Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к форме декларации по налогу на прибыль предприятия и Порядку составления декларации по налогу на прибыль предприятия, утвержденных приказом ГНА Украины от 29.03.2003 N 143

Государственная налоговая администрация
Приказ от 12.10.2005 № 448
Утратил силу

Про затвердження Змін до форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджених наказом ДПА України від 29.03.2003 N 143

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 12 жовтня 2005 року N 448

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2005 р. за N 1323/11603

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 28 лютого 2011 року N 114)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 25, 5 липня 2006 р.)
,
постанову господарського суду міста Києва
 від 19 липня 2006 року
,
 лист Міністерства юстиції України
 від 30 березня 2007 року N 24-7/51

Відповідно до пунктів 16.4 і 16.15 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та у зв'язку з набранням чинності Законами України від 1 липня 2004 року N 1957-IV "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та від 25 березня 2005 року N 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджених наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 N 143, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 квітня 2003 року за N 271/7592 (додаються).

2. Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Оперенка Г. М.

 

Голова 

О. І. Кірєєв 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 

 
А. В. Дашкевич
 

Виконуючий обов'язки
Міністра фінансів України
 

 
А. А. Максюта
 

 

УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
від 12 жовтня 2005 р. N 06-10/10-1028

Голова                                 С. Буряк 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 12 жовтня 2005 р. N 448 

Зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємства

1. У тексті декларації з податку на прибуток підприємства:

1.1. Заголовну частину доповнити новим рядком 7 такого змісту:

Відмітка про застосування платником податку спеціальних режимів оподаткування  

  

Підприємство, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції (пункт 16.4 Закону

  

Суб'єкт космічної діяльності (пункт 22.24 Закону

1.2. Слова "Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком" замінити словами "Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами (починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року)".

1.3. Рядок 04.5 Р1 викласти в такій редакції:

Сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення 

04.5 

  

1.4. У рядку 04.6 Р2 букву та цифру "Р2" замінити буквою та цифрою "Р1".

1.5. У рядку 04.8 Р3 букву та цифру "Р3" замінити буквою та цифрою "Р2".

1.6. У рядку 04.11 Р4 букву та цифру "Р4" замінити буквою та цифрою "Р3".

1.7. Після рядка 04.11 Р3 додати рядок 04.12 К1/1 такого змісту:

Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) 

04.12 К1/1 

  

У зв'язку з цим рядок 04.12 вважати рядком 04.13.

1.8. У рядку 04.13 цифри "04.11" замінити цифрами "04.12".

1.9. Графу 1 рядка 19.1 К7 викласти в такій редакції: "з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів".

1.10. Рядок 19.4 К7 виключити.

2. Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10 та 07 декларації викласти в новій редакції (додається).

3. Додаток К3 до рядка 01.4 декларації викласти в новій редакції (додається).

4. Додаток К6 до рядка 13 декларації викласти у новій редакції (додається).

5. Додаток К7 до рядка 19.1 декларації викласти в новій редакції (додається).

6. Додаток Р1 до рядка 04.5 декларації виключити.

У зв'язку з цим додатки Р2 - Р4 вважати відповідно додатками Р1 - Р3.

7. Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації викласти в новій редакції (додається).

8. Додаток Р2 до рядка 04.8 декларації викласти в новій редакції (додається).

 

Директор Департаменту податку на
прибуток та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)
 

 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

 

Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів

Показники 

Код рядка 

На початок звітного року 

Запаси, використані не в господарській діяльності 

На кінець звітного періоду 

Приріст "-"
Убуток "+"
(3 - 4 - 5) 

Балансова вартість запасів усього, у тому числі: (сума рядків А1 ё А7 відповідної графи) 

А 

 

 

 

 

на складах (місцях зберігання) 

А1 

 

 

 

 

у незавершеному виробництві 

А2 

 

 

 

 

у готовій продукції 

А3 

 

 

 

 

малоцінні та швидкозношувані предмети на складах 

А4 

 

 

 

 

на оптових складах (місцях зберігання) 

А5 

 

 

 

 

у роздрібній торгівлі 

А6 

 

 

 

 

матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 грн.  

