Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного денежного содержания работающим судьям и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государственная судебная администрация
Положение, Приказ от 25.08.2005 № 94
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок призначення та виплати щомісячного грошового утримання працюючим суддям та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці

Наказ Державної судової адміністрації України
від 25 серпня 2005 року N 94

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 листопада 2005 р. за N 1314/11594

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної судової адміністрації України
 від 24 липня 2009 року N 81)

З метою оптимізації планування та фінансування видатків за КЕКВ 1341 "Виплата пенсій і допомоги", встановлення відповідно до вимог статті 43 Закону України "Про статус суддів", порядку призначення та виплати щомісячного грошового утримання працюючим суддям та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок призначення та виплати щомісячного грошового утримання працюючим суддям та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці (далі - Положення), що додається.

2. Управлінню планово-фінансової діяльності (Сидоренко І. Л.) довести Положення до відома голів апеляційних та місцевих господарських і військових судів, начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації.

3. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації довести Положення до відома голів загальних місцевих судів, забезпечити здійснення призначення та виплати щомісячного грошового утримання працюючим суддям та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці відповідно до Положення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Богданова Л. В.

 

Голова 

І. Балаклицький 

 

ПОГОДЖЕНО
рішенням Ради суддів України
від 13 травня 2005 р. N 34 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 25 серпня 2005 р. N 94 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 листопада 2005 р. за N 1314/11594 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення та виплати щомісячного грошового утримання працюючим суддям та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці

1. Загальні положення

Це Положення визначає порядок призначення, виплати, перерахунку і припинення виплати щомісячного грошового утримання працюючим суддям, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та суддям, які до введення в дію Закону України "Про статус суддів" вийшли на пенсію з посади судді судів загальної юрисдикції (крім суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів) відповідно до Законів України "Про статус суддів", "Про судоустрій України", актів Президента України та інших нормативно-правових актів.

2. Порядок призначення щомісячного грошового утримання судді

2.1. Працівники, які відповідають за кадрове діловодство в суді, ведуть облік стажу роботи суддів, у тому числі які мають право на відставку та продовжують працювати на посаді судді.

2.2. Для своєчасного та правильного проведення підрахунку стажу роботи, який дає право на відставку судді та отримання щомісячного грошового утримання, ведеться розрахунок стажу роботи судді, що дає право на відставку (додаток).

2.3. Розрахунок стажу роботи судді заповнюється під час зарахування судді до штату суду на підставі даних трудової книжки судді, військового квитка, диплома про здобуття вищої юридичної освіти.

2.4. Складений працівником, який відповідає за ведення кадрового діловодства у суді, розрахунок стажу роботи судді щодо суддів місцевих загальних судів не пізніше ніж за місяць до досягнення суддею 20 річного стажу роботи на посаді судді надсилається для перевірки до відділу кадрів територіального управління державної судової адміністрації, на підставі якого відділом бухгалтерського обліку та звітності територіального управління державної судової адміністрації складається розрахунок розміру щомісячного грошового утримання.

Розрахунок стажу роботи та розрахунок розміру щомісячного грошового утримання суддів військових судів, місцевих спеціалізованих судів та апеляційних судів надсилаються безпосередньо до Державної судової адміністрації України.

Разом із зазначеними розрахунками для перевірки правильності встановлення щомісячного грошового утримання надсилаються копія трудової книжки, копія військового квитка, копія диплома з додатками, копія паспорта та інші документи, які підтверджують трудовий стаж.

2.5. Після перевірки Державною судовою адміністрацією України правильності проведення розрахунку стажу роботи, який дає право на встановлення щомісячного грошового утримання, та розрахунку розміру щомісячного грошового утримання підрозділами, надсилається погодження або обґрунтоване заперечення щодо призначення виплати щомісячного грошового утримання судді.

2.6. До стажу роботи, що дає право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, за умови роботи на посаді судді не менше як десять років зараховується, крім стажу трудової діяльності, зазначеної в частині 4 статті 43 Закону України "Про статус суддів", стаж роботи, передбачений Указом Президента України від 10 липня 1995 року N 584 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів" (із змінами). Половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах зараховується у разі навчання на денному відділенні.

2.7. Призначення щомісячного грошового утримання судді проводиться наказом голови суду на підставі отриманого від Державної судової адміністрації України погодження.

3. Порядок призначення щомісячного довічного грошового утримання судді

3.1. Після видання наказу про відрахування судді зі штату суду на підставі акта Верховної Ради України або Президента України про звільнення у зв'язку з поданням заяви про відставку, у тому числі у відставку за станом здоров'я, що перешкоджає продовженню виконання обов'язків, та припиненням виплати щомісячного грошового утримання працюючому судді, голова суду, де працював суддя, видає наказ про встановлення довічного грошового утримання судді у відставці.

