Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок проведения льготной продажи акций открытых акционерных обществ

Фонд государственного имущества
Приказ от 25.08.2005 № 2422
действует с 27.09.2005

Про внесення змін до Порядку проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств

Наказ Фонду державного майна України
від 25 серпня 2005 року N 2422

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2005 р. за N 1057/11337

У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03.07.2000 N 1368 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 428/4649, такі зміни:

1.1. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Цей порядок установлює механізм проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств (далі - ВАТ), створених у процесі приватизації та корпоратизації, за грошові кошти".

1.2. У пункті 2.1 слова та цифри "зазначеним у пунктах 1, 2, 4 статті 25" замінити словами та цифрами "зазначеним у частинах першій та другій статті 25".

1.3. У пункті 2.3 слова "копія акта приймання-передавання глобального сертифіката" замінити словами "копія глобального сертифіката з відміткою депозитарію про його депонування".

1.4. Абзац сьомий пункту 2.5 викласти в такій редакції:

"своєчасне подання до відповідного підрозділу органу приватизації затвердженого протоколу про результати пільгового продажу акцій разом із переліками власників акцій ВАТ та інформації про наступне надходження оплати за ці акції - для визначення розміру пакета акцій, що належить державі в статутному фонді акціонерного товариства, та видачі розпорядження голові правління ВАТ або реєстроутримувачу про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів або видачі розпорядження зберігачу на виконання облікової операції".

1.5. Абзац четвертий пункту 2.7 виключити.

1.6. Абзац сьомий пункту 2.7 виключити.

1.7. Пункт 2.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.10 - 2.28 уважати пунктами 2.9 - 2.27.

1.8. У пункті 2.10 слова та цифру "згідно з додатком 5" замінити словами та цифрою "згідно з додатком 4".

1.9. У пункті 2.11 слова та цифру "за встановленою у додатку 6 формою" замінити словами та цифрою "за встановленою у додатку 5 формою".

1.10. Пункти 2.14, 2.15 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.16 - 2.27 уважати пунктами 2.14 - 2.25.

1.11. У пункті 2.16 слова та цифру "встановлена в додатку 7" замінити словами та цифрою "встановлена в додатку 6", слова та цифру "встановлена в додатку 8" замінити словами та цифрою "встановлена в додатку 7".

1.12. В абзаці третьому пункту 2.18 слова та цифру "встановлена в додатку 9" замінити словами та цифрою "встановлена в додатку 8", слова та цифри "за списками 1, 2, 3" замінити словами та цифрами "за списками 1, 2".

1.13. Абзац п'ятий пункту 2.18 виключити.

1.14. У абзаці третьому пункту 2.20 слова та цифри "згідно з додатком 10" замінити словами та цифрою "згідно з додатком 9".

1.15. Пункт 2.21 викласти в такій редакції:

"2.21. У 3-денний строк після проведення оплати за акції відповідно до затвердженого протоколу голова правління ВАТ надає до органу приватизації два примірники переліків власників акцій за своїм підписом у паперовому вигляді та в електронному вигляді у формі DBF-файлів на дискетах 3,5" 1,44 Мб або засобами електронної пошти. На ярлику дискети (дискет) указуються: вид продажу акцій, назва області, код за ЄДРПОУ емітента, номер дискети, загальна кількість дискет, дата формування переліку на дискеті. Один примірник зазначеного переліку орган приватизації залишає у себе, а другий передає реєстратору або зберігачу для перереєстрації прав власності".

1.16. Перше речення пункту 2.22 викласти в такій редакції:

"У 10-денний строк після отримання оплати за акції та переліків власників акцій відповідний орган приватизації - при документарній формі випуску акцій видає розпорядження про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ за формою, встановленою наказом Фонду державного майна України від 11.09.2000 N 1885 "Про затвердження Порядку здійснення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів на підставі документів, які надаються органом приватизації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.09.2000 за N 631/4852".

1.17. Друге речення пункту 2.22 виключити.

1.18. В абзаці другому пункту 3.1 слово та цифри "(списки 1, 2, 3)" замінити словом та цифрами "(списки 1, 2)".

1.19. Абзац третій пункту 3.1 виключити.

1.20. Абзац четвертий пункту 2 додатка 1 виключити.

1.21. У пункті 3 додатка 1 слова та цифри "унесених до списків 1, 2, 3" замінити словами та цифрами "унесених до списків 1, 2".

1.22. Список 3 додатка 3 виключити.

1.23. Додаток 4 виключити.

У зв'язку з цим додатки 5 - 11 уважати додатками 4 - 10.

1.24. У додатку 4 слова та цифри "до п. 2.11 Порядку" замінити словами та цифрами "до п. 2.10 Порядку".

1.25. У пункті 1.1 додатка 4 слова та цифри "унесеним до списків 1, 2, 3" замінити словами та цифрами "унесеним до списків 1, 2".

1.26. У підпункті 2.2.1 пункту 2.2 додатка 4 слова та цифри "внесених до списків 1, 2, 3" замінити словами та цифрами "внесених до списків 1, 2".

1.27. У абзаці другому підпункту 2.2.3 пункту 2.2 додатка 4 слова "до позабюджетного фонду приватизації" замінити словами "на поточний рахунок для зарахування коштів від приватизації".

1.28. Пункт 3.1 додатка 4 викласти в такій редакції:

"3.1. За несвоєчасне перерахування грошових коштів на поточний рахунок для зарахування коштів від приватизації Повірений сплачує пеню у розмірі, що обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня".

1.29. У третьому реченні пункту 3.3 додатка 4 слова "до позабюджетного фонду приватизації" замінити словами "на поточний рахунок для зарахування коштів від приватизації".

1.30. У додатку 5 слова та цифри "до п. 2.12 Порядку" замінити словами та цифрами "до п. 2.11 Порядку".

1.31. У додатках 6, 7 слова та цифри "до п. 2.19 Порядку" замінити словами та цифрами "до п. 2.16 Порядку".

1.32. У додатку 8 слова та цифри "до п. 2.21 Порядку" замінити словами та цифрами "до п. 2.18 Порядку".

1.33. У додатку 8 четвертий рядок "За списком 3" таблиці виключити.

1.34. У пунктах 2 та 3 додатка 8 слова "до позабюджетного фонду приватизації" замінити словами "на поточний рахунок для зарахування коштів від приватизації".

1.35. У додатку 9 слова та цифри "до п. 2.23 Порядку" замінити словами та цифрами "до п. 2.20 Порядку".

1.36. Додаток 10 виключити.

2. Департаменту оперативного планування в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Д. Парфененка.

 

Голова Фонду 

В. Семенюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Опрос