Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аттестации социальных работников территориальных центров социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан

Минтруда
Порядок, Приказ от 25.08.2005 № 263
Утратил силу

Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 25 серпня 2005 року N 263

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2005 р. за N 1155/11435

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 21 червня 2006 року N 233
,
 від 8 грудня 2006 року N 461

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
від 1 жовтня 2012 року N 612)

Відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" та з метою активізації професійної діяльності соціальних працівників, підвищення їх персональної відповідальності за результати надання соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок атестації соціальних працівників територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (далі - Порядок), що додається.

2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, керівникам територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян забезпечити проведення атестації соціальних працівників відповідно до вимог цього Порядку.

У разі, коли в окремих працівників у зв'язку із набранням чинності наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 N 324 "Про затвердження Випуску 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", що переводяться з посад соціальних працівників на посади соціальних робітників, зменшується розмір заробітної плати (без урахування премій), їм на час роботи на цих посадах виплачується різниця між діючим на момент переводу та новим розміром заробітної плати.

(абзац другий пункту 2 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 08.12.2006 р. N 461)

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 21.06.2006 р. N 233)

 

В. о. Міністра 

П. Розенко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Центральної ради професійних
спілок працівників соціальної сфери
 

 
В. Тьоткін
 

 

ПОРЯДОК
атестації соціальних працівників територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

1. Загальні положення

1.1 Цей Порядок визначає процедуру та умови проведення атестації соціальних працівників, зайнятих у сфері надання соціальних послуг і соціального обслуговування населення, територіальними центрами соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (далі - територіальний центр), які не є держслужбовцями.

1.2 Атестація соціальних працівників проводиться відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" з метою визначення рівня їх професійної підготовки, ділових якостей та відповідності посаді, стимулювання підвищення їх кваліфікації шляхом оцінки знань, досвіду, навичок, результатів діяльності та здібностей щодо виконання конкретних функцій.

2. Соціальні працівники, які підлягають атестації

2.1 Атестації підлягають соціальні працівники:

професіонали, до яких належать: провідний фахівець із соціальної допомоги вдома; фахівець із соціальної допомоги вдома I категорії; фахівець із соціальної допомоги вдома II категорії; фахівець із соціальної допомоги вдома; провідний фахівець із соціальної роботи; фахівець із соціальної роботи I категорії; фахівець із соціальної роботи II категорії; фахівець із соціальної роботи;

фахівці, до яких належать: соціальний працівник I категорії; соціальний працівник II категорії; соціальний працівник.

2.2 Кваліфікаційні вимоги до соціальних працівників визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників "Випуск 80 "Соціальні послуги", затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 N 324.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 21.06.2006 р. N 233)

2.3 Атестації не підлягають соціальні працівники:

які займають відповідну посаду менше одного року;

які працюють на умовах строкового трудового договору;

вагітні жінки (атестація цих працівників проводиться не раніше ніж через рік після виходу на роботу);

жінки, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2.4 Атестація соціальних працівників поділяється на чергову та позачергову, організовується та проводиться управлінням праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації або відповідним органом місцевого самоврядування, якому підпорядкований територіальний центр, на підставі відповідного наказу.

Чергова атестація проводиться один раз на три роки.

Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік з дня попередньої атестації для соціальних працівників, які:

виявили бажання підвищити раніше встановлену їм кваліфікаційну категорію;

призначаються керівником на повторну атестацію після прийняття рішення попередньою атестаційною комісією про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму;

раніше не атестувались і мають бажання підвищити свою кваліфікаційну категорію за умови роботи на займаній посаді не менше року.

3. Утворення та склад атестаційної комісії

3.1 Атестацію соціальних працівників проводить атестаційна комісія, утворена при управлінні праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації або відповідному органі місцевого самоврядування наказом керівника цього органу. До складу атестаційної комісії входять працівники зазначених органів.

3.2 Атестаційна комісія складається з голови комісії, його заступника, відповідального секретаря, представника профспілкової організації та членів комісії, чисельність яких визначається керівником відповідного органу, при якому вона створюється. Кількість членів атестаційної комісії має бути непарною.

3.3 Головою атестаційної комісії є перший заступник керівника управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації або відповідного органу місцевого самоврядування.

У разі тимчасової відсутності голови атестаційної комісії його повноваження виконує заступник голови комісії.

