Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о применении форм товарно-транспортных накладных на перемещение спирта этилового, высокооктановых кислородсодержащих примесей и алкогольных напитков, форм товарно-транспортных накладных на перемещение спирта этилового, высокооктановых кислородсодержащих примесей и алкогольных напитков

Министерство транспорта и связи
Приказ, Инструкция от 28.04.2005 № 154
редакция действует с 04.10.2013

Про затвердження Інструкції про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 28 квітня 2005 року N 154

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2005 р. за N 817/11097

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 2 вересня 2013 року N 657

Відповідно до Указу Президента України від 09.02.2004 N 175 "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції", постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 N 786 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283" та з метою вдосконалення нормативно-правової бази галузі транспорту і приведення її у відповідність до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, що додається.

1.2. Форми товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, а саме:

товарно-транспортну накладну на переміщення спирту етилового, форма N 1-ТН /спирт/;

товарно-транспортну накладну на переміщення високооктанових кисневмісних домішок, форма N 1-ТН /вкд/;

товарно-транспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв, форма N 1-ТН /алкогольні напої/.

2. Керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності:

2.1. Застосовувати в роботі Інструкцію про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв після введення вищевказаних накладних нового зразка.

2.2. Використовувати форми товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв нового зразка та впроваджувати їх застосування після повного використання вищевказаних накладних старого зразка.

3. Державному департаменту автомобільного транспорту (Губа І. І.):

3.1. У встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести затверджений наказ до відома підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 17.08.2004 N 736 "Про затвердження форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за N 1032/9631.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Кроля С. С.

 

Міністр 

Є. А. Червоненко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

Перший заступник Міністра
аграрної політики України
 

 
І. М. Демчак
 

Голова Державної податкової
адміністрації України
 

 
О. І. Кірєєв
 

 

Інструкція
про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиного порядку застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового (N 1-ТН /спирт/), високооктанових кисневмісних домішок (N 1-ТН /вкд/), алкогольних напоїв (N 1-ТН /алкогольні напої/) для оформлення перевезення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок, алкогольних напоїв (далі - продукція) автомобільним транспортом.

1.2. Дія цієї Інструкції поширюється на юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб - суб'єктів господарювання.

1.3. У даній Інструкції всі наведені терміни, які використовуються у формах товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, уживаються у значенні, визначеному чинним законодавством України.

1.4. Перевезення продукції автомобільним транспортом у межах України здійснюється за умови наявності оформленої належним чином відповідної товарно-транспортної накладної встановленого зразка форми N 1-ТН /спирт/, N 1-ТН /вкд/ або N 1-ТН /алкогольні напої/ (далі - накладна).

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657)

1.5. Товарно-транспортні накладні на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв оформляються на звичайних бланках, виготовлених типографським способом або іншими засобами друку, та реєструються в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв з присвоєнням їм реєстраційного номера в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Форма бланка повинна містити всі реквізити форми N 1-ТН /спирт/, N 1-ТН /алкогольні напої/ відповідно до цієї Інструкції.

Товарно-транспортні накладні на переміщення високооктанових кисневмісних домішок оформляються на звичайних бланках, виготовлених типографським способом або іншими засобами друку із застосуванням власної нумерації. Форма бланка повинна містити всі реквізити форми N 1-ТН /вкд/ відповідно до цієї Інструкції.

(пункт 1.5 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657)

1.6. Накладна виписується у чотирьох примірниках:

перший примірник залишається у відправника і є підставою для списання продукції;

другий примірник видається (передається) одержувачу, він є підставою для оприбуткування продукції;

третій примірник, завірений підписом і печаткою одержувача, залишається у перевізника і є підставою для його розрахунків із замовником автотранспорту, обліку транспортної роботи, нарахування заробітної плати водію тощо;

четвертий примірник, завірений підписом і печаткою відправника, передається охороні для виїзду за межі підприємства-відправника.

