Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типовых условий хозяйственных договоров между сахарными заводами, свеклосеющими хозяйствами и другими субъектами свеклосахарного комплекса независимо от формы собственности по выращиванию и закупке сахарной свеклы для производства сахара квоты "А"

Министерство аграрной политики
Условия, Приказ от 13.05.2005 № 201
Утратил силу

Про затвердження Типових умов господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А"

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 13 травня 2005 року N 201

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 липня 2005 р. за N 795/11075

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 3 березня 2015 року N 75)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" та на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 року N 289 "Про встановлення граничного розміру квоти та мінімальної ціни на виробництво і реалізацію цукру у період з 1 вересня 2005 р. до 1 вересня 2006 р." НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові умови господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А", що додаються.

2. Скасувати Типовий договір між цукровим заводом та бурякосіючим господарством на 2004 рік, затверджений заступником Міністра Омельяненком Г. Г. від 4 березня 2004 року.

3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва (Лазарь Т. І.), Державному департаменту продовольства (Кіщак Ю. П.):

3.1. Довести цей наказ до відома головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, цукрових заводів, які пройшли державну реєстрацію на право виробництва цукру квоти "А", бурякосіючих господарств та інших суб'єктів бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності, які займаються вирощуванням цукрових буряків.

3.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мельника С. І.

 

В. о. Міністра 

І. М. Демчак 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Держспоживстандарту
України
 

М. М. Негрич 

 

ТИПОВІ УМОВИ
ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ
між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А"

від "___" ____________ 2005 р. N _______

_________________________________________________________________________________
(місто, селище міського типу, село) 

1. Визначення Сторін

Замовник: "_________________________________________________________________________",
                                                                                                             (цукровий завод) 
виробник цукру квоти "А", свідоцтво про державну реєстрацію від "__" ____________ 200_ р. N __,
в особі ______________________________________________________________________________
                                                                                                                    (посада) 
____________________________________________________________________________________,
                                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові) 
що діє на підставі ________________________________________________________, з одного боку,
та Виробник: ________________________________________________________________________
                                                            (бурякосіюче господарство, інший суб'єкт бурякоцукрового комплексу) 
в особі ______________________________________________________________________________
                                                                                                                         (посада) 
____________________________________________________________________________________,
                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові) 
що діє на підставі ________________________________________________________, з іншого боку,
уклали цей договір про таке. 

2. Предмет договору

2.1. Предметом договору є зобов'язання Сторін щодо вирощування, транспортування, приймання і переробки цукрових буряків та взаєморозрахунків за здану продукцію.

3. Обов'язки Сторін

3.1. Виробник цукрових буряків зобов'язується:

3.1.1. Здійснювати закупку тільки сертифікованого насіння сортів і гібридів цукрових буряків у суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на оптову торгівлю насінням.

3.1.2. Виростити та продати Замовнику цукрові буряки, що відповідають вимогам ДСТУ 4327:2004 "Коренеплоди цукрових буряків для промислового переробляння. Технічні умови".

Найменування 

Кількість, тонн 

Ціна за тонну з ПДВ, грн. 

Сума, грн. 

Цукрові буряки для виробництва і поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") 

 

 

 

При відхиленні фактичної цукристості від базисної (16 %) ціна буряків, зарахованих у виконання договору, визначається щодоби відповідно до коефіцієнтів перерахунку ціни, визначених додатком до Порядку про визначення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 року N 868 "Про деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру":

3.2. Замовник цукрових буряків зобов'язується:

3.2.1. Брати безпосередню участь в організації сировинної зони цукрового заводу, раціональному розміщенні посівів цукрових буряків у сівозмінах, надавати методичні консультації (рекомендації) та практичну допомогу Виробнику щодо вирощування та збирання цукрових буряків з високими технологічними якостями.

3.2.2. Для вирощування цукрових буряків надати Виробнику в рахунок авансу такі матеріальні та фінансові ресурси: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3.2.3. Спільно з представником Виробника відбирати проби цукрових буряків на полі для проведення аналізів якості та визначення строків збирання і переробки.

3.2.4. Забезпечити за погодженим графіком приймання та розвантаження коренеплодів цукрових буряків за свій рахунок.

3.2.5. Визначати на приймальному пункті Замовника кількість та якість цукрових буряків згідно з діючим стандартом.

4. Терміни і порядок продажу та доставки цукрових буряків

    4.1. Цукрові буряки доставляються на ___________________________________________________
                                                                                         (найменування приймального пункту)

Обсяги цукрових буряків, які підлягають продажу у вересні, уточнюються Сторонами в залежності від стану розвитку коренеплодів, накопичення в них цукру. Графік постачання у вересні місяці визначається Сторонами в додатковій угоді до договору з урахуванням 3-добового запасу цукрових буряків. За несприятливих обставин Сторони за взаємною згодою можуть скоригувати щоденні графіки поставки цукрових буряків.

4.2. Терміни і порядок продажу цукрових буряків

Продаж цукрових буряків здійснюється в період з ____________ 200_ р. до закінчення сезону переробки, а постачання - щодобово по ________ тонн. Навантаження цукрових буряків в автотранспорт здійснюється навантажувальними засобами Виробника. Транспортування цукрових буряків з поля до призаводського бурякопункту здійснюється транспортом за рахунок Замовника.

5. Взаєморозрахунки за цукрові буряки

5.1. Замовник оплачує Виробнику прийняті в рахунок договору кондиційні цукрові буряки в заліковій вазі для виробництва цукру квоти "А" за цінами, обумовленими в договорі, але не нижче мінімальної ціни, установленої чинними нормативно-правовими актами України. Оплата цукрових буряків проводиться шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виробника або готівковими коштами Замовника.

