Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в приказ МЧС Украины от 23.04.2002 N 107

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ от 31.08.2005 № 174
Утратил силу

Про внесення змін і доповнень до наказу МНС України від 23.04.2002 N 107

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 31 серпня 2005 року N 174

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2005 р. за N 1226/11506

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 29 травня 2014 року N 523)

Відповідно до Указу Президента України від 27 січня 2003 року N 47 "Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій" та у зв'язку з реорганізацією курсів цивільної оборони Автономної Республіки Крим, областей у навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності НАКАЗУЮ:

1. У назві та пункті 1 наказу МНС України від 23.04.2002 N 107 слова "територіальні курси (учбово-методичні центри) цивільної оборони" замінити словами "територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності".

2. Типове положення про територіальні курси (учбово-методичні центри) цивільної оборони, затверджене наказом МНС України від 23.04.2002 N 107, зареєстроване в Мін'юсті України 26.07.2002 за N 610/6898, викласти в новій редакції (додається).

3. Директору Департаменту кадрової політики генерал-лейтенанту Шевченку І. О. разом з начальником Управління правового забезпечення Сухаром А. В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

Д. Жванія 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
освіти і науки України
 

 
М. Ф. Степко
 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

1. Загальні положення

1.1. Територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Автономної Республіки Крим, областей (далі - курси, центри) є державними, постійно діючими навчально-методичними установами єдиної державної системи цивільного захисту, що забезпечують здобуття, систематичне оновлення та розширення спеціальних знань та умінь, необхідних керівним кадрам і фахівцям для виконання певних функцій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та здійснення ефективного управління у сфері цивільного захисту.

Курси, центри сприяють виконанню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

1.2. Курси, центри створюються, реорганізуються і ліквідуються їх засновниками в особі МНС України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до Законів України "Про правові засади цивільного захисту", "Про Цивільну оборону України", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту".

1.3. Курси, центри проводять свою навчально-методичну роботу як суб'єкти освітньої діяльності мережі навчально-методичних установ, структура якої формується МНС України за пропозиціями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з міських курсів, міжрайонних курсів, навчально-методичних центрів Автономної Республіки Крим та областей.

Курси, центри діють згідно з нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність закладів післядипломної освіти в єдиному навчально-науковому комплексі Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

1.4. Відповідно до групи міста з цивільної оборони і потреб, за визначенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, функціонують такі типи курсів:

Київські та Севастопольські міські курси, що засновуються на державній власності та обслуговують міста, віднесені до особливої групи з цивільної оборони;

міські курси I, II категорії, що засновуються на державній власності та обслуговують відповідно міста, віднесені до I, II групи з цивільної оборони;

міські курси III категорії, що засновуються на державній власності та обслуговують міста, віднесені до III групи з цивільної оборони, та міста - супутники атомних електростанцій;

міжрайонні курси, що засновуються на комунальній власності для обслуговування міст, районів, не віднесених до групи з цивільної оборони.

Міські курси за визначенням органу місцевого самоврядування, що є одним із їх засновників, можуть функціонувати як структурні підрозділи центрів або як юридичні особи.

Організаційна структура, гранична чисельність працівників міжрайонних курсів цивільної оборони, видатки на їх утримання визначаються і затверджуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що є їх засновниками.

1.5. Центри засновуються на державній власності, є юридичними особами та обслуговують відповідні території Автономної Республіки Крим, областей.

Центри в межах території, яка ними обслуговується, надають навчально-методичні послуги підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форми власності, та населенню з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

1.6. Курси, центри, що є юридичними особами, діють на підставі статуту, що затверджується їх засновниками та підлягає реєстрації в установленому порядку, мають самостійний баланс, рахунок в установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Примірний статут курсів, центрів, з урахуванням особливостей і специфіки їх діяльності, розробляється й затверджується Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту.

Курси, що не є юридичними особами, діють на підставі положення, що затверджується керівником центру за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування, що є їх засновником.

1.7. Курси, центри можуть розпочинати навчання з підвищення кваліфікації цільового призначення у сфері цивільного захисту (функціональне навчання) лише після проведення Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту експертизи рівня їх програмно-методичного забезпечення, документів, що засвідчують проходження додаткової спеціальної підготовки викладачів у сфері цивільного захисту, та навчальної матеріально-технічної бази.

Порядок проведення експертизи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 874 визначає МНС України. За результатами експертизи курси, центри отримують сертифікат (додаток 1).

Діяльність центрів, яка пов'язана з проведенням професійно-технічного навчання (курсового навчання) на рівні кваліфікаційних вимог, а також інша діяльність з надання освітніх послуг розпочинається ними за умови отримання відповідних ліцензій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.8. Центрам, які у встановленому порядку пройшли експертизу та за її наслідками сертифіковані на право проведення курсового підвищення професійної кваліфікації педагогічного складу для потреб міських та міжрайонних курсів, МНС України надає статус центру регіонального рівня з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту.

Зазначені центри за наявністю відповідних ліцензій можуть додатково здійснювати діяльність за однією із спеціалізацій, визначених для них пунктом 3.3 цього Положення.

1.9. Трудові відносини працівників курсів, центрів визначаються законодавством України, права педагогічних працівників та слухачів курсів, центрів гарантуються Конституцією України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

2. Структура, організаційні та координаційні засади управління курсами, центрами

2.1. МНС України розробляє та затверджує штати центрів, а також штати Київських та Севастопольських міських курсів у частині комплектування військовослужбовцями, начальницьким складом служби цивільного захисту або внутрішньої служби.

Виходячи із примірного переліку посад працівників курсів, центрів (додаток 2), згідно з їх категоріями, керівник курсів, центру розробляє штатний розпис, який погоджується з Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту і затверджується МНС України.

2.2. Структурними підрозділами центрів можуть бути: управління, республіканські (Автономна Республіка Крим), обласні курси підвищення кваліфікації керівних кадрів, методичний кабінет, лабораторії, навчально-консультаційні пункти, навчально-тренувальне містечко, адміністративно-господарська частина, підпорядковані міські курси та навчальний пункт.

