Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о порядке хранения, учета и уничтожения рецептурных бланков

Министерство здравоохранения
Приказ, Инструкция от 19.07.2005 № 360
редакция действует с 22.05.2018

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків

Дію Інструкції призупинено до 1 жовтня 2006 року
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 20 жовтня 2005 року N 539
,
 враховуючи зміни, внесені згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 31 травня 2006 року N 348
)

Дію Інструкції відновлено з 1 жовтня 2006 року
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 20 жовтня 2005 року N 539,
 враховуючи зміни, внесені згідно з
наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 31 травня 2006 року N 348
)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 17 вересня 2008 року N 525
,
 від 7 серпня 2015 року N 494
,
 від 17 лютого 2016 року N 99
,
від 18 квітня 2018 року N 735

(У тексті Інструкції слова "та лікарського засобу трамадол (незалежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі - трамадол)" та "та трамадол" в усіх відмінках виключено згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 вересня 2008 року N 525)

(У заголовку, тексті Інструкції та додатках до неї слова "та вимог-замовлень", "та вимог (замовлень)", "та (або) вимог-замовлень" виключено згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 лютого 2016 року N 99)

Додатково див. наказ
Міністерства охорони здоров'я України
від 25 травня 2010 року N 432

1. Заклади охорони здоров'я та фізичні особи - підприємці, що провадять господарську діяльність з медичної практики, отримують рецептурні бланки N 1 (ф-1) через структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій або вирішують питання їх придбання самостійно (в тому числі шляхом запровадження електронного рецепта), а спеціальні рецептурні бланки N 3 (ф-3) - через аптечні склади (бази), аптеки або структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.08.2015 р. N 494
,
у редакції наказу Міністерства охорони
 здоров'я України від 18.04.2018 р. N 735)

2. Спеціальні бланки ф-3 відпускаються лише суб'єктам господарювання, лікарі яких мають право виписувати на таких бланках наркотичні (психотропні) лікарські засоби.

3. Рецептурні бланки повинні зберігатися:

- бланки ф-1 - у замкнених шафах,

- бланки ф-3 - у замкнених вогнетривких сейфах.

4. Наказом суб'єкта господарювання призначається особа, яка забезпечує зберігання, облік, видачу рецептурних бланків, та/або визначається процедура уповноваження працівників на виписування електронних рецептів в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі. Облік спеціальних рецептурних бланків N 3 (ф-3) ведеться у спеціальних журналах (книгах) обліку за формою згідно з чинним законодавством.

(абзац перший пункту 4 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 18.04.2018 р. N 735)

Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, а журнал - прошнурований, завірений підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання.

5. Медичні працівники, які виписують лікарські засоби на спеціальних рецептурних бланках ф-3, є відповідальними за схоронність цих бланків.

6. Запас спеціальних рецептурних бланків ф-3 на поточні потреби в лікувально-профілактичних закладах не повинен перевищувати одномісячної потреби в них.

7. При звільненні медичного працівника залишки рецептурних бланків повертаються до місця їх отримання.

8. Один раз на квартал постійно діюча інвентаризаційна комісія лікувально-профілактичного закладу перевіряє наявність бланків Рецептів у відповідальної особи і відповідність їх кількості даним, зазначеним у книзі обліку.

У разі невідповідності книжкового залишку і фактичної наявності особа, яка відповідає за отримання, зберігання і видачу рецептурних бланків, несе відповідальність у встановленому порядку.

9. Органи охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій зобов'язані регулярно контролювати лікувально-профілактичні заклади щодо забезпечення схоронності рецептурних бланків.

10. Після закінчення кожного місяця в аптеках на відпущені за рецептами (ф-3) наркотичні (психотропні) лікарські засоби матеріально відповідальними особами повинні складатися реєстри рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, які зберігаються разом з рецептами (ф-3) за відповідний місяць до їх знищення.

(Інструкцію доповнено новим пунктом 10 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.08.2015 р. N 494
,
 у зв'язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 11, 12
)

11. Після закінчення терміну зберігання рецептів (ф-3) на наркотичні (психотропні) лікарські засоби вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, комісією, яка призначається керівником закладу, зі складанням акта знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров'я наркотичні засоби, психотропні речовини, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

(пункт 11 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 07.08.2015 р. N 494)

12. Після закінчення терміну зберігання рецептів ф-1, крім зазначених у пункті 11 цієї Інструкції, вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, комісією, яка призначається керівником закладу. Комісія складає відповідний акт знищення, що затверджується керівником закладу.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.08.2015 р. N 494)

13. Зберігання електронних рецептів у суб'єктів господарювання, які виписують рецепти, та в аптеках здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства у сфері електронного документообігу, електронного цифрового підпису та захисту інформації.

(Інструкцію доповнено пунктом 13 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 18.04.2018 р. N 735)

 

Заступник голови
Державної служби лікарських засобів
і виробів медичного призначення
 

 
 
Ю. В. Підпружников
 

 

Реєстр рецептів (ф-3),
за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини

                                                                за ____________ 20__ року
                                                                                                    (місяць)

Працівник аптеки, який відповідає за облік та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин ____________ ________________________
                             (підпис)                     (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

(Інструкцію доповнено додатком 1 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.08.2015 р. N 494)

 

Акт
знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров'я наркотичні засоби, психотропні речовини

за _______________________
(вказати період)

Комісія зі знищення рецептів (ф-3) у складі
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   (посада, прізвище, ініціали кожного члена комісії та голови комісії)
_____________________________________________________________________________________

провела "___" ____________ 20__ року знищення шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби, психотропні речовини, за період з "___" ____________ ____ року по "___" ____________ ____ року, у кількості ____________________________________________________________ штук відповідно
                                                                                            (словами)
до переліку, що додається.

Голова комісії

___________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

 

Члени комісії:

___________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

 

 

___________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

 

 

___________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

 

 

(Інструкцію доповнено додатком 2 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.08.2015 р. N 494)

____________

Опрос