпечення безпеки польотів, організації експлуатації аеродрому і об'єктів, виконання відповідних нормативно-правових актів, процедури системи якості та відповідального за систему якості; переконання в тому, що будівлі, адміністративні приміщення, контрольні зони радіотехнічного забезпечення польотів, метеорологічні та інші об'єкти мають відповідне оснащення, безперебійно функціонують, придатні для виконання передбачених завдань.

Сертифікаційна перевірка аеродромів комісією Державіаслужби України проводиться при сертифікації та в разі поновлення дії призупиненого або анульованого Сертифіката.

Для продовження терміну дії Сертифіката не пізніше двох місяців до закінчення терміну дії чинного Сертифіката повинна бути проведена інспекційна перевірка аеродрому.

6.4.2. Для перевірки аеродрому Державіаслужбою України призначається комісія за напрямами діяльності: аеронавігаційна, диспетчерська, аеродромна, радіотехнічна, електросвітлотехнічна, метеорологічна, авіаційна безпека, протипожежна безпека, пошуково-рятувальна служба.

Для продовження терміну дії сертифіката аеродрому Державіаслужбою України призначається інспекційна перевірка аеродрому комісією за напрямами діяльності: аеродромна, електросвітлотехнічна, авіаційна безпека, пошуково-рятувальна служба.

6.4.3. За результатами перевірки протягом 10 днів оформлюється акт, у якому наводяться результати перевірки, даються зауваження і рекомендації.

6.4.4. На підставі затвердженого акта перевірки Заявник зобов'язаний усунути недоліки та повідомити про це Державіаслужбу України.

Державіаслужба України може відстрочити усунення недоліків, що несуттєво впливають на безпеку польотів.

6.4.5. Державіаслужба України розглядає результати перевірки і заходи експлуатанта аеродрому щодо усунення недоліків, зазначених в акті. У разі необхідності проводиться повторна перевірка. За її результатами складається відповідний акт.

6.4.6. Заявка, за якою з вини Заявника не прийнято рішення про видачу Сертифіката протягом двох місяців з дня проведення перевірки, анулюється.

Сплачені державні збори не повертаються. Заявник може повторно подати заявку на загальних підставах.

6.5. Видача Сертифіката

6.5.1. У разі позитивних результатів експертизи сертифікаційної справи, сертифікаційної перевірки та оформлення всіх належних документів за її результатами Державіаслужба України приймає рішення про видачу Сертифіката (додаток 5), видає Сертифікат (додаток 6) та додаток до Сертифіката (додаток 7).

6.5.2. Сертифікат реєструється у встановленому порядку в Державіаслужбі України і видається на термін до трьох років.

6.5.3. Реєстраційний номер Сертифіката складається з трьох частин:

літер АП (аеродром придатний);

реєстраційного індексу адміністративної одиниці, у якій розташований аеродром;

реєстраційного номера аеродрому.

6.5.4. Сертифікат разом із додатком видається Заявнику чи особі, яка ним уповноважена на вчинення цих дій. Сертифікат набуває чинності з моменту дати введення його в дію.

6.6. Продовження терміну дії Сертифіката

6.6.1. Продовження терміну дії Сертифіката здійснюється за заявкою експлуатанта аеродрому за процедурою, аналогічною видачі первинного Сертифіката.

6.6.2. У разі відповідного звернення експлуатанта аеродрому та надання ним необхідного обґрунтування керівник Державіаслужби України або його заступник має право продовжити термін дії Сертифіката до шести місяців без проведення процедури сертифікації в повному обсязі. Ця процедура не може використовуватися більше двох разів.

6.7. Внесення змін до додатка до Сертифіката

6.7.1. Для внесення змін до додатка до Сертифіката та сертифікаційної справи експлуатант аеродрому повинен подати до Державіаслужби України заявку (додаток 8) з необхідними документами.

6.7.2. Заявка про внесення змін розглядається Державіаслужбою України відповідно до пункту 6.3.

6.7.3. Державіаслужба України визначає строки проведення сертифікаційної перевірки щодо внесення змін (при необхідності). Процедура сертифікаційної перевірки проводиться відповідно до вимог пункту 6.4 цих Правил.