А7 

 

 

 

 

Метод (методи) оцінки убутку запасів (потрібне позначити):

 

ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів 

 

вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО) 

 

середньозваженої вартості однорідних запасів 

 

нормативних затрат 

 

ціни продажу запасів 

Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Код рядка 

Показники 

Балансова вартість на початок розрахункового кварталу 

Амортизаційні відрахування 

Розрахунковий квартал 

Звітний період наростаючим підсумком 

Б1 

Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки  

 

 

 

Б2 

Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків 

 

 

 

Б3 

Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків 

 

 

 

Б4 

Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків 

 

 

 

Б5 

Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків 

 

 

 

Б6 

Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків 

 

 

 

Б7 

Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків 

 

 

 

Б8 

Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків 

 

 

 

В 

Нематеріальні активи 

 

 

 

07 

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума рядків з Б1 до Б8 та рядка В графи 5) 

 

Таблиця 3. Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат

Об'єкти поліпшення 

Код рядка 

Сукупна балансова вартість на початок звітного року 

Сума на звітний рік (ліміт) 

Фактичні обсяги поліпшень наростаючим підсумком 

1 квартал 

Півріччя 

3 квартали 

Рік 

Основні фонди 

4.10 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4. Прибуток від продажу землі

Показники 

Код рядка 

Сума  

Прибуток від продажу землі, у тому числі:                       (01.5.1 - 01.5.2 х 01.5.3)  

01.5 

 

сума доходу, отримана при продажу землі 

01.5.1 

 

сума витрат, пов'язана із купівлею землі 

01.5.2 

 

коефіцієнт індексації витрат, визначений за нормами підпункту 8.3.3 Закону 

01.5.3 

 

Таблиця 5. Витрати зі страхування

Показники 

Код рядка 

Сума 

Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації), у тому числі: 

04.12 

  

сума витрат за обов'язковими видами страхування 

04.12.1 

  

сума витрат за іншими видами страхування, що включаються до складу валових витрат платника (не більше значення рядка 06 декларації за звітний період, обчисленого без урахування значення рядка 04.12.2 цієї таблиці х 5 / 95) 

04.12.2 

  

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

Головний бухгалтер 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

М. П. 

 

 

Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами,
у тому числі:                                         (сума позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  

01.4 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, у тому числі:                                                      (1.1 - 1.2 - 1.3) 

  

доходи звітного періоду  

1.1 

  

витрати звітного періоду  

1.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

1.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями,
у тому числі:                                                                                                    (2.1 - 2.2 - 2.3)  

  

доходи звітного періоду  

2.1 

  

витрати звітного періоду  

2.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

2.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями,
у тому числі:                                                                                                  (3.1 - 3.2 - 3.3)  

  

доходи звітного періоду  

3.1 

  

витрати звітного періоду  

3.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

3.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з деривативами,
у тому числі:                                                                                                 (4.1 - 4.2 - 4.3)  

  

доходи звітного періоду  

4.1 

  

витрати звітного періоду  

4.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

4.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю),
у тому числі:                                                                                                (5.1 - 5.2 - 5.3)  

  

доходи звітного періоду  

5.1 

  

витрати звітного періоду  

5.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

5.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю,
у тому числі:                                                                                               (6.1 - 6.2 - 6.3)  

  

доходи звітного періоду  

6.1 

  

витрати звітного періоду  

6.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

6.3 

  

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами,
у тому числі:                                                                                               (7.1 - 7.2 - 7.3)  

  

доходи звітного періоду  

7.1 

  

витрати звітного періоду  

7.2 

  

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року  

7.3 

  

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

Головний бухгалтер 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

М. П. 

 

 

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

Показники 

Код рядка 

Сума  

Зменшення податкових зобов'язань, у тому числі: (сума з р. 13.1 до р. 13.4 + р. 13.5.1) 

13 

 

вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку  

13.1* 

 

податок, сплачений з прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном (не більший за визначений граничний розмір заліку)  

13.2 

 

податок, сплачений з пасивного прибутку за кордоном, у разі наявності міжнародного договору 

13.3 

 

сума податку, нарахованого платником за місцезнаходженням його філії
(у разі сплати консолідованого податку) 

13.4 

 

сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих податкових періодів, у тому числі:  

13.5 

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку 

13.5.1 

 

залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди  

13.5.2 

 

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій

Підрозділи платника податку  

Код рядка 

Валові витрати 

Амортизація 

Сума
гр. 3 + гр. 4 

Питома вага
гр. 5: гр. 5 р. 12 

Нарахована сума податку**
гр. 7 р. 12 х гр. 6 

Платник податку за консолідованою
декларацією 

12 

 

 

 

Х 

 

Філії платника податку в цілому,
у тому числі: 

13.4*** 

 

 

 

 

 

Філія  

13.4.1 

 

 

 

 

 

Філія  

13.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філія  

13.4.n 

 

 

 

 

 

Таблиця 3. Розрахунок вартості придбаних торгових патентів, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку

Показники 

Код рядка 

Сума 

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов'язання (А + Б + В + Г) 

13.1* 

  

Валові доходи, отримані від здійснення торговельної діяльності, у тому числі: 

А1 

  

приріст балансової вартості запасів 

А1.1 

  

Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням валових доходів, зазначених у рядку А1, у тому числі: 

А2 

  

убуток балансової вартості запасів 

А2.1 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 

А2.2**** 

  

Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення торговельної діяльності  

А3 

  

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (А1 - А2 - А3) 

А4 

  

Податок з прибутку, отриманого від здійснення торговельної діяльності
(позитивне значення /А4 Х 0,25/)  

А5 

  

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення торговельної діяльності  

А6 

  

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення торговельної діяльності, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку (А6, але не більше значення А5) 

А 

  

Валові доходи, отримані від здійснення діяльності з надання побутових послуг, у тому числі: 

Б1 

  

приріст балансової вартості запасів 

Б1.1 

  

Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням валових доходів, зазначених у рядку Б1, у тому числі: 

Б2 

  

убуток балансової вартості запасів 

Б2.1 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 

Б2.2**** 

  

Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення діяльності з надання побутових послуг  

Б3 

  

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Б1 - Б2 - Б3) 

Б4 

  

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з надання побутових послуг (позитивне значення /Б4 Х 0,25/)  

Б5 

  

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання побутових послуг  

Б6 

  

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання побутових послуг, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку (Б6, але не більше значення Б5) 

Б 

  

Валові доходи, отримані від здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями, у тому числі: 

В1 

  

приріст балансової вартості запасів 

В1.1 

  

Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням валових доходів, зазначених у рядку В1, у тому числі: 

В2 

  

убуток балансової вартості запасів 

В2.1 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 

В2.2**** 

  

Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями  

В3 

  

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (В1 - В2 - В3) 

В4 

  

Податок з прибутку, отриманого від здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями (позитивне значення /В4 Х 0,25/)  

В5 

  

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями  

В6 

  

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з торгівлі готівковими валютними цінностями, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку (В6, але не більше значення В5) 

В 

  

Валові доходи, отримані від здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, у тому числі: 

Г1 

  

приріст балансової вартості запасів 

Г1.1 

  

Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням валових доходів, зазначених у рядку Г1, у тому числі: 

Г2 

  

убуток балансової вартості запасів 

Г2.1 

  

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 

Г2.2**** 

  

Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу  

Г3 

  

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (Г1 - Г2 - Г3) 

Г4 

  

Податок з прибутку, отриманого від здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу (позитивне значення /Г4 Х 0,25/)  

Г5 

  

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу 

Г6 

  

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, що враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку (Г6, але не більше значення Г5) 

Г 

  

____________
* Сума рядка 13.1 табл. 3 відображається у рядку 13.1 табл. 1.

** У рядку 12 графи 7 відображається показник рядка 12 декларації, зменшений на суму рядків 13.1 - 13.3 та 13.5.1 табл. 1 цього додатка.

*** Сума рядка 13.4 графи 7 табл. 2 відображається у рядку 13.4 табл. 1.

**** Уперше може бути заповнено в цьому додатку, який подається разом з декларацією за перший квартал 2006 року, та відображене від'ємне значення об'єкта оподаткування 2005 року.

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

Головний бухгалтер 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

М. П. 

 

 

Таблиця 1. Розрахунок податку з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів

Показники 

Код рядка 

Сума 

Загальна сума утриманого податку з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів (А1 х СП*) 

19.1 

  

Загальна сума нарахованих процентів 

А1 

  

____________
* СП - ставка податку

Таблиця 2. Розрахунок відрахувань до Державного бюджету України оператора державної лотереї

Відрахування до Державного бюджету України (Б1 х Б3, але не менш як (Б1 - Б2) х 0,25) 

Б 

 

Доходи від проведення державної грошової лотереї (продажу лотерейних шансів)  

Б1 

 

Відрахування до призового фонду не менш як (Б1 х 0,5) 

Б2 

 

Норматив відрахувань до Державного бюджету України, % від Б1 

Б3 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

Головний бухгалтер 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

М. П. 

 

 

Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат

Показники 

Код рядка 

Сума  

Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), у тому числі: 

4.6 

 

акцизний збір 

4.6.1 

 

мито 

4.6.2 

 

державне мито 

4.6.3 

 

плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності) 

4.6.4 

 

рентні платежі 

4.6.5 

 

податок з власників транспортних засобів, самохідних машин і механізмів 

4.6.6 

 

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 

4.6.7 

 

збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності 

4.6.8 

 

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

4.6.9 

 

збір за спеціальне використання природних ресурсів 

4.6.10 

 

збір за забруднення навколишнього природного середовища 

4.6.11 

 

збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

4.6.12 

 

єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України  

4.6.13 

 

збір за використання радіочастотного ресурсу України 

4.6.14 

 

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу нерухомого майна  

4.6.15 

 

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу іноземної валюти 

4.6.16 

 

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу ювелірних виробів  

4.6.17 

 

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу легкових автомобілів  

4.6.18 

 

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового зв'язку 

4.6.19 

 

збір за проведення гастрольних заходів 

4.6.20 

 

судовий збір 

4.6.21 

 

податок з реклами  

4.6.22 

 

комунальний податок 

4.6.23 

 

ринковий збір 

4.6.24 

 

збір за право використання місцевої символіки 

4.6.25 

 

збір за право проведення кіно- і телезйомок 

4.6.26 

 

збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей 

4.6.27 

 

збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг 

4.6.28 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

Головний бухгалтер 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

М. П. 

