Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка направления поступлений от реализации разбронированных материальных ценностей мобилизационного резерва и от реализации материальных ценностей государственного резерва в Государственный бюджет Украины

Государственное казначейство Украины, Госкомрезерв
Порядок, Приказ от 12.10.2005 № 289/186
Утратил силу

Про затвердження Порядку спрямування надходжень від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та від реалізації матеріальних цінностей державного резерву до Державного бюджету України

Наказ Державного комітету України з державного матеріального резерву,
Державного казначейства України
від 12 жовтня 2005 року N 289/186

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 листопада 2005 р. за N 1310/11590

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України
від 19 серпня 2013 року N 979/762)

На виконання вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та з метою здійснення своєчасного та повного зарахування коштів до Державного бюджету України, а також забезпечення виділення та спрямування асигнувань спеціального фонду державного бюджету за рахунок надходжень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок спрямування надходжень від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та від реалізації матеріальних цінностей державного резерву до Державного бюджету України, що додається.

2. Державному комітету України з державного матеріального резерву забезпечити перерахування коштів до загального та спеціального фондів державного бюджету згідно з Порядком.

3. Подати на реєстрацію наказ до Міністерства юстиції України згідно з чинним законодавством.

4. Скасувати наказ Державного комітету України з державного матеріального резерву та Державного казначейства України від 18.02.2004 N 26/38.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з державного матеріального резерву Головіна Р. Г. та на заступника Голови Державного казначейства України Зоца Ю. В.

 

В. о. Голови Державного комітету України
з державного матеріального резерву
 

 
Р. Г. Головін
 

В. о. Голови
Державного казначейства України
 

 
О. С. Даневич
 

 

Порядок спрямування надходжень від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та від реалізації матеріальних цінностей державного резерву до Державного бюджету України

1. Цей Порядок установлює процедуру зарахування коштів від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та від реалізації матеріальних цінностей державного резерву до Державного бюджету України.

2. Згідно із Законом України "Про державний матеріальний резерв" Державний комітет України з державного матеріального резерву здійснює реалізацію матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що підлягають розбронюванню, та матеріальних цінностей державного резерву.

3. Кошти, отримані від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, зараховуються на рахунок Держкомрезерву України, відкритий у Державному казначействі України за балансовим рахунком N 3711 "Інші рахунки клієнтів Державного казначейства" плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевого бюджетів (далі - План рахунків).

4. Державний комітет України з державного матеріального резерву після надходження коштів на зазначений рахунок забезпечує їх перерахування відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", а саме:

- надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", до загального фонду Державного бюджету України на рахунок, відкритий у Державному казначействі України за балансовим рахунком N 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" за кодом бюджетної класифікації за доходами 32020000;

- надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" за загальним фондом Державного бюджету України, щомісяця за фактом перевиконання помісячних обсягів цих надходжень загального фонду, установлених помісячним розписом доходів загального фонду Державного бюджету, до спеціального фонду державного бюджету на рахунок, відкритий у Державному казначействі України за балансовим рахунком N 3121 "Находження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" за кодом бюджетної класифікації за доходами 32020000;

- надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву до спеціального фонду Державного бюджету на рахунок, відкритий у Державному казначействі України за балансовим рахунком N 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" за кодом бюджетної класифікації за доходами 32010000;

- надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, придбаних за рахунок кредиту, наданого з державного бюджету Державному комітету України з державного матеріального резерву на закупівлю сільськогосподарської продукції, на рахунок, відкритий у відділенні Державного казначейства України за балансовим рахунком N 3123 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення бюджетних кредитів" Плану рахунків, за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 5121050.

5. Відповідальний за своєчасність перерахування коштів до загального та спеціального фондів державного бюджету з рахунку, відкритого в Державному казначействі України за балансовим рахунком N 3711 "Інші рахунки клієнтів Державного казначейства" та їх відповідність джерелам формування, покладається на Державний комітет України з державного матеріального резерву.

6. Кошти, що надійшли до спеціального фонду, спрямовуються:

- на накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву за рахунок 85 відсотків надходжень від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", та надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву за КПК 5121040;

- на відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 15 відсотків надходжень від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву), понад обсяги, визначені додатком N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" за КПК 5121030;

- на заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів за КПК 5121060 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 року N 584 "Про порядок використання у 2005 році коштів державного бюджету на здійснення заходів щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів".

7. Державний комітет України з державного матеріального резерву подає до Державного казначейства України розподіл виділених асигнувань спеціального фонду державного бюджету відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315.

8. Розрахунки за зобов'язаннями Державного комітету України з державного матеріального резерву перед покупцями матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резерву, що виникли в результаті невідвантаження (відвантаження не в повному обсязі) продукції за договорами на реалізацію із 100 % передплатою або надлишково перерахованих коштів, здійснюються за рахунок поточних надходжень на рахунок, відкритий у Державному казначействі України за балансовим рахунком N 3711 "Інші рахунки клієнтів Державного казначейства" Плану рахунків на підставі актів звіряння.

9. Відображення операцій, пов'язаних з надходженнями від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та від реалізації матеріальних цінностей державного резерву до Державного бюджету України, проводяться у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в порядку та за формами, установленими Державним казначейством України.

 

Від Державного комітету України з державного матеріального резерву: 

  

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу
 

 
О. П. Кулак
 

Заступник директора Департаменту -
головний бухгалтер
 

 
Л. М. Пономаренко
 

Від Державного казначейства України: 

  

Начальник
Управління бюджетних надходжень
 

 
Т. І. Козачок
 

Начальник Управління видатків
державного бюджету
 

 
О. П. Якимов
 

Начальник Управління обслуговування
кошторисів бюджетних установ
 

 
В. О. Шевчук
 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності 

 
 
Н. І. Сушко
 

Опрос