У центрах, які мають статус центру регіонального рівня з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту, за умови наявності не менш ніж п'яти працівників викладацького складу, з яких не менше ніж три мають науковий ступінь або вчене звання, рішенням засновників може створюватися кафедра.

2.3. Кафедра є базовою структурою центрів, які мають статус центру регіонального рівня з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту, що здійснює функціональне навчання керівних та інших управлінських кадрів для потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідної територіальної підсистеми цивільного захисту, а також проводить в межах закріплених МНС України для обслуговування регіонів навчальну, методичну та науково-дослідну роботу за спеціалізаціями, визначеними для центрів регіонального рівня.

Республіканські, обласні курси є базовою структурою центрів, що проводять в межах території, яка обслуговується центрами, навчальну та методичну роботу з функціонального навчання керівних та інших управлінських кадрів для потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідної територіальної підсистеми цивільного захисту.

Методичний кабінет є центром методичної роботи, що здійснює методичне та інформаційне забезпечення розвитку, підтримки та поширення сучасних технологій у галузі форм і методів навчання, удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників курсів, центру, навчально-методичне консультування та координацію з відповідними інститутами післядипломної педагогічної освіти (удосконалення вчителів) діяльності базових (опорних) навчальних закладів всіх рівнів з питань безпеки життєдіяльності, формування бібліотечних фондів навчальної, довідкової, наукової, методичної, фахових періодичних видань та організацію і проведення представницьких педагогічних заходів, а також надає у межах компетенції центру інформаційну та навчально-методичну допомогу керівництву підприємств, установ та організацій з підготовки населення.

Лабораторія інформаційного забезпечення створює банк педагогічної інформації, обслуговує інформаційні системи у галузі навчання, здійснює збирання, опрацювання, подання інформації щодо досвіду із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечує використання комп'ютерів в управлінській діяльності центру та надає консультативну допомогу курсам з питань інформатизації навчального процесу. Функції лабораторії в центрах, як правило, покладаються на методичний кабінет.

Навчально-консультаційний пункт призначений для проведення педагогічним складом курсів, центру виїзних занять за планами комплектування слухачів з функціонального навчання, надання консультаційно-методичної допомоги керівництву підприємств, установ і організацій з питань підготовки та проведення спеціальних комплексних об'єктових навчань, тренувань з практичного відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф) і проведення інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань серед населення з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях. До проведення занять на навчально-консультаційних пунктах за згодою залучаються посадові особи місцевих органів управління цивільного захисту, начальники спеціалізованих служб цивільної оборони та керівний і начальницький склад невоєнізованих формувань та аварійно-рятувальних служб.

Навчально-тренувальне містечко є основою навчально-матеріальної бази центру та призначено для практичної підготовки слухачів щодо проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Адміністративно-господарська частина призначена для забезпечення навчального процесу та життєдіяльності центрів.

Підпорядковані центру міські курси розташовуються переважно екстериторіально і у межах території, яка ними обслуговується, проводять теоретичне та практичне навчання фахівців (навчальні курси певного професійного спрямування у сфері цивільного захисту) та надають керівництву підприємств, установ та організацій консультативно-методичну допомогу з підготовки та проведення спеціальних тренувань та навчання виробничого персоналу способам захисту і дій у надзвичайних ситуаціях.

Навчальні пункти проводять професійно-технічне навчання з формування відповідного рівня кваліфікації професій для потреб служби цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб.

За умови встановлених обсягів разової наповнюваності слухачами навчального пункту від 61 до 120 слухачів та наявності навчальної пожежної та рятувальної техніки за рішенням МНС України у складі навчального пункту може створюватись підрозділ забезпечення практичного навчання.

2.4. Курси, центри діють за принципом подвійного підпорядкування, визначеним нормативно-правовими актами уповноваженим від засновників МНС України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, державних адміністрацій міст Києва та Севастополя.

Управління курсами, центрами здійснюється на основі суміщення прав засновників, керівництва курсів, центрів, розмежування повноважень, поєднання єдиноначальності та самоврядування.

Загальне керівництво курсами, центрами здійснює МНС України через Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, що відповідно до Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 874, визначений уповноваженим від МНС України та здійснює організаційно-методичне управління мережею навчально-методичних установ єдиної державної системи цивільного захисту.

В Автономній Республіці Крим, областях, у містах керівництво курсами, центрами здійснюють відповідні начальники територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх заступники - керівники територіальних органів МНС України.

Безпосереднє управління діяльністю курсів, центрів здійснює керівник, який діє на засадах єдиноначальності.

Керівник центрів, Київських та Севастопольських міських курсів призначається на посаду Міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за погодженням з відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя. Кандидат на заміщення посади керівника повинен мати повну вищу освіту та стаж педагогічної діяльності не менш як 5 років.

Керівник міських курсів, що мають статус юридичної особи, призначається на посаду Міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за рекомендаціями загальних зборів колективу курсів та після погодження його кандидатури з відповідним органом місцевого самоврядування.

Керівник міських курсів, що не мають статусу юридичної особи, призначається на посаду керівником центру за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування курсів, центру є загальні збори колективу, які вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності, визначають та рекомендують на посади керівників курсів. Рішення загальних зборів колективу мають дорадчий характер.

2.5. Організаційно-методичне управління мережею навчально-методичних установ єдиної державної системи цивільного захисту здійснюється шляхом:

розробки та впровадження після затвердження МНС України змістовних частин галузевого стандарту з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту та нормативно-методичних документів, що регламентують навчальну, методичну та дослідно-експериментальну роботу курсів, центрів;

здійснення науково-методичної експертизи на право проведення курсами, центрами діяльності з функціонального навчання у сфері цивільного захисту та комплексно-методичного забезпечення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

ведення Державного реєстру суб'єктів мережі навчально-методичних установ єдиної державної системи цивільного захисту, відповідно до Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 874;

забезпечення контролю дотримання сертифікаційних умов та визначення щорічного рейтингу курсів, центрів у мережі навчально-методичних установ єдиної державної системи цивільного захисту;

створення умов та координації безперервного удосконалення фахової підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників курсів, центрів, визначення відповідності здобутих рівнів кваліфікації встановленим стандартам;

організації та проведення зборів, методичних нарад, семінарів з керівним та педагогічним складом курсів, центрів;

запровадження системи моніторингу якості навчально-методичної діяльності курсів, центрів та прогнозування перспектив її розвитку.