(абзац п'ятий пункту 1.6 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657)

2. Оформлення накладних

(У тексті глави 2 слова "акцизний збір" у всіх відмінках замінено словами "акцизний податок" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 2 вересня 2013 року N 657)

2.1. Накладна оформлюється у такій послідовності:

під заголовком відповідної товарно-транспортної накладної вказуються дата виписки накладної, марка автомобіля (причепа/напівпричепа), його державний номер, тип, найменування перевізника та замовника (платника), прізвище, ім'я, по батькові водія та номер його посвідчення на право керування транспортним засобом;

(абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657)

у рядку "Відправник" указуються повне найменування, його місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії на виробництво (оптову або роздрібну торгівлю) продукції, що ліцензується;

(абзац третій пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657)

у рядку "Одержувач" записуються повне найменування підприємства одержувача продукції, його місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії на виробництво (оптову або роздрібну торгівлю) продукції, що ліцензується, номер і дата видачі наряду на відпуск продукції;

(абзац четвертий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657)

у рядку "Пункт навантаження" вказуються назва та місцезнаходження пункту навантаження продукції;

у рядку "Пункт розвантаження" вказуються назва та місцезнаходження зберігання продукції.

За умови прийняття до перевезення товарно-матеріальних цінностей довіреною особою одержувача вантажу за довіреністю ця особа в рядку "Вантаж одержав" записує посаду, прізвище, ініціали і підтверджує факт одержання вантажу особистим підписом. Відправник вантажу проставляє номер довіреності, дату її видачі та ким видана.

У рядку "Відпуск за довіреністю одержувача" вказуються серія і номер довіреності, дата виписки, ким видана;

у рядку "Вантаж одержав" вказуються посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка отримує вантаж.

У таблиці розділу "Вантажно-розвантажувальні операції" вказуються:

у графі 1 - найменування операції;

у графі 2 - загальна маса вантажу (брутто) в кілограмах;

у графах 3, 4, 5 - час (год., хв.) прибуття, вибуття, простою при здійсненні відповідної операції;

у графі 6 - підпис відповідальної особи.

У рядку "Усього відпущено в кількості, на загальну суму" записуються кількість та словами загальна вартість продукції з урахуванням суми ПДВ та акцизного податку (далі - АЗ) (якщо останній сплачується), крім того, окремо вказується сума ПДВ і акцизного податку (якщо такий сплачується);

у рядку "Вантаж (пломба N), кількість місць" записуються найменування вантажу, номер пломби (у разі потреби), кількість вантажу та маса брутто в кілограмах;

у рядку "Водій - експедитор" проставляються посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис водія або експедитора, що прийняв вантаж для перевезення;

у рядку "Бухгалтер (відповідальна особа)" ставиться підпис бухгалтера або відповідальної особи за облік відвантажених матеріальних цінностей;

у рядку "Відпуск дозволив" проставляється підпис керівника підприємства (особи, на яку покладено відповідні обов'язки), який скріплюється печаткою;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657)

- абзац двадцятий пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657)

- абзац двадцять перший пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657
,
 у зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцятим
)

у рядку "Супровідні документи" вказуються назви, номери і дати видачі документів, що додаються до накладної.

2.2. Заповнення таблиці "Відомості про вантаж" (зворотний бік товарно-транспортної накладної) здійснюється:

2.2.1. У товарно-транспортній накладній форми N 1-ТН /спирт/ указуються:

у графі 7 - номер за порядком;

у графі 8 - найменування продукції, що відвантажується;

у графі 9 - реєстраційний номер сертифіката відповідності зазначеної продукції;

у графі 10 - дата видачі сертифіката відповідності зазначеної продукції;

у графі 11 - об'єм спирту з урахуванням поправки на об'ємне розширення мірника в декалітрах;

у графі 12 - міцність спирту при температурі +20° C;

у графі 13 - середньодинамічна температура спирту в мірниках у градусах;

у графі 14 - множник об'ємного вмісту безводного спирту;

