Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о порядке хранения, учета и уничтожения рецептурных бланков

Министерство здравоохранения
Приказ, Инструкция от 19.07.2005 № 360
редакция действует с 26.12.2018

Інструкція
про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків

Дію Інструкції призупинено до 1 жовтня 2006 року
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 20 жовтня 2005 року N 539
,
 враховуючи зміни, внесені згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 31 травня 2006 року N 348
)

Дію Інструкції відновлено з 1 жовтня 2006 року
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 20 жовтня 2005 року N 539,
 враховуючи зміни, внесені згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 31 травня 2006 року N 348
)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 17 вересня 2008 року N 525
,
 від 7 серпня 2015 року N 494
,
 від 17 лютого 2016 року N 99
,
від 18 квітня 2018 року N 735
,
від 4 жовтня 2018 року N 1819

1. Заклади охорони здоров'я та фізичні особи - підприємці, що провадять господарську діяльність з медичної практики, отримують рецептурні бланки N 1 (ф-1) через структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій або вирішують питання їх придбання самостійно (в тому числі шляхом запровадження електронного рецепта), а спеціальні рецептурні бланки N 3 (ф-3) - через аптечні склади (бази), аптеки або структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

2. Зберігання рецептурних бланків забезпечується відповідальною особою суб'єкта господарювання:

бланки ф-1 - у шафах;

бланки ф-3 - у замкнених шухлядах або сейфах.

3. Наказом суб'єкта господарювання призначається особа, яка забезпечує зберігання, облік, видачу рецептурних бланків, та/або визначається процедура уповноваження працівників на виписування електронних рецептів в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі.

4. Облік спеціальних рецептурних бланків N 3 (ф-3) ведеться відповідно до форми первинної облікової документації N 129-12/о "Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми N 3 (ф-3) у закладах охорони здоров'я", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07 серпня 2015 року N 494, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2015 року за N 1028/27473.

5. Суб'єкт господарювання та медичні працівники, які виписують лікарські засоби на рецептурних бланках, забезпечують схоронність цих бланків.

6. Запас рецептурних бланків ф-1 та спеціальних рецептурних бланків форми N 3 (ф-3) на поточні потреби у суб'єкта господарювання не може бути меншим одномісячної потреби в них.

7. При звільненні медичного працівника залишки рецептурних бланків повертають до місця їх отримання.

8. Строк зберігання верхньої частини рецептурного бланка N 1 (ф-1) по лінії відриву або електронного рецепта в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі суб'єкта господарювання після виписування рецепта - три роки (не враховуючи поточного року).

9. Після закінчення кожного кварталу в аптеках на відпущені за рецептами на бланках форми N 3 (ф-3) (у паперовому вигляді) наркотичні (психотропні) лікарські засоби матеріально відповідальні особи складають реєстри рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини (далі - Реєстри рецептів), за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, які зберігаються разом з рецептами (ф-3) за відповідний квартал до їх знищення.

Електронні рецепти ф-3, отримані аптекою за допомогою засобів електронного зв'язку, обліковуються у Реєстрі рецептів, який створюється в електронному вигляді та зберігається в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі аптеки п'ять років з можливістю відтворення Реєстру рецептів в паперовому вигляді.

Аптеки можуть складати в електронному вигляді Реєстри рецептів, які включають рецепти ф-3 як у паперовому, так і в електронному вигляді (узагальнені реєстри) на відпущені наркотичні (психотропні) лікарські засоби. Узагальнені реєстри зберігаються в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі аптеки п'ять років з можливістю відтворення таких реєстрів в паперовому вигляді.

10. Зіпсовані рецептурні бланки ф-1 та ф-3, а також рецепти форми N 3 (ф-3) та форми N 1 (ф-1), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров'я наркотичні засоби, психотропні речовини, після закінчення строку зберігання підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, зі складанням акта знищення зіпсованих рецептурних бланків форми N 1 (ф-1) та форми N 3 (ф-3) у суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з медичної практики, або рецептів, за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров'я наркотичні засоби, психотропні речовини, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

 

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т. М. Лясковський

 

РЕЄСТР РЕЦЕПТІВ (ф-3),
за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини

за ____________ 20__ року
(місяць)

Працівник аптеки, який відповідає за облік та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин __________________ ____________________________________
                                     (підпис)                                         (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

АКТ
знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров'я наркотичні засоби, психотропні речовини

за _______________________
(період)

Комісія зі знищення рецептів (ф-3) у складі _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (посади, прізвища, ініціали членів комісії та голови комісії)
"___" ____________ 20__ року провела знищення шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби, психотропні речовини, за період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року у кількості _______________________________________________________________________ штук відповідно
                                                           (словами)

до переліку, що додається.

Голова комісії

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

 

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

 

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 17.09.2008 р. N 525
,
 від 07.08.2015 р. N 494
,
 від 17.02.2016 р. N 99
,
від 18.04.2018 р. N 735,
у редакції наказу Міністерства охорони
 здоров'я України від 04.10.2018 р. N 1819)

____________

Опрос