При здійсненні розрахунків за цукрові буряки з їх вартості вираховуються надані Замовником Виробнику матеріальні та фінансові ресурси згідно з підпунктом 3.2.2 договору в рахунок авансу за цінами, що діяли на момент укладання договору. Остаточні взаєморозрахунки за здані цукрові буряки між Виробником та Замовником проводяться не пізніше 30 днів після завершення поставки сировини та проведення остаточної звірки.

У разі невиконання розрахунків однією з Сторін застосовують штрафні санкції згідно з чинним законодавством України.

5.2. Замовник за домовленістю з Виробником може розраховуватися за придбані цукрові буряки цукром з урахуванням мінімальної ціни в строки згідно з пунктом 5.1 договору.

5.3. Цукрові буряки, доставлені понад кількість, передбачену для виробництва і реалізації цукру на внутрішньому ринку (квота "А"), переробляються за окремою угодою.

Замовник зобов'язується проводити розрахунок за цукрові буряки з Виробником із застосуванням коефіцієнта нормативного вилучення цукру та нормативних втрат.

6. Контроль за визначенням кількості та якості цукрових буряків 

6.1. При укладанні договору Замовник пред'являє Виробнику свідоцтво про атестацію лабораторії на право проведення лабораторних аналізів з визначення якості (цукристості) продукції.

Контроль достовірності визначення кількості та якості цукрових буряків в процесі їх приймання на переробку, а також дотримання вимог стандартів і інших нормативних документів, здійснюється державним інспектором якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції.

6.2. Замовник відповідає за визначення кількісних та якісних показників цукрових буряків (вага, загальна забрудненість, цукристість) при прийманні.

7. Продаж цукру, меляси та жому

7.1. Виробник не пізніше першої декади листопада місяця подає Замовнику заявку на закупівлю жому і меляси. Продаж меляси Виробнику проводиться з розрахунку ____ кг, жому сирого _______ кг (6,5 % сухої речовини) за одну тонну буряків, зданих у межах обсягів для виробництва цукру за квотою "А" за домовленістю Сторін.

7.2. Відпуск жому і меляси здійснюється за погодженими графіками за фізичною масою.

Згідно з пунктом 5.2 цукор і меляса відпускаються безпосередньо на цукровому заводі, а на прохання Виробника можливе відвантаження безпосередньо на його адресу з оплатою транспортних витрат за рахунок одержувача продукції.

Навантаження жому і меляси на цукровому заводі здійснюється за рахунок Замовника.

8. Додаткові умови

8.1. Некондиційні цукрові буряки, що не відповідають вимогам ДСТУ 4327:2004, переробляються за окремою угодою Сторін.

8.2. Звірка поставленої кількості цукрових буряків і підписання акта звірки проводиться щодекадно протягом 3 (трьох) днів після закінчення декади.

9. Відповідальність Сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором згідно з діючим законодавством.

9.2. У разі порушення початку терміну постачання цукрових буряків Виробником Замовник має право вимагати повернення сум попередньої оплати із сплатою пені. Пеня обчислюється у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми попередньої оплати.

У разі порушення графіка постачання цукрових буряків (при сприятливих погодних умовах для збирання та перевезення) Виробник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1 % від вартості непоставлених у термін цукрових буряків за кожен день прострочення.

9.3. У разі невиконання зобов'язань перед Замовником згідно з договором, у тому числі в разі поставки цукрових буряків іншим, ніж визначеним в договорі, особам, Виробник сплачує Замовнику 20 % вартості цукрових буряків, недопоставлених згідно з договором, та не пізніше 30 днів з моменту закінчення виробничого сезону переробки цукрових буряків повністю виплачує Замовнику вартість матеріальних та фінансових ресурсів, наданих у рахунок авансу.

10. Непереборна сила

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-яких положень договору, якщо це спричинено діями сил стихійного лиха: епідемій, епізоотій, уведення воєнного або надзвичайного стану, далі - обставини непереборної сили, що є за межами контролю.

10.2. Сторона, яка через обставини, зазначені в пункті 10.1, не має змоги виконати свої обов'язки, повинна повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі протягом 5 (п'яти) днів.

У разі, якщо обставини непереборної сили мають місце більше 3 (трьох) місяців, будь-яка із Сторін може розірвати цей договір.

11. Порядок розгляду спорів

11.1. Сторони зобов'язуються використати всі можливості для розв'язання спорів на основі двосторонніх переговорів.

11.2. При виникненні спорів щодо якісних та кількісних показників цукрових буряків, за якими не досягнуто згоди, Сторони звертаються до державного інспектора якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції та до незалежних акредитованих лабораторій з визначення якісних показників цукрових буряків.

11.3. Спори, щодо яких Сторонами не було досягнуто згоди, вирішуються господарським судом у встановленому порядку.

12. Порядок змін та розірвання договору, термін дії

12.1. Усі зміни та доповнення, розірвання договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені у вигляді протоколу та підписані уповноваженими на те представниками Сторін або за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі порушення договору другою Стороною.

Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, письмово попереджає іншу Сторону в строк, що не може перевищувати 2 місяців з моменту укладання договору.

12.2. Сторони не мають права передавати свої права й обов'язки з виконання договору третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони договору.

12.3. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

12.4. Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

13. Місцезнаходження (місце проживання), банківські та платіжні реквізити

Замовник 

Виробник 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

код 

код 

МФО 

МФО 

свідоцтво платника податку 

свідоцтво платника податку 

телефон 

телефон 

ЗА ЗАМОВНИКА 

ЗА ВИРОБНИКА 

_______   __________________ 
 (підпис)              (ініціали, прізвище

_______   __________________ 
 (підпис)              (ініціали, прізвище) 

М. П. 

М. П. 

 

Перший заступник
Голови Державного
департаменту продовольства 

 
 
Ю. П. Кіщак
 

Опрос