Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил регистрации гражданских аэродромов Украины

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Приказ, Правила от 25.10.2005 № 795
редакция действует с 07.10.2011

Про затвердження Правил реєстрації цивільних аеродромів України

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 25 жовтня 2005 року N 795

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2005 р. за N 1356/11636

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства інфраструктури України
від 5 вересня 2011 року N 343

Відповідно до статті 43 Повітряного кодексу України, на виконання Указу Президента України від 15.07.2004 N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила реєстрації цивільних аеродромів України (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту стандартизації та сертифікації аеропортів (Суворов О. М.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

2.2. Довести Правила до відома керівників структурних підрозділів Державіаслужби, підприємств і навчальних закладів цивільної авіації, що використовують цивільні аеродроми України, незалежно від форм власності.

3. Керівникам структурних підрозділів Державіаслужби взяти до керівництва вказані Правила.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державіаслужби Давидова О. М.

 

Голова Державіаслужби 

М. О. Марченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

ПРАВИЛА
РЕЄСТРАЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ АЕРОДРОМІВ УКРАЇНИ

(У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Дія Правил реєстрації цивільних аеродромів України (далі - Правила) поширюється і є обов'язковою для всіх фізичних і юридичних осіб, незалежно від форм власності та відомчої належності, які займаються реєстрацією цивільних аеродромів, аеродромів спільного базування та спільного використання (далі - Цивільні аеродроми).

1.2. Правила встановлюють єдиний порядок реєстрації аеродромів та їх занесення до Державного реєстру цивільних аеродромів України (далі - Реєстр).

1.3. Ці Правила використовуються при підготовці матеріалів та проведенні офіційних дій при реєстрації, перереєстрації або виключенні аеродромів з Реєстру.

1.4. Експлуатація аеродрому з метою виконання авіаційних перевезень та/або авіаційних робіт при відсутності свідоцтва про реєстрацію заборонена.

2. Нормативні посилання

При розробці цих Правил використовувались такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

абзац третій глави 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім)

постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.93 р. N 819 "Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях".

3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

Аеродром (вертодром) (далі - аеродром) - ділянка суші або водної поверхні (включаючи розміщені на ній будь-які будинки, споруди та обладнання), призначена повністю або частково для прибуття, відправлення і руху повітряних суден (далі - ПС). Якщо поняття "аеродром" використовується в положеннях, що стосуються планів польотів і порядку сполучення, воно включає також місця, які можуть використовуватися літальними апаратами певних видів, наприклад вертольотами або аеростатами.

Аеродром спільного базування - аеродром, на якому базуються цивільні та державні повітряні судна, що належать державним органам, підприємствам, установам та організаціям. Порядок та умови базування цих ПС визначаються спільним рішенням відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій.

Аеродром спільного використання - аеродром, на якому здійснюються зліт, посадка, рух та стоянка повітряних суден, що належать державним органам, підприємствам, установам та організаціям. На такому аеродромі можуть базуватися тільки ПС, що належать власнику аеродрому.

Власник Свідоцтва - експлуатант аеродрому, який одержав Свідоцтво про реєстрацію аеродрому згідно з цими Правилами.

Державний реєстр цивільних аеродромів України - документ державної реєстрації цивільних аеродромів, вертодромів та гідроаеродромів, у тому числі аеродромів спільного базування та спільного використання.

Експлуатант аеродрому - юридична чи фізична особа, яка забезпечує експлуатацію аеродрому.

Заявка - звернення заявника у відповідній формі до Державіаслужби України щодо проведення реєстрації аеродрому та одержання Свідоцтва про реєстрацію аеродрому.

Заявник - юридична або фізична особа, яка є власником аеродрому або одержала згоду власника аеродрому на його використання і подала до Державіаслужби України заявку на проведення реєстрації аеродрому та одержання Свідоцтва про реєстрацію аеродрому.

Свідоцтво про реєстрацію аеродрому - документ, що засвідчує реєстрацію аеродрому у Державному реєстрі цивільних аеродромів України.

4. У цих Правилах використовуються такі скорочення:

АДВ  

аеродромно-диспетчерська вежа; 

ГЗПС 

злітно-посадкова смуга із ґрунтовим покриттям; 

МКпос 

магнітний курс посадки; 

МС 

місця стоянок; 

ОПР 

обслуговування повітряного руху; 

РД 

руліжна доріжка; 

ШЗПС 

злітно-посадкова смуга із штучним покриттям. 

5. Державне регулювання реєстрації аеродромів та видачі Свідоцтв про реєстрацію аеродрому

5.1. Усі цивільні аеродроми підлягають реєстрації у державному органі з питань сертифікації і реєстрації та внесенню їх до Реєстру (додаток 1).

