Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О предоставлении информации государственными нотариальными конторами или частными нотариусами и о внесении изменений в приказ Государственной налоговой администрации Украины от 29.09.2003 N 451

Государственная налоговая администрация
Порядок, Форма, Приказ от 19.08.2005 № 352
Утратил силу

Про надання інформації державними нотаріальними конторами або приватними нотаріусами та про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 29.09.2003 N 451

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 19 серпня 2005 року N 352

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2005 р. за N 1168/11448

Наказ Державної податкової адміністрації України від 19 серпня 2005 року N 352
 визнано нечинним в частині подання інформації державними нотаріальними конторами
 або приватними нотаріусами щодо посвідчених договорів дарування постановою
 Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2006 року у справі N 2-а-514

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 20 липня 2006 року N 425)

Ухвалою апеляційного суду міста Києва від 8 листопада 2006 року у справі N 22-2607-а/06
 постанову Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2006 року у справі N 2-а-514
 визнано нечинною та провадження у справі закрито

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 3 грудня 2008 року ухвалу
 апеляційного суду міста Києва від 8 листопада 2006 року у справі N 22-2607-а/06 скасовано,
 а справу за позовом С. до Державної податкової адміністрації, Міністерства юстиції України
 про визнання наказу нечинним направлено до суду апеляційної інстанції для нового апеляційного розгляду

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 10 грудня 2009 року
 змінено постанову Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2006 року
 в частині зазначення дати наказу  Державної податкової адміністрації України N 352
 з "19 вересня 2005 року" на "19 серпня 2005 року".
 В решті постанову Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2006 року залишено без змін

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2005 року N 67 "Про реалізацію статті 13 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" та відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Інформації щодо виданих свідоцтв про право на спадщину та посвідчених договорів дарування і Порядок заповнення та подання державними нотаріальними конторами або приватними нотаріусами інформації щодо виданих свідоцтв про право на спадщину та посвідчених договорів дарування (додаються).

2. У розділі 1 "Довідник ознак доходів" додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29 вересня 2003 року N 451, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2003 року за N 960/8281 (із змінами і доповненнями), рядки ознак доходів "56" та "57" виключити.

3. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дубель В. С.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

4. Департаменту автоматизації процесів оподаткування (Шаров І. Б.) у місячний термін після державної реєстрації внести зміни до довідників ознак доходів відповідно до наказу ДПА України від 19.01.2005 N 24 "Про затвердження Положення про порядок створення, супроводження та використання еталонної схеми довідників в органах державної податкової служби України".

5. Департаменту обслуговування платників податків (Косарчук В. П.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити розміщення його на веб-сайті Державної податкової адміністрації України.

6. Управлінню інформаційної політики (Штолько О. В.) після державної реєстрації цього наказу організувати розміщення його у засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С.І.

 

Голова 

О. І. Кірєєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виданих свідоцтв про право на спадщину та посвідчених договорів дарування

_____________________________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори чи прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса)

  

 

N
з/п 

Відомості про спадкоємця (обдаровуваного) 

Додаткові відомості про спадкоємця (обдаровуваного)* 

Дата видачі свідоцтва про право на спадщину або посвідчення договору дарування

(дд/мм/рррр) 

Номер в реєстрі для реєст-
рації нота-
ріаль-
них дій 

Оцінка спадко-
вого майна або пода-
рунка 

(грн. коп.) 

Ознаки 

Ідентифі-
каційний номер 

Місце проживання або реєстрації 

Ступінь спорід-
нення із спадко-
давцем (даруваль-
ником) 

Прізвище, ім'я, по батькові 

серія і номер паспорта 

Дата народження

(дд/мм/рррр) 

дохо-
ду 

уточ-
нення інфор-
мації 

причини відсут-
ності іденти-
фікацій-
ного номера* 

Країна 

Область 

Район 

Насе-
лений пункт 

Вулиця 

буд. 

корп. 

кв. 

5а 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Не заповнюється при заповненні клітинки "Ідентифікаційний номер" колонки 2 інформації

Дата подання інформації 

 


(дд/мм/рррр) 

 

Кількість фізичних осіб 

  


 

Кількість аркушів 

  


Кількість рядків 

  


Наведена інформація є достовірною 

Завідувач державної нотаріальної контори 

_______
(підпис)

М. П. 

_______________
(ініціали та прізвище)

 

__________
(тел.) 

________________
Електронна адреса (E-mail) 

Приватний нотаріус 

_______
(підпис)

М. П. 

