Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Гостаможслужбы Украины от 09.11.2004 N 801

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 12.09.2005 № 846
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 09.11.2004 N 801

Наказ Державної митної служби України
від 12 вересня 2005 року N 846

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2005 р. за N 1100/11380

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року N 631)

Відповідно до статті 71 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 N 584 "Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України" НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до:

1.1. Наказу Державної митної служби України від 09.11.2004 N 801 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів при митному оформленні товарів за листами-узгодженнями" (далі - Наказ) (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1522/10121), виклавши його заголовок у такій редакції: "Про затвердження Порядку прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів";

1.2. Пункту 1 Наказу, виклавши його в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів, що додається";

1.3. Порядку взаємодії митних органів при митному оформленні товарів за листами-узгодженнями, затвердженого цим Наказом (далі - Порядок), виклавши його в редакції, що додається.

2. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С. М.) і Юридичному департаменту (Боженко І. Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та митної статистики (Копосов С. А.) доопрацювати програмно-інформаційний комплекс для здійснення контролю за результатами митного оформлення товарів за листами про погодження з використанням Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

4. Затвердити форму Реєстру листів про погодження в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України (додається).

5. Начальникам регіональних митниць, митниць:

5.1. Забезпечити інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу.

5.2. Ужити заходів до прискорення та оптимізації здійснення митного оформлення товарів за листами про погодження.

6. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України
 

 
В. В. Вовк
 

 

Порядок прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів і спрямований на реалізацію права суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єкт ЗЕД) пред'являти товари до митного оформлення іншому митному органу, ніж митний орган, у зоні діяльності якого розташований цей суб'єкт ЗЕД.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

лист про погодження - документ установленої форми, який містить погоджене рішення начальників митниці обліку та митниці оформлення або вповноважених ними осіб про можливість здійснення митного оформлення товарів у митниці оформлення;

митниця обліку - митний орган, у зоні діяльності якого розташований суб'єкт ЗЕД;

митниця оформлення - митний орган, у якому здійснюється митне оформлення товарів на підставі листа про погодження.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, установлених законодавством України.

1.3. Лист про погодження може застосовуватися у випадках, передбачених Порядком визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 N 584.

1.4. Лист про погодження заповнюється декларантом з використанням засобів комп'ютерної техніки на аркушах паперу формату А4. Форму листа про погодження наведено в додатку до цього Порядку. Виправлення в листі про погодження не допускаються.

1.5. Лист про погодження оформлюється або на одну партію товарів, або на поставки товарів у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту), або за погодженням з Держмитслужбою України на товари, що переміщуються протягом певного періоду в межах декількох зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

1.6. Строк дії листа про погодження не може перевищувати одного року з дати його реєстрації. Якщо строк дії зовнішньоекономічного договору (контракту) перевищує один рік, то лист про погодження повинен бути переоформлений після закінчення строку його дії шляхом оформлення митницею обліку нового листа про погодження.

2. Оформлення листа про погодження в митниці обліку

2.1. Декларант, який має намір оформити товари в іншій митниці, ніж митниця обліку, подає митниці обліку два примірники листа про погодження, його електронну копію в установленому форматі й два комплекти документів, потрібних для здійснення митного оформлення товарів.

    Кожен комплект документів разом з примірником листа про погодження прошивається декларантом. На зворотному боці останнього аркуша кожного комплекту документів декларантом учиняється запис "Прошито та пронумеровано ______________________________________ аркушів.
                                                                                                                                (цифрами й прописом кількість)
Декларант ___________________________________________________________________________",
                                                                                  (посада, підпис, дата, ініціали, прізвище)
який засвідчується печаткою суб'єкта ЗЕД. 

До комплекту документів уходять завірені в установленому порядку копії таких документів:

зовнішньоекономічного договору (контракту) з додатками до нього;

договорів комісії, доручення тощо (при потребі);

ліцензії (при потребі).

В електронній копії листа про погодження декларантом зазначаються:

а) повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта ЗЕД, її місцезнаходження чи місце проживання;

б) код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер);

в) перелік документів, що додаються до листа про погодження;

г) поставка всього обсягу товару в межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту), або поставка лише однієї партії товару, або поставка протягом певного періоду.

2.2. Посадова особа митниці обліку перевіряє відповідність даних електронної копії листа про погодження даним, зазначеним у листі про погодження на паперовому носії та в поданих документах. У разі відсутності зауважень посадова особа митниці обліку реєструє лист про погодження, присвоюючи йому за журналом обліку листів про погодження реєстраційний номер, який формується за такою схемою:

  

,

де:

1 - код митниці обліку згідно з Класифікатором митних органів України та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 02.04.2004 N 233 (зі змінами та доповненнями);

2 - остання цифра поточного року;

3 - 6-значний порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року) листа про погодження, оформленого митницею обліку. По закінченні року нумерація поновлюється.

