Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил выдачи Сертификатов пригодности относительно шума на местности гражданских воздушных судов Украины

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Приказ, Правила от 05.10.2005 № 740
Утратил силу

Про затвердження Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 5 жовтня 2005 року N 740

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2005 р. за N 1240/11520

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 5 вересня 2011 року N 343

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 10 липня 2012 року N 401)

З метою запровадження процедури видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України та на виконання статей 7, 30, 47, 54 Повітряного кодексу України і Додатка 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України (далі - Правила), що додаються.

2. Директору департаменту льотної придатності (Чиков Б. О.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. Довести зазначені Правила до відома керівників структурних підрозділів Державіаслужби та юридичних і фізичних осіб, що експлуатують повітряні судна або пропонують свої послуги в галузі цивільної авіації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державіаслужби Губаня С. Г.

 

В. о. Голови 

А. А. Колісник 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
А. Дашкевич 

 

ПРАВИЛА
ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ ПРИДАТНОСТІ ЩОДО ШУМУ НА МІСЦЕВОСТІ ЦИВІЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН УКРАЇНИ

(У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Правила видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України (далі - Правила), які розроблені відповідно до Додатка 16 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. та статей 7, 30, 47, 54 Повітряного кодексу України, поширюються і є обов'язковими для експлуатантів цивільних повітряних суден (далі - ПС) України незалежно від форм власності та відомчої належності.

1.2. Ці Правила визначають порядок видачі, заміни та втрати чинності Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних ПС.

1.3. Ці Правила використовуються спеціалістами Державної авіаційної служби України (далі - Державіаслужба України) та експлуатантами під час видачі, заміни та втрати дії Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних ПС.

1.4. Нормативні посилання

Під час розроблення цих Правил використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.;

ІКАО. Міжнародні стандарти та рекомендована практика "Охорона навколишнього середовища". Додаток 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., т. І, "Авіаційний шум", 3 вид., 1993 (Стандарт ІКАО);

Положення про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, затверджене Указом Президента України від 16 серпня 2004 року N 912.

1.5. Визначення

У цих Правилах терміни мають такі значення:

Дані щодо шуму - сертифікаційні та нормативні значення критеріїв несприятливих дій авіаційного шуму на людину, таких як:

ефективний рівень шуму EPNL (в EPNдБ), що сприймається людиною (для ПС, які належать до типів, сертифікованих відповідно до вимог розділів 2 - 5, 7, 8 та 12 Стандарту ІКАО);

максимальний рівень звукового тиску LAmax (в дБ(A)), скоригований за шкалою "A" стандартного шумовимірювального приладу (для ПС, які належать до типу, сертифікованого відповідно до вимог розділу 10 Стандарту ІКАО);

рівень звукового впливу SEL (для ПС, які належать до типу, сертифікованого відповідно до вимог розділу 11 Стандарту ІКАО);

сумарний рівень звукового тиску LA (в дБ(A)), скоригований за шкалою "A" стандартного шумовимірювального приладу (для ПС, які належать до типів, сертифікованих відповідно до вимог розділу 6 Стандарту ІКАО).

Експлуатант - особа, організація або підприємство, що займається експлуатацією ПС або пропонує свої послуги в цій галузі.

Картка контрольних даних повітряного судна - невід'ємна частина Заявки на видачу Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості, яка містить перелік експлуатаційних даних ПС, що визначають рівень шуму на місцевості при експлуатації ПС.

Максимальна маса повітряного судна - найбільші величини зльотної та посадкової маси ПС, що приймались при сертифікації типу ПС і зазначені у відповідному сертифікаті типу щодо шуму на місцевості.

Перелік даних сертифіката типу - невід'ємна частина Сертифіката типу на зразок авіаційної техніки (у цьому разі - ПС), яка містить інформацію про типову конструкцію зразка, експлуатаційні обмеження та інші умови, що стосуються льотної придатності зразка й вимог щодо охорони довкілля.

Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості - документ, що засвідчує відповідність ПС України вимогам Стандарту ІКАО.

Сертифікат типу щодо шуму на місцевості - документ, що встановлює відповідність типу ПС Стандарту ІКАО.

