Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы государственного статистического наблюдения N 23-Н "Баланс производства и распределения электрической энергии"

Госкомстат
Приказ, Инструкция от 29.07.2005 № 213
Утратил силу

Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 23-Н "Баланс виробництва та розподілу електричної енергії"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету статики України
 від 3 жовтня 2006 року N 460
,
 від 29 серпня 2007 року N 327

Інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 24 березня 2014 року N 73)

(У тексті Інструкції слово "основний" в усіх відмінках замінено словами "перший (основний)" у відповідних відмінках згідно з наказом Державного комітету статики України від 29 серпня 2007 року N 327)

1. Загальні положення

1.1. Статистичний звіт за формою N 23-Н  складають: електростанції, що входять до складу генеруючих компаній, АЕС, інші самостійні електростанції, енергопостачальні компанії, підприємства, на балансі яких перебувають блокстанції; управління енергосистеми; НЕК Укренерго України. 

1.2. Управління енергосистеми складають звіт з обов'язковим розподілом та ув'язкою даних за областями у межах території обслуговування та з іншими енергосистемами. Аналогічно складається звіт за енергопостачальними компаніями.

(пункт 1.2 у редакції наказу Державного
 комітету статистики України від 03.10.2006 р. N 460)

1.3. Пункт 1.3 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 03.10.2006 р. N 460,
 у зв'язку з цим пункт 1.4 вважати пунктом 1.3)

1.3. Національна енергетична компанія Укренерго подає зведений звіт за ф. N 23-Н до ГМУС у м. Києві.

2. Заповнення показників форми

2.1. За рядком 1 "Вироблено електроенергії" відображається кількість електроенергії, виробленої за рік на електростанціях генеруючих та енергопостачальних компаній, а також іншими самостійними електростанціями. Блокстанції за цим рядком дані не відображають.

За електростанціями потужністю 500 кВт і більше дані про виробництво повинні дорівнювати відповідним даним форм державних статистичних спостережень N 6-тп "Звіт про роботу теплової електростанції" та N 6-тп (гідро) "Звіт про роботу гідроелектростанції".

(пункт 2.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 03.10.2006 р. N 460)

2.2. За рядком 2 "Витрачено на власні виробничі потреби електростанцій" відображається кількість електроенергії, використаної на власні виробничі потреби електростанцій загального користування (тобто за всіма енергопідприємствами, перший (основний) вид діяльності яких за КВЕД належить до груп 40.1 і 40.3). На блокстанціях витрати на виробництво електроенергії за цим рядком не показуються, вони враховуються в сумі всіх витрат по підприємству (рядок 9).

2.3. За рядком 3 "Вироблено блокстанціями" відображається вся електроенергія, вироблена блокстанціями (незалежно від того, яка її кількість відпущена в загальну електромережу).

2.4. За рядком 4 "Усього відпущено в мережу" відображається кількість електроенергії, відпущеної в електромережу.

2.5. За рядком 5 "Одержано (+), передано (-)" відображається кількість електроенергії, яка визначається таким чином: (ряд. 9 + ряд. 2 + ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 - ряд. 1 - ряд. 3), ураховуючи міжобласні перетоки та перепродавців, тобто сальдований залишок електроенергії.

Крім того, підприємства, на балансі яких перебувають блокстанції, у вільних рядках бланка вписують дані "відпущено в мережу" і "одержано з мережі".

2.6. За рядком 6 "Технологічні втрати електроенергії при переданні електромережами" відображаються дані про технологічні втрати електроенергії при переданні електромережами. Розподіл за областями технологічних витрат електроенергії на передачу високовольтними мережами регіону (енергосистеми) здійснюється пропорційно споживанню електроенергії в даній області. 

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 03.10.2006 р. N 460)

2.7. За рядком 7 "Витрати електроенергії на виробничі потреби енергосистеми" відображається кількість електроенергії, використаної районними котельними, які не входять до складу електростанцій, і електробойлерними установками як самостійними, так і тими, що перебувають на балансі електростанцій, а також електроенергія, витрачена на перекачку води гідроакумулювальними і перекачувальними установками та установками, які працюють у режимі синхронного компенсатора на ГЕС.

