Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в учреждениях банков Украины

Национальный банк
Постановление от 31.08.2005 № 324
Утратил силу

Про внесення змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України

Постанова Правління Національного банку України
від 31 серпня 2005 року N 324

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2005 р. за N 1031/11311

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 14 лютого 2007 року N 45)

Відповідно до статей 7 та 33 Закону України "Про Національний банк України" і з метою належної організації проведення операцій з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 520 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 644), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за N 33/8632, такі зміни:

1.1. Абзац другий підпункту "ґ" пункту 1.7 розділу I після слів "особистої охорони або" доповнити словами "бригада інкасації", а слово "підрозділ" замінити словом "підрозділу".

1.2. У розділі II:

у главі 1:

абзац перший пункту 1.5 виключити.

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом першим;

у пункті 1.9 слова "Національним банком" замінити словами "територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням підрозділу";

друге речення пункту 3.1 глави 3 після слів "трьох осіб" доповнити словами "(старшого бригади, інкасатора-збирача, водія оперативного автомобіля)" і після слів "двох осіб" доповнити словами "(інкасатора-збирача, водія оперативного автомобіля - старшого бригади)".

1.3. У розділі III:

у пункті 1.3 глави 1 слово "шоломів" виключити;

пункт 2.3 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.3. На підставі заявок Департаменту готівково-грошового обігу на перевезення придатної до обігу готівки, які надсилаються за тиждень до початку місяця, на який планується перевезення, та клопотань територіальних управлінь щодо потреби вивезення не придатної до обігу готівки Департамент разом з Центральним сховищем складає щомісячні плани перевезення готівки";

пункт 3.1 глави 3 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час перевезення валютних цінностей інкасаторами управління перевезення цінностей Департаменту в дорученні на перевезення валютних цінностей дозволяється вид цінностей зазначати словами "Цінний вантаж згідно з описами цінностей";

в абзаці першому пункту 7.1 глави 7 слова "власними силами" замінити словами "власним підрозділом перевезення валютних цінностей та інкасації коштів";

в абзаці першому пункту 8.1 глави 8 слова "власними силами" замінити словами "через власний підрозділ перевезення валютних цінностей та інкасації коштів".

1.4. У розділі IV:

у главі 2:

пункт 2.1 після слів "інших установ банків" доповнити словами "в опломбованих інкасаторських сумках";

у пункті 2.3 слова "На маршрут інкасаторам" замінити словами "На кожний маршрут інкасаторам керівником підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів (черговим інкасатором)";

назви глав 3 і 5 після слова "вивезення" доповнити словом "(інкасація)";

пункт 7.2 глави 7 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час доставки валютних цінностей до клієнтів банку явочна картка не пред'являється".

1.5. В абзаці першому пункту 1.12 глави 1 розділу V слово "шоломи" виключити;

у примітці до пункту 1.12 слово "шоломів" виключити.

1.6. У пункті 2.1 глави 2 розділу VI слова "дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння" замінити словами "дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" та після слів "до Державної скарбниці" доповнити словами "та у зворотному напрямку".

1.7. У додатку 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

        "Відповідно до _________________________________________________________________________
                                                                             (зазначити документ, на підставі якого здійснюється операція) 
N ___ від "___" ____________ 20__ року відправляємо через старшого бригади
(начальника групи)* інкасації _________________________________________________________________
                                                                                                                (прізвище, ініціали) 
із _________________________________________________________________________________________
                                         (зазначити: резервних фондів, запасів готівки в сховищах, оборотної каси, операційної каси) 
___________________________________________________________________________________________";
                       (зазначити: придатні банкноти, монети, пам'ятні та ювілейні монети, зношені, значно зношені, з дефектом
                        виробника банкноти, монети**) 

у таблиці:

назву колонки 5 викласти в такій редакції: "Найменування упаковки місця (мішки, касети, мішечки, блоки з роликами тощо)";

таблицю після колонки 5 доповнити новою колонкою з такою назвою: "Кількість місць".

1.8. Додаток 10 після слів "Матеріально відповідальні особи" доповнити словами "(відповідальні особи)".

1.9. У додатку 12:

на титульній сторінці слова "філіям банку" виключити;

у колонці 8 таблиці слова "для підкріплення" виключити.

1.10. Додаток 13 після слова "Вихідний" доповнити словом "день ________".

1.11. У додатку 18 слова "та установленого зразка явочної картки, що засвідчена відбитком печатки і підписом начальника підрозділу перевезення цінностей та інкасації коштів" виключити.

1.12. У додатку 19:

у пункті 3.4 слова "та грошового чека" замінити словами "з грошовим чеком" та слова "найменування організації, якій доставляються валютні цінності, номер грошового чека, що видається інкасатору разом з опломбованою сумкою (мішком)" виключити;

у пункті 3.5 слова "грошового чека" замінити словами "з грошовим чеком" та після слів "черговим по підрозділу" доповнити словами "(керівником підрозділу)";

пункт 3.14 виключити.

У зв'язку з цим пункт 3.15 уважати пунктом 3.14.

2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Нормативно-правові акти Національного банку України та нормативні акти банків з питань перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у тримісячний строк після набрання чинності цією постановою мають бути приведені у відповідність до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України з урахуванням цих змін.

4. Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації (В. О. Міщенко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для керівництва та використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О. М. Толстого і директора Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації В. О. Міщенка.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

Опрос