Идет загрузка документа (216 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий пользования радиочастотным ресурсом Украины

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Условия, Решение от 19.08.2005 № 53
редакция действует с 09.01.2020

Про затвердження Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України 

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 19 серпня 2005 року N 53

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2005 р. за N 1237/11517

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 23 березня 2007 року N 637
,
 від 11 жовтня 2007 року N 958
,
 від 2 червня 2011 року N 256
,
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 30 вересня 2014 року N 676
,
 від 1 березня 2016 року N 110
,
 від 8 листопада 2016 року N 588
,
від 30 травня 2017 року N 281
,
від 26 грудня 2018 року N 668
,
від 26 листопада 2019 року N 561

Додатково див. рішення
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 15 грудня 2006 року N 503
,
 від 19 липня 2007 року N 839

На підставі Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, що додаються.

2. У встановленому порядку забезпечити подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з питань регулювання зв'язку Мазура В. О.

 

В. о. Голови 

О. І. Філіпова 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
користування радіочастотним ресурсом України

(У тексті та додатках Ліцензійних умов абревіатуру "НКРЗ" замінено абревіатурою "НКРЗІ" згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 1 березня 2016 року N 110)

(У тексті Ліцензійних умов посилання на додатки 8 - 13 замінено посиланнями відповідно на додатки 7 - 12 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 1 березня 2016 року N 110)

1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України (далі - Ліцензійні умови) розроблено відповідно до Законів України "Про радіочастотний ресурс України", "Про телекомунікації" та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення діяльності у сфері користування радіочастотним ресурсом України.

1.2. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання суб'єктами господарювання при провадженні діяльності, пов'язаної з користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах частот загального користування, і направлених на забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу та забезпечення електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ).

1.3. Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів господарювання - резидентів України, які користуються (мають намір користуватися) радіочастотним ресурсом України для здійснення діяльності з наданням телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу України у смугах частот загального користування, за винятком розповсюдження телерадіопрограм.

1.4. Суб'єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, мають право здійснювати свою діяльність тільки за наявності ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, крім РЕЗ, експлуатація яких здійснюється на бездозвільній основі відповідно до частини восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

(абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації, від 26.12.2018 р. N 668)

Абзац другий пункту 1.4 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561)

1.5. Пункт 1.5 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561
,
у зв'язку з цим пункти 1.6, 1.7  вважати відповідно пунктами 1.5, 1.6
)

1.5. У залежності від регіону користування радіочастотним ресурсом ліцензії поділяються на такі види:

національна ліцензія - ліцензія, яка надає право на користування радіочастотним ресурсом України в 12-ти й більше регіонах України (АР Крим, області, м. Київ, м. Севастополь);

регіональна ліцензія - ліцензія, яка надає право на користування радіочастотним ресурсом України в одному або декількох (не більше 11) регіонах України;

територіальна ліцензія - ліцензія, яка надає право на користування радіочастотним ресурсом України на обмеженій території регіону.

Залежно від особливостей застосування радіотехнології, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року N 815 (далі - План використання радіочастотного ресурсу України), користування смугами радіочастот для здійснення операторської діяльності із застосуванням радіотехнології, що зазначена у ліцензії, здійснюється на таких умовах:

(пункт  1.5 доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 26.12.2018 р. N 668)

Л01 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом встановлює виключне право на користування визначеним в ній радіочастотним ресурсом у межах зазначених регіонів;

(пункт 1.5 доповнено абзацом шостим згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 26.12.2018 р. N 668)

Л02 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Смуга або частина зазначеної смуги радіочастот може використовуватися в межах одного регіону кількома користувачами за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;

(пункт 1.5 доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 26.12.2018 р. N 668)

Л03 - користування будь-яким каналом із відповідною шириною смуги випромінювання здійснюється на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в усій виділеній смузі радіочастот необмеженим колом користувачів для побудови телекомунікаційних мереж, які забезпечують безпроводовий доступ до Інтернету (RLAN), всередині та ззовні приміщень за умови використання радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу.