2.8. За рядком 8 "Витрати електроенергії на господарчі потреби енергосистеми" відображається кількість електроенергії, витраченої на освітлення невиробничих приміщень управління енергосистеми, а також споживання електроенергії на потреби управління енергосистеми, не пов'язані з виробництвом електро- і теплоененергії.

Рядки 6, 7 і 8 заповнюються лише у звітах енергопостачальних компаній та управлінь енергосистеми.

2.9. За рядком 9 "Відпущено (спожито) електроенергії - усього" і в наступних рядках відображається розподіл корисно відпущеної електроенергії абонентам (тобто вся кількість виробленої і одержаної зі сторони електроенергії без технологічних втрат у мережах загального користування, витрат на виробничі і господарчі потреби енергосистеми). Дані рядка 9 дорівнюють сумі даних рядків 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 28, 31.

На підприємствах, на балансі яких перебувають блокстанції, за цим рядком відображаються всі витрати електроенергії підприємства, включаючи і витрати електростанції на виробництво електроенергії, у тому числі вони відображаються в сумі всіх витрат цього підприємства і за відповідним рядком, що відповідає першому (основному) виду діяльності підприємства, на балансі якого перебуває блокстанція. Наприклад, власні виробничі потреби електростанції, що перебуває на балансі машинобудівного підприємства, становили 12000 тис. кВт·годин, крім того, на технологічні процеси і інші потреби (комунальні, транспорт, будівництво та ін.) підприємства відпущено 85000 тис. кВт·годин і за межі підприємства (самостійному сільськогосподарському підприємству) - 500 тис. кВт·годин. За рядком 9 слід показати 97500 тис. кВт·годин, у тому числі за рядком 13 - 97000 і за рядком 10 - 500 тис. кВт·годин.

2.10. В основу розподілу корисно відпущеної електроенергії за рядками 10 - 28 має бути покладений перший (основний) вид діяльності споживачів згідно з КВЕД (відповідно до ЄДРПОУ).

Відповідність рядків ф. N 23-Н видам діяльності за КВЕД наведена в таблиці:

За формою N 23-Н 

Код за КВЕД (секція, розділ, група, клас, підклас) 

N
рядка 

Найменування рядка 

 
10 

Відпущено (спожито) електроенергії - усього:
підприємствам сільського господарства, мисливства, лісового господарства 

 
секція A (розділи 01, 02) 

11 

підприємствам рибальства, рибництва 

секція B (розділ 05) 

12 

підприємствам добувної промисловості 

секція C (розділи 10 - 14) 

13 

підприємствам переробної промисловості 

секція D (розділи 15 - 37) 

14 

підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води 

секція E (розділи 40 і 41) 

 
15 

у тому числі:
підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії 

 
група 40.1 

16 

підприємствам з виробництва та розподілення газу 

група 40.2 

17 

підприємствам з постачання пари та гарячої води 

група 40.3 

18 

підприємствам зі збирання, очищення та розподілення води 

розділ 41 

19 

підприємствам будівництва 

секція F (розділ 45) 

20 

підприємствам транспорту та зв'язку - усього 

секція I (розділи 60 - 64) 

 

з них:

 

 
21 

 
наземного, водного та авіаційного транспорту 

 
розділи 60, 61 і 62 

22 

у тому числі:
залізничного транспорту 

група 60.1 

23 

з нього на електротягу залізниці 

із групи 60.1 

24 

метрополітену 

із підкласу 60.21.2 

25 

трамваям і тролейбусам 

із підкласу 60.21.2 

26 

з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами 

підклас 60.30.1 

27 

з транспортування газу трубопроводами 

підклас 60.30.2 

28 

підприємствам торгівлі, закладам освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, підприємствам інших видів діяльності, не перелічених вище 

секції: G (розділи 50 - 52),
H (розділ 55),
J (розділи 65 - 67),
K (розділи 70 - 74),
L (розділ 75),
M (розділ 80),
N (розділ 85),
O (розділи 90 - 93),
Q (розділ 99)
як у містах і селищах міського типу, так і у сільській місцевості 

(таблиця пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 03.10.2006 р. N 460
,
 у редакції наказу Державного комітету
 статистики України від 29.08.2007 р. N 327)

Дані розподілу електроенергії відображаються на основі показників документів первинного обліку про відпуск (споживання) електроенергії, в яких поряд з іншими реквізитами необхідно передбачити код першого (основного) виду діяльності підприємства-споживача за КВЕД.