5.2. Після занесення аеродрому до Реєстру його власникові чи експлуатанту видається Свідоцтво про реєстрацію аеродрому (далі - Свідоцтво) (додаток 2).

5.3. Свідоцтво дає підставу для порушення клопотання про сертифікацію аеродрому та його обладнання на відповідність нормам придатності аеродрому до експлуатації.

5.4. Процедури із реєстрації аеродрому виконуються після сплати Заявником держзборів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 819 "Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях".

6. Порядок проведення реєстрації аеродромів і видачі Свідоцтва

6.1. Заявник подає до Державіаслужби України Заявку на отримання Свідоцтва (додаток 3) та такі документи:

основні дані аеродрому (додаток 4);

зобов'язання Заявника, де зазначається інформація щодо відповідності аеродрому діючим вимогам, і перелічуються обов'язки Заявника (додаток 5);

карта (схема) району аеродрому;

генеральний план аеродрому з експлікацією;

державний акт (або угода) на право користування землею;

угода про спільне використання аеродрому (при необхідності);

копія статуту експлуатанта аеродрому;

підтвердження сплати державного збору.

6.2. Заявка розглядається Державіаслужбою України протягом 5-ти робочих днів з дня її одержання. У разі відмови у прийнятті Заявки до виконання Заявнику письмово повідомляються причини цієї відмови.

Свідоцтво оформляється Державіаслужбою України. Одночасно з видачею Свідоцтва робиться відповідний запис у Реєстрі.

6.3. Реєстраційний номер Свідоцтва повинен відповідати порядковому номеру реєстрації аеродрому в Реєстрі. Реєстраційний номер складається з трьох частин:

літери АР (аеродром реєстрований);

реєстраційного індексу адміністративної одиниці, де знаходиться аеродром (додаток 6);

реєстраційного номера аеродрому.

6.4. Свідоцтво видається в одному примірнику і зберігається у власника Свідоцтва.

6.5. У разі втрати Свідоцтва його власник подає заявку на видачу дубліката з необхідним поясненням. Державіаслужба України розглядає заявку, а після прийняття позитивного рішення власнику видається дублікат Свідоцтва.

6.6. У разі зміни характеристик аеродрому власник Свідоцтва зобов'язаний подати до Державіаслужби України заявку на зміну характеристик аеродрому (додаток 7).

6.7. Заявник зобов'язаний:

забезпечити сертифікацію аеродрому та його обладнання в строк не пізніше 1 року з моменту реєстрації;

забезпечити експлуатацію аеродрому відповідно до чинних нормативних документів;

одержувати від Державіаслужби України схвалення на зміни характеристик аеродрому;

за 10 днів до завершення експлуатації аеродрому інформувати про це Державіаслужбу України;

при реорганізації, перепрофілюванні, ліквідації або інших змінах у діяльності власника Свідоцтва в місячний строк інформувати про це Державіаслужбу України.

6.8. У разі зміни класу аеродрому, зміни власника Свідоцтва особа, що бере на себе обов'язки власника Свідоцтва, звертається в Державіаслужбу України з заявою про перереєстрацію цивільного аеродрому. До заяви додаються Зобов'язання. При цьому раніше видане Свідоцтво повертається в Державіаслужбу України для знищення, про що робиться запис у Реєстрі.

6.9. Цивільний аеродром виключається з Реєстру в разі його ліквідації або зняття з експлуатації.

Виключення з Реєстру здійснюється Державіаслужбою України на підставі заявки власника Свідоцтва або за рішенням Державіаслужби України.

6.10. У разі виключення аеродрому з Реєстру Державіаслужба України направляє власнику Свідоцтва офіційне повідомлення про втрату сили Свідоцтва.

 

Директор департаменту стандартизації
та сертифікації аеропортів
 

 
О. М. Суворов
 

 

Форма

Державний реєстр цивільних аеродромів України

Аеропорт _____ Місто _____ РППЗ* ______ Широта _______ Висота над р/м ____ ICAO код ________

Область _____________ Довгота ____________ Розрахункова темп. __________ IATA код __________

N
з/п 

Дата реєстрації 

Реєстра-
ційний номер 

Власник аеродрому 

Клас аеродрому

Норми України 

Метеооб-
ладнання 

Дозволена експлуатація (дата та обмеження) 

Тип покриття ШЗПС** (ГЗПС***) (МКпос розміри, PCN) 

Радіона-
вігаційне обладнання (системи) 

Електро-
світло-
технічне облад-
нання (системи) 

Дані про продов-
ження Серти-
фіката 

Примітки 

Номер Серти-
фіката 

Експлу-
атант аеродрому 

Норми ICAO 

Тип ПС (маса, інтен- сивність руху) 

Час доби 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* РППЗ - Рівень потрібного пожежного захисту.