6.7.4. У разі позитивного результату сертифікаційної перевірки та оформлення всіх необхідних документів Державіаслужба України, відповідно до підпункту 6.5.1, приймає рішення про внесення змін до додатка до Сертифіката та сертифікаційної справи. Сертифікат та/або додаток, що втратили чинність, повинні бути повернуті до Державіаслужби України при отриманні нових документів.

7. Контроль за аеродромами

7.1. Організація інспектування

7.1.1. Державіаслужба України здійснює контроль за діяльністю сертифікованих аеродромів з метою визначення аеродромів до експлуатації та підтримки їх діяльності на рівні сертифікаційних вимог шляхом проведення інспекційних перевірок.

7.1.2. Передбачені такі види контролю:

планові інспекційні перевірки, що визначені планом-графіком інспектування, затвердженим Державіаслужбою України та доведеним до експлуатанта аеродрому. Періодичність планових інспекційних перевірок визначається Державіаслужбою України (не рідше одного разу в міжсертифікаційний період);

позапланові інспекційні перевірки, що проводяться за рішенням Державіаслужби України, для контрольної оцінки відповідності аеродрому сертифікаційним вимогам, виконання умов та обмежень, установлених під час видачі Сертифіката;

експертна оцінка інформації експлуатанта аеродрому, що подається до Державіаслужби України, без проведення інспекційних перевірок.

7.1.3. Експлуатант аеродрому повинен створити всі умови для роботи інспекційної групи Державіаслужби України.

7.1.4. Процедура інспекційної перевірки повинна відповідати пункту 6.4 цих Правил. Матеріали перевірки зберігаються разом з сертифікаційною справою.

7.2. Інспектування аеродромів

7.2.1. Після прибуття на аеродром інспектор повинен представитися керівництву аеропорту, пред'явити своє посвідчення, ознайомити з планом проведення інспекційної перевірки.

7.2.2. У ході інспектування для підтвердження виконання встановлених процедур, вимог, правил і практичних методів інспектори повинні керуватися виключно вимогами авіаційних правил України.

7.2.3. Під час проведення інспектування аеродромів інспектори повинні переконатися в тому, що будівлі, споруди, адміністративні приміщення, контрольні зони радіотехнічного забезпечення польотів, проведення технічних робіт, об'єкти метеорологічного забезпечення та інші об'єкти мають відповідне оснащення, безперебійно функціонують, придатні для виконання передбачених завдань і відповідають сертифікаційним вимогам.

7.2.4. Результати інспекційної перевірки повідомляються експлуатанту аеродрому з оформленням акта, за яким Державіаслужба України приймає відповідне рішення. В акті вказуються всі виявлені недоліки з термінами їх усунення та рекомендовані заходи.

7.3. Позапланове інспектування

7.3.1. Підстави для проведення позапланової інспекторської перевірки аеродрому:

інформація про зниження рівня безпеки польотів і АБ;

виявлення невідповідності аеродрому діючим сертифікаційним вимогам, що виникли в процесі його експлуатації;

профілактика авіаційних подій, що проводиться Державіаслужбою України.

7.3.2. Позапланове інспектування проводиться за програмою, що розробляється залежно від причини проведення інспектування і затверджується заступником керівника Державіаслужби України.

7.3.3. Результати інспектування оформляються згідно з підпунктом 7.2.4.

7.4. Заходи впливу

7.4.1. Якщо в процесі інспекційної перевірки з'ясовується, що власник Сертифіката порушив або не в змозі підтримувати відповідність сертифікаційним вимогам та умовам Сертифіката, то спеціаліст, який інспектує, повинен інформувати про виявлені порушення експлуатанта аеродрому, скласти акт за результатами виявлених недоліків та вимагати вжиття заходів щодо їх усунення.

7.4.2. У разі, якщо спеціаліст, який інспектує, вважає, що безпека польотів або АБ потребують вжиття негайних заходів, він може припинити виконання польотів, якщо вони суттєво суперечать вимогам забезпечення безпеки польотів та АБ, і негайно надати керівництву Державіаслужби України інформацію про загрозу безпеці польотів і АБ для прийняття відповідного рішення.

Експлуатант аеродрому повинен надати інспектору необхідні засоби зв'язку.

7.4.3. Експлуатант аеродрому може оскаржити дії інспектора шляхом направлення до Державіаслужби України відповідної заяви та документів, що підтверджують неправомірність його діянь.