З метою науково-методичного забезпечення та координації навчально-методичної діяльності курсів, центрів при Інституті державного управління у сфері цивільного захисту діють:

науково-методична комісія з питань функціонального навчання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

рада керівників курсів, центрів.

Організаційно-розпорядчі документи Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, що стосуються діяльності курсів, центрів як суб'єктів мережі навчально-методичних установ, є обов'язковими для виконання всіма курсами, центрами.

2.6. Керівництво курсами, центром в Автономній Республіці Крим, областях, у містах відповідно до вимог Положення про Цивільну оборону України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 1994 року N 299, та Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 874 (далі - постанова Кабінету Міністрів України N 874), наказів МНС України, цього Положення включає:

затвердження проектів регіональних і місцевих програм щодо вдосконалення порядку підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях та здійснення освітньої діяльності курсами, центром;

визначення дислокації курсів, центрів у межах адміністративно-територіальних одиниць та подання матеріалів до МНС України щодо їх включення до мережі навчально-методичних установ;

формування регіонального замовлення на функціональне навчання у сфері цивільного захисту та курсове професійне навчання, затвердження планів комплектування курсів, центру слухачами та забезпечення їх повного і своєчасного виконання;

визначення регіональної складової функціональних програм навчання у сфері цивільного захисту та здійснення моніторингу якості засвоєння слухачами їх змісту;

визначення відповідно до Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого наказом МНС України від 23.04.2001 N 97 та зареєстрованого в Мін'юсті України 06.06.2001 за N 481/5672, напрямків роботи курсів, центрів щодо їх сприяння виконанню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування завдань із створення умов з обов'язкового вивчення громадянами основних способів захисту і дій у надзвичайних ситуаціях;

забезпечення згідно із штатами та нормами оснащення курсів, центрів будівлями, спорудами, навчальними і службовими приміщеннями, автотранспортними, технічними засобами та закріплення за ними навчальних об'єктів.

Керівники Головних управлінь (Управлінь) МНС України (далі - ГУ (У) МНС України) в Автономній Республіці Крим, областях через відповідні територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту забезпечують контроль за виконанням вимог підприємствами, установами і організаціями щодо обов'язковості навчання керівних, управлінських кадрів та фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки.

2.7. Діяльність курсів, центрів інспектується, перевіряється згідно з постановою Кабінету Міністрів України N 874 за відповідними рішеннями їх засновників та планами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, які затверджуються МНС України. 

2.8. Державні контрольно-ревізійні органи здійснюють контроль за діяльністю територіальних курсів, центрів у межах своїх повноважень, установлених чинним законодавством України.

3. Завдання та повноваження курсів, центрів

3.1. Головними завданнями курсів, центрів є:

провадження за державним замовленням, згідно з планами комплектування, які затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, навчально-методичної діяльності з функціонального навчання осіб керівного складу цивільної оборони, посадових осіб єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами;

програмно-методичне, інформаційне забезпечення та постійне вдосконалення навчального процесу, підготовка і видання для слухачів навчальних, методичних матеріалів, проведення теоретичних та практичних семінарів цільового призначення, конференцій, днів професійної майстерності;

створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної бази, вивчення перспективного педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи;

розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації;

участь у науково-експериментальній роботі, що здійснюється вищими навчальними закладами та науковими установами, які розташовані у межах області, з проблем цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення в умовах надзвичайних ситуацій.

3.2. Центри додатково до головних завдань повинні забезпечувати:

проведення первинної (курсової) підготовки кандидатів на службу до органів та підрозділів цивільного захисту;

курсове професійно-технічне навчання та підвищення кваліфікації рятувальників для потреб комунальних, громадських та об'єктових аварійно-рятувальних служб;

організацію навчального процесу щодо підвищення кваліфікації особового складу органів і підрозділів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та проведення навчальних зборів;

проведення спеціального навчання з питань пожежної безпеки;

здійснення зв'язків з вищими навчальними закладами, методичними установами та організаціями, розташованими в межах території, що обслуговується, з питань удосконалення підготовки студентів, учнів з безпеки життєдіяльності, обміну передовим досвідом, організації та проведення семінарів, обласних методичних секцій, педагогічних читань, виставок;

координацію діяльності та обмін досвідом з питань методичної роботи базових (опорних) навчальних закладів з питань безпеки життєдіяльності та навчально-методичне консультування підприємств, установ та організацій з підготовки населення;

проведення атестації педагогічних працівників;

комп'ютерну обробку інформаційно-довідкового матеріалу щодо створення банку даних.

3.3. Центри, що мають статус центру регіонального рівня з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту, додатково до головних завдань, у межах закріплених за ними МНС України регіонах, можуть здійснювати освітню діяльність за такими спеціалізаціями:

підвищення кваліфікації працівників органів і підрозділів цивільного захисту;

підвищення кваліфікації штатних працівників цивільного захисту (цивільної оборони) та з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для суб'єктів господарської діяльності;

підвищення кваліфікації рятувальників для групи професій аварійно-рятувальних служб і спеціалізованих формувань, фахівців, причетних до забезпечення техногенної та екологічної безпеки.

Зазначені центри проводять науково-методичну роботу з питань стандартизації функціонального навчання у сфері цивільного захисту, апробацію отриманих результатів і впровадження їх у практику та сприяють підвищенню ефективності організаційно-методичного управління курсами, центрами.

4. Навчально-методична робота та комплектування слухачами

4.1. Замовником на функціональне навчання керівних кадрів і фахівців для потреб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій або об'єктів, що мають одну із встановлених категорій цивільної оборони, є відповідні обласні державні адміністрації.