(пункт 1.5 доповнено абзацом восьмим згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 26.12.2018 р. N 668)

1.6. Розмір плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії та видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

(пункт 1.6 у редакції рішення Національної комісії з
питань регулювання зв'язку України від 02.06.2011 р. N 256)

2. Кваліфікаційні вимоги до ліцензіатів

2.1. Штат суб'єкта господарювання, який безпосередньо виконує функції з надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу України, повинен налічувати не менше 30 відсотків працівників, які мають базову або повну вищу освіту в галузі зв'язку або досвід роботи не менше одного року в сфері, пов'язаній з користуванням радіочастотним ресурсом України.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

3. Організаційні вимоги до ліцензіатів

3.1. Суб'єкт господарювання, який здійснює або має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України (далі - Заявник), в установленому законодавством порядку звертається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) із заявою про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, форма якої наведена в додатку 1 (подається у двох примірниках). До заяви додаються такі документи:

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

1) план освоєння радіочастотного ресурсу України. Форми плану освоєння радіочастотного ресурсу України для фіксованої та рухомої радіослужб наведені в додатках 2 і 3 відповідно (подається у двох примірниках). Вимоги до плану освоєння радіочастотного ресурсу України наведені в додатку 4;

2) документи, що підтверджують фінансове забезпечення спроможності Заявника користуватися радіочастотним ресурсом України. Перелік документів, що підтверджують фінансове забезпечення спроможності Заявника користуватися радіочастотним ресурсом України, наведено в додатку 5;

3) документи, що підтверджують кадрове забезпечення спроможності Заявника користуватися радіочастотним ресурсом України, за формою, що наведена в додатку 6;

(підпункт 3 пункту 3.1 у редакції рішення Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 01.03.2016 р. N 110)

4) інші документи, визначені статтею 32 Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

3.2. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗІ, зміст ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України наведено в додатку 7.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

3.3. Про початок користування радіочастотним ресурсом та повне освоєння заявленого радіочастотного ресурсу ліцензіат протягом місяця повинен поінформувати НКРЗІ.

3.4. Датою початку користування радіочастотним ресурсом за ліцензією є дата отримання першого дозволу на експлуатацію РЕЗ з користуванням певною частиною смуги радіочастот, визначеної в ліцензії для цього регіону, крім експлуатації РЕЗ відповідно до законодавства на бездозвільній основі.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26.12.2018 р. N 668)

3.5. У разі виникнення документально підтверджених обставин, що не дозволяють ліцензіату своєчасно розпочати або продовжити користуватися радіочастотним ресурсом за ліцензією, за його зверненням НКРЗІ може перенести терміни початку користування та повного освоєння радіочастотного ресурсу згідно з відповідною ліцензією без зміни терміну дії ліцензії.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

3.6. Протягом 30 днів з дня виникнення документально підтверджених підстав для призупинення на термін більше 6 місяців користування радіочастотним ресурсом ліцензіат повинен повідомити про це НКРЗІ із наведенням цих підстав.

3.7. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, передбачених статтею 34 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", ліцензіат у встановленому цим Законом порядку звертається до НКРЗІ з відповідною заявою. Форма заяви про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України наведена в додатку 8.

3.8. У разі втрати або пошкодження бланка ліцензії ліцензіат у відповідності до статті 35 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" зобов'язаний звернутися до НКРЗІ із заявою про видачу дубліката ліцензії. Форма заяви про видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України наведена в додатку 9.

3.9. У разі, якщо ліцензіат має намір продовжити зазначений у ліцензії термін користування радіочастотним ресурсом України після його закінчення, він повинен у встановленому статтею 37 порядку звернутися з відповідною заявою до НКРЗІ. Форма заяви про продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України наведена в додатку 10.

3.10. У разі необхідності отримання додаткової смуги радіочастот для подальшого розвитку підприємницької діяльності з використанням тієї радіотехнології, яка застосовується користувачем, він у встановленому статтею 39 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" порядку звертається до НКРЗІ із заявою на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот. Форма заяви на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот наведена в додатку 11 (подається у двох примірниках).

4. Обов'язки ліцензіата стосовно користування радіочастотним ресурсом України

4.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати такі умови користування радіочастотним ресурсом України:

4.1.1. Додержуватися вимог нормативно-правових актів у сфері користування радіочастотним ресурсом України, а також нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами.

(підпункт 4.1.1 пункту 4.1 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.12.2018 р. N 668)

4.1.2. Здійснювати встановлення, монтаж конкретних РЕЗ з визначеними умовами при наявності висновку щодо електромагнітної сумісності цих РЕЗ, виданого відповідно до законодавства.

