Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке использования удостоверения государственного инспектора на автомобильном транспорте

Министерство транспорта и связи
Приказ, Инструкция от 12.08.2005 № 457
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок використання посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 серпня 2005 року N 457

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2005 р. за N 920/11200

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 20 лютого 2006 року N 156
,
 від 22 травня 2008 року N 609
,
 наказом Міністерства інфраструктури України
від 15 липня 2013 року N 480

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 27 серпня 2013 року N 638)

Відповідно до Положення про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 1190, та Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 N 143 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Зразок посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті, що додається.

1.2. Інструкцію про порядок використання посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті, що додається.

2. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті (Сінько В. О.):

2.1. Забезпечити виготовлення, видачу, зберігання, облік і знищення бланків посвідчень державного інспектора на автомобільному транспорті в установленому порядку.

2.2. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Пункт 3 втратив чинність

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кроля С. С.

 

В. о. Міністра 

В. Бондар 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Т. в. о. Голови
Служби безпеки України

 
В. Крутов

Міністр внутрішніх справ України 

Ю. В. Луценко 

 

Зразок посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті

Лицьовий бік

 

Внутрішній бік

  
 

В. о. начальника Управління
державного контролю та нагляду
 за безпекою автомобільних перевезень
Головної державної інспекції
на автомобільному транспорті 

 
 
 
 
Ю. М. Майборода
 

(Зразок із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.02.2006 р. N 156,
 від 22.05.2008 р. N 609)

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок використання посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Положення про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 1190, та Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 N 143 (із змінами) (далі - Порядок здійснення державного контролю).

1.2. Посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті (далі - посвідчення) Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (далі - Головавтотрансінспекція) та її територіальних органів є документом, який засвідчує особу, її посаду та повноваження. Посвідчення видається державним інспекторам центрального апарату Головавтотрансінспекції, її територіальних органів згідно зі штатними розписами, затвердженими на відповідний календарний рік. Посвідчення видається строком на один рік.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 22.05.2008 р. N 609)

1.3. Особи, які мають посвідчення, здійснюють державний контроль за місцезнаходженням суб'єктів підприємницької діяльності, які проводять діяльність в сфері надання послуг автомобільним транспортом загального користування, а також безпосередньо у транспортних засобах під час здійснення перевезень пасажирів і вантажів відповідно до Порядку здійснення державного контролю.

1.4. Видача, облік, зберігання та знищення посвідчень здійснюється Головавтотрансінспекцією за рахунок коштів державного бюджету, в межах виділених бюджетних асигнувань на утримання Головавтотрансінспекції.

1.5. Видача, облік і знищення посвідчень безпосередньо здійснюються особою, що призначена начальником Головавтотрансінспекції відповідальною за використання посвідчень, відповідно до вимог чинного законодавства.

Усі зіпсовані або здані посвідчення підлягають обов'язковому знищенню, способом, який унеможливлює їх повторне використання, про що складаються акти про знищення посвідчень. При знищенні мають бути присутні члени комісії, яка складається з представників Головавтотрансінспекції.

1.6. Журнали видачі, обліку, знищення посвідчень та обліку руху бланків посвідчень є документами для службового користування та ведуться централізовано.

Журнали видачі, обліку, знищення посвідчень повинні бути прошнуровані, аркуші - пронумеровані. На внутрішньому боці обкладинки журналу робиться відмітка про загальну кількість аркушів у журналі, яка підписується керівником та скріплюється печаткою.

Записи у журналі здійснюються чорнилом (кульковою ручкою). Усі реквізити журналів заповнюються розбірливо. Допущені помилки виправляються шляхом закреслення помилкового запису і внесення нового, який підтверджується підписом особи, що зробила виправлення.

2. Оформлення та видача посвідчень

2.1. Усі записи в посвідченні здійснюються українською мовою.

2.2. Фотокартка власника посвідчення повинна мати розміри 25 х 35 мм і має бути виконана на світлому фоні та матовому папері. Особа, яка зображена на фотокартці, повинна бути у форменому одязі та без головного убору. Фотокартка вклеюється у посвідчення. На куток фотокартки ставиться гербова печатка Головавтотрансінспекції.

(пункт 2.2 у редакції наказів Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 20.02.2006 р. N 156
,
 від 22.05.2008 р. N 609)

2.3. Записи в посвідчення вносяться лише особою, яка відповідальна за використання посвідчень, від руки друкованими літерами. Виправлення в посвідченні та неохайне його оформлення не допускаються.

2.4. Посвідчення підписує начальник Головавтотрансінспекції або особа, яка його заміщує.

2.5. Посвідчення видається державному інспектору під особистий підпис у журналі видачі посвідчень. При врученні посвідчення особа, яка відповідальна за використання посвідчень, обов'язково роз'яснює державному інспектору призначення документа, підстави його використання та необхідність його дбайливого зберігання, про що робиться відповідна відмітка в журналі видачі посвідчень у графі "Примітка". 

2.6. У разі звільнення або закінчення терміну дії посвідчення державний інспектор в обов'язковому порядку повинен здати посвідчення за місцем його отримання, під особистий підпис особи, відповідальної за використання посвідчень.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 22.05.2008 р. N 609)

3. Облік посвідчень

3.1. Посвідчення (опис наведено в додатку 1) є документами суворого обліку та виготовляються відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217.

3.2. Особа, що відповідає за використання посвідчень, веде облік видачі та втрати посвідчень, надходження і використання бланків посвідчень у журналах встановленого зразка (додатки 2, 3, 4). Журнали видачі, обліку надходження і використання бланків, обліку втрачених посвідчень оформлюються відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153 (із змінами).