7.4.4. У разі невідповідності сертифікаційним вимогам та умовам Сертифіката Державіаслужба України може застосувати такі заходи:

обмежити умови експлуатації аеродрому;

тимчасово припинити дію Сертифіката;

анулювати Сертифікат.

7.4.5. У разі тимчасового припинення дії Сертифіката експлуатант аеродрому повинен усунути виявлені недоліки. Неусунення недоліків протягом трьох місяців призводить до анулювання Сертифіката.

 

Директор департаменту
стандартизації та сертифікації
аеропортів
 

 
 
О. М. Суворов
 

 

ЗАЯВКА

        Прошу видати (продовжити строк дії) Сертифікат(а) на аеродром __________________________
1. Власник аеродрому __________________________________________________________________
2. Експлуатант аеродрому _______________________________________________________________
3. Місцезнаходження власника аеродрому _________________________________________________
4. Місцезнаходження експлуатанта аеродрому ______________________________________________
5. Сертифікат аеродрому N ________, виданий _________, термін дії ___________________________
6. Клас аеродрому _____________________________________________________________________
7. Аеродром з МКпос ___________________, обладнаний за __________________ категорією ІКАО;
                      з МКпос ___________________, обладнаний за __________________ категорією ІКАО
8. Аеродром відповідає _________________________________________________________________
                                                                               (указати назву документа, який містить сертифікаційні вимоги)
9. За відхиленням від вимог пунктів _______________________________________________________
                                                                                                (указати назву документа, який містить сертифікаційні вимоги)
______________________________________________________________________________________
запроваджені заходи, що забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів.

Додатки (дається перелік документів згідно з підпунктом 6.2.2): 

 
М. П. 

 
______________________________
(підпис) 

 

Директор департаменту
стандартизації та сертифікації
аеропортів
 

 
 
О. М. Суворов
 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Заявника на сертифікацію аеродрому

Цим запевняю, що аеродром ____________ відповідає сертифікаційним вимогам, інформація в поданій документації відповідає фактичному стану, та 

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:

1. Експлуатувати та утримувати аеродром та його обладнання відповідно до сертифікаційних вимог.

2. Забезпечувати контроль за станом приаеродромної території та висотними перешкодами.

3. Забезпечувати відповідність інформації щодо аеродрому в об'єднаному пакеті аеронавігаційної інформації, інструкції з виконання польотів у районі аеродрому та сертифікаційній документації фактичному стану аеродрому та його обладнання шляхом своєчасної підготовки та погодження матеріалів для внесення змін до зазначених документів.

4. Узгоджувати з Державіаслужбою України зміни характеристик аеродрому.

5. Одержувати погодження згідно з вимогами підпункту 6.1.2 Правил сертифікації цивільних аеродромів.

6. Допускати на аеродром та сприяти роботі представників Державіаслужби України для інспектування стану аеродрому та його обладнання.

М. П. 

____________________________________
(підпис)
____________________________________
(посада)
____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Директор департаменту
стандартизації та сертифікації
аеропортів
 

 
 
О. М. Суворов
 

 

Сертифікаційна справа

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Акт обстеження аеродрому на відповідність сертифікаційним вимогам.

Розділ 2. Робоча площа аеродрому

2.1. Акт обстеження елементів аеродрому.

2.2. Висновки про міцність штучних покриттів аеродрому.

2.3. Розрахунок довжини ЗПС у стандартних умовах.

2.4. Інструкція, що визначає порядок орнітологічного забезпечення.

2.5. Технологія взаємодії служб, які забезпечують польоти та проведення робіт на робочій площі аеродрому.

2.6. Схеми:

Генеральний план аеродрому (М 1:10000 або 1:5000) з нанесенням ЗПС, ЛС, спланованої частини ЛС, вільних зон, РД, МС, перону, аварійно-рятувальних станцій, перешкод у межах аеродрому, засобів РТЗ, денного маркування ЗПС та РД, мережі геодезичних опорних пунктів аеродрому в системі WGS-84;

поздовжній профіль по осі ЗПС в межах ЛС та/або ВЗ;

схеми маркування аеродромних покриттів МС та/або перону, розміщення ПС на ґрунтових МС (М 1:1000 або 1:2000).

