Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Всеукраинском конкурсе учебных программ для начальных специализированных творческих учебных заведений системы Министерства культуры и туризма Украины

Министерство культуры и туризма
Положение, Приказ от 17.06.2005 № 415
Утратил силу

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України

Наказ Міністерства культури і туризму України
від 17 червня 2005 року N 415

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2005 р. за N 763/11043

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства культури України
 від 14 вересня 2015 року N 732)

Відповідно до Положення про Міністерство культури і мистецтв України, затвердженого Указом Президента України від 31.08.2000 N 1038 (зі змінами), з метою проведення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України (додається).

2. Відділу аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів (О. М. Полусмяк) забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Г. Шокало-Бенч.

 

Міністр 

О. В. Білозір 

 

Положення
про Всеукраїнський конкурс навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України (далі - Конкурс) заснований Міністерством культури і туризму України з метою затвердження типових навчальних програм відповідно до п. 6 Основних заходів щодо розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002 - 2008 роки, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 N 378 "Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002 - 2008 роки".

1.2. Мета Конкурсу:

забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України навчальними програмами.

1.3. Завдання Конкурсу:

- узагальнення досвіду викладання мистецьких дисциплін в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах;

- визначення кращих навчальних програм з предметів відповідно до типових планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

2. Порядок організації та проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться щорічно за напрямами:

музичне мистецтво;

хореографія;

образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво;

театральне мистецтво.

Зазначені напрями та перелік предметів, навчальні програми з яких беруть участь у Конкурсі, затверджуються щорічно наказом Міністерства культури і туризму України про проведення Конкурсу.

2.2. Організатором Конкурсу є Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв.

Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв:

визначає і подає на затвердження до Міністерства культури і туризму України перелік предметів, навчальні програми з яких укладаються для участі в Конкурсі;

оприлюднює інформацію про терміни та умови участі в Конкурсі;

розробляє форму заявки на участь у Конкурсі, розробляє основні вимоги до укладення навчальних програм та форму Оцінного листа;

координує надходження навчальних програм на Конкурс, надсилає їх до експертних комісій відповідного напрямку;

здійснює поточну взаємодію з організаційних питань з Експертною радою, експертними комісіями, органами виконавчої влади із забезпечення державної політики у сфері культури і мистецтв та учасниками Конкурсу;

виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

2.3. До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються органи управління в галузі культури Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської та Київської міської державних адміністрацій, вищі навчальні заклади культури і мистецтв I - IV рівнів акредитації.

2.4. Для проведення Конкурсу створюються Експертна рада та експертні комісії за напрямами.

2.5. Склад Експертної ради та експертних комісій затверджується щорічно наказом Міністерства культури і туризму України за поданням Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв.

2.5.1. До складу Експертної ради входять начальник структурного підрозділу Міністерства культури і туризму України з питань діяльності навчальних закладів, директор Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв, голови експертних комісій за напрямами, провідні фахівці в галузі мистецтв за напрямами.

Начальник структурного підрозділу Міністерства культури і туризму України з питань діяльності навчальних закладів є головою Експертної ради.

2.5.2. Склад експертних комісій формується з наукових і педагогічних працівників, працівників методичних служб, органів виконавчої влади із забезпечення державної політики у сфері культури і мистецтв, видавництв та інших компетентних осіб.

До складу експертних комісій не можуть входити укладачі навчальних програм, поданих на Конкурс. У разі подачі на Конкурс власного рукопису член експертної комісії має зробити про це заяву і скласти свої повноваження.

2.6. Експертна рада є робочим органом Конкурсу. Експертна рада самостійно визначає порядок своєї роботи. Її члени працюють на громадських засадах.

2.7. Експертна рада:

визначає графік проведення засідань і порядок розгляду рішень експертних комісій;

розглядає навчальні програми, рекомендовані експертними комісіями, та визначає переможців Конкурсу.

2.8. Рішення про переможців Конкурсу приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. Засідання Експертної ради вважається правомочним у разі участі в ньому не менше 2/3 її членів.

2.9. Рішення Експертної ради оформляється протоколом, який підписують її голова та всі присутні на засіданні члени ради. Протокол засідання Експертної ради є підставою для підготовки відповідного наказу Міністерства культури і туризму України про підсумки Конкурсу. Протоколи засідань Експертної ради зберігаються у Державному методичному центрі навчальних закладів культури і мистецтв.

2.10. Експертні комісії за напрямами є тимчасово діючими робочими органами Конкурсу, які самостійно визначають порядок своєї роботи.

