Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил предоставления адресов воздушных судов

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Приказ, Правила от 22.09.2005 № 692
Утратил силу

Про затвердження Правил надання адрес повітряних суден

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 22 вересня 2005 року N 692

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2005 р. за N 1173/11453

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 5 вересня 2011 року N 343

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 7 вересня 2018 року N 921)

З метою запровадження процедури з надання адрес повітряних суден та на виконання вимог статті 7 Повітряного кодексу України і додатка 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила надання адрес повітряних суден (далі - Правила), що додаються.

2. Директору департаменту льотної придатності (Чиков Б. О.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести зазначені Правила до відома керівників структурних підрозділів Державіаслужби та юридичних і фізичних осіб, що експлуатують повітряні судна або пропонують свої послуги в галузі цивільної авіації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державіаслужби Губаня С. Г.

 

Голова 

М. О. Марченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
А. Дашкевич
 

 

ПРАВИЛА
НАДАННЯ АДРЕС ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

(У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила, розроблені згідно з вимогами Повітряного кодексу України та рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO), є обов'язковими для власників та (або) експлуатантів цивільних повітряних суден незалежно від форм власності та відомчої належності.

1.2. Правила визначають процедури та вимоги до надання адрес повітряних суден цивільним повітряним суднам, що зареєстровані в Україні.

1.3. Правила використовуються власниками та (або) експлуатантами цивільних повітряних суден та посадовими особами Державної авіаційної служби України (далі - Державіаслужба України).

1.4. Нормативні посилання

При розробленні цих Правил були використані такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України (уведений у дію Постановою Верховної Ради України від 4 травня 1993 року N 3168-XII);

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.;

Указ Президента України від 15.07.2004 N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (зі змінами);

абзац шостий пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим)

Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року N 889).

1.5. Визначення

У цих Правилах наведені терміни мають такі значення:

аварійний приводний передавач - бортове обладнання, що передає в ефір характерні сигнали на фіксованих частотах;

адреса повітряного судна - індивідуальна комбінація, що складається з 24 бітів, надана повітряному судну з метою забезпечення зв'язку "повітря-земля", навігації та спостереження;

біт - одиниця кількості інформації, яка міститься в повідомленні типу "так" - "ні" (у двійковому коді - "0" або "1"); один двійковий розряд машинного слова;

бортова система попередження зіткнень - бортова система, що заснована на використанні сигналів прийомовідповідача вторинного оглядового радіолокатора (далі - ВОРЛ), що функціонує незалежно від наземного обладнання та надає пілоту інформацію з конфліктної ситуації, яку можуть створити повітряні судна, що оснащені прийомовідповідачем ВОРЛ;

власник повітряного судна - юридична або фізична особа, право власності якої на повітряне судно підтверджене відповідними документами;

вторинний оглядовий радіолокатор - радіолокаційна система нагляду, яка використовує передавачі/приймачі (запитувачі) та прийомовідповідачі;

експлуатант - особа, організація або підприємство, що експлуатує повітряні судна або пропонує свої послуги в цій галузі;

заява - офіційне звернення власника та (або) експлуатанта повітряного судна або іншої особи за його письмовим дорученням до Державіаслужби України з метою отримання адреси повітряного судна.

2. Загальні вимоги

2.1. Адреса повітряного судна надається:

цивільному повітряному судну, яке зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України і має у складі бортового обладнання апаратуру перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації та (або) аварійний приводний передавач;

новому цивільному повітряному судну, яке було виготовлено в Україні, але ще не зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України, з метою виконання льотних випробувань щодо перевірки роботи апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації.

2.2. До апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації належать: прийомовідповідач вторинного оглядового радіолокатора, бортова система попередження зіткнень, прийомопередавач цифрових ліній передання даних "земля-повітря".

2.3. Адреса повітряного судна заноситься до апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації та (або) аварійного приводного передавача, які входять до складу бортового обладнання повітряного судна.

2.4. За основу адресації повітряних суден в Україні прийнята схема, яка має 32768 послідовних комбінацій. Відповідно до цієї схеми адреса повітряного судна складається з 24 бітів.

Фіксований блок з перших дев'яти бітів - 010100001, закріплений за Україною Міжнародною організацією цивільної авіації, визначає національну належність повітряного судна та відповідає національному знаку - UR.