Розділ 3. Обмеження та врахування перешкод

3.1. Акт обстеження приаеродромної території, до якого входять:

перелік та звіти про визначення координат перешкод аеродрому у WGS-84 на паперовому та електронному носіях;

розрахункові таблиці, таблиця критичних перешкод, таблиця перешкод, що необхідно враховувати при визначенні злітної маси ПС, таблиця мінімально безпечних висот прольоту перешкод, таблиця перешкод, що піднімаються над обмежувальними поверхнями.

3.2. Карти, схеми:

планшети топографічних карт приаеродромної території (для аеродрому класів А, Б, В, Г - R-50 км, класів Д, Е і некласифікованого - 25 км) з планом зовнішньої горизонтальної обмежувальної поверхні (для аеродрому класів А, Б, В, Г - R-15 км, класів Д, Е і некласифікованих - 8 км) (М 1:100000) у системі координат, яка офіційно прийнята та застосовується та території України;

карти приаеродромної території з нанесеними границями зон обмеження житлової забудови навколо аеродрому із умов впливу авіаційного шуму, електромагнітного випромінювання, ризику третьої сторони, границями санітарно-захисних зон із умов забруднення атмосферного повітря та пояснювальними записками до них з висновками стосовно використання земель в межах цих зон;

план взаємного розташування поверхонь обмеження: перехідної, внутрішньої горизонтальної, конічної, заходження на посадку та зльоту (для кожного напрямку із сіткою географічних координат WGS-84 /М 1:50000/);

план внутрішньої поверхні заходження на посадку, внутрішньої перехідної поверхні та поверхні перерваної посадки для ШЗПС, обладнаної за I, II або III категоріями (для кожного напрямку посадки М 1:10000);

карта місцевості для точного заходження на посадку (для категорованих напрямків посадки) з профілем по осі подовження ШЗПС (у межах від БПРМ до БПРМ);

карта аеродромних перешкод типу А.

Розділ 4. Радіотехнічне забезпечення польотів та диспетчерські пункти УПР

4.1. Схема та порядок взаємодії служби ОПР з аеропортовими службами при обслуговуванні повітряного руху та схема організації авіаційного електрозв'язку.

4.2. Акти льотних перевірок засобів РТЗ польотів.

4.3. Схема розміщення радіотехнічного обладнання аеродрому відносно ЗПС.

4.4. Акт льотної перевірки з оцінки якості зв'язку.

4.5. Перелік дозволів та/або посвідчень на засоби РТЗ польотів та авіаційного електрозв'язку.

Розділ 5. Візуальні засоби забезпечення польотів

5.1. Акт наземної перевірки світлосигнальної системи.

5.2. Акти льотних перевірок світлосигнальної системи з фотографіями (на кожний напрямок посадки).

5.3. Акт перевірки прожекторного освітлення перону та МС.

5.4. Акт перевірки світлоогородження.

5.5. Копія посвідчення придатності до експлуатації світлосигнальної системи.

5.6. Схеми:

розміщення світлосигнального обладнання аеродрому (вогні наближення, ЗПС, РД, світлові покажчики тощо);

прожекторного освітлення перону та МС.

Примітка. Акти наземних перевірок ССО зберігаються у відповідній службі Заявника та подаються до Державіаслужби України на запит.

Розділ 6. Метеорологічне забезпечення польотів

6.1. Акт перевірки метеорологічного забезпечення на відповідність сертифікаційним вимогам до аеродромів України.

6.2. Інструкція з метеорологічного забезпечення польотів повітряних суден на аеродромі.

6.3. Копії посвідчень придатності до експлуатації метеорологічного обладнання, встановленого на аеродромах ЦА.

6.4. Схема розміщення метеорологічного обладнання та природних орієнтирів на аеродромі.

Розділ 7. Електрозабезпечення та електротехнічне обладнання аеродрому

7.1. Акт перевірки електропостачання та електротехнічного обладнання аеродрому.

7.2. Схема електрозабезпечення аеродрому, об'єктів засобів ОПР, посадки, радіонавігації, зв'язку, метеообладнання, аварійно-рятувальних станцій.

