Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения на конкурсных основах перечня сельскохозяйственной и перерабатывающей техники, закупка которой финансируется за счет средств государственного бюджета

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 25.08.2005 № 425
Утратил силу

Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 25 серпня 2005 року N 425

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2005 р. за N 1042/11322

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики України
 від 21 лютого 2006 року N 75

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 3 червня 2008 року N 347)

Відповідно до Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг", "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1904 "Про порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

2. Департаменту науково-технічної політики (Кульгавий В. Ф.):

2.1. У встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Подати керівництву Мінагрополітики України пропозиції щодо складу постійно діючої конкурсної комісії з визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

2.3. Довести положення цього наказу до відома підприємств та організацій.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 23.02.2004 N 46 "Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.03.2004 за N 307/8906.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С. І.

 

Міністр 

О. П. Баранівський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

 

ПОРЯДОК
визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету

1. Загальні положення

1.1. Сільськогосподарська і переробна техніка, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету, згідно з переліком постачається сільськогосподарським товаровиробникам за результатами проведеного відкритого конкурсного відбору відповідно до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки й обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1904, із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 571, від 17 листопада 2004 року N 1532 та від 30 червня 2005 року N 535.

1.2. Порядок визначення на конкурсних засадах переліку поширюється на заводи-виготовлювачі або постачальників вітчизняної техніки й обладнання для агропромислового комплексу - юридичні особи всіх форм власності і господарювання, які є резидентами України (далі - постачальники).

2. Порядок організації та проведення конкурсу

2.1. Загальне керівництво та відповідальність за організацію та проведення конкурсу здійснюється постійно діючою конкурсною комісією з визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету (далі - Комісія).

2.2. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на Веб-сайті Мінагрополітики України.

2.3. Для участі в конкурсі з визначення на конкурсних засадах переліку постачальники, у тому числі ті, продукція яких не має альтернативи (відповідна продукція може бути поставлена тільки певним постачальником), подають Комісії:

заявку на участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;

перелік документів згідно з додатком 2.

2.4. Комісія реєструє надходження документів у журналі реєстрації, де вказуються час і дата приймання заявки на участь у конкурсі.

2.5. Документи від учасників конкурсу, подані до Комісії, є конфіденційними і розголошенню не підлягають, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.6. Комісія є постійно діючою і проводить свої засідання в міру надходження заявок на участь в конкурсі, але не рідше одного разу на три місяці.

2.7. Приймання документів для участі в конкурсі припиняється за одну добу до визначеного Комісією часу проведення конкурсу.

2.8. Конкурс проводиться в день та час, визначені Комісією.

2.9. Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо зареєстровано не менше двох постачальників - учасників конкурсу.

3. Процедура визначення переможців конкурсу

3.1. Комісія в установлений головою Комісії строк аналізує подані документи і на основі показників, з урахуванням результатів розгляду, визначає переможців конкурсу.

Показниками, які беруться до уваги членами Комісії при визначенні переможців конкурсу, є:

вартість техніки, грн.;

продуктивність роботи за годину змінного часу, га/год.;

питома витрата пального за годину змінної роботи, кг/га;

питома матеріаломісткість, кг/м;

технічна досконалість, надійність, якість виготовлення та виконання технологічного процесу.

3.2. Рішення Комісії приймаються на засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

3.3. Рішення Комісії оформляється протоколом, який затверджується головою Комісії. Оригінал протоколу зберігається в управлінні прогнозування та розвитку ринку матеріально-технічних ресурсів Департаменту науково-технічної політики Мінагрополітики України. Завірена копія протоколу надається до Національної акціонерної компанії "Украгролізинг".

3.4. Підсумки проведеного конкурсу Комісією доводяться до відома постачальників, які брали в ньому участь.

 

Начальник Департаменту
науково-технічної політики
 

 
В. Ф. Кульгавий
 

 

Заявка
на участь у конкурсі з визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету

    Прошу допустити до участі в конкурсі з визначення на конкурсних засадах  переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету (вказати назву та марки машин і обладнання).

З вимогами Порядку ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати.

Відомості про юридичну особу:

1. Назва:

1.1. Повна ____________________________________________________________________________

1.2. Скорочена ________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження (повна адреса) ______________________________________________________

2.1. Телефон _____________________________ Факс ________________________________________
       Телетайп ____________________________ E-mail ________________________________________

3. Форма власності _____________________________________________________________________

4. Види діяльності ______________________________________________________________________

5. Ідентифікаційний код _________________________________________________________________

6. Банківські реквізити __________________________________________________________________

7. Державна реєстрація

7.1. Повна назва органу реєстрації ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації ________________________________________________

8. Орган управління майном _____________________________________________________________

Керівник (підпис, прізвище та ініціали) ____________________________________________________

Головний бухгалтер (підпис, прізвище та ініціали) __________________________________________ 

 

Начальник Департаменту
науково-технічної політики
 

 
В. Ф. Кульгавий
 

 

Перелік
документів, які надаються постійно діючій конкурсній комісії з визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарської і переробної техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету

1. Протокол державних приймальних випробувань продукції з рішенням про серійне виробництво або протокол державних періодичних випробувань, якщо продукція серійно виробляється більше 3 років, виданий УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

2. Сертифікат відповідності.

3. Документ, що підтверджує вартість продукції.

4. Акт обстеження чи атестації виробництва.

5. Технічні умови.

 

Начальник Департаменту
науково-технічної політики
 

 
В. Ф. Кульгавий
 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 21.02.2006 р. N 75)

Опрос