Відповідальним секретарем може бути призначений один із членів атестаційної комісії.

3.4 Персональний склад атестаційної комісії та регламент її роботи затверджуються керівником органу, при якому вона утворена, до початку календарного року та доводяться до відома кожного соціального працівника, що атестується, не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації. У регламенті зазначаються час і місце проведення атестації, дата подання документів, список соціальних працівників, які повинні проходити атестацію.

4. Організація та проведення атестації

4.1 Соціальні працівники, які підлягають атестації, подають секретарю атестаційної комісії такі документи:

заяву (додаток 1);

характеристику, підписану безпосереднім керівником соціального працівника (оцінка його професійної діяльності, її відповідність кваліфікаційним вимогам, особисті якості);

звіт соціального працівника про роботу за міжатестаційний період;

копію кваліфікаційного атестата (за наявності).

4.2 Не пізніше ніж за два тижні до початку проведення атестації безпосередній керівник ознайомлює під підпис соціального працівника, який атестується, з його характеристикою.

4.3 Працівник, який підлягає атестації, має право подати атестаційній комісії додаткові відомості про свою діяльність за попередній період, а також заяву про свою незгоду з поданою характеристикою.

4.4 Відповідальний секретар атестаційної комісії здійснює збір необхідних матеріалів і документів, сповіщає не пізніше ніж за два тижні до початку атестації членів атестаційної комісії та осіб, запрошених на засідання, про місце, час і дату проведення атестації.

4.5 Атестація проводиться у присутності соціального працівника, який атестується, його безпосереднього керівника або особи, що його заміщує.

4.6 У разі відсутності соціального працівника, який атестується, на засіданні атестаційної комісії з поважної причини (хвороба, відпустка за сімейними обставинами тощо) атестація може проводитися за його відсутності та наявності його письмової згоди.

4.7 Атестацію починає голова або один з членів атестаційної комісії з ознайомлення з характеристикою соціального працівника, який атестується.

4.8 Атестаційна комісія розглядає подані документи, заслуховує звіт соціального працівника про виконану роботу, у разі потреби - додаткову інформацію безпосереднього керівника.

4.9 Оцінка професійної діяльності соціального працівника ґрунтується на його відповідності кваліфікаційним вимогам згідно із займаною посадою, складністю виконуваної роботи, її результативністю. Ураховуються професійна компетентність, уміння оперативно приймати рішення для виконання поставлених завдань, здатність до самооцінки, співчуття та розуміння підопічних осіб, професійні знання, досвід роботи, підвищення кваліфікації тощо.

4.10 Атестаційна комісія у разі подання соціальним працівником, який підлягає атестації, заяви про незгоду з поданою характеристикою та додаткових відомостей про свою професійну діяльність за попередній період має право перенести атестацію на наступне засідання комісії.

5. Результати атестації

5.1 Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії і вважається дійсним, якщо в засіданні брало участь не менше 2/3 її членів.

5.2 За результатами атестації соціальних працівників атестаційна комісія приймає рішення щодо:

1) відповідності соціального працівника займаній посаді - відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму; не відповідає займаній посаді;

2) установлення кваліфікаційної категорії - установлює відповідну кваліфікаційну категорію; підтверджує відповідну кваліфікаційну категорію; не підтверджує відповідну кваліфікаційну категорію.

5.3 У разі прийняття рішення про відповідність соціального працівника займаній посаді та встановлення відповідної кваліфікаційної категорії комісія може рекомендувати керівнику установити йому надбавку, передбачену законодавством, або змінити її розмір.

5.4 У разі прийняття рішення про відповідність соціального працівника займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму комісія рекомендує керівнику призначити через рік повторну атестацію (за згодою соціального працівника).

5.5 У разі прийняття рішення про невідповідність соціального працівника займаній посаді комісія рекомендує керівнику перевести його на посаду, що відповідає його професійному рівню, або, у разі його незгоди, звільнити з посади відповідно до законодавства.

5.6 Кожне рішення та рекомендація атестаційної комісії повинні мати відповідне обґрунтування.

5.7 Рішення атестаційної комісії оголошується соціальному працівнику після підрахунку результатів голосування під підпис в атестаційному листі (додаток 2).