 

 

Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)

Показники 

Код рядка 

Сума 

Загальна сума витрат платника на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), що включаються до валових витрат (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5) 

04.8 

 

Частина суми, зазначеної у рядку В, що не перевищує суми (А х 0,05), зменшена на суму (А х 0,02)  

 

Сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, але не більше 10 відсотків від показника, зазначеного в рядку А (підпункт 5.2.3 Закону

 

Сума витрат, пов'язаних з безоплатним наданням вугілля (підпункт 5.2.11 Закону)  

 

Сума коштів (вартість майна), добровільно перерахована (передана) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, але не більше 0,2 відсотка від показника, зазначеного в рядку Б (підпункт 5.2.17 Закону

 

Частина суми, зазначеної у рядку Г, що не перевищує суми (А х 0,1), зменшена на суму (А х 0,02)  

 

Оподатковуваний прибуток попереднього звітного року 

А 

 

Фонд оплати праці платника податку в розрахунку за звітний рік 

Б 

 

Сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), у тому числі: (В1 + В2) 

В 

 

до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування
(підпункт 5.2.2 Закону

В1 

 

до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 Закону, а також суми коштів, що перераховані юридичним особам - засновникам постійно діючого третейського суду (підпункт 5.2.2 Закону

В2 

 

Сума коштів та/або вартість майна, добровільно перерахована (передана) з метою охорони культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону

Г 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

  

Головний бухгалтер 

_______________________
підпис 

____________________
прізвище 

М. П. 

 

УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
від 12 жовтня 2005 р. N 06-10/10-1028 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 12 жовтня 2005 р. N 448

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2005 р. за N 1323/11603 

Зміни до Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства

1. Пункт 1.4 розділу 1 "Загальні положення" викласти в такій редакції:

"1.4. Починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року, декларація заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами".

2. Перше речення першого абзацу пункту 3.1 розділу 3 "Порядок заповнення декларації" викласти в такій редакції: "3.1. Декларація складається із заголовної та двох основних частин і десяти додатків, з яких сім (К1 - К7) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а три (Р1 - Р3) подаються виключно за рік".

3. У таблиці пункту 3.1 розділу 3 "Порядок заповнення декларації":

3.1. Рядок 04.5 після букви та цифр "п.1.37" доповнити цифрами "1.42".

3.2. Рядок 04.11 доповнити рядком 04.12 такого змісту:

У зв'язку з цим рядок 04.12 уважати рядком 04.13.

3.3. Графу 2 рядка 10 викласти в такій редакції: "п. 7.12, п. 7.13, п. 7.20 ст. 7, п. 18.1 ст. 18, ст. 19".

3.4. Графу 2 рядка 11.2 викласти в такій редакції: "п. 7.13 ст. 7, п. 18.1 ст. 18".

3.5. Графу 2 рядка 12.2 викласти в такій редакції: "п. 7.13 ст. 7, п. 18.1 ст. 18".

3.6. Графу 2 рядка 19.1 викласти в такій редакції: "пп. 9.2.2 п. 9.2 ст. 9 Закону N 889".

3.7. Графу 2 рядка 19.4 виключити.

4. Останній абзац пункту 3.1 розділу 3 "Порядок заповнення декларації" викласти в такій редакції:

"Порядок заповнення додатків К2, К4, К5, К6, К7, Р1, Р2, Р3 визначається формами цих додатків. Показники, відображені в декларації та у відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні збігатися. Особливості використання показників додатка К1 визначено в рядках таблиці цього розділу з кодами 01.2, 04.2, 04.10, 04.12, 07, а додатка К3 - у рядку з кодом 01.4".

5. У додатку до Порядку:

5.1. Слова "Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком" замінити словами "Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами (у разі виправлення помилок за податковий період, починаючи з податкового періоду, - перший квартал 2006 року)".

5.2. У графі 1 рядка 7 букви і цифри "р. 7.1 - р. 7.2" замінити буквами і цифрами "р. 7.2 - р. 7.1".

5.3. Доповнити таблицю рядком 9 такого змісту:

Помилки, допущені при заповненні рядків 19 - 23 декларації  

код 

19 

19.1К7 

19.2 

19.3 

20 

21 

22 

23К4 

сума (±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту податку на
прибуток та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)
 

 
 
Н. В. Хоцянівська
 

Опрос