Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о реестре саморегулируемых организаций финансовых учреждений

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 26.07.2005 № 4380
редакция действует с 19.10.2018

Про затвердження Положення про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 26 липня 2005 року N 4380

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2005 р. за N 885/11165

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 5 березня 2013 року N 712
,
від 21 серпня 2018 року N 1455

Відповідно до статті 16 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 5 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292 (із змінами), Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ (додається).

2. Департаменту нагляду за кредитними установами (Оленчик А. Я.) разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами Оленчика А. Я.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ

(У тексті Положення та у додатку 2 до нього слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Це Положення розроблене відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про інформацію", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

реєстр СРО (далі - Реєстр) - система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про СРО;

заявник - об'єднання фінансових установ, яке згідно з законодавством отримало статус юридичної особи та подає відповідні документи для внесення інформації в Реєстр, внесення змін до Реєстру, видачі свідоцтва про реєстрацію СРО або його дубліката, для переоформлення свідоцтва про реєстрацію СРО та для виключення з Реєстру;

реєстраційна картка - документ з відповідними реквізитами встановленого зразка, який подається заявником для внесення відповідного запису про нього, а також є заявою про відповідність заявника вимогам законодавства до СРО;

свідоцтво про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру (далі - Свідоцтво) - документ встановленого зразка, який засвідчує факт набуття об'єднанням фінансових установ статусу СРО та внесення Нацкомфінпослуг інформації про СРО до Реєстру.

Інші поняття використовуються у цьому Положенні відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та "Про інформацію".

1.2. У порядку, встановленому цим Положенням, до Реєстру вноситься інформація про об'єднання фінансових установ, щодо яких Нацкомфінпослуг прийнято рішення про делегування відповідних повноважень, а також об'єднання адміністраторів недержавних пенсійних фондів, створених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

1.3. Об'єднання фінансових установ набуває статусу СРО з дати внесення про нього відповідного запису до Реєстру, який ведеться Нацкомфінпослуг відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

1.4. Документом, що підтверджує статус СРО, є Свідоцтво (додаток 1).

1.5. Свідоцтво не підлягає передаванню для використання іншими юридичними особами.

1.6. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва або видачі дубліката Свідоцтва СРО зобов'язане виконати дії відповідно до вимог розділу 3 цього Положення.

1.7. СРО діють відповідно до законодавства, установчих документів та своїх внутрішніх положень.

2. Відомості Реєстру

2.1. До Реєстру вноситься винятково відкрита інформація, перелік якої встановлюється цим Положенням (додаток 2).

2.2. До Реєстру вноситься:

2.2.1) загальна інформація про об'єднання фінансових установ як юридичну особу, що включає дані про:

юридичну особу (повне найменування, скорочене найменування та найменування іноземною мовою (за наявності), організаційно-правову форму, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування органу управління, форму власності, основні види діяльності за КВЕД);

кількість фінансових установ, які є членами об'єднання фінансових установ;

державну реєстрацію об'єднання як юридичної особи (інформацію про внесення змін до державної реєстрації установчих документів юридичної особи);

(абзац четвертий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 у редакції
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712)

місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулицю, номер будинку, номер корпусу, номер офісу (квартири), телефон, факс, електронну пошту, web-сторінку);

банківські реквізити (найменування банківської установи та МФО, її місцезнаходження, поточний рахунок);

керівництво юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади керівника, заступника керівника, головного бухгалтера);

види фінансових установ, які є членами об'єднання фінансових установ;

2.2.2) інформація про фінансові установи, які є членами об'єднання фінансових установ (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);

2.2.3) інформація про повноваження, які делеговані СРО Нацкомфінпослуг;

2.2.4) номер та дата видачі Свідоцтва;

2.2.5) дата внесення інформації до Реєстру.

3. Загальний порядок внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру

3.1. Об'єднання адміністраторів недержавних пенсійних фондів, створені відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також об'єднання фінансових установ, щодо яких Нацкомфінпослуг прийнято рішення про делегування відповідних повноважень, для внесення інформації до реєстру СРО протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про делегування повноважень подають такі документи:

3.1.1. заяву про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру (додаток 3);

3.1.2. реєстраційну картку з загальною інформацією про об'єднання фінансових установ як юридичної особи (додаток 4);

3.1.3. реєстраційну картку з інформацією про учасників об'єднання фінансових установ (додаток 5);

3.2. Електронну копію документів, зазначених у підпунктах 3.1.2, 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 цього Положення, у форматі, визначеному Нацкомфінпослуг.

3.3. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, поданої до Нацкомфінпослуг для внесення до Реєстру.

