Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке внесения информации о финансовых учреждениях - юридических лицах публичного права в Государственный реестр финансовых учреждений и внесении изменений в распоряжение от 05.12.2003 N 152

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 07.07.2005 № 4300
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ та внесення змін до розпорядження від 05.12.2003 N 152

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від
7 липня 2005 року N 4300

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 липня 2005 р. за N 796/11076

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 5 березня 2013 року N 712

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 28 листопада 2013 року N 4368)

З метою удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ (додається).

2. У пункті 1.2 розділу 1 Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2003 N 152, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1252/8573 (із змінами), слова "кредитних спілок та ломбардів" замінити словами "фінансових установ - юридичних осіб публічного права, кредитних спілок та ломбардів".

Пункт 1.2 розділу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дія цього Положення поширюється на фінансові установи - юридичні особи публічного права, визначені в главі 8 Господарського кодексу України".

3. Фінансові установи - юридичні особи публічного права, створені до набрання чинності цим розпорядженням, зобов'язані протягом одного року подати до Держфінпослуг документи для внесення інформації про них до Державного реєстру фінансових установ.

При цьому в разі встановлення невідповідності поданих документів вимогам спеціального законодавчого акта й Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Держфінпослуг уносить пропозиції такій юридичній особі, а також суб'єкту її створення у встановленому законодавством порядку усунути виявлені невідповідності для подальшого внесення інформації про неї до Державного реєстру фінансових установ.

4. Управлінню розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції (Русинський М. П.) спільно з Юридичним департаментом (Сильчук В. А.) подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Голови Мосійчук Т. К.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ

(У тексті Положення слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Це Положення розроблене відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (далі - Положення про Державний реєстр фінансових установ), з урахуванням статті 81 Цивільного кодексу України та спеціальних законодавчих актів про порядок створення і правовий статус відповідних юридичних осіб публічного права.

(преамбула у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.11.2012 р. N 2421)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає перелік вимог, яким мають відповідати фінансові установи - юридичні особи публічного права, їх відокремлені підрозділи для внесення інформації про них до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр), порядок такого внесення та перелік вимог до документів, що подаються ними до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1.2. Дія цього Положення поширюється на фінансові установи - юридичні особи публічного права, які надають окремі види фінансових послуг, крім:

а) фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій;

б) Державного казначейства України;

в) державних цільових фондів;

г) юридичних осіб публічного права, які створені відповідно до вимог глави 8 Господарського кодексу України.

1.3. У цьому Положенні поняття "фінансова установа - юридична особа публічного права" вживається у такому значенні:

фінансова установа - юридична особа публічного права - фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги.

Інші поняття застосовуються відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Положення про Державний реєстр фінансових установ.

1.4. Унесення інформації про фінансову установу - юридичну особу публічного права до Реєстру, переоформлення та видача дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво), виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до Положення про Державний реєстр фінансових установ з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

1.5. Фінансова установа - юридична особа публічного права має право провадити діяльність з надання фінансових послуг виключно після внесення інформації про неї до Реєстру та отримання Свідоцтва (додаток 1 до Положення про Державний реєстр фінансових установ). Копія Свідоцтва, завірена керівником фінансової установи - юридичної особи публічного права, має бути розміщена в місцях, доступних для ознайомлення клієнтів як у фінансовій установі - юридичній особі публічного права, так і в кожному її відокремленому підрозділі.

1.6. Свідоцтво оформлюється Нацкомфінпослуг та видається без зазначення в ньому строку дії і не є чинним з дня прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення фінансової установи - юридичної особи публічного права з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

1.7. Надання фінансовою установою - юридичною особою публічного права фінансових послуг після виключення інформації про неї з Реєстру та анулювання Свідоцтва не допускається.

1.8. Фінансова установа - юридична особа публічного права має відповідати переліку вимог, установленому розділом 2 цього Положення, як на дату подання нею заяви про внесення інформації про неї до Реєстру, так і протягом усього строку зберігання цієї інформації.

