Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников Всеукраинского центра профессиональной реабилитации инвалидов

Минтруда
Приказ от 14.10.2005 № 326
редакция действует с 21.07.2017

Про впорядкування умов оплати праці працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 14 жовтня 2005 року N 326

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2005 р. за N 1239/11519

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 7 березня 2006 року N 56
,
 від 21 лютого 2007 року N 62
,
 від 11 квітня 2007 року N 146
,
 від 31 травня 2007 року N 274
,
 від 9 квітня 2008 року N 193
,
 від 23 вересня 2008 року N 398
,
 від 1 грудня 2008 року N 562
,
 від 11 червня 2010 року N 139
,
 від 14 липня 2010 року N 190
,
 від 21 жовтня 2010 року N 329
,
 від 6 грудня 2010 року N 385
,
 від 24 січня 2011 року N 18
,
 від 15 березня 2011 року N 132
,
 
наказами Міністерства соціальної політики України
 від 21 червня 2011 року N 251
,
 від 7 лютого 2012 року N 65
,
 від 18 квітня 2013 року N 210
,
 від 6 червня 2014 року N 369
,
від 14 вересня 2015 року N 921
,
 від 8 жовтня 2015 року N 997
,
 від 13 січня 2016 року N 8
,
 від 1 червня 2016 року N 610
,
 від 18 січня 2017 року N 56
,
від 18 травня 2017 року N 828

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою упорядкування оплати праці працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів (далі - Центр) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників керівних, медичних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників Центру, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери згідно з додатком 1;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 31.05.2007 р. N 274)

схему тарифних розрядів посад (професій) керівних, медичних, педагогічних, працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників Центру, згідно з додатками 2 - 6.

2. Надати право директору Центру в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі:

2.1. Установлювати:

2.1.1. Працівникам Центру конкретні розміри посадових окладів, відповідно до затвердженої цим наказом схеми тарифних розрядів.

2.1.2. Посадові оклади заступників директора Центру, заступників керівників структурних підрозділів - на 5 - 15 відсотків, головного бухгалтера - на 10 - 30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

2.1.3. Підвищені посадові оклади працівникам на 25 відсотків за роботу з особами, що мають вади у фізичному та розумовому розвитку.

Конкретний перелік посад працівників, яким підвищуються посадові оклади, затверджується директором Центру залежно від функціональних обов'язків працівників.

2.1.4. Надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу;

за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу.

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

2.1.5. Доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директору Центру, його заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Доплата за вчене звання встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у працівників двох вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором Центру.

Документи, що засвідчують наявність вченого звання та наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

2.1.6. Водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час водієм;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час водієм.

2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

3. Преміювання директора Центру, встановлення йому надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснювати за рішенням Міністерства праці та соціальної політики України.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України від 14.09.2015 р. N 921)

4. Інші умови оплати праці, не передбачені цим наказом, для педагогічних працівників Центру застосовувати відповідно до умов оплати праці відповідних працівників навчальних закладів, установ освіти; медичних працівників - до умов оплати праці відповідних працівників закладів охорони здоров'я.

5. У разі, якщо посадові оклади окремих категорій працівників Центру за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, якщо вони зменшуються, таким категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Посадові оклади, що були збережені згідно з законодавством, не збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці.

6. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30 листопада 2001 року N 511 "Про умови оплати праці працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2001 року за N 1012/6203 (із змінами).

7. Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.

 

Міністр 

І. Сахань 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України 

 
В. Матвійчук
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних, медичних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

Примітки:  

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні. 