Перші два знаки п'ятизначного коду виду діяльності підприємства відповідають розділу, до якого належить цей вид діяльності. Наприклад, якщо вид діяльності підприємства 22.31.2, то цей підклас належить до розділу 22 за КВЕД, що за приведеною таблицею відповідає групі підприємств за рядками 13 "підприємства обробної промисловості", аналогічно, підприємства з видом діяльності 60.21.2 слід уключити до рядка 20, а також до рядків 21 і 25.

2.10.1. За рядком 10 "Відпущено (спожито) підприємствам сільського господарства, мисливства, лісового господарства" включається уся електроенергія, відпущена самостійним підприємствам, що за своїм першим (основним) видом діяльності належать до секції "A" (розділи 01 і 02). Громадсько-культурні і комунальні підприємства, розташовані в сільській місцевості (лікарні, школи, клуби, бібліотеки, магазини та ін.), що не перебувають на балансі сільськогосподарських підприємств, до рядка 10 не включаються (відображаються за рядком 28 або в інших рядках, що відповідають першому (основному) виду діяльності таких підприємств). Споживання електроенергії населенням у сільській місцевості також виділено окремим рядком (33) і до рядка 10 не повинно включатись.

(підпункт 2.10.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 29.08.2007 р. N 327)

2.10.2. До рядка 11 "Відпущено (спожито) підприємствам рибальства, рибництва" відображається електроенергія, відпущена підприємствам, що за перший (основний) видом діяльності належать до секції "B" (розділ 05).

(підпункт 2.10.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 29.08.2007 р. N 327)

2.10.3. За рядками 12 - 14 "Підприємствам добувної промисловості", "Підприємствам переробної промисловості", "Підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води" включається уся електроенергія, відпущена (спожита) підприємствам промислових видів діяльності (секцій "C", "D", "E", розділів 10 - 41 за КВЕД): на виробничі потреби, освітлення виробничих приміщень, зовнішнє освітлення території підприємства, а також на освітлення невиробничих приміщень (заводоуправлінь, клубів, столових тощо), тобто та кількість електроенергії, за яку проводить розрахунок промислове підприємство з енергозбутовими організаціями.

(абзац перший підпункту 2.10.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 29.08.2007 р. N 327)

Не включаються до названих рядків промислові підрозділи, які перебувають на балансі непромислових організацій (будівельних, транспортних, сільськогосподарських підприємств тощо). Ці підрозділи відображаються за тим видом діяльності, до якого відносяться непромислові організації.

2.10.4. Із рядка 14 у тому числі виділяється кількість електроенергії, відпущеної (спожитої) підприємствам: з виробництва та розподілення електроенергії (рядок 15), з виробництва та розподілення газу (рядок 16), постачання пари та гарячої води (рядок 17), зі збирання, очищення та розподілення води (рядок 18).

(підпункт 2.10.4 у редакції наказу Державного
 комітету статистики України від 29.08.2007 р. N 327)

2.10.5. За рядком 19 "Відпущено (спожито) підприємствам будівництва" включається електроенергія, відпущена будівельним підприємствам, які за першим (основним) видом діяльності класифікуються за розділом 45 КВЕД (будівництво споруд, доріг, здійснення бурових робіт з розвідувального буріння нафтових і газових свердловин) і самостійно розраховуються з енергозбутовою організацією. Включається уся електроенергія, відпущена на виробничі потреби і освітлення будівельного підприємства (уключаючи підрозділи інших видів діяльності, що перебувають на його балансі, зокрема промислові).