4.1.3. Користуватися визначеними у ліцензії номіналами, смугами радіочастот з дотриманням таких умов користування:

на правах виключного користування номіналами, смугами радіочастот за ліцензією;

на правах спільного з іншими користувачами користування номіналами, смугами радіочастот за ліцензією.

4.1.4. Користуватися радіочастотним ресурсом України за ліцензією у визначених ліцензією регіонах або їх частині.

4.1.5. Здійснювати експлуатацію РЕЗ після отримання відповідних дозволів на експлуатацію РЕЗ, виданих відповідно до законодавства. Якщо експлуатація РЕЗ відповідно до законодавства здійснюється на бездозвільній основі, виконувати вимоги Норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (на бездозвільній та безоплатній основі), наведених у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23 грудня 2014 року N 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за N 201/26646 (із змінами) (далі - Норми використання РЕЗ на бездозвільній основі).

(підпункт 4.1.5 пункту 4.1 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.12.2018 р. N 668)

4.1.6. Використовувати лише ті РЕЗ, які зазначені в дозволі на експлуатацію.

4.1.7. Використовувати лише радіотехнологію, зазначену в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом.

4.1.8. Дотримуватися термінів початку та повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією відповідно до плану освоєння радіочастотного ресурсу, який надавався суб'єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, з урахуванням вимог цього підпункту, якщо інше не визначено умовами ліцензії.

Термін початку користування радіочастотним ресурсом за ліцензією - 6 місяців з дати оформлення ліцензії. У разі якщо ліцензія передбачає користування радіочастотним ресурсом у декількох регіонах, початок користування радіочастотним ресурсом для першого регіону - 6 місяців з дати оформлення ліцензії, для другого - 8, далі - з інтервалом 2 місяці.

Повним освоєнням радіочастотного ресурсу за ліцензією, яка надає права виключного користування номіналами, смугами радіочастот, є наявність у ліцензіата не менше одного дозволу на експлуатацію РЕЗ з користуванням певною частиною смуги радіочастот, визначеної в ліцензії для цього регіону, на кожні 500 тисяч населення відповідного регіону* за умови надання цим ліцензіатом у відповідному регіоні телекомунікаційних послуг за встановленими значеннями показників якості послуг. У разі наявності у ліцензіата кількох ліцензій в одній смузі радіочастот враховуються всі вказані ліцензії.

(підпункт 4.1.8 пункту 4.1 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 08.11.2016 р. N 588)

Умовами окремого тендеру або конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України можуть встановлюватися особливості щодо термінів початку користування та повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією.

(підпункт 4.1.8 пункту 4.1 доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.05.2017 р. N 281)

4.1.9. Дотримуватися встановлених законодавством умов застосування РЕЗ на території України.

4.1.10. Дотримуватися вимог метрологічного забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом.

4.1.11. Дотримуватися умов ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, умов дозволів на експлуатацію РЕЗ та вимог Норм використання РЕЗ на бездозвільній основі, якщо експлуатація РЕЗ відповідно до законодавства здійснюється на бездозвільній основі.

(підпункт 4.1.11 пункту 4.1 із змінами, внесеними
 згідно з
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110
,
від 26.12.2018 р. N 668)

4.1.12. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати рентну плату за користування радіочастотним ресурсом України.

(підпункт 4.1.12 пункту 4.1 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

4.1.13. Своєчасно та в повному обсязі вносити плату за радіочастотний моніторинг.

4.1.14. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану відповідно до законодавства забезпечувати використання мереж радіозв'язку та РЕЗ для проведення мобілізаційних заходів і задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку.

4.1.15. Не передавати свої права на користування радіочастотним ресурсом України будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

4.1.16. Надавати на запит уповноважених НКРЗІ посадових осіб інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення РЕЗ.

(підпункт 4.1.16 пункту 4.1 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

4.1.17. Забезпечувати у встановленому законодавством порядку доступ уповноважених НКРЗІ посадових осіб на територію та в приміщення з метою перевірки використання розташованих у них РЕЗ, а також пред'являти за їхньою вимогою відповідні ліцензії, дозволи, сертифікати та інші документи, які стосуються питань користування радіочастотним ресурсом України.

(підпункт 4.1.17 пункту 4.1 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

4.1.18. Забезпечувати у встановленому законодавством порядку доступ уповноважених НКРЗІ посадових осіб і представників Українського державного центру радіочастот (далі - УДЦР) на територію та в приміщення з метою перевірки розташованих там РЕЗ - у разі, якщо вони створюють радіозавади.