3.2. На суддю у відставці, а також на тих суддів, які звільнені з посади судді цього суду до введення в дію Закону України "Про статус суддів" і перебувають на обліку у зазначеному суді та мають право на встановлення щомісячного довічного грошового утримання, формується особова справа судді у відставці або судді, який має право на одержання щомісячного довічного грошового утримання, до якої долучаються:

- заява на ім'я голови суду про встановлення щомісячного довічного грошового утримання;

- копія акта Верховної Ради України або Президента України про звільнення у зв'язку з поданням заяви про відставку;

- копія паспорта;

- копія трудової книжки;

- копія диплома;

- копія військового квитка;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копії документів про пільги, встановлені законодавством України;

- довідка з управління пенсійного фонду за місцем проживання (роботи) судді про припинення виплати пенсії за віком або іншої пенсії у зв'язку з призначенням щомісячного довічного грошового утримання;

- розрахунок стажу роботи судді, що дає право на відставку;

- розрахунок щомісячного довічного грошового утримання;

- дозвіл державної судової адміністрації про встановлення виплати щомісячного довічного грошового утримання.

3.3. Розрахунок стажу роботи, який дає право на встановлення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, а також розрахунок розміру щомісячного довічного грошового утримання складається та погоджується з урахуванням вимог, викладених у розділі другому цього Положення.

3.4. Право судді на відставку та отримання щомісячного довічного грошового утримання регулюється статтею 43 Закону України "Про статус суддів".

3.5. Право колишніх суддів на отримання щомісячного довічного грошового утримання, передбаченого статтею 43 Закону України "Про статус суддів", які до введення цього Закону в дію вийшли на пенсію з посади судді, регулюється Постановою Верховної Ради України від 15 грудня 1992 року N 2863 "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів".

4. Визначення розміру щомісячного довічного грошового утримання

4.1. Розмір заробітної плати судді для обчислення суми щомісячного довічного грошового утримання визначається виходячи з посадового окладу, премії, доплати за кваліфікаційний клас, надбавки за вислугу років та інших надбавок, які встановлені законодавчими актами і є обов'язковими для виплати суддям, які працюють на відповідній посаді.1

____________
1 Відповідна посада - посада судді, голови і заступників голови суду, які працюють у суді відповідної ланки і спеціалізації безвідносно до суду певної адміністративно-територіальної одиниці.

4.2. Розмір посадового окладу визначається відповідно до законодавчих актів і дорівнює посадовому окладу судді, який працює на відповідній посаді в цей час.

4.3. Розмір доплати за кваліфікаційний клас визначається відповідно до розміру доплати за кваліфікаційний клас суддів, які працюють на відповідній посаді і мають аналогічний кваліфікаційний клас.

4.4. Розмір надбавки за вислугу років визначається відповідно до розміру надбавки за вислугу років, який отримують судді на відповідній посаді при аналогічному стажі роботи.

4.5. Надбавка за почесне звання "Заслужений юрист", доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук виплачуються у розмірі, що є загальним для суддів, які працюють на відповідній посаді і мають таке звання або науковий ступінь.

4.6. Інші надбавки, передбачені чинним законодавством, що є обов'язковими для виплати суддям, які працюють на відповідній посаді, виплачуються в розмірах, установлених відповідними нормативними актами з урахуванням вимог чинного законодавства.

4.7. Персональні надбавки, у тому числі персональний розмір загальних надбавок, виплачуються у розмірі, встановленому судді на момент виходу у відставку або виникнення права на відставку за умови виплати таких надбавок судді протягом останнього місяця.

4.8. Премія виплачується у розмірі, встановленому судді на момент виходу у відставку або виникнення права на відставку.

4.9. Суддя, який має право на відставку, за умови наявності стажу роботи на посаді судді не менше 20 років, та продовжує працювати на посаді судді, одержує 100 відсотків передбаченого законом щомісячного грошового утримання, належного йому в разі виходу у відставку.

4.10. Судді у відставці, який має стаж роботи на посаді судді не менше 20 років, виплачується щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого на відповідній посаді судді. За кожний повний рік роботи понад 20 років на посаді судді розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки заробітку, але не більше ніж до 90 відсотків заробітку судді.

4.11. Судді у відставці, який має стаж роботи на посаді судді менше 20 років і досяг 55-річного віку (для жінок - 50 років), розмір щомісячного грошового утримання обчислюється пропорційно кількості повних років роботи на посаді судді.

4.12. Судді, якому не присвоєно кваліфікаційний клас, розмір щомісячного довічного грошового утримання обчислюється виходячи з мінімально допустимого кваліфікаційного класу судді для посади, яку обіймав суддя на момент виходу у відставку.

4.13. Суддям - ветеранам війни щомісячне довічне грошове утримання підвищується відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

4.14. Суддям у відставці (на пенсії), які мають особливі заслуги перед Україною, виплачується надбавка згідно із Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Розмір надбавки встановлюється Комісією з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною.