** ШЗПС - Злітно-посадкова смуга із штучним покриттям.

*** ГЗПС - Ґрунтова злітно-посадкова смуга.

 

Директор департаменту стандартизації
та сертифікації аеропортів
 

 
О. М. Суворов
 

 

Форма Свідоцтва про реєстрацію аеродрому

УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

  

UKRAINE

STATE AVIATION ADMINISTRATION

______________________________________________________ 

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АЕРОДРОМУ

N: АР 00-00

Аеродром

Місцезнаходження

Клас аеродрому

Власник аеродрому

Цим засвідчується, що вищезгаданий аеродром занесено до Державного реєстру цивільних аеродромів України

Додаткові дані

Дата видачі свідоцтва

Посада 

____________________________________ 

Підпис 

____________________________________ 

 

Директор департаменту стандартизації
та сертифікації аеропортів
 

 
О. М. Суворов
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

Друкується
на бланку Заявника 

  

  

Керівнику Державіаслужби України
___________________________ 

Заявка

          Прошу видати Свідоцтво про Державну реєстрацію аеродрому
______________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування, місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________

    Документи, необхідні для реєстрації аеродрому згідно з Правилами реєстрації  цивільних аеродромів України (пунктом 5.1), додаються.

                                                                                                              _______________________________
                                                                                                                                                                                    (посада)
                                                                                                              _______________________________
                                                                                                                                                                          (прізвище, ініціали)
                              М. П.
                                                                                                              _______________________________
                                                                                                                                                                           (підпис Заявника)
                                                                                                              ____ ______________________ року 

 

Директор департаменту стандартизації
та сертифікації аеропортів
 

 
О. М. Суворов
 

 

Форма бланка за основними даними аеродрому

ОСНОВНІ ДАНІ АЕРОДРОМУ

1. Загальні відомості

1.1. Аеропорт ______________________________________________________________________
                                                                                                                 (назва) 

1.2. Місцезнаходження ______________________________________________________________
                                                                                              (республіка, область, місто) 

1.3. Клас аеродрому _________________________________________________________________
                                                                               (ким і на підставі яких документів присвоєно) 
__________________________________________________________________________________ 

1.4. Придатний для експлуатації _______________________________________________________
                                                                                      (указуються типи повітряних суден) 

2. Аеронавігаційна характеристика аеродрому

2.1. Висота розміщення аеродрому _____________________________________________________

2.2. Широта розміщення аеродрому ____________________________________________________

2.3. Довгота розміщення аеродрому ____________________________________________________

2.4. Розрахункова температура ________________________________________________________

3. Характеристики льотного поля

3.1. Загальні розміри льотного поля, м _________________________________________________

3.2. Загальні розміри льотних смуг, м __________________________________________________

3.3. Розміри вільних зон, м ___________________________________________________________

4. Штучні аеродромні покриття

4.1. ШЗПС _______________________________________________________________________

4.1.1. Кількість і напрямок по МКпос  __________________________________________________

4.1.2. Розміри ШЗПС, м _____________________________________________________________

4.1.3. Рік початку експлуатації ________________________________________________________

4.2. РД

4.2.1. Загальна довжина, м ___________________________________________________________

4.2.2. Ширина РД, м ________________________________________________________________

4.2.3. Рік початку експлуатації ________________________________________________________

4.3. МС

4.3.1. Лінійні розміри, м ______________________________________________________________

4.3.2. Рік початку експлуатації _________________________________________________________

4.4. Перон

4.4.1. Лінійні розміри, м ______________________________________________________________

4.4.2. Рік початку експлуатації _________________________________________________________

5. Ґрунтові елементи аеродрому

5.1. ГЗПС _________________________________________________________________________

5.1.1. Кількість і напрямок по МКпос ____________________________________________________

5.1.2. Розміри ГЗПС, м _______________________________________________________________

5.1.3. Рік початку експлуатації _________________________________________________________

5.2. РД

5.2.1. Загальна довжина, м ___________________________________________________________

5.2.2. Ширина РД, м _________________________________________________________________

5.2.3. Рік початку експлуатації _________________________________________________________

5.3. МС

5.3.1. Лінійні розміри, м ______________________________________________________________

5.3.2. Рік початку експлуатації _________________________________________________________

5.4. Перон

5.4.1. Лінійні розміри, м ______________________________________________________________

5.4.2. Рік початку експлуатації _________________________________________________________

6. Радіотехнічне обладнання і зв'язок

6.1. Засоби ОПР _____________________________________________________________________
                                                                                                                (перелік)
___________________________________________________________________________________

6.2. Засоби навігації __________________________________________________________________
                                                                                                                 (перелік)
___________________________________________________________________________________

6.3. Засоби посадки __________________________________________________________________
                                                                                                                 (перелік)
___________________________________________________________________________________

6.4. Засоби радіо- і електрозв'язку ______________________________________________________
                                                                                                                 (перелік)
___________________________________________________________________________________