_______________
(ініціали та прізвище)

_______________
(нотаріальний округ) 

__________
(тел.) 

________________
Електронна адреса (E-mail) 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Заповнюється службовими особами ОДПС

Відмітка про внесення даних до електронної бази звітності        ___ ____________ 200_ року
___________________________________________________
Службова особа ОДПС (підпис, прізвище)                                        Порція N 


 

 

Порядок
заповнення та подання державними нотаріальними конторами або приватними нотаріусами інформації щодо виданих свідоцтв про право на спадщину та посвідчених договорів дарування

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює заповнення і подання органам державної податкової служби України інформації щодо виданих свідоцтв про право на спадщину та посвідчених договорів дарування (далі - інформація).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на державні нотаріальні контори та на приватних нотаріусів.

1.3. Подання державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами інформації за звітний період, у якому здійснювалась ліквідація або припинення діяльності, проводиться до оформлення ліквідації державної нотаріальної контори або припинення діяльності приватного нотаріуса.

2. Порядок подання інформації

2.1. Інформація подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного календарного кварталу. Окрема інформація за календарний рік не подається. Якщо останній день строку подання інформації припадає на вихідний чи святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день. Якщо до закінчення строку подання інформації державна нотаріальна контора або приватний нотаріус виявляють помилки в раніше поданій за поточний звітний квартал інформації, ними подається нова інформація. Остання інформація, подана до граничного строку, є основною.

2.2. Інформація подається до органу державної податкової служби (державної податкової інспекції) за місцезнаходженням державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса.

2.3. Інформація заповнюється на паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується) машинописним текстом чи друкованими літерами без закреслень, виправлень і уточнень. Зазначаються порядкові номери сторінок. Подання ксерокопії оригіналів інформації не дозволяється.

2.4. Можливе формування і подання інформації у вигляді файла даних та роздрукованої копії інформації. Друкована копія завіряється згідно з пунктом 5.2 розділу 5 цього Порядку.

2.5. Інформація готується у двох примірниках. Один примірник подається до органу державної податкової служби. Другий - з підписом особи, відповідальної за приймання інформації, штампом та проставленим номером порції, отриманим при обов'язковій реєстрації інформації в органі державної податкової служби, повертається державній нотаріальній конторі чи приватному нотаріусу.

2.6. У разі, якщо протягом звітного кварталу державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом свідоцтва про право на спадщину не видавалися чи договори дарування не посвідчувалися, то інформація ними не подається.

3. Порядок заповнення інформації

3.1. Реквізити інформації заповнюються таким чином:

3.1.1. Напроти напису "Стор." проставляється номер сторінки інформації.

3.1.2. Відмічається відповідна клітинка "Звітна", "Уточнююча" чи "Звітна нова" залежно від того, яка інформація подається.

3.1.3. Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) державної нотаріальної контори (в разі наявності в них такого коду) або десятирозрядний ідентифікаційний номер (з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) приватного нотаріуса, які подають інформацію. Заповнення клітинок проводиться зліва направо.

3.1.4. Відмічається відповідна клітинка "Державна нотаріальна контора" або "Приватний нотаріус".

3.1.5. Найменування державної нотаріальної контори чи прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса, що подає інформацію.

3.1.6. Найменування органу державної податкової служби, куди подається інформація.

3.1.7. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ органу державної податкової служби, куди подається інформація.

3.1.8. У клітинці "Звітний квартал" - відображається арабськими цифрами рік та позначкою "х" порядковий номер звітного кварталу.

3.1.9. У графі 1 відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється.

3.1.10. У графі 2 відображається десятирозрядний ідентифікаційний номер фізичної особи, про яку надається інформація.

3.1.11. У графі 3 відображається місце проживання або реєстрації (країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) спадкоємця (обдаровуваного).

3.1.12. У графі 4 відображається ознака ступеня споріднення спадкоємця (обдаровуваного) із спадкодавцем (дарувальником) відповідно до підпункту 1.20.4 пункту 1 статті 1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон):

ознака "1" - спадкоємець (обдаровуваний) є членом сім'ї спадкодавця (дарувальника) першого ступеня споріднення (дружина або чоловік спадкодавця (дарувальника), батьки спадкодавця (дарувальника) та батьки чоловіка або дружини спадкодавця (дарувальника), діти спадкодавця (дарувальника), а також діти чоловіка або дружини спадкодавця (дарувальника), у тому числі усиновлені;

ознака "2" - спадкоємець (обдаровуваний) є іншим членом сім'ї спадкодавця (дарувальника);

ознака "3" - спадкоємець (обдаровуваний) є іншим громадянином, який не перебуває у родинних відносинах із спадкодавцем (дарувальником).

3.1.13. Графи 5, 5а, 6 та 12 заповнюються в разі відсутності у спадкоємця (обдаровуваного) ідентифікаційного номера.