Наступний перемінний блок з п'ятнадцяти бітів надається Державіаслужбою України конкретному повітряному судну.

2.5. Перемінний блок має двійкову систему числення, яка вибрана згідно із системою послідовного надання номера в порядку зростання.

2.6. Кожний новий ряд перемінного блоку відповідає окремому реєстраційному знаку повітряного судна.

2.7. Адреса повітряного судна не може бути надана більш ніж одному повітряному судну.

2.8. Повітряному судну надається тільки одна адреса повітряного судна незалежно від комплектації бортового обладнання або його заміни.

2.9. Адреса повітряного судна може бути замінена тільки за надзвичайних обставин і ніколи не замінюється під час виконання польоту.

2.10. Адреса повітряного судна виконує функцію адресації та пізнавання повітряного судна і не використовується для передання будь-якої іншої інформації.

2.11. Повітряним суднам не надаються адреси повітряних суден, які складаються з 24 нулів або 24 одиниць.

2.12. Власник та (або) експлуатант повітряного судна або інша особа за його письмовим дорученням сплачує державний збір за реєстрацію адреси повітряного судна згідно з Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року N 889).

3. Порядок надання та скасування адреси повітряного судна

3.1. Власник та (або) експлуатант повітряного судна або інша особа за його письмовим дорученням подає до Державіаслужби України заяву про надання адреси повітряного судна (додаток 1).

3.2. Заява про надання адреси повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації Державіаслужбою України.

Якщо виникла потреба в розгляді додаткових документів, тоді Державіаслужба України надсилає заявникові відповідне письмове повідомлення.

Строк розгляду заяви в такому разі продовжується до десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.

3.3. Рішення про надання адреси повітряного судна приймається після вивчення заяви, проведення оцінки додаткових документів, які надані до Державіаслужби України, інспекторського огляду судна посадовою особою Державіаслужби України та сплати державного збору за реєстрацію адреси повітряного судна.

3.4. У разі позитивного рішення повітряному судну надається адреса повітряного судна, а власнику та (або) експлуатанту повітряного судна або іншій особі за його письмовим дорученням Державіаслужба України видає Посвідчення про надання адреси повітряного судна (додаток 2).

3.5. Посвідчення про надання адреси повітряного судна підписуються посадовою особою, яка призначена Головою Державіаслужби України, і скріплюються гербовою печаткою Державіаслужби України.

3.6. У разі відмови в наданні адреси повітряного судна Державіаслужба України письмово повідомляє власника та (або) експлуатанта повітряного судна або іншу особу за його письмовим дорученням про причини прийняття такого рішення.

3.7. Адреса повітряного судна скасовується (втрачає чинність):

якщо повітряне судно виключається з державного реєстру цивільних повітряних суден України;

якщо припинена подальша експлуатація повітряного судна;

якщо на повітряному судні припиняється використання апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації та (або) аварійного приводного передавача;

якщо на новому цивільному повітряному судні, яке було виготовлено в Україні, але ще не зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України, завершено виконання льотних випробувань щодо перевірки роботи апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації.

У разі скасування (втрати чинності) адреси повітряного судна посадова особа Державіаслужби України виконує інспекторський огляд повітряного судна щодо перевірки вилучення адреси повітряного судна з відповідної апаратури.

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

 

ЗАЯВА

Прошу надати адресу повітряного судна

I. Відомості про повітряне судно 

  

1) тип (модель) 

  

2) виготовлювач 

  

3) класифікація 

  

4) заводський номер 

  

5) дата виготовлення 

  

6) назва та склад апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації та (або) аварійного приводного передавача

  

II. Власник (експлуатант)
повітряного судна

  

III. Місцезнаходження
    Власника (експлуатанта),
    Телефон, факс
 

  

    Указана вище інформація є правильною.

    З Правилами надання адрес повітряних суден ознайомлений.

            Підпис                                                                                                           Прізвище

            Посада                                                                                                        М. п.

            Дата

 
 

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

 

 

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО НАДАННЯ АДРЕСИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

N

 
    Повітряному судну
 
    заводський номер
 
    виготовлювач
 
    надана адреса повітряного судна
 
       У разі виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України, припинення подальшої експлуатації повітряного судна або припинення використання (випробування) на ньому апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації та (або) аварійного приводного передавача адреса повітряного судна скасовується.
 
                                                                                          Підпис

    Дата                                                                              Посада  

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

Опрос