Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи льготных разрешений

Министерство транспорта и связи
Порядок, Приказ от 03.08.2005 № 411
редакция действует с 09.12.2011

Про затвердження Порядку видачі пільгових дозволів

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 3 серпня 2005 року N 411

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2005 р. за N 906/11186

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 1 листопада 2011 року N 487

На виконання вимог Статті VIII Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та пункту 14 Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 N 38, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі пільгових дозволів, що додається.

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Горобець І. А.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Капітанам морських торговельних портів подавати до Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків інформацію про видані пільгові дозволи.

4. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (Тихонов І. В.) на підставі інформації від капітанів морських торговельних портів:

4.1. Уносити дані про пільгові дозволи в Єдиний державний реєстр документів моряків;

4.2. Щорічно в термін до 1 лютого подавати до Мінтрансзв'язку на затвердження проект звіту Генеральному секретарю Міжнародної морської організації про видані за минулий рік пільгові дозволи.

5. Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків (Пероганич Ю. Й.) забезпечити направлення щорічно в термін до 15 лютого Генеральному секретарю Міжнародної морської організації звіту про видані за минулий рік пільгові дозволи.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра П. Б. Рябікіна.

 

Міністр 

Є. Червоненко 

 

ПОРЯДОК
видачі пільгових дозволів

(У тексті Порядку слова "Міністерство транспорту та зв'язку", "Міністерство транспорту та зв'язку України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерства інфраструктури України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 1 листопада 2011 року N 487)

1. Цей Порядок розроблений на виконання вимог Статті VIII Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та п. 14 Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 N 38.

2. Дія Порядку поширюється на осіб, які працюють на морських суднах, за винятком осіб, які виконують службові обов'язки на військових кораблях і військово-допоміжних суднах, риболовних суднах і суднах валовою місткістю менше ніж 500 та/або потужністю головної енергетичної установки менше ніж 750 кВт.

3. Пільговий дозвіл - це дозвіл на право займання певним моряком певної посади на визначеному морському судні протягом визначеного терміну, що не перевищує шести місяців, на одну категорію вище, ніж це дозволяє диплом або кваліфікаційне свідоцтво моряка.

4. Пільговий дозвіл може бути виданий у разі крайньої необхідності, якщо це не створює небезпеки для людей, майна або навколишнього середовища, особі командного складу, яка має диплом або кваліфікаційне свідоцтво, достатню кваліфікацію та практичний досвід для забезпечення безпеки судноплавства на вакантній посаді.

5. Пільговий дозвіл на право займати посаду капітана або старшого механіка видається лише за форсмажорних умов і на максимально обмежений термін.

6. Для займання посади радіооператора пільговий дозвіл надається лише за умов, передбачених відповідним положенням Регламенту радіозв'язку Міжнародної конвенції електрозв'язку (далі - Регламент радіозв'язку).

7. Для займання найнижчої посади, що вимагає наявності диплома або кваліфікаційного свідоцтва, пільговий дозвіл може бути виданий особі, яка не має такого диплома або кваліфікаційного свідоцтва. При цьому особа, якій видається пільговий дозвіл, повинна підтвердити кваліфікацію в Державній кваліфікаційній комісії, яка утворюється Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків (далі - Інспекція), для впевненості в тому, що видача такого пільгового дозволу не знизить рівень безпеки судноплавства. Своє рішення комісія оформлює у вигляді протоколу.

8. Пільговий дозвіл (додаток 1 до цього Порядку) видається капітаном морського торговельного порту, який уповноважений видавати документи моряків, що засвідчують їх кваліфікацію, за поданням судновласника. Подання подається в довільній формі із зазначенням вакантної посади та даних про судно, на якому моряк планує займати посаду, що необхідні для внесення в пільговий дозвіл та журнал обліку виданих пільгових дозволів (додаток 2 до цього Порядку).

До подання додаються копія диплома або кваліфікаційного свідоцтва цього моряка та довідка про його безаварійне плавання, а для радіоспеціаліста - довідка довільної форми про відсутність порушень Правил і Регламенту радіозв'язку за підписом керівника організації та в разі необхідності - Протокол засідання Державної кваліфікаційної комісії.

9. Пільговий дозвіл видається особисто моряку чи заявнику із записом у відповідному журналі або відправляється заявнику поштою. В останньому випадку в журналі проставляються номер поштової квитанції і дата відправлення документа. Заявник підтверджує отримання пільгового дозволу розпискою, яку направляє на адресу капітана порту поштою або за факсом. Копія пільгового дозволу, поштова квитанція і письмова розписка або факсова копія розписки підшиваються до справи особи, якій видано пільговий дозвіл.

