Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников контрольно-ревизионных отделов, управлений (отделов, групп) технического надзора за капитальным строительством и ремонтом помещений бюджетных учреждений и организаций, других подразделений, созданных при органах исполнительной власти, их самостоятельных управлениях и отделах и при исполнительных органах советов

Минтруда
Приказ от 17.10.2005 № 328
редакция действует с 21.07.2017

Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 17 жовтня 2005 року N 328

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2005 р. за N 1255/11535

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 20 березня 2006 року N 82
,
 від 19 лютого 2007 року N 56
,
 від 11 квітня 2007 року N 149
,
 від 8 червня 2007 року N 289
,
від 27 березня 2008 року N 160
,
 від 17 вересня 2008 року N 389
,
 від 20 листопада 2008 року N 541
,
 від 31 травня 2010 року N 114
,
 від 14 липня 2010 року N 191
,
 від 11 жовтня 2010 року N 316
,
 від 6 грудня 2010 року N 386
,
 від 24 січня 2011 року N 19
,
 від 13 квітня 2011 року N 126
,
 
наказами Міністерства соціальної політики України
від 21 червня 2011 року N 248
,
 від 27 січня 2012 року N 39
,
 від 18 квітня 2013 року N 206
,
 від 22 травня 2014 року N 314
,
 від 14 вересня 2015 року N 921
,
 від 8 жовтня 2015 року N 997
,
 від 13 січня 2016 року N 8
,
 від 1 червня 2016 року N 610
,
 від 18 січня 2017 року N 56
,
від 18 травня 2017 року N 828

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою впорядкування оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників і фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, згідно з додатком 1 до наказу;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 08.06.2007 р. N 289)

схему тарифних розрядів посад керівних працівників і фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, згідно з додатком 2 до наказу.

2. Надати право керівникам органів виконавчої влади, їх самостійних управлінь (відділів), виконавчих органів рад, при яких створені зазначені підрозділи, у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

1) установлювати:

а) керівникам і фахівцям контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад, конкретні розміри посадових окладів відповідно до затвердженої цим наказом схеми тарифних розрядів;

б) посадові оклади заступників керівників структурних підрозділів - на 5 - 15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

в) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником відповідного органу;

- за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

г) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад і їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником відповідного органу.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників підрозділів, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням відповідного органу у межах наявних коштів на оплату праці.

(абзац другий підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України від 14.09.2015 р. N 921)

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 2002 року N 69 "Про впорядкування умов оплати праці працівників окремих підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2002 року за N 129/6417.

4. Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.

 

Міністр 

І. Сахань 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра фінансів України 

В. Матвійчук 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників і фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці

 
 
О. П. Товстенко

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства праці
 та соціальної політики України від 20.03.2006 р. N 82
,
 від 19.02.2007 р. N 56
,
 від 11.04.2007 р. N 149
,
 від 08.06.2007 р. N 289
,
від 27.03.2008 р. N 160
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства
 праці та соціальної політики України від 17.09.2008 р. N 389
,
 від 20.11.2008 р. N 541
,
 від 31.05.2010 р. N 114
,
 від 14.07.2010 р. N 191
,
 від 11.10.2010 р. N 316
,
 від 06.12.2010 р. N 386
,
 від 24.01.2011 р. N 19
,
 від 13.04.2011 р. N 126
,
 
наказами Міністерства соціальної
політики України від 21.06.2011 р. N 248
,
 від 27.01.2012 р. N 39
,
 від 18.04.2013 р. N 206
,
 від 22.05.2014 р. N 314
,
 від 08.10.2015 р. N 997
,
 від 13.01.2016 р. N 8
,
 від 01.06.2016 р. N 610
,
 від 18.01.2017 р. N 56
,
від 18.05.2017 р. N 828)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників і фахівців контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад

Посада

Діапазон розрядів

Автономна Республіка Крим

за групами областей

міські, районні, районні в містах (де створені ці підрозділи)  

поза групою, м. Київ

перша, друга, м. Севастополь

Начальник управління

14 

14 

Начальник відділу

11 - 13 

11 - 13 

11 - 12 

10 

Начальник групи

9 - 11 

9 - 11 

9 - 10 

Головний фахівець

9 - 10 

9 - 10 

8 - 9 

Провідний фахівець

8 - 9 

8 - 9 

7 - 8 

7 - 8 

Фахівець 1-ї категорії

7 - 8 

7 - 8 

6 - 7 

6 - 7 

Фахівець

6

 

Начальник Управління
організації заробітної плати
 

 
Л. І. Колеснікова-Гузевата
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 20.03.2006 р. N 82)

Опрос