у графі 15 - кількість безводного спирту у водно-спиртовому розчині, віднесена до його нормальної температури (+20° C), у декалітрах;

у графі 16 - ціна відповідної продукції, установлена продавцем за 1 декалітр, що відвантажується, без урахування ПДВ та акцизного податку, у гривнях;

у графі 17 - загальна вартість відповідної продукції, що відвантажується, з урахуванням ПДВ й АЗ, у гривнях;

у графі 18 - найменування тари, у якій перевозиться спирт (наприклад, "автомобільна цистерна" - скорочено "а/ц", "бочки" - "боч." та інше);

у графі 19 - кількість місць вантажу;

у графі 20 - маса вантажу (нетто), визначена розрахунково за Таблицями для визначення вмісту етилового спирту у водно-спиртових розчинах або зважуванням на вагах, у кілограмах.

2.2.2. У товарно-транспортній накладній форми N 1-ТН /вкд/ указуються:

у графі 7 - номер за порядком;

у графі 8 - вид, сорт продукції, що відвантажується;

у графі 9 - об'єм високооктанових кисневмісних домішок (далі - ВКД) з урахуванням поправки на об'ємне розширення мірника, у декалітрах;

у графі 10 - середньодинамічна температура ВКД у мірниках, у градусах;

у графі 11 - густина ВКД, приведена до середньої температури зливу;

у графі 12 - маса ВКД, яка визначається за її об'ємом та густиною, у кілограмах;

у графі 13 - відпускна ціна відповідної продукції, установлена продавцем за 1 кг, що відвантажується, без урахування ПДВ та акцизного податку;

у графі 14 - загальна вартість відповідної продукції, що відвантажується, з урахуванням ПДВ та акцизного податку, у гривнях;

у графі 15 - найменування тари;

у графі 16 - маса вантажу (нетто), у кілограмах.

2.2.3. У товарно-транспортній накладній форми N 1-ТН /алкогольні напої/ указуються:

у графі 7 - номер за порядком;

у графі 8 - назва алкогольних напоїв;

у графі 9 - місткість одиниці (тари);

у графі 10 - реєстраційний номер сертифіката відповідності зазначеної продукції;

у графі 11 - дата видачі сертифіката відповідності зазначеної продукції;

у графі 12 - кількість місць зазначеної продукції;

у графі 13 - загальна кількість одиниць;

у графі 14 - ціна без ПДВ за одиницю продукції у гривнях;

у графі 15 - вартість вантажу з урахуванням ПДВ у гривнях;

у графі 16 - кількість бою, нестачі, некондиції продукції в одиницях;

у графі 17 - фактично отримана кількість продукції в одиницях;

у графі 18 - складені акти (кількість одиниць бою, нестачі, некондиції, на які складаються акти в довільній формі), записуються номери актів та дата їх складання.

2.3. Після таблиці "Відомості про вантаж":

у рядках "Зазначені спиртопродукти відвантажені в кількості" та "Зазначені спиртопродукти прийняті в кількості" указується кількість відвантаженої та прийнятої спиртопродукції (заповнюється у формах N 1-ТН /спирт/ та N 1-ТН /вкд/);

у рядку "Здав (відповідальна особа відправника)" фіксується факт передачі вантажу відповідальній особі одержувача вантажу та підтверджується підписом;

у рядку "Прийняв (відповідальна особа одержувача)" фіксується факт прийняття вантажу від відповідальної особи відправника вантажу, що підтверджується підписом та скріплюється печаткою;

у рядках "Прийняв водій-експедитор" та "Здав водій-експедитор" водій особистим підписом засвідчує прийняття та здачу вантажу одержувачу.

При необхідності продовження переліку продукції, що міститься у таблиці "Відомості про вантаж" форми N 1-ТН /алкогольні напої/, допускається застосування додаткових аркушів (додаток до товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв) N 1-ТН /алкогольні напої/.