3.4. Документи, зазначені в пункті 3.1 розділу 3 цього Положення, подаються представником заявника, який пред'являє паспорт або документ, що його замінює, та документ, що засвідчує повноваження представника, оформлений згідно з вимогами Цивільного кодексу України.

3.5. Подані документи приймаються за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику заявника з відміткою про дату надходження документів.

3.6. Інформація до Реєстру вноситься протягом 10 робочих днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 3.1 розділу 3 цього Положення.

3.7. Повідомлення про внесення інформації до Реєстру або відмову щодо внесення інформації до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі не пізніше третього робочого дня з дати прийняття розпорядження Нацкомфінпослуг про внесення інформації до Реєстру. У розпорядженні про відмову щодо внесення інформації до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.

3.8. Підставами для відмови щодо внесення інформації до Реєстру є:

невідповідність поданих документів вимогам цього Положення;

недостовірність інформації у документах, поданих заявником для внесення до Реєстру;

відсутність документів, передбачених пунктом 3.1 розділу 3 цього Положення.

3.9. У разі відмови щодо внесення інформації до Реєстру заявник може повторно звернутися до Нацкомфінпослуг із заявою про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру тільки після усунення недоліків, що були підставою для відмови.

3.10. У разі внесення інформації до Реєстру Нацкомфінпослуг оформлює Свідоцтво та вносить про нього відповідний запис до Реєстру.

3.11. Свідоцтво підписується Головою Нацкомфінпослуг і засвідчується печаткою.

3.12. Свідоцтва реєструються за відповідними номерами в Реєстрі.

3.13. Для отримання Свідоцтва представник заявника пред'являє паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження представника, оформлений згідно з вимогами Цивільного кодексу України.

3.14. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації до Реєстру не звернувся для отримання оформленого Свідоцтва, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про внесення інформації до Реєстру та анулювати Свідоцтво.

4. Переоформлення Свідоцтва та видача дубліката Свідоцтва

4.1. Підставами для переоформлення Свідоцтва є:

зміна найменування СРО, якщо ця зміна не пов'язана з її реорганізацією;

зміна місцезнаходження СРО.

4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва СРО зобов'язана не пізніше десятого робочого дня з дати виникнення таких підстав подати Нацкомфінпослуг відповідну заяву (додаток 6) разом із Свідоцтвом, що підлягає переоформленню. Крім того, СРО подає оригінали або нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зміни, зазначені в пункті 4.1 розділу 4 цього Положення.

4.3. Нацкомфінпослуг не пізніше десятого робочого дня з дати надходження заяви та документів, що додаються до неї, видає нове Свідоцтво з урахуванням змін, зазначених заявником.

4.4. У разі переоформлення Свідоцтва Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було переоформлене, з внесенням відповідних змін до Реєстру не пізніше третього робочого дня після дати прийняття такого рішення.

4.5. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

втрата Свідоцтва;

пошкодження Свідоцтва.

4.6. У разі втрати Свідоцтва заявник має звернутися до Нацкомфінпослуг та подати такі документи:

заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 7);

інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва у друкованих засобах масової інформації.

4.7. Якщо Свідоцтво не придатне для користування внаслідок його пошкодження, заявник подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

непридатне для користування Свідоцтво.

4.8. Нацкомфінпослуг не пізніше десятого робочого дня з дати одержання заяви видає заявникові дублікат Свідоцтва замість втраченого або пошкодженого.

5. Виключення інформації про СРО з Реєстру та анулювання Свідоцтва

5.1. Підставами для виключення СРО з Реєстру та анулювання Свідоцтва є припинення діяльності СРО або рішення Нацкомфінпослуг про відкликання всіх повноважень, які делеговані об'єднанню фінансових установ.

5.2. Про виключення СРО з Реєстру та анулювання Свідоцтва Нацкомфінпослуг повідомляє об'єднання фінансових установ та вносить відповідні зміни у Реєстр. Повідомлення здійснюється у письмовій формі з обов'язковим зазначенням підстав виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

6. Порядок користування інформацією з Реєстру

6.1. Користувачами інформації з Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні і фізичні особи.

6.2. Користувачі можуть одержати інформацію з Реєстру шляхом письмового звернення до Нацкомфінпослуг.

6.3. Нацкомфінпослуг публікує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про включені до Реєстру СРО.

7. Порядок контролю за додержанням вимог цього Положення

7.1. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

7.2. СРО зобов'язана протягом десяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до документів, поданих нею для внесення в Реєстр, письмово повідомити Нацкомфінпослуг та надати відповідні підтверджуючі документи.

7.3. СРО зобов'язана протягом десяти робочих днів після накладання санкцій іншими органами державної влади письмово повідомити Нацкомфінпослуг та надати відповідні підтверджуючі документи.

(пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Член Комісії - директор
Департаменту нагляду за
кредитними установами
 

 
 
А. Я. Оленчик
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

СВІДОЦТВО
про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегулівних організацій фінансових установ

_____________________________________________________________________________________
                                                                              (повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                        (скорочене найменування юридичної особи (за наявності))
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

має право здійснювати діяльність як саморегулівна організація фінансових установ на території України.

дата прийняття та номер розпорядження про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегулівних організацій фінансових установ: ____________________________
серія та номер Свідоцтва: ______________________
дата видачі Свідоцтва: ________________________
______________________________________________________________________ 

Голова 

____________________________
(підпис) 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

  

"___" ____________ 200_ року 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Відомості реєстру саморегулівних організацій фінансових установ

N з/п 

Повне найменування 

Скорочене найменування 

Найменування іноземною мовою 

Організаційно-
правова форма 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Найменування органу управління 

2  

Номер телефону, факсу, електронна пошта, web-сторінка 

Найменування банківської установи та МФО, її місцезнаходження, поточний рахунок 

П. І. Б. керівника, заступника (найменування посади) та головного бухгалтера 

Види фінансових установ, які є членами об'єднання фінансових установ 

Інформація про фінансові установи, які є членами об'єднання фінансових установ (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

Інформація про повноваження, які делеговані СРО Нацкомфінпослуг 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

N та дата видачі Свідоцтва про внесення інформації до Реєстру 

Дата внесення до Реєстру 

19 

20 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
 від 05.03.2013 р. N 712)

 

Заява про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегулівних організацій фінансових установ

Заявник ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                (повне найменування юридичної особи) 

Місцезнаходження _________________________________________________
Телефон ____________________________ Факс _________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____________________________________

Просить внести інформацію про об'єднання фінансових установ до реєстру
саморегулівних організацій фінансових установ

Два примірники опису (переліку) документів додаються. 

"___" ____________ 200_ року 

__________________________
(підпис керівника заявника) 

 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 21.08.2018 р. N 1455)

 

Реєстраційна картка юридичної особи

Інформацію підтверджую.

Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.

Посада керівника 

  

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Дата 

"___" ____________ 200_ року 

Підпис 

  

Дата складання інформації заявником

"___" ____________ 200_ року 

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів) 

  

Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності) 

  

Найменування заявника іншою мовою (з установчих документів, у разі наявності) 

  

Організаційно-правова форма 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Орган управління 

  

Форма власності 

  

Основні види діяльності за КВЕД 

  

Інформація про державну реєстрацію юридичної особи

Відомості про керівництво юридичної особи

Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника 

Прізвище, ім'я та по батькові заступника керівника 

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера 

  

  

  

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори 

  

  

  

  

  

  

Інформація про місцезнаходження юридичної особи

Код території за КОАТУУ 

  

Поштовий індекс 

  

Область 

  

Район 

  

Населений пункт 

  

Вулиця 

  

Корпус 

  

Будинок 

  

Квартира 

  

  

  

  

  

  

  

Міжміський телефонний код 

  

Телефон 

  

Факс 

  

Електронна пошта (за наявності) 

  

web-сторінка (за наявності) 

  

Інформація про банківські реквізити

Найменування банківської установи та її код за ЄДРПОУ 

  

Місцезнаходження 

  

Поточний рахунок 

  

МФО 

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ року 

_________________________
(підпис керівника заявника) 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712
,
від 21.08.2018 р. N 1455)

 

Реєстраційна картка з інформацією про учасників об'єднання фінансових установ

N
з/п 

Повне найменування 

Код фінансової установи відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ року 

_________________________
(підпис керівника заявника) 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

 

Заява
про переоформлення свідоцтва про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегулівних організацій фінансових установ

_____________________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

дата прийняття та номер розпорядження про внесення інформації про об'єднання
фінансових установ до Реєстру ___________________________
серія та номер Свідоцтва ________________________________

дата видачі Свідоцтва ___________________________________

просить переоформити Свідоцтво у зв'язку з

_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (зазначити причину) 

Два примірники опису (переліку) документів додаються. 

"___" ____________ 200_ року 

_________________________
(підпис керівника заявника) 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 21.08.2018 р. N 1455)

 

Заява
про видачу дубліката свідоцтва про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегулівних організацій фінансових установ

_____________________________________________________________________________________
                                                                          (повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

дата прийняття та номер розпорядження про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегулівних організацій фінансових установ ____________________________ 

серія та номер Свідоцтва ________________________

дата видачі Свідоцтва ___________________________

просить видати дублікат Свідоцтва у зв'язку з

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (зазначити причину) 

Два примірники опису (переліку) документів додаються. 

"___" ____________ 200_ року 

_________________________
(підпис керівника заявника) 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 21.08.2018 р. N 1455)

____________

Опрос