2.11. Експертні комісії за напрямами:

розглядають навчальні програми, подані на Конкурс;

визначають відповідність навчальних програм Основним вимогам до навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України (далі - Основні вимоги) (додаток 1);

здійснюють експертне оцінювання навчальних програм, поданих на Конкурс;

рекомендують навчальні програми до розгляду Експертною радою.

2.12. Рішення експертних комісій відповідних напрямів оформляється Оцінним листом (додаток 2).

2.13. У разі, якщо подані на Конкурс навчальні програми не відповідають Основним вимогам, експертні комісії не рекомендують їх до розгляду Експертної ради. У цьому випадку експертні комісії складають звіти про невідповідність навчальних програм Основним вимогам. Укладачі можуть оскаржити рішення експертних комісій до Експертної ради, яка в десятиденний термін розглядає оскаржені рішення.

2.14. Особи, які бажають узяти участь у Конкурсі, надсилають до Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму (додаток 3), оригінал-макет навчальної програми у п'яти примірниках відповідно до Основних вимог.

2.15. Реєстрація заявок на участь у Всеукраїнському конкурсі навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму проводиться з 1 березня до 1 квітня щорічно.

2.16. Навчальні програми надсилаються на Конкурс щорічно до 30 червня включно.

Навчальні програми виконуються українською мовою.

2.17. Навчальні програми, подані на Конкурс, зберігаються протягом трьох років у Державному методичному центрі навчальних закладів культури і мистецтв.

Навчальні програми, не рекомендовані експертними комісіями до участі в Конкурсі, повертаються укладачу (укладачам) на його (їх) вимогу.

3. Учасники конкурсу

3.1. До участі у Конкурсі запрошуються укладачі (укладальні колективи), представники наукових установ, навчальних закладів та видавництв, які мають відповідну науково-теоретичну або фахову підготовку.

4. Фінансове забезпечення конкурсу

Фінансування Конкурсу здійснюється Міністерством культури і туризму України в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на відповідні роки, а також за рахунок залучення інших джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством.

5. Відзнаки

5.1. Кращі навчальні програми з кожного предмета відзначатимуться такими дипломами:

- диплом I ступеня;

- диплом II ступеня;

- диплом III ступеня.

5.2. Навчальні програми, відзначені дипломами I ступеня, відповідно до чинного законодавства включаються до державного замовлення на видання навчальної літератури.

5.3. Експертна рада має право присуджувати не всі дипломи.

 

Начальник відділу аналізу і прогнозування
діяльності навчальних закладів
 

 
О. М. Полусмяк
 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України

I. Поняття навчальної програми

Навчальна програма - навчальне видання, що визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення певного навчального предмета відповідно до вимог Типових навчальних планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України. Навчальна програма на основі концепції вивчення предмета формулює мету й завдання опанування змісту навчального предмета відповідно до його місця й ролі в загальній системі навчально-виховного процесу, установлює перелік і основний зміст розділів, тем, окремих питань, що вивчаються в кожному році навчання. Навчальна програма супроводжується пояснювальною запискою.

II. Структура навчальної програми

1. Пояснювальна записка

- вступ: мета та завдання навчального предмета;

- характеристика структури навчальної програми;

- особливості організації навчально-виховного процесу (основні завдання початкового навчання; розвиток творчих навичок; творчі завдання в класі та вдома тощо);

- критерії оцінювання навчальних досягнень (організація обліку успішності);

- рекомендації щодо роботи з програмою.

2. Основна частина

Зміст навчального матеріалу та загальні вимоги до навчальних досягнень щодо кожного класу (що необхідно вивчити, засвоїти, удосконалити учням протягом навчального року).

3. Перелік та програми контрольних заходів

Контрольні заходи - академічний концерт, відкритий академічний концерт, підсумковий академічний концерт, випускний іспит, технічний залік, контрольні уроки, тематичний контрольний урок, семестровий перегляд навчальних робіт, виставка, виставка-конкурс, олімпіада тощо. Вироблення конкретних вимог до контрольних заходів із зазначенням місяця їх проведення.

4. Репертуарні списки (за наявності)

5. Додатки (за наявності):

міжпредметні зв'язки;

перелік навчально-методичної літератури для використання у навчальному процесі;

відомості щодо застосування у виконавській практиці.

6. Бібліографія

Бібліографія - список використаної та рекомендованої літератури, в якому мовою оригіналу подаються відомості про літературу в такому порядку: автор (прізвище, ініціали), назва видання, місце та рік видання.

Наприклад: Архімович Л. Б., Гордійчук М. М. М. Лисенко. Життя і творчість. Третє видання, доповнене й перероблене. - К.: Музична Україна, 1992.

