Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников Государственного геммологического центра Украины

Минфин
Приказ от 10.10.2005 № 683
редакция действует с 04.04.2017

Про умови оплати праці працівників Державного гемологічного центру України

Наказ Міністерства фінансів України
від 10 жовтня 2005 року N 683

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2005 р. за N 1252/11532

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 16 березня 2006 року N 281
,
 від 13 квітня 2007 року N 476
,
 від 14 червня 2007 року N 728
,
 від 7 жовтня 2008 року N 1225
,
 від 29 грудня 2008 року N 1554
,
 від 11 червня 2010 року N 395
,
 від 21 вересня 2010 року N 1050
,
 від 8 листопада 2010 року N 1326
,
 від 24 грудня 2010 року N 1622
,
 від 1 березня 2011 року N 307
,
 від 18 травня 2011 року N 611
,
 від 11 серпня 2011 року N 1025
,
 від 3 лютого 2012 року N 86
,
 від 13 травня 2013 року N 506
,
 від 16 червня 2014 року N 702
,
 від 23 жовтня 2015 року N 938
,
 від 24 грудня 2015 року N 1186
,
 від 16 травня 2016 року N 486
,
 від 16 грудня 2016 року N 1096
,
 від 9 лютого 2017 року N 65

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 22 серпня 2005 року N 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:

1. Встановити:

1.1. Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати), визначені за розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Державного гемологічного центру України, згідно з додатком 1 до цього наказу;

1.2. Схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових працівників, фахівців та інших працівників Державного гемологічного центру України згідно з додатком 2 до цього наказу.

2. Надати право директору Державного гемологічного центру України у межах коштів, передбачених кошторисом на утримання установи:

2.1. Встановлювати працівникам Державного гемологічного центру України розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до тарифних розрядів, зазначених у додатку 2 до цього наказу.

У разі, якщо посадові оклади (ставки заробітної плати) за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці окремих категорій працівників Державного гемологічного центру України збільшуються порівняно з посадовими окладами (ставками заробітної плати) цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, якщо вони зменшуються, таким категоріям працівників встановлюється попередній посадовий оклад (ставка заробітної плати) (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Посадові оклади заступників директора Державного гемологічного центру України, заступників керівників структурних підрозділів встановлюються - на 5 - 15 відсотків, головного бухгалтера - на 10 - 30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

(абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 11.08.2011 р. N 1025)

2.2. Встановлювати надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2.3. Встановлювати доплати працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директору, його заступникам, керівникам основних структурних підрозділів Державного гемологічного центру України та їх заступникам;

2.4. Встановлювати доплати працівникам за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам Державного гемологічного центру України, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором Державного гемологічного центру України.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності керівника Державного гемологічного центру України визначається Міністерством фінансів України.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

2.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

2.6. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

3. Преміювання керівника Державного гемологічного центру України, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Міністерства фінансів України у межах наявних коштів на оплату праці.

(пункт 3 у редакції наказів Міністерства
фінансів України від 13.04.2007 р. N 476
,
 від 23.10.2015 р. N 938)

4. Державному гемологічному центру України (Індутний В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 11.07.2001 N 337 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Державного гемологічного центру України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2001 за N 625/5816 (із змінами і доповненнями).

6. Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.

 

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
В. І. Тьоткін
 

 

Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Державного гемологічного центру України

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Директор Департаменту з питань
державного регулювання операцій
з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та
пробірного нагляду
 

 
 
 
 
В. П. Мельник
 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 16.03.2006 р. N 281
,
 від 13.04.2007 р. N 476
,
 від 14.06.2007 р. N 728
,
 від 07.10.2008 р. N 1225
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 29.12.2008 р. N 1554,
 від 11.06.2010 р. N 395
,
 від 21.09.2010 р. N 1050
,
 від 08.11.2010 р. N 1326
,
 від 24.12.2010 р. N 1622
,
 від 01.03.2011 р. N 307
,
 від 18.05.2011 р. N 611
,
 від 11.08.2011 р. N 1025
,
 від 03.02.2012 р. N 86
,
 від 13.05.2013 р. N 506
,
 від 16.06.2014 р. N 702
,
 від 23.10.2015 р. N 938
,
 від 24.12.2015 р. N 1186
,
 від 16.05.2016 р. N 486
,
 від 16.12.2016 р. N 1096
,
 від 09.02.2017 р. N 65)

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад керівних, наукових працівників, фахівців та інших працівників Державного гемологічного центру України

Найменування посад 

Діапазон тарифних розрядів 

Директор 

16 - 20 

Керівник основного структурного підрозділу 

14 - 18 

Головний фахівець в основному відділі 

15 - 18 

Провідний фахівець 

9 - 14 

Фахівець 

8 - 13 

Діловод, секретар-друкарка 

4 - 5 

 

Начальник Управління з питань
державного регулювання операцій
з дорогоцінними металами та
дорогоцінним камінням
 

 
 
 
В. П. Мельник
 

Опрос