Набір слухачів для функціонального навчання на курсах, у центрах проводиться за планами комплектування слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на рік (додаток 3) відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами.

План комплектування слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на рік складається курсами, центрами на підставі надісланих до них заявок на функціональне навчання у сфері цивільного захисту. Він підписується керівником структурного підрозділу з питань надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, керівником курсів, центрів та затверджується відповідним розпорядженням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій не пізніше ніж за 1,5 місяця до початку навчального року в системі цивільної оборони.

Відбір заявок за категоріями слухачів від структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, підписаних їх керівниками, здійснюють структурні підрозділи з питань надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій та органу місцевого самоврядування, які звіряють зібрані заявки із своїми обліковими даними про якісний та кількісний склад категорій посадових осіб, що повинні проходити навчання у сфері цивільного захисту (про що робиться відповідний запис). Заявки від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, від державних підприємств, установ та організацій, а також від об'єктів, які мають категорію з цивільної оборони, узагальнюються і сформована заявка як державне замовлення не пізніше ніж за 3 місяці до початку навчального року надсилається до курсів, центрів, що обслуговують відповідні адміністративно-територіальні одиниці.

Разом із сформованою заявкою за державним замовленням до курсів центрів надсилаються зібрані заявки від підприємств, установ та організацій інших форм власності.

Витяги із затверджених планів комплектування доводяться курсами, центрами до відома замовників, які у свою чергу доводять їх до відома відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єктів господарської діяльності та організовують постійний контроль за повним і своєчасним їх виконанням згідно зі строками та категоріями тих, хто направляється на навчання.

4.2. Розподіл категорій слухачів для навчання на курсах, центрах щорічно уточнюється начальниками територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту (цивільної оборони), Автономної Республіки Крим, областей відповідно до програм функціональної підготовки та з урахуванням можливостей курсів, центрів.

Керівники структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій щокварталу подають за підпорядкуванням письмову доповідь про хід виконання плану комплектування з відповідним аналізом та пропозиціями.

4.3. Функціональне навчання у сфері цивільного захисту проводиться з відривом від виробництва, із збереженням заробітної плати. Слухачі, що прибули з інших міст, на весь період навчання забезпечуються гуртожитком готельного типу з оплатою витрат за рахунок сторони, яка їх направила на навчання.

Приймання і зарахування слухачів на навчання на курсах, у центрах проводиться на підставі посвідчень про відрядження та документів, які засвідчують особу. Особи, які прибули замість тих категорій слухачів, які викликались, до занять не допускаються, про що робиться відмітка у посвідченні про відрядження.

В окремих випадках за заявками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єктів господарської діяльності заняття можуть бути організовані на договірних умовах, з виїздом педагогічного складу до місць розташування замовників.

Функціональне навчання у мережі курсів, центрів здійснюється за такими формами: короткострокові (до 72 годин) курси підвищення кваліфікації цільового призначення, постійно діючі (до 36 годин) семінари.

4.4. Для організації навчального процесу з функціонального навчання на курсах, у центрах розробляються: річний план комплектування слухачами, навчальний план і функціональна програма навчання у сфері цивільного захисту, річний план роботи курсів, центрів, річні плани роботи навчально-консультаційних пунктів, пересувного автоклубу, план роботи курсів, центрів на місяць, план річного навчального навантаження викладачів, розклад занять на кожну групу, правила внутрішнього розпорядку, список викладачів, закріплених за майстрами виробничого навчання, для надання їм допомоги, графік використання навчально-матеріальної бази; ведуться: облік роботи майстрів виробничого навчання, облікові журнали (контролю навчального процесу, протоколи засідань педагогічної ради, методичних нарад, персональний облік слухачів та виданих їм посвідчень, роботи навчально-консультаційних пунктів, роботи пересувного автоклубу).

4.5. Комплектуючими органами на здійснення первинної (курсової) підготовки кандидатів на службу до органів і підрозділів цивільного захисту є відповідні ГУ (У) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях.

Порядок відбору, направлення та зарахування на навчання здійснюється відповідно до Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року N 1240, Типового положення про професійно-технічний навчальний заклад МНС України, затвердженого наказом МНС України від 24.12.2004 N 250, та цього Положення. Зарахування слухачів на навчання проводиться наказом керівника центру.

Виробниче навчання та практика слухачів здійснюється у закріплених за центрами пожежно-рятувальних частинах відповідно до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року N 992.

Проведення професійно-технічного навчання рятувальників для потреб комунальних, громадських, об'єктових аварійно-рятувальних формувань здійснюється на договірній основі.

Навчальний процес на курсах, у центрах організовується відповідно до нормативно-правових актів МОН України та МНС України.

4.6. Основними завданнями методичної роботи є:

науково-методичне забезпечення функціонування і розвитку республіканської, обласної мережі курсів, навчального процесу та міжкурсової роботи з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

організація навчально-методичної роботи з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчального процесу;

організаційно-методична робота з питань підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.

4.7. Науково-методичне забезпечення навчального процесу з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на курсах, у центрах передбачає наявність:

рекомендацій та вимог до змісту функціональних програм навчання у сфері цивільного захисту;

затверджених навчальних планів і функціональних програм для навчання осіб керівного складу цивільної оборони та інших управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів України у сфері цивільного захисту та професійних програм навчання;

нормативів оснащення класів, кабінетів, лабораторій, навчально-консультаційних пунктів, навчально-тренувальних містечок тощо;

нормативно-правових актів з організації та проведення спеціальних комплексних, штабних об'єктових навчань, тренувань, практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях у навчальних закладах, спеціальних програм підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

навчально-методичних матеріалів до різних видів занять, тестів з перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу, методичних матеріалів з питань виконання спеціальних навчальних (контрольних) вправ, дидактичної літератури;

наочних посібників, технічних засобів навчання, лабораторного обладнання.

4.8. З метою надання допомоги викладачам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації, які викладають нормативні дисципліни (спецкурси) "Безпека життєдіяльності" та "Цивільна оборона", сприяння поліпшенню навчальної, методичної та науково-дослідної роботи, що виконується кафедрами, предметними (цикловими) комісіями при центрах та курсах міста Севастополя, здійснюють свою діяльність науково-методичні ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення.

