Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников бюджетных учреждений природно-заповедного фонда Госкомлесхоза Украины

Госкомлесхоз
Приказ от 07.09.2005 № 411
Утратил силу

Про умови оплати праці працівників бюджетних установ природно-заповідного фонду Держкомлісгоспу України

Наказ Державного комітету лісового господарства України
від 7 вересня 2005 року N 411

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2005 р. за N 1275/11555

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету лісового господарства України
 від 20 березня 2006 року N 63
,
 від 26 лютого 2007 року N 61
,
 від 10 квітня 2007 року N 140
,
 від 11 червня 2007 року N 191
,
 від 7 квітня 2008 року N 80
,
 від 26 вересня 2008 року N 228
,
 від 29 грудня 2008 року N 358
,
 від 29 червня 2010 року N 201
,
 від 27 вересня 2010 року N 291
,
 від 2 листопада 2010 року N 355
,
 від 7 грудня 2010 року N 413
,
 від 22 березня 2011 року N 45

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 17 жовтня 2011 року N 546)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України згідно з додатком 1;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Державного
 комітету лісового господарства України від 11.06.2007 р. N 191)

схему тарифних розрядів посад керівних працівників, наукових працівників, фахівців і спеціалістів бюджетних установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України згідно з додатком 2;

схему тарифних розрядів фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців бюджетних установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України згідно з додатком 3;

схему тарифних розрядів професій робітників бюджетних установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України згідно з додатком 4.

2. Надати право керівникам бюджетних установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України (далі - установи природно-заповідного фонду) в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

1) установлювати:

а) працівникам установ природно-заповідного фонду конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) згідно з затвердженими схемами розміри доплат і надбавок до них;

б) посадові оклади заступникам керівників установ природно-заповідного фонду, заступникам керівників структурних підрозділів цих установ - на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10 - 30 відсотків, помічникам керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

У разі, якщо посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, якщо вони зменшуються, таким категоріям працівників встановлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка;

2) установлювати надбавки працівникам установ природно-заповідного фонду:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних установ.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установ природно-заповідного фонду;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) установлювати доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ природно-заповідного фонду, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів установ природно-заповідного фонду, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи природно-заповідного фонду.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) установлювати водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

5) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі не більшій ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

6) преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно з затвердженими порядком і розмірами преміювання працівників.

Преміювання керівників установ природно-заповідного фонду, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органів вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

3. Керівникам установ природно-заповідного фонду запровадити ці умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставки заробітної плати) працівників установ природно-заповідного фонду з 1 вересня 2005 року в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету лісового господарства України від 4 лютого 2003 року N 24 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.05.2003 за N 389/7710 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Марчука Ю. М.

 

Голова 

В. О. Червоний 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
 

 
Н. І. Іванова
 

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
А. І. Мярковський
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України

Примітки: 

1. У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 613 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника I тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні. 

 

Начальник економічного управління 

Т. Г. Овчиннікова 

(додаток 1 у редакції наказів Державного комітету
 лісового господарства України від 20.03.2006 р. N 63
,
 від 26.02.2007 р. N 61
,
 від 10.04.2007 р. N 140
,
 від 11.06.2007 р. N 191
,
 від 07.04.2008 р. N 80
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Державного
 комітету лісового господарства України від 26.09.2008 р. N 228
,
 від 29.12.2008 р. N 358
,
 від 29.06.2010 р. N 201
,
 від 27.09.2010 р. N 291
,
 від 02.11.2010 р. N 355
,
 від 07.12.2010 р. N 413
,
 від 22.03.2011 р. N 45)

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад керівних, наукових працівників, фахівців і спеціалістів бюджетних установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України

Посада 

Діапазон розрядів  

I. Керівні працівники 

Керівник установи  

16 - 20 

Головні: лісничий, інженер установи 

16 - 18 

Головні фахівці: еколог, мисливствознавець та інші 

15 - 18 

Керівники основних відділів, лабораторій 

14 - 18 

Керівники інших підрозділів, лісничий 

8 - 11 

Майстер лісу 

8 - 10 

II. Наукові працівники 

Головний науковий співробітник 

18 - 20 

Провідний науковий співробітник 

17 - 19 

Старший науковий співробітник 

16 - 18 

Науковий співробітник 

14 - 17 

Молодший науковий співробітник 

10 - 16 

III. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки 

Головні фахівці всіх спеціальностей 

15 - 18 

Провідні фахівці всіх спеціальностей 

9 - 14 

Фахівці всіх спеціальностей: 

  

I категорії  

12 - 13 

II категорії  

10 - 11 

без категорії 

8 - 9 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

I категорії  

9 - 10 

II категорії 

8 - 9 

без категорії 

 

Начальник економічного управління 

В. М. Кирилюк 

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців бюджетних установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України

Посада 

Діапазон розрядів 

Провідні фахівці: з охорони та захисту лісу, з лісовідновлення, з лісокористування, з охорони навколишнього середовища, зоотехнік, мисливствознавець, технолог, енергетик, економіст, програміст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші 

7 - 10 

Фахівці: з охорони та захисту лісу, з лісовідновлення, з лісокористування, з охорони навколишнього середовища, зоотехнік, мисливствознавець, технолог, енергетик, економіст, програміст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, механік, статистик, старший лаборант, який має вищу освіту, майстер та інші: 

  

I категорії  

8 - 9 

II категорії  

7 - 8 

без категорії 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

I категорії  

II категорії  

без категорії 

Завідувачі: канцелярії, бібліотеки, центрального складу (складу), машинописного бюро, копіювально-розмножувального бюро, господарства, інших підрозділів 

5 - 8 

Старші: товарознавець, касир, інспектор, диспетчер, стенографістка I категорії та інші 

4 - 6 

Інші фахівці та технічні службовці: експедитор, касир (касир квитковий), інспектор, архіваріус, друкарка (усіх категорій), секретар-стенографістка, секретар-друкарка, секретар, комендант, паспортист та інші 

4 - 5 

 

Начальник економічного управління 

В. М. Кирилюк 

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
професій робітників бюджетних установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України

Посада 

Діапазон розрядів  

Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи: гардеробник, кур'єр, опалювач, підсобний робітник, вантажник, робітник з благоустрою, сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень, території, конюх та інші 

1 - 2 

Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи: єгер, робітник розсадника, оранжереї, машиніст котельні, контролер та інші  

1 - 3 

Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи: лісник, слюсар, столяр, електрик, електромеханік, будівельник, електромонтер, гідрометеоспостерігач, лісоруб, рибовод, водій автомобіля (автобуса) та інші 

2 - 5 

Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи: з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання, робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

3 - 8 

 

Начальник економічного управління 

В. М. Кирилюк 

Опрос