2.3. На кожному примірнику листа про погодження та на зворотному боці останнього аркуша пакета документів у місці прошивання посадова особа митниці обліку проставляє особистий підпис і завіряє його відбитком особистої номерної печатки (далі - ОНП).

2.4. У строк, що не перевищує 4 годин з моменту присвоєння реєстраційного номера листу про погодження, посадова особа митниці обліку направляє електронну копію листа про погодження до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС).

2.5. Якщо лист про погодження оформлюється на товари, експорт чи імпорт яких підлягає ліцензуванню чи квотуванню, то посадовій особі митниці обліку подається для звірення оригінал ліцензії.

На оригіналі ліцензії посадова особа митниці обліку вчиняє запис "Ураховано при оформленні в __________________ митниці товарів за кодом _________ згідно з УКТЗЕД у кількості _______________ на суму ________________________" і завіряє його відбитком ОНП, а на копіях, крім цього, - запис "Копія. Згідно з оригіналом". Оригінал ліцензії реєструється в журналі реєстрації ліцензій, а її копія залишається в митниці обліку на контролі.

2.6. Після прийняття начальником митниці обліку або вповноваженою ним особою рішення про можливість митного оформлення товарів в іншому митному органі й після накладення резолюції на обох примірниках листа про погодження про можливість митного оформлення зазначених у ньому товарів у митниці оформлення ця резолюція засвідчується відбитком гербової печатки митниці обліку.

2.7. Один примірник листа про погодження разом з пакетом документів зберігається в митниці обліку. Другий примірник листа про погодження разом з пакетом документів видається декларанту.

2.8. Посадові особи митниці обліку здійснюють контроль за митним оформленням товарів за листами про погодження шляхом перевірки відомостей в ЄАІС.

2.9. У разі прийняття начальником митниці обліку або вповноваженою ним особою рішення про відмову в митному оформленні товарів в іншому митному органі митниця обліку зобов'язана надати декларантові в день прийняття рішення письмове повідомлення із зазначенням причин відмови.

Присвоєний листу про погодження реєстраційний номер анулюється відповідно до пункту 4.4 цього Порядку. Анульований реєстраційний номер листа про погодження не може бути присвоєний іншому листу про погодження.

3. Митне оформлення товарів за листами про погодження в митниці оформлення

3.1. Декларант подає митниці оформлення другий примірник листа про погодження, завірений гербовою печаткою митниці обліку, разом з пакетом документів.

3.2. У разі прийняття начальником митниці оформлення або вповноваженою ним особою рішення про можливість митного оформлення товарів начальник митниці оформлення або вповноважена ним особа накладає відповідну резолюцію на другому примірнику листа про погодження.

3.3. Листи про погодження реєструються в митниці оформлення в порядку, установленому Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153, зі змінами й доповненнями.

3.4. При здійсненні митного оформлення товарів обов'язково зазначається в графі 44 вантажної митної декларації (далі - ВМД) під кодом "0030" відповідно до Класифікатора документів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, номер, який формується відповідно до пункту 2.2 цього Порядку.

3.5. Якщо лист про погодження оформлено на весь обсяг товарів у межах договору (контракту), а декларант заявляє не повний обсяг цих товарів, то другий примірник листа про погодження долучається разом з пакетом документів до ВМД, за якою була оформлена перша частина всього обсягу товарів. З другого примірника листа про погодження робиться копія, на якій посадовою особою митниці оформлення вчиняється запис "Оригінал листа про погодження зберігається разом з ВМД N ________________". Такий запис засвідчується ОНП цієї посадової особи, а копія листа про погодження видається декларантові для подання митному органу під час пред'явлення наступних частин усього обсягу товарів. На зворотному боці поданого декларантом листа про погодження посадова особа митниці оформлення при митному оформленні кожної наступної частини всього обсягу товарів за цим листом про погодження вчиняє запис про номер ВМД, за якою оформлено цю частину всього обсягу товарів, засвідчує запис ОНП, робить копію листа про погодження й видає її декларанту, заносить до ЄАІС відомості про дату й номер кожної оформленої ВМД. У разі завершення митного оформлення всього обсягу товарів посадова особа митниці оформлення вносить відмітку про це до ЄАІС.

3.6. Якщо начальником митниці оформлення або вповноваженою ним особою прийнято рішення про відмову в митному оформленні товарів за листом про погодження, то на ньому накладається відповідна резолюція із зазначенням причин відмови. Про відмову в митному оформленні товарів за листом про погодження митниця оформлення інформує митницю обліку та робить відмітку в ЄАІС про анулювання листа про погодження.

4. Інші положення

4.1. Якщо за листом про погодження оформлено не весь обсяг товарів у межах договору (контракту) і декларант не має наміру заявляти решту товарів цій митниці, то декларант має право подати митниці оформлення письмову заяву про дострокове припинення дії листа про погодження. Після накладення начальником митниці оформлення або вповноваженою ним особою резолюції на заяві посадова особа цієї митниці робить відмітку в ЄАІС про припинення дії листа про погодження.

