Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников бюджетных научно-исследовательских учреждений Минтруда Украины

Минтруда
Приказ от 30.09.2005 № 289
Утратил силу

Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Мінпраці України

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 30 вересня 2005 року N 289

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2005 р. за N 1197/11477

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 7 березня 2006 року N 58
,
 від 5 березня 2007 року N 85
,
 від 11 квітня 2007 року N 151
,
 від 19 червня 2007 року N 308
,
 від 9 квітня 2008 року N 194
,
 від 23 вересня 2008 року N 399
,
 від 20 листопада 2008 року N 540
,
 від 3 червня 2010 року N 125
,
 від 20 липня 2010 року N 196
,
 від 29 жовтня 2010 року N 343
,
 від 6 грудня 2010 року N 387
,
 від 3 лютого 2011 року N 32
,
 від 21 квітня 2011 року N 147
,
 
наказами Міністерства соціальної політики України
 від 21 червня 2011 року N 249
,
 від 30 січня 2012 року N 43
,
 від 22 квітня 2013 року N 233

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 14 липня 2014 року N 465)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Мінпраці України згідно з додатком 1;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 19.06.2007 р. N 308)

схему тарифних розрядів посад керівних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників науково-дослідних установ згідно з додатком 2;

схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників науково-дослідних установ згідно з додатком 3;

схему тарифних розрядів професій працівників автомобільного транспорту науково-дослідних установ згідно з додатком 4.

2. Надати право керівникам науково-дослідних установ в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

1) установлювати:

а) працівникам науково-дослідних установ конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) згідно із затвердженими схемами, розміри доплат і надбавок до них.

Працівникам Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, які безпосередньо зайняті здійсненням реабілітаційних заходів та обслуговуванням інвалідів з вадами опорно-рухового апарату та супутніми захворюваннями, - посадові оклади (ставки заробітної плати), підвищені на 25 відсотків.

Директору Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (А. Салєєва) затвердити конкретний перелік посад працівників, яким підвищуються посадові оклади (ставки заробітної плати), з урахуванням функціональних обов'язків;

б) посадові оклади заступникам керівників науково-дослідних установ, заступникам керівників структурних підрозділів цих установ - на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10 - 30 відсотків, помічникам керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

У разі, коли розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників, визначені згідно з цим наказом (без урахування підвищень), підвищуються проти попередніх посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідних працівників менше ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року чи відбувається зниження посадових окладів, цим працівникам установлюються попередні посадові оклади (ставки заробітної плати), визначені без урахування підвищень, підвищені на 7,1 відсотка;

2) установлювати надбавки працівникам науково-дослідних установ:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником науково-дослідної установи;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) установлювати доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам науково-дослідних установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів науково-дослідних установ, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

г) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності в зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

ґ) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником науково-дослідної установи.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

д) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) установлювати водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям 1 класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

5) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

6) преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженими порядком і розмірами преміювання працівників.

Преміювання керівників науково-дослідних установ, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Міністерства праці та соціальної політики України в межах коштів на оплату праці.

Рішення про відповідність почесного звання, вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності керівника науково-дослідної установи приймається Міністерством праці та соціальної політики України.

3. Директору Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин (С. Мельник), директору Національного науково-дослідного інституту протезобудування та відновлення працездатності (А. Салєєва) запровадити з 1 вересня 2005 року ці умови оплати праці працівників науково-дослідних установ у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах.

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.05.2001 N 201 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Міністерства праці та соціальної політики України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.05.2001 за N 453/5644 (із змінами).

 

Міністр 

І. Сахань 

ПОГОДЖЕНО:  

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. М. Матвійчук
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Мінпраці України

Примітки:

1. У 2013 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 01 січня - 852 гривні.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці
 

 
 
О. П. Товстенко
 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства праці
 та соціальної політики України від 07.03.2006 р. N 58
,
 від 05.03.2007 р. N 85
,
 від 11.04.2007 р. N 151
,
 від 19.06.2007 р. N 308
,
 від 09.04.2008 р. N 194
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства
 праці та соціальної політики України від 23.09.2008 р. N 399
,
 від 20.11.2008 р. N 540
,
 від 03.06.2010 р. N 125
,
 від 20.07.2010 р. N 196
,
 від 29.10.2010 р. N 343
,
 від 06.12.2010 р. N 387
,
 від 03.02.2011 р. N 32
,
 від 21.04.2011 р. N 147
,
 
наказами Міністерства соціальної
 політики України від 21.06.2011 р. N 249
,
 від 30.01.2012 р. N 43
,
 від 22.04.2013 р. N 233)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників науково-дослідних установ

Категорії та посади 

Діапазон тарифних розрядів 

Керівні працівники та професіонали 

  

Директор науково-дослідного інституту 

19 - 22 

Головний інженер установи 

18 - 19 

Завідувач (начальник) науково-дослідного відділу (лабораторії, відділення) інституту, учений секретар інституту 

17 - 20 

Завідувач (начальник) науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) 

16 - 19 

Головний науковий співробітник 

19 - 20 

Провідний науковий співробітник 

17 - 19 

Старший науковий співробітник 

16 - 18 

Науковий співробітник 

15 - 17 

Молодший науковий співробітник 

14 - 16 

Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки 

  