(підпункт 4.1.18 пункту 4.1 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

4.1.19. Своєчасно виконувати розпорядження про усунення порушень умов ліцензії або розпорядження (припис) про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України уповноваженої НКРЗІ посадової особи.

(підпункт 4.1.19 пункту 4.1 у редакції рішення Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 01.03.2016 р. N 110)

4.1.20. Надавати можливість та створювати належні умови для здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом і ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України.

4.1.21. Надавати в установлені законодавством строки й за визначеними адресами державну та відомчу статистичну звітність за формами, затвердженими органами статистики.

4.2. Рішення НКРЗІ щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України приймається з урахуванням висновків, підготовлених УДЦР.

(пункт 4.2 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 01.03.2016 р. N 110)

4.3. Пункт 4.3 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

5. Дострокове впровадження нових радіотехнологій з ініціативи ліцензіата

5.1. У разі, якщо ліцензіат має намір достроково впровадити нову радіотехнологію, він повинен у встановленому статтею 40 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" порядку звернутися з заявою до НКРЗІ. Форма заяви користувача щодо дострокового впровадження нової радіотехнології наведена в додатку 12. До заяви додаються документи, передбачені в пункті 3.1 цих умов.

5.2. Документи мають бути оформлені та засвідчені заявником відповідно до вимог законодавства.

5.3. За результатами розгляду НКРЗІ приймає рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології у смузі радіочастот, якою користується заявник, або про відмову в її достроковому впровадженні.

5.4. У разі прийняття рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології у смузі радіочастот, якою користується заявник, НКРЗІ приймає рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

(Ліцензійні умови доповнено розділом 5 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 23.03.2007 р. N 637)

6. Порядок впровадження нових радіотехнологій

6.1. Впровадженню підлягають радіотехнології, які внесені до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26.12.2018 р. N 668)

6.2. Радіотехнологія, визначена в розділі I Плану використання радіочастотного ресурсу України як діюча в Україні, впроваджується шляхом включення в установленому законодавством порядку радіоелектронних засобів цієї радіотехнології до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, документального підтвердження їх відповідності технічним регламентам (декларація про відповідність) та наступного ліцензування смуг радіочастот з додержанням особливостей застосування цієї радіотехнології, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

6.3. Для впровадження радіотехнології, визначеної в розділі II Плану використання радіочастотного ресурсу України як перспективної для впровадження в Україні, спочатку здійснюються заходи, передбачені в графі "Особливості впровадження радіотехнологій" цього розділу Плану. Після виконання таких заходів та включення цієї радіотехнології до розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України з визначенням особливостей застосування її впровадження здійснюється відповідно до пункту 6.2 цих Ліцензійних умов.

(Ліцензійні умови доповнено розділом 6 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 11.10.2007 р. N 958)

___________
* Підставою для визначення чисельності наявного населення в Україні, зокрема у відповідному регіоні, є статистичний збірник "Чисельність наявного населення України", що видається Державною службою статистики України, за попередній рік.

(Ліцензійні умови доповнено виноскою згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 08.11.2016 р. N 588)

 

Член Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України
 

 
 
В. О. Мазур
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету 
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
А. В. Дашкевич 

Голова Антимонопольного 
комітету України

 
О. О. Костусєв 

 

Форма Р-1

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Реєстраційний N


                                                                                                                                                              (заповнюється НКРЗІ)

1. Відомості про Заявника:

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові
суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

Ідентифікаційний номер з ДРФО:

Місцезнаходження (місце проживання):

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання:

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк _______________________________, м. ___________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я, по батькові):
Тел.:                               Факс:                                    Електронна пошта:

Поштова адреса:


2. Відомості про смуги радіочастот, що заявляються:

N з/п

Регіон користування (або населений пункт, уся територія України)

Діапазон (смуги, номінали) радіочастот (приймання/передавання), МГц

Ширина смуги радіочастот, МГц

 

 

 

 


3. Технічні відомості про мережу радіозв'язку (РЕЗ), що заявляється:

Назва/тип РЕЗ, номер і дата Рішення про умови застосування*:

Потужність випромінювання РЕЗ, Вт:

Клас(и) випромінювання:

Радіотехнологія:

Спосіб зв'язку (дуплекс/симплекс):

Дальність зв'язку або радіус зони обслуговування, км:


