Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правила функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины и перечисления (зачисления) средств по отдельным операциям с иностранной валютой и банковскими металлами

Национальный банк
Постановление, Правила от 10.08.2005 № 281

Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами

(назва у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.06.2008 р. N 153)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 21 серпня 2006 року N 333
,
 від 3 травня 2007 року N 156
,
 від 7 червня 2007 року N 207
,
 від 20 листопада 2007 року N 419
 від 15 квітня 2008 року N 95,
 від 2 червня 2008 року N 153
,
 від 14 грудня 2010 року N 544
,
 від 13 квітня 2011 року N 111
,
 від 30 грудня 2011 року N 497
,
 від 16 листопада 2012 року N 475
,
 від 30 квітня 2014 року N 248
,
від 16 червня 2014 року N 360
,
 від 24 липня 2015 року N 473
,
 від 23 жовтня 2015 року N 721
,
 від 28 квітня 2016 року N 303
,
від 25 січня 2018 року N 7
,
від 29 березня 2018 року N 32
,
від 15 травня 2018 року N 53
,
від 19 липня 2018 року N 79

Додатково див. листи
 Національного банку України
 від 21 травня 2007 року N 13-117/1861-5161
,
від 31 жовтня 2008 року N 13-116/4931-15071

(У тексті Правил слова "Торговельна сесія" у всіх відмінках замінено словами "функціонування Системи підтвердження угод" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 2 червня 2008 року N 153)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та статті 44 Закону України "Про Національний банк України".

1.2. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) у разі порушення установлених цими Правилами норм несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

2. Порядок функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України

1. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) бере участь у Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі - Система підтвердження угод) з іншими уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) як покупець та/або як продавець кожного виду іноземної валюти Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269) (далі - Класифікатор).

(пункт 1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.04.2016 р. N 303)

2. Уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) здійснюють взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів за безготівкові гривні через систему електронних платежів Національного банку України.

(пункт 2 глави 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.05.2018 р. N 53)

3. Пункт 3 глави 2 виключено

(пункт 3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 23.10.2015 р. N 721,
 від 15.05.2018 р. N 53,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.07.2018 р. N 79,
у зв'язку з цим пункти 4 - 6 уважати відповідно пунктами 3 - 5)

3. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) подає заявку на участь у Системі підтвердження угод для проведення операцій з купівлі-продажу іноземних валют з Національним банком України, якщо валютна інтервенція здійснюється Національним банком України з використанням засобів Системи підтвердження угод.

Національний банк України (у разі прийняття рішення про здійснення валютних інтервенцій з використанням засобів Системи підтвердження угод) установлює час подачі уповноваженими банками заявок на участь у Системі підтвердження угод для здійснення операції з купівлі/продажу іноземної валюти з Національним банком України в повідомленні про здійснення валютної інтервенції, яке надсилається уповноваженим банкам засобами електронної пошти Національного банку України.

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) у заявці на участь у Системі підтвердження угод для здійснення операції з купівлі/продажу іноземної валюти з Національним банком України зазначає інформацію, необхідну для участі у валютній інтервенції певної форми, визначеної в пункті 35 розділу I Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами).

Заявка для здійснення операцій з купівлі/продажу за гривні банківських металів з Національним банком України повинна містити інформацію щодо виду банківського металу, курсу та обсягу купівлі та/або продажу.

(пункт 3 глави 2 із змінами, внесеними постановами
 Правління Національного банку України від 23.10.2015 р. N 721,
від 28.04.2016 р. N 303,
у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 29.03.2018 р. N 32)

4. Уповноважений банк у заявці на участь у Системі підтвердження угод для проведення валютних операцій на умовах "своп" з Національним банком України зазначає суму валюти, курс та дату валютування за другою (зворотною) операцією.

(глава 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.08.2006 р. N 333
,
 від 03.05.2007 р. N 156
,
від 07.06.2007 р. N 207
,
 від 02.06.2008 р. N 153
,
 від 14.12.2010 р. N 544
,
від 13.04.2011 р. N 111
,
 від 30.12.2011 р. N 497
,
від 30.04.2014 р. N 248
,
 від 16.06.2014 р. N 360
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 473)

5. Пункт 5 глави 2 виключено

(главу 2 доповнено пунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.10.2015 р. N 721
,
пункт 5 глави 2 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.07.2018 р. N 79)

3. Перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами

(назва глави 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 02.06.2008 р. N 153)

3.1. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) перераховувати на поточний рахунок клієнта без його доручення кошти в іноземній валюті не пізніше ніж на наступний банківський день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок. Зазначена вимога не поширюється на кошти, які згідно із законодавством України підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку України.

(пункт 3.1 глави 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.04.2008 р. N 95
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
Національного банку України від 16.11.2012 р. N 475)

3.2. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) за дорученням клієнта здійснювати продаж його власних коштів в іноземній валюті не пізніше ніж за п'ять банківських днів, починаючи з дня списання цих коштів з поточного рахунку цього клієнта. Відлік строку продажу іноземної валюти у випадку, якщо кошти для продажу перераховуються клієнтом з іншого уповноваженого банку, починається з дня зарахування таких коштів на кореспондентський рахунок уповноваженого банку. Обмеження щодо строку продажу іноземних валют не поширюється на іноземні валюти, які не належать до 1-ї групи Класифікатора, та на банківські метали.

(пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 25.01.2018 р. N 7)

3.3. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) зарахувати гривневий еквівалент проданої на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти та банківських металів на поточний рахунок власника коштів не пізніше ніж за два банківських дні, починаючи з дня зарахування відповідної суми в гривнях на кореспондентський рахунок цього (цієї) уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи), або на внутрішньобанківський рахунок - за операціями продажу, що здійснюються в межах одного банку.

(пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.11.2007 р. N 419)

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа), який (яка) обслуговує клієнта, має право за дорученням цього клієнта утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти або банківських металів, без зарахування цієї комісійної винагороди на його поточний рахунок у національній валюті, якщо це передбачено в заяві про продаж іноземної валюти або банківських металів.

(пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.11.2007 р. N 419)

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
О. А. Щербакова
 

Опрос