4. Оформлення втрати посвідчень

4.1. Державний інспектор повинен дбайливо ставитися до посвідчення і завжди мати його з собою під час виконання службових обов'язків.

4.2. У разі втрати або зіпсування посвідчення його власник зобов'язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника, який, у свою чергу, терміново інформує начальника Головавтотрансінспекції.

Утрачене або зіпсоване посвідчення вважається недійсним. На підставі заяви державного інспектора і розпорядження начальника Головавтотрансінспекції замість утраченого або зіпсованого посвідчення видається нове.

За кожним фактом утрати або зіпсування посвідчення проводиться службове розслідування, матеріали якого зберігаються в особи, що відповідає за використання посвідчень.

4.3. Працівники, які звільнилися, зобов'язані здати посвідчення особі, що відповідає за використання посвідчень.

 

В. о. начальника Управління
державного контролю та нагляду
за безпекою автомобільних перевезень
Головної державної інспекції
на автомобільному транспорті 

 
 
 
 
Ю. М. Майборода
 

 

Перелік посадових осіб, яким видається посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті

Додаток 1 виключено
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 22 травня 2008 року N 609,
у зв'язку з цим додатки 2 - 5 уважати відповідно додатками 1 - 4,
 у тексті Інструкції посилання на додатки 2 - 5
 замінено посиланнями відповідно на додатки 1 - 4)

 

ОПИС
посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті

Посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті (далі - посвідчення) - це книжечка в згорнутому виді розміром 65 х 105 мм у твердій обкладинці синього кольору.

Ліва та права внутрішні сторінки посвідчення виготовлені на захищеному папері, фон сторінок складається з двох захисних сіток (зеленого та синього кольору).

На лицьовому боці посвідчення вміщено виконані ювілейною фольгою золотого кольору зображення та написи:

посередині - зображення Державного Герба України,

нижче - двома рядками слова: "ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ"

У верхній частині лівого внутрішнього боку посвідчення у центрі чотирма рядками вміщено текст такого змісту:

"МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ГОЛОВНА
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

ПОСВІДЧЕННЯ N __________"

Слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ" виконані синьою фарбою, слова "ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ" червоною фарбою, решта тексту - чорною фарбою.

Нижче на внутрішньому боці посвідчення зліва одинадцятьма рядками вміщено текст такого змісту:

"Видане: 

прізвище ______________________

ім'я ___________________________

по батькові _____________________

Місце роботи _________ _________

_______________________________

Посада ________________________

_______________________________ 

  

  

Дата видачі "___" ____________ року

Термін дії до "___" ___________ року 

  

М. П. 

  

  

  

Начальник  

". 

На внутрішньому боці посвідчення ліворуч міститься фото працівника Головавтотрансінспекції розміром 25 х 35 мм, на куток якого ставиться гербова печатка Головавтотрансінспекції.

На внутрішньому боці посвідчення праворуч шістнадцятьма рядками вміщено текст такого змісту:

"Дане посвідчення дає право в межах

__________________________________________________________
                                                                                                       (територія) 

безперешкодно відвідувати суб'єктів підприємницької діяльності для проведення перевірок з питань, що належать до їх компетенції;

проводити перевірку автотранспортного засобу згідно з установленим завданням, а у разі виявлення порушення законодавства про автомобільний транспорт під час користування автотранспортним засобом - без установленого завдання;

отримувати від суб'єктів підприємницької діяльності документи, необхідні для проведення перевірки, та вимагати від цих суб'єктів забезпечення умов для її проведення;

безоплатного проїзду під час проведення перевірки автотранспортних засобів загального користування".

Номер посвідчення, який складається із шести цифр, виконується друкарським способом.

На внутрішньому боці посвідчення ліворуч внизу ставиться підпис начальника Головавтотрансінспекції, який скріплюється гербовою печаткою Головавтотрансінспекції.

На внутрішньому боці посвідчення праворуч у нижньому кутку розміщується голографічний захисний елемент.

 

В. о. начальника Управління
державного контролю та нагляду
за безпекою автомобільних перевезень
Головної державної інспекції
на автомобільному транспорті 

 
 
 
 
Ю. М. Майборода
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.02.2006 р. N 156,
 від 22.05.2008 р. N 609)

 

Журнал
видачі посвідчень державного інспектора на автомобільному транспорті

N посвідчення 

Прізвище, ім'я та по батькові власника посвідчення 

Посада 

Дата видачі 

Підпис власника 

Підпис особи, яка відповідає за рух посвідчень 

Номер і дата акта про знищення посвідчення або визнання його зіпсованим 

Примітка 

 

В. о. начальника Управління
державного контролю та нагляду
за безпекою автомобільних перевезень
Головної державної інспекції
на автомобільному транспорті 

 
 
 
 
Ю. М. Майборода
 

 

Журнал
обліку надходження і використання бланків посвідчень державного інспектора на автомобільному транспорті

Надійшло 

Витрачено 

Залишок 

Примітка 

кількість 

дата 

кількість 

дата 

кількість 

дата 

 

В. о. начальника Управління
державного контролю та нагляду
за безпекою автомобільних перевезень
Головної державної інспекції
на автомобільному транспорті 

 
 
 
 
Ю. М. Майборода
 

 

Журнал
обліку втрачених посвідчень державних інспекторів на автомобільному транспорті

Прізвище, ім'я та по батькові власника посвідчення 

Посада 

Дата, місце та обставини втрати посвідчення 

Дата і номер розпорядження про видачу нового посвідчення 

Примітка 

 

В. о. начальника Управління
державного контролю та нагляду
за безпекою автомобільних перевезень
Головної державної інспекції
на автомобільному транспорті 

 
 
 
 
Ю. М. Майборода
 

Опрос