Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правила функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины и перечисления (зачисления) средств по отдельным операциям с иностранной валютой и банковскими металлами

Национальный банк
Постановление, Правила от 10.08.2005 № 281
редакция действует с 27.01.2018

Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами

(назва у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.06.2008 р. N 153)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 21 серпня 2006 року N 333
,
 від 3 травня 2007 року N 156
,
 від 7 червня 2007 року N 207
,
 від 20 листопада 2007 року N 419
 від 15 квітня 2008 року N 95,
 від 2 червня 2008 року N 153
,
 від 14 грудня 2010 року N 544
,
 від 13 квітня 2011 року N 111
,
 від 30 грудня 2011 року N 497
,
 від 16 листопада 2012 року N 475
,
 від 30 квітня 2014 року N 248
,
від 16 червня 2014 року N 360
,
 від 24 липня 2015 року N 473
,
 від 23 жовтня 2015 року N 721
,
 від 28 квітня 2016 року N 303
,
від 25 січня 2018 року N 7

Додатково див. листи
 Національного банку України
 від 21 травня 2007 року N 13-117/1861-5161
,
від 31 жовтня 2008 року N 13-116/4931-15071

(У тексті Правил слова "Торговельна сесія" у всіх відмінках замінено словами "функціонування Системи підтвердження угод" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 2 червня 2008 року N 153)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та статті 44 Закону України "Про Національний банк України".

1.2. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) у разі порушення установлених цими Правилами норм несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

2. Порядок функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України

1. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) бере участь у Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі - Система підтвердження угод) з іншими уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) як покупець та/або як продавець кожного виду іноземної валюти Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269) (далі - Класифікатор).

(пункт 1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.04.2016 р. N 303)

2. Уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) здійснюють взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів за гривні лише за підтвердженими угодами, взаємні розрахунки за безготівкові гривні здійснюються виключно через систему електронних платежів Національного банку України. Підтвердженою вважається угода, за якою обидва її учасники під час функціонування Системи підтвердження угод отримали взаємні підтвердження засобами цієї системи.

3. Підтвердження угод між Національним банком України та уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) завершується у робочі дні:

з понеділка до четверга (уключно) - до 17.00 за київським часом;

у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00 за київським часом.

(абзац перший пункту 3 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.10.2015 р. N 721)

Угода, яка вже була підтверджена для одного з її учасників до зупинення Національним банком України Системи підтвердження угод, підтверджується і для іншого її учасника засобами цієї системи.

4. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа), який планує взяти участь у валютній інтервенції (інтервенція за єдиним курсом, валютний аукціон, адресна інтервенція), подає заявку на участь у Системі підтвердження угод для проведення операцій з купівлі-продажу іноземних валют з Національним банком України.

Якщо уповноваженим банком не повністю задоволені потреби клієнтів та потреби за власними операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, то він має право звернутися до Національного банку України щодо проведення з ним операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні. Час подачі уповноваженими банками заявок на участь у Системі підтвердження угод до Національного банку України встановлюється окремим рішенням Правління Національного банку. На підставі аналізу внутрішнього валютного ринку з купівлі-продажу іноземної валюти Національний банк України може прийняти рішення стосовно проведення валютної інтервенції.

(абзац другий пункту 4 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.10.2015 р. N 721
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.04.2016 р. N 303)

Для здійснення операції з купівлі іноземної валюти з Національним банком України заявка на участь у Системі підтвердження угод має містити інформацію за кожним видом валют: загальну суму купівлі (із зазначенням у тому числі суми купівлі іноземної валюти для подальшого продажу клієнтам), курс, за яким банк бажає здійснити операцію з купівлі іноземної валюти. Для здійснення операції з продажу іноземної валюти з Національним банком України заявка має містити інформацію за кожним видом валют про суму операції (у тому числі продаж коштів, які були куплені в клієнтів протягом операційного дня), а також курс, за яким банк бажає продати Національному банку України іноземну валюту.

(абзац третій пункту 4 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.10.2015 р. N 721)

Заявка для здійснення операцій з купівлі/продажу за гривні банківських металів з Національним банком України має містити інформацію, аналогічну інформації, зазначеній у заявках на купівлю/продаж іноземної валюти.

У разі прийняття Національним банком України рішення про проведення валютного аукціону уповноважений банк подає до Національного банку України заявку до визначеного в повідомленні про проведення аукціону часу.

5. Уповноважений банк у заявці на участь у Системі підтвердження угод для проведення валютних операцій на умовах "своп" з Національним банком України зазначає суму валюти, курс та дату валютування за другою (зворотною) операцією.

(глава 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333
,
 від 03.05.2007 р. N 156
,
від 07.06.2007 р. N 207
,
 від 02.06.2008 р. N 153
,
 від 14.12.2010 р. N 544
,
від 13.04.2011 р. N 111
,
 від 30.12.2011 р. N 497
,
від 30.04.2014 р. N 248
,
 від 16.06.2014 р. N 360
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 473)

6. Реєстрація (підтвердження) угод з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні на умовах "своп" між уповноваженими банками та міжнародними фінансовими організаціями здійснюється уповноваженими банками в односторонньому порядку.

Угоди з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні на умовах "своп" між Національним банком України та міжнародними фінансовими організаціями реєструються (підтверджуються) тільки Національним банком України.

(главу 2 доповнено пунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.10.2015 р. N 721)

3. Перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами

(назва глави 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.06.2008 р. N 153)

3.1. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) перераховувати на поточний рахунок клієнта без його доручення кошти в іноземній валюті не пізніше ніж на наступний банківський день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок. Зазначена вимога не поширюється на кошти, які згідно із законодавством України підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку України.

(пункт 3.1 глави 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.04.2008 р. N 95
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
Національного банку України від 16.11.2012 р. N 475)

3.2. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) за дорученням клієнта здійснювати продаж його власних коштів в іноземній валюті не пізніше ніж за п'ять банківських днів, починаючи з дня списання цих коштів з поточного рахунку цього клієнта. Відлік строку продажу іноземної валюти у випадку, якщо кошти для продажу перераховуються клієнтом з іншого уповноваженого банку, починається з дня зарахування таких коштів на кореспондентський рахунок уповноваженого банку. Обмеження щодо строку продажу іноземних валют не поширюється на іноземні валюти, які не належать до 1-ї групи Класифікатора, та на банківські метали.

(пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.01.2018 р. N 7)

3.3. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) зарахувати гривневий еквівалент проданої на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти та банківських металів на поточний рахунок власника коштів не пізніше ніж за два банківських дні, починаючи з дня зарахування відповідної суми в гривнях на кореспондентський рахунок цього (цієї) уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи), або на внутрішньобанківський рахунок - за операціями продажу, що здійснюються в межах одного банку.

(пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.11.2007 р. N 419)

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа), який (яка) обслуговує клієнта, має право за дорученням цього клієнта утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти або банківських металів, без зарахування цієї комісійної винагороди на його поточний рахунок у національній валюті, якщо це передбачено в заяві про продаж іноземної валюти або банківських металів.

(пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.11.2007 р. N 419)

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
О. А. Щербакова
 

Опрос