6.5. АДВ ___________________________________________________________________________

7. Метеообладнання ________________________________________________________________

8. Світлосигнальні системи посадки

8.1. МКпос - _________________________________________________________________________
                                                                                                                (перелік)
___________________________________________________________________________________

8.2. МКпос - _________________________________________________________________________
                                                                                                                (перелік)
___________________________________________________________________________________

9. Під'їзні шляхи

9.1. Відстань до центру міста, тип покриття, ширина _______________________________________
____________________________________________________________________________________

10. Дані про відведену земельну ділянку

10.1. Загальна площа відведеної земельної ділянки, га _____________________________________

0.2. Ким затверджено _______________________________________________________________

11. Дані про використання аеродрому

11.1. Кому належить аеродром ________________________________________________________

11.2. Експлуатант аеродрому __________________________________________________________

11.3. Хто спільно використовує ________________________________________________________
                                                                                                                       (підстава, N, дата документа)

11.4. Умови спільного використання ___________________________________________________

Додатки:

1. Карта (схема) району аеродрому.

2. Генплан аеродрому з експлікацією.

3. Документ на право користування землею.

4. Документ про реєстрацію власника аеродрому як юридичної особи.

5. Документ про реєстрацію експлуатанта аеродрому як юридичної особи.

6. Наказ або договір про спільне використання аеродрому.

7. Копія статуту власника та експлуатанта аеродрому.

Заявник                                                      _____________________________________
                                                                                                                         (посада, підпис, дата) 

 

Директор департаменту стандартизації
та сертифікації аеропортів
 

 
О. М. Суворов
 

 

Форма зобов'язання Заявника для отримання Свідоцтва про реєстрацію аеродрому

Зобов'язання
Заявника для отримання Свідоцтва про реєстрацію аеродрому

   Цим свідчу, що аеродром _______________________________________________________________
                                                                                                                                  (найменування) 
за своїми характеристиками відповідає діючим вимогам,

і зобов'язуюсь:

  1. Забезпечити сертифікацію аеродрому та його обладнання в строк не пізніше одного року з моменту реєстрації; 

   2. Забезпечити експлуатацію аеродрому відповідно до чинних нормативних документів; 

   3. Одержувати від Державіаслужби України схвалення на зміни характеристик аеродрому;

   4. За 10 днів до завершення експлуатації аеродрому інформувати про це Державіаслужбу України;

   5. При реорганізації, перепрофілюванні, ліквідації або інших змінах у діяльності власника Свідоцтва в місячний строк інформувати про це Державіаслужбу України

                                                                                                    ____________________________________
                                                                                                                                                                             (посада)
                                                                                                    ____________________________________
                                                                                                                                                                   (прізвище, ініціали)
                        М. П.
                                                                                                    ____________________________________
                                                                                                                                                                    (підпис Заявника)
                                                                                                    ____ ___________________________ року 

 

Директор департаменту стандартизації
та сертифікації аеропортів
 

 
О. М. Суворов
 

 

Реєстраційні індекси

Область (республіка) 

Індекс 

Вінницька 

Волинська 

Дніпропетровська 

Донецька 

Житомирська 

Закарпатська 

Запорізька 

Івано-Франківська 

Київська 

Кіровоградська 

10 

Автономна Республіка Крим 

11 

Луганська 

12 

Львівська 

13 

Миколаївська 

14 

Одеська 

15 

Полтавська 

16 

Рівненська 

17 

Сумська 

18 

Тернопільська 

19 

Харківська 

20 

Херсонська 

21 

Хмельницька 

22 

Черкаська 

23 

Чернівецька 

24 

Чернігівська 

25 

 

Директор департаменту стандартизації
та сертифікації аеропортів
 

 
О. М. Суворов
 

 

Форма заявки на зміну характеристик аеродрому

Друкується
на бланку Заявника 

  

  

Керівнику Державіаслужби України
__________________________ 

Заявка

        Прошу ухвалити зміни характеристик аеродрому
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                       (найменування)
який має Свідоцтво про реєстрацію N _________ від ___________

        Зміни, що пропонуються:
______________________________________________________________________________________
                                                                        (наводиться короткий опис змін, що пропонуються)
______________________________________________________________________________________,
пов'язані з
______________________________________________________________________________________
                                                                    (указуються основні причини необхідності внесення змін)
______________________________________________________________________________________

                                                                                                    ____________________________________
                                                                                                                                                                               (посада)
                                                                                                    ____________________________________
                                                                                                                                                                     (прізвище, ініціали)
                   М. П.
                                                                                                    ____________________________________
                                                                                                                                                             (підпис власника Свідоцтва)
                                                                                                    ____ ___________________________ року 

 

Директор департаменту стандартизації
та сертифікації аеропортів
 

 
О. М. Суворов
 

Опрос