Науково-методичні ради працюють на громадських засадах згідно з положенням, що затверджується, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N 874, МОН України та МНС України.

До основних напрямів роботи науково-методичних рад належать:

розроблення рекомендацій щодо планування і організації навчального процесу з цивільної оборони та безпеки життєдіяльності з урахуванням профілю навчальних закладів та місцевих умов;

рецензування і обговорення методичних розробок, конспектів лекцій, наочних та навчально-методичних посібників;

координація науково-дослідної роботи, що проводиться кафедрами (циклами) та окремими викладачами з цивільного захисту;

участь в організації досліджень при проведенні спеціальних комплексних навчань, тренувань та в експериментальній роботі щодо оптимізації змісту, методів та прийомів навчання у сфері цивільного захисту на базі об'єктів господарської діяльності.

4.9. Навчально-методична робота на курсах, у центрах здійснюється за напрямками:

удосконалення змісту, форм і методів функціонального навчання та забезпечення його єдності, органічного взаємозв'язку з підготовкою слухачів за спецкурсами "Цивільна оборона" та "Безпека життєдіяльності" у системі вищої освіти;

підвищення ефективності та якості проведення усіх видів навчальних занять, розвитку педагогічної та професійної майстерності керівного і викладацького складу;

інформаційне забезпечення навчального процесу з проблем педагогіки, психології, інформування про передовий педагогічний досвід;

підготовка до атестації педагогічних працівників.

4.10. Організаційно-методична (міжкурсова) робота є одним із основних видів діяльності курсів, центрів.

Основними об'єктами організаційно-методичної роботи є навчальні заклади і методичні установи функціональної освітньої підсистеми "Навчання з питань безпеки життєдіяльності", а також підприємства, установи і організації, що реалізують спеціальні навчальні програми і заходи з підготовки та пропаганди знань серед населення з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях.

Центри у межах Автономної Республіки Крим та областей є основною структурою МНС України з навчальної і методичної роботи з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Міські курси надають керівництву підприємств, установ та організацій постійну консультаційно-методичну допомогу і є центрами методичної роботи щодо об'єктів господарської діяльності.

Організаційно-методична робота на курсах, у центрах здійснюється за напрямками:

організаційно-методичне керівництво мережею міських, міжрайонних курсів цивільної оборони у межах області, міста;

методичне керівництво роботою навчально-консультаційних пунктів при місцевих житлово-експлуатаційних органах;

координація діяльності методичних кабінетів базових (опорних) середніх закладів освіти з цивільного захисту та консультаційно-методична допомога педагогічним працівникам дошкільної, загальноосвітньої та професійної підготовки вихованців, учнів з питань цивільної оборони та основ безпеки життєдіяльності;

комплексно-методичне забезпечення організації і проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних комплексних, штабних, тактико-спеціальних навчань, тренувань, а також вивчення працівниками основних способів захисту і дій у надзвичайних ситуаціях за спеціальними програмами підготовки населення.

Складовою частиною організаційно-методичної роботи є контроль за організацією навчальної діяльності, методичним забезпеченням та якістю навчання на міських та міжрайонних курсах, вивчення стану та результатів викладання, організації навчально-виховного процесу та методичної роботи з предметів (спецкурсів) "Цивільна оборона", "Основи безпеки життєдіяльності" в закладах освіти та методики підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях у службах цивільної оборони, на підприємствах, в установах і організаціях.

Перевірка діяльності підпорядкованих міських курсів проводиться за рішенням керівника центру.

Вивчення стану та результатів викладання, організації навчально-виховного процесу та методичної роботи з предметів (спецкурсів) "Цивільна оборона", "Основи безпеки життєдіяльності" в закладах освіти проводиться під час перевірок стану цивільної оборони та за планами органів управління освітою під час підготовки і проведення у закладах освіти Днів цивільної оборони та Тижнів безпеки дитини дошкільного віку.

Вивчення стану та методики підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях у службах цивільної оборони, на підприємствах, в установах і організаціях проводиться під час перевірок стану цивільної оборони, а також під час підготовки і проведення спеціальних комплексних, штабних, тактико-спеціальних навчань, тренувань на об'єктах господарської діяльності.

4.11. Педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган управління курсами, центрами, який координує питання навчальної, навчально-методичної, науково-методичної діяльності й організаційно-методичної роботи з виробничого навчання на об'єктах господарювання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності курсів, центрів.

Головою педагогічної ради є керівник курсів, центрів. До складу педагогічної ради входять керівний та педагогічний склад. Склад педагогічної ради затверджується наказом керівника курсів, центрів.

Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на три місяці. Педагогічна рада може виносити рішення за наявності не менше двох третин її членів. Рішення приймаються більшістю голосів. Рішення педагогічної ради вступає в дію тільки після його затвердження головою ради. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який обирається із членів ради терміном на навчальний рік та працює на громадських засадах.

4.12. Дні викладача і майстра виробничого навчання (День професійної майстерності) плануються і проводяться двічі на рік під керівництвом керівника курсів, центру з метою удосконалення педагогічної майстерності, вироблення єдиних поглядів на методику проведення занять з найбільш важливих тем та вимог до проведення занять, навчань, тренувань, ефективного використання навчально-матеріальної бази. У ці дні на навчально-матеріальній базі курсів, центру та на базі закріплених за ними опорних підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, пожежно-рятувальних частин, аварійно-рятувальних загонів проводяться показові заняття, навчання, тренування, доводяться до відома нормативні документи, вказівки старших начальників, вивчаються фахові матеріали, опубліковані у пресі, читаються лекції з педагогіки і психології, організовується обмін досвідом роботи.