3.1. Умови користування смугами радіочастот:

Л01

Л02

Л03


                           (потрібне підкреслити)

Термін дії ліцензії, що заявляється:

Перелік документів, що додаються:З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19 серпня 2005 року N 53, зареєстрованими в Мін'юсті України 20 жовтня 2005 року за N 1237/11517, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Заявник

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________ 20__ року


_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)


Дата й номер реєстрації заявочних документів у НКРЗІ                   ____________ 20__ року N ____

Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР                                               ____________ 20__ року N ____


____________
* Згідно з Реєстром радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.12.2018 р. N 668
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26.11.2019 р. N 561)

 

План освоєння радіочастотного ресурсу України (для фіксованої радіослужби)

Тип РЕЗ 

Регіон користування радіочастотним ресурсом 

Адреса встанов-
лення РЕЗ 

Географічні координати (довгота, широта - гр., хв., с) 

Висота встановлення антени РЕЗ над рівнем Землі (м) 

Висота поверхні Землі над рівнем моря у місці встановлення РЕЗ (м) 

Тип антени 

Коефіцієнт підсилення антени, Бі 

Азимут макс. випромі-
нювання,
град. 

Затухання у фідерному тракті, Б 

Частоти приймання, МГц, або кількість номіналів частот 

Частоти передавання, МГц, або кількість номіналів частот 

Орієнтов-
ний термін початку користу-
вання радіочас-
тотним ресурсом у регіоні 

Орієнтов-
ний термін повного освоєння радіочас-
тотного ресурсу в регіоні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Орієнтовний термін повного освоєння радіочастотного ресурсу України за ліцензією: ___________________________

Додатки: 

- Схема організації радіозв'язку (радіомережі) - 1 прим. на ____ арк..

 

  

Заявник ___________________ 

______________________________
(ініціали та прізвище) 

 

____________ 200_ року 

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
від 30.05.2017 р. N 281
,
від 26.12.2018 р. N 668)

 

План освоєння радіочастотного ресурсу України
(для рухомої радіослужби)

Тип РЕЗ 

Регіон користування радіочастотним ресурсом 

Кількість номіналів (смуг) радіочастот 

Загальна смуга радіочастот, МГц 

Орієнтовний термін початку користування радіочастотним ресурсом у регіоні 

Орієнтовний термін повного освоєння радіочастотного ресурсу в регіоні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Орієнтовний термін повного освоєння радіочастотного ресурсу України за ліцензією: ___________________________

Заявник 

___________________
(підпис) 

______________________________
(ініціали та прізвище) 

  

 

____________ 200_ року 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
від 26.12.2018 р. N 668)

 

Вимоги
до плану освоєння радіочастотного ресурсу України

Заявник повинен детально викласти шляхи освоєння заявленого радіочастотного ресурсу відповідно до планів створення мереж, їх експлуатації та надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу, доповнивши заповнену форму плану освоєння радіочастотного ресурсу схемою організації радіозв'язку.

1. Заповнити план освоєння радіочастотного ресурсу України за формою, що наведена в додатках 2 та 3 до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, доповнивши його схемою організації радіозв'язку.

2. При заявленні декількох регіонів використання радіочастотного ресурсу відносний термін початку користування радіочастотним ресурсом для першого регіону не повинен перевищувати 6 місяців від орієнтовної дати видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, для другого - 8 місяців і так далі з інтервалом через 2 місяці.

Уточнені терміни початку використання заявленого радіочастотного ресурсу та повного його освоєння будуть визначені НКРЗІ у ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням дати її видачі.

3. Заявлена в кожному регіоні смуга радіочастот повинна відповідати кількості радіоелектронних засобів, вказаних у плані освоєння радіочастотного ресурсу України. У разі, якщо заявлена смуга радіочастот перевищує потреби, визначені з урахуванням кількості РЕЗ, вказаних у плані освоєння радіочастотного ресурсу, НКРЗІ на підставі відповідних висновків щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України може прийняти відповідне рішення про видачу ліцензії на обмежену смугу радіочастот.

4. Схема організації радіозв'язку має бути підписана Заявником.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
від 30.05.2017 р. N 281
,
від 26.12.2018 р. N 668)

 

Перелік документів,
що підтверджують фінансове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України

1. Засвідчені в установленому порядку копії бухгалтерських звітів (балансу і звіту про фінансові результати) суб'єкта господарювання за попередній звітний фінансовий рік (за наявності).