4.15. Надбавки, зазначені в пунктах 4.6 та 4.7, виплачуються у розмірі 100 % незалежно від стажу роботи.

5. Джерело та порядок виплати щомісячного довічного грошового утримання

5.1. Виплата щомісячного довічного грошового утримання забезпечується державою за рахунок коштів Державного бюджету України, в межах асигнувань, виділених Державній судовій адміністрації України.

5.2. Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, якому призначено пенсію або довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії відповідно до інших законодавчих актів, починається після фактичного припинення виплати таких видів пенсійного забезпечення, з обов'язковим наданням довідки відповідної установи.

5.3. Щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці може виплачуватися за місцезнаходженням відповідного суду або, за бажанням судді у відставці, на підставі його заяви за місцем проживання через банківські установи чи підприємства зв'язку. При цьому витрати за банківське чи поштове обслуговування, а також оплата послуг за доставку щомісячного довічного грошового утримання здійснюються за рахунок коштів одержувача грошового утримання.

5.4. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі, встановленому при призначенні щомісячного довічного грошового утримання, і підлягає перерахуванню у разі наявності підстав, визначених цим Положенням.

6. Порядок перерахунку щомісячного довічного грошового утримання

6.1. Перерахунок розміру щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (на пенсії) або щомісячного грошового утримання судді, який має право на відставку та продовжує працювати на посаді судді, у разі підвищення заробітної плати на загальних підставах відповідно до нормативних актів, що поширюються на всіх суддів загальної юрисдикції, здійснюється в такому порядку:

1) посадовий оклад ураховується в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на загальних підставах;

2) надбавка за кваліфікаційний клас ураховується в розмірі, установленому відповідним нормативним актом, що поширюється на всіх суддів судів загальної юрисдикції;

3) надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України", ступінь кандидата або доктора юридичних наук враховується у розмірах, установлених відповідними нормативними актами, що діють на загальних підставах для всіх суддів судів загальної юрисдикції, за умови, що такі надбавки було встановлено судді;

4) надбавки, які є обов'язковими для виплати всім суддям судів загальної юрисдикції, враховуються у розмірах, установлених відповідними нормативними актами;

5) премія враховується у розмірі, визначеному чинним законодавством для працюючих суддів.

6.2. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" суддям у відставці (на пенсії), які мають право на зазначене підвищення, проводиться у разі внесення відповідних змін до зазначеного Закону.

6.3. Перерахунок надбавки згідно із Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" суддям у відставці (на пенсії), які мають особливі заслуги перед Україною, проводиться відповідно до чинного законодавства.

7. Припинення виплати щомісячного грошового та щомісячного довічного грошового утримання

7.1. Виплата щомісячного грошового утримання працюючому судді припиняється у разі:

- звільнення судді з посади у зв'язку з виходом у відставку;

- визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим;

- смерті судді.

7.2. Відставка судді припиняється рішенням кваліфікаційної комісії суддів за місцем проживання судді чи його попередньої роботи внаслідок:

- повторного обрання на посаду судді;

- вчинення проступку, несумісного зі званням судді;

- винесення обвинувального вироку, що набрав законної сили, а також у разі закриття кримінальної справи з нереабілітуючих підстав за згодою судді;

- втрати громадянства України.

7.3. Суддям, відставку яких припинено, виплачується пенсія на загальних підставах.

7.4. Виплата довічного грошового утримання судді у відставці (на пенсії) припиняється у разі:

- визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим;

- подання заяви про припинення виплати щомісячного довічного грошового утримання;

- смерті судді;

- призначення іншого виду пенсії.

8. Прикінцеві положення

Положення набирає чинності з моменту державної реєстрації і не має зворотної сили.

 

Заступник Голови Державної
судової адміністрації України
 

 
Л. Богданов
 

 

РОЗРАХУНОК
стажу роботи судді, який дає право на відставку та отримання щомісячного (довічного) грошового утримання працюючому судді та судді у відставці*

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові судді)

_____________________________________________________________________________________
(назва суду, де працював (працює) суддя) 

N з/п 

Період роботи, який дає право на встановлення щомісячного (довічного) грошового утримання судді (стаття 43 Закону України "Про статус суддів", Указ Президента України від 10.07.95 N 584)  

Дата зарахування 

Дата звільнення 

Стаж роботи, який дає право на встановлення щомісячного (довічного) грошового утримання 

рік 

місяць 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього стаж роботи станом на _____________________ становить 

 

 

 

 

Начальник відділу кадрів 

(Ініціали, прізвище) 

 

            М. П.

Виконавець ______________________________
                                (ініціали, прізвище, робочий телефон)
 

____________
* Розрахунок стажу роботи складається в день видання наказу про зарахування судді до штату суду або відрахування у зв'язку з виходом у відставку.

 

Заступник Голови Державної
судової адміністрації України
 

 
Л. Богданов
 

Опрос