Методичні наради проводяться керівником курсів, центру не менше одного разу на місяць з метою інформування педагогічних працівників, вирішення окремих поточних питань, доведення до них конкретних навчально-методичних завдань. На нарадах розглядається методика відпрацювання змісту навчальної програми, найбільш ефективні заходи і методи навчання слухачів, застосування технічних засобів, наочних посібників, проводиться розбір відкритих та демонстраційних занять, вивчається досвід найкращих методистів, а також розглядаються методичні розробки і плани-конспекти проведення занять. Основний стислий зміст питань, які обговорюються на методичних нарадах, відображається у відповідному протоколі. Керівники та спеціалісти структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій повинні брати участь в обговоренні методичних розробок, які належать до їх компетенції.

Інструкторсько-методичні заняття проводяться керівником курсів, центру, його заступниками та методистами з найбільш важливих та складних тем занять, особливо з тих, що проводяться двома і більше викладачами, з методики роботи на об'єктах господарської діяльності з надання їх керівництву допомоги у здійсненні заходів практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, а також з питань організації, планування та проведення навчальної і методичної роботи.

Показові (демонстраційні) заняття (навчання, тренування) проводяться з метою показу зразкової організації та методики проведення занять (навчань, тренувань), найбільш ефективного використання технічних засобів навчання, ознайомлення із зразками техніки, засобами малої механізації та рятувального обладнання, прийомами та способами ведення аварійно-рятувальних робіт. Показові заняття організовуються відповідно до розкладу навчальних занять із слухачами та планів проведення навчально-методичних зборів з керівним складом цивільної оборони. У проведенні показових (демонстраційних) занять (навчань, тренувань) бере участь спеціально підготовлений особовий склад.

Відкриті заняття проводяться не менше одного разу на місяць відповідно до розкладу навчальних занять з метою обміну досвідом і надання допомоги викладачам і майстрам виробничого навчання в організації та проведенні занять, а також контролю навчальних занять. Після їх закінчення присутні викладачі і майстри виробничого навчання проводять обговорення результатів заняття.

Пробні заняття проводяться за рішенням керівника курсів, центрів новоприйнятими викладачами та майстрами виробничого навчання з метою визначення їх готовності до самостійного проведення занять зі слухачами.

Самостійна робота викладачів повинна бути спрямована на вивчення питань теорії і практики системи запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, новинок спеціальної і педагогічної літератури, техніки і пристроїв, на підготовку до чергових занять, розробку навчально-методичних і наочних посібників. Під час самостійної роботи велика увага надається освоєнню технічних засобів навчання для подальшого використання їх у ході навчального процесу.

Самоосвіта керівних та педагогічних працівників включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення передового педагогічного досвіду, участь у науковій та науково-методичній роботі, проведення відкритих занять, підготовку доповідей тощо.

4.13. Загальну організацію методичної роботи на курсах, у центрах здійснює їх керівник. Безпосереднім організатором методичної роботи в центрах є завідувач методичним кабінетом, на курсах - заступник керівника, в обов'язки якого входить організація цієї роботи, або методист. Методична робота планується на рік на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу і забезпечує безперервність, впорядкованість, визначеність та відповідність потребам навчального процесу, міжкурсової роботи та особистим запитам педагогічних працівників.

Робота методичного кабінету знаходить відображення в розділі "Методична робота і підвищення кваліфікації" плану роботи курсів, центрів на рік.

На міських курсах обладнуються консультаційно-методичні класи, в яких щоденно у години самопідготовки силами вільних від занять викладачів, майстрів виробничого навчання організовується надання методичної допомоги керівникам спеціальних комплексних і штабних навчань, тренувань відповідно до плану-графіка їх проведення.

5. Слухачі та працівники курсів, центрів

5.1. Слухачами курсів, центрів є особи, які направлені у встановленому порядку на навчання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності, ГУ (У) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, а також окремі фізичні особи, які зараховані до навчання на курси первинної підготовки, підвищення кваліфікації або проходять навчальні збори.

5.2. Слухачі курсів, центрів мають право:

безкоштовно користуватись нормативною, інструктивною, навчально-методичною документацією і бібліотечною літературою курсів, центрів;

брати участь у конференціях, семінарах, подавати для публікації у видавництвах курсів, центрів свої реферати та роботи;

оскаржувати накази і розпорядження керівника курсів, центрів у порядку, який установлений законодавством України.

Слухачі курсів, центрів зобов'язані:

оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками, визначеними відповідними програмами навчання;

виконувати усі види навчальної роботи, які встановлені навчальними програмами;

дотримуватись правил внутрішнього розпорядку роботи курсів, центрів.

За порушення встановлених правил керівник курсів, центру має право на відрахування слухачів без відшкодування втрат на навчання, про що він письмово повідомляє керівників, які направили їх на навчання.

На слухачів, які навчаються на курсах первинної підготовки, додатково розповсюджуються права, обов'язки та соціальний захист, визначені Типовим положенням про професійно-технічний навчальний заклад МНС України, затвердженим наказом МНС України від 24.12.2004 N 250.

Слухачів, які навчаються на курсах первинної підготовки, до проведення оперативно-рятувальних заходів, виконання яких пов'язано з ризиком для життя і здоров'я або може призвести через непідготовленість до неправомірних дій з їхнього боку, залучати забороняється.

5.3. До працівників курсів, центрів належать - керівний, педагогічний, навчально-допоміжний та адміністративно-господарський склад.

Призначення на посаду, звільнення з посади цивільних працівників курсів, центрів та інші трудові відносини регулюються законодавством України.

Кандидатура на заміщення посади начальника курсів попередньо погоджується з Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту.

Призначення, переміщення або звільнення з посади працівників з числа осіб рядового, молодшого, середнього та старшого (крім посад номенклатури МНС України) начальницького складу центрів здійснюється наказом начальника ГУ (У) МНС України в регіоні за поданням начальника центру.

Керівники центрів можуть залучати до педагогічної роботи викладачів вищих навчальних закладів, учених.

Новоприйняті викладачі та майстри виробничого навчання допускаються до проведення занять, методичної і консультаційної діяльності лише після проходження ними додаткової спеціальної підготовки у сфері цивільного захисту.