1.9. Документи, які подаються фінансовою установою - юридичною особою публічного права до Нацкомфінпослуг, мають:

1.9.1 бути викладені державною мовою;

1.9.2 містити достовірну інформацію на дату складання заяви;

1.9.3 надаватися у теках (папках) з внутрішнім описом.

2. Вимоги до фінансових установ - юридичних осіб публічного права для внесення інформації про них до Реєстру

Фінансова установа - юридична особа публічного права для внесення інформації про неї до Реєстру має відповідати таким вимогам:

2.1 рішення про утворення (засновницький договір, статут, положення) фінансової установи - юридичної особи публічного права відповідають вимогам спеціального законодавчого акта, відповідно до якого створена така юридична особа, і Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

2.2 має внутрішні правила, що регламентують надання фінансовою установою - юридичною особою публічного права фінансових послуг, затверджені в установленому порядку, якщо порядок надання послуг не встановлений уповноваженим органом державної влади;

2.3 забезпечує наявність спеціального технічного обладнання, облікової і реєструючої систем, необхідних для надання фінансових послуг (у тому числі програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів тощо);

2.4 має власне або орендоване приміщення, призначене для надання фінансових послуг, яке повинно бути обладнане необхідними засобами безпеки, зокрема охоронною сигналізацією та/або відповідною охороною;

2.5 професійні якості та ділова репутація персоналу відповідають установленим законом вимогам.

3. Порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Реєстру

3.1. Розгляд документів фінансової установи - юридичної особи публічного права здійснює Нацкомфінпослуг відповідно до Положення про Державний реєстр фінансових установ та цього Положення.

3.2. Для внесення інформації про фінансову установу - юридичну особу публічного права до Реєстру фінансова установа - юридична особа публічного права подає (надсилає) до Нацкомфінпослуг документи (у паперовій та електронній формах), а саме:

3.2.1 заяву про внесення інформації до Реєстру (додаток 2 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);

3.2.2 реєстраційну картку із загальною інформацією про юридичну особу (додаток 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);

3.2.3 копію рішення про утворення (засновницького договору, статуту, положення) фінансової установи - юридичної особи публічного права, завірену в установленому порядку;

3.2.4 друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням);

(підпункт 3.2.4 пункту 3.2 у редакції розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712)

3.2.5 інформацію про ліцензії та правила на провадження певного виду фінансових послуг (за наявності) (додаток 4 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);

3.2.6 реєстраційну картку з інформацією про відокремлені підрозділи юридичної особи (за наявності підрозділів) (додаток 5 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);

3.2.7 засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням фінансової установи - юридичної особи публічного права та її відокремлених підрозділів;

3.2.8 інформацію про наявність у фінансовій установі - юридичній особі публічного права та її відокремлених підрозділах необхідних засобів безпеки, зокрема охоронної сигналізації та/або відповідної охорони, завірену підписом керівника та печаткою фінансової установи - юридичної особи публічного права;

3.2.9 копії дипломів про освіту та витяги з трудових книжок керівника та головного бухгалтера фінансової установи - юридичної особи публічного права, завірені підписом керівника та печаткою фінансової установи - юридичної особи публічного права;

3.2.10 інформацію про наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої систем (у тому числі програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів тощо), які використовуються у фінансовій установі - юридичній особі публічного права та її відокремлених підрозділах, завірену підписом керівника та печаткою фінансової установи - юридичної особи публічного права.

3.3. Документи, подані фінансовою установою - юридичною особою публічного права до Нацкомфінпослуг, приймаються за наданим описом. Опис складається фінансовою установою - юридичною особою публічного права у двох примірниках, один з яких повертається їй з відміткою про дату надходження документів.

3.4. Заява про внесення інформації до Реєстру залишається без розгляду, якщо:

3.4.1 підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

3.4.2 документи оформлені з порушенням вимог законодавства, зокрема цього Положення;

3.4.3 документи подані не в повному обсязі.

3.5. Підставами для прийняття рішення про відмову щодо внесення до Реєстру є:

3.5.1 невідповідність згідно з поданими документами фінансової установи - юридичної особи публічного права переліку вимог, установлених розділом 2 цього Положення;

3.5.2 недостовірність інформації в документах, поданих фінансовою установою - юридичною особою публічного права для внесення до Реєстру.