2. Довідка в довільній формі за підписом керівника суб'єкта господарювання, що підтверджує фінансові можливості здійснення заявленої діяльності.

Примітка. За Заявником залишається право додавати інші документи, що підтверджують його фінансове забезпечення спроможності користуватися заявленим радіочастотним ресурсом.

(додаток 5 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 01.03.2016 р. N 110
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.12.2018 р. N 668)

 

Довідка,
що підтверджує кадрове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України

____________
* Працівники, які мають базову або повну вищу освіту в галузі зв'язку або досвід роботи у сфері, пов'язаній з користуванням радіочастотним ресурсом, не менше одного року.

__________________________
(керівник суб'єкта господарювання)

______________
(підпис)

____________
(ініціали, прізвище)

____________ 20__ року

 

 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 01.03.2016 р. N 110
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.12.2018 р. N 668)

 

Зразок бланка ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Додаток 7 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 1 березня 2016 року N 110
,
 у зв'язку з цим додатки 8 - 13 вважати відповідно додатками 7 - 12
)

 

Зміст ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Вид ліцензії:

Національна, регіональна або територіальна

Видана:

Повне найменування юридичної особи згідно з установчими документами без скорочень або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи:

Згідно з наданими документами у повному форматі

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер з ДРФО фізичної особи:

Згідно з наданими документами

Радіотехнологія (вид радіозв'язку):

Згідно з прийнятим рішенням

Регіони користування радіочастотним ресурсом:

Згідно з прийнятим рішенням

Смуги (номінали) радіочастот (приймання/передавання), МГц:

Згідно з прийнятим рішенням

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц:

Згідно з прийнятим рішенням

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується, МГц:

Підсумок (за наявності декількох регіонів)

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу (місяць, рік):

Згідно з прийнятим рішенням

початок користування

 

повне освоєння

 

Реєстраційний номер ліцензії:

 

Дата і номер рішення НКРЗІ:

 

Дата видачі ліцензії:

Число, місяць, рік

Термін дії ліцензії:

Згідно з прийнятим рішенням

Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, затверджені рішенням НКРЗ від 19 серпня 2005 року N 53, зареєстровані в Мін'юсті України 20 жовтня 2005 року за N 1237/11517, містять перелік обов'язкових для виконання ліцензійних вимог.

Голова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації

 
_____________
(підпис)

 
____________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
 інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.12.2018 р. N 668)

 

Форма РР-1п

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

 

Реєстраційний N


                                                                                                                                                                    (заповнюється НКРЗІ)

1. Дані з ліцензії, що подається для переоформлення:

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові
суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

Ідентифікаційний номер з ДРФО:

Місцезнаходження (місце проживання):

Радіотехнологія:

Регіони користування радіочастотним ресурсом:

Номер, дата видачі ліцензії:


2. Відомості про Заявника на дату подання ліцензії на переоформлення:

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові
суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

Ідентифікаційний номер з ДРФО:

Місцезнаходження (місце проживання):

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання:

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк _______________________________, м. ___________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я, по батькові):
Тел.:                                       Факс:                                Електронна пошта:

Поштова адреса:


Підстави для переоформлення ліцензії:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються:

_____________________________________________
_____________________________________________


З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19 серпня 2005 року N 53, зареєстрованими в Мін'юсті України 20 жовтня 2005 року за N 1237/11517, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Заявник

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________ 20__ року


_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)


Дата й номер реєстрації заявочних документів в НКРЗІ                 ____________ 20__ року N ____


(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.12.2018 р. N 668)

 

Форма Р-1д

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Реєстраційний N


                                                                                                                                                                   (заповнюється НКРЗІ)

1. Відомості про Заявника:

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові
суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

Ідентифікаційний номер з ДРФО:

Місцезнаходження (місце проживання):

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання:

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк _______________________________, м. ___________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я, по батькові):
Тел.:                                 Факс:                                          Електронна пошта:

Поштова адреса:


Підстави для видачі дубліката ліцензії:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________


2. Дані з ліцензії, на яку замовляється дублікат:

Номер, дата видачі ліцензії:

Радіотехнологія:

Регіони користування радіочастотним ресурсом:


З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19 серпня 2005 року N 53, зареєстрованими в Мін'юсті України 20 жовтня 2005 року за N 1237/11517, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Заявник

