Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников бюджетных научно-исследовательских учреждений Госкомлесхоза Украины

Госкомлесхоз
Приказ от 07.09.2005 № 410
Утратил силу

Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Держкомлісгоспу України

Наказ Державного комітету лісового господарства України
від 7 вересня 2005 року N 410

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2005 р. за N 1208/11488

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету лісового господарства України
 від 20 березня 2006 року N 62
,
 від 26 лютого 2007 року N 60
,
 від 10 квітня 2007 року N 139
,
 від 11 червня 2007 року N 190
,
від 31 березня 2008 року N 71
,
 від 16 вересня 2008 року N 223
,
 від 29 грудня 2008 року N 357
,
 від 29 червня 2010 року N 200
,
 від 2 листопада 2010 року N 353
,
 від 2 листопада 2010 року N 354
,
 від 7 грудня 2010 року N 411
,
 від 22 березня 2011 року N 44

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 31 жовтня 2011 року N 583)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України, згідно з додатком 1;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Державного
 комітету лісового господарства України від 11.06.2007 р. N 190)

схему тарифних розрядів посад керівних, наукових працівників, професіоналів, фахівців, інших працівників, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців бюджетних науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України згідно з додатком 2;

схему тарифних розрядів професій робітників бюджетних науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України згідно з додатком 3.

2. Надати право керівникам бюджетних науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України (далі - науково-дослідні установи) в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

1) установлювати:

а) працівникам науково-дослідних установ конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) згідно з затвердженими схемами розміри доплат і надбавок до них;

б) посадові оклади заступникам керівників науково-дослідних установ, заступникам керівників структурних підрозділів цих установ - на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10 - 30 відсотків, помічникам керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначеного за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

У разі, якщо посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників науково-дослідних установ збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 р., менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, якщо вони зменшуються, таким категоріям працівників встановлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка;

2) установлювати надбавки працівникам науково-дослідних установ:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником науково-дослідної установи;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) установлювати доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам науково-дослідних установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів науково-дослідних установ, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником науково-дослідної установи.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) установлювати водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

5) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі не більшій, ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

6) преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно з затвердженими порядком і розмірами преміювання у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників науково-дослідних установ, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органів вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

3. Керівникам науково-дослідних установ запровадити ці умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставки заробітної плати) працівників науково-дослідних установ з 1 вересня 2005 року в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету лісового господарства України від 2 червня 2003 року N 92 "Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.08.2003 за N 681/8002 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Марчука Ю. М.

 

Голова  

В. О. Червоний 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
Н. І. Іванова
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. М. Матвійчук
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України

Примітки:

1. У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 613 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника I тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка), визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Начальник економічного управління

Т. Г. Овчиннікова

(додаток 1 у редакції наказів Державного комітету
 лісового господарства України від 20.03.2006 р. N 62
,
 від 26.02.2007 р. N 60
,
 від 10.04.2007 р. N 139
,
 від 11.06.2007 р. N 190
,
від 31.03.2008 р. N 71
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Державного
 комітету лісового господарства України від 16.09.2008 р. N 223
,
 від 29.12.2008 р. N 357
,
 від 29.06.2010 р. N 200
,
 від 02.11.2010 р. N 353,
 від 02.11.2010 р. N 354,
 від 07.12.2010 р. N 411
,
 від 22.03.2011 р. N 44)

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад керівних, наукових працівників, професіоналів, фахівців, інших працівників, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців бюджетних науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України

Категорії та посади 

Діапазон розрядів  

I. Керівні працівники 

Керівник науково-дослідної установи 

16 - 22 

Керівники інших науково-дослідних установ (науково-дослідних станцій)  

16 - 20 

Керівники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів (лабораторій, відділів) інституту 

14 - 20 

Завідувачі науково-дослідних секторів тощо (які входять до складу науково-дослідних підрозділів (лабораторій, відділів)) 

14 - 18 

Учений секретар інституту  

14 - 20 

Головний інженер наукової установи, організації 

16 - 18 

Головні: архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні спеціалісти в основних відділах (відділеннях, лабораторіях), архітектурно-планувальних майстернях наукової установи, організації 

15 - 18 

Завідувач відділу охорони праці та техніки безпеки 

13 - 14 

Завідувач відділу: кадрів, планового, юридичного, міжнародних зв'язків, матеріально-технічного постачання, експлуатаційно-технічного  

13 - 14 

Завідувач відділу: режимно-секретного, редакційно-видавничого, патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації  

9 - 11 

Керівники інших підрозділів  

8 - 11 

II. Наукові працівники 

Головний науковий співробітник 

18 - 20 

Провідний науковий співробітник 

17 - 19 

Старший науковий співробітник 

16 - 18 

Науковий співробітник 

14 - 17 

Молодший науковий співробітник 

10 - 16 

III. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки 

Головні фахівці всіх спеціальностей 

15 - 18 

Провідні фахівці всіх спеціальностей 

9 - 14 

Фахівці всіх спеціальностей: 

  

I категорії  

12 - 13 

II категорії  

10 - 11 

без категорій 

8 - 9 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

I категорії  

9 - 10 

II категорії 

8 - 9 

без категорій 

IV. Спеціалісти, керівники інших структурних підрозділів і технічні службовці 

Провідні фахівці: технолог, електронник, програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші 

7 - 10 

Фахівці: технолог, механік, енергетик, програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, статистик, старший лаборант, який має вищу освіту, бухгалтер-ревізор, майстер та інші 

  

I категорії  

II категорії 

7 - 8 

без категорії 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

I категорії  

II категорії 

без категорії 

Завідувачі: канцелярії, бібліотеки, центрального складу (складу), машинописного бюро, копіювально-розмножувального бюро, господарства, інших підрозділів 

5 - 8 

Старші: касир, інспектор, диспетчер; стенографістка I категорії та інші 

4 - 6 

Інші фахівці та технічні службовці: експедитор, касир, інспектор, агент із забезпечення, діловод, архіваріус, обліковець, друкарка (усіх категорій), бібліограф, секретар-стенографістка, секретар-друкарка, секретар, комендант, паспортист 

4 - 5 

 

Начальник
економічного управління
 

 
В. М. Кирилюк
 

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
професій робітників бюджетних науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України

Найменування професій 

Діапазон розрядів  

Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну роботу: гардеробник, кастелянка, кур'єр, опалювач, підсобний робітник, вантажник, робітник з благоустрою, сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень, території, швейцар та інші 

1 - 2 

Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи: ліфтер, єгер, копіювальник, контролер та інші 

1 - 3 

Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи: лісник, слюсар, столяр, електрик, електромеханік, електромонтер, дозиметрист, оператори: копіювальних і розмножувальних машин, електронно-обчислювальних та обчислювальних машин; будівельник, водій автомобіля (автобуса) та інші 

2 - 5 

Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи: з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання 

3 - 8 

 

Начальник
економічного управління
 

 
В. М. Кирилюк
 

Опрос