Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 03.10.2005 № 359
Утратил силу

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 3 жовтня 2005 року N 359

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2005 р. за N 1238/11518

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 11 вересня 2017 року N 89)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" та статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами), що додаються;

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У розділі 31 "Цінні папери в портфелі банку на продаж" класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання":

1.1. Увести групу рахунків 312 "Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу" такого змісту:

"312 

Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу 

3122 

А 

Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу; 

3123 

А 

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу; 

3125 

А 

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу; 

3128 

А 

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу". 

1.2. Увести групу рахунків 313 "Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу" такого змісту:

"313 

Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 

3132 

А 

Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу; 

3133 

А 

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу; 

3135 

А 

Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3138 

А 

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу". 

2. У класі 4 "Фінансові та капітальні інвестиції":

2.1. У групі рахунків 410 "Інвестиції в асоційовані компанії" номер рахунку 4109 А "Інвестиції в інші асоційовані компанії" замінити на номер 4105.

2.2. У групі рахунків 420 "Інвестиції в дочірні компанії":

увести рахунок 4208 А "Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії";

номер рахунку 4209 А "Інвестиції в інші дочірні компанії" замінити на номер 4205.

2.3. У групі рахунків 432 "Гудвіл, що виник у результаті придбання" рахунок 4320 П "Негативний гудвіл" виключити.

3. У назві рахунку 5103 П "Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії" групи 510 "Результати переоцінки" класу 5 "Капітал банку" слова "та дочірні" виключити.

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку 

 
 
В. І. Ричаківська
 

 

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У групі 140 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

у призначенні рахунків 1400 А "Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку", 1401 А "Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку", 1402 А "Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку", 1403 А "Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку", 1404 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку" за дебетом рахунків слова "або переведені з іншого портфеля банку", за кредитом рахунків слова "або переведені до іншого портфеля банку" виключити;

у призначенні за дебетом і кредитом рахунку 1405 АП "Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку" слова "або переведення до іншого портфеля банку" виключити;

у призначенні рахунку 1406 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку" за кредитом рахунку слова "або переведені з іншого портфеля банку", за дебетом рахунку слова "або переведення цінних паперів до іншого портфеля банку" виключити;

у призначенні рахунку 1407 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку" за дебетом рахунку слова "або переведені з іншого портфеля банку", за кредитом рахунку слова "або переведення цінних паперів до іншого портфеля банку" виключити;

у призначенні рахунку 1408 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку" за дебетом рахунку слова "суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені з іншого портфеля", за кредитом рахунку слова "суми нарахованих процентів під час переведення цінних паперів до іншого портфеля банку" виключити.

2. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання":

2.1. У групі 300 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку":

у призначенні рахунків 3002 А "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку", 3003 А "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку", 3005 А "Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку" за дебетом рахунків слова "або переведені з іншого портфеля банку", за кредитом рахунків слова "або переведення до іншого портфеля" виключити;

у призначенні за дебетом та кредитом рахунку 3007 АП "Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку" слова "або переведення до іншого портфеля банку" виключити.

2.2. У групі 301 "Боргові цінні папери в торговому портфелі банку":

у призначенні рахунків 3010 А "Боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку", 3011 А "Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі банку", 3012 А "Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку", 3013 А "Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку", 3014 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств у торговому портфелі банку" за дебетом рахунків слова "або переведені з іншого портфеля банку", за кредитом рахунків слова "або переведені до іншого портфеля банку" виключити;

у призначенні за дебетом та кредитом рахунку 3015 АП "Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку" слова "або переведення до іншого портфеля банку" виключити;

у призначенні рахунку 3016 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку" за кредитом рахунку слова "або переведені з іншого портфеля банку", за дебетом рахунку слова "або переведення цінних паперів до іншого портфеля банку" виключити;

у призначенні рахунку 3017 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку" за дебетом рахунку слова "або переведені з іншого портфеля банку", за кредитом рахунку слова "або переведення цінних паперів до іншого портфеля банку" виключити;

у призначенні рахунку 3018 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку" за дебетом рахунку слова "суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені з іншого портфеля", за кредитом рахунку слова "суми нарахованих процентів під час переведення цінних паперів до іншого портфеля банку" виключити.

2.3. Увести групу рахунків 312 "Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу" такого змісту:

"312 

Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу 

3122 

А 

Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу 

3123 

А 

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу 

3125 

А 

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу 

  

  

Призначення рахунків: облік інвестицій банку в асоційовані компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля та утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання (переведення). 

  

  

За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в асоційовані компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля банку та утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання (переведення). 

  

  

За кредитом рахунків проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або переведення до іншого портфеля банку. 

3128 

А 

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу 

  

  

Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу. 

  

  

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. 

  

  

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів". 

2.4. Увести групу рахунків 313 "Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу" такого змісту:

"313 

Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 

3132 

А 

Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу 

3133 

А 

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу 

3135 

А 

Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 

  

  

Призначення рахунків: облік інвестицій банку в дочірні компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля банку та утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання (переведення). 

  

  

За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в дочірні компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля банку та утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання (переведення). 

  

  

За кредитом рахунків проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або переведення до іншого портфеля банку. 

3138 

А 

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 

  

  

Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу. 

  

  

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. 

  

  

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів". 

3. У класі 4 "Фінансові та капітальні інвестиції":

3.1. У групі рахунків 410 "Інвестиції в асоційовані компанії":

номер рахунку 4109 А "Інвестиції в інші асоційовані компанії" замінити на номер рахунку 4105.

3.2. У групі рахунків 420 "Інвестиції в дочірні компанії":

увести рахунок 4208 А "Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії" і призначення рахунку такого змісту:

"4208 

А 

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії 

  

  

Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії. 

  

  

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. 

  

  

За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів"; 

номер рахунку 4209 А "Інвестиції в інші дочірні компанії" замінити на номер рахунку 4205.

3.3. У групі рахунків 432 "Гудвіл, що виник у результаті придбання":

рахунок 4320 П "Негативний гудвіл" виключити;

призначення за кредитом рахунку 4321 А "Гудвіл" викласти в такій редакції:

  

  

"За кредитом рахунку проводяться суми втрат від зменшення корисності гудвілу". 

4. У групі 510 "Результати переоцінки" класу 5 "Капітал банку":

призначення за дебетом та кредитом рахунку 5102 АП "Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж" викласти в такій редакції:

  

  

"За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж за справедливою вартістю, суми раніше визнаних дооцінок у разі реалізації цінних паперів. 

  

  

За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж за справедливою вартістю, суми раніше визнаних уцінок у разі визнання зменшення корисності цінних паперів або їх реалізації"; 

у назві та призначенні рахунку 5103 П "Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії" слова "та дочірні" виключити.

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку 

 
 
В. І. Ричаківська
 

Опрос