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________ 20__ року


_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)


Дата й номер реєстрації заявочних документів в НКРЗІ                 ____________ 20__ року N ____


(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.12.2018 р. N 668)

 

Форма Р-1пт

ЗАЯВА
про продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Реєстраційний N


                                                                                                                                                                   (заповнюється НКРЗІ)

1. Відомості про Заявника:

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові
суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

Ідентифікаційний номер з ДРФО:

Місцезнаходження (місце проживання):

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання:

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк _______________________________, м. ___________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я, по батькові):
Тел.:                                        Факс:                                       Електронна пошта:

Поштова адреса:


2. Відомості про смуги радіочастот, що заявляються:

N з/п

Регіон користування (або населений пункт, уся територія України)

Діапазон (смуги, номінали) радіочастот (приймання/передавання), МГц

Ширина смуги радіочастот, МГц

 

 

 

 


3. Технічні відомості про мережу радіозв'язку (РЕЗ), що заявляється:

Назва/тип РЕЗ, номер і дата Рішення про умови застосування*:

Потужність випромінювання РЕЗ, Вт:

Клас(и) випромінювання:

Радіотехнологія:

Спосіб зв'язку (дуплекс/симплекс):

Дальність зв'язку або радіус зони обслуговування, км:


3.1. Умови користування смугами радіочастот:

Л01

Л02

Л03


                              (потрібне підкреслити)

Наявність раніше отриманих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

номер ліцензії:

дата видачі:

термін дії:


Ліцензія, що заявляється на продовження

номер ліцензії:

дата видачі:

термін дії:

Термін дії ліцензії, що заявляється:

 

Додаток: частотний план мережі РЕЗ, що заявляються

З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19 серпня 2005 року N 53, зареєстрованими в Мін'юсті України 20 жовтня 2005 року за N 1237/11517, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Заявник

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________ 20__ року


_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)


Дата й номер реєстрації заявочних документів у НКРЗІ                   ____________ 20__ року N ____

Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР                                               ____________ 20__ року N ____


____________
* Згідно з Реєстром радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

(зворотний бік)

Частотний план мережі РЕЗ, що заявляються

Тип РЕЗ

Адреса та характе-
ристика місця встанов-
лення антени РЕЗ (на вежі, даху тощо)

Коорди-
нати (широта)

Коорди-
нати (довгота)

Потуж-
ність переда-
вача,
Вт

Тип антени

Коефі-
цієнт підси-
лення антени,
Бі

Висота підві-
шування антени над рівнем землі,
м

Меха-
нічний кут нахилу діаграми спрямо-
ваності антени,
градусів

Елект-
ричний кут нахилу діаграми спрямо-
ваності антени,
градусів

Азимут макси-
мального випромі-
нювання,
градусів

Зату-
хання у фідер-
ному тракті,
Б

Номери каналів за секто-
рами (за наяв-
ності)

Частоти прий-
мання,
МГц (або кількість номі-
налів частот)

Частоти переда-
вання,
МГц (або кількість номі-
налів частот)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Заявник

__________________
(підпис)

___________________________
               (ініціали, прізвище)


(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.12.2018 р. N 668
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26.11.2019 р. N 561)

 

Форма Р-1дс

ЗАЯВА
на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот

Реєстраційний N


                                                                                                                                                                   (заповнюється НКРЗІ)

1. Відомості про Заявника:

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові
суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

Ідентифікаційний номер з ДРФО:

Місцезнаходження (місце проживання):

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання:

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк _______________________________, м. ___________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я, по батькові):
Тел.:                              Факс:                                     Електронна пошта:

Поштова адреса:


2. Відомості про додаткову смугу радіочастот, що заявляється:

N з/п

Регіон користування (або населений пункт, уся територія України)

Діапазон (смуги, номінали) радіочастот (приймання/передавання), МГц

Ширина смуги радіочастот, МГц

 

 

 

 


3. Технічні відомості про мережу радіозв'язку (РЕЗ), що заявляється:

Назва/тип РЕЗ, номер і дата Рішення про умови застосування*:

Потужність випромінювання РЕЗ, Вт:

Клас(и) випромінювання:

Радіотехнологія:

Спосіб зв'язку (дуплекс/симплекс):

Дальність зв'язку або радіус зони обслуговування, км:


3.1. Умови користування смугами радіочастот:

Л01

Л02

Л03


                       (потрібне підкреслити)


