Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок предоставления помощи по безработице, в том числе единовременной ее выплаты для организации безработными предпринимательской деятельности

Минтруда
Приказ от 07.07.2005 № 216
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 7 липня 2005 року N 216

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 липня 2005 р. за N 798/11078

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 20 листопада 2000 року N 307
згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 15 червня 2015 року N 613)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 21, 2 квітня 2010 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 5 липня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та з метою удосконалення порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 N 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за N 915/5136, що додаються.

 

Міністр 

В. Кириленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування
України на випадок безробіття
 

  

 

Зміни
до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

1. У розділі 2:

1.1 пункт 2.3 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"установлення інвалідності в установленому законодавством порядку";

у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

1.2 у пункті 2.6 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами та цифрами "постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1266";

1.3 у пункті 2.8 слова "у галузях національної економіки відповідної області" замінити словами "за всіма видами економічної діяльності у відповідній області";

1.4 абзац другий пункту 2.9 після слів "на пенсію" доповнити словами "чоловіків після досягнення 58 років, жінок - 53 років";

1.5 доповнити розділ пунктами 2.10 та 2.11 такого змісту:

"2.10. Випускникам навчальних закладів, які в період навчання працювали на умовах трудового договору, допомога по безробіттю визначається як для застрахованих осіб.

2.11. Визначений розмір допомоги по безробіттю не переглядається у зв'язку з участю в оплачуваних громадських роботах".

2. У розділі 3:

2.1 у пункті 3.1:

підпункт 2 доповнити словами "(для наступних страхових випадків)";

доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

"6) страховий стаж, набутий в країнах, з якими укладено міжнародні договори, що передбачають взаємне визнання страхового стажу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України";

2.2 у пункті 3.2:

підпункт 2 доповнити словами "(особам, які звільнені з військової служби без права на пенсію у зв'язку із скороченням чисельності або штату, за станом здоров'я)";

підпункт 3 доповнити словами "(особам, які звільнені зі служби без права на пенсію у зв'язку із скороченням чисельності або штату, за станом здоров'я)";

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) періоди заняття підприємницькою діяльністю та виконання робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими угодами зі сплатою збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", а також після 1 січня 2001 року - зі сплатою єдиного податку та в разі придбання спеціального торгового патенту до їх скасування або виключення з їх складу збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття";

доповнити пункт підпунктами 5 та 6 такого змісту:

"5) трудовий стаж до 1 січня 2001 року, набутий в країнах, з якими укладено міжнародні договори, що передбачають взаємне визнання трудового стажу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

6) трудовий стаж після 1 січня 2001 року, набутий в країнах, де відсутнє соціальне страхування на випадок безробіття та з якими укладено після цієї дати міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що передбачають визнання трудового, прирівняного до страхового, стажу".

3. У розділі 4:

3.1 абзац другий пункту 4.1 після слів "передпенсійного віку" доповнити словами "(за 2 роки до настання права на пенсію: чоловіків після досягнення 58 років, жінок - 53 років)";

3.2 пункт 4.2 після слів "за станом здоров'я" доповнити словами "без права на пенсію";

3.3 у пункті 4.3:

підпункт 1 після слів "з військової служби" доповнити словами "без права на пенсію", після слів "чисельності або штату" слова "без права на пенсію" виключити;

підпункт 2 після слів "військової служби" доповнити словами "без права на пенсію".

4. У розділі 5:

4.1 у пункті 5.2 слова "три місяці" замінити словами "один місяць";

4.2 підпункт 1 пункту 5.3 доповнити словами "(не застосовується до військовослужбовців, зазначених у підпункті 2 пункту 4.3 цього Порядку)";

4.3 підпункт 4 пункту 5.4 доповнити словами "(не застосовується до військовослужбовців, зазначених у підпункті 1 пункту 4.3 цього Порядку)";

4.4 у пункті 5.5:

а) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) працевлаштування безробітного, зайняття підприємницькою або іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами (з дня працевлаштування, державної реєстрації як суб'єкта підприємницької або іншої діяльності, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами)";

б) у підпункті 5 слова "(з дня початку проходження служби)" замінити словами "(з дати, зазначеної у повістці)";

в) у підпункті 9 слова "(з дня призначення цієї допомоги)" замінити словами "(з дня набуття такого права відповідно до медичної довідки)";

4.5 доповнити розділ пунктом 5.6 такого змісту:

"5.6. Якщо під час першої реєстрації безробітному було скорочено виплату допомоги по безробіттю відповідно до пунктів 5.3 та 5.4 цього Порядку і він був знятий в цей період з обліку та не був працевлаштований, то в разі повторної реєстрації (перереєстрації) у межах двох років строк скорочення продовжує тривати. Увесь строк скорочення зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю.

Якщо така особа працевлаштувалась та в черговий раз визнана безробітною в межах двох років з дня призначення допомоги по безробіттю, то строк скорочення не продовжується, а до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю зараховується строк скорочення до зняття особи з обліку".