 

Перший заступник директора
Державного департаменту
автомобільного транспорту
 

 
 
П. В. Главацький
 

 

(У всіх формах товарно-транспортних накладних слова "акцизний збір" у всіх відмінках замінено словами "акцизний податок" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 2 вересня 2013 року N 657)

1 прим. - відправнику
2 прим. - одержувачу
3 прим. - перевізнику
4 прим. - перевізнику

Номер, зареєстрований в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв  

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА
на переміщення спирту етилового
"___" ____________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 28 квітня 2005 р. N 154
Форма N 1-ТН /спирт/ 

Автомобіль _____________________________________________________________ Причіп (напівпричіп) _____________________________________________________
                                                                    (марка, державний номер, тип)                                                                                                                       (марка, державний номер, тип) 
Перевізник _______________________________ Замовник (платник) __________________________________ Водій _____________________________________________
                                           (найменування)                                                                             (найменування)                                             (прізвище, ім'я, по батькові, номер посвідчення) 
Відправник ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                 (повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії на виробництво продукції)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Одержувач ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                 (повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії на виробництво продукції, номер і дата видачі наряду)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пункт навантаження _________________________________________________________ Пункт розвантаження _________________________________________________
                                                                                     (назва, місцезнаходження)                                                                                                                         (назва, місцезнаходження) 
Відпуск за довіреністю одержувача серія __________ N ____________ від "___" ____________ 20__ р., виданою _________________________________________________ 
Вантаж одержав _____________________________________________________________________________
                                                                                                    (посада, П. І. Б., підпис) 

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ 

Операція 

Маса брутто, кг 

Час (год., хв.) 

Підпис відповідальної особи 

прибуття 

вибуття 

простою 

Навантаження 

 

 

 

 

 

Розвантаження 

 

 

 

 

 

Усього відпущено в кількості _______________ на загальну суму ____________________________________________________________________,
                                                                                                                                                                                                       (словами з урахуванням суми ПДВ та АЗ) 
у т. ч. ПДВ _______________________________________________________________, акцизний податок _________________________________

Вантаж (пломба N), кількість місць _______________________________________          Супровідні документи ______________________________
                                                                                                                         (словами)
масою брутто, кг ________________________________________ для перевезення          _________________________________________________
                                                                                     (словами)
Водій-експедитор _____________________________________________________           _________________________________________________
                                                                                           (посада, П. І. Б., підпис)
Бухгалтер (відповідальна особа) _________________________________________           _________________________________________________
                                                                                                                        (підпис)
Відпуск дозволив _____________________________________________________           _________________________________________________
                                                                                          (підпис, печатка) 

Зворотний бік форми N 1-ТН /спирт/ 

ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ 

N
з/п 

Вид (сорт) спирту 

Реєстра-
ційний номер серти-
фіката відпо-
відності 

Дата видачі сертифі-
ката відпо-
відності 

Об'єм спирту з ураху-
ванням поправки на об'ємне розши-
рення,
дал 

Міцність спирту при темпера-
турі +20° C 

Середньо-
динамічна темпера-
тура спирту в мірниках,
град 

Множник об'ємного вмісту безводного спирту 

Кіль-
кість безвод-
ного спирту,
дал 

Ціна за 1 дал,
грн. 

Сума, грн. 

Най-
мену-
вання тари 

Кіль-
кість місць 

Маса нетто, кг 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначені спиртопродукти відвантажені в кількості ______________________________ (дал) Зазначені спиртопродукти прийняті в кількості ________________________ (дал)
                                                                                                                   (словами)                                                                                                                                        (словами) 

Здав (відповідальна особа відправника) 

Прийняв водій-експедитор 

Здав водій-експедитор 

Прийняв (відповідальна особа одержувача) 

____________________________________
(підпис) 

___________________________
(посада, П. І. Б., підпис) 

__________________________
(посада, П. І. Б., підпис) 

____________________________________
(підпис, печатка) 

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657)

 

1 прим. - відправнику
2 прим. - одержувачу
3 прим. - перевізнику
4 прим. - перевізнику