2. Порядок видачі Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

2.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості (додаток 1) видається експлуатантам ПС, що занесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України, мають чинний Сертифікат льотної придатності та належать до типу, що має діючий в Україні Сертифікат типу щодо шуму на місцевості або для якого в переліку даних сертифіката типу наведено відповідні дані щодо шуму на місцевості.

2.2. Оригінал Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості повинен знаходитись під час польоту на борту ПС.

2.3. Для одержання Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості експлуатант повинен подати до Державіаслужби України:

Заявку встановленого зразка (додаток 2);

Карту контрольних даних ПС (додаток 3);

копію Сертифіката типу щодо шуму на місцевості або Сертифіката типу ПС та перелік даних сертифіката типу з відповідною інформацією щодо шуму (в разі потреби для ПС нових типів або таких ПС, які не мали Сертифіката типу щодо шуму на місцевості);

документи стосовно проведених модифікацій конструкції ПС або його експлуатаційно-технічну документацію, що впливають на рівень шуму ПС на місцевості (в разі внесення змін).

2.4. Заявка приймається за наявності чинного Сертифіката льотної придатності або за умови подання заявки на видачу такого Сертифіката (в разі відсутності чинного Сертифіката льотної придатності). Заявка на одержання Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості розглядається протягом п'яти днів від дати її надходження.

2.5. У разі, якщо наведені в заявці відомості не відповідають вимогам цих Правил або до Заявки не додано всі необхідні документи, Державіаслужба України має право вимагати подання додаткових документів для визначення можливості видачі Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості. У цьому разі посадова особа Державіаслужби України, відповідальна за розгляд цієї Заявки, надсилає Заявникові відповідне повідомлення. Термін розгляду Заявки в цьому разі може бути продовжений до п'яти днів від дати одержання необхідних документів.

2.6. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості підписується посадовою особою Державіаслужби України та скріплюється гербовою печаткою.

2.7. Видача Заявнику Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості здійснюється за умови сплати відповідних державних зборів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року N 889) про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.

3. Строк дії та припинення чинності Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

3.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості видається на строк до трьох років і є чинним протягом цього часу.

3.2. З метою підтвердження чинності виданого Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості експлуатант подає Картку контрольних даних ПС (додаток 3) одночасно з поданням Заявки на видачу Сертифіката льотної придатності.

3.3. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості втрачає чинність у разі:

припинення дії Сертифіката типу щодо шуму на місцевості;

припинення Сертифіката типу ПС, по якому був розрахований Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості;

внесення змін у конструкцію або експлуатаційно-технічну документацію екземпляра ПС, які призводять до експлуатації такого ПС поза обмеженнями щодо шуму на місцевості, що наведені в документах, зазначених у пункті 2.3 цих Правил.

При цьому Державіаслужба України сповіщає експлуатанта ПС про втрату чинності Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості.

3.4. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості, що втратив чинність відповідно до положень, зазначених у пункті 3.3, повертається Заявником до Державіаслужби України у десятиденний термін.

4. Порядок видачі дублікатів, переоформлення Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості та відновлення дії вилучених Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості

4.1. У разі псування, зношення або втрати Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості видача його дубліката здійснюється згідно з розділом 2 цих Правил за наявності висновків службового розслідування, проведеного експлуатантом.

4.2. Видача Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості замість вилученого через втрату чинності згідно з пунктом 3.3 цих Правил здійснюється на загальних засадах відповідно до положень розділу 2 Правил.

5. Вимоги щодо оформлення документів

5.1. Документи, що подаються до Державіаслужби України, за формою, змістом та формулюванням повинні відповідати вимогам цих Правил та додатків до них.

5.2. Документи, що подаються до Державіаслужби України, затверджуються та підписуються уповноваженими на це посадовими особами з зазначенням їх посади та прізвища. До розгляду не приймаються документи, що мають підписи із знаками "/" або слово "за" та без зазначення прізвищ та посад осіб, які їх підписали.

5.3. До розгляду подаються оригінали документів або документи, які надійшли електронною поштою з адреси E-mail, що зареєстрована в Державіаслужбі України. Документи, що мають підчистки, рукописні або машинописні виправлення, не засвідчені підписом та печаткою, до розгляду не приймаються.