На посади цивільних викладачів та майстрів виробничого навчання курсів, центрів можуть також призначатись досвідчені спеціалісти органів управління з питань надзвичайних ситуацій, фахівці аварійно-рятувальних служб, які мають вищу освіту, пройшли додаткову спеціальну підготовку у сфері цивільного захисту і в подальшому здобувають психолого-педагогічну кваліфікацію.

Перелік посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу у центрах, визначається МНС України відповідно до Закону України "Про правові засади цивільного захисту".

5.4. Керівник курсів, центру підпорядковується уповноваженим від засновників у межах, визначених ним нормативно-правовими актами і цим Положенням повноважень.

Він несе персональну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства, договірних зобов'язань, виконання покладених на курси, центр завдань, стан виховної роботи і дисципліни працівників, результати фінансово-господарської діяльності, стан будівель та іншого майна, яке передано курсам, центру у користування.

Керівник курсів, центру:

організовує навчальну та методичну роботу і здійснює контроль за її проведенням, керує розробкою навчальних планів, навчальних програм, забезпечує повне та якісне їх виконання;

особисто проводить заняття із слухачами за тематикою функціональної програми навчання у сфері цивільного захисту з питань мобілізаційної підготовки органів і сил цивільної оборони до переведення з мирного на воєнний стан, а також з інших питань, визначених програмами, що реалізуються курсами, центром;

організовує розробку, погодження та подання на затвердження проекту статуту курсів, центру;

затверджує правила внутрішнього розпорядку і забезпечує їх виконання;

керує роботою педагогічної ради;

діє від імені курсів, центру, представляє їх (його) в усіх державних, громадських і приватних установах, організаціях та підприємствах;

забезпечує адміністративно-господарську діяльність курсів, центру;

відкриває розрахункові (поточні) рахунки в установах банків України;

розпоряджається майном і коштами курсів, центру згідно із законодавством України;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, заохочує працівників курсів, центрів та застосовує до них передбачені законодавством та нормативно-правовими актами МНС України стягнення;

установлює посадові оклади й надбавки до них у межах максимального і мінімального розміру та атестує осіб рядового і начальницького складу, яких він має призначати на посади;

видає доручення на одержання коштів, майна та інших матеріальних цінностей;

приймає на роботу і звільняє з посад працівників курсів, центру та їх структурних підрозділів згідно з чинним законодавством;

розподіляє функції управління між заступниками та затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик посадові обов'язки працівників курсів, центру;

організовує методичну і професійну підготовку постійного складу курсів, центру;

здійснює роботу із захисту інформації, що становить державну таємницю;

укладає договори (контракти) у межах чинного законодавства;

забезпечує своєчасне подання встановленої звітності.

Керівник курсів, центру може мати заступників, помічників, які відповідають за навчальну, методичну роботу та виробниче навчання, адміністративно-господарську та інші види діяльності.

5.5. Права та обов'язки працівників курсів, центрів визначаються посадовими інструкціями, що розробляються з урахуванням умов роботи та затверджуються керівником курсів, центру.

Педагогічні працівники, які систематично порушують правила внутрішнього розпорядку курсів, центру, не виконують посадових обов'язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

Правила внутрішнього розпорядку курсів, центрів для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу установлюються відповідно до вимог статутів Збройних Сил України, для цивільних працівників - згідно з чинним трудовим законодавством.

5.6. Порядок перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання курсів, центрів згідно з постановою Кабінету Міністрів України N 874 визначається МНС України.

6. Фінансування та навчальна матеріально-технічна база курсів, центрів

6.1. Курси, центри, що є юридичними особами, самостійно здійснюють оперативний і бухгалтерський облік коштів, майна та результатів своєї діяльності, складають і подають статистичну та бухгалтерську звітність згідно з чинним законодавством за встановленою формою, а також надають відомості на вимогу органів, яким надано право контролю за певними напрямками їх діяльності.

6.2. Фінансування курсів, центрів, що є юридичними особами, з функціонального навчання у сфері цивільного захисту та з професійно-технічного навчання для потреб служби цивільного захисту здійснюється МНС України в межах видатків державного бюджету на цю мету, а також додаткових джерел фінансування. Навчання понад обсяги державного замовлення здійснюється за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.

Додатковими джерелами фінансування є:

кошти, одержані від надання платних послуг, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року N 38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами", за угодами з юридичними та фізичними особами;

добровільні грошові внески, одержані від підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, громадських об'єднань, окремих громадян;

інші надходження, що не суперечать чинному законодавству.

6.3. Умови оплати праці та ставки заробітної плати працівників курсів, центрів установлюються згідно з чинним законодавством. Педагогічні працівники курсів, центрів користуються всіма правами та гарантіями, передбаченими для педагогічних працівників освіти.

6.4. Приміщення й споруди курсів, центрів обладнуються та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Забезпечення курсів, центрів навчальними і службовими приміщеннями, автотранспортом та іншими технічними засобами здійснюють їх засновники.

ГУ (У) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях забезпечують центри спеціальною навчально-лабораторною базою, натурними зразками та навчальною пожежно-рятувальною технікою і обладнанням, спортивним залом, смугою з перешкодами та іншою матеріально-технічною базою, призначеною для ефективної організації навчального процесу.

Об'єкти власності, закріплені місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, ГУ (У) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях за курсами, центрами, перебувають в їх оперативному управлінні та користуванні.

Курси, центри відповідальні перед місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що є їх засновниками, за збереження та використання за призначенням закріпленого за ними майна. Контроль за використанням цього майна здійснюється засновниками.

6.5. Навчальну матеріально-технічну базу курсів, центрів складають навчальні об'єкти республіканських, обласних, міських курсів та навчальних пунктів, оснащені технічними засобами навчання, пристроями, наочними навчальними посібниками, що призначені для ефективної організації навчального процесу та підвищення кваліфікації слухачів.