3.1.14. У графі 5 відображаються прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця (обдаровуваного), у графі 5а - серія та номер паспорта.

3.1.15. У графі 6 - число, порядковий номер місяця та рік народження.

3.1.16. У графі 12 зазначається ознака причини відсутності у спадкоємця (обдаровуваного) ідентифікаційного номера:

ознака "1" - за релігійними переконаннями;

ознака "2" - нерезидент;

ознака "3" - інші причини.

3.1.17. У графі 7 відображається дата видачі свідоцтва про право на спадщину або дата посвідчення договору дарування (число, порядковий номер місяця, рік).

3.1.18. У графі 8 відображається порядковий номер, за яким нотаріальна дія зареєстрована у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

3.1.19. У графі 9 відображається сума оцінки спадкового майна або подарунка у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).

3.1.20. У графі 10 зазначається ознака доходу:

ознака "1" - дохід, отриманий фізичною особою у спадщину згідно зі статтею 13 Закону;

ознака "2" - дохід, отриманий фізичною особою як подарунок згідно зі статтею 14 Закону.

3.1.21. У графі 11 відображається ознака уточнення інформації:

ознака "0" - якщо рядок потрібно ввести;

ознака "1" - якщо рядок потрібно вилучити.

Графа 11 заповнюється тільки для уточнюючої або звітної нової інформації.

3.1.22. "Дата подання інформації" - проставляється дата (число, порядковий номер місяця та рік) подання інформації.

3.2. Про кожну фізичну особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки видано свідоцтв про право на спадщину або посвідчено договорів дарування.

3.3. Підсумкового рядка інформація не містить.

3.4. У кінці інформації проставляються: кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у інформації.

3.5. Завіряється інформація згідно з пунктом 5.2 розділу 5 цього Порядку.

3.6. Обов'язково зазначається нотаріальний округ приватного нотаріуса.

4. Порядок проведення коригувань

4.1. Коригування поданої і прийнятої інформації проводиться на підставі самостійно виявлених помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом державної податкової служби.

4.2. У разі необхідності проведення коригувань інформації до кінця строку приймання (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу) подається нова звітна інформація.

4.3. Уточнююча інформація подається у разі необхідності проведення коригувань після закінчення строку приймання. Уточнююча інформація може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

4.4. Порядок заповнення нової звітної і уточнюючої інформації є однаковим і відрізняється лише заповненням відповідних клітинок "Нова звітна" або "Уточнююча".

4.5. Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка та у графі 11 указати "1" - рядок на вилучення.

4.6. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 11 указати "0" - рядок на введення.

4.7. Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію за правилами пункту 4.5 та ввести вірну інформацію за правилами пункту 4.6, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, другий - вносить вірну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 11 указується "1" - рядок на вилучення, а в другому вказується "0" - рядок на введення.

5. Прикінцеві положення

5.1. У кінці інформації проставляються відмітки службових осіб органу державної податкової служби про внесення даних з інформації до електронної бази податкової звітності (дата, підпис, службові відмітки).

5.2. Інформація або друкована копія даних файла на своєму останньому аркуші завіряється:

для державної нотаріальної контори - підписом завідувача та засвідчується печаткою;

для приватного нотаріуса - його підписом та печаткою.

5.3. Мають бути вказані службові телефони завідувача державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса та (при наявності) електронна адреса (E-mail).

5.4. Інформація, отримана податковим органом, заповнена всупереч правилам, зазначеним у цьому Порядку, а саме: якщо в ній не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано завідувачем державної нотаріальної контори або приватним нотаріусом, не скріплено печаткою, - може бути не визнана органом державної податкової служби як податкова звітність.

5.5. Якщо державна нотаріальна контора або приватний нотаріус наполягає на прийнятті такої інформації, то інформація приймається, реєструється та складається в окрему папку з листування. Державній нотаріальній конторі або приватному нотаріусу в триденний термін (але не пізніше граничного строку подання) надсилається повідомлення про визнання органом державної податкової служби інформації не прийнятою із зазначенням підстав неприйняття та пропозицією надати нову звітну або уточнюючу інформацію з виправленими помилками. В електронній базі звітних документів такій інформації проставляється статус "До відома", а в коментарях проставляється реєстраційний номер повідомлення та дата його відправки.

5.6. При отриманні державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом письмового звернення органу державної податкової служби з пропозицією надати нову інформацію, вони можуть подати уточнюючу інформацію або оскаржити рішення податкового органу в порядку, встановленому законодавством.

 

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб
 

 
В. С. Дубель
 

Опрос