3.6. У разі встановлення невідповідності поданих документів вимогам спеціального законодавчого акта й Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Нацкомфінпослуг уносить пропозиції такій юридичній особі, а також суб'єкту її створення у встановленому законодавством порядку усунути виявлені невідповідності для подальшого внесення інформації про неї до Державного реєстру фінансових установ.

4. Унесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи - юридичної особи публічного права до Реєстру

4.1. Фінансова установа - юридична особа публічного права може здійснювати діяльність з надання фінансових послуг через свої відокремлені підрозділи за умови внесення інформації про кожний з цих підрозділів до Реєстру.

4.2. У разі створення нового відокремленого підрозділу, через який фінансова установа - юридична особа публічного права надаватиме фінансові послуги, така фінансова установа зобов'язана до початку діяльності цього відокремленого підрозділу повідомити Нацкомфінпослуг, подавши до неї такі документи:

4.2.1 заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи до Реєстру (додаток 6 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);

4.2.2 реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи (додаток 5 до Положення про Державний реєстр фінансових установ);

4.2.3 копію документа, що засвідчує рішення фінансової установи - юридичної особи публічного права про створення відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника фінансової установи - юридичної особи публічного права та печаткою фінансової установи - юридичної особи публічного права;

4.2.4 копію положення про відокремлений підрозділ, затвердженого в установленому порядку, сторінки якого мають бути прошиті та пронумеровані, завірену підписом керівника фінансової установи - юридичної особи публічного права та печаткою фінансової установи - юридичної особи публічного права;

4.2.5 засвідчену в установленому законодавством порядку копію документа, що підтверджує право власності або договору оренди приміщення за місцезнаходженням відокремленого підрозділу фінансової установи - юридичної особи публічного права;

4.2.6 інформацію про наявність у відокремленого підрозділу фінансової установи - юридичної особи публічного права необхідних засобів безпеки, зокрема охоронної сигналізації та/або відповідної охорони, завірену підписом керівника фінансової установи - юридичної особи публічного права та печаткою фінансової установи - юридичної особи публічного права;

4.2.7 копії дипломів про освіту та витяги з трудових книжок керівника та головного бухгалтера відокремленого підрозділу фінансової установи - юридичної особи публічного права, завірені підписом керівника та печаткою фінансової установи - юридичної особи публічного права;

4.2.8 інформацію про наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи (у тому числі програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів тощо), які використовуються у відокремленому підрозділі фінансової установи - юридичної особи публічного права, завірену підписом керівника фінансової установи - юридичної особи публічного права та печаткою фінансової установи - юридичної особи публічного права.

4.3. Розгляд документів заявника здійснює Нацкомфінпослуг відповідно до Положення про Державний реєстр фінансових установ та цього Положення.

4.4. У разі ліквідації відокремленого підрозділу фінансова установа - юридична особа публічного права зобов'язана повідомити Нацкомфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про його ліквідацію, подавши для внесення інформації до Реєстру такі документи:

4.4.1 заяву довільної форми про виключення відокремленого підрозділу фінансової установи - юридичної особи публічного права з Реєстру, завірену підписом керівника фінансової установи - юридичної особи публічного права та печаткою фінансової установи - юридичної особи публічного права;

4.4.2 копію документа, що підтверджує рішення фінансової установи - юридичної особи публічного права про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника фінансової установи - юридичної особи публічного права та печаткою фінансової установи - юридичної особи публічного права.

5. Порядок виключення фінансових установ - юридичних осіб публічного права з Реєстру та анулювання Свідоцтва

Рішення про виключення фінансової установи - юридичної особи публічного права з Реєстру може бути прийняте Нацкомфінпослуг за наявності підстав, визначених у підпункті 8.1 розділу 8 Положення про Державний реєстр фінансових установ.

6. Контроль за дотриманням вимог цього Положення

Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

 

Заступник Голови 

Т. К. Мосійчук 

Опрос