Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о требованиях по техническому состоянию и организации охраны помещений банков Украины

Национальный банк
Постановление от 12.08.2005 № 286
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України

Постанова Правління Національного банку України
від 12 серпня 2005 року N 286

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2005 р. за N 965/11245

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 29 грудня 2007 року N 493)

Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України з питань забезпечення банками України належних умов схоронності цінностей Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України (далі - Положення), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.09.2003 N 403 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2003 за N 925/8246, що додаються.

2. Керівникам банків та небанківських установ протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою привести технічний стан пунктів обміну іноземної валюти у відповідність до вимог Положення.

3. Господарсько-експлуатаційному управлінню (О. П. Руденко) забезпечити друкування та передавання в установленому порядку банкам України примірників Змін до Положення.

4. Управлінню діловодства Національного банку України (В. В. Врублевський) та Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) забезпечити примірниками Змін до Положення територіальні управління Національного банку України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О. М. Толстого, директорів департаментів готівково-грошового обігу Н. В. Дорофєєву, інформатизації А. С. Савченка та валютного регулювання М. О. Мельничука.

6. Постанова набирає чинності через 25 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України

1. У розділі I:

1.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення є нормативно-правовим актом в Україні у сфері технічного стану, організації охорони готівки, цінностей та приміщень банків і є обов'язковим для виконання банками та суб'єктами охоронної діяльності, які залучаються до фізичної та технічної охорони банків.

Вимоги Положення поширюються на банки України всіх організаційно-правових форм, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність", а також на їх філії та підрозділи, у яких здійснюються банківські операції з готівкою та іншими цінностями".

1.2. У пункті 5 слово "Банки" виключити.

У розділі II:

2.1. У главі 1:

у пункті 6 слово "ламінованих" замінити словом "пластикових";

в абзаці третьому пункту 12 слова "шести годин" замінити словами "дванадцяти годин у черговому режимі".

2.2. У главі 2:

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Суб'єкти охорони, залучені до охорони банку, забезпечують охорону банку відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України";

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Банки організовують охорону банку, інших споруд та окремих приміщень, у яких постійно або тимчасово розміщуються служби банку, працюють працівники банку, є майно банку, заставлене майно, власною службою охорони, штат якої затверджується керівником банку або уповноваженою ним особою, або залучають до охорони таких суб'єктів охорони";

пункт 3 після слів "цінностей банку" доповнити словами "в робочий та неробочий час";

друге речення пункту 10 викласти в такій редакції:

"Договір про охорону укладається відповідно до законодавства України, у якому матеріальна відповідальність суб'єкта охорони за цінності, що перебувають під охороною, визначається за згодою сторін".

2.3. Пункт 5 глави 4 доповнили абзацом такого змісту:

"Недоцільно розміщувати приміщення касового вузла під душовими, умивальними тощо, а також не повинні проходити будь-які комунікації через сховища цінностей".

2.4. У главі 5:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Сховище цінностей призначене для зберігання готівки та інших цінностей. Як сховище цінностей допускається використовувати сейфи.

Сховище цінностей та його двері або сейф, що використовується банком як сховище цінностей (далі - сховище цінностей), повинно мати сертифікат відповідності Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики відповідно до вимог ДСТУ 4012.1-2001 "Засоби безпечного зберігання. СХОВИЩА, ДВЕРІ СХОВИЩ, СЕЙФИ І АТМ СЕЙФИ. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому" (далі - ДСТУ 4012.1-2001).

Сертифікат відповідності сховища цінностей має відповідати встановленій Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики формі за ДСТУ 3498-96, що підтверджує відповідність сховища цінностей усім обов'язковим вимогам ДСТУ 4012.1-2001.

Клас опору для сховища цінностей та його дверей обирається за рішенням керівника банку або уповноваженої ним особи.

З 01.01.2008 клас опору для сховища цінностей та його дверей обирається не нижче ніж V за ДСТУ 4012.1-2001 залежно від обсягу готівки та інших цінностей, що зберігаються в сховищі, відповідно до вимог, визначених у додатку до цього Положення.

Дозволяється використовувати сховища цінностей із класом опору з I до IV за ДСТУ 4012.1-2001, що були введені в експлуатацію до 01.01.2008 або проектна документація на які була погоджена до 01.01.2006, за умови забезпечення надійної схоронності цінностей. Обсяги готівки та інших цінностей, що можуть у них зберігатися, не повинні перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат.

Якщо сховище цінностей та його двері мають різні класи опору за ДСТУ 4012.1-2001, то в цілому клас опору сховища цінностей визначається за найменшим класом опору";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Відгороджувальні конструкції сховища цінностей потрібно влаштовувати так, щоб виключити можливість прихованої підготовки до їх злому. З цією метою передбачаються оглядові коридори та простори або відгороджувальні конструкції сховища, суміжні із зовнішніми стінами, перекриттями банку чи стінами, перекриттями небанківських приміщень або приміщень банку, до яких немає доступу охорони, обладнуються додатковими засобами охоронної сигналізації, яка реагує на руйнування (сейсмосповіщувачі тощо). У цьому разі обов'язково блокуються відповідні стіни, стеля, підлога цього сховища";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Вхід (доступ) до сховища цінностей передбачається з боку передсховища, яке безпосередньо межує з ним і є додатковим механічним рубежем захисту та виключає можливість спостереження за порядком відкриття (закриття) дверей сховища. Відгороджувальні конструкції передсховища виконуються відповідно до загальнобудівельних норм";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. У разі використання як сховища цінностей сейфа або групи сейфів, що встановлені в одному приміщенні, функції передсховища виконує приміщення, у якому встановлено зазначений сейф або групу сейфів".

