Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правила заполнения заявления предприятия, предоставление которого таможенному органу предшествует таможенному оформлению товаров и транспортных средств

Государственная таможенная служба
Приказ, Правила от 09.08.2005 № 735
Утратил силу

ПРАВИЛА
заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державної митної служби України
 від 6 серпня 2009 року N 727,
 від 6 серпня 2009 року N 728,
 від 11 березня 2010 року N 228
,
 від 31 січня 2011 року N 65
,
 наказом Міністерства фінансів України
від 21 березня 2012 року N 386

Правила втратили чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року N 631)

1. Заява підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів (далі - заява), подається на білому папері формату А4. Технічні характеристики паперу повинні забезпечувати якісне функціонування службових штампів митних органів.

2. Обсяг інформації, наведеної підприємством у розділах заяви, не регламентується, але загальний розмір заяви не повинен перевищувати двох сторінок, які розміщуються з двох боків одного аркуша.

3. У верхній частині заяви зазначається назва митного органу, якому адресується заява.

4. У заяві наводяться:

посилання на положення (статті, пункти, абзаци тощо) нормативно-правових актів, які є підставою для розміщення товарів в обраний підприємством митний режим (продовження строку перебування товарів у режимі), або для застосування періодичної, тимчасової, неповної митної декларації, або для митного оформлення товарів у спрощеному порядку тощо;

відомості про те, на що саме підприємство бажає одержати дозвіл:

розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України або переробки за межами митної території України;

застосування митного режиму знищення або руйнування;

абзац шостий пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.03.2012 р. N 386)

переміщення товарів через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення (вивезення);

митне оформлення товарів у спрощеному порядку;

випуск товарів у вільний обіг за тимчасовою чи неповною декларацією;

подання періодичної митної декларації;

визначення коду комплектного об'єкта згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД);

(пункт 4 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65)

продовження строку переміщення комплектного об'єкта;

(пункт 4 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65)

внесення змін до переліку складових комплектного об'єкта;

(пункт 4 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим)

продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів тощо;

повне найменування підприємства;

код за ЄДРПОУ / номер за ДРФО;

місцезнаходження підприємства із зазначенням поштового індексу, області, району, населеного пункту, вулиці (проспекту, провулку тощо), номера будинку, квартири, офісу тощо.

5. У розділі 1 заяви наводяться загальні відомості про зовнішньоекономічну операцію та товари: найменування товарів, мета чи характер їх переміщення; підстави для обрання конкретного митного режиму або для застосування періодичної, тимчасової чи неповної митної декларації, або для митного оформлення товарів у спрощеному порядку; обґрунтування потреби продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів або переміщення комплектного об'єкта тощо.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65)

У разі розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України в цьому розділі також зазначаються відомості про:

підприємства, які здійснюватимуть фактичну переробку товарів;

технологічне обладнання, яке буде використовуватися для переробки товарів, розміщених у митний режим переробки на митній території України;

місця зберігання товарів і продуктів їх переробки із зазначенням точних даних про місцезнаходження і розташування складів й інших місць зберігання, їх власників (осіб, які мають право володіння або користування).

(пункт 5 доповнено абзацами згідно з наказом
 Державної митної служби України від 06.08.2009 р. N 727)

У разі обрання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) зазначається пропозиція щодо встановлення строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів (кінцевої дати продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів).

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної митної служби України від 06.08.2009 р. N 728)

У разі подання заяви для прийняття митним органом рішення про визначення коду комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД зазначається код комплектного об'єкта на рівні десяти знаків згідно з УКТЗЕД.

(пункт 5 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65)

У разі подання заяви для прийняття митним органом рішення про продовження строку переміщення комплектного об'єкта зазначається необхідний строк переміщення комплектного об'єкта.

(пункт 5 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65)

У разі подання заяви для прийняття митним органом рішення про внесення змін до переліку складових комплектного об'єкта зазначається інформація про заміну, доповнення або вилучення окремих складових комплектного об'єкта чи їх частин.

(пункт 5 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65)

6. До розділу 2 заяви вносяться відомості про документи, що подаються разом із заявою, із зазначенням загальної кількості їх аркушів.

У разі розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України у цьому розділі також наводяться реквізити документів: зовнішньоекономічного договору; договорів на зберігання товарів, розміщених у митний режим переробки на митній території України, й продуктів переробки, в яких зазначено дані про розташування місць зберігання; у тому числі договорів на переробку, укладених між резидентами України.

(пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 06.08.2009 р. N 727)

7. У розділі 3 заяви наводиться відповідне зобов'язання:

7.1. При розміщенні товарів у митний режим переробки на митній території України:

"Зобов'язуюся проводити операції з переробки товарів відповідно до вимог законодавства України, здійснювати відокремлений від інших товарів облік і зберігання товарів, розміщених у митний режим переробки, та продуктів їх переробки, а також заявити у відповідному митному режимі товарну продукцію, супутні продукти переробки, залишки переробки, що будуть отримані в результаті переробки товарів, і видалити відповідно до законодавства України відходи переробки".

При виконанні окремих операцій (або повного циклу) з переробки товарів на митній території України:

(підпункт 7.1 пункту 7 доповнено новими абзацом третім згідно з
наказом Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 228)

"Зобов'язуюсь виконувати операції з переробки товарів відповідно до вимог законодавства України".

(підпункт 7.1 пункту 7 доповнено новими абзацом четвертим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 228,
у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий
 вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим)

При розміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території України:

"Зобов'язуюся забезпечити проведення операції з переробки товарів та заявити у відповідному митному режимі товарну продукцію, що буде отримана в результаті переробки товарів і ввезена на митну територію України".

(підпункт 7.1 пункту 7 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 06.08.2009 р. N 727)

7.2. При застосуванні митного режиму знищення або руйнування:

"Зобов'язуюся забезпечити проведення операції зі знищення (руйнування) товарів за свій рахунок і заявити у відповідному митному режимі відходи (залишки), що будуть отримані в результаті знищення (руйнування)".

7.3. При поміщенні товарів у митний режим відмови на користь держави:

"Зобов'язуюся доставити товари на склад митного органу та провести декларування їх у митному режимі відмови на користь держави".

7.4. При переміщенні товарів у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) і при продовженні строку їх тимчасового ввезення (вивезення):

"Зобов'язуюся:

до закінчення строку тимчасового ввезення (вивезення), встановленого митним органом, здійснити зворотне вивезення (увезення) зазначених вище товарів або заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо цих товарів законодавством України, і надати митному органу передбачені законодавством України документи та відомості, потрібні для проведення митного контролю й митного оформлення товарів;

на вимогу митного органу:

повідомляти про місцезнаходження тимчасово ввезених товарів;

пред'являти митному органу тимчасово ввезені товари для огляду відповідно до статті 61 Митного кодексу України.

Про відповідальність згідно зі статтями 330, 331, 336, 338, 340, 342, 343, 348, 354, 355 Митного кодексу України попереджений.

(підпункт 7.4 пункту 7 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 06.08.2009 р. N 728)

7.5. За наявності підстав для митного оформлення товарів у спрощеному порядку:

"Зобов'язуюся подати вантажну митну декларацію, заповнену відповідно до заявленого митного режиму, і сплатити встановлені законодавством податки та збори (обов'язкові платежі) до ___________. Зі змістом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений".

7.6. При випуску товарів у вільний обіг за тимчасовою чи неповною декларацією:

"Зобов'язуюся протягом тридцяти днів з дня випуску товарів у вільний обіг подати митному органу вантажну митну декларацію, заповнену у звичайному порядку, і передбачені законодавством документи й надати відомості, потрібні для здійснення митного контролю й митного оформлення зазначених вище товарів. Зі змістом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений".

7.7. При переміщенні товарів із застосуванням періодичної митної декларації:

"Зобов'язуюся протягом тридцяти днів з дати оформлення періодичної митної декларації* подати митному органу вантажну митну декларацію, заповнену у звичайному порядку, і передбачені законодавством документи, потрібні для здійснення митного контролю й митного оформлення зазначених вище товарів, та сплатити податки й збори (обов'язкові платежі), установлені законодавством України. Зі змістом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений" тощо.

____________
* Для товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопроводами та лініями електропередачі, строк подання вантажної митної декларації, заповненої у звичайному порядку, зазначається відповідно до порядків митного контролю й митного оформлення, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1909 "Про митний контроль та митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України", від 17.12.2003 N 1958 "Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом".

7.8. При переміщенні комплектного об'єкта або продовженні строку переміщення комплектного об'єкта:

"Зобов'язуюся до _____ (зазначається кінцева дата переміщення комплектного об'єкта) ввезти на митну територію України (вивезти за межі митної території України) комплектний об'єкт.

Зі змістом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений". 

(пункт 7 доповнено підпунктом 7.8 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65)

8. Заява підписується керівником підприємства й скріплюється печаткою цього підприємства (за наявності).

9. Розділи "Рішення митного органу" і "Строк дії дозволу / особливі умови дозволу / причини відмови" заяви заповнюються посадовою особою митного органу. Усі невикористані рядки в цих розділах перекреслюються.

Дозвіл на ввезення та переробку товарів у режимі переробки, дозвіл на вивезення та переробку товарів у режимі переробки та дозвіл на виконання окремих операцій з переробки товарів оформлюються шляхом вчинення у розділі "Рішення митного органу" заяви запису відповідного змісту: "Ввезення та переробку товарів дозволено", "Вивезення та переробку товарів дозволено" або "Виконання окремих операцій з переробки товарів дозволено".