Список подається в алфавітному порядку і такій послідовності: видання українською мовою, видання російською мовою, інші зарубіжні видання мовою оригіналу.

У списку літератури для назв міст уживаються такі скорочення: Київ - К., Москва - М., Ленінград - Л., Санкт-Петербург - СПб. Назви інших міст зазначаються повністю.

III. Технічні вимоги до укладання навчальних програм

Рукописи повинні бути виконані державною мовою і подані в п'яти примірниках, у друкованому та електронному виглядах на електронному носії 3,5 дюйма, кегль - 14, поля: зліва - 2,5 см, справа - 1,5 см, зверху й знизу - 2 см.

Рукописи повинні містити абзаци, заголовки, зноски та наскрізну нумерацію сторінок.

 

Начальник відділу аналізу і прогнозування
діяльності навчальних закладів
 

 
О. М. Полусмяк
 

 

ОЦІННИЙ ЛИСТ

N
з/п 

Параметри 

Відмітка оцінювання* 

1 

Науковість змісту 

  

1.1 

Дотримання в навчальній програмі вимог типових навчальних планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України 

  

1.2 

Умотивованість поділу в навчальній програмі навчального матеріалу на розділи, їх послідовність, наявність зв'язків між ними 

  

1.3 

Оптимальність обсягу змісту навчальної програми, співвіднесення його з предметним змістом, можливістю забезпечити опанування учнем програмного змісту в результаті навчальної діяльності 

  

1.4 

Відбір і укладення в змісті навчальної програми базових знань у системі, що забезпечує їхнє міцне засвоєння 

  

1.5 

Диференціація в змісті навчальної програми знань: за фундаментальним спрямуванням;
за системно творчим фактором (частина цілого, ціле як частина системи більш високого рівня, додатковий матеріал тощо) 

  

1.6 

Методологічна обґрунтованість у змісті навчальної програми розкриття основних понять, фактів 

  

1.7 

Розгляд у змісті навчальної програми системи знань в єдності із застосуванням знань на практиці 

  

1.8 

Коректність уведення до змісту навчальної програми наукових понять, їхня відповідність загальноприйнятим термінології та символіці 

  

1.9 

Відображення в змісті навчальної програми ролі діячів культури і мистецтва, насамперед вітчизняних, у розвитку даної галузі мистецтва 

  

2 

Структура змісту 

  

2.1 

Чіткість і послідовність структурування навчального матеріалу в змісті навчальної програми 

  

2.2 

Наявність інтегруючих розділів у змісті навчальної програми 

  

2.3 

Рівномірність розподілу матеріалу між розділами в змісті навчальної програми 

  

2.4 

Послідовність етапів роботи в середині розділу (ключові питання, рекомендації, умови тощо) в змісті навчальної програми 

  

3 

Доступність змісту 

  

3.1 

Відповідність складності та обсягу матеріалу в змісті навчальної програми можливостям його засвоєння учнями певної вікової групи на належному рівні і за встановлений час; особистісна зорієнтованість навчального матеріалу 

  

3.2 

Придатність змісту навчальної програми для розвитку творчого мислення, формування спеціальних навичок та умінь  

  

3.3 

Дотримання узгодженості міжпредметних зв'язків, наступності раніше вивченого навчального матеріалу у змісті навчальної програми  

  

4 

Навчально-методичний апарат 

  

4.1 

Методична доцільність системи введення наукових понять у навчальній програмі 

  

5 

Придатність до самостійного користування 

  

5.1 

Визначення чітких завдань на навчальний рік у змісті навчальної програми 

  

____________
* Відмітка оцінювання виставляється за п'ятибальною шкалою.

 

Начальник відділу аналізу і прогнозування
діяльності навчальних закладів
 

 
О. М. Полусмяк
 

 

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському конкурсі навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України

Укладач(і) ____________________________________________________________________________
                               (прізвище, ім'я, по батькові або найменування наукової установи, навчального закладу, видавництва) 

Місце роботи (за згодою фізичних осіб) ___________________________________________________

Посада(и) (за згодою фізичних осіб) ______________________________________________________

Науковий ступінь (для фізичних осіб - за наявності) _________________________________________

Звання (для фізичних осіб - за наявності) __________________________________________________

Місце проживання/Місцезнаходження ____________________________________________________

Номери телефонів _____________________________________________________________________

Назва навчальної програми _____________________________________________________________
                                                                                (із зазначенням напряму, терміну навчання, типу навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________

 

Начальник відділу аналізу і прогнозування
діяльності навчальних закладів
 

 
О. М. Полусмяк
 

Опрос