4.2. Дія листа про погодження, виданого на товари, що переміщуються в межах одного договору (контракту), може бути достроково припинена за рішенням начальника митниці обліку чи митниці оформлення або вповноваженої ним особи, якщо є підстави вважати, що товари переміщуються через митний кордон України з порушенням законодавства України з питань митної справи.

Посадова особа митниці, яка ініціювала дострокове припинення дії листа про погодження, у день припинення дії цього листа письмово повідомляє про це суб'єкта ЗЕД із зазначенням причин та іншу митницю.

4.3. Припинення дії листа про погодження проводиться посадовою особою митниці обліку або митниці оформлення таким чином:

лист про погодження (оригінал або копія) перекреслюється по діагоналі, й на ньому вчиняється запис "Дію припинено";

проставляються дата припинення дії, прізвище й підпис посадової особи митниці, які засвідчуються ОНП;

до журналу обліку листів про погодження вноситься запис "Дію припинено";

уноситься відповідна інформація до ЄАІС.

4.4. Лист про погодження може бути також анульований за письмовою заявою декларанта митницею обліку або митницею оформлення.

Для анулювання листа про погодження декларант подає митному органу письмову заяву разом з оригіналом або копією листа про погодження. Начальник митниці або вповноважена ним особа накладає на заяві резолюцію про анулювання цього листа про погодження.

Посадова особа митниці перевіряє в ЄАІС інформацію про митне оформлення товарів за цим листом про погодження.

Анулювання листа про погодження за заявою декларанта проводиться лише в разі, якщо митне оформлення товарів за цим листом не здійснювалося.

Якщо за листом про погодження митне оформлення вже здійснювалося, то лист про погодження не анулюється, а дія його припиняється, про що посадова особа митниці обліку або митниці оформлення вносить інформацію до ЄАІС та інформує іншу митницю.

4.5. Анульовані листи про погодження, а також листи про погодження, дію яких припинено, залишаються в справах митного органу, що здійснив анулювання чи припинив дію листа про погодження.

 

Директор Департаменту
організації митного контролю 

 
С. М. Сьомка
 

 

ЛИСТ ПРО ПОГОДЖЕННЯ N ________/__/______

Начальникові __________________________________________________________________ митниці
                                                                                              (назва митниці обліку)

Суб'єкт ЗЕД ___________________________________________________________________________,
                                                        (повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
                                                                                       її місцезнаходження чи місце проживання)
код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) _________________________________________________,
просить дати дозвіл на проведення в ______________________________________________________
                                                                                                                               (назва митниці оформлення)
у митному режимі ___________________________________________________ митного оформлення

однієї партії товарів                                                                                                                                

поставки всього обсягу товарів у межах одного договору (контракту)                                             

товарів, переміщуваних у період з _________ до __________.                                                          

Фактурна вартість товарів __________________________________, валюта платежу _____________.

Документи, подані для оформлення листа про погодження:

Зовнішньоекономічний договір (контракт) від "___" ____________ 200_ року
N _____________________ і додатки до нього;

договір комісії, доручення тощо від "___" ____________ 200_ року
N _____________________ (при потребі);

ліцензія від "___" ____________ 200_ року N _________________ (при потребі).

Керівник підприємства                             _______________________      _________________________
             (суб'єкт ЗЕД)                                                                        (підпис, дата)                                           (ініціали, прізвище)

М. П.

Зворотний бік листа про погодження

РІШЕННЯ

___________________________________________________ митниця не заперечує проти проведення
                                           (назва митниці обліку)
митного оформлення зазначених товарів у __________________________________________ митниці.
                                                                                                                             (назва митниці оформлення)

Остаточне визначення коду товару за УКТЗЕД і його митної вартості здійснюється під час митного оформлення.

Дані, зазначені в цьому листі про погодження й доданих до нього документах, відповідають даним, що містяться в електронній копії листа про погодження.

Посадова особа митниці обліку ___________________________________________________________
                                                                                                                 (посада, підпис, дата, ініціали, прізвище)

                                                                                                        

Резолюція ____________________________________________________________________________

Начальник підрозділу митниці обліку або інша посадова особа, яка має право приймати рішення про можливість оформлення листа про погодження
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, підпис, дата, ініціали, прізвище)

Резолюція ____________________________________________________________________________

Начальник ______________________________ митниці _______________ _______________________
                                            (назва митниці обліку)                                                 (підпис, дата)                        (ініціали, прізвище) 

М. П.

Резолюція ____________________________________________________________________________

Начальник ______________________________ митниці _______________ _______________________
                                     (назва митниці оформлення)                                             (підпис, дата)                        (ініціали, прізвище)

____________
* Непотрібне перекреслюється (Х). 

 

Реєстр листів про погодження в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України

  

____________
* Якщо митна вартість товару не перевищує 100 євро, то ця графа не заповнюється.

 

Директор Департаменту
організації митного контролю 

 
С. М. Сьомка
 

Опрос