2.5. Абзац другий пункту 1 глави 12 після слів "та споживчої політики формі" доповнити словами та цифрами "відповідно до вимог ДСТУ 3498-96".

2.6. У главі 13:

пункт 2 після слів "та споживчої політики формі" доповнити словами та цифрами "відповідно до вимог ДСТУ 3498-96";

главу доповнити пунктом такого змісту:

"3. Організація охорони банкомата визначається за рішенням керівника банку або уповноваженої ним особи залежно від місця його встановлення та обсягів готівки та інших цінностей, що можуть у ньому зберігатися".

2.7. У главі 14:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Пункт обміну іноземних валют, призначений для проведення валютно-обмінних операцій, розташовується в межах касового вузла поряд з кабінами касирів або в інших приміщеннях банку, або за його межами в приміщеннях будівель";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Вимоги до відгороджувальних конструкцій та інженерно-технічного укріплення пункту обміну іноземних валют, що встановлюється за межами банку в приміщеннях будівель, визначаються за рішенням керівника банку або уповноваженої ним особи за умови забезпечення надійного збереження готівки та інших цінностей і створення безпечних умов під час роботи з готівкою та іншими цінностями. Зазначені пункти обміну іноземних валют мають відповідати санітарно-гігієнічним нормам".

2.8. У главі 15:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Сховища цінностей, сховища індивідуальних сейфів (далі - сховища цінностей), сейфи, що використовуються як сховища цінностей, мають обладнуватися не менше ніж двома рубежами охоронної сигналізації.

Першим рубежем охоронної сигналізації блокуються безпосередньо вхідні двері сховища цінностей на відчинення.

Другим рубежем охоронної сигналізації блокуються об'єми сховища цінностей. З цією метою використовуються електронні сповіщувачі дуального типу з різним фізичним принципом дії.

Рубежі охоронної сигналізації сховищ цінностей мають ставитися під охорону (зніматися з-під охорони) за допомогою кодових пристроїв керування приймально-контрольними приладами (далі - ПКП).

Якщо немає оглядового коридору або простору із зовнішнього боку відповідної поверхні сховища цінностей, то зазначена поверхня блокується додатковим рубежем за допомогою сповіщувачів, що реагують на її руйнування ззовні.

Якщо як сховище цінностей використовується сейф, то:

а) першим рубежем охоронної сигналізації блокуються безпосередньо двері сейфа на відчинення;

б) другим рубежем охоронної сигналізації блокується сейф за допомогою сповіщувачів, що реагують на його руйнування ззовні.

Для першого та другого рубежів охоронної сигналізації сховищ цінностей мають використовуватися сповіщувачі з різними фізичними принципами дії.

Системи передавання сповіщень, ПКП мають бути розміщені в приміщеннях охорони або в недоступних для сторонніх осіб місцях. Перелік осіб, які допущені до роботи з ПКП, визначається за рішенням керівника банку або уповноваженої ним особи.

ПКП, розподільні та з'єднувальні коробки шлейфів сигналізації мають бути опломбованими (опечатаними) персоналом, який їх обслуговує, або обладнаними антисаботажними пристроями (заблоковані на відчинення) з цілодобовим підключенням до ПКП".

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"Засобами охоронної сигналізації обладнуються всі виходи на горища, об'єми приміщень, суміжних із небанківськими приміщеннями, а також зовнішні, перехідні двері та віконні отвори".

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Ручні сповіщувачі системи тривожної сигналізації мають установлюватися біля дверей головного і запасних входів, у сховищах цінностей, передсховищах, приміщеннях для розміщення сейфів з цінностями, на робочих місцях касирів та охоронників, у скупках дорогоцінних металів і коштовностей, боксі інкасації, на шляху транспортування цінностей.

Ручні сповіщувачі системи тривожної сигналізації мають установлюватися в місцях, непомітних для відвідувачів, і забезпечувати зручність подавання сигналів тривоги в будь-яких ситуаціях.

Для дистанційної подачі сигналу "Тривога" охоронники обов'язково забезпечуються радіоканальними сповіщувачами тривожної сигналізації";

пункт 7 після слів "цієї глави" доповнити словами "кількість рубежів охоронної сигналізації";

главу доповнити пунктом такого змісту:

"14. Термін експлуатації систем або комплексів тривожної сигналізації у банках не повинен перевищувати термінів, що встановлені технічною документацією або нормативними документами на ці прилади.

Термін експлуатації зазначених систем може бути продовжений після проведення регламентних робіт та відповідно до акта комісії за участю представників банку, суб'єкта охорони та в разі потреби виробника".

3. Главу 1 розділу III доповнити пунктом такого змісту:

"7. У разі наявності в банку невеликої кількості серверів замість екранованого приміщення серверної дозволяється розміщувати ці сервери в екранованій шафі, сертифікованій в установленому порядку, за умови виконання всіх вимог до екранованих серверних, викладених у главі 2 цього розділу".

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу

Н. В. Дорофєєва

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

В. Л. Кротюк

Опрос