Розділ 8. Забезпечення безпеки на аеродромі

8.1. Доказова документація з авіаційної безпеки:

- програма забезпечення АБ;

- наказ про призначення особи, відповідальної за організацію АБ;

- свідоцтво про підготовку персоналу з АБ;

- посадова інструкція відповідальної особи;

- акт обстеження технічного стану огорожі периметру аеродрому;

- акт обстеження службових приміщень служби АБ (караульне приміщення, пункт контролю на безпеку, бюро перепусток, контрольно-пропускні пункти);

- акти перевірки технічних засобів забезпечення АБ (засоби контролю на безпеку, пожежно-охоронна сигналізація, засоби зв'язку, патрульний автомобіль).

Розділ 9. Аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення

9.1. Акт відповідності аварійно-рятувальних засобів та протипожежного забезпечення аеродрому діючим нормативним (сертифікаційним) вимогам.

Розділ 10. Програма Забезпечення польотів та інформація щодо персоналу

10.1. Система управління безпекою польотів.

10.2. Інструкція з виконання польотів.

10.3. Копії сертифікатів відповідності аеропортової діяльності за такими напрямами: аеронавігаційна, диспетчерська, аеродромна, радіотехнічна, електросвітлотехнічна, метеорологічна, АБ, протипожежна безпека, пошуково-рятувальна служба, авіапаливозабезпечення, спецтранспорт та засоби механізації, обслуговування пасажирів, багажу, пошти і вантажів, обслуговування ПС на пероні та МС.

10.4. Інформація щодо штатного розкладу та фактичної наявності персоналу, а також копії дипломів, сертифікатів, посвідчень, дозволів на право виконання робіт, пов'язаних з забезпеченням безпеки польотів, наказів про призначення відповідальних посадових осіб за напрямами діяльності: аеронавігаційна, диспетчерська, аеродромна, радіотехнічна, електротехнічна, світлотехнічна, метеорологічна, авіаційна безпека, протипожежна безпека, пошуково-рятувальна служба.

Примітка.

1. Висновки про забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів при наявності відступів від сертифікаційних вимог, у разі необхідності, додаються до кожного розділу.

 

Директор департаменту
стандартизації та сертифікації
аеропортів
 

 
 
О. М. Суворов
 

 

ВИСНОВОК
про забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів
на аеродромі ______________ при наявності відхилень від сертифікаційних вимог

(щодо якого елемента аеродрому або аеродромного обладнання розроблений висновок)

1. Суть відхилень із зазначенням:

- пункту нормативно-правового акта;

- сертифікаційних вимог;

- нормативного показника;

- фактичного показника.

2. Причини, з яких допущені відхилення

_________________________________________________________________________________

3. Заходи, що забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів у разі даних відхилень

_________________________________________________________________________________

4. Висновок про забезпечення еквівалентного рівня безпеки (з урахуванням заходів, виконаних у пункті 3)

_________________________________________________________________________________

Генеральний директор аеропорту 

___________ 

______________________ 

ПОГОДЖЕНО: 

  

  

Директор департаменту 

  

______________________ 

Начальник управління 

  

______________________ 

 

Директор департаменту
стандартизації та сертифікації
аеропортів
 

 
 
О. М. Суворов
 

 

РІШЕННЯ

про видачу сертифіката аеродрому ________________________________________________________
                                                                                                                              (назва аеродрому) 

Керуючись статтею 42 Повітряного кодексу України, на підставі робіт, які проведені спеціалістами Державіаслужби України за заявкою _________________________________________ від _________________
                                                                                                      (назва організації)
N __________ щодо продовження сертифіката аеродрому ________________________, приймається
                                                                                                                                               (назва аеродрому) 

РІШЕННЯ:

1. Видати __________________________ Сертифікат аеродрому ______________ N АП __________ з
                                          (назва організації)                                                                        (назва аеродрому)
терміном дії до ____________________________.
                                         (дата терміну дії Сертифіката) 

2. Сертифікат аеродрому ______________________________________________ N АП ____________
                                                                                                     (назва аеродрому)
від __________________________________________________ уважати таким, що втратив чинність.
                              (дата терміну дії попереднього Сертифіката) 

 

Директор департаменту
стандартизації та сертифікації
аеропортів
 

 
 
О. М. Суворов
 

 

УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

  