5.8 Відповідальний секретар заповнює атестаційний лист, оформлює протягом двох тижнів кваліфікаційний атестат (додаток 3) і складає список соціальних працівників, які проходили атестацію.

5.9 Атестаційний лист оформлюється в одному примірнику, підписується головою і членами атестаційної комісії та зберігається в особовій справі соціального працівника.

5.10 Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і відповідальним секретарем атестаційної комісії, з доданням всіх документів, поданих на атестацію.

5.11 У разі, коли голова або член комісії мають іншу думку щодо оцінки професійної діяльності соціального працівника, який атестується, її викладають письмово у довільній формі та додають до атестаційного листа.

5.12 Керівник територіального центру на підставі кваліфікаційного атестата або рекомендацій атестаційної комісії протягом двох тижнів приймає відповідне рішення стосовно соціального працівника, який пройшов атестацію, що затверджується наказом.

5.13 Рішення атестаційної комісії може бути оскаржено в суді.

 

Начальник Управління соціального обслуговування людей похилого віку 

 
Н. Чуніхіна
 

 

Заява

Прошу атестувати мене _________________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
у 200_ році для присвоєння (підтвердження) ________________________ кваліфікаційної категорії.

З Порядком атестації соціальних працівників територіальних центрів ознайомлений(а) ___________
                                                                                                                                                                                                          (підпис) 

Повідомляю про себе такі дані:

1. Наявність кваліфікаційної категорії _____________________________________________________

2. Освіта _____________________________________________________________________________
                                              (назва закладу освіти, рік закінчення, отримана спеціальність та кваліфікація) 

3. Досвід роботи у сфері надання соціальних послуг та соціального обслуговування ______________
років (рік), на займаній посаді _______________ років (рік)

4. Наявність нагород, наукового ступеня, вченого звання тощо ________________________________

5. Дані щодо підвищення кваліфікації _____________________________________________________
                                                                                                                             (коли і що закінчив, результати) 

 
Підпис __________________
 
"___" ____________ 200_ р. 

 
_____________________
(прізвище, ініціали) 

 

Начальник Управління соціального
обслуговування людей похилого віку
 

 
Н. Чуніхіна
 

 

Атестаційний лист

I. Загальні дані

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Дата народження _____________________________________________________________________

Займана посада і стаж роботи на ній (на момент атестації) ___________________________________

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу і рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) ______________________________________________

Загальний трудовий стаж, у тому числі у сфері надання соціальних послуг та соціального обслуговування населення _____________________________________________________________

Категорія посади _____________________________________________________________________

Рішення попередньої атестаційної комісії _________________________________________________ 

II. Рішення атестаційної комісії

За підсумками голосування атестаційної комісії:

відповідає займаній посаді (за _____, проти _____)
відповідає займаній посаді за умови _____________________________________________________
________________________________________________________________ (за _____, проти _____)
не відповідає займаній посаді (за _____, проти _____)
установити кваліфікаційну категорію ____________________ (за _____, проти _____)
підтвердити кваліфікаційну категорію ___________________ (за _____, проти _____)
не підтвердити кваліфікаційну категорію _________________ (за _____, проти _____)

Рішення атестаційної комісії ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________ (за _____, проти _____) 

Голова атестаційної комісії 

___________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Члени комісії 

___________
___________
___________
___________
___________
___________
(підпис) 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
(прізвище, ініціали) 

Дата атестації "___" ____________ 200_ року

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений(а) __________________________________________
                                                                                                                                   (підпис працівника, який тестувався) 

 

Начальник Управління соціального
обслуговування людей похилого віку
 

 
Н. Чуніхіна
 

 

Кваліфікаційний атестат
N __________

Виданий _____________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (ім'я)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (по батькові)
як такому (такій), що пройшов(ла) атестацію та відповідає кваліфікаційним вимогам займаної посади _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (назва посади та назва установи) 

Рішенням атестаційної комісії (протокол від ____________ N _________) присвоєно (підтверджено) йому (їй) кваліфікаційну категорію _______________________________________________________

Кваліфікаційний атестат дійсний до дати проведення наступної атестації (протягом трьох років).

Видано
"___" __________ 200_ р. 

 
Голова атестаційної комісії 

 
___________________________
(підпис)
___________________________ 

М. П. 

  

 

Начальник Управління соціального
обслуговування людей похилого віку
 

 
Н. Чуніхіна
 

Опрос