У разі відмови в наданні пільгового дозволу капітан порту повинен надати моряку або заявнику вмотивовану відповідь у письмовій формі. У разі незгоди з рішенням капітана порту моряком або заявником може бути подана скарга на його рішення до Міністерства інфраструктури України або до суду відповідно до чинного законодавства.

10. Капітани морських торговельних портів подають інформацію про видані пільгові дозволи до Інспекції для внесення в Єдиний державний реєстр документів моряків. Процедура та електронний формат подання інформації визначаються Інспекцією.

11. Після закінчення календарного року в термін до 15 січня наступного року капітани морських торговельних портів подають Інспекції річні звіти про видані пільгові дозволи (додаток 3 до цього Порядку).

12. На підставі звітів капітанів морських торговельних портів Інспекція щорічно подає Міністерству інфраструктури України узагальнений річний звіт щодо видачі пільгових дозволів, який після затвердження направляється Міністерством інфраструктури України Генеральному секретарю Міжнародної морської організації.

 

Начальник Інспекції з питань
підготовки та дипломування моряків
 

 
І. Тихонов
 

 

 

УКРАЇНА - UKRAINE

ПІЛЬГОВИЙ ДОЗВІЛ N _________
DISPENSATION

Виданий на підставі положень Статті VIII Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р., з поправками
Issued under the provisions of Article VIII the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended

        Уряд України засвідчує, що цей пільговий дозвіл виданий власнику диплома (кваліфікаційного
свідоцтва) N __________________________________________________________________ на звання
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            прізвище, ім'я, по батькові
якому за кваліфікацією та практичним досвідом може бути дозволено виконувати обов'язки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                          посада на судні
відповідно до положень Правила __________________________________ вищезазначеної Конвенції
на судні ______________________________________________________________________________
валовою місткістю _____________________________________________________________________
потужність головної енергетичної установки (кВт) __________________________________________

The Government of Ukraine certifies that the present Dispensation is issued to the holder of the
Certificate No. ______________________  for the rank of _____________________________________
___________________________________ _________________________________________________
                                                                                           name and surname
to whom, on the basis of his adequate qualification and sea service, can be permitted serve capacity
of ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   capacity
in accordance with the provisions of Regulation ____________of the above Convention.
on the vessel __________________________________________________________________________
Gross tonnage _________________________________________________________________________
Propulsion power of main propulsion machinery (kWt) _________________________________________

Дата видачі цього пільгового дозволу
Date of issue of this Dispensation 

 
_________________________________ 

Строк дії цього пільгового дозволу до
This Dispensation is valid until 

 
_________________________________ 

М. П. 

Капітан морського торговельного порту 

Official Seal 

Harbour Master of Seaport _____________
__________________________________
                    П. І. Б., підпис / Name, Signature 


Підпис власника пільгового дозволу
Signature of the Holder of the Dispensation 

 
____________________________________ 


 

Начальник Інспекції з питань
підготовки та дипломування моряків
 

 
І. Тихонов
 

 

Зразок журналу обліку виданих пільгових дозволів

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові моряка, що отримав пільговий дозвіл (українською та англійською мовами) 

Націо-
наль-
ність моряка 

Диплом або кваліфі-
каційне свідоцтво моряка (N, звання, місце та дата видачі) 

Посада, на яку виданий пільговий дозвіл (Правило Конвенції ПДНВ) 

Назва судна (українською та англійською мовами) 

Валова місткість судна 

Потужність головної енерге-
тичної установки судна 

Дата видачі пільго-
вого дозволу 

Термін дії пільго-
вого дозволу 

Підпис моряка або заявника про отри-
мання пільго-
вого дозволу 

Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Інспекції з питань
підготовки та дипломування моряків
 

 
І. Тихонов
 

 

Зразок річного звіту капітанів морських торговельних портів про видані пільгові дозволи

 

Валова місткість суден 

Загальна потужність ГЕУ 

Примітки 

 

менше 3000 

понад 3000 

менше 3000 кВт 

понад 3000 кВт 

 

Капітани 

 

 

 

 

 

Старші помічники капітанів 

 

 

 

 

 

Вахтові помічники капітанів 

 

 

 

 

 

Старші механіки 

 

 

 

 

 

Другі механіки 

 

 

 

 

 

Вахтові механіки 

 

 

 

 

 

Радіоспеціалісти 

 

 

 

 

 

Інші особи  

 

 

 

 

 

 

Начальник Інспекції з питань
підготовки та дипломування моряків
 

 
І. Тихонов
 

Опрос