UKRAINE

STATE AVIATION ADMINISTRATION

____________________________________________________

СЕРТИФІКАТ АЕРОДРОМУ

AERODROME CERTIFICATE

N АП 00-00

Цим засвідчується, що
This certifies that

Аеродром
Aerodrome 

________________________________________________ 

Місцезнаходження аеродрому
Location of Aerodrome 

________________________________________________ 

відповідає вимогам законодавства України про цивільну авіацію і придатний до експлуатації повітряних суден, що є в додатку до цього сертифіката. Сертифікат не підлягає передаванню і дійсний протягом зазначеного терміну, якщо від нього не відмовляться, не буде тимчасово зупинена його дія або він не буде анульований.

meets the requirements of Ukraine Aviation Laws and available for operation of flights that are contained in the attached Appendix. This Certificate is not transferable and, unless sooner suspended or revoked, will continue in effect until otherwise terminated. 

Дата введення в дію:
Effective date 

___ ____________ 200_ року 

Сертифікат діє до
The certificate is valid till 

___ ____________ 200_ року 

Керівник (заступник керівника)
Director (Deputy Director)

__________________ 

М. П. 

Примітка. 

Відповіді на питання дублюються англійською мовою тільки для міжнародних аеропортів. 

 

Директор департаменту
стандартизації та сертифікації
аеропортів
 

 
 
О. М. Суворов
 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

 

  

UKRAINE

STATE AVIATION ADMINISTRATION

______________________________________________________

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА АЕРОДРОМУ N АП 00-00

APPENDIX TO AERODROME CERTIFICATE

Цей додаток до сертифіката доповнює загальні положення сертифіката і не діє окремо без сертифіката.

The present appendix to Aerodrome Certificate supplements basic provisions of the Aerodrome Certificate and does not act without the Certificate.
1. Найменування аеродрому ____________________________________________________________
Name of Aerodrome
2. Власник аеродрому __________________________________________________________________
Aerodrome owner
3. Власник сертифіката ________________________________________________________________
Certificate Holder
4. Експлуатант аеродрому ______________________________________________________________
Aerodrome operator
5. Клас (код) аеродрому (віднесення до гірського) _________________________________________
Class of Aerodrome (identified as mountain aerodrome)
6. Розміри ЗПС і тип покриття __________________________________________________________
Dimension of runway, type of pavement
7. У який час доби і року аеродром придатний до експлуатації _____________________________
At what time of day and season aerodrome is verified for operation
8. Аеродром обладнаний _______________________________________________________________
Aerodrome is equipped with landings systems
9. Аеродром придатний до експлуатації повітряних суден індексу (коду) ____________________
Aerodrome is ready for aircraft operation code
_____________________________________________________________________________________
10. Рівень необхідного пожежного захисту
_____________________________________________________________________________________
11. Аеродром має ШЗПС, що обладнана для точного заходження на посадку
Aerodrome is admitted to aircraft operation corresponding with minimum

за _______ категорією посадки ІКАО з МКпос. ______;
                          category of landing ICAO with MH

за _______ категорією посадки ІКАО з МКпос. ______
                          category of landing ICAO with MH

12. Додаткові відомості: _______________________________________________________________ 

Дата введення в дію
Effective date 

___ ____________ 200_ року 

Додаток до сертифіката діє до
Appendix to certificate is valid till 

___ ____________ 200_ року 

Керівник (заступник керівника)
Director (Deputy Director) 

__________________ 

                                                           М. П. 

Примітка. 

Відповіді на питання дублюються англійською мовою тільки для міжнародних аеропортів. 

 

Директор департаменту
стандартизації та сертифікації
аеропортів
 

 
 
О. М. Суворов
 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

ЗАЯВКА

Прошу внести зміни до 

________________________________________________________________
                                                          (друкується потрібне) 

Запропоновані зміни: 

________________________________________________________________
                                                 (надається стислий опис поправок) 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Стан аеродрому з уведенням змін, наведених у поправках, відповідає вимогам
______________________________________________________________________________________
                                                                   (указується документ із сертифікаційними вимогами) 

Додаток: 

зміни та доповнення до сертифікаційної справи та ________________________________
на ______ аркушах 

М. П. 

_______________________________________
(підпис)
_______________________________________
(посада)
_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Директор департаменту
стандартизації та сертифікації
аеропортів
 

 
 
О. М. Суворов
 

Опрос