Провідні інженери: програміст, електронник, технолог, конструктор; провідний математик 

13 - 14 

Провідні: економіст, юрисконсульт, перекладач, соціолог, психолог 

11 - 12 

Інженери: програміст, електронник, технолог, конструктор; математик 

1-ї категорії 

12 - 13 

  

2-ї категорії 

11 - 12 

Інженери: програміст, електронник, технолог, конструктор; математик 

10 - 11 

Спеціалісти:
економіст, юрисконсульт, соціолог, психолог, фізіолог, перекладач 

 
1-ї категорії 

10 - 11 

  

2-ї категорії 

9 - 10 

Спеціалісти: економіст, фізіолог 

без категорії 

8 - 9 

Техніки всіх спеціальностей 

1-ї категорії 

9 - 10 

  

2-ї категорії 

  

без категорії 

 

Начальник Управління
організації заробітної плати
 

 
Л. І. Колеснікова-Гузевата
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників науково-дослідних установ

Категорії та посади (професії) 

Діапазон тарифних розрядів 

I. Керівні працівники 

  

Завідувач (начальник) відділу:
планово-економічного, науково-технічної інформації, програмного забезпечення 

12 

Завідувач (начальник) сектору (бюро):
планово-економічного, науково-технічної інформації, програмного забезпечення 

8 - 11 

Завідувач (начальник) відділу кадрів  

9 - 11 

Завідувач (начальник) відділу матеріально-технічного забезпечення  

9 - 11 

Завідувач (начальник) господарського відділу 

7 - 8 

Завідувач канцелярії

7

Завідувач бібліотеки

10

Завідувачі: машинописного, копіювально-розмножувального бюро; архіву, господарства, складу, завідувач камери схову 

5 - 6 

II. Професіонали, фахівці і технічні службовці 

Інструктор виробничого навчання робітників масових професій 

11 - 14 

Провідні інженери: електронник, програміст, технолог, конструктор 

10 

Інженери: електронник, програміст, технолог, конструктор 

1-ї категорії 

  

2-ї категорії 

без категорії 

 

 

Провідні інженери інших спеціальностей, провідні: економіст, соціолог, бухгалтер, редактор, інструктор передових методів праці, юрисконсульт та інші  

7 - 9 

Інженери інших спеціальностей, спеціалісти: економіст, перекладач, соціолог, редактор, бухгалтер, психолог, юрисконсульт та інші фахівці 

1-ї категорії 

  

2-ї категорії 

Інженери всіх спеціальностей, економіст, перекладач, соціолог, бухгалтер, юрисконсульт та інші; стажист-дослідник, старший лаборант, який має вищу освіту 

Бібліотекар

8

Техніки всіх спеціальностей 

1-ї категорії 

  

2-ї категорії 

Техніки всіх спеціальностей 

Старші: лаборант, касир, архіваріус, інспектор, коректор; стенографістка 1-ї категорії 

5 - 6 

Касир, інспектор, стенографістка 2-ї категорії, друкарка 1-ї категорії, секретар-стенографістка, експедитор з перевезення вантажів, лаборант, коректор, секретар-друкарка, діловод, архіваріус, експедитор, обліковець, табельник, агент з постачання 

4 - 5 

Оператор копіювальних і розмножувальних машин 

  

при одержанні копій на папері 

при виготовленні друкарських форм текстових і штрихових оригіналів 

при виготовленні друкарських форм з оригіналів, які містять напівтонові та растрові зображення 

III. Робітники загальних професій 

  

1. Робітники, які виконують прості некваліфіковані роботи: гардеробник, двірник, кастелянка, комірник, кур'єр, підсобний (транспортний) робітник, вантажник, робітник з благоустрою, сторож, прибиральник службових приміщень, прибиральник території 

1 - 2 

2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи:
ліфтер, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник) 

1 - 3 

3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні, відповідальні) роботи:
слюсар, електрик, слюсар-електрик, слюсар-ремонтник; будівельні робітники; оператор апаратів мікрофільмування та копіювання, оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин, палітурник документів та інші робітники 

2 - 8 

У науково-дослідних установах, що не мають відділу кадрів і першого відділу, посадовий оклад старшого інспектора визначається в межах діапазону тарифних розрядів від 4 до 8.

 

Начальник Управління
організації заробітної плати
 

 
Л. І. Колеснікова-Гузевата
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 09.04.2008 р. N 194)

 

СХЕМА
тарифних розрядів професій працівників автомобільного транспорту науково-дослідних установ

1. Водії легкових автомобілів

Клас автомобіля 

Робочий обсяг двигуна, л 

Діапазон тарифних розрядів 

Особливо малий і малий 

до 1,8 

2 - 3 

Середній 

від 1,8 до 3,5 

Великий 

понад 3,5 

2. Водії автомобілів (автобусів)

Клас автомобіля 

Габаритна довжина, м 

Діапазон тарифних розрядів 

Особливо малий і малий 

до 5 

3 - 4 

від 5 до 6,5 

від 6,5 до 7,5 

Середній 

від 7,5 до 9,5 

4 - 5 

Великий 

від 9,5 до 11 

від 11 до 12 

від 12 до 15 

понад 15 

 

Начальник Управління
організації заробітної плати
 

 
Л. І. Колеснікова-Гузевата
 

Опрос