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

 

УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

  

UKRAINE

STATE AVIATION ADMINISTRATION

СЕРТИФІКАТ
ПРИДАТНОСТІ ЩОДО ШУМУ НА МІСЦЕВОСТІ

NOISE CERTIFICATE

N

1. Державний та
    реєстраційний знаки
    Nationality and Registration
    Marks
 

2. Виготовлювач
    Manufacturer
 
    Тип/модель
     повітряного судна
    Type/Model of the Aircraft 

3. Серійний номер
     Serial Number
 
   
    Рік виготовлення
   
Year of Manufacture 

4. Дані сертифіката типу щодо шуму на місцевості
    або еквівалентного документа
    Data of Type Certificate for Noise
    or equivalent document 

5. Цим документом засвідчується, що зазначене повітряне судно з
    It is hereby certified that above identified aircraft with

   типом маршового двигуна
    Cruise Engine Type
    даними щодо шуму
    Noise Data 

типом повітряного гвинта/ротора
Propeller/Main Rotor Type 


Точка вимірювань
Measurement Point 

Максимальна маса, кг
Maximum Mass, kg 

Рівень шуму
Noise Level 

90 % довірчий інтервал
90 % Confidence Limit 

Граничний рівень шуму
Noise Limit Level 

Під час зльоту (збоку)
Takeoff (Sideline) 

  

  

  

  

Під час прольоту
Overflight 

  

  

  

  

Під час заходу на посадку
Approach 

  

  

  

  


відповідає міжнародним стандартам із шуму, що викладені в розділі Додатка 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., за умови обов'язкового додержання експлуатаційних обмежень та процедур, які зазначені в експлуатаційній документації повітряного судна.
 
complies with the international noise standards prescribed in Chapter of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation 1944 Mandatory operation limitations and procedures are included in the approved aircraft operation documentation.   


6. Додаткові дані
    Additional data 

7. Сертифікат дійсний до
    Certificate expires on 

   Підпис
   Signature
   Посада
   Title 

   Дата видачі
   Date of issue 

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

  

  

  

Кому: 

Державна авіаційна служба України

Дата:

ПШ 

Реєстр. N

Дійсне до: 

Оплата:

N дов. 

  

(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ
СЕРТИФІКАТА ПРИДАТНОСТІ ЩОДО ШУМУ НА МІСЦЕВОСТІ

Державний та реєстраційний знаки ПС 

  

Виготовлювач та його місцезнаходження 

  

Позначення ПС виготовлювачем 

  

Серійний номер ПС 

  

Дата виготовлення ПС 

  

Дані Сертифіката типу щодо шуму на місцевості або еквівалентного документа 

  

Номер розділу Додатка 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 

  

Максимальна вага ПС під час зльоту 

  

Максимальна вага ПС під час посадки 

  

10 

Тип і серія маршового двигуна 

  

11 

Тип і серія повітряного гвинта (ротора) 

  

12 

Експлуатант повітряного судна 

  

13 

Дані документа про сплату держзборів 

  

Я цим документом засвідчую, що зазначена вище інформація є достовірною.

З Правилами видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України ознайомлений.  


Підпис заявника 

______________________
(прізвище) 

Посада
 

  

Дата 

М. П. 


 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

 

Кому: 

Державна авіаційна служба України
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА УКРАЇНИ

КАРТКА КОНТРОЛЬНИХ ДАНИХ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

(до виданого Сертифіката про придатність щодо шуму на місцевості)

Державний та реєстраційний знаки ПС 

  

Позначення ПС виготовлювачем 

  

Серійний номер ПС 

  

Дата виготовлення ПС 

  

Дані Сертифіката про придатність
щодо шуму на місцевості  

  

Виданий: 

ПШ- _________ 

  

  

Дійсний до: 


Дані Сертифіката типу щодо шуму на
місцевості або еквівалентного документа 

  

Номер розділу Додатка 16 до Конвенції
про міжнародну цивільну авіацію 

  

Максимальна вага ПС під час зльоту 

  

Максимальна вага ПС під час посадки 

  

10 

Тип і серія маршового двигуна 

  

11 

Тип і серія повітряного гвинта (ротора) 

  

12 

Експлуатант повітряного судна 

  

Я цим документом засвідчую, що зазначена вище інформація є достовірною.

З Правилами видачі Сертифікатів про придатність щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України ознайомлений.  


Підпис заявника 

______________________
(прізвище) 

Посада
 

  

Дата 

М. П. 


 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

Опрос