(пункт 9 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 06.08.2009 р. N 727)

У разі здійснення митним органом класифікації комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД у розділі "Рішення митного органу" вчиняється запис такого змісту: "Код комплектного об'єкта (зазначається код згідно з УКТЗЕД) відповідно до Рішення про визначення коду товару (зазначається реєстраційний номер Рішення).

(пункт 9 доповнено абзацом третім згідно з наказом
Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65)

Переміщення складових комплектного об'єкта (зазначається найменування комплектного об'єкта) за кодом (зазначається код згідно з УКТЗЕД) комплектного об'єкта дозволено".

(пункт 9 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом 
Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65)

При прийнятті митним органом рішення про продовження строку переміщення комплектного об'єкта в розділі "Рішення митного органу" вчиняється запис такого змісту: "Строк переміщення комплектного об'єкта (зазначається найменування комплектного об'єкта) за кодом (зазначається код згідно з УКТЗЕД) комплектного об'єкта продовжено".

(пункт 9 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом 
Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65)

При прийнятті митним органом рішення про внесення змін до переліку складових комплектного об'єкта в розділі "Рішення митного органу" вчиняється запис "Заміна, доповнення або вилучення (вибирається необхідне) складових комплектного об'єкта дозволено" та зазначаються реквізити Рішення про визначення коду товару".

(пункт 9 доповнено абзацом шостим згідно з наказом 
Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65)

10. У розділі "Строк дії дозволу / особливі умови дозволу / причини відмови" заяви у випадках, передбачених законодавством, митним органом зазначаються строк дії дозволу, особливі умови, наприклад при застосуванні митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) робиться посилання на відповідне положення (статтю, пункт, абзац тощо) законодавчого акта, що є підставою для звільнення від оподаткування.

У разі відмови в наданні дозволу зазначаються обґрунтовані причини такої відмови.

При розгляді питань, пов'язаних із перебуванням товарів у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення), у розділі вчиняються такі записи:

1) при розгляді звернення щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів:

у разі прийняття рішення про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів - "Строк тимчасового ввезення продовжено до ______" або "Строк тимчасового вивезення продовжено до ______" та зазначається нова кінцева дата строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів;

у разі прийняття рішення про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів - "У продовженні строку тимчасового ввезення (вивезення) відмовлено" із зазначенням причин відмови;

2) при розгляді звернення про припинення режиму тимчасового ввезення (вивезення):

у разі прийняття рішення про припинення режиму тимчасового ввезення (вивезення) - "Митний режим тимчасового ввезення припинено" або "Митний режим тимчасового вивезення припинено";

у разі прийняття рішення про відмову в припиненні митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) - "У припиненні митного режиму тимчасового ввезення відмовлено" або "У припиненні митного режиму тимчасового вивезення відмовлено" із зазначенням причин відмови;

3) при розгляді звернення про призупинення строку виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарів:

у разі прийняття рішення про призупинення строку виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарів - "Строк виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення товарів призупинено до _______" або "Строк виконання зобов'язання щодо зворотного вивезення товарів призупинено до _______".

При розгляді питань, пов'язаних із прийняттям митним органом рішення про визначення коду комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД, у розділі "Строк дії дозволу / особливі умови дозволу / причини відмови" митний орган зазначає строк (із зазначенням кінцевої дати його переміщення), протягом якого підприємство повинно перемістити комплектний об'єкт через митний кордон України.

(пункт 10 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65)

При прийнятті митним органом рішення про продовження строку переміщення комплектного об'єкта в розділі "Строк дії дозволу / особливі умови дозволу / причини відмови" вчиняється запис "Дозволяється продовження строку переміщення через митний кордон України комплектного об'єкта (зазначається назва комплектного об'єкта) за кодом (зазначається код згідно з УКТЗЕД) відповідно до Рішення про визначення коду товару (зазначається реєстраційний номер Рішення) до ___ (зазначається кінцева дата переміщення комплектного об'єкта)".

(пункт 10 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 31.01.2011 р. N 65,
 у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим)

Завірена в установленому законодавством порядку копія заяви з рішенням митного органу видається під підпис або надсилається поштою (листом з повідомленням про вручення) заявнику (його вповноваженій особі).

(пункт 10 доповнено абзацами згідно з наказом
 Державної митної служби України від 06.08.2009 р. N 728)

11. Рішення митного органу підписується начальником або вповноваженою особою митного органу із зазначенням посади, дати, ініціалів та прізвища й скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою цієї посадової особи.

 

Директор Департаменту
декларування та митних режимів
 

 
В. П. Науменко
 

Опрос