Власна нумерація

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА
на переміщення високооктанових кисневмісних домішок
"___" ____________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 28 квітня 2005 р. N 154
Форма N 1-ТН /вкд/ 

Автомобіль _____________________________________________________________ Причіп (напівпричіп) _____________________________________________________
                                                                    (марка, державний номер, тип)                                                                                                                       (марка, державний номер, тип) 
Перевізник _______________________________ Замовник (платник) __________________________________ Водій _____________________________________________
                                           (найменування)                                                                             (найменування)                                             (прізвище, ім'я, по батькові, номер посвідчення) 
Відправник ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                 (повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії на виробництво продукції)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Одержувач ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                 (повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії на виробництво продукції, номер і дата видачі наряду)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пункт навантаження _________________________________________________________ Пункт розвантаження _________________________________________________
                                                                                     (назва, місцезнаходження)                                                                                                                         (назва, місцезнаходження) 
Відпуск за довіреністю одержувача серія __________ N ____________ від "___" ____________ 20__ р., виданою _________________________________________________ 
Вантаж одержав _____________________________________________________________________________
                                                                                                    (посада, П. І. Б., підпис) 

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ 

Операція 

Маса брутто, кг 

Час (год., хв.) 

Підпис відповідальної особи 

прибуття 

вибуття 

простою 

Навантаження 

 

 

 

 

 

Розвантаження 

 

 

 

 

 

Усього відпущено в кількості _______________ на загальну суму ____________________________________________________________________,
                                                                                                                                                                                                       (словами з урахуванням суми ПДВ та АЗ) 
у т. ч. ПДВ _______________________________________________________________, акцизний податок _________________________________

Вантаж (пломба N), кількість місць _______________________________________          Супровідні документи ______________________________
                                                                                                                         (словами)
масою брутто, кг ________________________________________ для перевезення          _________________________________________________
                                                                                     (словами)
Водій-експедитор _____________________________________________________           _________________________________________________
                                                                                           (посада, П. І. Б., підпис)
Бухгалтер (відповідальна особа) _________________________________________           _________________________________________________
                                                                                                                        (підпис)
Відпуск дозволив _____________________________________________________           _________________________________________________
                                                                                          (підпис, печатка) 

Зворотний бік форми N 1-ТН /вкд/ 

ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ 

N
з/п 

Вид (сорт) 

Об'єм ВКД з урахуванням поправки на об'ємне розширення,
дал 

Середньо-
динамічна температура ВКД в мірниках,
град 

Густина 

Маса ВКД, кг 

Відпускна ціна,
грн./кг 

Вартість, грн. 

Наймену-
вання тари 

Маса нетто, кг 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначені спиртопродукти відвантажені в кількості ______________________________ (дал) Зазначені спиртопродукти прийняті в кількості ________________________ (дал)
                                                                                                                   (словами)                                                                                                                                        (словами) 

Здав (відповідальна особа відправника) 

Прийняв водій-експедитор 

Здав водій-експедитор 

Прийняв (відповідальна особа одержувача) 

____________________________________
(підпис) 

___________________________
(посада, П. І. Б., підпис) 

__________________________
(посада, П. І. Б., підпис) 

____________________________________
(підпис, печатка) 

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657)

 

1 прим. - відправнику
2 прим. - одержувачу
3 прим. - перевізнику
4 прим. - перевізнику

Номер, зареєстрований в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв 

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА
на переміщення алкогольних напоїв
"___" ____________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 28 квітня 2005 р. N 154
Форма N 1-ТН /алкогольні напої/ 