Діюча ліцензія на користування радіочастотним ресурсом

номер ліцензії:

дата видачі:

термін дії:

Термін дії ліцензії, що заявляється:

 

Додаток: частотний план мережі РЕЗ, що заявляються

З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19 серпня 2005 року N 53, зареєстрованими в Мін'юсті України 20 жовтня 2005 року за N 1237/11517, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Заявник

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________ 20__ року


_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)


Дата й номер реєстрації заявочних документів у НКРЗІ                 ____________ 20__ року N ____

Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР                                             ____________ 20__ року N ____


____________
* Згідно з Реєстром радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

(зворотний бік)

Частотний план мережі РЕЗ, що заявляються

Тип РЕЗ

Адреса та характе-
ристика місця встанов-
лення антени РЕЗ (на вежі, даху тощо)

Коорди-
нати (широта)

Коорди-
нати (довгота)

Потуж-
ність переда-
вача,
Вт

Тип антени

Коефі-
цієнт підси-
лення антени,
Бі

Висота підвішу-
вання антени над рівнем землі,
м

Меха-
нічний кут нахилу діаграми спрямо-
ваності антени,
градусів

Елект-
ричний кут нахилу діаграми спрямо-
ваності антени,
градусів

Азимут макси-
мального випромі-
нювання,
градусів

Зату-
хання у фідер-
ному тракті,
Б

Номери каналів за секто-
рами (за наяв-
ності)

Частоти прий-
мання,
МГц (або кількість номі-
налів частот)

Частоти переда-
вання,
МГц (або кількість номі-
налів частот)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Заявник

__________________
(підпис)

___________________________
                  (ініціали, прізвище)


(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.12.2018 р. N 668
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26.11.2019 р. N 561)

 

Форма Р-1нт

ЗАЯВА
користувача щодо дострокового впровадження нової радіотехнології

Реєстраційний N


                                                                                                                                                                       (заповнюється НКРЗІ)

1. Відомості про Заявника:

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові
суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

Ідентифікаційний номер з ДРФО:

Місцезнаходження (місце проживання):

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання:

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк _______________________________, м. ___________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я, по батькові):
Тел.:                                  Факс:                                      Електронна пошта:

Поштова адреса:


2. Відомості про наявні ліцензії:

Номер, дата видачі ліцензії

Термін дії ліцензії

Вид радіозв'язку

Радіотехнологія

Вид діяльності, що здійснюється з використанням радіочастот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Стан використання радіочастотного ресурсу:

N з/п

Регіон користування за ліцензією (населений пункт, область, уся територія України)

Діапазон (смуги, номінали) радіочастот (приймання/передавання), МГц

Ширина смуги радіочастот, МГц

за ліцензією

фактично використовується

за ліцензією

фактично використовується

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Відомості про смуги радіочастот, що заявляються:

N з/п

Регіон користування (населений пункт, область, уся територія України)

Діапазон (смуги, номінали) радіочастот (приймання/передавання), МГц

Ширина смуги радіочастот, МГц

 

 

 

 


5. Технічні відомості про мережу радіозв'язку та радіотехнологію, що заявляються:

Назва/тип РЕЗ, номер та дата Рішення про умови застосування*:

Потужність випромінювання РЕЗ, Вт:

Клас(и) випромінювання:

Радіотехнологія:

Спосіб зв'язку (дуплекс/симплекс):

Дальність зв'язку або радіус зони обслуговування, км:


Термін дії ліцензії, що заявляється:

Перелік документів, що додаються:

У разі видачі за цією заявою ліцензії на користування радіочастотним ресурсом для дострокового впровадження нової радіотехнології прошу анулювати ліцензії
___________________________________________________________________________________
                                                                                   (номер та дата видачі ліцензій)

З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19 серпня 2005 року N 53, зареєстрованими в Мін'юсті України 20 жовтня 2005 року за N 1237/11517, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Заявник

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________ 20__ року


_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)


Дата й номер реєстрації заявочних документів у НКРЗІ                 ____________ 20__ року N ____

Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР                                             ____________ 20__ року N ____


____________
* Згідно з Реєстром радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

(Ліцензійні умови доповнено додатком 12 згідно з рішенням
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 23.03.2007 р. N 637
,
додаток
12 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює  державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.12.2018 р. N 668
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26.11.2019 р. N 561)

____________

Опрос