5. У розділі 6:

5.1 пункт 6.6 доповнити абзацом такого змісту:

"Допомога по безробіттю нараховується до дня останнього відвідування центру зайнятості включно";

5.2 у підпункті 2 пункту 6.7 слова "одного місяця" замінити цифрами та словами "30 календарних днів";

5.3 у пункті 6.8:

в абзаці першому слова "в установлені строки" замінити словами та цифрами "протягом 30 календарних днів";

доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"Якщо особа не зареєструвалася в службі зайнятості у строки, зазначені в абзаці першому цього пункту, то виплата допомоги по безробіттю скорочується відповідно до підпункту 4 пункту 5.4 цього Порядку";

у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім та викласти його в такій редакції:

"Зазначені періоди не включаються у дворічний період, протягом якого ця допомога надається";

5.4 пункт 6.9 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі порушення строку звернення до державної служби зайнятості, зазначеного в договорі між центром зайнятості та безробітним на професійне навчання, виплата допомоги по безробіттю скорочується відповідно до підпункту 5 пункту 5.4 цього Порядку";

5.5 пункт 6.10 після слова "перереєстрації" доповнити словами "у межах двох років", слово та цифру "підпункту 4" замінити словом та цифрою "підпункту 5";

5.6 пункт 6.12 викласти в такій редакції:

"6.12. У разі чергового визнання в установленому порядку особи безробітною, якій виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв'язку з працевлаштуванням, виконанням робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами, зайняттям підприємницькою або іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, у межах двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно. Призначена допомога по безробіттю виплачується в межах цього дворічного періоду.

Розмір допомоги по безробіттю особам, які виконували роботи (послуги) за цивільно-правовими угодами, займалися підприємницькою або іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, залежить від їх участі в страхуванні на випадок безробіття (на добровільних засадах) під час здійснення цієї діяльності. Якщо особа брала участь у страхуванні в цей період та сплачувала страхові внески не менше 26 календарних тижнів протягом року перед настанням безробіття, то розмір допомоги по безробіттю визначається залежно від її середнього доходу та загального страхового стажу.

Якщо особа не брала участі в страхуванні в цей період або сплачувала страхові внески менше 26 календарних тижнів протягом року перед настанням безробіття, то допомога по безробіттю їй призначається у мінімальному розмірі";

5.7 доповнити розділ пунктом 6.121 такого змісту:

"6.121. Безробітному, якому виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв'язку з відмовою від послуг державної служби зайнятості без поважних причин, набранням законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування, при повторному зверненні до державної служби зайнятості в межах двох років виплачується залишок допомоги по безробіттю за умови збереження права на її одержання.

Зазначені періоди включаються у дворічний період, протягом якого ця допомога надається";

5.8 абзац другий пункту 6.13 викласти в такій редакції:

"Якщо особа не була працевлаштована або без сплати внесків на страхування на випадок безробіття здійснювала підприємницьку або іншу діяльність (виконувала роботи (послуги) за цивільно-правовими угодами, забезпечувала себе роботою самостійно), працювала за межами України за відсутності міжнародних договорів, що передбачають взаємне визнання страхового (трудового) стажу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, то допомога по безробіттю їй не призначається".

6. У розділі 7:

6.1 пункт 7.2 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Одноразова виплата допомоги по безробіттю особам передпенсійного віку здійснюється на загальних підставах у розмірі річної суми допомоги по безробіттю. Якщо безробітний вже отримав допомогу по безробіттю протягом 360 календарних днів, то йому може бути виплачена одноразово допомога по безробіттю за наступні 360 календарних днів";

у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

6.2 пункт 7.7 після слова "одноразово" доповнити словами "(крім осіб, зазначених у пункті 7.8 цього Порядку)";

6.3 доповнити розділ пунктом 7.8 такого змісту:

"7.8. У разі чергового визнання в установленому порядку безробітними осіб передпенсійного віку, яким допомога по безробіттю виплачена одноразово для організації підприємницької діяльності, допомога по безробіттю призначається після закінчення періоду, за який була здійснена одноразова виплата.

Розмір допомоги по безробіттю зазначеним особам залежить від їх участі в страхуванні на випадок безробіття (на добровільних засадах) під час здійснення підприємницької діяльності. Якщо особа брала участь у страхуванні в цей період та сплачувала страхові внески не менше 26 календарних тижнів протягом року перед настанням безробіття, то розмір допомоги по безробіттю визначається залежно від її середнього доходу та загального страхового стажу.

Якщо особа не брала участі в страхуванні в період підприємницької діяльності або здійснювала підприємницьку діяльність зі сплатою страхових внесків менше 26 календарних тижнів протягом року перед настанням безробіття, то допомога по безробіттю їй призначається у мінімальному розмірі".

 

Директор Департаменту політики
державного соціального страхування
 

 
О. Скрипник
 

Опрос