До складу комплексу навчальної матеріально-технічної бази курсів, центрів входять:

оснащені відповідно до рекомендацій Інституту державного управління у сфері цивільного захисту кабінети (класи);

навчально-тренувальне містечко для центру, натурна дільниця для курсів з питань практичного відпрацювання етапів проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, обладнані необхідними навчальними спорудами, механізмами, елементами комунально-технічних і енергетичних мереж, зруйнуваннями і завалами, що імітують наслідки аварій, катастроф, стихійного лиха;

навчально-консультаційні пункти курсів, центрів;

спортивний зал та спеціальна смуга з перешкодами;

пересувний автоклуб.

За курсами, центрами розпорядженням відповідних начальників територіальних підсистем цивільного захисту та їх заступників закріплюються для проведення практичних занять: захисна споруда цивільної оборони, диспетчерський пункт одного із хімічно небезпечних об'єктів, опорний з безпеки життєдіяльності середній загальноосвітній навчальний заклад, пожежно-рятувальна частина.

6.6. Навчальна матеріально-технічна база повинна повністю забезпечувати проведення практичних і тренувальних занять, передбачених навчальним планом і програмами як у стаціонарних умовах, так і за виїзною формою навчання.

Розвиток і вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази здійснюється на основі річних та перспективних планів розвитку і вдосконалення цивільного захисту (цивільної оборони).

7. Міжнародне співробітництво

Курси, центри відповідно до Закону України "Про освіту" мають право за напрямками своєї діяльності укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами і методичними установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо згідно з чинним законодавством України.

 

Начальник відділу освіти та
підвищення кваліфікації Департаменту
кадрової політики МНС України
 

 
 
О. П. Євсюков
 

 

Державний Герб

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

СЕРТИФІКАТ

серія ___

N ________ 

Засвідчує право

______________________________________________________________________
(назва навчально-методичної установи, дата та номери реєстрації (перереєстрації), свідоцтва, ідентифікаційний код)

на проведення діяльності з функціонального навчання у сфері цивільного захисту
_______________________________________________________________________
(спрямування та сертифікаційні обсяги прийому, вказані в додатку)

  

Рішення про
видачу сертифіката: 

  

  

  

  

від "___" ____________ 20__, 

протокол N __________ 

  

Діяльність
поширюється на: ________________________________________________________________
                                                                                             (територія тощо) 

  

Термін дії
сертифіката до: 

 
"___" ____________ 20__ року 

  

Дата видачі
сертифіката: 

 
"___" ____________ 20__ року 

  

Заступник Міністра 

________________
(підпис) 

_____________________
(ініціали, прізвище) 

  

Голова
науково-методичної комісії 

________________
(підпис) 

_____________________
(ініціали, прізвище) 

  

        М. П.

"___" ____________ 20__ року 

 

Начальник відділу освіти та
підвищення кваліфікації Департаменту
кадрової політики МНС України
 

 
 
О. П. Євсюков
 

 

Примірний перелік
посад працівників курсів, центрів

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Найменування посад 

Кількість 

Примітка 

Заступник начальника центру - начальник обласних (республіканських) курсів 

  

Головний бухгалтер  

  

Бухгалтер 

Кількість визначається МНС України 

Помічник начальника центру (з МТЗ)  

  

Помічник начальника центру (з кадрів) 

  

Викладач  

  

Кількість визначається, виходячи з навчального навантаження 

Старший майстер виробничого навчання 

  

Старший лаборант  

  

Завідувач методичного кабінету 

  

Методист з виробничого навчання 

  

Методист з БЖД  

  

Методист (з бібліотечного фонду) 

  

Методист (з просвітницької роботи) 

  

Завідувач лабораторії інформаційного забезпечення (програміст ЕОМ)  

  

Оператор ЕОМ  

  

Завідувач НКП 

  

Кількість визначається, виходячи з наявності міст обласного підпорядкування 

Діловод 

  

Водій 

За наявності автомобіля та автобуса 

Прибиральник 

  

1. До переліку посад працівників навчально-методичного центру зі статусом регіонального рівня з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту замість викладачів можуть вводитися посади науково-педагогічних працівників відповідно до спеціалізації (профілю) центру.

2. При наявності навчально-тренувального містечка додатково вводяться посади завідувача, техніка з експлуатації засобів навчання, робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.

3. При окремому розташуванні центру додатково вводиться сторожова охорона чисельністю до 4 працівників.

4. Усі інші посади працівників додатково вводяться при поданні разом зі штатним розписом обґрунтування щодо необхідності їх утримання.

5. Посада заступника начальника центру - начальника обласних (республіканських) курсів утримується за штатом центру.

Міські курси цивільної оборони I категорії

Найменування посад 

Кількість 

Примітка 

Завідувач курсів 

  

Заступник завідувача курсів  

  

Старший майстер виробничого навчання 

  

Майстер виробничого навчання 

Кількість визначається, виходячи з навчального навантаження 

Методист 

  

Оператор ЕОМ 

  

Завідувач господарства 

  

Прибиральник 

  

При окремому розташуванні курсів додатково вводиться сторожова охорона чисельністю до 4 працівників.

Міські курси цивільної оборони II та III категорій

Найменування посад 

Кількість 

Примітка 

Завідувач курсів 

  

Старший майстер виробничого навчання 

  

Майстер виробничого навчання 

Для курсів II категорії - 3
Для курсів III категорії - 2 

Методист 

Тільки для курсів II категорії 

Прибиральник 

  

 

Начальник відділу освіти та
підвищення кваліфікації Департаменту
кадрової політики МНС України
 

 
 
О. П. Євсюков
 

 

ПЛАН
комплектування ______________________________________________
(повна назва курсів, центру)
слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 200_ рік

N з/п 

Категорії тих, хто навчається 

Загальна кількість годин за програмами навчання 

Загальна кількість 

Строки проведення занять 

Найменування районів, міст та кількість тих, хто навчається 

за держ. замовленням 

на договірних умовах 

з них держслужбовців та керівників державних об'єктів 

район 

місто  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Загалом 

  

  

  

  

  

  

  

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації

Начальник курсів (центру) 

______________________________________________________
(в/звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

Начальник відділу освіти та
підвищення кваліфікації Департаменту
кадрової політики МНС України
 

 
 
О. П. Євсюков
 

Опрос