 

Директор Департаменту з
питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці
 

 
 
О. П. Товстенко
 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства
 праці та соціальної політики України від 07.03.2006 р. N 56
,
 від 21.02.2007 р. N 62
,
 від 11.04.2007 р. N 146
,
 від 31.05.2007 р. N 274
,
 від 09.04.2008 р. N 193
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства
 праці та соціальної політики України від 23.09.2008 р. N 398
,
 від 01.12.2008 р. N 562
,
 від 11.06.2010 р. N 139
,
 від 14.07.2010 р. N 190
,
 від 21.10.2010 р. N 329
,
 від 06.12.2010 р. N 385
,
 від 24.01.2011 р. N 18
,
 від 15.03.2011 р. N 132
,
 
наказами Міністерства соціальної
 політики України від 21.06.2011 р. N 251
,
 від 07.02.2012 р. N 65
,
 від 18.04.2013 р. N 210
,
 від 06.06.2014 р. N 369
,
 від 08.10.2015 р. N 997
,
 від 13.01.2016 р. N 8
,
 від 01.06.2016 р. N 610
,
 від 18.01.2017 р. N 56
,
від 18.05.2017 р. N 828)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

Посада 

Діапазон тарифних розрядів 

Директор Центру 

18 

Начальник відділу соціального партнерства, внутрішніх і зовнішніх зв'язків з питань професійної реабілітації інвалідів 

11 

Начальники інших відділів, начальник автогосподарства 

8 - 11 

 

Начальник Управління
організації заробітної плати
 

 
Л. Колеснікова-Гузевата
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) медичних працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

Посада 

Діапазон тарифних розрядів 

Головна медична сестра 

12 

Лікар, який має: 

 

вищу кваліфікаційну категорію 

13 

першу кваліфікаційну категорію 

12 

другу кваліфікаційну категорію 

11 

без категорії 

10 

Фельдшер, який має: 

 

вищу кваліфікаційну категорію 

10 

першу кваліфікаційну категорію 

другу кваліфікаційну категорію 

без категорії 

Медична сестра, яка має: 

 

вищу кваліфікаційну категорію 

першу кваліфікаційну категорію 

другу кваліфікаційну категорію 

без категорії 

Молодша медична сестра 

3 - 4 

 

Начальник Управління
організації заробітної плати
 

 
Л. Колеснікова-Гузевата
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад педагогічних працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

Посада 

Діапазон тарифних розрядів 

Завідувач частини (навчальної) 

15 

Завідувач навчально-виробничої майстерні 

11 

Викладачі, методисти, практичні психологи: 

  

   вищої кваліфікаційної категорії 

12 

   першої кваліфікаційної категорії 

11 

   другої кваліфікаційної категорії 

10 

   без категорії 

8 - 9 

Майстер виробничого навчання 

9 - 12 

Перекладач-дактилолог 

 

Начальник Управління
організації заробітної плати
 

 
Л. Колеснікова-Гузевата
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників інших підрозділів, професіоналів, фахівців і технічних службовців Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

Посада 

Діапазон тарифних розрядів 

Завідувач (начальник, керуючий): пральні, котельні, клубу, їдальні 

5 - 8 

Інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, конструктор-технолог, бібліотекар, інші фахівці: 

  

   провідний 

9 - 10 

   першої кваліфікаційної категорії 

8 - 9 

   другої кваліфікаційної категорії 

7 - 8 

   без категорії 

6 - 7 

Старший інспектор з кадрів 

6 - 7 

Старший інспектор з контролю за виконанням доручень 

5 - 6 

Касир, секретар, реєстратор  

4 - 5 

 

Начальник Управління
організації заробітної плати
 

 
Л. Колеснікова-Гузевата
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

Професія 

Діапазон тарифних розрядів 

Слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, столяр 

3 - 8 

Робітники, зайняті експлуатацією та обслуговуванням котелень 

2 - 4 

Покоївка, машиніст із прання та ремонту спецодягу 

2 - 3 

Шеф-кухар 

Кухар 

3 - 6 

Офіціант, мийник посуду, вантажник, комірник, кастелянка, дезінфектор, прасувальник, двірник, підсобний робітник, кухонний робітник, прибиральник службових приміщень, садівник, сторож, гардеробник 

1 - 2 

Ліфтер
при швидкості руху ліфтів: 

  

від 2,5 до 5 метрів за сек. 

від 5 до 7 метрів за сек. 

більше 7 метрів за сек. 

Водій автотранспортних засобів:
при керуванні: 

  

вантажними автомобілями 

2 - 4 

легковими автомобілями 

3 - 4 

автобусами 

3 - 5 

 

Начальник Управління
організації заробітної плати
 

 
Л. Колеснікова-Гузевата
 

Опрос