(абзац перший підпункту 2.10.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 29.08.2007 р. N 327)

У разі, якщо розрахунки з енергозбутовою організацією за електричну енергію, відпущену на потреби будівництва (наприклад, на розширення промислового підприємства), здійснюються не будівельною організацією, а промисловим підприємством, таких споживачів слід уключити до групи підприємств промислових видів діяльності (секції "C", "D", "E", розділи 10 - 41 за КВЕД - рядки 12 - 14).

2.10.6. За рядком 20 "Відпущено (спожито) підприємствам транспорту та зв'язку - усього" уключається електроенергія, відпущена на:

(абзац перший підпункту 2.10.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 29.08.2007 р. N 327)

електрифікований залізничний транспорт, залізничні шляхи, вокзали, депо; експлуатацію каналів, пристаней, для лісосплаву - транспортування необробленої деревини (сплавні контори, рейди і інші організації по лісосплаву), аеродромів і аеропортів, гаражів, промислових підрозділів (наприклад, ремонтні майстерні), що обслуговують залізничний, водний, повітряний, автомобільний транспорт;

транспортне оброблення вантажів та складування; функціонування транспортної інфраструктури, пов'язаної з забезпеченням перевізного процесу; туристичні агентства та бюро подорожей;

діяльність пошти та засобів зв'язку.

Електроенергія, відпущена організаціям і підприємствам, що здійснюють будівництво і капітальний ремонт автодоріг, залізниць, портів, аеропортів, відноситься до спожитої будівництвом (ряд. 19); підприємствам, які займаються рекламою на транспортних засобах, технічним обслуговуванням та ремонтом (включаючи капітальний) автотранспортних засобів, - до групи підприємств, що класифіковані за рядком 28.

Із рядка 20 у тому числі виділяється окремим рядком (21) "Кількість електроенергії, відпущеної підприємствам наземного, водного та авіаційного транспорту". До рядка 21 не слід уключати: підприємства, першим (основним) видом діяльності яких є транспортне оброблення вантажів, складування; функціонування транспортної інфраструктури, пов'язаної з забезпеченням перевізного процесу; туристичні агентства та бюро подорожей, а також пошту та зв'язок (тобто підприємства, перший (основний) вид діяльності яких відповідно до ЄДРПОУ відноситься до розділів 63, 64 КВЕД).

(абзац шостий підпункту 2.10.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 29.08.2007 р. N 327)

Із рядка 21 виділяється кількість електроенергії, відпущеної (спожитої):

підприємствам залізничного транспорту - рядок 22 (з нього рядок 23 - на електротягу залізниці);

(абзац восьмий підпункту 2.10.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 29.08.2007 р. N 327)

метрополітену - рядок 24 - уключається споживання на електротягу, освітлення станцій метро, рух ескалаторів і інші технічні потреби;

трамваям і тролейбусам - рядок 25 - уключається споживання на електротягу трамваями і тролейбусами, майстернями, трамвайними і тролейбусними парками, депо, станціями;

підприємствам з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами - рядок 26 - уключається споживання електроенергії насосними станціями, наливними пунктами магістральних нафтопроводів;

(абзац одинадцятий підпункту 2.10.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету статистики України від 29.08.2007 р. N 327)

підприємствам з транспортування газу трубопроводами - рядок 27 - уключається споживання електроенергії компресорними станціями магістральних газопроводів.

(абзац дванадцятий підпункту 2.10.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету статистики України від 29.08.2007 р. N 327)

Електроенергію, спожиту на електротягу залізниці, слід віднести повністю до тієї області, на території якої перебувають тягові підстанції; спожиту магістральними нафтопроводами, необхідно обліковувати за місцезнаходженням насосної станції (наливного пункту), а спожиту магістральними газопроводами - за місцезнаходженням компресорних станцій, тобто там, де безпосередньо споживається електроенергія.