Автомобіль _____________________________________________________________ Причіп (напівпричіп) _____________________________________________________
                                                                    (марка, державний номер, тип)                                                                                                                       (марка, державний номер, тип) 
Перевізник _______________________________ Замовник (платник) __________________________________ Водій _____________________________________________
                                           (найменування)                                                                             (найменування)                                             (прізвище, ім'я, по батькові, номер посвідчення) 
Відправник ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                 (повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії на виробництво продукції)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Одержувач ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                 (повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії на виробництво продукції, номер і дата видачі наряду)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пункт навантаження _________________________________________________________ Пункт розвантаження _________________________________________________
                                                                                     (назва, місцезнаходження)                                                                                                                         (назва, місцезнаходження) 
Відпуск за довіреністю одержувача серія __________ N ____________ від "___" ____________ 20__ р., виданою _________________________________________________ 
Вантаж одержав _____________________________________________________________________________
                                                                                                    (посада, П. І. Б., підпис) 

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ 

Операція 

Маса брутто, кг 

Час (год., хв.) 

Підпис відповідальної особи 

прибуття 

вибуття 

простою 

Навантаження 

 

 

 

 

 

Розвантаження 

 

 

 

 

 

Усього відпущено в кількості _______________ на загальну суму ____________________________________________________________________,
                                                                                                                                                                                                       (словами з урахуванням суми ПДВ та АЗ) 
у т. ч. ПДВ _______________________________________________________________, акцизний податок _________________________________

Вантаж (пломба N), кількість місць _______________________________________          Супровідні документи ______________________________
                                                                                                                         (словами)
масою брутто, кг ________________________________________ для перевезення          _________________________________________________
                                                                                     (словами)
Водій-експедитор _____________________________________________________           _________________________________________________
                                                                                           (посада, П. І. Б., підпис)
Бухгалтер (відповідальна особа) _________________________________________           _________________________________________________
                                                                                                                        (підпис)
Відпуск дозволив _____________________________________________________           _________________________________________________
                                                                                          (підпис, печатка) 

Зворотний бік форми N 1-ТН /алкогольні напої/ 

ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ 

N
з/п 

Назва продукції 

Місткість одиниці (тари) 

Реєстраційний номер сертифіката відповідності 

Дата видачі сертифіката відповідності 

Кількість місць 

Загальна кількість одиниць 

Ціна без ПДВ за одиницю, грн. 

Вартість вантажу з ПДВ, грн. 

Бій, нестача, некондиція (кількість одиниць) 

Фактично отримано вантажу, одиниць 

Складені акти 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у т. ч. ПДВ 

  

  

Здав (відповідальна особа відправника) 

Прийняв водій-експедитор 

Здав водій-експедитор 

Прийняв (відповідальна особа одержувача) 

____________________________________
(підпис) 

___________________________
(посада, П. І. Б., підпис) 

__________________________
(посада, П. І. Б., підпис) 

____________________________________
(підпис, печатка) 

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657)

 

1 прим. - відправнику
2 прим. - одержувачу
3 прим. - перевізнику
4 прим. - перевізнику

Номер, зареєстрований в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв 

ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ
до товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв від "___" ______________ 20__ р. Номер, зареєстрований в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв 

Додаток
до форми товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв
форма N 1-ТН /алкогольні напої/ 

N
з/п 

Назва продукції 

Місткість одиниці (тари) 

Реєстраційний номер сертифіката відповідності 

Дата видачі сертифіката відповідності 

Кількість місць 

Загальна кількість одиниць 

Ціна без ПДВ за одиницю, грн. 

Вартість вантажу з ПДВ, грн. 

Бій, нестача, некондиція (кількість одиниць) 

Фактично отримано вантажу, одиниць 

Складені акти 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зворотний бік додатка до форми товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв форма N 1-ТН /алкогольні напої/ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у т. ч. ПДВ 

  

  

Здав (відповідальна особа відправника) 

Прийняв водій-експедитор 

Здав водій-експедитор 

Прийняв (відповідальна особа одержувача) 

____________________________________
(підпис) 

___________________________
(посада, П. І. Б., підпис) 

__________________________
(посада, П. І. Б., підпис) 

____________________________________
(підпис, печатка) 

(додаток до форми із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 02.09.2013 р. N 657)

____________

Опрос