2.10.7. За рядком 28 Підприємствам торгівлі, закладам освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, підприємствам інших видів діяльності, не перелічених вище" відображається електроенергія, відпущена (спожита) самостійним підприємствам, установам, організаціям усіх інших видів діяльності, не перелічених у вищезазначених рядках форми. Сюди належать підприємства, організації і установи оптової і роздрібної торгівлі та торгівлі транспортними засобами, соціального страхування, центральні та комерційні банки, готелі, ресторани, кафе, бари, їдальні, науково-дослідні інститути і лабораторії, вузи, технікуми, загальноосвітні школи, музеї, дитячі садки, клуби, видовищні підприємства, лікувальні заклади, будинки відпочинку і санаторії, органи державного управління, адвокатські об'єднання, арбітраж, слідчі та судові органи, нотаріальні контори, теле-, радіоцентри, бібліотеки, військові частини, підприємства з надання індивідуальних послуг (прання, чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів, перукарень та салонів краси, ритуальних послуг), підприємства гідрометеослужби, рекламні агентства, центри стандартизації і метрології, підприємства, що здійснюють асенізаторську діяльність, прибирання вулиць та оброблення відходів та ін. Із рядка 28 у тому числі виділяється кількість електроенергії, відпущеної (спожитої) зазначеним підприємствам, організаціям, установам у містах і селищах міського типу (рядок 29) і в сільській місцевості (рядок 30).

(підпункт 2.10.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 29.08.2007 р. N 327)

2.10.8. За рядком 31 "На освітлення квартир та інші комунально-побутові потреби населення" відображається електроенергія, що відпущена абонентам на освітлення квартир і побутові потреби населення, які розраховуються за спожиту електроенергію безпосередньо з конторами енергопостачання або через ЖЕК. За рядком 32 відображається електроенергія, відпущена містам і селищам міського типу, за рядком 33 - у сільську місцевість. Електроенергія, відпущена населенню і включена до рядка 33, не включається до рядків 10 - 28.

2.11. У графі 2 і наступних графах відображається розподілення як прибуткової, так і витратної частини балансу електроенергії в розрізі областей, в Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі.

Розподілення відпущеної електроенергії здійснюється в територіальному розрізі. В основу розподілення електроенергії в територіальному розрізі має бути покладено точне місцезнаходження кінцевих споживачів електроенергії.

Якщо комунальний водопровід обслуговує споживачів у місті і за межами міста, то розподілення кількості електроенергії, спожитої водопроводом між регіонами, необхідно здійснити пропорційно до кількості відпущеної води.

Відпуск (споживання) електроенергії на різні комунальні потреби відображається за тими видами діяльності, за якими класифікуються відповідні підприємства: так самостійні котельні слід уключити до групи 40.3 за КВЕД (ряд. 17), підприємства з постачання і розподілення газу - до групи 40.2 (ряд. 16), водопроводи - до розділу 41 (ряд. 18), міські комунальні електромережі (освітлювання вулиць) - до групи 40.1 (ряд. 15), банно-пральні підприємства, готелі, перукарні, ліфти та ін. - до розділу 93 (ряд. 28). Несамостійні котельні, водопроводи, електричні і теплові мережі та ін. слід відобразити за тим видом діяльності, до якого належить підприємство, на балансі якого вони перебувають.

2.12. Споживання електроенергії населенням, що розраховується за неї через житлово-комунальні відділи підприємств, що одержують електроенергію лише для освітлювальних і побутових потреб свого робочого поселення, включається до рядка 31 "Освітлення квартир та інші комунально-побутові потреби населення". Освітлення вулиць слід віднести до того рядка, якому відповідає перший (основний) вид діяльності підприємства, що розраховується за цю електроенергію з енергозбутовою організацією.

2.13. Управління енергосистеми та енергопостачальні компанії на окремому аркуші повинні надати перелік електростанцій-виробників, уключених до рядка 1 з розшифровкою за рядками 1.1 - 1.6, а також перелік блокстанцій, уключених до рядка 3, указавши дані з виробництва електроенергії.

 

Директор департаменту
статистики виробництва
 

 
Л. М. Овденко
 

Опрос